Difference between revisions of "Xwin32"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([nl]Instellingen en gebruik[/nl][en]Settings and usage[/en])
Line 4: Line 4:
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&amp;CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&amp;CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
  
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen binnen de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC, zolang het IP-nummer maar begint met 131.174. Dat betekent dat het voor veel thuisgebruikers niet bruikbaar is, behalve wanneer men gebruik maakt van de C&amp;CZ of RU VPN-service.
+
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen van de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC. zolang het IP-nummer maar begint met 131.174 of de server waarmee verbinding gezocht wordt een IP-nummer heeft dat begint met 131.174 via de "ip smart" instelling. Dat betekent dat het ook voor thuisgebruikers bruikbaar is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&amp;CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.  
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&amp;CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.  
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] drive) have SSH build in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
+
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
  
According to the license agreement, anybody within the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174. This implies that home use is not possible, except when using the C&amp;CZ or RU VPN-service.
+
According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 17:26, 25 January 2008

X-Win32

X-Win32 from Starnet Communications is the software which C&CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC. Because the latest versions of X-Win32 (See also install drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.

According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.

Settings and usage

After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running X-Config (click Start -> Programs -> X-Win32 9.0 -> X-Config). Some examples:

 • To open a single xterm window on a loginserver like solo (for employees), solost (for students) or lilo (in this case enter the command /usr/bin/xterm because this is a Linux machine, for employees and students) tunneled through a secure channel. In the video (ip smart) is selected to be able to use X-Win32 at home. [Video show/hide]
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: solo
   Host name: solo.science.ru.nl (solost.science.ru.nl)
   Command: /usr/local/X11/bin/xterm
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Default
   Display -> Select (ip smart)
 • To mimic an X-terminal with a secure connection to a loginserver: [Video show/hide]
  'Loginserver' must be replaced by:
  • for employees: solo.science.ru.nl
  • for students: solost.science.ru.nl
  • for administrative users: bb.dbf.kun.nl
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: 'Loginserver'
   Host name: 'Loginserver'
   Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Switch to single
 • To start an FNWI administrative application like aos tunneled through a secure channel: [Video show/hide]
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: aos
   Host name: solo.science.ru.nl
   Command: /usr/local/bin/aos
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Default