Difference between revisions of "Xwin32"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
+
Het onderhoud voor [http://www.starnet.com/xwin32/ X-Win32] stopt per eind januari 2014. Daarom adviseert C&CZ gebruikers van X-win32 om over te stappen op [[Xming|MobaXterm of Xming]].
 
 
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen van de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC. zolang het IP-nummer maar begint met 131.174 of de server waarmee verbinding gezocht wordt een IP-nummer heeft dat begint met 131.174 via de "ip smart" instelling. Dat betekent dat het ook voor thuisgebruikers bruikbaar is.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.
+
The support of [http://www.starnet.com/xwin32/ X-Win32] ends January 31, 2014. Therefore C&CZ urges users of X-win32 to switch to [[Xming|MobaXterm or Xming]].
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
 
 
 
According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Instellingen en gebruik[/nl][en]Settings and usage[/en] ===
 
 
 
[nl]
 
Nadat X-win32 geïnstalleerd is, kan men met behulp van <b>X-Config</b> (via <b>Start</b> -&gt; <b>Programma's</b> -&gt; <b>X-win32 9.0</b> -&gt; <b>X-Config</b>) de werking van X-win32 instellen. <!---Voeg bij 'Security' in de 'Host list' het IP-nummer 127.0.0.1 toe. Dit is het IP-nummer van de eigen PC, met als naam 'localhost'. --->Een paar voorbeelden:
 
 
 
* Om een xterm window op een login server als lilo of stitch  te openen op een veilige (niet-afluisterbare) manier moet het commando <b>/usr/bin/xterm</b> ingevuld worden.
 
Als moderner alternatief kan ook <b>/usr/bin/konsole</b> gebruikt worden. Tevens wordt in de video gekozen voor ''(ip smart)'' zodat X-Win32 ook vanaf thuis kan werken: <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/xterm.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/xterm.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: lilo
 
      Host name: lilo.science.ru.nl (...)
 
      Command: /usr/bin/xterm -ls -name lilo
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
      Display -&gt; Select <tt>(ip smart)</tt>
 
 
 
* Om een X-terminal na te doen die een veilige verbinding met een loginserver heeft: <span class="_toggler--x11"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span><br />'Loginserver' moet hierin vervangen worden:
 
** voor medewerkers/studenten door: lilo.science.ru.nl  (of stitch.science.ru.nl)
 
** voor administratieve gebruikers: bb.dbf.kun.nl
 
<div id="x11" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/x11.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/x11.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: 'Loginserver'
 
      Host name: 'Loginserver'
 
      Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Switch to single
 
 
 
* Om een FNWI administratieve applicatie als <b>aos</b> te starten op een veilige (niet-afluisterbare) manier: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/aos.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/aos.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: aos
 
      Host name: lilo.science.ru.nl
 
      Command: /usr/local/bin/aos
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
[/nl]
 
[en]
 
After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running <b>X-Config</b> (click <b>Start</b> -&gt; <b>Programs</b> -&gt; <b>X-Win32 9.0</b> -&gt; <b>X-Config</b>). <!---Also click on the 'Security' tab and add the IP number 127.0.0.1 to the 'Host list'. This is the IP number of your  PC named 'localhost'. --->Some examples:
 
 
 
* To open a single xterm window on a loginserver like lilo or stitch tunneled through a secure channel enter the command <b>/usr/bin/xterm</b>.
 
In the video ''(ip smart)'' is selected to be able to use X-Win32 at home. <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/xterm.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/xterm.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: lilo
 
      Host name: lilo.science.ru.nl (or stitch.science.ru.nl)
 
      Command: /usr/bin/xterm
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
      Display -&gt; Select <tt>(ip smart)</tt>
 
 
 
* To mimic an X-terminal with a secure connection to a loginserver: <span class="_toggler--x11"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span><br />'Loginserver' must be replaced by:
 
** for employees/students: lilo.science.ru.nl  (or stitch.science.ru.nl)
 
** for administrative users: bb.dbf.kun.nl
 
<div id="x11" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/x11.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/x11.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: 'Loginserver'
 
      Host name: 'Loginserver'
 
      Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Switch to single
 
 
 
* To start an FNWI administrative application like <b>aos</b> tunneled through a secure channel: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/aos.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/aos.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: aos
 
      Host name: lilo.science.ru.nl
 
      Command: /usr/local/bin/aos
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 17:47, 20 January 2014

X-Win32

The support of X-Win32 ends January 31, 2014. Therefore C&CZ urges users of X-win32 to switch to MobaXterm or Xming.