Difference between revisions of "Xwin32"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
 
(13 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&amp;CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
+
Het onderhoud voor [http://www.starnet.com/xwin32/ X-Win32] stopt per eind januari 2014. Daarom adviseert C&CZ gebruikers van X-win32 om over te stappen op [[Xming|MobaXterm of Xming]].
 
 
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen binnen de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC, zolang het IP-nummer maar begint met 131.174. Dat betekent dat het voor veel thuisgebruikers niet bruikbaar is, behalve wanneer men gebruik maakt van de C&amp;CZ of RU VPN-service.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&amp;CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.
+
The support of [http://www.starnet.com/xwin32/ X-Win32] ends January 31, 2014. Therefore C&CZ urges users of X-win32 to switch to [[Xming|MobaXterm or Xming]].
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] drive) have SSH build in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
 
 
 
According to the license agreement, anybody within the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174. This implies that home use is not possible, except when using the C&amp;CZ or RU VPN-service.
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Instellingen en gebruik[/nl][en]Settings and usage[/en] ===
 
 
 
[nl]
 
Nadat X-win32 geïnstalleerd is, kan men met behulp van <tt>X-Config</tt> (via <tt>Start</tt> -&gt; <tt>Programma's</tt> -&gt; <tt>X-win32 6.1</tt> -&gt; <tt>X-Config</tt>) de werking van X-win32 instellen. <!---Voeg bij 'Security' in de 'Host list' het IP-nummer 127.0.0.1 toe. Dit is het IP-nummer van de eigen PC, met als naam 'localhost'. --->Een paar voorbeelden:
 
 
 
* Om een xterm window op een login server als solo (voor medewerkers), solost (voor studenten) of lilo (in dit geval moet het commando ''/usr/bin/xterm'' ingevuld worden omdat het hier een Linux machine betreft, zowel studenten als medewerkers) te openen op een veilige (niet-afluisterbare) manier. Tevens wordt in de video gekozen voor ''(ip smart)'' zodat X-Win32 ook vanaf thuis kan werken: <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/xterm.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/xterm.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: solo
 
      Host name: solo.science.ru.nl (...)
 
      Command: /usr/local/X11/bin/xterm
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
      Display -&gt; Select <tt>(ip smart)</tt>
 
 
 
* Om op een veilige manier toegang tot een loginserver te krijgen: <span class="_toggler--x11"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span><br />'Loginserver' moet hierin vervangen worden:
 
** voor medewerkers door: solo.science.ru.nl
 
** voor studenten door: solost.science.ru.nl
 
** voor administratieve gebruikers: bb.dbf.kun.nl
 
<div id="x11" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/x11.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/x11.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: 'Loginserver'
 
      Host name: 'Loginserver'
 
      Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Switch to single
 
 
 
* Om een FNWI administratieve applicatie als <tt>aos</tt> te starten op een veilige (niet-afluisterbare) manier: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/aos.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/aos.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: aos
 
      Host name: solo.science.ru.nl
 
      Command: /usr/local/bin/aos
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
[/nl]
 
[en]
 
After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running <tt>X-Config</tt> (click <tt>Start</tt> -&gt; <tt>Programs</tt> -&gt; <tt>X-Win32 6.1</tt> -&gt; <tt>X-Config</tt>). <!---Also click on the 'Security' tab and add the IP number 127.0.0.1  to the 'Host list'. This is the IP number of your  PC named 'localhost'. --->Some examples:
 
 
 
* To open a single xterm window on a loginserver like solo (for employees), solost (for students) or lilo (in this case enter the command ''/usr/bin/xterm'' because this is a Linux machine, for employees and students) tunneled through a secure channel. In the video ''(ip smart)'' is selected to be able to use X-Win32 at home. <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/xterm.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/xterm.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: solo
 
      Host name: solo.science.ru.nl (solost.science.ru.nl)
 
      Command: /usr/local/X11/bin/xterm
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
      Display -&gt; Select <tt>(ip smart)</tt>
 
 
 
* To gain secure access to one of the loginservers: <span class="_toggler--x11"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span><br />'Loginserver' must be replaced by:
 
** for employees: solo.science.ru.nl
 
** for students: solost.science.ru.nl
 
** for administrative users: bb.dbf.kun.nl
 
<div id="x11" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/x11.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/x11.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: 'Loginserver'
 
      Host name: 'Loginserver'
 
      Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Switch to single
 
 
 
* To start an FNWI administrative application like <tt>aos</tt> tunneled through a secure channel: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/aos.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/aos.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
      Sessions -&gt; Manual...
 
      Connect Method: SSH
 
      Session name: aos
 
      Host name: solo.science.ru.nl
 
      Command: /usr/local/bin/aos
 
      Session Flags: Auto Start
 
      Window Mode: Default
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 16:47, 20 January 2014

X-Win32

The support of X-Win32 ends January 31, 2014. Therefore C&CZ urges users of X-win32 to switch to MobaXterm or Xming.