Difference between revisions of "Xwin32"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([nl]Instellingen en gebruik[/nl][en]Settings and usage[/en])
([nl]X-Win32[/nl][en]X-Win32[/en])
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&amp;CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
+
[http://www.starnet.com/products X-Win32] van [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is de software die C&amp;CZ aanbeveelt om op een MS-Windows PC gebruik te kunnen maken van X11 software, eenvoudig gezegd: om van een PC een X-terminal te maken. Omdat de recentste versies (zie de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] schijf) SSH ingebouwd hebben, is het niet langer moeilijk om een beveiligde X-windows verbinding te maken.
  
 
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen van de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC. zolang het IP-nummer maar begint met 131.174 of de server waarmee verbinding gezocht wordt een IP-nummer heeft dat begint met 131.174 via de "ip smart" instelling. Dat betekent dat het ook voor thuisgebruikers bruikbaar is.
 
Volgens de licentie-overeenkomst mag iedereen van de B-faculteit X-win32 kopiëren/installeren. X-win32 kan worden geïnstalleerd op elke PC. zolang het IP-nummer maar begint met 131.174 of de server waarmee verbinding gezocht wordt een IP-nummer heeft dat begint met 131.174 via de "ip smart" instelling. Dat betekent dat het ook voor thuisgebruikers bruikbaar is.
Line 8: Line 8:
 
[en]
 
[en]
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&amp;CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.  
 
[http://www.starnet.com/products X-Win32] from [http://www.starnet.com/ Starnet Communications] is the software which C&amp;CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC.  
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
+
Because the latest versions of X-Win32 (See also [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.
  
 
According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.
 
According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.
Line 16: Line 16:
  
 
[nl]
 
[nl]
Nadat X-win32 geïnstalleerd is, kan men met behulp van <tt>X-Config</tt> (via <tt>Start</tt> -&gt; <tt>Programma's</tt> -&gt; <tt>X-win32 9.0</tt> -&gt; <tt>X-Config</tt>) de werking van X-win32 instellen. <!---Voeg bij 'Security' in de 'Host list' het IP-nummer 127.0.0.1 toe. Dit is het IP-nummer van de eigen PC, met als naam 'localhost'. --->Een paar voorbeelden:
+
Nadat X-win32 geïnstalleerd is, kan men met behulp van <b>X-Config</b> (via <b>Start</b> -&gt; <b>Programma's</b> -&gt; <b>X-win32 9.0</b> -&gt; <b>X-Config</b>) de werking van X-win32 instellen. <!---Voeg bij 'Security' in de 'Host list' het IP-nummer 127.0.0.1 toe. Dit is het IP-nummer van de eigen PC, met als naam 'localhost'. --->Een paar voorbeelden:
  
* Om een xterm window op een login server als solo (voor medewerkers), solost (voor studenten) of lilo (in dit geval moet het commando ''/usr/bin/xterm'' ingevuld worden omdat het hier een Linux machine betreft, zowel studenten als medewerkers) te openen op een veilige (niet-afluisterbare) manier. Tevens wordt in de video gekozen voor ''(ip smart)'' zodat X-Win32 ook vanaf thuis kan werken: <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
+
* Om een xterm window op een login server als solo (voor medewerkers), solost (voor studenten) of lilo (in dit geval moet het commando <b>/usr/bin/xterm</b> ingevuld worden omdat het hier een Linux machine betreft, zowel studenten als medewerkers) te openen op een veilige (niet-afluisterbare) manier. Tevens wordt in de video gekozen voor ''(ip smart)'' zodat X-Win32 ook vanaf thuis kan werken: <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="xterm" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
  <rawHTML>
 
  <rawHTML>
Line 65: Line 65:
 
       Window Mode: Switch to single
 
       Window Mode: Switch to single
  
* Om een FNWI administratieve applicatie als <tt>aos</tt> te starten op een veilige (niet-afluisterbare) manier: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
+
* Om een FNWI administratieve applicatie als <b>aos</b> te starten op een veilige (niet-afluisterbare) manier: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
  <rawHTML>
 
  <rawHTML>
Line 88: Line 88:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running <tt>X-Config</tt> (click <tt>Start</tt> -&gt; <tt>Programs</tt> -&gt; <tt>X-Win32 9.0</tt> -&gt; <tt>X-Config</tt>). <!---Also click on the 'Security' tab and add the IP number 127.0.0.1 to the 'Host list'. This is the IP number of your  PC named 'localhost'. --->Some examples:
+
After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running <b>X-Config</b> (click <b>Start</b> -&gt; <b>Programs</b> -&gt; <b>X-Win32 9.0</b> -&gt; <b>X-Config</b>). <!---Also click on the 'Security' tab and add the IP number 127.0.0.1 to the 'Host list'. This is the IP number of your  PC named 'localhost'. --->Some examples:
  
 
* To open a single xterm window on a loginserver like solo (for employees), solost (for students) or lilo (in this case enter the command ''/usr/bin/xterm'' because this is a Linux machine, for employees and students) tunneled through a secure channel. In the video ''(ip smart)'' is selected to be able to use X-Win32 at home. <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
* To open a single xterm window on a loginserver like solo (for employees), solost (for students) or lilo (in this case enter the command ''/usr/bin/xterm'' because this is a Linux machine, for employees and students) tunneled through a secure channel. In the video ''(ip smart)'' is selected to be able to use X-Win32 at home. <span class="_toggler--xterm"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
Line 137: Line 137:
 
       Window Mode: Switch to single
 
       Window Mode: Switch to single
  
* To start an FNWI administrative application like <tt>aos</tt> tunneled through a secure channel: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
+
* To start an FNWI administrative application like <b>aos</b> tunneled through a secure channel: <span class="_toggler--aos"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="aos" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
  <rawHTML>
 
  <rawHTML>

Revision as of 23:26, 13 October 2008

X-Win32

X-Win32 from Starnet Communications is the software which C&CZ recommends to run X11 software on your MS Windows PC, simply put: to make an X-terminal of your PC. Because the latest versions of X-Win32 (See also install drive) have SSH built in, it is no longer difficult to create a secure X-Windows connection.

According to the license agreement, anybody from the science faculty is allowed to copy and install X-Win32. X-Win32 can be installed on any PC, as long as the IP number starts with 131.174 or the server to which one connects has an IP_number that starts with 131.174. This implies that home use is possible.

Settings and usage

After X-Win32 has been installed, X-Win32 has to be configured by running X-Config (click Start -> Programs -> X-Win32 9.0 -> X-Config). Some examples:

 • To open a single xterm window on a loginserver like solo (for employees), solost (for students) or lilo (in this case enter the command /usr/bin/xterm because this is a Linux machine, for employees and students) tunneled through a secure channel. In the video (ip smart) is selected to be able to use X-Win32 at home. [Video show/hide]
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: solo
   Host name: solo.science.ru.nl (solost.science.ru.nl)
   Command: /usr/local/X11/bin/xterm
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Default
   Display -> Select (ip smart)
 • To mimic an X-terminal with a secure connection to a loginserver: [Video show/hide]
  'Loginserver' must be replaced by:
  • for employees: solo.science.ru.nl
  • for students: solost.science.ru.nl
  • for administrative users: bb.dbf.kun.nl
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: 'Loginserver'
   Host name: 'Loginserver'
   Command: /usr/local/X11/etc/xinitrc
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Switch to single
 • To start an FNWI administrative application like aos tunneled through a secure channel: [Video show/hide]
   Sessions -> Manual...
   Connect Method: SSH
   Session name: aos
   Host name: solo.science.ru.nl
   Command: /usr/local/bin/aos
   Session Flags: Auto Start
   Window Mode: Default