Difference between revisions of "Windows beheerde werkplek"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 275: Line 275:
 
* Zou het niet zo werken als met de win98 PC's? Partitie verstoppen en iedere keer xp nieuw erop zetten bij het herstarten ?<br /><br /> Dit is juist wat we niet meer willen, het kost veel tijd bij het opstarten. Verder zijn dergelijke images hardware afhankelijk. Een dergelijke XP machine wordt volledig geinstalleerd (duurt ca 1 uur).<br />
 
* Zou het niet zo werken als met de win98 PC's? Partitie verstoppen en iedere keer xp nieuw erop zetten bij het herstarten ?<br /><br /> Dit is juist wat we niet meer willen, het kost veel tijd bij het opstarten. Verder zijn dergelijke images hardware afhankelijk. Een dergelijke XP machine wordt volledig geinstalleerd (duurt ca 1 uur).<br />
 
* En een temp-schijf ?<br /><br /> Goed punt, zullen we onderzoeken. Echter gepaard hieraan zullen we een script maken om die temp ruimte geregeld op te schonen.<br />
 
* En een temp-schijf ?<br /><br /> Goed punt, zullen we onderzoeken. Echter gepaard hieraan zullen we een script maken om die temp ruimte geregeld op te schonen.<br />
* verder wel leuke computers...<br /><br /> Dank...<br />
+
* Ik vroeg me af of de systemen die jullie in de loop van het jaar gaan omzetten naar XP, dual-boot systemen blijven. Zodat je als je wilt toch nog onder unix kunt werken. Het lijkt me namelijk een grote ramp als er alleen maar XP-computers zijn.<br /><br /> De vraag naar dual-boot systemen is de afgelopen week meerdere malen gesteld. De Oude Net-PC's waren eigenlijk niet echt dual boot in die zin dat er twee operating systemen op de hardeschijf stonden. De X-Windows omgeving, waar je waarschijnlijk op doelt, draaide diskloos en maakte gebruik van Sun Solaris systemen.<br /> Waarschijnlijk gaan we geen ''echte'' dual boot systemen met Windows-XP en Linux inzetten. Je kunt voor de Unix omgeving HG03.761 bezoeken. Verder kun je middels X-Win32, software aanwezig op de XP machines, naar de Unix omgeving.<br />
* Ik vroeg me af of de systemen die jullie in de loop van het jaar gaan omzetten naar XP, dual-boot systemen blijven. Zodat je als je wilt toch nog onder unix kunt werken. Het lijkt me namelijk een grote ramp als er alleen maar XP-computers zijn.<br /><br /> De vraag naar dual-boot systemen is de afgelopen week meerdere malen gesteld. De Oude Net-PC's waren eigenlijk niet echt dual boot in die zin dat er twee operating systemen op de hardeschijf stonden. De X-Windows omgeving, waar je waarschijnlijk op doelt, draaide diskloos en maakte gebruik van Sun Solaris systemen.<br /> Waarschijnlijk gaan we geen ''echte'' dual boot systemen met Windows-XP en Linux inzetten. Je kunt voor de Unix omgeving TK8 bezoeken. Verder kun je middels X-Win32, software aanwezig op de XP machines, naar de Unix omgeving.<br />
 
* Outlook werk niet goed.<br /><br /> Outlook denkt dat er een exchange server gebruikt moet worden. Dit is onjuist geconfigureerd. Wij zullen de Office XP Installatie moeten aanpassen en de Machines opnieuw installeren.<br />
 
* Ik weet niet of dit de juiste weg is om dit aan te kaarten, maar ik denk dat een hoop studenten het fijn zouden vinden als er naast de gebruikelijke Windows-software een aantal extra utilities kunnen worden geinstalleerd, te weten:
 
** TortoiseCVS (www.tortoisecvs.org)
 
** PuTTY, PSCP, Pageant (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
 
** X-Win32 (http://www.starnet.com/) <br /> X-Win32 is aanwezig. Wij denken eraan om een extra schijf bij het inloggen aan te koppelen en daarop extra software te plaatsen die werkt zonder dat installatie noodzakelijk is. PuTTY is duidelijk een kandidaat. TortoiseCVS zegt mij niet veel...<br />
 
* Ik zou echter ook graag gebruik kunnen maken van Remote Desktop Connection (zit standaard in WinXP). Momenteel staat dit uitgeschakeld. Is het mogelijk deze optie aan te zetten?<br /><br /> De setup van de TK1/2 machines is afgeleid van een setup waarop in (middel)grote bedrijven de installatie van standaard werkplekken is opgezet, blijkbaar zonder Remote Desktop Connection. (Over security en permission in Windows-XP zijn wij nog lang niet uitgeleerd. Kan iemand mij uitleggen waarom Start -&gt; Run -&gt; mstsc niet werkt en Start -&gt; Run -&gt; cmd /c mstsc wel ?)<br />
 
* De bookmarks, die opgeslagen zijn in mijn homedirectory, zijn in Internet Explorer niet beschikbaar na het inloggen op XP.<br /><br /> Ik neem even aan dat het gaat om de bookmarks op de NetPC's in de terminalkamers. De 'oude' NetPC's werken onder Windows98 en sloegen instellingen en data zoals favorieten op in het Windows98 profile (dit is inmiddels niet meer het geval). Dat profiel kun je vinden onder H:\Windows. Nu zijn de Profielen voor Windows98 en Windows-XP dusdanig verschillend dat die niet op elkaar gelegd mogen worden, dit zou veel problemen veroorzaken.<br /> Verder hebben we in het verleden problemen gehad met profielen. De waarschijnlijke oorzaak is het volgende scenario: Iemand schrijft zijn homedirectory bijna vol en probeert daarna uit te loggen. Zijn profiel wordt van de NetPC terug gekopieerd naar de Homedirectory op de server. Omdat de gebruiker dan plots over quota raakt wordt het profiel beschadigd.<br /> Daarom hebben we nu besloten om het profiel niet in de Homedirectory op te slaan.<br /> Je kunt waarschijnlijk het beste middels de 'import' functie van IE de Favorieten kopieren. Ze lopen dan helaas niet synchroon.<br />
 
* Zorg ervoor dat wanneer de computers `in de lock springen', wat nu automatisch gebeurt, dat ze na een kwartier of zo `geunlockt' kunnen worden, zodat het niet meer mogelijk is een pc lang (on)bedoeld in gebruik te hebben.<br /><br /> Hadden we eigenlijk al bedacht. Dit soort problemen herinneren ons aan het XLocken van de SUN werkplekken (TK8). Als we wisten hoe dit te realiseren zouden we er onmiddelijk werk van maken. Mocht iemand weten hoe je dit via AD of registry instellingen kunt regelen, laat het ons weten en kom een kopje koffie drinken (HG03.055). Tot die tijd bestaat er nog een reset knop.<br />
 
* Ik ondervind de laatste tijd geregeld hinder van het feit dat xwin32 in tk1 nogal eens nukken vertoont. Bij tijd en wijlen hangt alles zodat er niet meer getyped kan worden. Ook heb ik een paar keer meegemaakt dat alles vastliep bij het openen van window'tjes (Bij Opera, InternetExplorer en msn om precies te zijn.)<br /><br /> Dit baart me zorgen. De XP machines zijn 'standaard' geinstalleerd, X-Win32 is lokaal op iedere computer geinstalleerd. Ik heb op dit geen idee waar met probleem zoeken te beginnen. Wel is het zo dat er afgelopen vrijdag een netwerkstoring is geweest waardoor alles even stil lag.<br />
 
* op zich vind ik het prima werkplekken. Ik heb tot nu toe slechts één opmerking. Ik kan geen printer toevoegen (onvoldoende rechten) en er zijn geen printers geïnstalleerd, m.a.w. het is niet mogelijk om te printen.<br /><br /> Probeer Start -&gt; Settings -&gt; Printers and Faxes. Selecteer 'Add a printer' en vul bij 'Connect to this printer...' \\stut\ in. De rest zou zich vanzelf moeten wijzen.<br /> Let op: Wij zijn nog lang niet klaar met de 'Point 'n Print' spullen op de servers. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige printers niet (goed) werken. De centrale printers zoals de mondriaan, picasso, vangogh, enz. lijken wel te werken. Op dit moment is er een experimentele server, studs1, die de werkplekken in TK1 en TK2 bedient. En die tevens printers aanbied. De samba server op de studs1 zal echter tzt uitgezet worden. Printers die aangekoppeld zijn van de studs1 zullen dan niet meer werken.<br /> Per 21 april 2004 is echter de echte studenten samba server (stut) geupgrade en kunnen nu printers van die server aangekoppeld worden.<br />
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]

Revision as of 14:41, 15 February 2008

General

The 'Managed PC' is a standard Windows-XP machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after, again approximately, 1 hour. At this moment the fresh installed PC needs to be added to 'Prism & Deploy' by hand. After a reboot the rest of the software is automatically installed.

Capabilities

Because within the science faculty the needs of employees and departments are different, we can not get by with just one type of 'Managed PC'. Depending on your needs there are several options.

Fully managed PC

[Show/hide]

Department managed PC

[Show/hide]

User managed PC

[Show/hide]

Installed PC

[Show/hide]

Hardware requirements

It is not possible to convert any given PC into a 'Managed PC'. An indication of the minimal requirements:

 • A network card or onboard network interface with PXE
 • Processor speed greater than ca 1 Ghz
 • 256 Mbyte memory
 • 10 Gbyte harddisk

PC's that fulfill the HCL for Windows-XP (Hardware Compatibility List for Windows-XP - Hardware which Windows-XP itself recognizes during installation, without extra drivers of hardware vendors) install without problems.

Software

It is not possible to exactly state what software is installed on any specific 'Managed PC'. This greatly depends on the purpose of the PC or the department where the PC is located. It is, for example, possible to distribute licensed software to individual PC's. Below lists of software packages that are already available for 'Managed PC's.

Standard software installed during the installation of Windows

 • MS Windows XP Professional Upgrade UK Service Pack 2
 • MS Windows XP Multilingual User Interface for Windows XP Professional UK - Dutch,
 • MS Office XP Professional for Windows/98/Me/NT/2000 & XP UK
 • MS Office XP Professional MultiLanguage Pack for Office XP Professional UK - Dutch

Standard Prism & Deploy software

 • Acrobat Reader
 • Euroglot
 • FireFox
 • Thunderbird
 • Jre (Java Runtime Environment)
 • McAfee VirusScan Enterprise 8.0i
 • Quicktime
 • Shockwave
 • Flashplayer
 • Van Dale Woordenboeken
 • X-win32
 • 7-zip
 • Maple

Standard software available from network drives

 • Eudora (mail program)
 • PuTTY (Secure SHell (SSH))
 • RU-Huisstijl (RU letters)
 • Van Dale (dictionaries)
 • Vnc
 • concern (map with several concern applications)
 • Matlab
 • Maple (Computeralgebra)
 • R (statistics)
 • TeXlive (wordprocessing)
 • Gimp (picture editing)
 • Gorilla (password management)
 • IrfanView (picture viewer)
 • FileZilla (ftp client)
 • Dev-Cpp (C++ compiler)
 • SciLab (open source matlab alternative)

On the Windows PC's in the computer labs a T-disk with course software is attached from the network

Available departmental or licensed software

 • Chemoffice
 • Chime-2.6
 • Cortona
 • Endnote 9
 • Filemaker Pro 7
 • Frontpage
 • Gaussian
 • Ghostview
 • Ica32
 • spss15
 • Myodbc-3.51.11-2-win
 • Nero
 • Nitrogeniusdemo
 • Corsa71
 • Originlab
 • Pearl-2.2.2
 • Reference Manager
 • Zier

External devices

Connecting external devices to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&CZ).

Printer

ToDo

Scanner

ToDo

USB thumb

ToDo

Digital Camera

Todo

PDA

Todo

Various

We already have a reasonable amount of experience with the 'Managed PC'. Below you can find news, manuals and an FAQ (Frequently Asked Questions).

News

 • New versions of Firefox en Thunderbird are installed on all computerlabs PC's. For both programs it would be smart to save your userprofile somewhere under 'My Documents' (= home directory = H:\ drive).
 • Java 1.6 installed on all computerlabs PC's, java plugin runs in both Internet Explorer as Firefox.

Manuals

Todo

Comments, problems, status

ToDo