Difference between revisions of "Windows beheerde werkplek"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (titel langtags gefixed)
 
(34 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
[[Category:Contactpersonen]]
 
[[Category:Contactpersonen]]
  
== [nl]Algemeen[/nl][en]General[/en] ==
+
== [Algemeen][General] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows en Office installatie automatisch en is na ongeveer 1 uur gereed. Op dit moment moet daarna de nieuw geïnstalleerde PC nog door C&CZ met de hand toegevoegd worden aan 'Prism & Deploy'. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd. Wat die rest van de software precies is, hangt o.a. af van de groep waar de PC deel van uitmaakt. Zie onder voor een lijst.
+
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows en Office installatie automatisch, dat is na ongeveer 1 uur gereed. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd. Wat die rest van de software precies is, hangt o.a. af van de groep waar de PC deel van uitmaakt. Zie onder voor een lijst.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after, again approximately, 1 hour. At this moment the freshly installed PC needs to be added by C&CZ to 'Prism & Deploy' by hand. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.
+
The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [nl]Mogelijkheden[/nl][en]Capabilities[/en] ==
+
== [Mogelijkheden][Capabilities] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 21: Line 21:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Volledig beheerde werkplek[/nl][en]Fully managed PC[/en] ===
+
=== [Volledig beheerde werkplek][Fully managed PC] ===
 
<span class="_toggler--beheer1"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
 
<span class="_toggler--beheer1"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
  
Line 41: Line 41:
 
</div>
 
</div>
  
=== [nl]Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek[/nl][en]Department contact managed PC[/en] ===
+
=== [Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek][Department contact managed PC] ===
 
<span class="_toggler--beheer2"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;
 
<span class="_toggler--beheer2"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;
  
Line 64: Line 64:
 
</div>
 
</div>
  
=== [nl]Gebruikers beheerde werkplek[/nl][en]User managed PC[/en] ===
+
=== [Gebruikers beheerde werkplek][User managed PC] ===
 
<span class="_toggler--beheer3"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
 
<span class="_toggler--beheer3"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
  
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Ook hier gaat het om een standaard Windows-XP machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig zaken gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groot.
+
Ook hier gaat het om een standaard Windows machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig bestanden gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter vaak groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groter.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
Line 76: Line 76:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Again, this is a standard Windows machine which is also managed by C&CZ. The operating system, software, updates and settings are basically arranged centrally. The user normally does not have to worry about this either. However, because the user needs more flexibility, his own software, foreign hardware or other system settings, he gets an extra account on the PC with Administrator privileges so that he can install software and/or make changes to the system.
 +
C&CZ recommends that you carry out your normal work on such a PC as a normal user with User privileges and only use the account with the Administrator privileges for software installation or adjusting system settings. We also recommend using network drives to store files and settings, so that files are backed up regularly.
 +
However, the temptation is often to still use the local administrator account, then the risks for the PC and files are larger in that case.
 +
 
 +
For these machines C&CZ can not guarantee the functioning of the operating system and installed software. The user can perform all kinds of actions with the local administrator account, which influence the functioning of the PC.
 +
 
 +
C&CZ can try to solve problems with the operating system or software. The amount of time that C&CZ can spend on problems with this kind of PCs is of course limited. C&CZ is also usually able to provide remote assistance on such PCs via the helpdesk or system management.
 +
It is precisely in contrast to the fully managed workplace above that data can be transferred to the internal hard disk on these types of machines. In that case, it is not self-evident that the machine can be easily reinstalled and the user/admin would prefer to solve the problems themselves in order to save the data.
 +
In case these problems can not be solved within an acceptable time, the machine can be reinstalled in approx. 1 to 2 hours. After the standard installation, the user must complete the installation of his own software, separate hardware or system settings.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
  
=== [nl]Geïnstalleerde werkplek[/nl][en]Installed PC[/en] ===
+
=== [Geïnstalleerde werkplek][Installed PC] ===
 
<span class="_toggler--beheer4"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
 
<span class="_toggler--beheer4"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;</span>
  
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initiele set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
+
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initi&euml;le set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Preliminary solution: <br /> One can install a standard Windows machine from the network in an identical way. At the end of the installation, the '' Administrator '' password of the PC must be changed to a password that the local user knows. A small, initial set of applications is added. This installation may not install all drivers for the hardware on non-standard PCs, as well as software that the supplier has supplied / pre-installed with the PC. In this case it concerns a so-called unattended installation. One can not make choices about how to install Windows (e.g. partitioning - the hard disk is fully used as '''<tt>C:\</tt>''' disk and formatted) or which parts of Windows (eg Outlook Express) may or may not be added. The local user has to install missing drivers and additional software. <br /> Advanced details: <br /> If necessary, you can then pull the PC out of the AD-domain (please let us know if you do that, then we can adjust Active Directory). It is also possible to add the PC to the '' unmanaged '' OU so that the PC does not get '' policies '' from the domain.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
  
== [nl]Hardware eisen[/nl][en]Hardware requirements[/en] ==
+
== [Hardware eisen][Hardware requirements] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De minimale eisen voor een nieuwe installatie van een BW-PC zijn nu (medio 2012):
+
De minimale eisen voor een nieuwe installatie van een Windows BW-PC zijn:
  
 +
* Eigendom van de Radboud Universiteit (i.v.m. softwarelicenties)
 +
* Niet ouder dan 5 a 6 jaar
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
* Processor snelheid groter dan ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit en minstens dual-core
* 1 Gigabyte geheugen
+
* 4 GB geheugen
* 250 Gigabyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Geen additionele insteekkaarten voor netwerk, video, audio, etc.
  
 +
De standaard RU-PC en standaard RU laptop die aan de bovenstaande eisen voldoet, is geschikt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The minimal requirements for a new installation of a "Managed PC" are now (half 2012):
+
The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:
  
 +
* Owned by Radboud University (because of software licenses)
 +
* Not older than 5 or 6 years
 
* A network card or onboard network interface with PXE
 
* A network card or onboard network interface with PXE
* Processor speed more than ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit and at least dual-core
* 1 Gigabyte memory
+
* 4 GB memory
* 250 Gigabyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
 +
* No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.
  
 +
The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [nl]Software[/nl][en]Software[/en] ==
+
== [Randapparatuur][Peripheral hardware] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een willekeurige BW-PC geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af waar de PC voor dient of bij welke afdeling de PC behoort. Het is bijvoorbeeld mogelijk om licentie software enkel naar bevoegde PC's te distribueren. Hieronder lijstjes van software pakketten die reeds beschikbaar zijn.
+
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It is not possible to exactly state what software is installed on any specific 'Managed PC'. This greatly depends on the purpose of the PC or the department where the PC is located. It is, for example, possible to distribute licensed software to individual PC's. Below lists of software packages that are already available for 'Managed PC's.
+
Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Standaard software geïnstalleerd tijdens installatie van Windows7[/nl][en]Standard software installed during the installation of Windows7[/en] ===
+
== [Software][Software] ==
 
 
<div id="software1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Adobe CS 5.5 - Acrobat, Photoshop, Illustrator, Indesign, etc.
 
* F-Secure - Antivirus
 
* Firefox 10.0.5 - Web browser
 
* GIMP - Image Manipulation
 
* Inkscape - Vector graphics
 
* Java 6
 
* K-Lite Codec Pack
 
* MS-Office Professional 2010 / Project Pro 2010 / Visio Pro 2010
 
* Prism Client - Software installation client
 
* Thunderbird 10.0.5 - Mail client
 
 
 
=== [nl]Standaard Software voor Windows 7[/nl][en]Standard Software for Windows 7[/en] ===
 
 
 
<div id="software2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
* 7-Zip - Open source Windows utility for manipulating archives.
 
* Audacity 2.0.3 - fast, cross-platform audio editor
 
* BASS - financieel en personeel concernapplicatie
 
* ChemOffice
 
* [http://bonsai.hgc.jp/~mdehoon/software/cluster/software.htm Cluster 3.0] + [http://jtreeview.sourceforge.net/ TreeView 1.1.6r4] -  GUI for the most commonly used clustering methods for gene expression data analysis.
 
* CnCZ shortcut - Report PC issue C&CZ
 
* Coach 6 - Softwarepakket voor natuurwetenschappelijke vakken, wiskunde en besturingstechniek
 
* Corsa - Documentbeheer concernapplicatie
 
* Cygwin - collection of tools which provide a Linux look and feel environment for Windows
 
* DOSBox 0.74 - An open source DOS emulator for BeOS, Linux, Mac OS X, OS/2, and Windows
 
* Eclipse - Software development environment
 
* EndNote X5 - Software for publishing and managing bibliographies
 
* F-Secure - Antivirus Software
 
* Firefox 10.0.5 - Web browser
 
* Google Chrome - Web browser
 
* Irfanview - Graphic Viewer
 
* Java 6
 
* K-Lite Media Codecs
 
* Labview
 
* LibreOffice 4.1 - Office suite
 
* [[Loginschermen|Logon Wallpaper]]
 
* Mendeley Desktop 1.7.1 - Reference Manager. Generate citations and bibliographies in Microsoft Word, OpenOffice, and LaTeX.
 
* Maple 15 - Computer algebra system
 
* Matlab 2012 - Numerical computing environment
 
* MestreNova Lite - Analytical chemistry software suite for NMR & LC GC MS
 
* MS Office 2010 - Microsoft Office productivity suite for Microsoft Windows
 
* net-SNMP - for monitoring the health and welfare of network equipment
 
* Notepad++ - a free source code editor which supports several programming languages
 
* OCS - Inventory agent
 
* Planning Kit -  Planning Kit for Flood Management, by RWS, Deltaris
 
* Putty - SSH-client
 
* R - Statistical computing and graphics
 
* Rstudio - integrated development environment for R
 
* Silverlight
 
* SPSS 20 - Statistisch computerprogramma
 
* SWI-Prolog
 
* VLC 2.0.0 - Media player
 
* Thunderbird - Email en news-client
 
* VLC - Media player
 
* WinSCP - Secure copy
 
* Workstation Unlocker
 
* Workrave - assists in the recovery and prevention of Repetitive Strain Injury (RSI)
 
* X2Go client - a serverbased computing environment
 
* [[Xming]] - X Server
 
* Yasara - Molecular-graphics, -modeling and -simulation program
 
 
 
[Nog te doen voor Windows7][Still to be done for Windows7]:
 
 
 
* Bricxcc
 
* Eclipse
 
* Euroglot
 
* Foxit Pdf Reader
 
* Gnuplot
 
* gs / GhostScript
 
* Helpdesk
 
* iTunes
 
* Jdk
 
* KeePass
 
 
 
* Lyx
 
* Mathematica
 
* Mathematica player
 
* Netbeans
 
* Originlab
 
* Osiris
 
* PDFCreator
 
* Python - Programmeertaal
 
* Quicktime
 
* RealPlayer
 
* RoxioSonic
 
* S+
 
* TortoiseSVN - Subversion versiecontrole client
 
* Van Dale
 
* WORKRAVE
 
 
 
=== [nl]Standaard software geïnstalleerd tijdens installatie van Windows XP[/nl][en]Standard software installed during the installation of Windows XP[/en] ===
 
 
 
<div id="software1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* MS Windows XP Professional Upgrade UK SP3
 
* MS Windows XP Multilingual User Interface for Windows XP Professional UK - Dutch,
 
* MS Office Professional UK,
 
* MS Office Professional MultiLanguage Pack - Dutch
 
 
 
[nl]Office XP is vervangen door Office2007. Voor hulp bij de overgang naar Office2007 en Windows7 is een Nederlandstalige[/nl]
 
[en]Office XP has been replaced by Office2007. As a help when migrating to Office2007 and Windows7 a[/en]
 
[http://sito.science.ru.nl/LearningGuide/Publications/start/default.htm Learning Guide (in Dutch)]
 
[nl]beschikbaar.[/nl]
 
[en]is available.[/en]
 
 
 
=== [nl]Standaard Prism &amp; Deploy software bij Windows XP[/nl][en]Standard Prism &amp; Deploy software for Windows XP[/en] ===
 
 
 
<div id="software2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
[Nieuwe installatie XP][New installation XP]:
 
 
 
* 7-Zip
 
* Adobe Acrobat Reader 8.1.1 UK
 
* Adobe Flash
 
* Adobe Shockwave
 
* FileZilla
 
* Jre
 
* K-lite Codec Pack
 
* McAfee VirusScan Enterprise 8.5i
 
* PDFCreator
 
* Printkey
 
* Putty
 
* Quicktime
 
* Vlc
 
* WinSCP
 
* WinTabber
 
 
 
* Acrobat Professional 8
 
* ActiveSync
 
* BASS-HRM
 
* Dev-Cpp
 
* EndNote
 
* Euroglot
 
* FileMaker
 
* Firefox
 
* FRONTPAGE
 
* Gimp
 
* gs
 
* InkScape
 
* IRFANVIEW
 
* ISIS-ICA
 
* Jdk
 
* KeePass
 
* Maple
 
* Matlab
 
* MS Office Project Professional 2003 NL
 
* MS Office Project Professional 2003 UK
 
* MySQL-connector-odbc
 
* Notepad++
 
* OPEN OFFICE
 
* Roxio Creator Basic
 
* SPSS
 
* Thunderbird
 
* WORKRAVE
 
* X-Win32
 
 
 
[Oude installatie XP][Old installation XP]:
 
 
 
* Acrobat Reader
 
* Euroglot
 
* FireFox
 
* Thunderbird
 
* Jre (Java Runtime Environment)
 
* McAfee VirusScan Enterprise 8.0i
 
* Quicktime
 
* Shockwave
 
* Flashplayer
 
* Van Dale Woordenboeken
 
* X-win32
 
* 7-zip
 
* Maple
 
* Myodbc-3.51.11-2-win
 
 
 
=== [nl]Standaard software beschikbaar via netwerkschijf[/nl][en]Standard software available from network drives[/en] ===
 
 
 
<div id="software3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Eudora ([nl]mail programma[/nl][en]mail program[/en])
 
* PuTTY (Secure SHell (SSH))
 
* RU-Huisstijl ([nl]RU brieven[/nl][en]RU letters[/en])
 
* Van Dale ([nl]woordenboeken[/nl][en]dictionaries[/en])
 
* Vnc
 
* concern ([nl]folder met een aantal concern systemen[/nl][en]map with several concern applications[/en])
 
* Matlab
 
* Maple (Computeralgebra)
 
* R ([nl]statistiek[/nl][en]statistics[/en])
 
* TeXlive ([nl]tekstverwerking[/nl][en]wordprocessing[/en])
 
* Gimp ([nl]beeldbewerking[/nl][en]picture editing[/en])
 
* [http://www.fpx.de/fp/Software/Gorilla/ Gorilla] ([nl]wachtwoordbeheer[/nl][en]password management[/en])
 
* [http://www.irfanview.com/ IrfanView] ([nl]fotoviewer[/nl][en]picture viewer[/en])
 
* [http://filezilla.sourceforge.net/ FileZilla] (ftp client)
 
* [http://www.bloodshed.net/devcpp.html Dev-Cpp] (C++ compiler)
 
* [http://www.scilab.org/ SciLab] ([nl]open source matlab alternatief[/nl][en]open source matlab alternative[/en])
 
 
 
[nl]Op de Windows PC's in de terminalkamers is een [[T-schijf]] van het netwerk aangekoppeld met cursussoftware.[/nl]
 
[en]On the Windows PC's in the computer labs a [[T-schijf|T-disk]] with course software is  attached from the network[/en]
 
 
 
=== [nl]Beschikbare afdelingseigen- of licentie software[/nl][en]Available departmental or licensed software[/en] ===
 
 
 
<div id="software4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Chemoffice
 
* Chime-2.6
 
* Cortona
 
* Endnote 9
 
* Filemaker Pro 7
 
* Frontpage
 
* Gaussian
 
* Ghostview
 
* Ica32
 
* spss15
 
* Nero
 
* Nitrogeniusdemo
 
* Corsa71
 
* Originlab
 
* Pearl-2.2.2
 
* Zier
 
 
 
== [nl]Randapparatuur[/nl][en]Peripheral hardware[/en] ==
 
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
+
Er is een [[Microsoft_windows|lijst van Windows-software]] die ge&iuml;nstalleerd is of kan worden op door C&CZ beheerde PC's.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
+
There is a [[Microsoft_windows|list of Windows software]] that is or can be installed on C&CZ managed PCs.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]

Latest revision as of 18:32, 19 September 2022


General

The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.

Capabilities

Because the needs differ for employees and departments within the Faculty of Science, there are different kind of 'Managed PCs':

Fully managed PC

[Show/hide]

Department contact managed PC

[Show/hide]

User managed PC

[Show/hide]

Installed PC

[Show/hide]

Hardware requirements

The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:

  • Owned by Radboud University (because of software licenses)
  • Not older than 5 or 6 years
  • A network card or onboard network interface with PXE
  • Processor 64-bit and at least dual-core
  • 4 GB memory
  • Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
  • Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
  • No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.

The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.

Peripheral hardware

Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&CZ).

Software

There is a list of Windows software that is or can be installed on C&CZ managed PCs.

Lijn.png