Difference between revisions of "Windows beheerde werkplek"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(81 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
[[Category:Eerstelijns]]
 
 
[[Category:Contactpersonen]]
 
[[Category:Contactpersonen]]
  
Line 7: Line 6:
  
 
[nl]
 
[nl]
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows-XP machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows-XP en Office-XP installatie automatisch en is na ongeveer 1 uur gereed. Op dit moment moet daarna de nieuw geïnstalleerde PC nog door C&CZ met de hand toegevoegd worden aan 'Prism & Deploy'. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd. Wat die rest van de software precies is, hangt niet alleen af van de groep waar de PC deel van uitmaakt, maar ook of de PC sinds medio 2008 nog opnieuw geinstalleerd is. De nieuwe installatie-methode, die door diverse groepen werkplekondersteuners op de RU samen gemaakt is en onderhouden wordt in het kader van het SITO (Samenwerkende IT-Ondersteuning) projekt, bevat meer software. Zie onder voor een lijst.
+
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows en Office installatie automatisch, dat is na ongeveer 1 uur gereed. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd. Wat die rest van de software precies is, hangt o.a. af van de groep waar de PC deel van uitmaakt. Zie onder voor een lijst.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The 'Managed PC' is a standard Windows-XP machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after, again approximately, 1 hour. At this moment the freshly installed PC needs to be added by C&CZ to 'Prism & Deploy' by hand. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends not only on the group in which the PC belongs, but also whether this PC has been freshly installed since half 2008. The new installation method, that has been developed and is maintained by several IT-support groups within the RU together, provides more software. For a list see below.
+
The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 27: Line 26:
 
<div id="beheer1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Hierbij gaat het om Windows-XP machines welke volledig beheerd worden door C&amp;CZ. Zowel het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker van een dergelijke PC krijgt ''User''- en geen ''Administrator''- of ''Power User''-privileges. Het is dan (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. In principe worden alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt. De harddisk in de PC wordt niet gebruikt voor opslag van gebruikersdata maar slechts voor het besturingssysteem en de standaard software.<br /> Mochten er problemen met een PC optreden dan kan men in dit geval gemakkelijk uitwijken naar een andere BW-PC.
+
Hierbij gaat het om Windows machines welke volledig beheerd worden door C&amp;CZ. Zowel het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker van een dergelijke PC krijgt ''User''- en geen ''Administrator''- of ''Power User''-privileges. Het is dan (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. In principe worden alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt. De harddisk in de PC wordt niet gebruikt voor opslag van gebruikersdata maar slechts voor het besturingssysteem en de standaard software.<br /> Mochten er problemen met een PC optreden dan kan men in dit geval gemakkelijk uitwijken naar een andere BW-PC.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.
Line 34: Line 33:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
These are Windows-XP machines that are completely managed by C&CZ. The user doesn't have to worry about operating system or other software, updates and settings, these are managed by C&CZ. The user has ''User''-rights, but no ''Power User'' or ''Administrator'' rights. It is (almost always, there are exceptions) impossible for the user to install software, update drivers or change system settings. The idea is that all user files and settings are saved on a network disk that is backupped regularly. The computer hard disk isn't used for savinf user data, but only for the operating system and the standard software.<br /> If there are problems with a PC, one can easily move to a different "Managed PC".
+
These are Windows machines that are completely managed by C&CZ. The user doesn't have to worry about operating system or other software, updates and settings, these are managed by C&CZ. The user has ''User''-rights, but no ''Power User'' or ''Administrator'' rights. It is (almost always, there are exceptions) impossible for the user to install software, update drivers or change system settings. The idea is that all user files and settings are saved on a network disk that is backupped regularly. The computer hard disk isn't used for savinf user data, but only for the operating system and the standard software.<br /> If there are problems with a PC, one can easily move to a different "Managed PC".
  
 
For these machines C&CZ can give very good assurance for correctly functioning operating system and installed software.
 
For these machines C&CZ can give very good assurance for correctly functioning operating system and installed software.
Line 47: Line 46:
 
<div id="beheer2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Ook hier gaat het om standaard Windows-XP machines die beheerd worden door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker op dit soort PC's krijgt ''User''- en geen ''Administator''- of ''Power User'' privileges. Het is derhalve (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. En ook hier worden in principe alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt.<br /> Omdat binnen de afdeling echter behoefte bestaat aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt de afdelingscontactpersoon een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren of wijzigingen aan de systemen kan uitvoeren ten behoeve van medewerkers binnen zijn afdeling.
+
Ook hier gaat het om standaard Windows machines die beheerd worden door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker op dit soort PC's krijgt ''User''- en geen ''Administator''- of ''Power User'' privileges. Het is derhalve (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. En ook hier worden in principe alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt.<br /> Omdat binnen de afdeling echter behoefte bestaat aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt de afdelingscontactpersoon een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren of wijzigingen aan de systemen kan uitvoeren ten behoeve van medewerkers binnen zijn afdeling.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.<br /> C&amp;CZ zal in dit geval afspraken maken met de afdelingscontactpersoon. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om de eindgebruikers ''Administrator'' of ''Power User'' privileges te geven. Ook moet de afdelingscontactpersoon bereid zijn om vragen over besturingssysteem en software van collega's te beantwoorden. In geval van problemen wordt verwacht dat hij of zij eerst kijkt of het probleem lokaal is op te lossen alvorens C&amp;CZ in te schakelen. Tenslotte kan de afdelingscontactpersoon bij C&amp;CZ vragen om afdelingseigen- of licentie software te ''packagen'' en te installeren op bepaalde BW-PC's binnen de afdeling.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.<br /> C&amp;CZ zal in dit geval afspraken maken met de afdelingscontactpersoon. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om de eindgebruikers ''Administrator'' of ''Power User'' privileges te geven. Ook moet de afdelingscontactpersoon bereid zijn om vragen over besturingssysteem en software van collega's te beantwoorden. In geval van problemen wordt verwacht dat hij of zij eerst kijkt of het probleem lokaal is op te lossen alvorens C&amp;CZ in te schakelen. Tenslotte kan de afdelingscontactpersoon bij C&amp;CZ vragen om afdelingseigen- of licentie software te ''packagen'' en te installeren op bepaalde BW-PC's binnen de afdeling.
Line 70: Line 69:
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Ook hier gaat het om een standaard Windows-XP machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig zaken gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groot.
+
Ook hier gaat het om een standaard Windows machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig bestanden gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter vaak groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groter.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
Line 77: Line 76:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Again, this is a standard Windows machine which is also managed by C&CZ. The operating system, software, updates and settings are basically arranged centrally. The user normally does not have to worry about this either. However, because the user needs more flexibility, his own software, foreign hardware or other system settings, he gets an extra account on the PC with Administrator privileges so that he can install software and/or make changes to the system.
 +
C&CZ recommends that you carry out your normal work on such a PC as a normal user with User privileges and only use the account with the Administrator privileges for software installation or adjusting system settings. We also recommend using network drives to store files and settings, so that files are backed up regularly.
 +
However, the temptation is often to still use the local administrator account, then the risks for the PC and files are larger in that case.
 +
 
 +
For these machines C&CZ can not guarantee the functioning of the operating system and installed software. The user can perform all kinds of actions with the local administrator account, which influence the functioning of the PC.
 +
 
 +
C&CZ can try to solve problems with the operating system or software. The amount of time that C&CZ can spend on problems with this kind of PCs is of course limited. C&CZ is also usually able to provide remote assistance on such PCs via the helpdesk or system management.
 +
It is precisely in contrast to the fully managed workplace above that data can be transferred to the internal hard disk on these types of machines. In that case, it is not self-evident that the machine can be easily reinstalled and the user/admin would prefer to solve the problems themselves in order to save the data.
 +
In case these problems can not be solved within an acceptable time, the machine can be reinstalled in approx. 1 to 2 hours. After the standard installation, the user must complete the installation of his own software, separate hardware or system settings.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
Line 86: Line 93:
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows-XP machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initiele set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows-XP te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows-XP (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
+
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initi&euml;le set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Preliminary solution: <br /> One can install a standard Windows machine from the network in an identical way. At the end of the installation, the '' Administrator '' password of the PC must be changed to a password that the local user knows. A small, initial set of applications is added. This installation may not install all drivers for the hardware on non-standard PCs, as well as software that the supplier has supplied / pre-installed with the PC. In this case it concerns a so-called unattended installation. One can not make choices about how to install Windows (e.g. partitioning - the hard disk is fully used as '''<tt>C:\</tt>''' disk and formatted) or which parts of Windows (eg Outlook Express) may or may not be added. The local user has to install missing drivers and additional software. <br /> Advanced details: <br /> If necessary, you can then pull the PC out of the AD-domain (please let us know if you do that, then we can adjust Active Directory). It is also possible to add the PC to the '' unmanaged '' OU so that the PC does not get '' policies '' from the domain.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
Line 96: Line 103:
  
 
[nl]
 
[nl]
De minimale eisen voor een nieuwe installatie van een BW-PC zijn nu (medio 2008):
+
De minimale eisen voor een nieuwe installatie van een Windows BW-PC zijn:
  
 +
* Eigendom van de Radboud Universiteit (i.v.m. softwarelicenties)
 +
* Niet ouder dan 5 a 6 jaar
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
* Processor snelheid groter dan ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit en minstens dual-core
* 1 Gbyte geheugen
+
* 4 GB geheugen
* 50 Gbyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Geen additionele insteekkaarten voor netwerk, video, audio, etc.
  
 +
De standaard RU-PC en standaard RU laptop die aan de bovenstaande eisen voldoet, is geschikt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The minimal requirements for a new installation of a "Managed PC" are now (half 2008):
+
The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:
  
 +
* Owned by Radboud University (because of software licenses)
 +
* Not older than 5 or 6 years
 
* A network card or onboard network interface with PXE
 
* A network card or onboard network interface with PXE
* Processor speed more than ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit and at least dual-core
* 1 Gbyte memory
+
* 4 GB memory
* 50 Gbyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
 +
* No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.
  
 +
The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [nl]Software[/nl][en]Software[/en] ==
+
== [nl]Randapparatuur[/nl][en]Peripheral hardware[/en] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een willekeurige BW-PC geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af waar de PC voor dient of bij welke afdeling de PC behoort. Het is bijvoorbeeld mogelijk om licentie software enkel naar bevoegde PC's te distribueren. Hieronder lijstjes van software pakketten die reeds beschikbaar zijn.
+
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It is not possible to exactly state what software is installed on any specific 'Managed PC'. This greatly depends on the purpose of the PC or the department where the PC is located. It is, for example, possible to distribute licensed software to individual PC's. Below lists of software packages that are already available for 'Managed PC's.
+
Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Standaard software geïnstalleerd tijdens installatie van Windows[/nl][en]Standard software installed during the installation of Windows[/en] ===
+
== [nl]Software[/nl][en]Software[/en] ==
 
 
<div id="software1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* MS Windows XP Professional Upgrade UK Service Pack 2
 
* MS Windows XP Multilingual User Interface for Windows XP Professional UK - Dutch,
 
* MS Office XP Professional for Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP UK
 
* MS Office XP Professional MultiLanguage Pack for Office XP Professional UK - Dutch
 
 
 
=== [nl]Standaard Prism &amp; Deploy software[/nl][en]Standard Prism &amp; Deploy software[/en] ===
 
 
 
<div id="software2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
[Nieuwe installatie][New installation]:
 
 
 
* 7-Zip
 
* Adobe Acrobat Reader 8.1.1 UK
 
* Adobe Flash
 
* Adobe Shockwave
 
* FileZilla
 
* Jre
 
* K-lite Codec Pack
 
* McAfee VirusScan Enterprise 8.5i
 
* PDFCreator
 
* Printkey
 
* Putty
 
* Quicktime
 
* Vlc
 
* WinSCP
 
* WinTabber
 
 
 
* Acrobat Professional 8
 
* ActiveSync
 
* BASS-HRM
 
* Dev-Cpp
 
* EndNote
 
* Euroglot
 
* FileMaker
 
* Firefox
 
* FRONTPAGE
 
* Gimp
 
* gs
 
* InkScape
 
* IRFANVIEW
 
* ISIS-ICA
 
* Jdk
 
* KeePass
 
* Maple
 
* Matlab
 
* MS Office Project Professional 2003 NL
 
* MS Office Project Professional 2003 UK
 
* MySQL-connector-odbc
 
* Notepad++
 
* OPEN OFFICE
 
* Roxio Creator Basic
 
* SPSS
 
* Thunderbird
 
* WORKRAVE
 
* X-Win32
 
 
 
[Oude installatie][Old installation]:
 
 
 
* Acrobat Reader
 
* Euroglot
 
* FireFox
 
* Thunderbird
 
* Jre (Java Runtime Environment)
 
* McAfee VirusScan Enterprise 8.0i
 
* Quicktime
 
* Shockwave
 
* Flashplayer
 
* Van Dale Woordenboeken
 
* X-win32
 
* 7-zip
 
* Maple
 
* Myodbc-3.51.11-2-win
 
 
 
=== [nl]Standaard software beschikbaar via netwerkschijf[/nl][en]Standard software available from network drives[/en] ===
 
 
 
<div id="software3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Eudora ([nl]mail programma[/nl][en]mail program[/en])
 
* PuTTY (Secure SHell (SSH))
 
* RU-Huisstijl ([nl]RU brieven[/nl][en]RU letters[/en])
 
* Van Dale ([nl]woordenboeken[/nl][en]dictionaries[/en])
 
* Vnc
 
* concern ([nl]folder met een aantal concern systemen[/nl][en]map with several concern applications[/en])
 
* Matlab
 
* Maple (Computeralgebra)
 
* R ([nl]statistiek[/nl][en]statistics[/en])
 
* TeXlive ([nl]tekstverwerking[/nl][en]wordprocessing[/en])
 
* Gimp ([nl]beeldbewerking[/nl][en]picture editing[/en])
 
* [http://www.fpx.de/fp/Software/Gorilla/ Gorilla] ([nl]wachtwoordbeheer[/nl][en]password management[/en])
 
* [http://www.irfanview.com/ IrfanView] ([nl]fotoviewer[/nl][en]picture viewer[/en])
 
* [http://filezilla.sourceforge.net/ FileZilla] (ftp client)
 
* [http://www.bloodshed.net/devcpp.html Dev-Cpp] (C++ compiler)
 
* [http://www.scilab.org/ SciLab] ([nl]open source matlab alternatief[/nl][en]open source matlab alternative[/en])
 
 
 
[nl]Op de Windows PC's in de terminalkamers is een [[T-schijf]] van het netwerk aangekoppeld met cursussoftware.[/nl]
 
[en]On the Windows PC's in the computer labs a [[T-schijf|T-disk]] with course software is  attached from the network[/en]
 
 
 
=== [nl]Beschikbare afdelingseigen- of licentie software[/nl][en]Available departmental or licensed software[/en] ===
 
 
 
<div id="software4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Chemoffice
 
* Chime-2.6
 
* Cortona
 
* Endnote 9
 
* Filemaker Pro 7
 
* Frontpage
 
* Gaussian
 
* Ghostview
 
* Ica32
 
* spss15
 
* Nero
 
* Nitrogeniusdemo
 
* Corsa71
 
* Originlab
 
* Pearl-2.2.2
 
* Reference Manager
 
* Zier
 
 
 
== [nl]Randapparatuur[/nl][en]Peripheral hardware[/en] ==
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
+
Er is een [[Microsoft_windows|lijst van Windows-software]] die ge&iuml;nstalleerd is of kan worden op door C&CZ beheerde PC's.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
+
There is a [[Microsoft_windows|list of Windows software]] that is or can be installed on C&CZ managed PCs.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]

Latest revision as of 12:39, 23 October 2018


General

The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.

Capabilities

Because the needs differ for employees and departments within the Faculty of Science, there are different kind of 'Managed PCs':

Fully managed PC

[Show/hide]

Department contact managed PC

[Show/hide]

User managed PC

[Show/hide]

Installed PC

[Show/hide]

Hardware requirements

The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:

  • Owned by Radboud University (because of software licenses)
  • Not older than 5 or 6 years
  • A network card or onboard network interface with PXE
  • Processor 64-bit and at least dual-core
  • 4 GB memory
  • Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
  • Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
  • No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.

The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.

Peripheral hardware

Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&CZ).

Software

There is a list of Windows software that is or can be installed on C&CZ managed PCs.

Lijn.png