Difference between revisions of "Windows beheerde werkplek"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (Hardware bwpc hernoemd naar Windows beheerde werkplek: betere titel)
 
(105 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Beheerde Werkplek[/nl][en]Managed PC[/en] ==
+
[[Category:Hardware]]
 
+
[[Category:Software]]
 +
[[Category:Contactpersonen]]
  
 
== [nl]Algemeen[/nl][en]General[/en] ==
 
== [nl]Algemeen[/nl][en]General[/en] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows-XP machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows-XP en Office-XP installatie automatisch en is na ongeveer 1 uur gereed. Op dit moment moet daarna de nieuw geïnstalleerde PC nog met de hand toegevoegd worden aan 'Prism & Deploy'. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd.
+
De 'Beheerde Werkplek' (BW-PC) is een standaard Windows machine die voorzien wordt van standaard software. De installatie van de PC verloopt volledig geautomatiseerd zonder dat een gebruiker iets moet invoeren. Wanneer een dergelijke BW-PC wordt ingericht heeft een medewerker van C&CZ circa 5 minuten nodig om de installatie te starten en initiële gegevens in te voeren. Daarna verloopt de rest van de Windows en Office installatie automatisch, dat is na ongeveer 1 uur gereed. Na een reboot wordt vervolgens automatisch de rest van de software geïnstalleerd. Wat die rest van de software precies is, hangt o.a. af van de groep waar de PC deel van uitmaakt. Zie onder voor een lijst.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The 'Managed PC' is a standard Windows-XP machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after, again approximately, 1 hour. At this moment the fresh installed PC needs to be added to 'Prism & Deploy' by hand. After a reboot the rest of the software is automatically installed.
+
The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 14: Line 15:
  
 
[nl]
 
[nl]
Omdat binnen de faculteit de behoeften van medewerkers en afdelingen zeer divers zijn, kon niet worden volstaan met een enkel type werkplek. Al naar gelang de wensen bestaan de onderstaande mogelijkheden.
+
Omdat binnen FNWI de behoeften van medewerkers en afdelingen zeer divers zijn, zijn er ook diverse typen BW-PCs:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Because within the science faculty the needs of employees and departments are different, we can not get by with just one type of 'Managed PC'. Depending on your needs there are several options.
+
Because the needs differ for employees and departments within the Faculty of Science, there are different kind of 'Managed PCs':
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 25: Line 26:
 
<div id="beheer1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Hierbij gaat het om Windows-XP machines welke volledig beheerd worden door C&amp;CZ. Zowel het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker van een dergelijke PC krijgt ''User''- en geen ''Administator''- of ''Power User'' privileges. Het is derhalve (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. In principe worden alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt. De harddisk in de PC wordt niet gebruikt voor opslag van gebruikersdata maar slechts voor het besturingssysteem en de standaard software.<br /> Mochten er problemen met een PC optreden dan kan men in dit geval gemakkelijk uitwijken naar een andere BW-PC.
+
Hierbij gaat het om Windows machines welke volledig beheerd worden door C&amp;CZ. Zowel het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker van een dergelijke PC krijgt ''User''- en geen ''Administrator''- of ''Power User''-privileges. Het is dan (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. In principe worden alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt. De harddisk in de PC wordt niet gebruikt voor opslag van gebruikersdata maar slechts voor het besturingssysteem en de standaard software.<br /> Mochten er problemen met een PC optreden dan kan men in dit geval gemakkelijk uitwijken naar een andere BW-PC.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.
  
Problemen met het besturingssysteem of software zal C&amp;CZ trachten op te lossen. Ook is C&amp;CZ in staat om op dergelijke PC's op afstand hulp (''Remote Assistence'') te bieden via de helpdesk of systeembeheer. In geval dat deze problemen niet binnen een acceptabele tijd op te lossen zijn kan de machine in ca. 1 tot 2 uur geherinstalleerd worden.
+
Problemen met het besturingssysteem of software zal C&amp;CZ trachten op te lossen. Ook is C&amp;CZ in staat om op dergelijke PC's op afstand hulp (''Remote Assistance'') te bieden via de helpdesk of systeembeheer. In geval dat deze problemen niet binnen een acceptabele tijd op te lossen zijn kan de machine in ca. 1 tot 2 uur geherinstalleerd worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
These are Windows machines that are completely managed by C&CZ. The user doesn't have to worry about operating system or other software, updates and settings, these are managed by C&CZ. The user has ''User''-rights, but no ''Power User'' or ''Administrator'' rights. It is (almost always, there are exceptions) impossible for the user to install software, update drivers or change system settings. The idea is that all user files and settings are saved on a network disk that is backupped regularly. The computer hard disk isn't used for savinf user data, but only for the operating system and the standard software.<br /> If there are problems with a PC, one can easily move to a different "Managed PC".
 +
 
 +
For these machines C&CZ can give very good assurance for correctly functioning operating system and installed software.
 +
 
 +
C&CZ will try to fix any problem with the operating system or software. C&CZ helpdesk or sysadmins can also offer "Remote Assistance". When these problems can't be solved in an acceptable timeframe, the machine can be completely re-installed in about 1 to 2 hours.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
  
=== [nl]Eerstelijns beheerde werkplek[/nl][en]Department managed PC[/en] ===
+
=== [nl]Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek[/nl][en]Department contact managed PC[/en] ===
 
<span class="_toggler--beheer2"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;
 
<span class="_toggler--beheer2"> &#91;[nl]Tonen/verbergen[/nl][en]Show/hide[/en]&#93;
  
 
<div id="beheer2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Ook hier gaat het om standaard Windows-XP machines die beheerd worden door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker op dit soort PC's krijgt ''User''- en geen ''Administator''- of ''Power User'' privileges. Het is derhalve (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. En ook hier worden in principe alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt.<br /> Omdat binnen de afdeling echter behoefte bestaat aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt de eerstelijns ondersteuner een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren of wijzigingen aan de systemen kan uitvoeren ten behoeve van medewerkers binnen zijn afdeling.
+
Ook hier gaat het om standaard Windows machines die beheerd worden door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden centraal geregeld. De gebruiker heeft hier geen omkijken naar. Een gebruiker op dit soort PC's krijgt ''User''- en geen ''Administator''- of ''Power User'' privileges. Het is derhalve (meestal - er zijn uitzonderingen) niet mogelijk om zelf software te installeren of te verwijderen, drivers te updaten of systeem instellingen te wijzigen. En ook hier worden in principe alle bestanden en instellingen van gebruikers opgeslagen op een netwerkschijf die regelmatig gebackupped wordt.<br /> Omdat binnen de afdeling echter behoefte bestaat aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt de afdelingscontactpersoon een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren of wijzigingen aan de systemen kan uitvoeren ten behoeve van medewerkers binnen zijn afdeling.
  
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.<br /> C&amp;CZ zal in dit geval afspraken maken met de eerstelijns ondersteuner. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om de eindgebruikers ''Administrator'' of ''Power User'' privileges te geven. Ook moet de eerstelijns ondersteuner bereid zijn om vragen over besturingssysteem en software van collega's te beantwoorden. In geval van problemen wordt verwacht dat hij of zij eerst kijkt of het probleem lokaal is op te lossen alvorens C&amp;CZ in te schakelen. Tenslotte kan de eerstelijns ondersteuner bij C&amp;CZ vragen om afdelingseigen- of licentie software te ''packagen'' en te installeren op bepaalde BW-PC's binnen de afdeling.
+
Voor deze machines kan C&amp;CZ goede garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software.<br /> C&amp;CZ zal in dit geval afspraken maken met de afdelingscontactpersoon. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om de eindgebruikers ''Administrator'' of ''Power User'' privileges te geven. Ook moet de afdelingscontactpersoon bereid zijn om vragen over besturingssysteem en software van collega's te beantwoorden. In geval van problemen wordt verwacht dat hij of zij eerst kijkt of het probleem lokaal is op te lossen alvorens C&amp;CZ in te schakelen. Tenslotte kan de afdelingscontactpersoon bij C&amp;CZ vragen om afdelingseigen- of licentie software te ''packagen'' en te installeren op bepaalde BW-PC's binnen de afdeling.
  
Problemen met het besturingssysteem of software zal C&amp;CZ trachten op te lossen. Ook is C&amp;CZ in staat om op dergelijke PC's op afstand hulp (''Remote Assistence'') te bieden via de helpdesk of systeembeheer.<br /> In tegenstelling tot de bovenstaande Volledig beheerde werkplek kan op dit soort machines wel belangrijke data op de interne harddisk terecht komen. In dat geval is het niet vanzelfsprekend dat de machine geherinstalleerd mag worden en wil men liever zelf de problemen oplossen of de data redden. De hulp die C&amp;CZ hierbij kan bieden zal beperkt zijn.<br /> In geval dat deze problemen niet binnen een acceptabele tijd op te lossen zijn kan de machine in ca. 1 tot 2 uur geherinstalleerd worden. Na de standaard installatie moet de eerstelijns ondersteuner de installatie van eigen software, aparte hardware of systeeminstellingen afronden.
+
Problemen met het besturingssysteem of software zal C&amp;CZ trachten op te lossen. Ook is C&amp;CZ in staat om op dergelijke PC's op afstand hulp (''Remote Assistence'') te bieden via de helpdesk of systeembeheer.<br /> In tegenstelling tot de bovenstaande Volledig beheerde werkplek kan op dit soort machines wel belangrijke data op de interne harddisk terecht komen. In dat geval is het niet vanzelfsprekend dat de machine geherinstalleerd mag worden en wil men liever zelf de problemen oplossen of de data redden. De hulp die C&amp;CZ hierbij kan bieden zal beperkt zijn.<br /> In geval dat deze problemen niet binnen een acceptabele tijd op te lossen zijn kan de machine in ca. 1 tot 2 uur geherinstalleerd worden. Na de standaard installatie moet de afdelingscontactpersoon de installatie van eigen software, aparte hardware of systeeminstellingen afronden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
In a department that needs more flexibility, own software, "strange" hardware or different system settings, the IT-support person of the department can get an extra account with "Administrator" rights on the departmental "Managed PCs". This makes it possible for that person to install software and change system settings for the employees of his department.
 +
 
 +
For these machines C&CZ can give good assurance for correctly functioning operating system and installed software. C&CZ will make an agreement with the departmental IT-support person.
 +
 
 +
C&CZ will try to fix problems with the operating system or software, that the departmental contact can't fix. C&CZ helpdesk or sysadmins can also offer "Remote Assistance". When these problems can't be solved in an acceptable timeframe, the machine can be completely re-installed in about 1 to 2 hours. C&CZ can "package" departmental software on request of the departmental IT-support person, to make it easy to install this software on several departmental PCs.
 +
 
 +
This construction makes it possible to have important data on the non-backed-up hard disk. Therefore it is not immediately clear that the machine can be reinstalled in case of a problem that cannot be solved within a reasonable timeframe.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 58: Line 69:
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Ook hier gaat het om een standaard Windows-XP machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig zaken gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groot.
+
Ook hier gaat het om een standaard Windows machine welke mede beheerd wordt door C&amp;CZ. Het besturingssysteem, software, updates en instellingen worden in principe centraal geregeld. De gebruiker heeft ook hier normaal gesproken geen omkijken naar. Omdat de gebruiker echter behoefte heeft aan meer flexibiliteit, eigen software, vreemde hardware of andere systeem instellingen krijgt hij een extra account op de PC met ''Administrator'' privileges zodat hij software kan installeren en/of wijzigingen aan het systeem kan uitvoeren.<br /> C&amp;CZ raadt aan om uw normale werkzaamheden op een dergelijke PC te verrichten als een normale gebruiker met ''User'' privileges en het account met de ''Administrator'' privileges uitsluitend te gebruiken voor software installatie of het aanpassen van systeem instellingen. Ook raden we aan om netwerkschijven te gebruiken voor het opslaan van bestanden en instellingen zodat er regelmatig bestanden gebackupped worden.<br /> De verleiding is echter vaak groot om toch het lokale administrator account te gebruiken, de risico's voor de PC en bestanden zijn in dat geval ook groter.
  
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
 
Voor deze machines kan C&amp;CZ geen garanties geven voor het functioneren van het besturingssysteem en geïnstalleerde software. De gebruiker kan namelijk allerlei acties uitvoeren, met het lokale administrator account, die het functioneren van de PC beinvloeden.
Line 65: Line 76:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Again, this is a standard Windows machine which is also managed by C&CZ. The operating system, software, updates and settings are basically arranged centrally. The user normally does not have to worry about this either. However, because the user needs more flexibility, his own software, foreign hardware or other system settings, he gets an extra account on the PC with Administrator privileges so that he can install software and/or make changes to the system.
 +
C&CZ recommends that you carry out your normal work on such a PC as a normal user with User privileges and only use the account with the Administrator privileges for software installation or adjusting system settings. We also recommend using network drives to store files and settings, so that files are backed up regularly.
 +
However, the temptation is often to still use the local administrator account, then the risks for the PC and files are larger in that case.
 +
 
 +
For these machines C&CZ can not guarantee the functioning of the operating system and installed software. The user can perform all kinds of actions with the local administrator account, which influence the functioning of the PC.
 +
 
 +
C&CZ can try to solve problems with the operating system or software. The amount of time that C&CZ can spend on problems with this kind of PCs is of course limited. C&CZ is also usually able to provide remote assistance on such PCs via the helpdesk or system management.
 +
It is precisely in contrast to the fully managed workplace above that data can be transferred to the internal hard disk on these types of machines. In that case, it is not self-evident that the machine can be easily reinstalled and the user/admin would prefer to solve the problems themselves in order to save the data.
 +
In case these problems can not be solved within an acceptable time, the machine can be reinstalled in approx. 1 to 2 hours. After the standard installation, the user must complete the installation of his own software, separate hardware or system settings.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
Line 74: Line 93:
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<div id="beheer4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[nl]
 
[nl]
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows-XP machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initiele set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows-XP te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows-XP (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
+
Voorlopige oplossing:<br /> Men kan een standaard Windows machine op identieke wijze vanuit het netwerk installeren. Na afloop van de installatie moet het ''Administrator'' wachtwoord van de PC gewijzigd worden in een wachtwoord dat de lokale gebruiker kent. Er wordt een kleine, initi&euml;le set aan applicaties toegevoegd. Deze installatie zal op non standaard PC's mogelijk niet alle drivers voor de hardware installeren, evenals software die de leverancier met de PC heeft meegeleverd/had voorgeïnstalleerd. Het betreft in dit geval een zogenaamde unattended installatie. Men kan geen keuzes maken hoe Windows te installeren (bv. partitioneren - de harde schijf wordt volledig gebruikt als '''<tt>C:\</tt>''' schijf en geformateeerd) of welke onderdelen van Windows (bv. Outlook Express) al dan niet worden toegevoegd. De lokale gebruiker dient naderhand zelf ontbrekende drivers en extra software te installeren.<br /> Geavanceerde bijzonderheden:<br /> Eventueel kan men vervolgens de PC uit het domein trekken (svp ons meedelen als u dat doet, dan kunnen wij Active Directory aanpassen). Ook is het mogelijk om de PC aan de ''unmanaged'' OU toe te voegen zodat de PC geen ''policies'' uit het domein krijgt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
ToDo
+
Preliminary solution: <br /> One can install a standard Windows machine from the network in an identical way. At the end of the installation, the '' Administrator '' password of the PC must be changed to a password that the local user knows. A small, initial set of applications is added. This installation may not install all drivers for the hardware on non-standard PCs, as well as software that the supplier has supplied / pre-installed with the PC. In this case it concerns a so-called unattended installation. One can not make choices about how to install Windows (e.g. partitioning - the hard disk is fully used as '''<tt>C:\</tt>''' disk and formatted) or which parts of Windows (eg Outlook Express) may or may not be added. The local user has to install missing drivers and additional software. <br /> Advanced details: <br /> If necessary, you can then pull the PC out of the AD-domain (please let us know if you do that, then we can adjust Active Directory). It is also possible to add the PC to the '' unmanaged '' OU so that the PC does not get '' policies '' from the domain.
 
[/en]
 
[/en]
 
</div>
 
</div>
Line 84: Line 103:
  
 
[nl]
 
[nl]
Helaas is het niet zo dat iedere willekeurige PC geschikt is om tot BW-PC om te toveren. Een indicatie van de minimale eisen:
+
De minimale eisen voor een nieuwe installatie van een Windows BW-PC zijn:
  
 +
* Eigendom van de Radboud Universiteit (i.v.m. softwarelicenties)
 +
* Niet ouder dan 5 a 6 jaar
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
 
* Een netwerkkaart of onboard netwerk interface met PXE
* Processor snelheid groter dan ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit en minstens dual-core
* 256 Mbyte geheugen
+
* 4 GB geheugen
* 10 Gbyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk voor single / dual boot
 +
* Geen additionele insteekkaarten voor netwerk, video, audio, etc.
  
PC's die voldoen aan de [http://www.microsoft.com/hcl/ HCL] voor Windows-XP (Hardware Compatibility List for Windows-XP - Hardware die Windows-XP zelf herkent bij installatie, zonder extra drivers van hardware leveranciers) zullen geen problemen opleveren.
+
De standaard RU-PC en standaard RU laptop die aan de bovenstaande eisen voldoet, is geschikt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It is not possible to convert any given PC into a 'Managed PC'. An indication of the minimal requirements:
+
The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:
  
 +
* Owned by Radboud University (because of software licenses)
 +
* Not older than 5 or 6 years
 
* A network card or onboard network interface with PXE
 
* A network card or onboard network interface with PXE
* Processor speed greater than ca 1 Ghz
+
* Processor 64-bit and at least dual-core
* 256 Mbyte memory
+
* 4 GB memory
* 10 Gbyte harddisk
+
* Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
 +
* Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
 +
* No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.
  
PC's that fulfill the [http://www.microsoft.com/hcl/ HCL] for Windows-XP (Hardware Compatibility List for Windows-XP - Hardware which Windows-XP itself recognizes during installation, without extra drivers of hardware vendors) install without problems.
+
The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [nl]Software[/nl][en]Software[/en] ==
+
== [nl]Randapparatuur[/nl][en]Peripheral hardware[/en] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een willekeurige BW-PC geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af waar de PC voor dient of bij welke afdeling de PC behoort. Het is bijvoorbeeld mogelijk om licentie software enkel naar bevoegde PC's te distribueren. Hieronder lijstjes van software pakketten die reeds beschikbaar zijn.
+
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Afdelingscontactpersoon beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It is not possible to exactly state what software is installed on any specific 'Managed PC'. This greatly depends on the purpose of the PC or the department where the PC is located. It is, for example, possible to distribute licensed software to individual PC's. Below lists of software packages that are already available for 'Managed PC's.
+
Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Standaard software geïnstalleerd tijdens installatie van Windows[/nl][en]Standard software installed during the installation of Windows[/en] ===
+
== [nl]Software[/nl][en]Software[/en] ==
 
 
<div id="software1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* MS Windows XP Professional Upgrade UK Service Pack 2
 
* MS Windows XP Multilingual User Interface for Windows XP Professional UK - Dutch,
 
* MS Office XP Professional for Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP UK
 
* MS Office XP Professional MultiLanguage Pack for Office XP Professional UK - Dutch
 
 
 
=== [nl]Standaard Prism &amp; Deploy software[/nl][en]Standard Prism &amp; Deploy software[/en] ===
 
 
 
<div id="software2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Acrobat Reader
 
* FireFox
 
* Thunderbird
 
* Jre (Java Runtime Environment)
 
* McAfee VirusScan Enterprise 8.0i
 
* Quicktime
 
* Shockwave
 
* Flashplayer
 
* Van Dale Woordenboeken
 
* X-win32
 
* 7-zip
 
* Maple
 
 
 
=== [nl]Standaard software beschikbaar via netwerkschijf[/nl][en]Standard software available from network drives[/en] ===
 
 
 
<div id="software3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Eudora ([nl]mail programma[/nl][en]mail program[/en])
 
* PuTTY (Secure SHell (SSH))
 
* RU-Huisstijl ([nl]RU brieven[/nl][en]RU letters[/en])
 
* Van Dale ([nl]woordenboeken[/nl][en]dictionaries[/en])
 
* Vnc
 
* concern ([nl]folder met een aantal concern systemen[/nl][en]map with several concern applications[/en])
 
* Matlab
 
* Maple (Computeralgebra)
 
* R ([nl]statistiek[/nl][en]statistics[/en])
 
* TeXlive ([nl]tekstverwerking[/nl][en]wordprocessing[/en])
 
* Gimp ([nl]beeldbewerking[/nl][en]picture editing[/en])
 
* [http://www.fpx.de/fp/Software/Gorilla/ Gorilla] ([nl]wachtwoordbeheer[/nl][en]password management[/en])
 
* [http://www.irfanview.com/ IrfanView] ([nl]fotoviewer[/nl][en]picture viewer[/en])
 
* [http://filezilla.sourceforge.net/ FileZilla] (ftp client)
 
* [http://www.bloodshed.net/devcpp.html Dev-Cpp] (C++ compiler)
 
* [http://www.scilab.org/ SciLab] ([nl]open source matlab alternatief[/nl][en]open source matlab alternative[/en])
 
 
 
=== [nl]Beschikbare afdelingseigen- of licentie software[/nl][en]Available departemental or licensed software[/en] ===
 
 
 
<div id="software4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
* Chemoffice
 
* Chime-2.6
 
* Cortona
 
* Endnote 9
 
* Filemaker Pro 7
 
* Frontpage
 
* Gaussian
 
* Ghostview
 
* Ica32
 
* spss14
 
* Myodbc-3.51.11-2-win
 
* Nero
 
* Nitrogeniusdemo
 
* Corsa71
 
* Originlab
 
* Pearl-2.2.2
 
* Reference Manager
 
* Zier
 
 
 
== [nl]Randapparatuur[/nl][en]External devices[/en] ==
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het aansluiten van randapparatuur op een BW-PC kan op problemen stuiten. Vooral als de nieuwe hardware vereist dat er bepaalde software en/of drivers geïnstalleerd moeten worden, heeft men als normale gebruiker onvoldoende rechten om dit te doen. In dit geval zou men kunnen uitwijken naar de ''Eerstelijns beheerde werkplek'' of een ''Gebruikers beheerde werkplek'' (met de bijbehoordende consequenties).
+
Er is een [[Microsoft_windows|lijst van Windows-software]] die ge&iuml;nstalleerd is of kan worden op door C&CZ beheerde PC's.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Connecting external devices to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Departement managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&amp;CZ).
+
There is a [[Microsoft_windows|list of Windows software]] that is or can be installed on C&CZ managed PCs.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Printer[/nl][en]Printer[/en] ===
+
[[Bestand:lijn.png]]
 
 
<div id="peripheral1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
ToDo
 
 
 
=== [nl]Scanner[/nl][en]Scanner[/en] ===
 
 
 
<div id="peripheral2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
ToDo
 
 
 
=== [nl]USB stick[/nl][en]USB thumb[/en] ===
 
 
 
<div id="peripheral3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
ToDo
 
 
 
=== [nl]Digitale camera[/nl][en]Digital Camera[/en] ===
 
 
 
<div id="peripheral4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
Todo
 
 
 
=== [nl]PDA[/nl][en]PDA[/en] ===
 
 
 
<div id="peripheral5" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
Todo
 
 
 
== [nl]Varia[/nl][en]Various[/en] ==
 
 
 
[nl]
 
We hebben al redelijk wat ervaring opgedaan met de BW-PC. Hieronder vindt u nieuws, handleidingen en een FAQ (Frequently Asked Questions).
 
[/nl]
 
[en]
 
We already have a reasonable amount of experience with the 'Managed PC'. Below you can find news, manuals and
 
an FAQ (Frequently Asked Questions).
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Nieuws[/nl][en]News[/en] ===
 
 
 
<div id="news" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
[nl]
 
* Nieuwe versies van Firefox en Thunderbird ge-installeerd in alle TK's. Voor beide programma's is het verstandig om ervoor te kiezen je gebruikersprofiel op te slaan in My Documents (= home directory = H-schijf)
 
* Java 1.6 geinstalleerd in alle TK's, java plugin werkt in zowel Internet Explorer als Firefox.
 
[/nl]
 
[en]
 
* New versions of Firefox en Thunderbird are installed on all computerlabs PC's. For both programs it would be smart to save your userprofile somewhere under 'My Documents' (= home directory = H:\ drive).
 
* Java 1.6 installed on all computerlabs PC's, java plugin runs in both Internet Explorer as Firefox.
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Handleidingen[/nl][en]Manuals[/en] ===
 
 
 
<div id="manual" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
Todo
 
 
 
=== [nl]Reacties, problemen, status[/nl][en]Comments, problems, status[/en] ===
 
 
 
<div id="faq" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
</div>
 
 
 
[nl]
 
Op dit moment zijn we in een fase geraakt waar een en ander stabiel lijkt te werken. Maar we zijn nog niet klaar met dit soort werkplekken. Dat betekent dat je er rekening mee moet houden dat nog niet alles vlekkeloos werkt en dat er op dit moment ook nog minder software beschikbaar is. Opmerkingen, klachten, wensen etc. zijn welkom. Mail deze naar [|postmaster@science.ru.nl]
 
 
 
* Waar zijn de rechten, die een gebruiker nodig heeft. Er kunnen geen programma's geinstalleerd worden omdat de user geen administrator-rechten heeft.<br /><br /> Wij kunnen geen Administrator rechten uitdelen omdat we garantie moeten geven over de beschikbaarheid van de systemen. Als je administratieve rechten zou krijgen kun je ook het systeem van ''ongewenste'' software voorzien, besmetten met virussen, etc. Heb je voorstellen voor additionele software ?<br />
 
* Waar kan ik data opslaan ? Op My Documents ? Dat is mijn homedir en deze zit vol. Opslaan op Documents and Settings en dan onder loginnaam werkt ook maar beperkt... "Storage quota exceeded?<br /> Wat zijn jullie van plan ?<br /><br /> Data moet je opslaan op de H: schijf (is je My Documents). Daarvan wordt ook een backup gemaakt Als die vol is kun je kijken of je iets kunt opruimen. Eventueel kun je bij je eerstelijns ondersteuner aankloppen en om meer quota vragen.<br /> C:\Documents and Settings en dan loginnaam is de plek waar je profile terecht komt. Het gaat hier om je Desktop, instellingen, etc. Deze ruimte is beperkt omdat het op en neer kopieren van je profile bij in- en uitloggen te veel tijd zou gaan kosten. Je profile is niet bedoeld voor het opslaan van je documenten. Ook wordt door de backup software onderscheid gemaakt tussen Home directories (belangrijk) en andere spullen.<br />
 
* Zou het niet zo werken als met de win98 PC's? Partitie verstoppen en iedere keer xp nieuw erop zetten bij het herstarten ?<br /><br /> Dit is juist wat we niet meer willen, het kost veel tijd bij het opstarten. Verder zijn dergelijke images hardware afhankelijk. Een dergelijke XP machine wordt volledig geinstalleerd (duurt ca 1 uur).<br />
 
* En een temp-schijf ?<br /><br /> Goed punt, zullen we onderzoeken. Echter gepaard hieraan zullen we een script maken om die temp ruimte geregeld op te schonen.<br />
 
* verder wel leuke computers...<br /><br /> Dank...<br />
 
* Ik vroeg me af of de systemen die jullie in de loop van het jaar gaan omzetten naar XP, dual-boot systemen blijven. Zodat je als je wilt toch nog onder unix kunt werken. Het lijkt me namelijk een grote ramp als er alleen maar XP-computers zijn.<br /><br /> De vraag naar dual-boot systemen is de afgelopen week meerdere malen gesteld. De Oude Net-PC's waren eigenlijk niet echt dual boot in die zin dat er twee operating systemen op de hardeschijf stonden. De X-Windows omgeving, waar je waarschijnlijk op doelt, draaide diskloos en maakte gebruik van Sun Solaris systemen.<br /> Waarschijnlijk gaan we geen ''echte'' dual boot systemen met Windows-XP en Linux inzetten. Je kunt voor de Unix omgeving TK8 bezoeken. Verder kun je middels X-Win32, software aanwezig op de XP machines, naar de Unix omgeving.<br />
 
* Outlook werk niet goed.<br /><br /> Outlook denkt dat er een exchange server gebruikt moet worden. Dit is onjuist geconfigureerd. Wij zullen de Office XP Installatie moeten aanpassen en de Machines opnieuw installeren.<br />
 
* Ik weet niet of dit de juiste weg is om dit aan te kaarten, maar ik denk dat een hoop studenten het fijn zouden vinden als er naast de gebruikelijke Windows-software een aantal extra utilities kunnen worden geinstalleerd, te weten:
 
** TortoiseCVS (www.tortoisecvs.org)
 
** PuTTY, PSCP, Pageant (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)
 
** X-Win32 (http://www.starnet.com/) <br /> X-Win32 is aanwezig. Wij denken eraan om een extra schijf bij het inloggen aan te koppelen en daarop extra software te plaatsen die werkt zonder dat installatie noodzakelijk is. PuTTY is duidelijk een kandidaat. TortoiseCVS zegt mij niet veel...<br />
 
* Ik zou echter ook graag gebruik kunnen maken van Remote Desktop Connection (zit standaard in WinXP). Momenteel staat dit uitgeschakeld. Is het mogelijk deze optie aan te zetten?<br /><br /> De setup van de TK1/2 machines is afgeleid van een setup waarop in (middel)grote bedrijven de installatie van standaard werkplekken is opgezet, blijkbaar zonder Remote Desktop Connection. (Over security en permission in Windows-XP zijn wij nog lang niet uitgeleerd. Kan iemand mij uitleggen waarom Start -&gt; Run -&gt; mstsc niet werkt en Start -&gt; Run -&gt; cmd /c mstsc wel ?)<br />
 
* De bookmarks, die opgeslagen zijn in mijn homedirectory, zijn in Internet Explorer niet beschikbaar na het inloggen op XP.<br /><br /> Ik neem even aan dat het gaat om de bookmarks op de NetPC's in de terminalkamers. De 'oude' NetPC's werken onder Windows98 en sloegen instellingen en data zoals favorieten op in het Windows98 profile (dit is inmiddels niet meer het geval). Dat profiel kun je vinden onder H:\Windows. Nu zijn de Profielen voor Windows98 en Windows-XP dusdanig verschillend dat die niet op elkaar gelegd mogen worden, dit zou veel problemen veroorzaken.<br /> Verder hebben we in het verleden problemen gehad met profielen. De waarschijnlijke oorzaak is het volgende scenario: Iemand schrijft zijn homedirectory bijna vol en probeert daarna uit te loggen. Zijn profiel wordt van de NetPC terug gekopieerd naar de Homedirectory op de server. Omdat de gebruiker dan plots over quota raakt wordt het profiel beschadigd.<br /> Daarom hebben we nu besloten om het profiel niet in de Homedirectory op te slaan.<br /> Je kunt waarschijnlijk het beste middels de 'import' functie van IE de Favorieten kopieren. Ze lopen dan helaas niet synchroon.<br />
 
* Zorg ervoor dat wanneer de computers `in de lock springen', wat nu automatisch gebeurt, dat ze na een kwartier of zo `geunlockt' kunnen worden, zodat het niet meer mogelijk is een pc lang (on)bedoeld in gebruik te hebben.<br /><br /> Hadden we eigenlijk al bedacht. Dit soort problemen herinneren ons aan het XLocken van de SUN werkplekken (TK8). Als we wisten hoe dit te realiseren zouden we er onmiddelijk werk van maken. Mocht iemand weten hoe je dit via AD of registry instellingen kunt regelen, laat het ons weten en kom een kopje koffie drinken (HG03.055). Tot die tijd bestaat er nog een reset knop.<br />
 
* Ik ondervind de laatste tijd geregeld hinder van het feit dat xwin32 in tk1 nogal eens nukken vertoont. Bij tijd en wijlen hangt alles zodat er niet meer getyped kan worden. Ook heb ik een paar keer meegemaakt dat alles vastliep bij het openen van window'tjes (Bij Opera, InternetExplorer en msn om precies te zijn.)<br /><br /> Dit baart me zorgen. De XP machines zijn 'standaard' geinstalleerd, X-Win32 is lokaal op iedere computer geinstalleerd. Ik heb op dit geen idee waar met probleem zoeken te beginnen. Wel is het zo dat er afgelopen vrijdag een netwerkstoring is geweest waardoor alles even stil lag.<br />
 
* op zich vind ik het prima werkplekken. Ik heb tot nu toe slechts één opmerking. Ik kan geen printer toevoegen (onvoldoende rechten) en er zijn geen printers geïnstalleerd, m.a.w. het is niet mogelijk om te printen.<br /><br /> Probeer Start -&gt; Settings -&gt; Printers and Faxes. Selecteer 'Add a printer' en vul bij 'Connect to this printer...' \\stut\ in. De rest zou zich vanzelf moeten wijzen.<br /> Let op: Wij zijn nog lang niet klaar met de 'Point 'n Print' spullen op de servers. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige printers niet (goed) werken. De centrale printers zoals de mondriaan, picasso, vangogh, enz. lijken wel te werken. Op dit moment is er een experimentele server, studs1, die de werkplekken in TK1 en TK2 bedient. En die tevens printers aanbied. De samba server op de studs1 zal echter tzt uitgezet worden. Printers die aangekoppeld zijn van de studs1 zullen dan niet meer werken.<br /> Per 21 april 2004 is echter de echte studenten samba server (stut) geupgrade en kunnen nu printers van die server aangekoppeld worden.<br />
 
[/nl]
 
[en]
 
ToDo
 
[/en]
 
 
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category: Windows]]
 

Latest revision as of 12:39, 23 October 2018


General

The 'Managed PC' is a standard Windows machine which gets installed with standard software. The installation of the PC runs fully automated without any user interaction. When such a 'Managed PC' gets installed an employee of C&CZ needs approximately 5 minutes to start the installation and to enter some initial data. Thereafter the installation runs fully automated and will be finished after approximately 1 hour. After a reboot the rest of the software is automatically installed. What that rest of the software exactly is, depends also on the group to which the PC belongs. For a list see below.

Capabilities

Because the needs differ for employees and departments within the Faculty of Science, there are different kind of 'Managed PCs':

Fully managed PC

[Show/hide]

Department contact managed PC

[Show/hide]

User managed PC

[Show/hide]

Installed PC

[Show/hide]

Hardware requirements

The minimal requirements for a new installation of a Windows "Managed PC" are:

  • Owned by Radboud University (because of software licenses)
  • Not older than 5 or 6 years
  • A network card or onboard network interface with PXE
  • Processor 64-bit and at least dual-core
  • 4 GB memory
  • Windows7: 160 GB / 250 GB harddisk for single / dual boot
  • Windows10: 250 GB / 500 GB harddisk for single / dual boot
  • No additional expansion cards for network, graphics, audio, etc.

The standard RU PC and standard RU laptop that has the above properties, suffices.

Peripheral hardware

Connecting peripheral hardware to a 'Managed PC' can run into problems. Especially if the new hardware requires installation of special software or drivers. As a 'unprivileged' user one does not have the rights to install such software. In this case a solution could be to change the PC into a 'Department managed PC' or a 'User managed PC' (this has impact on support available from C&CZ).

Software

There is a list of Windows software that is or can be installed on C&CZ managed PCs.

Lijn.png