WikiMysqlMigratie

From Cncz
Revision as of 15:26, 18 September 2008 by Polman (talk | contribs) (Nieuwe pagina: == Mediawiki mysql migratie == Bij de migratie van de mysql database van mediawiki van een mysql4 naar een mysql5 server kan het gebeuren dat door verschillende character encodings ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mediawiki mysql migratie

Bij de migratie van de mysql database van mediawiki van een mysql4 naar een mysql5 server kan het gebeuren dat door verschillende character encodings de gemigreerde database pagina titels fout weergeeft en/of dat links naar titels met diacritische tekens niet meer werken. Dit is het gevolg van het feit dat mediawiki utf8 strings opslaat in latin1 tabellen.

/usr/local/mysql-4/bin/mysqldump --extended-insert --allow-keywords --quote-names --add-drop-table -p -h localhost database >database.sql