Difference between revisions of "Wijzigingen in uw telefoonaansluiting?"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
Voor de telefoongidsen, kostendoorberekening en technische gegevens wordt een database gebruikt. Sinds januari 2006 is het voor afdelingen mogelijk de gegevens die betrekking hebben op de telefoongids zelf realtime online aan te passen! Men kan zich hiervoor via E-mail als Telefooncontactpersoon aanmelden bij C&CZ Telefoonbeheer onder vermelding van de inlognaam van degene die de gidsgegevens gaat beheren en het kostenplaatsnummers waarvoor men gidsgegevens gaat aanpassen. In de regel gebeurt dit door secretariaten. Zij zijn als geen ander op de hoogte van het personeels en telefoonbestand van een afdeling en hebben sinds januari 2006 aangetoond dit zeer zorgvuldig te kunnen doen! Vrijwel alle afdelingen gebruiken deze site en bekijken hier regelmatig ook de telefoonkostenspecificaties. Sinds oktober 2008 worden de op deze site ingevoerde wijzigingen automatisch doorgegeven aan RBS.
 
Voor de telefoongidsen, kostendoorberekening en technische gegevens wordt een database gebruikt. Sinds januari 2006 is het voor afdelingen mogelijk de gegevens die betrekking hebben op de telefoongids zelf realtime online aan te passen! Men kan zich hiervoor via E-mail als Telefooncontactpersoon aanmelden bij C&CZ Telefoonbeheer onder vermelding van de inlognaam van degene die de gidsgegevens gaat beheren en het kostenplaatsnummers waarvoor men gidsgegevens gaat aanpassen. In de regel gebeurt dit door secretariaten. Zij zijn als geen ander op de hoogte van het personeels en telefoonbestand van een afdeling en hebben sinds januari 2006 aangetoond dit zeer zorgvuldig te kunnen doen! Vrijwel alle afdelingen gebruiken deze site en bekijken hier regelmatig ook de telefoonkostenspecificaties. Sinds oktober 2008 worden de op deze site ingevoerde wijzigingen automatisch doorgegeven aan RBS.
  
Omdat telefoonbeheer vanaf dat moment ook bekend is met wie het aanspreekpunt is op een afdeling betreffende de telefoons en de bijbehorende kostenplaatsnummer(s) ontvangen deze mensen ook af en toe een nieuwsbrief met informatie over tarieven, onderhoud aan de centrale en dergelijke. Voor vragen kunt u mailen naar: B.Witte@@science.ru.nl of bel 52666.
+
De telefooncontactpersoon is '''het''' aanspreekpunt op een afdeling betreffende de telefoons. Deze mensen ontvangen af en toe een nieuwsbrief met informatie over tarieven, onderhoud aan de centrale en dergelijke. Voor vragen kunt u mailen naar: B.Witte@@science.ru.nl of bel 52666.
  
 
[https://telmut.science.ru.nl <u>FNWI Telefooncontactpersonen kun hier de gidsgegevens aanpassen!</u>.] (opent in een nieuw venster)
 
[https://telmut.science.ru.nl <u>FNWI Telefooncontactpersonen kun hier de gidsgegevens aanpassen!</u>.] (opent in een nieuw venster)

Revision as of 10:27, 13 January 2009


NOT_YET_TRANSLATED