Difference between revisions of "Wijzigingen in uw telefoonaansluiting?"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(De pagina is leeggehaald)
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== mutaties ==
 
[nl]Deze pagina was te vinden op[/nl][en]This page was located at[/en] [http://www.cncz.science.ru.nl/telefonie/mutaties/]
 
  
[nl]
 
 
== Telefoongids-mutaties ==
 
 
<br /> Voor de telefoongidsen, kostendoorberekening en technische gegevens wordt een database gebruikt. Sinds januari 2006 is het voor afdelingen mogelijk de gegevens die betrekking hebben op de telefoongids zelf realtime online aan te passen! Men kan zich hiervoor via E-mail als Telefooncontactpersoon aanmelden bij C&amp;CZ Telefoonbeheer onder vermelding van de inlognaam van degene die de gidsgegevens gaat beheren en het kostenplaatsnummers waarvoor men gidsgegevens gaat aanpassen. In de regel gebeurt dit door secretariaten. Zij zijn als geen ander op de hoogte van het personeels en telefoonbestand van een afdeling en hebben sinds januari 2006 aangetoond dit zeer zorgvuldig te kunnen doen! Vrijwel alle afdelingen gebruiken deze site en bekijken hier regelmatig ook de telefoonkostenspecificaties. Sinds december 2006 worden de op deze site ingevoerde wijzigingen automatisch doorgegeven aan het faculteitsbureau die op hun beurt de gegevens in RBS invoeren<br /><br /> Omdat telefoonbeheer vanaf dat moment ook bekend is met wie het aanspreekpunt is op een afdeling betreffende de telefoons en de bijbehorende kostenplaatsnummer(s) ontvangen deze mensen ook af en toe een nieuwsbrief met informatie over tarieven, onderhoud aan de centrale en dergelijke<br /><br /> Voor vragen kunt u mailen naar: B.Witte@@science.ru.nl of bel 52666. [/nl]
 
 
[https://telmut.science.ru.nl <u>FNWI Telefooncontactpersonen kun hier de gidsgegevens aanpassen!</u>.] (opent in een nieuw venster)
 
 
== Nieuwe aansluitingen, verhuizen, storingen ==
 
 
<br /> Voor nieuwe aansluitingen, verhuizen van toestellen, en vragen kunt u eveneens terecht bij de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze vindt u zoals gezegd in de regel op het secretariaat. Zij kunnen via E-mail, '''onder vermelding van een kostenplaatsnummer''' mutaties aanvragen. Ook storingen kun u het best en het snelst via hen melden. Storingen worden meestal binnen een dag en kostenloos verholpen. [en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
 
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Import]]
 

Latest revision as of 13:20, 31 January 2017