Difference between revisions of "Vpn linux"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
 
for installation instructions for the various Linux distributions.
 
for installation instructions for the various Linux distributions.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== PPTP VPN in openSuSE 11.1 ==
 +
[nl]
 +
* Installeer het pakket "pptp" met YaST
 +
* Wordt root met het "su" commando
 +
* Maak een ppp0 interface met het volgende commando:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Install the "pptp" package using YaST
 +
* Become root using the "su" command
 +
* Create a ppp0 interface with the following command:
 +
[/en]
 +
pptpsetup --create radboud --server vpn-srv.science.ru.nl --username USERNAME --encrypt --start
 +
[nl]
 +
* Voor iedere website die je via VPN wilt bezoeken geef je een "route" commando.
 +
B.v., voor toegang tot www.sciencedirect.com:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* For each website you want to access through VPN give a "route" command. E.g. for access to www.sciencedirect.com:
 +
[/en]
 +
route add -net www.sciencedirect.com netmask 255.255.255.255 dev ppp0
 +
 +
=== Notes ===
 +
[nl]
 +
* In /etc/ppp/options staat default "idle 600". Een VPN connectie wordt verbroken als ze 600 seconden niet
 +
wordt gebruikt
 +
* Met /sbin/ifconfig kun je zien het ppp0 interface bestaat
 +
* Om al de verbindingen via vpn te laten lopen zie:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* The configuration file /etc/ppp/options contains by default "idle 600". A VPN connection is disconnected if it is idle for 600 seconds
 +
* To use VPN for all connections see:
 +
[/en]
 +
http://pptpclient.sourceforge.net/routing.phtml
 +
 +
 
[[Category:Internet]]
 
[[Category:Internet]]

Revision as of 00:04, 15 August 2009

Configuring a PPTP VPN connection in Linux

To configure a PPTP VPN connection in Linux you need at least the following:

 • Read science.ru.nl instead of sci.kun.nl. Pictures are before the DNS rename!!!
 • An internet connection
 • A provider with GRE support (default)
 • A cabel/ADSL router (if applicable) with GRE support (default)
 • A username and password

See [1] and/or [2] for installation instructions for the various Linux distributions.

PPTP VPN in openSuSE 11.1

 • Install the "pptp" package using YaST
 • Become root using the "su" command
 • Create a ppp0 interface with the following command:

pptpsetup --create radboud --server vpn-srv.science.ru.nl --username USERNAME --encrypt --start

 • For each website you want to access through VPN give a "route" command. E.g. for access to www.sciencedirect.com:

route add -net www.sciencedirect.com netmask 255.255.255.255 dev ppp0

Notes

 • The configuration file /etc/ppp/options contains by default "idle 600". A VPN connection is disconnected if it is idle for 600 seconds
 • To use VPN for all connections see:

http://pptpclient.sourceforge.net/routing.phtml