Difference between revisions of "Vpn linux"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
 
(18 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
= PPTP VPN turned off =
 +
 +
Use [[Vpnsec_Linux_install|VPNsec]] instead of PPPT!
 +
 +
 +
 +
  
 
== [Het opzetten van een PPTP VPN connectie in Linux][Configuring a PPTP VPN connection in Linux] ==
 
== [Het opzetten van een PPTP VPN connectie in Linux][Configuring a PPTP VPN connection in Linux] ==
Line 4: Line 11:
 
Om een PPTP VPN op te zetten in Linux zijn een aantal onderdelen nodig. U moet minimaal beschikken over:
 
Om een PPTP VPN op te zetten in Linux zijn een aantal onderdelen nodig. U moet minimaal beschikken over:
  
 +
* Lees '''science.ru.nl''' ipv '''sci.kun.nl'''. Plaatjes zijn gemaakt voor de DNS rename!!!
 
* Een internet connectie
 
* Een internet connectie
 
* Een provider met GRE ondersteuning (standaard)
 
* Een provider met GRE ondersteuning (standaard)
Line 14: Line 22:
 
To configure a PPTP VPN connection in Linux you need at least the following:
 
To configure a PPTP VPN connection in Linux you need at least the following:
  
 +
* Read '''science.ru.nl''' instead of '''sci.kun.nl'''. Pictures are before the DNS rename!!!
 
* An internet connection
 
* An internet connection
 
* A provider with GRE support (default)
 
* A provider with GRE support (default)
Line 22: Line 31:
 
for installation instructions for the various Linux distributions.
 
for installation instructions for the various Linux distributions.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== PPTP VPN in openSuSE 11.1 ==
 +
[nl]
 +
* Installeer het pakket "pptp" met YaST
 +
* Wordt root met het "su" commando
 +
* Maak een ppp0 interface met het volgende commando:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Install the "pptp" package using YaST
 +
* Become root using the "su" command
 +
* Create a ppp0 interface with the following command:
 +
[/en]
 +
/usr/sbin/pptpsetup --create radboud --server vpn-srv.science.ru.nl --username USERNAME --encrypt --start
 +
[nl]
 +
* Voor iedere website die je via VPN wilt bezoeken geef je een "route" commando.
 +
B.v., voor toegang tot www.sciencedirect.com:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* For each website that you want to access through VPN give a "route" command. E.g., for access to www.sciencedirect.com:
 +
[/en]
 +
 +
/sbin/route add -net www.sciencedirect.com netmask 255.255.255.255 dev ppp0
 +
 +
=== Notes ===
 +
[nl]
 +
* In /etc/ppp/options staat default "idle 600". Een VPN connectie wordt verbroken als ze 600 seconden niet wordt gebruikt
 +
* Met /sbin/ifconfig kun je zien het ppp0 interface bestaat
 +
* Gebruik /usr/sbin/traceroute www.sciencedirect.com om te zien of VPN gebruikt wordt voor toegang tot de betreffende site
 +
* Om al de verbindingen via vpn te laten lopen zie:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* The configuration file /etc/ppp/options contains by default "idle 600". A VPN connection is disconnected if it is idle for 600 seconds
 +
* Use /sbin/ifconfig to check wether the ppp0 interface exists
 +
* Use /usr/sbin/traceroute www.sciencedirect.com to check wether VPN is used for access to this site
 +
* To use VPN for all connections see:
 +
[/en]
 +
http://pptpclient.sourceforge.net/routing.phtml
 +
 +
== PPTP VPN in openSuSE 11.2 ==
 +
[nl]
 +
* Klik op netwerkmanager in de systeembalk en vervolgens op 'manage connecties'.
 +
* Open het tabblad VPN.
 +
* Add>pptp
 +
* Vul een connectie naam in, bijv. Radboud.
 +
* Vul in bij Gateway: vpn-srv.science.ru.nl.
 +
* Gebruikersnaam en wachtwoord zijn je standaard voor het science.ru.nl domein.
 +
* (De instelling van het IP adressen tabblad moet zijn 'Configure: Automatic (VPN)'.)
 +
* Klik op 'geavanceerd' en vink aan 'gebruik MPPE encryptie'.
 +
* Klik overal op 'ok'. Nu is de vpn verbinding geconfigureerd en staat deze ook in het lijstje van je netwerkmanager in de systeembalk.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Click on the network manager in in the systemtray and select 'manage connections'.
 +
* Open the tab that says 'VPN' and click add > pptp.
 +
* Fill in a connection name, for example 'Radboud'.
 +
* Gateway is vpn-srv.science.ru.nl.
 +
* Username and password are your standard for the science.ru.nl domain.
 +
* (The IP address tab should say 'Configure: Automatic (VPN)'.)
 +
* Click the 'advanced' button and enable 'use MPPE encryption'.
 +
* Click 'ok' everywhere to close the menus. The vpn connection is now configured and should be available in the
 +
list of the network manager in the system tray.
 +
[/en]
 +
 +
== PPTP VPN in openSuSE 11.4 (tested for gnome) ==
 +
 +
[en]
 +
* Make sure the NetworkManager is running. If there is no "NetworkManager notification" in the panel start it:
 +
** The NetworkManager must be started by root, open a terminal and enter:
 +
sudo /usr/sbin/NetworkManager
 +
To start it automatically upon booting use the setup tool YaST and select:
 +
 +
System
 +
- /etc/sysconfig Editor
 +
-- Network
 +
--- General
 +
---- NETWORKMANAGER YES
 +
 +
Messages from the NetworkManager can be found in <tt>/var/log/NetworkManager</tt>
 +
* Click on the Network Manager in the panel and select
 +
VPN Connections
 +
- Configure VPN
 +
* In the "VPN" tab click "Add"
 +
* Select "Point-to-Point Tunneling Protocol" and click "Create"
 +
* Choose a connection name, for example 'Science Radboud'.
 +
* Enter "Gateway: " <tt>vpn-srv.science.ru.nl</tt>
 +
* Optionally provide "User name: " (Science account, not the one of your RU account).
 +
* You may also already provide your "Password: ".
 +
* Select: Use POint-to-Point encryption (MPPE)
 +
* Click 'ok'
 +
[/en]
 +
 
[[Category:Internet]]
 
[[Category:Internet]]

Latest revision as of 14:40, 25 June 2019

PPTP VPN turned off

Use VPNsec instead of PPPT!Configuring a PPTP VPN connection in Linux

To configure a PPTP VPN connection in Linux you need at least the following:

 • Read science.ru.nl instead of sci.kun.nl. Pictures are before the DNS rename!!!
 • An internet connection
 • A provider with GRE support (default)
 • A cabel/ADSL router (if applicable) with GRE support (default)
 • A username and password

See [1] and/or [2] for installation instructions for the various Linux distributions.

PPTP VPN in openSuSE 11.1

 • Install the "pptp" package using YaST
 • Become root using the "su" command
 • Create a ppp0 interface with the following command:

/usr/sbin/pptpsetup --create radboud --server vpn-srv.science.ru.nl --username USERNAME --encrypt --start

 • For each website that you want to access through VPN give a "route" command. E.g., for access to www.sciencedirect.com:

/sbin/route add -net www.sciencedirect.com netmask 255.255.255.255 dev ppp0

Notes

 • The configuration file /etc/ppp/options contains by default "idle 600". A VPN connection is disconnected if it is idle for 600 seconds
 • Use /sbin/ifconfig to check wether the ppp0 interface exists
 • Use /usr/sbin/traceroute www.sciencedirect.com to check wether VPN is used for access to this site
 • To use VPN for all connections see:

http://pptpclient.sourceforge.net/routing.phtml

PPTP VPN in openSuSE 11.2

 • Click on the network manager in in the systemtray and select 'manage connections'.
 • Open the tab that says 'VPN' and click add > pptp.
 • Fill in a connection name, for example 'Radboud'.
 • Gateway is vpn-srv.science.ru.nl.
 • Username and password are your standard for the science.ru.nl domain.
 • (The IP address tab should say 'Configure: Automatic (VPN)'.)
 • Click the 'advanced' button and enable 'use MPPE encryption'.
 • Click 'ok' everywhere to close the menus. The vpn connection is now configured and should be available in the

list of the network manager in the system tray.

PPTP VPN in openSuSE 11.4 (tested for gnome)

 • Make sure the NetworkManager is running. If there is no "NetworkManager notification" in the panel start it:
  • The NetworkManager must be started by root, open a terminal and enter:
sudo /usr/sbin/NetworkManager

To start it automatically upon booting use the setup tool YaST and select:

System
- /etc/sysconfig Editor
-- Network
--- General
---- NETWORKMANAGER YES

Messages from the NetworkManager can be found in /var/log/NetworkManager

 • Click on the Network Manager in the panel and select
VPN Connections
- Configure VPN
 • In the "VPN" tab click "Add"
 • Select "Point-to-Point Tunneling Protocol" and click "Create"
 • Choose a connection name, for example 'Science Radboud'.
 • Enter "Gateway: " vpn-srv.science.ru.nl
 • Optionally provide "User name: " (Science account, not the one of your RU account).
 • You may also already provide your "Password: ".
 • Select: Use POint-to-Point encryption (MPPE)
 • Click 'ok'