Difference between revisions of "Vpn"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
[nl]
 
[nl]
  
* C&CZ beschikt over een VPN server om een beveiligde toegang tot het netwerk te creëren. Uw computer wordt tevens onderdeel van het campus netwerk. Op deze manier kunt u toegang krijgen tot faciliteiten die u normaal alleen op de campus ter beschikking staan.
+
* C&CZ beschikt over een VPN server, waarmee alle gebruikers met hun loginnaam/wachtwoord op een beveiligde toegang tot het netwerk kunnen krijgen. De werkplek thuis (of ergens anders op het Internet) wordt daarmee ook gezien als onderdeel van het campusnetwerk. Op deze manier kan men toegang krijgen tot faciliteiten die normaal alleen vanaf de campus toegankelijk zijn.
U kunt hierbij denken aan het aankoppelen van netwerk schijven, X-Win32, etc. Voor het gebruik van de [http://www.ru.nl/ub UB] is de VPN sinds februari 2006 niet meer nodig, want sinds die tijd heeft de UB een proxy website, die na inloggen met [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] (voor medewerkers) of [http://www.ru.nl/kiss KISS]-wachtwoord (voor studenten) toegang vanuit het hele Internet mogelijk maakt.
+
Men kan hierbij denken aan het aankoppelen van netwerk-schijven, X-Win32, etc. Voor het gebruik van de [http://www.ru.nl/ub UB] is de VPN sinds februari 2006 niet meer nodig, want sinds die tijd heeft de UB een proxy website, die na inloggen met [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] (voor medewerkers) of [http://www.ru.nl/kiss KISS]-wachtwoord (voor studenten) toegang vanuit het hele Internet mogelijk maakt.
  
 
Voorbeelden van installatie en configuratie voor [[vpn_windows98_|Windows 98]], [[vpn_windows2k_|Windows 2000]], [[vpn_windowsxp_|Windows XP]] en [[vpn_linux_|Linux]] zijn beschikbaar.  
 
Voorbeelden van installatie en configuratie voor [[vpn_windows98_|Windows 98]], [[vpn_windows2k_|Windows 2000]], [[vpn_windowsxp_|Windows XP]] en [[vpn_linux_|Linux]] zijn beschikbaar.  
* Om gebruik te kunnen maken van de VPN server heeft u een [[studenten_login_|login]] met bijbehorend wachtwoord voor de B-Faculteit nodig. Bezoek eventueel [http://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Doe Het Zelf).  
+
* Om gebruik te kunnen maken van de VPN server heeft men een [[studenten_login_|login]] met bijbehorend wachtwoord voor de B-Faculteit nodig. Bezoek eventueel [http://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Doe Het Zelf).  
  
 
[/nl]  
 
[/nl]  
Line 13: Line 13:
 
[en]
 
[en]
  
* C&CZ provides a VPN server to gain secured access to the network. Your external computer becomes part of the campus network. In this way you can get access to services that are usually only accessible to your computer on the campus.
+
* C&CZ provides a VPN server, which makes it possible for all users to gain secure access to the network with their usernam/password. The computer at home (or anywhere on the Internet) becomes a part of the campus network. In this way users can get access to services that are normally only accessible from computers on campus.
  
Examples of such services are connecting disk shares, X-Win32, external library journals, etc.
+
Examples of such services are connecting to disk shares, X-Win32, etc. For the use of the [http://www.ru.nl/ub University library] one does not need VPN, because since February 2006 the library has a proxy website, which can be used from anywhere on the Internet after logging in  with  your [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password] (for employees) or [http://www.ru.nl/kiss KISS]-password (for students).
For the use of the [http://www.ru.nl/ub University library] one does not need VPN, because t the library has a proxy website, which can be used from anywhere on the Internet after logging in  with  your [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password] (for employees) or [http://www.ru.nl/kiss KISS]-password (for students).
 
  
We have examples of installation and configuration of the VPN for [[vpn_windows98_|Windows 98]], [[vpn_windows2k_|Windows 2000]], [[vpn_windowsxp_|Windows XP]], [[vpn_windows98_|Windows 98]] and [[vpn_linux_|Linux]].  
+
Examples of installation and configuration of the VPN for [[vpn_windows98_|Windows 98]], [[vpn_windows2k_|Windows 2000]], [[vpn_windowsxp_|Windows XP]], [[vpn_windows98_|Windows 98]] and [[vpn_linux_|Linux]] are available.  
 
* To use this VPN server you will need an [[studenten_login_|account]] with password for the Faculty of Science. Visit [http://diy.science.ru.nl/ DIY] (Do It Yourself).  
 
* To use this VPN server you will need an [[studenten_login_|account]] with password for the Faculty of Science. Visit [http://diy.science.ru.nl/ DIY] (Do It Yourself).  
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Internet]]
 
[[Category:Internet]]

Revision as of 11:11, 12 November 2007

VPN (Virtual Private Network) connection

  • C&CZ provides a VPN server, which makes it possible for all users to gain secure access to the network with their usernam/password. The computer at home (or anywhere on the Internet) becomes a part of the campus network. In this way users can get access to services that are normally only accessible from computers on campus.

Examples of such services are connecting to disk shares, X-Win32, etc. For the use of the University library one does not need VPN, because since February 2006 the library has a proxy website, which can be used from anywhere on the Internet after logging in with your RU-password (for employees) or KISS-password (for students).

Examples of installation and configuration of the VPN for Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 98 and Linux are available.

  • To use this VPN server you will need an account with password for the Faculty of Science. Visit DIY (Do It Yourself).