Van Dale

From Cncz
Revision as of 12:47, 10 July 2008 by Petervc (talk | contribs) ([Van Dale woordenboeken][Van Dale dictionaries])
Jump to: navigation, search

Van Dale dictionaries

All [Windows_beheerde_werkplek|C&CZ managed Windows-XP PCs] have the following van Dale dictionaries:

  • Dutch dictionary: dikke van Dale
  • Dutch-German, German-Dutch
  • Dutch-English, English-Dutch
  • Dutch-French, French-Dutch

These can be used automatically from within MS-Word.

For other PCs one can use these dictionaries by attaching the S-disc and do the installation for each dictionary. For German that means running S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe and for Dutch S:\VanDale\Clients\Setup.exe.

  • Known problems:

  • Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de UB licenties heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, zonder beperkingen over installatie op PC's binnen de campus.