Difference between revisions of "Van Dale"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(New page: ==Van Dale woordenboeken == Op alle door C&CZ beheerde windows XP werkplekken zijn de volgende van Dale woordenboeken beschikbaar: * Groot Woordenboek der Nederlandse taal * Nederland...)
 
m (Van dale hernoemd naar Van Dale: type fout)
(No difference)

Revision as of 15:18, 22 January 2008

Van Dale woordenboeken

Op alle door C&CZ beheerde windows XP werkplekken zijn de volgende van Dale woordenboeken beschikbaar:

  • Groot Woordenboek der Nederlandse taal
  • Nederlands-Duits, Duits-Nederlands
  • Nederlands-Engels, Engels-Nederlands
  • Nederlands-Frans, Frans-Nederlands

Deze zijn automatisch vanuit Word te gebruiken.

Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de netwerkschijf \\sdisk-srv\xpsoftware als S-schijf te koppelen (drive letter moet per se S zijn) en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.

Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\ Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen. Binnenkort hopen we dit probleem beter op te lossen.