Difference between revisions of "Van Dale"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (Van dale hernoemd naar Van Dale: type fout)
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
== [Van Dale woordenboeken][Van Dale dictionaries] ==
  
==Van Dale woordenboeken ==
 
  
 +
[nl]
 +
Op alle oude [[Windows beheerde werkplek|door C&CZ beheerde MS-Windows PCs]] *met Windows XP* zijn de volgende [http://www.vandale.nl van Dale] woordenboeken beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
All old [[Windows beheerde werkplek|C&CZ managed MS-Windows PCs]] *with Windows-XP* have the following [http://www.vandale.nl van Dale] dictionaries:
 +
[/en]
  
 +
* [Groot Woordenboek van de Nederlandse taal][Dutch dictionary: dikke van Dale]
 +
* [Nederlands-Duits, Duits-Nederlands][Dutch-German, German-Dutch]
 +
* [Nederlands-Engels, Engels-Nederlands][Dutch-English, English-Dutch]
 +
* [Nederlands-Frans, Frans-Nederlands][Dutch-French, French-Dutch]
  
Op alle door C&CZ beheerde windows XP werkplekken zijn de volgende van Dale woordenboeken beschikbaar:
+
[Deze zijn automatisch vanuit MS-Word te gebruiken][These can be used automatically from within MS-Word].
  
* Groot Woordenboek der Nederlandse taal
+
[nl]
* Nederlands-Duits, Duits-Nederlands
+
Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de [[S-schijf|S schijf]] aan te koppelen en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
* Nederlands-Engels, Engels-Nederlands
+
[/nl]
* Nederlands-Frans, Frans-Nederlands
+
[en]
 +
For other PCs one can use these dictionaries by attaching the [[S-schijf|S-disk]] and do the installation for each dictionary. For German that means running S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe and for Dutch S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
 +
[/en]
  
Deze zijn automatisch vanuit Word te gebruiken.
+
[nl]
 +
* Bekende problemen: Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Known problems: Unfortunately sometimes there is a problem with Word. The dictionaries are added to Word by means of template files in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. When Word starts, it makes backup copies of the template files in this directory that have filenames starting with ~$. If Word finishes abnormally, these files can be left in the STARTUP directory, causing irritating, but harmless error messages on the next startup of Word. Removing these ~$ files makes these irritating, but harmless error messages go away.
 +
[/en]
  
Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de netwerkschijf \\sdisk-srv\xpsoftware als S-schijf te koppelen (drive letter moet per se S zijn) en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
+
[nl]
 +
* Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de [http://www.ru.nl/ub UB] een licentie heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, en Duits.
 +
Toegang via een web browser: [http://pro.vandale.nl/ Vandale woordenboeken]
 +
Dit werkt alleen vanaf de Campus, via een vpn verbinding of via de proxyserver van de UB
 +
[http://proxy.ubn.kun.nl:8080/login?url=http://pro.vandale.nl Vandale Woordenboeken]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* License: First some faculties (including the Faculty of Science) had some partial licenses, but the  [http://www.ru.nl/ub University Library] informed us in July, 2008 that they had licenses for the Dutch, English, French, and German dictionaries.
 +
Access is via a web site: [http://pro.vandale.nl/ Van Dale Dictionaries].
 +
This will only work on Campus, through a vpn connection or via the proxy server of the UB
 +
[http://proxy.ubn.kun.nl:8080/login?url=http://pro.vandale.nl Vandale Dictionaries]
 +
[/en]
  
Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\
+
[[Category:Software]]
Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen. Binnenkort hopen
 
we dit probleem beter op te lossen.
 

Latest revision as of 11:56, 18 April 2013

Van Dale dictionaries

All old C&CZ managed MS-Windows PCs *with Windows-XP* have the following van Dale dictionaries:

  • Dutch dictionary: dikke van Dale
  • Dutch-German, German-Dutch
  • Dutch-English, English-Dutch
  • Dutch-French, French-Dutch

These can be used automatically from within MS-Word.

For other PCs one can use these dictionaries by attaching the S-disk and do the installation for each dictionary. For German that means running S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe and for Dutch S:\VanDale\Clients\Setup.exe.

  • Known problems: Unfortunately sometimes there is a problem with Word. The dictionaries are added to Word by means of template files in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. When Word starts, it makes backup copies of the template files in this directory that have filenames starting with ~$. If Word finishes abnormally, these files can be left in the STARTUP directory, causing irritating, but harmless error messages on the next startup of Word. Removing these ~$ files makes these irritating, but harmless error messages go away.

  • License: First some faculties (including the Faculty of Science) had some partial licenses, but the University Library informed us in July, 2008 that they had licenses for the Dutch, English, French, and German dictionaries.

Access is via a web site: Van Dale Dictionaries. This will only work on Campus, through a vpn connection or via the proxy server of the UB Vandale Dictionaries