Difference between revisions of "Van Dale"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(Van Dale woordenboeken)
(Van Dale woordenboeken)
Line 1: Line 1:
==Van Dale woordenboeken ==
+
== [Van Dale woordenboeken][Van Dale dictionaries] ==
  
  
 +
[nl]
 +
Op alle [Windows_beheerde_werkplek|door C&CZ beheerde Windows-XP PCs] zijn de volgende [http://www.vandale.nl van Dale] woordenboeken beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
All [Windows_beheerde_werkplek|C&CZ managed Windows-XP PCs] have the following [http://www.vandale.nl van Dale] dictionaries:
 +
[/en]
  
Op alle [Windows_beheerde_werkplek|door C&CZ beheerde Windows-XP] werkplekken zijn de volgende [http://www.vandale.nl van Dale] woordenboeken beschikbaar:
+
* [Groot Woordenboek van de Nederlandse taal][Dutch dictionary: dikke van Dale]
 +
* [Nederlands-Duits, Duits-Nederlands][Dutch-German, German-Dutch]
 +
* [Nederlands-Engels, Engels-Nederlands][Dutch-English, English-Dutch]
 +
* [Nederlands-Frans, Frans-Nederlands][Dutch-French, French-Dutch]
  
* Groot Woordenboek der Nederlandse taal
+
[Deze zijn automatisch vanuit MS-Word te gebruiken][These can be used automatically from within MS-Word].
* Nederlands-Duits, Duits-Nederlands
 
* Nederlands-Engels, Engels-Nederlands
 
* Nederlands-Frans, Frans-Nederlands
 
  
Deze zijn automatisch vanuit Word te gebruiken.
+
[nl]
 +
Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de [[S-schijf|S schijf]] aan te koppelen en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For other PCs one can use these dictionaries by attaching the [[S-schijf|S-disc]] and do the installation for each dictionary. For German that means running S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe and for Dutch S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
 +
[/en]
  
Op niet door C&CZ beheerde windows pc’s kan men deze woordenboeken gebruiken door de netwerkschijf \\sdisk-srv\xpsoftware als S-schijf te koppelen (drive letter moet per se S zijn) en dan de clientinstallatie per woordenboek uit te voeren. Voor Duits is dat bijvoorbeeld S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe en voor het Groot Woordenboek der Nederlandse taal is dat S:\VanDale\Clients\Setup.exe.
+
[nl]
 
+
* Bekende problemen: Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen.
* Bekende problemen: Helaas treedt er zo nu en dan een vervelend probleem op met Word. De woordenboeken worden in Word toegevoegd d.m.v. template bestanden in C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\. Bij het opstarten van Word maakt deze in deze directory backup bestanden aan van de template bestanden (deze beginnen met ~$) en deze worden als Word normaal afsluit ook weer opgeruimd. Helaas gaat dat niet altijd goed en blijven deze ~$ bestanden in de STARTUP directory staan. Bij een volgende start van Word wil deze ook deze ~$ bestanden inlezen wat tot vervelende foutmeldingen leidt. Deze zijn onschuldig, Word blijft normaal werken, maar irritant. Op dit moment is dit alleen op te lossen door deze bestanden zelf te verwijderen. Binnenkort hopen we dit probleem beter op te lossen.
+
[/nl]
 +
[en]
 +
* Known problems:
 +
[/en]
  
 
* Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de [http://www.ru.nl/ub UB] licenties heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, zonder beperkingen over installatie op PC's binnen de campus.
 
* Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de [http://www.ru.nl/ub UB] licenties heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, zonder beperkingen over installatie op PC's binnen de campus.

Revision as of 12:45, 10 July 2008

Van Dale dictionaries

All [Windows_beheerde_werkplek|C&CZ managed Windows-XP PCs] have the following van Dale dictionaries:

  • Dutch dictionary: dikke van Dale
  • Dutch-German, German-Dutch
  • Dutch-English, English-Dutch
  • Dutch-French, French-Dutch

These can be used automatically from within MS-Word.

For other PCs one can use these dictionaries by attaching the S-disc and do the installation for each dictionary. For German that means running S:\VanDale\Grote woordenboeken\Duits\client\setup.exe and for Dutch S:\VanDale\Clients\Setup.exe.

  • Known problems:

  • Licentie: Nadat eerder al enkele faculteiten (waaronder FNWI) beperkte licenties afgesloten hadden, werd juli 2008 meegedeeld dat de UB licenties heeft voor de woordenboeken Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans, zonder beperkingen over installatie op PC's binnen de campus.