Thunderbird

From Cncz
Revision as of 18:46, 19 October 2007 by Remcoa (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Een Email account instellen.

Let op: Bij een zelf geïnstalleerde' PC moet u bij het installeren van Thunderbird aan het eind Launch Mozilla Thunderbird now uitvinken en klik op Finish. Laatste installatie dialoogvenster

Profiel aanmaken

Let Op! Heeft U al eerder thunderbird geïnstalleerd of opgestart, zonder eerst een profiel aan te maken - lees dan eerst: [#4 Bij *1e keer* opstarten (van Thunderbird) niet eerst een profiel aangemaakt]

Start de profiel manager op, ga naar Start -> Programs -> Mozilla Thunderbird -> Profile Manager. Profile Manager

En klik op Create Profile.... Create Profile Wizard

Klik op Next. Vul bij Enter new profile name: eventueel een beschrijvende naam in (zolang het invulveld maar niet leeg is). Completing "Create Profile Wizard"

Klik op Choose Folder... om een map aan te maken waarin de instellingen, adresboek e.d. (en als de "Local Folders" gebruikt worden ook mail) in bewaard gaat worden. Selecteer de home directory (H: schijf) onder My Computer Choose Folder - "Create Profile Wizard"

Klik op Make New Folder, en geef deze een naam, b.v. thunderbird, en klik vervolgends op OK. Controleer of onder Your user settings, preferences, bookmarks and mail will be stored in: iets staat als H:\thunderbird of de door U gekozen nieuwe directory op de H: schijf. Finishing - "Create Profile Wizard"

Klik op Finish.

Thunderbird voor de 1e keer starten

Er is nu een profiel aangemaakt. Start Thunderbird door op de profielnaam te dubbelklikken. In het vervolg kan thunderbird ook via het dektop icoon gestart worden. Start Thunderbird via User Profiles

Het 1e keer starten van Thunderbird kan enkele minuten duren, heb geduld - dit duurt alleen de 1e keer zo lang.

Account Wizard doorlopen

Thunderbird start nu met de Account Wizard.

Account Wizard

Selecteer Email account en klik op Next. Vul bij Your Name Uw naam in zoals U wilt dat andere deze bij "Van:" of "From:" te zien krijgen. Vul bij Email address uw email address is (of een van uw aliassen) zoals vermeld bij de DHZ website achter: "Email adres: / Mail address:" of een van uw aliassen (zoals bij DHZ als "alias" vermeld).

Account Wizard - Identity

Klik op Next. Selecteer bij Select the type of incoming server you are using het keuzebolletje IMAP. Vul bij Incoming Server in wat bij DHZ staat achter: "Mail verzamelen op: / Imap/pop mailserver:". Vul bij Outgoing Server in: smtp.science.ru.nl

Account Wizard - Server Information

Klik op Next Vul bij Incoming User Name in wat bij DHZ staat achter "Gebruikersnaam / Username". Vul bij Outgoing User Name in wat bij DHZ staat achter "Gebruikersnaam / Username".

Account Wizard - User Names

Klik op Next. Laat bij Account Name de ingevulde waarde staan - Uw email adres - of vul een beschrijvende naam in.

Account Wizard - Account Name

Klik op Next. Controleer de samenvatting van de instellingen die gemaakt zijn.

Account Wizard - Finishing

Klik op Finish. Het onderstaande alert-venster verschijnt. Dit heeft niet te maken met "Maximum number of connections", maar met nog niet correct ingestelde instellingen, waardoor er nog geen verbinding met de mailserver gemaakt kan worden.

Account Wizard - Alert

Klik op OK.

Opties instellen

Het hoofdvenster van Thunderbird verschijnt. Ga via de menubalk naar Tools -> Options.... Selecteer bovenin het Options venster Composition, ga naar het tabblad General. Veel mensen vinden het prettiger om als ze een bericht forwarden of een ge-forward bericht ontvangen, het door-te-sturen bericht in de body (is de inhoud) van het bericht staat i.p.v. als attachment.

Options -> Composition -> General

Verander bij Forward messages via de drop-down As Attachment in Inline. Ga naar het tabblad Addressing.

Options -> Composition -> Addressing

Meestal is het handiger om emailadressen van mensen waarheen U mail stuurt gescheiden te houden van de persoonlijke adresboek, voor het overzicht. Verander bij Automatically add outgoing email addresses to my via de drop-down Personal Address Book in Collected Addresses.

Account settings instellen

Ga via de menubalk naar Tools -> Account Settings....

Account Settings

Klik op Server Settings onder het zojuist aangemaakte account. Zet in de Security Settings box het Use secure connection keuzebolletje op SSL.

Account Settings -> Server Settings

Klik op Advanced... Vink Show only subscribed folders uit.

"Advanced" Account Settings

Klik op OK. Klik op Copies & Folders onder het zojuist aangemaakte account.

Account Settings -> Copies & Folders

De standaardinstellingen zijn meestal goed. Als U bijvoorbeeld al een andere Sent folder heeft, en wilt blijven gebruiken kan per item, via het Other keuzebolletje een andere folder onder Uw accountnaam gekozen worden. Voorbeeld hoe standaardmap te veranderen...

Account Settings -> Copies & Folders

Klik op Composition & Addressingonder het zojuist aangemaakte account. Veelal is het prettiger om het antwoord op een reply boven het originele bericht te zetten. Verander hiervoor bij Automatically quote the original message when replying achter Then in de drop-down start my reply below the quote in start my reply above the quote.

Account Settings -> Composition & Addressing

Als U emails in "platte tekst" op wilt maken, vink dan Compose messages in HTML format uit. Selecteer Outgoing Server (SMTP).

Account Settings -> Outgoing Server (SMTP)

Klik op Edit.... Selecteer het keuzebolletje bij TLS, if available. Verander eventueel het poortnummer, bij Port in 587, zie de Instellen van Authenticated SMTP handleiding voor uitleg hierover.

Account Settings -> Outgoing Server (SMTP) -> SMTP Server

Vul eventueel een Description in. Dit kan handig zijn als er meerdere smtp servers ingesteld worden. Klik het Account Settings venster met OK dicht.


Accountinstellingen controleren.

Selecteer onder de accountnaam Inbox, en klik op Get Mail.

Eerste mail binnenhalen.

Vul waar gevraagd het wachtwoord in, en klik op OK. Bij Inbox staat nu een plusteken. Klik hierop om deze uit te vouwen. Er zouden nu ten minste 2 mappen, met de naam "Virus" en "Spam" moeten staan. Klik op Write, vul bij To: Uw e-mailadres in, als Subject: b.v. test. Klik nu op Send. Klik weer op Get Mail.

Overzicht met een mailtje.

Als alles goed is heeft U nu het testmailtje in Uw Inbox.Thunderbird opgestart zonder eerst een profiel aan te maken

Er is nog niets gedaan in Thunderbird - alleen een keer opgestart, account wizard niet doorlopen

Als er nog niets met Thunderbird gedaan is, en U hier absoluut zeker van bent kunt U het profiel veilig verwijderen. Volg dan de volgende stappen.

 1. Ga naar de Thunderbird profile manager Klik op Start -> Programs -> Mozilla Thunderbird -> Profile Manager.

Profile Manager

 1. Klik op Delete Profile... Klik op Delete Files

Profile Manager

 1. Klik op Exit. U kun nu zonder problemen de handleiding [|Bij *1e keer* opstarten (van Thunderbird) bij een beheerde werkplek PC een Email account instellen] volgen.

Er zitten al gegevens in Thunderbird die behouden of verhuisd moeten worden

Als U het profiel wilt verplaatsen naar een goede locatie, volg dan de volgende stappen.

 1. Zoek eerst het profiel op en lees de [#3 uitleg]
 2. Verplaats de profile directory naar een goede locatie.

B.v. van C:\Documents and Settings\loginnaam\Application Data\Thunderbird\Profiles\uy1yi71r.default naar H:\thunderbird.

 1. Ga naar de Thunderbird profile manager

Klik op Start -> Programs -> Mozilla Thunderbird -> Profile Manager.

Profile Manager

 1. Klik op Delete Profile... Als U het onderstaande venster krijgt, klik dan op Don't Delete Files - en controleer of de profiel directory goed verplaatst is.

Profile Manager

Profile Manager

 1. En klik op Create Profile....

Create Profile Wizard

 1. Klik op Next. Vul bij Enter new profile name: eventueel een beschrijvende naam in (zolang het invulveld maar niet leeg is).

Completing "Create Profile Wizard"

 1. Klik op Choose Folder... om de map te kiezen waarheen het profiel verplaatst is - b.v. H:\thunderbird. Blader naar de map toe.

Choose Folder - "Create Profile Wizard"

 1. Selecteer de map, en klik vervolgends op OK. Controleer of onder Your user settings, preferences, bookmarks and mail will be stored in: de goede map geselecteerd is. Klik op Finish.

Finishing - "Create Profile Wizard"

 1. Thunderbird starten

Start Thunderbird door op de profielnaam te dubbelklikken. In het vervolg kan thunderbird ook via het dektop icoon gestart worden. Start Thunderbird via User ProfilesProfielen

Er zijn 2 soorten profielen die op deze pagina genoemd worden. Dit is het Windows gebruikersprofiel en het Thunderbird profiel.

Het Windows gebruikersprofiel

Dit zijn de Windows instellingen die op een server worden gebackupt indien U een beheerde werkplek PC heeft. Het Windows gebruikersprofiel staat op de systeempartitie (meestal de C: schijf) in een subdirectory van Documents and Settings genoemd naar Uw loginnaam. Zie het onderstaande voorbeeld.

Documents and Settings

Als er in deze pagina verder nog verwezen wordt naar "profiel" wordt, indien niet verder aangegeven het Thunderbird profiel bedoeld.

Het Thunderbird profiel

Dit is de verzameling instellingen en gegevens van Thunderbird opgeslagen in een directory. Gegevens die zoal hierin staan zijn contactpersonen, van welke server mail opgehaalt moet worden, eventueel lokaal opgeslagen emails, enz. Een profiel wordt standaard aangemaakt in Uw Windows profiel. Dit is voor thuisgebruik goed, maar Uw lokale mail en instellingen worden niet ge-backupped! In het geval van een beheerde werkplek wordt dit ook op deze lokatie ge-backupped - maar de ruimte is hier zeer beperkt. Daarom moet Uw Thunderbird profiel in principe op een netwerkschijf staan die gebackupped wordt. In dit de verdere FAQ's wordt ervanuitgegaan dat de ge-backuppede lokatie waar U Uw Thunderbird profiel wilt -of- heeft opgeslagen Uw homedirectory is.

Om de achter de lokatie te komen waar nu uw profiel opgeslagen is, doe het volgende:

 1. ==== Ga naar de Thunderbird profile manager ====

ga naar Start -> Programs -> Mozilla Thunderbird -> Profile Manager.

Profile Manager

Is deze, zoals op de afbeelding leeg, dan heeft U nog geen Thunderbird profiel. U kun dan zonder problemen de handleiding [|Bij *1e keer* opstarten (van Thunderbird) bij een beheerde werkplek PC een Email account instellen] volgen. De onderstaande punten hoeven dan niet doorlopen te worden. Is er wel een profiel naam aanwezig, zoals in de onderstaande afbeelding - sluit de profile manager door op Exit te klikken en ga dan verder met de onderstaande stappen.

Profile Manager - Met één account

 1. ==== Zorg dat verborgen bestanden zichtbaar zijn. ====
Open My Computer op het bureaublad. Ga via het menu naar Tools -> Folder Options..., selecteer het View tabblad. 

Tools -> Folder Options...

Selecteer bij Hidden files and folders het keuzebolletje Show hidden files and folders. Deze optie kan waar teruggezet worden wanneer het bekijken / verhuizen / verwijderen van het profiel klaar is. Klik op OK.

 1. ==== Bekijk het profiles.ini bestand ====
Ga naar Uw "Windows gebruikersprofiel directory", Application Data en vervolgends Thunderbird. B.v. "C:\Documents and Settings\loginnaam\Application Data\Thunderbird".  In deze directory staat een profiles.ini. Dit bestand verwijst naar de locatie waar het profiel opgeslagen is.

profiles.ini

Open het bestand door hierop te dubbelklikken. In dit bestand staan twee regels die nu relevant zijn. Achter IsRelative zal of 0 of 1 staan. Bij Path zal een relatief - bij een IsRelative waarde van 1, of absoluut pad - bij een IsRelative waarde van 0, staan. Ga bij een IsRelative waarde van 1 verder bij punt 1. Bij een IsRelative waarde van 0 bij punt 2.

  1. Path waarde is Profiles/<directory naam> waarbij "directorynaam" staat voor een willekeurige letters-met-cijfers combinatie met ".default" erachter. Hieronder een voorbeeld waarbij het profiel onder het Windows-profiel staat - dit is, voor niet-thuissituaties, niet goed!

Inhoud profiles.ini relatief pad

Het Path is hier Profiles/uy1yi71r.default. De locatie van het profiel is de directory waarin het profiles.ini bestand zich bevind met eraanvast de waarde van Path. De locatie van het profiel is bij dit voorbeeld C:\Documents and Settings\loginnaam\Application Data\Thunderbird\Profiles\uy1yi71r.default

  1. Path waarde is het volledige pad naar de profiel directory In het volgende voorbeeld staat het profiel op de homedirectory.

Inhoud profiles.ini absoluut pad

De Path regel heeft de waarde H:\thunderbird. De locatie van het profiel is de waarde van Path, in dit voorbeeld H:\thunderbird


Hoe stel ik een LDAP adresboek in?

U kunt het NWI LDAP adresboek toevoegen door de onderstaande stappen uit te voeren.

 1. Activeer en open de directory servers lijst
Ga via het menu naar Tools -> Options.... Selecteer bovenin het Options venster Composition, ga naar het tabblad Addressing.

Directory Server aanvinken

Vink Directory Server aan, en klik op Edit Directories....

 1. Voeg een nieuwe toe

Directory Servers lijst

Klik op Add. Vul bij het Directory Server Properties venster, bij het tabblad General in:

Directory Server toevoegen

Name een beschrijvende naam, b.v.: NWI-Adresboek Hostname : ldap2.science.ru.nl Base DN : o=addressbook Port number heeft als defaultwaarde al 389 - hoeft niet veranderd te worden. En klik alle openstaande optie vensters met OK dicht.

Gebruik van het NWI-Adresboek

Het LDAP adresboek kunt U op 2 plaatsen gebruiken.

LDAP Adresboek vanuit "Address Book" gebruiken

Klik in het hoofdvenster op de knop Address Book

LDAP Adresboek vanuit "Address Book" gebruiken

Aan de linkerkant onder ziet U een lijst met beschikbare adresboeken. Hier staat nu het NWI-Adresboek bij, klik hierop. Als U nu in het zoekvanster een stuk van de naam of het emailadres invult, ziet U het venster eronder vullen - tot maximaal 100 matches - met items die hieraan voldoen.

LDAP Adresboek vanuit een "Compose" venster gebruiken

Klik in het hoofdvenster op de knop Write

LDAP Adresboek vanuit een "Compose" venster gebruiken

Er verschijnt een Compose venster. Klik op de Contacts knop en selecteer bij Address Book het NWI-Adresboek. Als U nu in het zoekvanster een stuk van de naam of het emailadres invult, ziet U het venster eronder vullen - tot maximaal 100 matches - met items die hieraan voldoen.

Opmerkingen

Niet alle adresboek items hebben ook een email adres (b.v. receptie) hou hier rekening mee!  Als U wilt weten wat er bij een item aan attributen aanwezig zijn kunt U rechts klikken op een item, en Properties selecteren.

Contacts card Properties

Vanwege de beveiliging kunnen er geen items veranderd worden in het LDAP adresboek, wel kan er een kopie gemaakt worden in een lokaal adresboek door het betreffende item uit het "NWI-Adresboek" te slepen naar b.v. het "Personal Address Book." Het LDAP adresboek is alleen bereikbaar voor machines vanaf het RU-netwerk.