Difference between revisions of "Terminalkamers"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([nl]Studielandschap, bibliotheek en centrale straat[/nl][en]Study area, Library of Science and Central Street[/en])
m ([nl]Studielandschap & bibliotheek[/nl][en]Study area & Library of Science[/en])
 
(112 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
C&CZ beheert een groot aantal werkplekken waar in principe iedereen met een [[studenten_login_|Science-login]] gebruik van kan maken. Op de PC's in de PC-cursuszalen (terminalkamers), het studielandschap en de bibliotheek kunnen studenten ook inloggen met S-nummer en RU-wachtwoord in het RU-domein op MS-Windows. Vrijwel alle terminalkamers zijn dual-boot: tijdens het opstarten van de PC kan men kiezen tussen
+
C&CZ beheert een groot aantal werkplekken waar in principe iedereen met een [[studenten_login_|Science-login]] gebruik van kan maken. Op de PC's in de PC-cursuszalen (terminalkamers), het studielandschap en de bibliotheek kunnen studenten ook inloggen met S-nummer en RU-wachtwoord in het RU-domein op MS-Windows. Alle PC-cursuszalen zijn dual boot: tijdens het opstarten van de PC kan men kiezen tussen Linux (Ubuntu) en Windows.
Linux (Fedora) en Windows-XP.  
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
C&CZ manages a large number of machines that anybody with an [[studenten_login_|Science-account]] can use. Students can also login to the PC's in the computer labs, the study area and the library with their S-number and RU-password, in the RU-domain on MS-Windows. Almost all computer labs are dual-boot: during startup of the PC one can choose to boot Linux (Fedora) or Windows-XP.
+
C&CZ manages a large number of machines that anybody with an [[studenten_login_|Science-account]] can use. Students can also login to the PC's in the computer labs, the study area and the library with their S-number and RU-password, in the RU-domain on MS-Windows. All computer labs are dual boot: during startup of the PC one can choose to boot Linux (Ubuntu) or Windows.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Beschikbare terminalkamers[/nl][en]Available computer labs[/en] ===
+
=== [nl]Beschikbare PC-cursuszalen[/nl][en]Available computer labs[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De B-faculteit beschikt over de volgende terminalkamers.
+
De B-faculteit beschikt over de volgende PC-cursuszalen:
  
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.33/2.6Ghz, 2GB, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual-boot met Windows-XP en Linux (Fedora).<br>
+
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot met Windows en Linux (Ubuntu).<br>De docent-PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
  Er is een docent-PC die <em>nog niet</em> aangesloten is op een beamer, zodat in de toekomst het computerbeeld ook op de wand geprojecteerd kan worden.
+
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot met Windows en Linux (Ubuntu).<br>De docent-PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.80GHz, 2GB, 19" LCD breedbeeld monitor, geluid). Dual-boot met Windows-XP en Linux (Fedora).<br>
+
* TK075 (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO,  Core i5-8500, 3.0Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
  Tevens is de docent-PC al aangesloten op een beamer, waardoor hier het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
+
* TK206, (HG00.206)<br> 37 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
* TK075 (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" of 24" breedbeeld LCD monitor) met Windows-XP.
+
* TK625, (HG00.625)<br> 43 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-7500, 3.4Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
* TK149, (HG00.149)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual-boot  met Windows-XP en Linux (Fedora).
+
* TK053, (HG02.053)<br> 21 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual-boot  met Windows-XP en Linux (Fedora).
+
* TK761, (HG03.761)<br> 18 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).  
* TK206, (HG00.206)<br> 53 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual-boot  met Windows-XP en Linux (Fedora).
 
* TK702, (HG02.702, TK-GIS)<br> 19 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.80GHz, 2GB, 19" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual-boot  met Windows-XP en Linux (Fedora).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 26: Line 23:
 
The Science Faculty provides the following computer labs:
 
The Science Faculty provides the following computer labs:
  
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.33/2.6Ghz, 2GB, 24" LCD monitor, sound), dual boot with Windows-XP and Linux (Fedora).<br>
+
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
  The teacher-PC is <em>not yet</em> connected to a beamer, which makes it possible in near future, to project the computer screen on the wall.
+
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo 2.80GHz, 2GB, 19" wide-screen LCD monitor, sound), dual-boot with Windows-XP and Linux (Fedora).<br>
+
* TK075, (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
+
* TK206, (HG00.206)<br> 37 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
* TK075, (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" or 24" wide-screen LCD monitor) with Windows-XP.
+
* TK625, (HG00.625)<br> 43 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-7500, 3.4GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
* TK149, (HG00.149)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" wide-screen LCD monitor, sound), dual boot with Windows-XP and Linux (Fedora)..
+
* TK053, (HG02.053)<br> 21 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" wide-screen LCD monitor, sound), dual boot with Windows-XP and Linux (Fedora).
+
* TK761, (HG03.761)<br> 18 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
* TK206, (HG00.206)<br> 53 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" wide-screen LCD monitor, sound), dual boot with Windows-XP and Linux (Fedora).
 
* TK702, (HG02.702, TK-GIS)<br> 19 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.80GHz, 2GB, 19" wide-screen LCD monitor, sound), dual-boot with Windows-XP and Linux (Fedora).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Studielandschap, bibliotheek en centrale straat[/nl][en]Study area, Library of Science and Central Street[/en] ===
+
=== [nl]Studielandschap & bibliotheek[/nl][en]Study Area & Library of Science[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De B-faculteit beschikt over een Studielandschap (HG00.201, toegang via de bibliotheek FNWI HG00.011) waar men kan bijvoorbeeld een prive laptop kan aansluiten op het facultaire bedrade netwerk.
+
Sinds de zomer van 2021 worden de computers in het studielandschap (HG00.201) en de bibliotheek (HG00.011) beheerd door het [https://www.ru.nl/ict/algemeen/ict-servicecentrum/ ISC (RU ICT Servicecentrum)]. Dat maakt alle Windows-computers in alle RU-studielandschappen en bibliotheeklocaties uniform.<br>
Er is een collectie studieboeken van alle studierichtingen, die ingezien kunnen worden (niet uitleenbaar), een speciaal boekkopieerapparaat en een dubbelzijdige zwart/wit printer.
+
Technisch contact is nu de [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ICT Helpdesk]: 024-3622222, [http://mailto:icthelpdesk@ru.nl icthelpdesk@ru.nl] .<br>
In enkele zelfstudiekamertjes (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215) kan door medewerkers en studenten overlegd of vergaderd worden. Reserveren van deze zelfstudiekamertjes kan bij de toezichthouder.
+
Informatie over o.a. het reserveren van een werkplek en openingstijden vind je op de website van de [https://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Library of Science].<br>
Ook daar staan PC's ter beschikking van studenten en medewerkers.
+
<br>
 +
Naast de door het ISC beheerde Windows computers, zijn er nog 8 door C&CZ beheerde Linux-only computers aanwezig, vooraan in het studielandschap (HG00.201)
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Since the summer of 2021, most of the computers at the Study Area (HG00.201) and the Library of Science (HG00.011) are Windows-only and managed by the [https://www.ru.nl/ict-uk/general/ict-service-centre/ ISC (RU ICT Service Centre)]. That makes all Windows computers in all RU Study Areas and Library locations uniform.<br>
 +
Technical contact is the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/ict-helpdesk/ ICT Helpdesk]: 024-3622222, [http://mailto:icthelpdesk@ru.nl icthelpdesk@ru.nl] <br>
 +
General information about the Library of Science (such as opening hours and reservation of a study place) can be found at the [https://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-science/ Library of Science website].
 +
<br>
 +
In addition to these Windows-only computers, eight Linux-only computers, managed by C&CZ, are available in the front of the Study area (HG00.201).
 +
[/en]
  
* Studielandschap (HG00.201)<br> 54 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" LCD monitor, geluid) met Windows-XP. Een groeiend aantal is dual-boot Linux (Fedora).
+
=== [Laptops][Laptops] ===
* Zelfstudiekamertjes (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215)<br> 4 maal 2 oude [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] met Windows-XP.
 
  
* Library of Science (Bibliotheek FNWI).<br>8 groepswerkplek [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] in HG00.011 en 21 stiltewerkplek [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] in de leeszaal van de Library of Science, ook toegankelijk voor niet-FNWI gebruikers, o.a. voor alle RU-studenten met s-nummer. Het verschil met andere werkplekken is dat deze pc's eigendom van de Library of Science zijn. Tevens kan de balie van de Library of Science logins voor een dag uitdelen aan niet-FNWI medewerkers op vertoon van identificatie.
+
[nl]
 
+
De faculteit heeft een [[Laptop_pool|laptop pool]]:
* Centrale straat (in een zuil voor de Bibliotheek FNWI HG00.011)<br>4 snelle info-[[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] met Windows-XP, ook toegankelijk voor niet-FNWI gebruikers, o.a. voor alle RU-studenten met s-nummer.
+
* Bibliotheek, (HG00.011)<br> 60 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (HP EliteBook 850 G6 - Core i7-8665U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" Full HD) met Windows 10.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Science faculty has a Study area (HG00.201, access through the Science Library HG00.011) where you can study and e.g. connect a privately owned laptop to the faculty wired network.
+
The faculty has a [[Laptop_pool|laptop pool]]:
There is a collection of study books of all disciplines. The books can be used freely but cannot be borrowed. There is also a special copier for books available and a black and white laserprinter.
+
* Library of Science, (HG00.11)<br> 60 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (HP EliteBook 850 G6 - Core i7-8665U, 16GB, 512B SSD, 15.6" Full HD) with Windows 10.
The small siderooms (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215) can be used by employees or students for meetings, etc. Reservation of these rooms can be made at the 'doorman' of the study area.
 
There are simple PC's available in these siderooms.
 
 
 
* Study area (HG00.201)<br> 54 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.93Ghz, 2GB, 19" LCD monitor, sound) with Windows-XP, an increasing number is dual-boot with Linux (Fedora).
 
* Self study rooms (HG00.206, HG00.209, HG00.212 and HG00.215)<br> 4 times 2 older [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] with Windows-XP.
 
 
 
* Library of Science<br>8 group-usable [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] in HG00.011 and 21 quiet-room [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] in the reading room, also accessible by non-Science users, e.g. all RU-students with s-number. The difference with other pc's is that these are owned by the Library of Science. Also the front desk of the Library of Science can supply logins for a day to non-Science employees showing identification.
 
 
 
* Central street (in column front of Library HG00.011)<br>4 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] to lookup information fast, also by non-Science users, e.g. all RU-students with s-number.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]PC-kamer bij Wiskunde[/nl][en]PC-room near Mathematics[/en] ===
+
=== [Docenten-PC's met beamer in collegezalen en colloquiumkamers][Teacher PC's with video projector in college rooms] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Het komt een enkele keer voor dat een afdeling een PC-zaal heeft waar ook anderen gebruik van zouden kunnen maken. Omdat C&CZ niet verantwoordelijk is voor aanschaf/vervanging van deze PC's, kunnen we niet garanderen dat de informatie hierover up-to-date is:
+
In de volgende reserveerbare collegezalen en colloquiumkamers is een docenten-PC aanwezig, aangesloten op een beamer.
 
 
* HG03.761, (bij Wiskunde, eigendom IMAPP, niet reserveerbaar)<br> ca. 16 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (minimale specs: Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid). Dual-boot met Windows-XP en Linux (Fedora).  
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sometimes it happens that a department has a PC-room that also could be used by others. Because C&CZ is not responsible for the purchase/replacement of these PC's, we cannot guarantee that the information below is up-to-date:
+
In the following college rooms a teacher-PC is present, connected to a video projector.
 +
[/en]
  
* HG03.761, (near Mathematics department, property of IMAPP, no reservation possible)<br> ca. 16 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (minimum specs: Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound), dual boot with Windows-XP en Linux (Fedora).
+
* HG00.062
[/en]
+
* HG00.065
 +
* HG00.068
 +
* HG00.071
 +
* HG00.086
 +
* HG00.303
 +
* HG00.304
 +
* HG00.307
 +
* HG00.308
 +
* HG00.310
  
 
=== [nl]Reserveren[/nl][en]Reservation[/en] ===
 
=== [nl]Reserveren[/nl][en]Reservation[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Net als collegezalen en colloquiumkamers kunnen terminalkamers gereserveerd worden voor cursussen of colleges. Men dient hierbij te denken aan:
+
Net als collegezalen en colloquiumkamers kunnen PC-cursuszalen gereserveerd worden voor cursussen of colleges. Men dient hierbij te denken aan:
  
 
* Reserveren van de ruimte.  
 
* Reserveren van de ruimte.  
Line 88: Line 89:
 
N.B.: Dit betreft alleen het reserveren van de ruimte!  
 
N.B.: Dit betreft alleen het reserveren van de ruimte!  
  
* De toegang tot terminalkamers is geregeld via een [[medewerkers_sleutel|sleutelprocedure]].  
+
* De toegang tot de PC-cursuszalen is geregeld via een [[medewerkers_sleutel|sleutelprocedure]].  
 
* Alle cursisten moeten een [[studenten_login_|login]] hebben.  
 
* Alle cursisten moeten een [[studenten_login_|login]] hebben.  
* Geïnstalleerde software. Op de PC's in de terminalkamers is naast MS Windows met MS Office of Linux met Open Office standaard ook veel meer programmatuur beschikbaar. Zie: [[hardware_bwpc_|Windows applicaties]], [[Unix|Linux software]].
+
* Geïnstalleerde software. Op de PC's in de PC-cursuszalen is naast MS Windows met MS Office of Linux met Open Office standaard ook veel meer programmatuur beschikbaar. Zie: [[hardware_bwpc_|Windows applicaties]], [[Unix|Linux software]].
 
* Additionele software voor cursussen '''moet''' door het systeembeheer van C&amp;CZ geïnstalleerd worden.<br> Het is '''niet''' mogelijk om Administrator of Power User privileges te krijgen om additionele software te installeren danwel problematische programma's uit te voeren.
 
* Additionele software voor cursussen '''moet''' door het systeembeheer van C&amp;CZ geïnstalleerd worden.<br> Het is '''niet''' mogelijk om Administrator of Power User privileges te krijgen om additionele software te installeren danwel problematische programma's uit te voeren.
 
* Met name nieuwe software voor de PC kamers dient u '''tijdig''' (liefst enkele weken van te voren) aan te leveren.<br> Dit is nodig omdat systeembeheer moet uitzoeken of de software gaat werken indien deze met privileges van een gewone gebruiker wordt uitgevoerd, te packagen en tenslotte te distribueren naar de gewenste werkplekken. Het is voorgekomen dat bepaalde software niet kon worden gebruikt vanwege de beveiligings eisen, er moest uitgeweken worden naar alternatieve programmatuur.
 
* Met name nieuwe software voor de PC kamers dient u '''tijdig''' (liefst enkele weken van te voren) aan te leveren.<br> Dit is nodig omdat systeembeheer moet uitzoeken of de software gaat werken indien deze met privileges van een gewone gebruiker wordt uitgevoerd, te packagen en tenslotte te distribueren naar de gewenste werkplekken. Het is voorgekomen dat bepaalde software niet kon worden gebruikt vanwege de beveiligings eisen, er moest uitgeweken worden naar alternatieve programmatuur.
  
Als een terminalkamer niet gereserveerd is voor een cursus, kan iedereen met een [[studenten_login_|login]] er gebruik van maken.  
+
Als een PC-cursuszaal niet gereserveerd is voor een cursus, kan iedereen met een [[studenten_login_|login]] er gebruik van maken.  
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 116: Line 117:
  
 
[nl]
 
[nl]
De bezetting van de terminalkamers wordt bijgehouden op [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php terminalkamerbezetting].
+
De bezetting van de PC-cursuszalen wordt bijgehouden op [http://welke.tk terminalkamerbezetting].
  
 
<!-- In het dagoverzicht is de groene lijn de gemiddelde bezetting over 5 minuten. De rode grafiek is de maximale bezetting in 5 minuten. Pas op: de tijdsduur waarover gemiddeld wordt, neemt evenredig toe in het week/maand/jaaroverzicht. Die gemiddelde (groene) informatie is daardoor zinloos. Het (rode) maximum blijft natuurlijk wel gelijk en dus zinvol.
 
<!-- In het dagoverzicht is de groene lijn de gemiddelde bezetting over 5 minuten. De rode grafiek is de maximale bezetting in 5 minuten. Pas op: de tijdsduur waarover gemiddeld wordt, neemt evenredig toe in het week/maand/jaaroverzicht. Die gemiddelde (groene) informatie is daardoor zinloos. Het (rode) maximum blijft natuurlijk wel gelijk en dus zinvol.
Line 123: Line 124:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The usage of the computer labs is monitored at [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php computer lab usage].
+
The usage of the computer labs is monitored at [http://welke.tk computer lab usage].
  
 
<!-- In the daily overview, the green line is the average occupation in 5 minutes. The red graph is the maximum occupation during 5 minutes. Be carefull: the period of time over which the occupation is averaged, increases linearly in the week/month/year overview. That average (green) information is, therefore, meaningless. The (red) maximum  does not change of course and stays, therefore, meaningfull.
 
<!-- In the daily overview, the green line is the average occupation in 5 minutes. The red graph is the maximum occupation during 5 minutes. Be carefull: the period of time over which the occupation is averaged, increases linearly in the week/month/year overview. That average (green) information is, therefore, meaningless. The (red) maximum  does not change of course and stays, therefore, meaningfull.
Line 133: Line 134:
  
 
[nl]
 
[nl]
In het algemeen is het verboden in de terminalkamers te roken, eten en drinken, o.a. ter bescherming van de apparatuur. Ook het op andere manieren (geluid, langdurig scherm locken, ...) veroorzaken van overlast voor andere gebruikers is natuurlijk niet toegestaan. Verder is er een prioriteit voor het gebruik: de hoogste prioriteit hebben cursussen waarvoor de ruimte gereserveerd is, en daaropvolgend het werken aan en voor cursussen, scripties en verslagen.
+
In het algemeen is het verboden in de PC-cursuszalen te roken, eten en drinken, o.a. ter bescherming van de apparatuur. Ook het op andere manieren (geluid, langdurig scherm locken, ...) veroorzaken van overlast voor andere gebruikers is natuurlijk niet toegestaan. Verder is er een prioriteit voor het gebruik: de hoogste prioriteit hebben cursussen waarvoor de ruimte gereserveerd is, en daaropvolgend het werken aan en voor cursussen, scripties en verslagen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.
 
It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
===[Adverteren][Advertising]===
 +
[nl]De loginschermen van de PC's in de PC-cursuszalen bieden naast de officiële mededelingen plaats voor 7 advertenties van 400x280 pixels. Deze kunnen gemaild worden naar inlogschermen@science.ru.nl. De huidige advertenties kunnen ook [[Loginschermen|hier]] bekeken worden.[/nl]
 +
[en]The login screens of the computer lab PCs accommodate 7 advertisements of 400x280 pixels, next to the official announcements. New advertisements can be submitted to inlogschermen@science.ru.nl. The current advertisements can be viewed [[Loginschermen|here]] as well.[/en]
 +
 +
===[Openingstijden][Opening hours]===
 +
[nl]
 +
Er is een [[Sleutelprocedure_terminalkamers|sleutelprocedure]] voor het openen en sluiten van de ruimtes.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
An [[Sleutelprocedure_terminalkamers|opening/closing procedure]] is available.
 +
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Latest revision as of 16:43, 17 August 2021

C&CZ manages a large number of machines that anybody with an Science-account can use. Students can also login to the PC's in the computer labs, the study area and the library with their S-number and RU-password, in the RU-domain on MS-Windows. All computer labs are dual boot: during startup of the PC one can choose to boot Linux (Ubuntu) or Windows.

Available computer labs

The Science Faculty provides the following computer labs:

 • TK023, (HG00.023)
  41 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK029, (HG00.029)
  61 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK075, (HG00.075)
  65 Managed PC's (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK206, (HG00.206)
  37 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK625, (HG00.625)
  43 Managed PC's (AIO, Core i5-7500, 3.4GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK053, (HG02.053)
  21 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK761, (HG03.761)
  18 Managed PC's (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).

Study Area & Library of Science

Since the summer of 2021, most of the computers at the Study Area (HG00.201) and the Library of Science (HG00.011) are Windows-only and managed by the ISC (RU ICT Service Centre). That makes all Windows computers in all RU Study Areas and Library locations uniform.
Technical contact is the ICT Helpdesk: 024-3622222,
General information about the Library of Science (such as opening hours and reservation of a study place) can be found at the Library of Science website.
In addition to these Windows-only computers, eight Linux-only computers, managed by C&CZ, are available in the front of the Study area (HG00.201).

Laptops

The faculty has a laptop pool:

 • Library of Science, (HG00.11)
  60 Managed PC's (HP EliteBook 850 G6 - Core i7-8665U, 16GB, 512B SSD, 15.6" Full HD) with Windows 10.

Teacher PC's with video projector in college rooms

In the following college rooms a teacher-PC is present, connected to a video projector.

 • HG00.062
 • HG00.065
 • HG00.068
 • HG00.071
 • HG00.086
 • HG00.303
 • HG00.304
 • HG00.307
 • HG00.308
 • HG00.310

Reservation

Just like collegezalen or colloquiumkamers, computer labs can be reserved for courses. One should consider the follwing:

 • Reservation of the computer lab.

To make a reservation, get in contact with Zaalreservering, department IHZ (Interne en Huishoudelijke Zaken), room HG00.040, telefoon 52010. N.B.: This is only for the reservation of the computer lab.

 • Admittance to computer labs is arranged by an admittance procedure.
 • All students in a course must have an Account.
 • Installed software. Besides MS Windows with MS Office or Linux with Open Office, a lot of extra software is always available on the PC's in the computer labs. See: Windows applications, Linux applications.
 • Additional software for courses must be installed by the system management of C&CZ.
  It is not possible to get Administrative- or Power User privileges for installing additional software or running problematic programs.
 • Especially new software for the computer labs should be requested at the earliest possible moment (at least two weeks in advance).
  This is needed because system management must figure out if the software can run using ordinary user privileges, to package the software and finally to distribute the package to the PC's in the requested computer lab(s). It has happened that certain software could not be used because of security and maintainability reasons, an alternative software package had to be found, packaged, installed and used during the course.

If a computer lab is not reserved for a course, anybody with an account can use any of the PC's available.

Computer lab usage

The usage of the computer labs is monitored at computer lab usage.

Behaviour in the labs

It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.

Advertising

The login screens of the computer lab PCs accommodate 7 advertisements of 400x280 pixels, next to the official announcements. New advertisements can be submitted to The current advertisements can be viewed here as well.

Opening hours

An opening/closing procedure is available.

Lijn.png