Difference between revisions of "Terminalkamers"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(Versie 5054 van Special:Contributions/Postmaster (overleg) ongedaan gemaakt)
m
 
(126 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
C&CZ beheert voor de B-Faculteit een groot aantal werkplekken waar in principe iedereen met een [[studenten_login_|login]] gebruik van kan maken. Met name medewerkers wijzen we op de sectie Reserveren hieronder.  
+
C&CZ beheert een groot aantal werkplekken waar in principe iedereen met een [[studenten_login_|Science-login]] gebruik van kan maken. Op de PC's in de PC-cursuszalen (terminalkamers), het studielandschap en de bibliotheek kunnen studenten ook inloggen met S-nummer en RU-wachtwoord in het RU-domein op MS-Windows. Alle PC-cursuszalen zijn dual boot: tijdens het opstarten van de PC kan men kiezen tussen Linux (Ubuntu) en Windows.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ manages a large number of machines that anybody with an [[studenten_login_|Science-account]] can use. Students can also login to the PC's in the computer labs, the study area and the library with their S-number and RU-password, in the RU-domain on MS-Windows. All computer labs are dual boot: during startup of the PC one can choose to boot Linux (Ubuntu) or Windows.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [nl]Beschikbare PC-cursuszalen[/nl][en]Available computer labs[/en] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
De B-faculteit beschikt over de volgende PC-cursuszalen:
  
Er zijn geen aparte Unix/Linux terminalkamers. TK023 (HG00.023) en TK761 (HG03.761) zijn dualboot kamers. Tijdens het opstarten van de PC kan men kiezen tussen
+
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot met Windows en Linux (Ubuntu).<br>De docent-PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
Linux(Fedora) en WindowsXP. Ook zijn er in het Studielandschap (HG00.201) en bij Wiskunde (HG03.761) een aantal beheerde Linux werkplekken.
+
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot met Windows en Linux (Ubuntu).<br>De docent-PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK075 (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO,  Core i5-8500, 3.0Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK137, (HG00.137)<br> 49 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu). <br>De docent-PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).
 +
* TK206, (HG00.206)<br> 37 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK625, (HG00.625)<br> 43 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-7500, 3.4Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK053, (HG02.053)<br> 21 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).<br>Een PC is aangesloten op een beamer, waardoor het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
 +
* TK761, (HG03.761)<br> 18 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0Ghz, 8GB, SSD, 24" breedbeeld LCD monitor, geluid). Dual boot  met Windows en Linux (Ubuntu).  
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
For the Science faculty C&amp;CZ manages a large number of machines that anybody with an [[studenten_login_|account]] can use. Employees should take note of the section Reservation below.
+
The Science Faculty provides the following computer labs:
  
There are no seperate Unix/Linux computer labs. TK023 (HG00.023) and TK761 (HG03.761) are dualboot computer labs. During startup of the PC it is possible to boot
+
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
Linux(Fedora) or WindowsXP. Also in the Studielandschap (HG00.201) and near the Mathematics department (HG03.761) a number of managed Linux computers are available.
+
* TK029, (HG00.029)<br> 61 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK075, (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK137, (HG00.137)<br> 49 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
 +
* TK206, (HG00.206)<br> 37 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK625, (HG00.625)<br> 43 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-7500, 3.4GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK053, (HG02.053)<br> 21 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).<br>A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 +
* TK761, (HG03.761)<br> 18 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Beschikbare terminalkamers[/nl][en]Available computer labs[/en] ===
+
=== [nl]Studielandschap, bibliotheek en centrale straat[/nl][en]Study area, Library of Science and Central Street[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De B-faculteit beschikt over de volgende terminalkamers.
+
De B-faculteit beschikt over een Studielandschap (HG00.201, toegang via de bibliotheek FNWI HG00.011) waar men bijvoorbeeld een prive laptop kan aansluiten op het facultaire bedrade netwerk. In enkele projectkamers (HG00.208 t/m H00.218a) kan door medewerkers en studenten overlegd of vergaderd worden. Reserveren van deze projectkamers kan bij de toezichthouder. Ook daar staan PC's ter beschikking van studenten en medewerkers. Tevens zijn hier enkele flexwerkplekken ingericht.
  
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Core 2 Duo, 2.33/2.6Ghz, 2GB, 24" LCD monitor, geluid) Dual boot met WindowsXP en Linux(Fedora).<br>
+
Alle beheerde All-in-One computers in deze ruimtes zijn voorzien van dual boot Windows en Linux (Ubuntu) en hebben de volgende specificaties: Core i5-6500/7500, 3.2/3.4Ghz, 8GB, SSD, 24" LCD monitor, geluid.
  Er is een docent-PC die <em>nog niet</em> aangesloten is op een beamer, zodat in de toekomst het computerbeeld ook op de wand geprojecteerd kan worden.
+
 
* TK029, (HG00.029)<br> 40 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met Windows-XP.<br>
+
* Studielandschap (HG00.201): 77 PC’s
  Tevens is de docent-PC al aangesloten op een beamer, waardoor hier het computerbeeld op de wand geprojecteerd kan worden.
+
* Projectkamers (HG00.208, HG00.209, HG00.210, HG00.211, HG00.212, HG00.213, HG00.214, HG00.215, HG00.216): 2 PC’s per kamer
* TK075 (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" of 18" LCD monitor) met WindowsXP.
+
* Grote projectkamers (HG00.217, HG00.217a, HG00.218, HG00.218a): 1 PC per kamer
* TK149, (HG00.149)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met WindowsXP.
+
* Flexwerkplekken (HG00.018, bibliotheek FNWI): 3 PC’s
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met WindowsXP.
+
* Library of Science (HG00.019, bibliotheek FNWI): 8 groepswerkplekken
* TK329, (HG01.329)<br> 53 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met WindowsXP.
+
* Library of Science (HG00.401, bibliotheek FNWI): 24 PC’s
* TK702, (HG02.702, TK-GIS)<br> 12 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.0Ghz, 512MB, 19" CRT monitor, geluid) met WindowsXP.
+
* Centrale straat zuidkant, naast de printer (HG00.002): 1 info PC
* TK761, (HG03.761, bij Wiskunde niet reserveerbaar)<br> 18 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) Dual boot met WindowsXP en Linux(Fedora).
+
 
 +
Niet-FNWI medewerkers kunnen bij de balie van de Library of Science op vertoon van hun identificatie een login voor een dag verkrijgen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
The Science faculty has a Study area (HG00.201, access through the Science Library HG00.011) where you can study and e.g. connect a privately owned laptop to the faculty wired network. The project rooms (HG00.208 to HG00.218a) can be used by employees or students for meetings, etc. Reservation of these rooms can be made at the 'doorman' of the study area. There are PCs available in these project rooms. You can also find some flex workplace PCs here.
  
[en]
+
All managed All-in-One computers in these areas are provided with dual boot Windows and Linux (Ubuntu) and have the following specifications: Core i5-6500/7500, 3.2/3.4Ghz, 8GB, SSD, 24" LCD monitor, sound.
The Science Faculty provides the following computer labs:
+
 
 +
* Study area (HG00.201): 77 PCs
 +
* Project rooms (HG00.208, HG00.209, HG00.210, HG00.211, HG00.212, HG00.213, HG00.214, HG00.215, HG00.216): 2 PCs in each room
 +
* Large project rooms (HG00.217, HG00.217a, HG00.218, HG00.218a): 1 PC in each room
 +
* Flex workplaces (HG00.018, Library of Science): 3 PCs
 +
* Library of Science (HG00.019): 8 group-usable PCs
 +
* Library of Science (HG00.401): 24 PCs
 +
* Central street south side, next to printer (HG00.002): 1 info PC
  
* TK023, (HG00.023)<br> 41 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Core 2 Duo, 2.33/2.6Ghz, 2GB, 24" LCD monitor, sound) Dual boot with WindowsXP and Linux(Fedora).<br>
+
Non-Faculty of Science employees can obtain a login-account for one day at the Library of Science desk upon showing an identification.
  The teacher-PC is <em>not yet</em> connected to a beamer, which makes it possible in near future, to project the computer screen on the wall.
 
* TK029, (HG00.029)<br> 40 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with WindowsXP.<br>
 
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 
* TK075, Computer lab 65 (HG00.075)<br> 65 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" of 18" LCD monitor) with WindowsXP.
 
* TK149, (HG00.149)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with WindowsXP.
 
* TK153, (HG00.153)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with WindowsXP.
 
* TK329, (HG01.329)<br> 53 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with WindowsXP.
 
* TK702, (HG02.702, TK-GIS)<br> 12 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.0Ghz, 512MB, 19" CRT monitor, sound) met WindowsXP.
 
* TK761, (HG03.761, locate near Mathematics no reservation possible)<br> 18 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 3.0Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) Dual boot with WindowsXP en Linux(Fedora).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Studielandschap[/nl][en]Study landscape[/en] ===
+
=== [Laptops][Laptops] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De B-faculteit beschikt over een Studielandschap (HG00.201, toegang via de bibliotheek FNWI HG00.011) waar men kan plaatsnemen en bijvoorbeeld een prive laptop aansluiten op het facultaire netwerk.
+
De faculteit heeft een [[Laptop_pool|laptop pool]]:
Er is een collectie studieboeken van alle studierichtingen, die ingezien kunnen worden (niet uitleenbaar), een speciaal boekkopieerapparaat en een dubbelzijdige zwart/wit printer genaamd <tt>dali</tt>.
+
* Bibliotheek, (HG00.011)<br> 23 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (HP EliteBook 850 G3 - Core i5-6200U 2.30GHz, 8GB, 500GB SSD, 15.6" Full HD) met Windows 10.
In enkele zelfstudiekamertjes (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215) kan door medewerkers en studenten overlegd of vergaderd worden. Reserveren van deze zelfstudiekamertjes kan bij de toezichthouder.
+
[/nl]
Ook daar staan PC's ter beschikking van studenten en medewerkers.
+
[en]
 +
The faculty has a [[Laptop_pool|laptop pool]]:
 +
* Library of Science, (HG00.11)<br> 23 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (HP EliteBook 850 G3 - Core i5-6200U 2.30GHz, 8GB, 500B SSD, 15.6" Full HD) with Windows 10.
 +
[/en]
  
* Studielandschap (HG00.201)<br> 40 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met WindowsXP.<br> 6 [[hardware_bwpc_|beheerde Linux PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, geluid) met Linux (Fedora).
+
=== [Docenten-PC's met beamer in collegezalen en colloquiumkamers][Teacher PC's with video projector in college rooms] ===
* Zelfstudiekamertjes (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215)<br> 4 maal 2 [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek PC's]] met WindowsXP.
 
  
In de bibliotheek FNWI zijn PC's: 8 groepswerkplek PC's en 19 stilte-PCs, identiek aan die in het Studielandschap.
+
[nl]
De enige verschillen zijn dat ze eigendom van de bibliotheek FNWI zijn en dat de bibliotheek FNWI logins voor een dag uit kan delen aan niet-FNWI-medewerkers/studenten.
+
In de volgende reserveerbare collegezalen en colloquiumkamers is een docenten-PC aanwezig, aangesloten op een beamer.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Science faculty has a Studielandschap (HG00.201, access from Science Library HG00.011) where you can study and for example connect a privately owned laptop to the faculty network.
+
In the following college rooms a teacher-PC is present, connected to a video projector.
There is a collection of study books of all disciplines. The books can be used freely but cannot be borrowed. There is also a special copier for books available and a black and white laserprinter called <tt>dali</tt>.
+
[/en]
The small siderooms (HG00.206, HG00.209, HG00.212 en HG00.215) can be used by employees or students for meetings, etc. Reservation of these rooms can be made at the 'doorman' of the study landscape.
+
 
There are simple PC's available in these siderooms.
+
* HG00.062
 +
* HG00.065
 +
* HG00.068
 +
* HG00.071
 +
* HG00.086
 +
* HG00.303
 +
* HG00.304
 +
* HG00.307
 +
* HG00.308
 +
* HG00.310
  
* Study landscape (HG00.201)<br> 40 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with WindowsXP.<br> 6 [[hardware_bwpc_|Managed Linux PC's]] (Pentium IV, 2.8Ghz, 1GB, 17" LCD monitor, sound) with Linux (Fedora).
+
=== [PC's aan een SMARTboard in vergaderruimte en colloquiumkamers][PC's attached to SMARTboards in meeting room and college rooms] ===
* Self study rooms (HG00.206, HG00.209, HG00.212 and HG00.215)<br> 4 times 2 [[hardware_bwpc_|Managed PC's]] with WindowsXP.
 
  
In the Science Library one can also find PC's: 8 group-usable PC's and 19 quiet-room PC's identical to those of the Studielandschap.
+
[nl]
The only differences are that these are owned by the Science Library, who can hand out logins for a day to non-Science employess/students.
+
PC's aan [[SMARTboard|SMARTboards]] zijn beschikbaar in:
 +
* HG00.071
 +
* HG00.108
 +
* HG00.616
 +
* HG00.622
 +
* HG01.060
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
PC's attached to [[SMARTboard|SMARTboards]] are available in:
 +
* HG00.071
 +
* HG00.108
 +
* HG00.616
 +
* HG00.622
 +
* HG01.060
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 74: Line 122:
  
 
[nl]
 
[nl]
Net als collegezalen en colloquiumkamers kunnen terminalkamers gereserveerd worden voor cursussen of colleges. Men dient hierbij te denken aan:
+
Net als collegezalen en colloquiumkamers kunnen PC-cursuszalen gereserveerd worden voor cursussen of colleges. Men dient hierbij te denken aan:
  
 
* Reserveren van de ruimte.  
 
* Reserveren van de ruimte.  
Line 80: Line 128:
 
N.B.: Dit betreft alleen het reserveren van de ruimte!  
 
N.B.: Dit betreft alleen het reserveren van de ruimte!  
  
* De toegang tot terminalkamers is geregeld via een [[medewerkers_sleutel|sleutelprocedure]].  
+
* De toegang tot de PC-cursuszalen is geregeld via een [[medewerkers_sleutel|sleutelprocedure]].  
 
* Alle cursisten moeten een [[studenten_login_|login]] hebben.  
 
* Alle cursisten moeten een [[studenten_login_|login]] hebben.  
* Geïnstalleerde software. Op de PC's in de terminalkamers is naast MS Windows met MS Office of Linux met Open Office standaard ook veel meer programmatuur beschikbaar. Zie: [[hardware_bwpc_|Windows applicaties]], [[Unix|Linux software]].
+
* Geïnstalleerde software. Op de PC's in de PC-cursuszalen is naast MS Windows met MS Office of Linux met Open Office standaard ook veel meer programmatuur beschikbaar. Zie: [[hardware_bwpc_|Windows applicaties]], [[Unix|Linux software]].
 
* Additionele software voor cursussen '''moet''' door het systeembeheer van C&amp;CZ geïnstalleerd worden.<br> Het is '''niet''' mogelijk om Administrator of Power User privileges te krijgen om additionele software te installeren danwel problematische programma's uit te voeren.
 
* Additionele software voor cursussen '''moet''' door het systeembeheer van C&amp;CZ geïnstalleerd worden.<br> Het is '''niet''' mogelijk om Administrator of Power User privileges te krijgen om additionele software te installeren danwel problematische programma's uit te voeren.
 
* Met name nieuwe software voor de PC kamers dient u '''tijdig''' (liefst enkele weken van te voren) aan te leveren.<br> Dit is nodig omdat systeembeheer moet uitzoeken of de software gaat werken indien deze met privileges van een gewone gebruiker wordt uitgevoerd, te packagen en tenslotte te distribueren naar de gewenste werkplekken. Het is voorgekomen dat bepaalde software niet kon worden gebruikt vanwege de beveiligings eisen, er moest uitgeweken worden naar alternatieve programmatuur.
 
* Met name nieuwe software voor de PC kamers dient u '''tijdig''' (liefst enkele weken van te voren) aan te leveren.<br> Dit is nodig omdat systeembeheer moet uitzoeken of de software gaat werken indien deze met privileges van een gewone gebruiker wordt uitgevoerd, te packagen en tenslotte te distribueren naar de gewenste werkplekken. Het is voorgekomen dat bepaalde software niet kon worden gebruikt vanwege de beveiligings eisen, er moest uitgeweken worden naar alternatieve programmatuur.
  
Als een terminalkamer niet gereserveerd is voor een cursus, kan iedereen met een [[studenten_login_|login]] er gebruik van maken.  
+
Als een PC-cursuszaal niet gereserveerd is voor een cursus, kan iedereen met een [[studenten_login_|login]] er gebruik van maken.  
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 108: Line 156:
  
 
[nl]
 
[nl]
De bezetting van de terminalkamers wordt bijgehouden op [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php terminalkamerbezetting].
+
De bezetting van de PC-cursuszalen wordt bijgehouden op [http://welke.tk terminalkamerbezetting].
In verband met met technische redenen wordt de bezetting van de GISkamer (HG02.702) en de zijkamers van het Studielandschap niet gemeten.
 
  
 
<!-- In het dagoverzicht is de groene lijn de gemiddelde bezetting over 5 minuten. De rode grafiek is de maximale bezetting in 5 minuten. Pas op: de tijdsduur waarover gemiddeld wordt, neemt evenredig toe in het week/maand/jaaroverzicht. Die gemiddelde (groene) informatie is daardoor zinloos. Het (rode) maximum blijft natuurlijk wel gelijk en dus zinvol.
 
<!-- In het dagoverzicht is de groene lijn de gemiddelde bezetting over 5 minuten. De rode grafiek is de maximale bezetting in 5 minuten. Pas op: de tijdsduur waarover gemiddeld wordt, neemt evenredig toe in het week/maand/jaaroverzicht. Die gemiddelde (groene) informatie is daardoor zinloos. Het (rode) maximum blijft natuurlijk wel gelijk en dus zinvol.
Line 116: Line 163:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The usage of the computer labs is monitored at [http://cacti.science.ru.nl/graph_view.php computer lab usage].
+
The usage of the computer labs is monitored at [http://welke.tk computer lab usage].
Because of technical reasons the usage of the GIS PC lab (HG02.702) and the siderooms of the Studielandschap is not registered.
 
  
 
<!-- In the daily overview, the green line is the average occupation in 5 minutes. The red graph is the maximum occupation during 5 minutes. Be carefull: the period of time over which the occupation is averaged, increases linearly in the week/month/year overview. That average (green) information is, therefore, meaningless. The (red) maximum  does not change of course and stays, therefore, meaningfull.
 
<!-- In the daily overview, the green line is the average occupation in 5 minutes. The red graph is the maximum occupation during 5 minutes. Be carefull: the period of time over which the occupation is averaged, increases linearly in the week/month/year overview. That average (green) information is, therefore, meaningless. The (red) maximum  does not change of course and stays, therefore, meaningfull.
Line 127: Line 173:
  
 
[nl]
 
[nl]
In het algemeen is het verboden in de terminalkamers te roken, eten en drinken, o.a. ter bescherming van de apparatuur. Ook het op andere manieren (geluid, langdurig scherm locken, ...) veroorzaken van overlast voor andere gebruikers is natuurlijk niet toegestaan. Verder is er een prioriteit voor het gebruik: de hoogste prioriteit hebben cursussen waarvoor de ruimte gereserveerd is, en daaropvolgend het werken aan en voor cursussen, scripties en verslagen.
+
In het algemeen is het verboden in de PC-cursuszalen te roken, eten en drinken, o.a. ter bescherming van de apparatuur. Ook het op andere manieren (geluid, langdurig scherm locken, ...) veroorzaken van overlast voor andere gebruikers is natuurlijk niet toegestaan. Verder is er een prioriteit voor het gebruik: de hoogste prioriteit hebben cursussen waarvoor de ruimte gereserveerd is, en daaropvolgend het werken aan en voor cursussen, scripties en verslagen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.
 
It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
===[Adverteren][Advertising]===
 +
[nl]De loginschermen van de PC's in de PC-cursuszalen bieden naast de officiële mededelingen plaats voor 7 advertenties van 400x280 pixels. Deze kunnen gemaild worden naar inlogschermen@science.ru.nl. De huidige advertenties kunnen ook [[Loginschermen|hier]] bekeken worden.[/nl]
 +
[en]The login screens of the computer lab PCs accommodate 7 advertisements of 400x280 pixels, next to the official announcements. New advertisements can be submitted to inlogschermen@science.ru.nl. The current advertisements can be viewed [[Loginschermen|here]] as well.[/en]
 +
 +
===[Openingstijden][Opening hours]===
 +
[nl]
 +
Er is een [[Sleutelprocedure_terminalkamers|sleutelprocedure]] voor het openen en sluiten van de ruimtes.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
An [[Sleutelprocedure_terminalkamers|opening/closing procedure]] is available.
 +
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Latest revision as of 11:03, 27 August 2019

C&CZ manages a large number of machines that anybody with an Science-account can use. Students can also login to the PC's in the computer labs, the study area and the library with their S-number and RU-password, in the RU-domain on MS-Windows. All computer labs are dual boot: during startup of the PC one can choose to boot Linux (Ubuntu) or Windows.

Available computer labs

The Science Faculty provides the following computer labs:

 • TK023, (HG00.023)
  41 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK029, (HG00.029)
  61 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK075, (HG00.075)
  65 Managed PC's (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK137, (HG00.137)
  49 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  The teacher-PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK153, (HG00.153)
  12 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
 • TK206, (HG00.206)
  37 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK625, (HG00.625)
  43 Managed PC's (AIO, Core i5-7500, 3.4GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK053, (HG02.053)
  21 Managed PC's (AIO, Core i5-6500, 3.2GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).
  A PC is connected to a beamer, which makes it possible to project the computer screen on the wall.
 • TK761, (HG03.761)
  18 Managed PC's (AIO, Core i5-8500, 3.0GHz, 8GB, SSD, 24" widescreen LCD monitor, sound), dual boot with Windows and Linux (Ubuntu).

Study area, Library of Science and Central Street

The Science faculty has a Study area (HG00.201, access through the Science Library HG00.011) where you can study and e.g. connect a privately owned laptop to the faculty wired network. The project rooms (HG00.208 to HG00.218a) can be used by employees or students for meetings, etc. Reservation of these rooms can be made at the 'doorman' of the study area. There are PCs available in these project rooms. You can also find some flex workplace PCs here.

All managed All-in-One computers in these areas are provided with dual boot Windows and Linux (Ubuntu) and have the following specifications: Core i5-6500/7500, 3.2/3.4Ghz, 8GB, SSD, 24" LCD monitor, sound.

 • Study area (HG00.201): 77 PCs
 • Project rooms (HG00.208, HG00.209, HG00.210, HG00.211, HG00.212, HG00.213, HG00.214, HG00.215, HG00.216): 2 PCs in each room
 • Large project rooms (HG00.217, HG00.217a, HG00.218, HG00.218a): 1 PC in each room
 • Flex workplaces (HG00.018, Library of Science): 3 PCs
 • Library of Science (HG00.019): 8 group-usable PCs
 • Library of Science (HG00.401): 24 PCs
 • Central street south side, next to printer (HG00.002): 1 info PC

Non-Faculty of Science employees can obtain a login-account for one day at the Library of Science desk upon showing an identification.

Laptops

The faculty has a laptop pool:

 • Library of Science, (HG00.11)
  23 Managed PC's (HP EliteBook 850 G3 - Core i5-6200U 2.30GHz, 8GB, 500B SSD, 15.6" Full HD) with Windows 10.

Teacher PC's with video projector in college rooms

In the following college rooms a teacher-PC is present, connected to a video projector.

 • HG00.062
 • HG00.065
 • HG00.068
 • HG00.071
 • HG00.086
 • HG00.303
 • HG00.304
 • HG00.307
 • HG00.308
 • HG00.310

PC's attached to SMARTboards in meeting room and college rooms

PC's attached to SMARTboards are available in:

 • HG00.071
 • HG00.108
 • HG00.616
 • HG00.622
 • HG01.060

Reservation

Just like collegezalen or colloquiumkamers, computer labs can be reserved for courses. One should consider the follwing:

 • Reservation of the computer lab.

To make a reservation, get in contact with Zaalreservering, department IHZ (Interne en Huishoudelijke Zaken), room HG00.040, telefoon 52010. N.B.: This is only for the reservation of the computer lab.

 • Admittance to computer labs is arranged by an admittance procedure.
 • All students in a course must have an Account.
 • Installed software. Besides MS Windows with MS Office or Linux with Open Office, a lot of extra software is always available on the PC's in the computer labs. See: Windows applications, Linux applications.
 • Additional software for courses must be installed by the system management of C&CZ.
  It is not possible to get Administrative- or Power User privileges for installing additional software or running problematic programs.
 • Especially new software for the computer labs should be requested at the earliest possible moment (at least two weeks in advance).
  This is needed because system management must figure out if the software can run using ordinary user privileges, to package the software and finally to distribute the package to the PC's in the requested computer lab(s). It has happened that certain software could not be used because of security and maintainability reasons, an alternative software package had to be found, packaged, installed and used during the course.

If a computer lab is not reserved for a course, anybody with an account can use any of the PC's available.

Computer lab usage

The usage of the computer labs is monitored at computer lab usage.

Behaviour in the labs

It is not allowed to smoke, eat or drink in the computer labs, this is to protect the equipment. Do not cause annoyances to other users, like disturbing sounds, long term screen lock, ...). Also there is a priority to use a PC: highest priority has the course that has reserved the computer lab, next are employees or students working on courses, essays and reports.

Advertising

The login screens of the computer lab PCs accommodate 7 advertisements of 400x280 pixels, next to the official announcements. New advertisements can be submitted to The current advertisements can be viewed here as well.

Opening hours

An opening/closing procedure is available.

Lijn.png