Telefoon en E-mail gidsen

From Cncz
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Telefoon- en E-mail gidsen

Gidsen in FNWI, RU en RadboudUMC

Er bestaan diverse telefoon/adresgidsen.

In de FNWI Telgids kunt u zoeken op (een stukje van de) naam, kamer, telefoon/piepernummer, mailadres, afdelingsnaam etc. Alleen bruikbaar vanaf het campusnetwerk (dus vanaf thuis via VPN). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters en reguliere expressies worden ondersteund. De gegevens in deze gids komen uit het universitaire Relatie Beheer Systeem (RBS). Voor functionele benamingen ("secretariaat", "Koffiekamer", "Lab", "Studentenkamer" e.d.) geldt dat u deze door kunt geven aan C&CZ.

De telefooncontactpersonen beschikken over een login voor RBS waarmee zij rechtstreeks in RBS kunnen muteren.

De uit RBS gevoede RU-brede gids is anoniem te raadplegen via de RU gids. De versie op het RadboudNet intranet toont ook kamernummers. Er kan in beide gevallen alleen op (een stukje van de) achternaam gezocht worden. Voor medewerkers van de RU (met een U-nummer en RU-wachtwoord) is ook de RadboudUMC-telefoongids te raadplegen op het RadboudUMC intranet.