Difference between revisions of "Telefoon en E-mail gidsen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== [Telefoon- en E-mail gidsen][Phone and email directories] ==
 
== [Telefoon- en E-mail gidsen][Phone and email directories] ==
  
=== [Gidsen in FNWI/RU/UMCN][Directories of the Faculty of Science, RU and UMCN] ===
+
=== [Gidsen in FNWI, RU en RadboudUMC][Directories of the Faculty of Science, RU and RadboudUMC] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Er bestaan diverse telefoon/adresgidsen.  
 
Er bestaan diverse telefoon/adresgidsen.  
  
De '''[https://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telgids]''', hier kunt u zoeken op (een stukje van de) naam, kamer, telefoon/piepernummer, mailadres, afdelingsnaam etc. Alleen bruikbaar vanaf het campusnetwerk (dus vanaf thuis via VPN). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters en reguliere expressies worden ondersteund.
+
In de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telgids] kunt u zoeken op (een stukje van de) naam, kamer, telefoon/piepernummer, mailadres, afdelingsnaam etc. Alleen bruikbaar vanaf het campusnetwerk (dus vanaf thuis via [[Vpn|VPN]]). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters en reguliere expressies worden ondersteund. De gegevens in deze gids komen uit het universitaire [http://www.ru.nl/cim/rbs/ Relatie Beheer Systeem (RBS)]. Voor functionele benamingen ("secretariaat", "Koffiekamer", "Lab", "Studentenkamer" e.d.) geldt dat u deze door kunt geven aan C&CZ.
  
De gegevens in deze gids zijn door afdelingen zelf online aan te passen. Aanpassingen zijn direct zichtbaar. In deze gids kunnen ook functionele benamingen als "Sterrenkoepel", "Receptie", "Laboratorium" en dergelijke vermeld en gevonden worden. Aanpassingen in deze gids worden automatisch doorgegeven aan het universitaire Relatie Beheer Systeem (RBS), waaruit de universitaire telefoongids gemaakt wordt. '''Voorwaarde is wel dat er een geldig personeelsnummer en initialen gebruikt worden.''' Op deze wijze wordt voorkomen dat de functionele benamingen die in de FNWI gids mogelijk zijn aan RBS doorgegeven worden. U hoeft dus slechts eenmaal wijzigingen in te voeren!
+
De telefooncontactpersonen beschikken over een login voor RBS waarmee zij rechtstreeks in RBS kunnen muteren.
  
De uit RBS gevoede RU-brede gids is anoniem te raadplegen via [http://www.ru.nl/contact_en_service/adressen_e-mail_0/ de RU gids]. De versie op het [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids RadboudNet Intranet] toont ook kamernummers. Er kan in beide gevallen alleen op (een stukje van de) achternaam gezocht worden. Voor medewerkers van de RU met een UMCN login (Z nummer!) is ook
+
De uit RBS gevoede RU-brede gids is anoniem te raadplegen via [https://organisatiegids.ru.nl/organisatiegids.aspx de RU gids]. De versie op het [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids RadboudNet intranet] toont ook kamernummers. Er kan in beide gevallen alleen op (een stukje van de) achternaam gezocht worden. Voor medewerkers van de RU (met een U-nummer en RU-wachtwoord) is ook
[https://portal.extern.umcn.nl/ de UMCN-telefoongids]te raadplegen op het UMCN intranet.
+
[https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html de RadboudUMC-telefoongids] te raadplegen op het RadboudUMC intranet.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
There are two phone/address directories, the
+
There are several phone/address directories.
'''[http://www.cncz.science.ru.nl/ned/telefonie/gidsen/telgids/ Science Faculty Telgids]''',
+
 
one can search with (just a part of the) name, department, phone/pager, mail address, department name etc. Can only be used from the campus network (thus also from home with VPN). The search is case insensitive, one can use regular expressions.
+
In the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids Science Faculty Telgids], one
 +
can search with (just a part of the) name, department, phone/pager number, mail address etc. Can only be used from the campus network (thus also from home with [[Vpn|VPN]]). The search is case insensitive, one can use regular expressions. The content of the Science-directory comes from the [http://www.ru.nl/cim/rbs/ university RBS system], from which the university phone directory is produced. Requests for (changes on) functional names/entries ("Lab", "Secretariat", "Student room" and so on) can be sent to C&CZ.
  
The content of the Science-directory can be managed online by the departments themselves. In this directory one can use functional names like "Reception", "Laboratory". Changes in this guide are automatically sent to the universty RBS system, from which the university phone guide is produced. Prerequisite is that correct personnel numbers are used for all persons, so we can prevent functional names being sent to RBS.
+
Telephone contactpersons have an RBS login with wich they can change/add/remove records in RBS directly.
  
The university guide made from RBS can be used at
+
The university directory made from RBS can be queried at
[http://www.ru.nl/contact_en_service/adressen_e-mail_0/ the RU directory]. The version at the [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids RadboudNet Intranet] shows also room numbers. University personnel with a valid UMCN (Z number!) login can also find  
+
[https://organisatiegids.ru.nl/organisatiegids.aspx the RU directory]. The version at the [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids Radboudnet intranet] also shows room numbers. Radboud University personnel with a valid U-number and RU-password can also find [https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html the RadboudUMC directory] in the RadboudUMC intranet.
[https://portal.extern.umcn.nl/ the UMCN directory] in the UMCN intranet.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Latest revision as of 12:25, 27 November 2018

Phone and email directories

Directories of the Faculty of Science, RU and RadboudUMC

There are several phone/address directories.

In the Science Faculty Telgids, one can search with (just a part of the) name, department, phone/pager number, mail address etc. Can only be used from the campus network (thus also from home with VPN). The search is case insensitive, one can use regular expressions. The content of the Science-directory comes from the university RBS system, from which the university phone directory is produced. Requests for (changes on) functional names/entries ("Lab", "Secretariat", "Student room" and so on) can be sent to C&CZ.

Telephone contactpersons have an RBS login with wich they can change/add/remove records in RBS directly.

The university directory made from RBS can be queried at the RU directory. The version at the Radboudnet intranet also shows room numbers. Radboud University personnel with a valid U-number and RU-password can also find the RadboudUMC directory in the RadboudUMC intranet.