Difference between revisions of "Telefoon en E-mail gidsen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(url geupdate)
Line 8: Line 8:
 
In de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telgids] kunt u zoeken op (een stukje van de) naam, kamer, telefoon/piepernummer, mailadres, afdelingsnaam etc. Alleen bruikbaar vanaf het campusnetwerk (dus vanaf thuis via [[Vpn|VPN]]). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters en reguliere expressies worden ondersteund. De gegevens in deze gids zijn door afdelingen zelf online aan te passen. Aanpassingen zijn direct zichtbaar. In deze gids kunnen ook functionele benamingen als "Sterrenkoepel", "Receptie", "Laboratorium" en dergelijke vermeld en gevonden worden. Aanpassingen in deze gids worden automatisch doorgegeven aan het universitaire [http://www.ru.nl/cim/rbs/ Relatie Beheer Systeem (RBS)], waaruit de universitaire telefoongids gemaakt wordt. Voorwaarde is dat er een geldig personeelsnummer en initialen gebruikt worden. Op deze wijze wordt voorkomen dat de functionele benamingen die in de FNWI-gids mogelijk zijn aan RBS doorgegeven worden. U hoeft dus slechts eenmaal wijzigingen in te voeren!
 
In de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/FNWI_Telefoon_en_E-mail_gids FNWI Telgids] kunt u zoeken op (een stukje van de) naam, kamer, telefoon/piepernummer, mailadres, afdelingsnaam etc. Alleen bruikbaar vanaf het campusnetwerk (dus vanaf thuis via [[Vpn|VPN]]). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters en reguliere expressies worden ondersteund. De gegevens in deze gids zijn door afdelingen zelf online aan te passen. Aanpassingen zijn direct zichtbaar. In deze gids kunnen ook functionele benamingen als "Sterrenkoepel", "Receptie", "Laboratorium" en dergelijke vermeld en gevonden worden. Aanpassingen in deze gids worden automatisch doorgegeven aan het universitaire [http://www.ru.nl/cim/rbs/ Relatie Beheer Systeem (RBS)], waaruit de universitaire telefoongids gemaakt wordt. Voorwaarde is dat er een geldig personeelsnummer en initialen gebruikt worden. Op deze wijze wordt voorkomen dat de functionele benamingen die in de FNWI-gids mogelijk zijn aan RBS doorgegeven worden. U hoeft dus slechts eenmaal wijzigingen in te voeren!
  
De uit RBS gevoede RU-brede gids is anoniem te raadplegen via [http://www.ru.nl/contact_en_service/adressen_e-mail_0/ de RU gids]. De versie op het [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids RadboudNet intranet] toont ook kamernummers. Er kan in beide gevallen alleen op (een stukje van de) achternaam gezocht worden. Voor medewerkers van de RU (met een U-nummer en RU-wachtwoord) is ook
+
De uit RBS gevoede RU-brede gids is anoniem te raadplegen via [https://organisatiegids.ru.nl/organisatiegids.aspx de RU gids]. De versie op het [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids RadboudNet intranet] toont ook kamernummers. Er kan in beide gevallen alleen op (een stukje van de) achternaam gezocht worden. Voor medewerkers van de RU (met een U-nummer en RU-wachtwoord) is ook
 
[https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html de RadboudUMC-telefoongids] te raadplegen op het RadboudUMC intranet.
 
[https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html de RadboudUMC-telefoongids] te raadplegen op het RadboudUMC intranet.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 18: Line 18:
  
 
The university directory made from RBS can be queried at
 
The university directory made from RBS can be queried at
[http://www.ru.nl/contact_en_service/adressen_e-mail_0/ the RU directory]. The version at the [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids Radboudnet intranet] also shows room numbers. Radboud University personnel with a valid U-number and RU-password can also find [https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html the RadboudUMC directory] in the RadboudUMC intranet.
+
[https://organisatiegids.ru.nl/organisatiegids.aspx the RU directory]. The version at the [http://www.radboudnet.nl/contact/telefoongids Radboudnet intranet] also shows room numbers. Radboud University personnel with a valid U-number and RU-password can also find [https://www.extern.umcn.nl/ru_umcn_tel/ru.html the RadboudUMC directory] in the RadboudUMC intranet.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Revision as of 14:59, 1 July 2015

Phone and email directories

Directories of the Faculty of Science, RU and RadboudUMC

There are several phone/address directories.

In the Science Faculty Telgids, one can search with (just a part of the) name, department, phone/pager number, mail address etc. Can only be used from the campus network (thus also from home with VPN). The search is case insensitive, one can use regular expressions. The content of the Science-directory can be managed online by the departments themselves. In this directory one can use functional names like "Reception" and "Laboratory". Changes in this guide are automatically sent to the university RBS system, from which the university phone directory is produced. Prerequisite is that correct personnel numbers and initials are used for all persons, so we can prevent functional names being sent to RBS.

The university directory made from RBS can be queried at the RU directory. The version at the Radboudnet intranet also shows room numbers. Radboud University personnel with a valid U-number and RU-password can also find the RadboudUMC directory in the RadboudUMC intranet.