Difference between revisions of "Software cluster"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(→‎Cluster software: running qmon on cn99)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Cluster software ==
 
== Cluster software ==
 +
 +
<font color=red>
 +
!! All clusternodes will be moved to [[Slurm|SLURM]]. The text below deals with the older GridEngine clustersoftware. !!
 +
</font>
 +
 +
== [Oude Clustersoftware][Previous Cluster software] ==
  
 
[nl]
 
[nl]

Latest revision as of 15:11, 14 October 2015

Cluster software

!! All clusternodes will be moved to SLURM. The text below deals with the older GridEngine clustersoftware. !!

Oude Clustersoftware

Op het cnXX-cluster is als clustersoftware Oracle GridEngine geïnstalleerd.

Gebruik:


 • Je mag alleen maar een shell-script submitten via qsub, hier als voorbeeld het shell-script '~/date':
  #! /bin/sh
  /bin/date

Om dit script te submitten tik je: qsub -cwd ~/date. De output en error wordt geschreven naar bestanden ~/date.[oe]$jobnumber. Vanwege de -cwd staan die niet in de homedirectory, maar in de huidige directory.

Als je deze job op een bepaalde host (hier als voorbeeld 'cn00' wil laten lopen, gebruik: qsub -q '*@cn00' ~/date.

We hebben hostgroups gemaakt:

qconf -shgrpl

laat zien welke er bestaan,

qconf -shgrp <hostgroep>

laat zien welke subhostgroep of hosts er in die hostgroep zitten. Dus je kunt gebruiken:

  qsub -q '*@@mlfhosts,*@@tcmhosts' ~/date

Wanneer het geen 'harde' eis is, maar alleen een 'soft' voorkeur om een bepaalde host te gebruiken:

qsub -soft -q '*@@mlfhosts' ~/date

Een aardige optie van 'qsub' is: -p priority. Die optie is alleen aanwezig bij qsub, qsh, qrsh, qlogin en qalter. Het (her)definieert de prioriteit van een job ten opzichte van andere jobs. Dit gaat normaal alleen over de volgorde waarin Grid Engine jobs laat starten. Grid Engine rommelt normaal niet met lopende jobs. Priority is een geheel getal van -1023 tot en met 1024. Default is de priority 0. Gebruikers mogen alleen de prioriteit van hun jobs verlagen. Als een job hogere prioriteit heeft, dan kan die eerder gekozen worden door Grid Engine om te starten.

Natuurlijk kan ook het 'nice' commando gebruikt worden wanneer de hosts van andere groepen gebruikt worden:

	nice - run a program with modified scheduling priority
	    -n, --adjustment=N
	    add integer N to the niceness (default 10)
 • Voor een MPI job:

Maak eerste een 'smpd passphrase" file:

	touch ~/.smpd
	chmod 600 ~/.smpd
	echo "phrase=MyOwnPassword" > ~/.smpd

Kies svp je eigen MyOwnPassword !!! Dit wachtwoord wordt alleen voor MPI gebruikt, niet je loginwachtwoord!

~/mpich2.sh:

	#!/bin/sh -x
	#
	#$ -S /bin/sh
	#
	# sample mpich2 job
	# you will need to adjust the $PATH to your mpich2 installation
	# be sure to get the correct mpiexec for mpich2_smpd!!!
	export PATH=/usr/local/mpich2_smpd/bin:$PATH
	port=$((JOB_ID % 5000 + 20000))
	echo "Got $NSLOTS slots."
	mpiexec -n $NSLOTS -machinefile $TMPDIR/machines -port $port ~/mpihello
	exit 0

die de gecompileerde source runt van ~/mpihello.c:

	#include <stdio.h>
	#include "mpi.h"
	main(int argc, char** argv)
	{
	 int noprocs, nid;
	 MPI_Init(&argc, &argv);
	 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &noprocs);
	 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &nid);
	 if (nid == 0)
	 printf("Hello world! I'm node %i of %i \n", nid, noprocs);
	 MPI_Finalize();
	}

die gecompileerd is met: /usr/local/mpich2_smpd/bin/mpicc mpihello.c -lmpich -o mpihello

Je moet de parallel environment 'mpich2_smpd' en het aantal slots kiezen: qsub -pe mpich2_smpd 2 ~/mpich2.sh

 • Andere interessante commando's:
qstat - show the status of Grid Engine jobs and queues
qmod - modify a Grid Engine queue
-cj  Clears the error state of the specified jobs(s).
-cq  Clears the error state of the specified queue(s).

Als een job faalt waardoor de queue op een bepaalde machine in error (E) komt, dan kan een systeembeheerder, te mailen via , dit oplossen door iets te tikken als: qmod -c all.q@cn16

qmon - X-Windows OSF/Motif graphical user's interface for Grid Engine

Dit grafische user-interface voor grid engine kan gestart worden op cn99 met:

ssh -X cn99 qmon