Difference between revisions of "Sleutelprocedure terminalkamers"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Overige afspraken][Other issues])
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Sleutels Terminalkamers][Keys for the computerlabs] ==
+
== [Sleutels PC-cursuszalen][Keys for the computerlabs] ==
  
  
Line 5: Line 5:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Deze procedure voor de sleutels van [[terminalkamers_|C&CZ terminalkamers]] geldt het hele jaar, dus ook in de vakanties.
+
* Deze procedure voor de sleutels van de door C&CZ beheerde [[terminalkamers_|PC-cursuszalen]] geldt het hele jaar, dus ook in de vakanties.
 
* Alle sleutels zijn in beheer bij de IHZ receptiedienst (HG00.040).
 
* Alle sleutels zijn in beheer bij de IHZ receptiedienst (HG00.040).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* This procedure for the keys of the [[terminalkamers_|C&CZ PC rooms]] is valid all year, so also during holidays.
+
* This procedure for the keys of the C&CZ managed [[terminalkamers_|computer labs]] is valid all year, so also during holidays.
 
* All keys are managed by IHZ reception (HG00.040).
 
* All keys are managed by IHZ reception (HG00.040).
 
[/en]
 
[/en]
Line 18: Line 18:
 
* Alle studenten die een geldige collegekaart van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben.
 
* Alle studenten die een geldige collegekaart van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben.
 
* Docenten en medewerkers uit de faculteit NWI, waaronder medewerkers van C&CZ en de schoonmaakdienst.
 
* Docenten en medewerkers uit de faculteit NWI, waaronder medewerkers van C&CZ en de schoonmaakdienst.
* Studenten van buiten de faculteit die aan cursussen deelnemen die door docenten van NWI gegeven worden. De docent zorgt voor een lijst met namen bij de receptiedienst.
+
* Studenten van buiten de faculteit die aan cursussen deelnemen die door docenten van FNWI gegeven worden. De docent zorgt voor een lijst met namen bij de receptiedienst.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 29: Line 29:
  
 
[nl]
 
[nl]
* IHZ receptie opent en sluit TK023, TK029, TK075, TK149 en TK153 volgens het onderstaande schema.
+
* IHZ receptie opent en sluit volgens het onderstaande schema.
* IHZ receptie geeft de sleutel van TK329 en TK702 aan docenten die op de lijst staan die in de loge aanwezig is. Deze lijst wordt door de afdeling IHZ opgesteld aan de hand van gegevens van de onderwijsinstituten.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* IHZ reception opens and closes TK023, TK029, TK075, TK149 and TK153 according to the schedule below.
+
* IHZ reception opens and closes according to the schedule below.
* IHZ reception hands the key of TK329 and TK702 to teachers from the list that is present at the reception desk. This list is maintained by IHZ from information from the educational institutes.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 50: Line 48:
 
| align="CENTER" | 9.30-16.00
 
| align="CENTER" | 9.30-16.00
 
|-
 
|-
| align="LEFT" | TK029, TK075, TK137, TK153, TK206, HG03.761
+
| align="LEFT" | TK029, TK075, TK137, TK153, TK206, TK053, TK761
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 
| align="CENTER" | 8.30-18.00
 
| align="CENTER" | 8.30-18.00
Line 58: Line 56:
 
| align="LEFT" | [Studielandschap][Studielandschap]
 
| align="LEFT" | [Studielandschap][Studielandschap]
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 +
| align="CENTER" | 8.30-22.00
 
| align="CENTER" | 8.30-20.00
 
| align="CENTER" | 8.30-20.00
| align="CENTER" | 8.30-17.00
+
| align="CENTER" | 9.30-16.00
| align="CENTER" |
 
 
|-
 
|-
 
| align="LEFT" | [FNWI Bibliotheek][Library of Science]
 
| align="LEFT" | [FNWI Bibliotheek][Library of Science]
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 
| align="LEFT" | [openen/sluiten][open/close]
 +
| align="CENTER" | 8.30-22.00
 
| align="CENTER" | 8.30-20.00
 
| align="CENTER" | 8.30-20.00
| align="CENTER" | 8.30-17.30
+
| align="CENTER" | 9.30-16.00
| align="CENTER" |
 
 
|}
 
|}
  
Line 72: Line 70:
  
 
[nl]
 
[nl]
* C&CZ zorgt voor bordjes in terminalkamers die duidelijk aangeven:
+
* C&CZ zorgt voor bordjes in PC-cursuszalen die duidelijk aangeven:
 
** dat reserveringen voorrang hebben;
 
** dat reserveringen voorrang hebben;
 
** wat de sluitingstijden zijn;
 
** wat de sluitingstijden zijn;
 
** dat alleen bevoegden (in principe studenten van FNWI) toegang hebben;
 
** dat alleen bevoegden (in principe studenten van FNWI) toegang hebben;
 
** dat er niet gerookt/gedronken mag worden.
 
** dat er niet gerookt/gedronken mag worden.
* Externe cursussen worden via [http://www.ihz.science.ru.nl/cgi-bin/rsearch IHZ] gereserveerd. Deze zijn te zien in het zaalreserveringssysteem. Hierbij is echter geen docentnaam vermeld. Zaalreservering zal daarom de naam van de docent aan de receptiedienst moeten doorgeven.
+
* Externe cursussen worden via [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/item_264016/item_775144/ IHZ] gereserveerd. Deze zijn te zien in het zaalreserveringssysteem. Hierbij is echter geen docentnaam vermeld. Zaalreservering zal daarom de naam van de docent aan de receptiedienst moeten doorgeven.
* Bijna alle terminalkamers kunnen gereserveerd worden voor cursussen. In dat geval heeft een docent/toezichthouder/receptiedienst het recht om alle anderen dan deelnemers aan de betreffende cursus te verzoeken de kamer te verlaten.
+
* Bijna alle PC-cursuszalen kunnen gereserveerd worden voor cursussen. In dat geval heeft een docent/toezichthouder/receptiedienst het recht om alle anderen dan deelnemers aan de betreffende cursus te verzoeken de kamer te verlaten.
* Omwille van de beperking van de milieubelasting worden de PC's in alle terminalkamers na sluitingstijd automatisch uitgeschakeld, met uitzondering van TK023 en TK029 waar de PC's 's nachts als rekencluster fungeren.  Bij reservering van een terminalkamer buiten de reguliere openingstijden is het dus van belang om de beschikbaarheid van de PC's met C&CZ af te stemmen.
+
* Omwille van de beperking van de milieubelasting worden de PC's in alle PC-cursuszalen na sluitingstijd automatisch uitgeschakeld, met uitzondering van de zalen die op dat moment 's nachts als rekencluster gebruikt worden.  Bij reservering van een PC-cursuszaal buiten de reguliere openingstijden is het dus van belang om de beschikbaarheid van de PC's met C&CZ af te stemmen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 87: Line 85:
 
** that only authorised persons are allowed;
 
** that only authorised persons are allowed;
 
** that no smoking/eating is allowed.
 
** that no smoking/eating is allowed.
* External courses are reserved through [http://www.ihz.science.ru.nl/cgi-bin/rsearch IHZ]. These can be viewed in the room reservation system. The name of the teacher cannot be seen in this way. Therefore the IHZ room reservation will have to give the name of the teacher to IHZ reception.
+
* External courses are reserved through [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/item_264016/item_775144/ IHZ]. These can be viewed in the room reservation system. The name of the teacher cannot be seen in this way. Therefore the IHZ room reservation will have to give the name of the teacher to IHZ reception.
 
* Almost all computer labs can be reserved for courses. In that case the teacher/reception has the right to ask all persons not taking the course to leave the room.
 
* Almost all computer labs can be reserved for courses. In that case the teacher/reception has the right to ask all persons not taking the course to leave the room.
* Because of environmental considerations all PCs in the computer labs are switched off automatically just after closing time, except for TK023 and TK029 because these systems are used as a computational cluster during the night.  For reservations of the computer labs outside opening hours it is therefore necessary to contact C&CZ beforehand to make sure that the PC's are available and up.
+
* Because of environmental considerations all PCs in the computer labs are switched off automatically just after closing time, except for the computer labs that are at that moment used as a compute cluster during the night.  For reservations of the computer labs outside opening hours it is therefore necessary to contact C&CZ beforehand, to make sure that the PC's are available and up and running.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]

Latest revision as of 15:11, 25 November 2015

Keys for the computerlabs

General

 • This procedure for the keys of the C&CZ managed computer labs is valid all year, so also during holidays.
 • All keys are managed by IHZ reception (HG00.040).

Authorised users

 • All students of the faculty of Science with a valid student pass.
 • Teachers and employees of the faculty of Science, e.g. employees of C&CZ and cleaning staff.
 • External students taking a course within the faculty of Science. The teacher takes care of IHZ reception having a list of these students.

Opening/closing procedure

 • IHZ reception opens and closes according to the schedule below.

Monday - Thursday Friday Saturday
TK023 open/close 8.30-21.30 8.30-21.30 9.30-16.00
TK029, TK075, TK137, TK153, TK206, TK053, TK761 open/close 8.30-18.00 8.30-18.00
Studielandschap open/close 8.30-22.00 8.30-20.00 9.30-16.00
Library of Science open/close 8.30-22.00 8.30-20.00 9.30-16.00

Other issues

 • C&CZ makes sure that there are signs in the computer labs stating:
  • that reservations have precedence;
  • what the opening hours are;
  • that only authorised persons are allowed;
  • that no smoking/eating is allowed.
 • External courses are reserved through IHZ. These can be viewed in the room reservation system. The name of the teacher cannot be seen in this way. Therefore the IHZ room reservation will have to give the name of the teacher to IHZ reception.
 • Almost all computer labs can be reserved for courses. In that case the teacher/reception has the right to ask all persons not taking the course to leave the room.
 • Because of environmental considerations all PCs in the computer labs are switched off automatically just after closing time, except for the computer labs that are at that moment used as a compute cluster during the night. For reservations of the computer labs outside opening hours it is therefore necessary to contact C&CZ beforehand, to make sure that the PC's are available and up and running.

Lijn.png