Difference between revisions of "SSL Certificaten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
Iedere service beschikbaar via SSL (https) moet een SSL certificaat hebben, zo ook elke webserver met versleutelde of "beveiligde" inhoud. Een SSL (Secure Socket Layer) certificaat is een elektronisch getekende garantie dat een bepaalde server daadwerkelijk de server is die deze claimt te zijn. Ze worden hoofdzakelijk (maar niet alleen) gebruikt om webpagina's te geven via een versleutelde verbinding. Een certificaat is getekend door een Certificate Authority (CA), deze verzekert de integriteit van het certificaat.
+
Iedere service die beschikbaar is via SSL (https), moet een SSL certificaat hebben, zo ook elke webserver met versleutelde of "beveiligde" inhoud. Een SSL (Secure Socket Layer) certificaat is een elektronisch getekende garantie dat een bepaalde server daadwerkelijk de server is die deze claimt te zijn. Ze worden hoofdzakelijk (maar niet alleen) gebruikt om webpagina's te geven via een versleutelde verbinding. Een certificaat is getekend door een Certificate Authority (CA), deze verzekert de integriteit van het certificaat.
  
Een aantal Certificate Authorities wordt standaard vertrouwd door SSL clients (inclusief web-browsers), o.a. Verisign, Thawte en Terena. Dat wil zeggen dat certificaten door een van deze getekend zonder meer vertrouwd worden zonder tussenkomst van de gebruiker. Tot voor kort tekende C&CZ de certificaten zelf maar inmiddels (via Surfdiensten) zijn alle servers en webapplicaties voorzien van door Terena (via SURFdiensten) getekende certificaten.
+
Een aantal Certificate Authorities wordt standaard vertrouwd door SSL clients (inclusief web-browsers), o.a. Verisign, Thawte en Terena. Dat wil zeggen dat certificaten door een van deze getekend zonder meer vertrouwd worden zonder tussenkomst van de gebruiker. Alle C&CZ servers en webapplicaties zijn voorzien van door Terena (via SURFdiensten) getekende certificaten.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 10: Line 10:
 
Any service accessible via SSL (https) must have an SSL certificate. This includes any web server with encrypted or "secure" content. An SSL (Secure Socket Layer) certificate is a signed electronic guarantee that a particular server is the server it claims to be. Certificates are used primarily (but not exclusively) for providing web pages via an encrypted connection. A certificate is signed by a Certificate Authority (CA) which ensures the integrity of the certificate.
 
Any service accessible via SSL (https) must have an SSL certificate. This includes any web server with encrypted or "secure" content. An SSL (Secure Socket Layer) certificate is a signed electronic guarantee that a particular server is the server it claims to be. Certificates are used primarily (but not exclusively) for providing web pages via an encrypted connection. A certificate is signed by a Certificate Authority (CA) which ensures the integrity of the certificate.
  
A few Certificate Authorities such as Verisign, Thawte, and Terena are automatically trusted by SSL clients (including web browsers), so certificates signed by these companies are validated without user confirmation. Until recently C&CZ signed its own certificates but now all certificates of servers and web applications are signed by Terena (through SURFdiensten).
+
A few Certificate Authorities such as Verisign, Thawte, and Terena are automatically trusted by SSL clients (including web browsers), so certificates signed by these companies are validated without user confirmation. All C&CZ certificates of servers and web applications are signed by Terena (through SURFdiensten).
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 18: Line 18:
 
Omdat een SSL Certificaat gebruikt wordt als '''bewijs''' dat de website of server valide is, kan niet zomaar iedereen een gesigneerd certificaat aanvragen voor een willekeurige domeinnaam.  De Certificate Authority controleert dat de aanvrager de rechtmatige eigenaar is van de domeinnaam waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.  Domeinnamen die via C&CZ worden [[Domeinnaam registratie|geregistreerd]] komen op naam van de Radboud Universiteit te staan.  Voor zulke domeinnamen kan C&CZ ook een SSL Certificaat aanvragen.
 
Omdat een SSL Certificaat gebruikt wordt als '''bewijs''' dat de website of server valide is, kan niet zomaar iedereen een gesigneerd certificaat aanvragen voor een willekeurige domeinnaam.  De Certificate Authority controleert dat de aanvrager de rechtmatige eigenaar is van de domeinnaam waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.  Domeinnamen die via C&CZ worden [[Domeinnaam registratie|geregistreerd]] komen op naam van de Radboud Universiteit te staan.  Voor zulke domeinnamen kan C&CZ ook een SSL Certificaat aanvragen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Because SSL certificates are used as '''proof''' of the validity of the web site or server, it is not possible to acquire a signed SSL certificate for just any domain name.  The Certificate Authorities check if the person or organisation requesting a certificate is indeed the owner of the domain name for which the certificate is requested.  Domain names [[Domeinnaam registratie|registered]] through C&CZ are owned by the Radboud University.  Therefore C&CZ can also request SSL Certificates for these domain names.
 +
[/en]
 +
 +
= [Heartbleed OpenSSL lek][Heartbleed OpenSSL bug] =
 +
 +
[nl]
 +
Op 7 april 2014 werd bekend dat er enkele jaren een kwetsbaarheid (lek) heeft gezeten in een aantal versies van [https://www.openssl.org/ OpenSSL]. OpenSSL wordt gebruikt voor het versleutelen van netwerkverkeer. Door dit lek kon een aanvaller de geheime sleutel van een service ophalen, waarmee versleuteld verkeer ontsleuteld kon worden. Daarnaast kon door dit lek een aanvaller het complete geheugen van de service lezen, waarin gevoelige informatie als wachtwoorden kon staan.
 +
 +
Na het bekend worden van dit [http://heartbleed.com/ Heartbleed OpenSSL lek] zijn alle kwetsbare C&CZ services automatisch gerepareerd. Daarna zijn op donderdag 10 april nieuwe certificaten ingezet. De oude certificaten worden [http://nl.wikipedia.org/wiki/Certificate_revocation_list ongeldig verklaard]. Indien men de onderstaande C&CZ services gebruikt heeft, is het verstandig om het Science wachtwoord op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ website] aan te passen. Het oude wachtwoord zou namelijk bij een aanvaller bekend kunnen zijn geworden.
 +
 +
De lijst van kwetsbare C&CZ services waar medewerkers of studenten van FNWI gebruik van kunnen hebben gemaakt is:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
April 7, 2014, a two-year-old vulnerability was announced in several versions of [https://www.openssl.org/ OpenSSL]. OpenSSL is used for encrypting network traffic. Because of this vulnerability, an attacker could have retrieved the secret key of a service, with which traffic could be decrypted. In addition to this, due to this vulnerability an attacker could read the memory of the service, thereby retrieving sensitive information like passwords.
 +
 +
After the announcement of this [http://heartbleed.com/ Heart Bleed OpenSSL leak] all vulnerable C&CZ services were automatically repaired. On Thursday, April 10th, we have deployed new certificates for these services. The old certificates will be [http://nl.wikipedia.org/wiki/Certificate_revocation_list revoked]. If one has used the following C&CZ services, it is wise to change the Science password on the [http://diy.science.ru.nl DIY website]. The old password could have become known to an attacker.
 +
 +
The list of vulnerable C&CZ services that employees or students of the Faculty of Science may have used:
 +
[/en]
 +
* Mail[gebruikers][ users]:
 +
** squirrel.science.ru.nl: [De oude Science webmailservice was kwetsbaar sinds 29 januari 2014.][The old Science webmail service was vulnerable since January 29, 2014.]
 +
** roundcube.science.ru.nl: [De nieuwe Science webmailservice.][The new Science webmail service.]
 +
** autoconfig.science.ru.nl: [De website voor automatische configuratie van mailprogramma's als Thunderbird en Outlook.][The website for automatic configuration of mail clients like Thunderbird and Outlook.]
 +
 +
* [Docenten][Lecturers]: dossiers.science.ru.nl [en][and] eduview.science.ru.nl
 +
 +
* MySQL database [eigenaren][owners]: phpmyadmin.science.ru.nl
  
 +
* FNWI [nieuwsbrief][news letter] editors: newsroom.science.ru.nl
 +
 +
* [Websites van afdelingen en studievereniging][Websites of departments and study association]:
 +
** www.sos.cs.ru.nl
 +
** prover.cs.ru.nl
 +
** demo.irmacard.org
 +
** molchem.science.ru.nl
 +
** www.beevee.nl
 +
** fmsresearch.nl
 +
 +
[nl]
 +
Ook andere organisaties zullen gebruikers informeren of het nodig is om wachtwoorden te veranderen i.v.m. dit lek. Enkele voorbeelden:
 +
 +
* Het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/nieuws/berichten/dringend-advies-0/ ISC] o.a. over het RU-wachtwoord.
 +
* De grote Nederlandse banken hebben [http://nos.nl/artikel/633432-beveiligde-internetverbindingen-lek.html volgens de NOS] aangegeven geen OpenSSL te gebruiken en dus niet kwetsbaar geweest te zijn voor dit lek. De NOS linkt naar een [https://twitter.com/cducroix/status/453452094268510208/photo/1 Twitterpagina die anders zegt].
 +
* Een [http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3632963/2014/04/10/Heartbleed--lek-deze-wachtwoorden-kunt-u-het-best-zo-snel-mogelijk-wijzigen.dhtml lijst van Internet bedrijven samengesteld door de Volkskrant].
 +
* Een (Engelstalig) [http://mashable.com/2014/04/09/heartbleed-bug-websites-affected/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_content=Google+International overzicht van grote Internetbedrijven].
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Because SSL certificates are used as '''proof''' of the validity of the web site or server, it is not possible to acquire a signed SSL certificate for just any domain name. The Certificate Authorities check if the person or organisation requesting a certificate is indeed the owner of the domain name for which the certificate is requested. Domain names [[Domeinnaam registratie|registered]] through C&CZ are owned by the Radboud University. Therefore C&CZ can also request SSL Certificates for these domain names.
+
Other organisations than C&CZ will also inform users about the need to change passwords due to this vulnerability. A few examples:
 +
 
 +
* The [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/news/@938292/security-leak/ ISC] about a.o. the RU password.
 +
* The big Dutch banks let know [http://nos.nl/artikel/633432-beveiligde-internetverbindingen-lek.html according to the NOS] that they do not use OpenSSL and thus not have been vulnerable to this bug. The NOS links to a [https://twitter.com/cducroix/status/453452094268510208/photo/1 Twitter page that says different].
 +
* A (Dutch) [http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3632963/2014/04/10/Heartbleed--lek-deze-wachtwoorden-kunt-u-het-best-zo-snel-mogelijk-wijzigen.dhtml list van Internet companies put together by the Dutch newspaper de Volkskrant].
 +
* An [http://mashable.com/2014/04/09/heartbleed-bug-websites-affected/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_content=Google+International overview of big Internet companies].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Internet]]
 
[[Category:Internet]]

Latest revision as of 15:57, 11 April 2014

SSL certificates

Any service accessible via SSL (https) must have an SSL certificate. This includes any web server with encrypted or "secure" content. An SSL (Secure Socket Layer) certificate is a signed electronic guarantee that a particular server is the server it claims to be. Certificates are used primarily (but not exclusively) for providing web pages via an encrypted connection. A certificate is signed by a Certificate Authority (CA) which ensures the integrity of the certificate.

A few Certificate Authorities such as Verisign, Thawte, and Terena are automatically trusted by SSL clients (including web browsers), so certificates signed by these companies are validated without user confirmation. All C&CZ certificates of servers and web applications are signed by Terena (through SURFdiensten).

Obtaining a certificate

Because SSL certificates are used as proof of the validity of the web site or server, it is not possible to acquire a signed SSL certificate for just any domain name. The Certificate Authorities check if the person or organisation requesting a certificate is indeed the owner of the domain name for which the certificate is requested. Domain names registered through C&CZ are owned by the Radboud University. Therefore C&CZ can also request SSL Certificates for these domain names.

Heartbleed OpenSSL bug

April 7, 2014, a two-year-old vulnerability was announced in several versions of OpenSSL. OpenSSL is used for encrypting network traffic. Because of this vulnerability, an attacker could have retrieved the secret key of a service, with which traffic could be decrypted. In addition to this, due to this vulnerability an attacker could read the memory of the service, thereby retrieving sensitive information like passwords.

After the announcement of this Heart Bleed OpenSSL leak all vulnerable C&CZ services were automatically repaired. On Thursday, April 10th, we have deployed new certificates for these services. The old certificates will be revoked. If one has used the following C&CZ services, it is wise to change the Science password on the DIY website. The old password could have become known to an attacker.

The list of vulnerable C&CZ services that employees or students of the Faculty of Science may have used:

 • Mail users:
  • squirrel.science.ru.nl: The old Science webmail service was vulnerable since January 29, 2014.
  • roundcube.science.ru.nl: The new Science webmail service.
  • autoconfig.science.ru.nl: The website for automatic configuration of mail clients like Thunderbird and Outlook.
 • Lecturers: dossiers.science.ru.nl and eduview.science.ru.nl
 • MySQL database owners: phpmyadmin.science.ru.nl
 • FNWI news letter editors: newsroom.science.ru.nl
 • Websites of departments and study association:
  • www.sos.cs.ru.nl
  • prover.cs.ru.nl
  • demo.irmacard.org
  • molchem.science.ru.nl
  • www.beevee.nl
  • fmsresearch.nl

Other organisations than C&CZ will also inform users about the need to change passwords due to this vulnerability. A few examples: