Ricoh

From Cncz
Revision as of 19:21, 29 February 2008 by Petervc (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

UMCN and RU together decided in 2007 to switch to Ricoh for the copiers. The machines will not only be used as copiers, but also as printers and scanners.

For the Faculty of Science this means:

 • To make copies one has to use the well-known Xafax-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card.

 • We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.

The price of copying (color or black-and-white) do not change at the moment and are the same on the existing (HP/Xerox) and the new Ricoh-printers. Also the proce of the Xafax-cards doesn't change. The price of a color copy (not possible before) is 5 units of the Xafax-card.

Er is een Ricoh-onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden. Zodra de machines geplaatst zijn, en er enige ervaring mee is opgedaan, zullen we met Ricoh een instructie/voorlichtings-bijeenkomst organiseren.In de bibliotheek van FWNI (HG00.019) staat een multifunctionele Ricoh Aficio MP C2500 waarop in kleur kan worden geprint, gescand en gekopieerd. Binnenkort zullen meer multifunctionele Ricoh machines worden geplaatst ter vervanging van de kopieermachines van Oce.

De printernaam van de Ricoh machine in de bibliotheek is `weber'. Er op printen gaat net zoals op de HP-printers van C&CZ, d.w.z. printen vanuit Windows kan door de printer aan te koppelen als \\printer-srv\weber. In de printerdriver er voor worden gekozen om de uitvoer te nieten. De prijzen zijn gelijk aan die van de andere C&CZ-kleurenprinters:

   | zwart/wit | kleur
  ---+-----------+---------
  A4 | Eur 0,035 | Eur 0,23
  A3 | Eur 0,16 | Eur 0,55

Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieeren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:

   | zwart/wit | kleur
  ---+-----------+----------
  A4 | 1 tik   | 5 tikken
  A3 | 4 tikken | 12 tikken

Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld.

Scannen is gratis. Net zoals bij kopieren zijn er veel mogelijkheden in te stellen voor kleur, grootte, resolutie, uitvoerformaat (tiff of pdf). Het makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken. Het is ook mogelijk om de uitvoer direct in de home-directory te plaatsen, maar dat is vrij bewerkelijk omdat dan de disk (\\server\login), de loginnaam en het wachtwoord moet worden in getikt. Bovendien dan niet vergeten om na afloop de Clear toets gebruiken zodat het apparaat het wachtwoord niet onthoudt.Op de Doe Het Zelf website (http://dhz.science.ru.nl/) kun je voor "printen" kiezen. Je ziet dan het budget voor afdrukken op de centrale C&CZ-printers en (als je van meerdere printerbudgetten kunt afdrukken) het standaardbudget is in stellen. Verder is er een overzicht van de laatste 20 printopdrachten.

Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.

Het was al langer mogelijk om op dezelfde manier mailaliasen en Unixgroepen te beheren.

In het studielandschap (HG00.201) en bij Wiskunde (HG03.761) staan Linux werkplekken waar met behulp van K3B CD's geschreven kunnen worden.

Alle MS-Windows XP PC's in de terminalkamers en het studielandschap bevatten weliswaar een CD-schrijver, maar op dit moment kunnen deze alleen gebruikt worden om CD's te lezen. C&CZ wil voor eind 2007 de driver/gebruikersrechten aanpassen, zodat ook onder MS-Windows de CD-schrijvers gebruikt kunnen worden. [/nl] In the Studylandscape (HG00.201) and near the Mathematics department (HG03.761) there are Linux 'Managed PC's' which may be used to write CD's using K3B.

All MS-Windows XP PC's in the computerlabs and the Studylandscape do have a CD-writer but, at this moment, these drives can only be used to read CD's. C&CZ will try before the end of 2007 to enable the possibility to write CD's on these machines by adjusting the drivers and user rights to do so.

engels