Difference between revisions of "Ricoh"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Kopiëren: Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-[[Printers_en_printen|printers]]. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden. De prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
+
* Kopiëren: Voor het kopiëren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden. De prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopiëren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
  
 
       | zwart/wit |  kleur
 
       | zwart/wit |  kleur
Line 26: Line 26:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Copying: To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
+
* Copying: To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
  
 
       | black/white |  color
 
       | black/white |  color

Revision as of 00:41, 1 March 2008

Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

UMCN and RU together decided in 2007 to switch to Ricoh for the copiers. The machines will not only be used as copiers, but also as printers and scanners. The first machine has been placed in the library (HG00.019), it is a multifunctional Ricoh Aficio MP C2500 on which one can print, scan and copy in color, also on A3-paper.

For the Faculty of Science this means:

 • We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.

 • Copying: To make copies one has to use the well-known Xafax-cards. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
   | black/white | color
  ---+-----------+----------
  A4 | 1 unit   | 5 units
  A3 | 4 units   | 12 units

 • Printing: The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same on the older HP or Xerox as on the new Ricoh-printers.

 • Scanning: Scanning is free. There are a lot of options for color, size, resolution, output format (tiff or pdf). It is advised to e-mail the scanned output to oneself, by choosing the e-mail option and then manual input for the e-mail address. It is also possible to put the scanned output file directly in ones homedirectory, but this is more cumbersome since the disk (\\server\login), the loginnname and the password have to be keyed in. Do not forget to use the Clear key in order to let the machine forget the password.

 • Service: A Ricoh maintenance employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick. When several Ricoh machines have been placed we will organise an instructional meeting.