Difference between revisions of "Ricoh"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-[[Printers_en_printen|printers]]. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden.
+
* In eerste instantie is 1 kleurenmachine, genaamd *weber*, geplaatst in de bibliotheek. Wanneer er een Oce copier uit bedrijf wordt genomen, wordt een Ricoh machine ter vervanging geplaatst. Er zullen niet alleen zwart-witmachines geplaatst worden, maar ruwweg  1 op de 4 kleurenmachines. Deze hebben natuurlijk het voordeel dat er kleuren-output uit te krijgen is, maar als nadeel dat ze trager zijn en *onbedoeld* dure kleuren-output kunnen produceren.
[/nl]
 
[en]
 
* To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* In eerste instantie is 1 kleurenmachine geplaatst in de bibliotheek. Wanneer er een Oce copier uit bedrijf wordt genomen, wordt een Ricoh machine ter vervanging geplaatst. Er zullen niet alleen zwart-witmachines geplaatst worden, maar ruwweg  1 op de 4 kleurenmachines. Deze hebben natuurlijk het voordeel dat er kleuren-output uit te krijgen is, maar als nadeel dat ze trager zijn en *onbedoeld* dure kleuren-output kunnen produceren.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 25: Line 18:
  
 
[nl]
 
[nl]
* De kosten van printen (kleur en zwart-wit) blijven voorlopig gelijk, zowel op de oudere HP of Xerox als op de nieuwe Ricoh printers.
+
* Kopiëren: Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-[[Printers_en_printen|printers]]. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden. De prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
[/nl]
 
[en]
 
* The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same on the older HP or Xerox  as on the new Ricoh-printers.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* Kopieren: De prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
 
  
 
       | zwart/wit |  kleur
 
       | zwart/wit |  kleur
Line 42: Line 28:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Copying: The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
+
* Copying: To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
  
 
       | zwart/wit |  kleur
 
       | zwart/wit |  kleur
Line 51: Line 37:
 
To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together.
 
To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 
[nl]
 
[nl]
* Er is een Ricoh-onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden. Zodra de machines geplaatst zijn en er enige ervaring mee is opgedaan, zullen we met Ricoh een instructie/voorlichtings-bijeenkomst organiseren.
+
* Printen: De kosten van printen (kleur en zwart-wit) blijven voorlopig gelijk, zowel op de oudere HP of Xerox als op de nieuwe Ricoh printers.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* A Ricoh maintenance employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick. When several Ricoh machines have been placed we will organise an instructional meeting.  
+
* Printing: The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same on the older HP or Xerox  as on the new Ricoh-printers.
 
[/en]
 
[/en]
  
De printernaam van de Ricoh machine in de bibliotheek is `weber'. Er op printen
+
[nl]
gaat net zoals op de HP-printers van C&CZ, d.w.z. printen vanuit Windows kan
+
* Scannen: Scannen is gratis. Net zoals bij kopiëren zijn veel mogelijkheden in te stellen voor kleur, grootte, resolutie, uitvoerformaat (tiff of pdf). Het makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken. Het is ook mogelijk om de uitvoer direct in de home-directory te plaatsen, maar dat is vrij bewerkelijk omdat dan de disk (\\server\login), de loginnaam en het wachtwoord moet worden in getikt. Bovendien dan niet vergeten om na afloop de Clear toets gebruiken zodat het apparaat het wachtwoord niet onthoudt.
door de printer aan te koppelen als \\printer-srv\weber. In de printerdriver
+
[/nl]
er voor worden gekozen om de uitvoer te nieten.
+
[en]
 +
* Scanning: Scanning is free. There are a lot of options for color, size, resolution, output format (tiff or pdf). It is advised to e-mail the scanned output to oneself, by choosing the e-mail option and then manual input for the e-mail address. It is also possible to put the scanned output file directly in ones homedirectory, but this is more cumbersome since the disk (\\server\login), the loginnname and the password have to be keyed in. Do not forget to use the Clear key in order to let the machine forget the password.
 +
[/en]
  
Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3,
+
[nl]
vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte
+
* Service: Er is een Ricoh-onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden. Zodra de machines geplaatst zijn en er enige ervaring mee is opgedaan, zullen we met Ricoh een instructie/voorlichtings-bijeenkomst organiseren.
mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieren is een Xafax
 
kopieerkaart nodig. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
 
 
 
      | zwart/wit |  kleur
 
    ---+-----------+----------
 
    A4 | 1 tik    |  5 tikken
 
    A3 | 4 tikken  | 12 tikken
 
 
 
Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van
 
de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en
 
u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax
 
kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide
 
kaartjes worden dan opgeteld.
 
 
 
Scannen is gratis. Net zoals bij kopieren zijn er veel mogelijkheden in te
 
stellen voor kleur, grootte, resolutie, uitvoerformaat (tiff of pdf). Het
 
makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail
 
optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken. Het is
 
ook mogelijk om de uitvoer direct in de home-directory te plaatsen, maar
 
dat is vrij bewerkelijk omdat dan de disk (\\server\login), de loginnaam
 
en het wachtwoord moet worden in getikt. Bovendien dan niet vergeten om
 
na afloop de Clear toets gebruiken zodat het apparaat het wachtwoord niet
 
onthoudt.
 
-----------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------
 
Op de Doe Het Zelf website (http://dhz.science.ru.nl/) kun je voor "printen"
 
kiezen. Je ziet dan het budget voor afdrukken op de centrale C&CZ-printers
 
en (als je van meerdere printerbudgetten kunt afdrukken) het standaardbudget
 
is in stellen. Verder is er een overzicht van de laatste 20 printopdrachten.
 
 
 
Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ
 
verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan
 
te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget.
 
Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft
 
wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20
 
printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest.
 
Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan
 
zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
 
 
 
Het was al langer mogelijk om op dezelfde manier mailaliasen en Unixgroepen
 
te beheren.
 
 
 
In het studielandschap (HG00.201) en bij Wiskunde (HG03.761) staan Linux werkplekken waar met behulp van [http://www.k3b.org/ K3B] CD's geschreven kunnen worden.
 
 
 
Alle MS-Windows XP PC's in de terminalkamers en het studielandschap bevatten weliswaar een CD-schrijver, maar op dit moment kunnen deze alleen gebruikt worden om CD's te lezen. C&CZ wil voor eind 2007 de driver/gebruikersrechten aanpassen, zodat ook onder MS-Windows de CD-schrijvers gebruikt kunnen worden.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In the Studylandscape  (HG00.201) and near the Mathematics department (HG03.761) there are Linux 'Managed PC's' which may be used to write CD's using [http://www.k3b.org/ K3B].
+
* Service: A Ricoh maintenance employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick. When several Ricoh machines have been placed we will organise an instructional meeting.  
 
 
All MS-Windows XP PC's in the computerlabs and the Studylandscape do have a CD-writer but, at this moment, these drives can only be used to read CD's. C&CZ will try before the end of 2007 to enable the possibility to write CD's on these machines by adjusting the drivers and user rights to do so.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [nederlands][engels] ===
 
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Revision as of 00:32, 1 March 2008

Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

UMCN and RU together decided in 2007 to switch to Ricoh for the copiers. The machines will not only be used as copiers, but also as printers and scanners. The first machine has been place in the library (HG00.019), is it a multifunctional Ricoh Aficio MP C2500 on which one can print, scan and copy in color, also on A3-paper.

For the Faculty of Science this means:

 • We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.

 • Copying: To make copies one has to use the well-known Xafax-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
   | zwart/wit | kleur
  ---+-----------+----------
  A4 | 1 tik   | 5 tikken
  A3 | 4 tikken | 12 tikken

To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together.

 • Printing: The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same on the older HP or Xerox as on the new Ricoh-printers.

 • Scanning: Scanning is free. There are a lot of options for color, size, resolution, output format (tiff or pdf). It is advised to e-mail the scanned output to oneself, by choosing the e-mail option and then manual input for the e-mail address. It is also possible to put the scanned output file directly in ones homedirectory, but this is more cumbersome since the disk (\\server\login), the loginnname and the password have to be keyed in. Do not forget to use the Clear key in order to let the machine forget the password.

 • Service: A Ricoh maintenance employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick. When several Ricoh machines have been placed we will organise an instructional meeting.