Difference between revisions of "Ricoh"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
[http://www.umcn.nl UMCN]  en [http://www.ru.nl RU] hebben in 2007 samen de kopieerfunctie Europees aanbesteed. Op grond van een grote reeks aan eisen (waaronder natuurlijk de prijs) is deze aanbesteding gewonnen door [http://www.ricoh.nl Ricoh]. De machines die ingezet worden zijn zowel [[copiers|kopieerapparaat]] als [[Printers_en_printen|printer]] als [[Scanners|scanner]].
+
[http://www.umcn.nl UMCN]  en [http://www.ru.nl RU] hebben in 2007 samen de kopieerfunctie Europees aanbesteed. Op grond van een grote reeks aan eisen is deze aanbesteding gewonnen door [http://www.ricoh.nl Ricoh]. De machines die ingezet worden zijn zowel [[copiers|kopieerapparaat]] als [[Printers_en_printen|netwerkprinter]] als [[Scanners|scanner]] die de output via het netwerk kan versturen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 8: Line 8:
 
[/en]
 
[/en]
  
Voor FNWI zal dit het volgende inhouden:
 
  
* Alle machines zullen op het netwerk worden aangesloten. Daardoor is het mogelijk om problemen op afstand te registreren. Maar daardoor kan ook
+
[Voor FNWI zal dit het volgende inhouden][For the Faculty of Science this means]:
elke machine gebruikt worden als scanner (waarbij het resultaat gemaild
 
kan worden naar een mailadres dat op de machine opgegeven moet worden)
 
en printer.
 
  
C&CZ heeft een (kleuren)machine uitgebreid getest met de volgende
+
[nl]
resultaten:
+
[/nl]
Voor het copieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende
+
[en]
Xafax-kaartjes.
+
[/en]
Voor het scannen is geen kaartje nodig: dit is gratis.
+
Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-[[Printers_en_printen|printers]]. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden.
Printen gebeurt op de manier die nu ook toegepast wordt binnen FNWI op
+
/nl]
de openbare printers: een printjob die naar naar een printer gestuurd
+
[en]
wordt, wordt direckt afgedrukt (mits de gebruiker printbudget heeft). Er
+
To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card.
hoeft dus niet bij de printer/copyer een commando gegeven te worden om
+
[/en]
te printen.
 
  
Een printjob wacht automatisch totdat een copieerjob klaar is. Maar als
+
[nl]
u verschillende losse velletjes invoert, dan geldt elk vel als een
+
In eerste instantie is 1 kleurenmachine geplaatst in de bibliotheek. Wanneer er een Oce copier uit bedrijf wordt genomen, wordt een Ricoh machine ter vervanging geplaatst. Er zullen niet alleen zwart-witmachines geplaatst worden, maar ruwweg  1 op de 4 kleurenmachines. Deze hebben natuurlijk het voordeel dat er kleuren-output uit te krijgen is, maar als nadeel dat ze trager zijn en *onbedoeld* dure kleuren-output kunnen produceren.
aparte job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt
+
[/nl]
terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copyer zit. Dit is getest: de kosten
+
[en]
van het printen worden NIET van uw kaartje afgeschreven.
+
We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.
 
+
[/en]
In eerste instantie wordt 1 kleurenmachine geplaatst in de bibliotheek
 
(is al aanwezig). Zodra de grote, openbare, kleurenprinter uit bedrijf
 
wordt genomen, wordt de copyeermachine die op die plaats staat,
 
vervangen door een kleurenmachine. Dit zal dus geleidelijk gebeuren.
 
  
 
De kosten van printen (kleur en zwart/wit) blijven voorlopig gelijk en
 
De kosten van printen (kleur en zwart/wit) blijven voorlopig gelijk en

Revision as of 19:15, 29 February 2008

Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

UMCN and RU together decided in 2007 to switch to Ricoh for the copiers. The machines will not only be used as copiers, but also as printers and scanners.


For the Faculty of Science this means:

Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende Xafax-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-printers. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden. /nl] To make copies one has to use the well-known Xafax-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card.

We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.

De kosten van printen (kleur en zwart/wit) blijven voorlopig gelijk en zijn dus hetzelfde op de bestaande en de Ricoh-printers. Ook de prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Voor het maken van een kleurencopie worden 5 tikken van het Xafax-kaartje afgeschreven.

Er is een Ricoh-onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden. Zodra de machines geplaatst zijn, en er enige ervaring mee is opgedaan, zullen we met Ricoh een instructie/voorlichtings-bijeenkomst organiseren.In de bibliotheek van FWNI (HG00.019) staat een multifunctionele Ricoh Aficio MP C2500 waarop in kleur kan worden geprint, gescand en gekopieerd. Binnenkort zullen meer multifunctionele Ricoh machines worden geplaatst ter vervanging van de kopieermachines van Oce.

De printernaam van de Ricoh machine in de bibliotheek is `weber'. Er op printen gaat net zoals op de HP-printers van C&CZ, d.w.z. printen vanuit Windows kan door de printer aan te koppelen als \\printer-srv\weber. In de printerdriver er voor worden gekozen om de uitvoer te nieten. De prijzen zijn gelijk aan die van de andere C&CZ-kleurenprinters:

   | zwart/wit | kleur
  ---+-----------+---------
  A4 | Eur 0,035 | Eur 0,23
  A3 | Eur 0,16 | Eur 0,55

Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieeren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:

   | zwart/wit | kleur
  ---+-----------+----------
  A4 | 1 tik   | 5 tikken
  A3 | 4 tikken | 12 tikken

Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld.

Scannen is gratis. Net zoals bij kopieren zijn er veel mogelijkheden in te stellen voor kleur, grootte, resolutie, uitvoerformaat (tiff of pdf). Het makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken. Het is ook mogelijk om de uitvoer direct in de home-directory te plaatsen, maar dat is vrij bewerkelijk omdat dan de disk (\\server\login), de loginnaam en het wachtwoord moet worden in getikt. Bovendien dan niet vergeten om na afloop de Clear toets gebruiken zodat het apparaat het wachtwoord niet onthoudt.Op de Doe Het Zelf website (http://dhz.science.ru.nl/) kun je voor "printen" kiezen. Je ziet dan het budget voor afdrukken op de centrale C&CZ-printers en (als je van meerdere printerbudgetten kunt afdrukken) het standaardbudget is in stellen. Verder is er een overzicht van de laatste 20 printopdrachten.

Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.

Het was al langer mogelijk om op dezelfde manier mailaliasen en Unixgroepen te beheren.

In het studielandschap (HG00.201) en bij Wiskunde (HG03.761) staan Linux werkplekken waar met behulp van K3B CD's geschreven kunnen worden.

Alle MS-Windows XP PC's in de terminalkamers en het studielandschap bevatten weliswaar een CD-schrijver, maar op dit moment kunnen deze alleen gebruikt worden om CD's te lezen. C&CZ wil voor eind 2007 de driver/gebruikersrechten aanpassen, zodat ook onder MS-Windows de CD-schrijvers gebruikt kunnen worden. [/nl] In the Studylandscape (HG00.201) and near the Mathematics department (HG03.761) there are Linux 'Managed PC's' which may be used to write CD's using K3B.

All MS-Windows XP PC's in the computerlabs and the Studylandscape do have a CD-writer but, at this moment, these drives can only be used to read CD's. C&CZ will try before the end of 2007 to enable the possibility to write CD's on these machines by adjusting the drivers and user rights to do so.

engels