Difference between revisions of "Ricoh"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners))
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
[http://www.umcn.nl UMCN]  en [http://www.ru.nl RU] hebben in 2007 samen het kopiëren Europees aanbesteed. Op grond van een grote reeks aan eisen is deze aanbesteding gewonnen door [http://www.ricoh.nl Ricoh]. De machines die ingezet worden zijn zowel [[copiers|kopieerapparaat]] als [[Printers_en_printen|netwerkprinter]] als [[Scanners|scanner]] die de output via het netwerk kan versturen. De eerste machine staat in de bibliotheek (HG00.019), het is een multifunctionele Ricoh Aficio MP C2500 waarop in kleur kan worden geprint, gescand en gekopieerd, ook op A3-papier.
+
Als resultaat van de Europese aanbesteding begin 2013, zijn de Ricoh multifunctionals vervangen door [[KM|Konica Minolta]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[http://www.umcn.nl UMCN] and [http://www.ru.nl RU] together decided in 2007 to switch to [http://www.ricoh.nl Ricoh] for the copiers. The machines will not only be used as [[copiers|copiers]], but also as [[Printers_en_printen|printers]] and [[Scanners|scanners]]. The first machine has been place in the library (HG00.019), is it a multifunctional Ricoh Aficio MP C2500 on which one can print, scan and copy in color, also on A3-paper.
+
As a result of the European tender of early 2013, the Ricoh MFP's have been replaced by [[KM|Konica Minolta]].
[/en]
 
 
 
[Voor FNWI betekent dit het volgende][For the Faculty of Science this means]:
 
 
 
[nl]
 
* In eerste instantie is 1 kleurenmachine, genaamd *weber*, geplaatst in de bibliotheek. Wanneer er een Oce copier uit bedrijf wordt genomen, wordt een Ricoh machine ter vervanging geplaatst. Er zullen niet alleen zwart-witmachines geplaatst worden, maar ruwweg  1 op de 4 kleurenmachines. Deze hebben natuurlijk het voordeel dat er kleuren-output uit te krijgen is, maar als nadeel dat ze trager zijn en *onbedoeld* dure kleuren-output kunnen produceren.
 
[/nl]
 
[en]
 
* We started with 1 color machine in the library. Each time an Oce copier disappears, it will be replaced by a Ricoh machine. There will not only be black-and-white machines, roughly 1 in 4 will be color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and *without intent* can produce expensive color output.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* Kopiëren: Voor het kopieren wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. Voor het scannen is geen kaartje nodig: scannen is gratis. Printen gebeurt op dezelfde manier als op alle gebudgetteerde C&CZ-[[Printers_en_printen|printers]]. Een printjob wacht automatisch totdat een kopieerjob klaar is. Maar als er verschillende losse velletjes ingevoerd worden, dan geldt elk vel als een aparte kopieer-job. Dus het kan gebeuren dat een printjob wordt afgedrukt terwijl uw Xafax-kaartje nog in de copier zit. Het is getest dat de kosten van het printen NIET van uw kaartje afgeschreven worden. De prijs van de Xafax-kaartjes verandert niet. Er zijn veel mogelijke kopieeropties: in grijswaarden, in kleur, A4, A3, vergroten, verkleinen, etc. Een instructievel met de meest gebruikte mogelijkheden ligt bij het apparaat. Voor het kopieren is een Xafax kopieerkaart nodig. Het tegoed op het kopieerkaartje moet tenminste voldoende zijn om een kopie van de duurste categorie te maken, m.a.w. minimaal 12 tikken. Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld. Het aantal kopieertikken (1 tik = Eur 0,046) bedraagt:
 
 
 
      | zwart/wit |  kleur
 
    ---+-----------+----------
 
    A4 | 1 tik    |  5 tikken
 
    A3 | 4 tikken  | 12 tikken
 
[/nl]
 
[en]
 
* Copying: To make copies one has to use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. To scan one doesn't need a card: scanning is free. A printjob will wait automatically untill a copy job is finished. But if one copies several single sheets, each sheet is seen as a separate copy job, so a print job can come between them. We tested that the print costs are NOT charged to the Xafax copy card. The price of the Xafax-cards doesn't change. There are a lot of options when copying: in grayscale, in color, A4, A3, enlarge, shrink, etc. An instruction sheet with the most used options is present next to the machine. To copy one needs a Xafax copy card. To make a copy, the amount of money on the copy card must be sufficient to pay for the most expensive copy, which means at least 12 units. If it is less and one has a new copy card, one can transfer the money to the Xafax cardreader and then use the new Xafax card. The money on the two cards then is added together. The number of copy units (1 unit = Eur 0,0046) is:
 
 
 
      | zwart/wit |  kleur
 
    ---+-----------+----------
 
    A4 | 1 tik    |  5 tikken
 
    A3 | 4 tikken  | 12 tikken
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* Printen: De kosten van printen (kleur en zwart-wit) blijven voorlopig gelijk, zowel op de oudere HP of Xerox als op de nieuwe Ricoh printers.
 
[/nl]
 
[en]
 
* Printing: The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same on the older HP or Xerox  as on the new Ricoh-printers.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* Scannen: Scannen is gratis. Net zoals bij kopiëren zijn veel mogelijkheden in te stellen voor kleur, grootte, resolutie, uitvoerformaat (tiff of pdf). Het makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken. Het is ook mogelijk om de uitvoer direct in de home-directory te plaatsen, maar dat is vrij bewerkelijk omdat dan de disk (\\server\login), de loginnaam en het wachtwoord moet worden in getikt. Bovendien dan niet vergeten om na afloop de Clear toets gebruiken zodat het apparaat het wachtwoord niet onthoudt.
 
[/nl]
 
[en]
 
* Scanning: Scanning is free. There are a lot of options for color, size, resolution, output format (tiff or pdf). It is advised to e-mail the scanned output to oneself, by choosing the e-mail option and then manual input for the e-mail address. It is also possible to put the scanned output file directly in ones homedirectory, but this is more cumbersome since the disk (\\server\login), the loginnname and the password have to be keyed in. Do not forget to use the Clear key in order to let the machine forget the password.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
* Service: Er is een Ricoh-onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden. Zodra de machines geplaatst zijn en er enige ervaring mee is opgedaan, zullen we met Ricoh een instructie/voorlichtings-bijeenkomst organiseren.
 
[/nl]
 
[en]
 
* Service: A Ricoh maintenance employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick. When several Ricoh machines have been placed we will organise an instructional meeting.  
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Latest revision as of 11:13, 13 August 2013

Ricoh Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

As a result of the European tender of early 2013, the Ricoh MFP's have been replaced by Konica Minolta.