Reparaties

From Cncz
Revision as of 14:16, 5 October 2007 by Keesk (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

reparatie formulier firma Switch

Door het mailen (naar ) of op papier sturen van onderstaand formulier, laat u C&CZ opdracht tot reparatie geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de reparateur op die dag toegang kan krijgen tot de PC.


N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit aangemelde opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.

N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per E-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie mag worden overgegaan.


kontaktpersoon:
afdeling:
telefoon:
e-mail:
kamernummer:serienr PC:categorie:

standalone-PC

PC-aan-netwerk

C&CZ Net-PC

anders, namelijk:RU ordernr:
afleverdatum:garantie:

Ja

NeeKostenplaats:
Toestemming gegeven door:
Raming kosten:afzender:Klacht/Omschrijving reparatie: