Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
 
De [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OUDE Switch garantievoorwaarden] zijn online beschikbaar.  
 
De [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OUDE Switch garantievoorwaarden] zijn online beschikbaar.  
  
Voor andere (PC-)leveranciers kan een andere garantietermijn gelden.  
+
Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.  
  
Door mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie van uw PC te geven aan de huisleverancier Scholten Awater & Partners of (als het een oudere PC betreft) aan de vroegere huisleverancier Switch Automatisering B.V. De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot de PC.
+
Door mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie van uw apparaat te geven. De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.
  
 
----
 
----
Line 18: Line 18:
 
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
 
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
  
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
+
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het reparatienummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
  
 
----
 
----
Line 47: Line 47:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''serienummer PC:'''
+
| align="right" | '''serienummer apparaat:'''
 
|
 
|
  
Line 125: Line 125:
  
 
[en]
 
[en]
The procedure for repair depends on the firm that sold the aparatus. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of garantee (and whther the repair is within the garantee period or not).
+
The procedure for repair depends on the firm that sold the aparatus. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of guarantee (and whether the repair is within the period of waranty or not).
  
* You are requested to order repairs via C&CZ: inside as well as outside the period of guarantee. C&CZ has agreements with the purchasing department and with the firms.
+
* You are requested to order repairs via C&CZ: inside as well as outside the period of guarantee. C&CZ has agreements with the purchasing department and with the dealers.
* The most efficient way to order a repair, is to fill out the form below and mail it to the helpdesk.B
+
* The most efficient way to order a repair, is to fill out the form below and mail it to the helpdesk.
  
PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|Scholten Awater & Partners]] geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de [http://www.sa.nl/ website van Scholten Awater].
+
Normally, PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|PC supplier Scholten Awater & Partners]] have a period of waranty of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Watch the website [http://www.sa.nl/ website van Scholten Awater] carefully.
  
Ook door [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/pc/leverancier#switch. de OUDE PC huisleverancier Switch] geleverde PC's hadden normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar.  
+
Also PC's sold by [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/pc/leverancier#switch. the former PC supplier Switch] have a waranty period of 3 years.  
De [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OUDE Switch garantievoorwaarden] zijn online beschikbaar.  
+
The [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OLD terms of waranty of Switch] are available online.  
  
Voor andere PC-leveranciers kan een andere garantietermijn gelden.  
+
For other suppliers and products, a different waranty period may be applicable.  
  
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the repair of your PC by the house supplier Scholten Awater & Partners or (in case it is an older PC) by the former house supplier Switch Automatisering B.V. The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the PC on that day.
+
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the repair of your apparatus. The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
  
 
----
 
----
Line 143: Line 143:
 
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
 
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
  
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the VON number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
+
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
  
 
----
 
----
Line 172: Line 172:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''serial number PC:'''
+
| align="right" | '''serial number apparatus:'''
 
|
 
|
  

Revision as of 13:44, 7 November 2007

The procedure for repair depends on the firm that sold the aparatus. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of guarantee (and whether the repair is within the period of waranty or not).

  • You are requested to order repairs via C&CZ: inside as well as outside the period of guarantee. C&CZ has agreements with the purchasing department and with the dealers.
  • The most efficient way to order a repair, is to fill out the form below and mail it to the helpdesk.

Normally, PC's sold by PC supplier Scholten Awater & Partners have a period of waranty of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Watch the website website van Scholten Awater carefully.

Also PC's sold by the former PC supplier Switch have a waranty period of 3 years. The OLD terms of waranty of Switch are available online.

For other suppliers and products, a different waranty period may be applicable.

By mailing (to ) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the repair of your apparatus. The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.


N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.

N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.


contact person:
department:
phone:
e-mail:
room number:serial number apparatus:category:

standalone-PC

PC-on-network

C&CZ managed PC

other, viz:RU ordernumber:
date of delivery:garantee:

Yes

NoAccount number for the costs:
Permission granted by:
Estimate of the costs:sender:Complaint/Descryption of repair: