Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
[nl]
 
[nl]
  
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie te geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van Switch op die dag toegang heeft tot de PC.
+
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie van uw PC te geven aan de huisleverancier Scholten Awater & Partners of (als het een oudere PC betreft) aan de vroegere huisleverancier Switch Automatisering B.V. De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot de PC.
  
 
----
 
----
Line 8: Line 8:
 
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
 
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
  
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
+
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
  
 
----
 
----
Line 115: Line 115:
  
 
[en]
 
[en]
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the former house supplier for PC's (Switch Automatisering B.V.) to repair your PC. Switch will inform you about the day of repair. You have to make sure that the Switch-technician has access to the PC on that day.
+
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the repair of your PC by the house supplier Scholten Awater & Partners or (in case it is an older PC) by the former house supplier Switch Automatisering B.V. The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the PC on that day.
  
 
----
 
----
Line 121: Line 121:
 
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
 
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
  
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 250,- Switch will first e-mail a specified report to the owner with the VON-number. The owner must, subsequently, inform Switch whether the repair has to be carried out or not.
+
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the VON number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
  
 
----
 
----

Revision as of 17:57, 10 October 2007

By mailing (to ) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the repair of your PC by the house supplier Scholten Awater & Partners or (in case it is an older PC) by the former house supplier Switch Automatisering B.V. The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the PC on that day.


N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.

N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the VON number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.


contact person:
department:
phone:
e-mail:
room number:serial number PC:category:

standalone-PC

PC-on-network

C&CZ managed PC

other, viz:RU ordernumber:
date of delivery:garantee:

Yes

NoAccount number for the costs:
Permission granted by:
Estimate of the costs:sender:Complaint/Descryption of repair: