Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
[nl]
 
[nl]
  
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of op papier sturen van onderstaand formulier, laat u C&CZ  opdracht tot reparatie geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de reparateur op die dag toegang kan krijgen tot de PC.
+
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie te geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van Switch op die dag toegang heeft tot de PC.
  
 
----
 
----
  
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit aangemelde opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
+
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
  
 
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
 
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
Line 38: Line 38:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''serienr PC:'''
+
| align="right" | '''serienummer PC:'''
 
|
 
|
  
Line 56: Line 56:
 
| align="right" | ''' '''
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
|
C&CZ Net-PC
+
C&CZ beheerde PC
 
|-
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
| align="right" | ''' '''
Line 66: Line 66:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''RU ordernr:'''
+
| align="right" | '''RU ordernummer:'''
 
|
 
|
  
Line 116: Line 116:
  
 
[en]
 
[en]
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of op papier sturen van onderstaand formulier, laat u C&CZ opdracht tot reparatie geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de reparateur op die dag toegang kan krijgen tot de PC.
+
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the former house supplier for PC's (Switch Automatisering B.V.) to repair your PC. Switch will inform you about the day of repair. You have to make sure that the Switch-technician has access to the PC on that day.
  
 
----
 
----
  
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit aangemelde opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
+
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
  
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per E-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie mag worden overgegaan.
+
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 250,- Switch will first e-mail a specified report to the owner with the VON-number. The owner must, subsequently, inform Switch whether the repair has to be carried out or not.
  
 
----
 
----
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''kontaktpersoon:'''
+
| align="right" | '''contact person:'''
 
|
 
|
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''afdeling:'''
+
| align="right" | '''department:'''
 
|
 
|
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''telefoon:'''
+
| align="right" | '''phone:'''
 
|
 
|
  
Line 143: Line 143:
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''kamernummer:'''
+
| align="right" | '''room number:'''
 
|
 
|
  
Line 151: Line 151:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''serienr PC:'''
+
| align="right" | '''serial number PC:'''
 
|
 
|
  
Line 159: Line 159:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''categorie:'''
+
| align="right" | '''category:'''
 
|
 
|
 
standalone-PC
 
standalone-PC
Line 165: Line 165:
 
| align="right" | ''' '''
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
|
PC-aan-netwerk
+
PC-on-network
 
|-
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
|
C&CZ Net-PC
+
C&CZ managed PC
 
|-
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
|
anders, namelijk:   
+
other, viz:   
 
|}
 
|}
  
Line 179: Line 179:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''RU ordernr:'''
+
| align="right" | '''RU ordernumber:'''
 
|
 
|
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''afleverdatum:'''
+
| align="right" | '''date of delivery:'''
 
|
 
|
  
Line 191: Line 191:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''garantie:'''
+
| align="right" | '''garantee:'''
 
|
 
|
Ja
+
Yes
 
|-
 
|-
 
| align="right" |   
 
| align="right" |   
 
|
 
|
Nee
+
No
 
|}
 
|}
  
Line 203: Line 203:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''Kostenplaats:'''
+
| align="right" | '''Account number for the costs:'''
 
|
 
|
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''Toestemming gegeven door:'''
+
| align="right" | '''Permission granted by:'''
 
|
 
|
  
 
|-
 
|-
| align="right" | '''Raming kosten:'''
+
| align="right" | '''Estimate of the costs:'''
 
|
 
|
  
Line 219: Line 219:
  
 
{|
 
{|
| align="right" | '''afzender:'''
+
| align="right" | '''sender:'''
 
|
 
|
  
 
|}
 
|}
  
<br /><br />'''Klacht/Omschrijving reparatie:'''<br />
+
<br /><br />'''Complaint/Descryption of repair:'''<br />
  
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 16:03, 5 October 2007

reparatie formulier firma Switch

By mailing (to ) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&CZ to order the former house supplier for PC's (Switch Automatisering B.V.) to repair your PC. Switch will inform you about the day of repair. You have to make sure that the Switch-technician has access to the PC on that day.


N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.

N.B.2 In case the costs for repair exceed € 250,- Switch will first e-mail a specified report to the owner with the VON-number. The owner must, subsequently, inform Switch whether the repair has to be carried out or not.


contact person:
department:
phone:
e-mail:
room number:serial number PC:category:

standalone-PC

PC-on-network

C&CZ managed PC

other, viz:RU ordernumber:
date of delivery:garantee:

Yes

NoAccount number for the costs:
Permission granted by:
Estimate of the costs:sender:Complaint/Descryption of repair: