Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(30 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Storingen]]
 +
[[Category:Hardware]]
 +
[[Category:Contactpersonen]]
 +
 
[nl]
 
[nl]
De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden (en of de reparatie binnen de garantie valt).
+
De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden en of de reparatie binnen de garantie valt:
 
 
*U wordt verzocht om, zowel '''binnen als buiten de garantietermijn''', de reparaties via C&CZ te laten verlopen. C&CZ heeft afspraken met de afdeling inkoop en met de leveranciers.
 
* Bij voorkeur het onderstaande reparatieforumulier invullen en mailen.
 
  
Door [[Huisleverancier_PC's|de PC huisleverancier Scholten Awater & Partners]] geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de [http://www.sa.nl/ website van Scholten Awater].
+
#Door [[Huisleverancier_PC's|de PC huisleverancier Dustin]] geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de [http://www.dustin.nl/ website van Dustin (voorheen Centralpoint)].
 +
#Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.  
  
Ook door [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/pc/leverancier#switch. de vroegere PC huisleverancier Switch] geleverde PC's hadden normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar.
+
* Reparaties kunt u zowel '''binnen als buiten de garantietermijn''' via C&CZ laten verlopen. Ook voor advies over mogelijke defecten kunt u bij ons terecht.  
De [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OUDE Switch garantievoorwaarden] zijn online beschikbaar.  
+
* De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.
  
Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.
 
  
Door mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie van uw apparaat te geven. De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.
+
* Het aanmelden van een storing kan via email, telefoon of een bezoekje
 +
* U kunt mailen naar: helpdesk@science.ru.nl, bellen naar (024 36) 20000 of ons bezoeken op HG 03.055.
  
 
----
 
----
Line 21: Line 23:
  
 
----
 
----
 
{|
 
| align="right" | '''kontaktpersoon:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''afdeling:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''telefoon:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''e-mail:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''kamernummer:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''serienummer apparaat:'''
 
|
 
| align="right" | '''leverancier:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''categorie:'''
 
|
 
standalone-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
PC-aan-netwerk
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
C&amp;CZ beheerde PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
anders, namelijk: 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''RU ordernummer:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''afleverdatum:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''garantie:'''
 
|
 
Ja
 
|-
 
| align="right" | 
 
|
 
Nee
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''Kostenplaats:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''Toestemming gegeven door:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''Raming kosten:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''afzender:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />'''Klacht/Omschrijving reparatie:'''<br />
 
 
 
[/nl]  
 
[/nl]  
  
 
[en]
 
[en]
The procedure for repair depends on the firm that sold the aparatus. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of guarantee (and whether the repair is within the period of waranty or not).
+
The repair procedure depends on the firm that sold the machine. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of warranty (and whether the repair is within the period of warranty or not).
 
 
* You are requested to order repairs via C&amp;CZ: inside as well as outside the period of guarantee. C&amp;CZ has agreements with the purchasing department and with the dealers.
 
* The most efficient way to order a repair, is to fill out the form below and mail it to the helpdesk.
 
  
Normally, PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|PC supplier Scholten Awater &amp; Partners]] have a period of waranty of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Watch the [http://www.sa.nl/ website of Scholten Awater] carefully.
+
#Normally, PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|standard PC supplier Dustin]] have a warranty period of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Read the [http://www.dustin.nl/ website of Dustin (formerly CentralPoint)] carefully when ordering.
 +
#For other suppliers and products, a different warranty period may be applicable.  
  
Also PC's sold by [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/pc/leverancier#switch. the former PC supplier Switch] have a waranty period of 3 years.  
+
* Repairs can be ordered through C&amp;CZ: '''within as well as outside of the period of warranty'''. We can also advise when a defect is suspected.
The [http://www.cncz.science.ru.nl/hardware/switch/pryslyst/garantie.ps OLD terms of waranty of Switch] are available online.  
+
* The supplier or C&amp;CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
  
For other suppliers and products, a different waranty period may be applicable.  
+
*Ordering a repair can be done through email, telephone or a visit to our office.
 
+
*Send an email to: helpdesk@science.ru.nl, call (024 36) 20000, or visit us at HG00.051.
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&amp;CZ to order the repair of your apparatus. The supplier or C&amp;CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
 
  
 
----
 
----
  
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
+
N.B.1 The user accepts possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This also holds for repairs within the warranty period.
  
 
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
 
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
 
----
 
 
{|
 
| align="right" | '''contact person:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''department:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''phone:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''e-mail:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''room number:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''serial number apparatus:'''
 
|
 
| align="right" | '''supplier:'''
 
|
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''category:'''
 
|
 
standalone-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
PC-on-network
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
C&amp;CZ managed PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
other, viz: 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''RU ordernumber:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''date of delivery:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''garantee:'''
 
|
 
Yes
 
|-
 
| align="right" | 
 
|
 
No
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''Account number for the costs:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''Permission granted by:'''
 
|
 
 
|-
 
| align="right" | '''Estimate of the costs:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />
 
 
{|
 
| align="right" | '''sender:'''
 
|
 
 
|}
 
 
<br /><br />'''Complaint/Descryption of repair:'''<br />
 
 
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[[Category:Storing]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:eerstelijns]]
 

Latest revision as of 16:59, 28 June 2022


De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden en of de reparatie binnen de garantie valt:

  1. Door de PC huisleverancier Dustin geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de website van Dustin (voorheen Centralpoint).
  2. Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.
  • Reparaties kunt u zowel binnen als buiten de garantietermijn via C&CZ laten verlopen. Ook voor advies over mogelijke defecten kunt u bij ons terecht.
  • De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.


  • Het aanmelden van een storing kan via email, telefoon of een bezoekje
  • U kunt mailen naar: , bellen naar (024 36) 20000 of ons bezoeken op HG 03.055.

N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.

N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het reparatienummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.