Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(41 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Storingen]]
 +
[[Category:Hardware]]
 +
[[Category:Contactpersonen]]
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden en of de reparatie binnen de garantie valt:
  
Door het mailen (naar helpdesk@science.ru.nl) of per interne post sturen van onderstaand formulier, vraagt u C&CZ  opdracht tot reparatie te geven aan de vroegere huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van Switch op die dag toegang heeft tot de PC.
+
#Door [[Huisleverancier_PC's|de PC huisleverancier Centralpoint]] geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de [http://www.centralpoint.nl/ website van Centralpoint].
 +
#Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.  
  
----
+
* Reparaties kunt u zowel '''binnen als buiten de garantietermijn''' via C&CZ laten verlopen. Ook voor advies over mogelijke defecten kunt u bij ons terecht.
 +
* De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.
  
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
 
  
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
+
* Het aanmelden van een storing kan via email, telefoon of een bezoekje
 +
* U kunt mailen naar: helpdesk@science.ru.nl, bellen naar (024 36) 20000 of ons bezoeken op HG 03.055.
  
 
----
 
----
  
{|
+
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
| align="right" | '''kontaktpersoon:'''
 
|
 
  
|-
+
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het reparatienummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
| align="right" | '''afdeling:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''telefoon:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''e-mail:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''kamernummer:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''serienummer PC:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''categorie:'''
 
|
 
standalone-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
PC-aan-netwerk
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
C&amp;CZ beheerde PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
anders, namelijk: 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''RU ordernummer:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''afleverdatum:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''garantie:'''
 
|
 
Ja
 
|-
 
| align="right" | 
 
|
 
Nee
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''Kostenplaats:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Toestemming gegeven door:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Raming kosten:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''afzender:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />'''Klacht/Omschrijving reparatie:'''<br />
 
  
 +
----
 
[/nl]  
 
[/nl]  
  
 
[en]
 
[en]
By mailing (to helpdesk@science.ru.nl) or sending by internal mail the form at foot, you ask C&amp;CZ to order the former house supplier for PC's (Switch Automatisering B.V.) to repair your PC. Switch will inform you about the day of repair. You have to make sure that the Switch-technician has access to the PC on that day.
+
The repair procedure depends on the firm that sold the machine. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of warranty (and whether the repair is within the period of warranty or not).
  
----
+
#Normally, PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|standard PC supplier Centralpoint]] have a warranty period of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Read the [http://www.centralpoint.nl/ website of CentralPoint] carefully when ordering.
 +
#For other suppliers and products, a different warranty period may be applicable.
  
N.B.1 The user agrees with possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This holds also for repairs within the garantee-period.
+
* Repairs can be ordered through C&amp;CZ: '''within as well as outside of the period of warranty'''. We can also advise when a defect is suspected.
 +
* The supplier or C&amp;CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
  
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 250,- Switch will first e-mail a specified report to the owner with the VON-number. The owner must, subsequently, inform Switch whether the repair has to be carried out or not.
+
*Ordering a repair can be done through email, telephone or a visit to our office.
 +
*Send an email to: helpdesk@science.ru.nl, call (024 36) 20000, or visit us at HG03.055.
  
 
----
 
----
  
{|
+
N.B.1 The user accepts possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This also holds for repairs within the warranty period.
| align="right" | '''contact person:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''department:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''phone:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''e-mail:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''room number:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''serial number PC:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''category:'''
 
|
 
standalone-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
PC-on-network
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
C&amp;CZ managed PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
other, viz: 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''RU ordernumber:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''date of delivery:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''garantee:'''
 
|
 
Yes
 
|-
 
| align="right" | 
 
|
 
No
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''Account number for the costs:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Permission granted by:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Estimate of the costs:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''sender:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />'''Complaint/Descryption of repair:'''<br />
 
  
 +
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[[Category:Storing]]
 
[[Category:Hardware]]
 

Latest revision as of 18:08, 6 September 2019


De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden en of de reparatie binnen de garantie valt:

  1. Door de PC huisleverancier Centralpoint geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de website van Centralpoint.
  2. Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.
  • Reparaties kunt u zowel binnen als buiten de garantietermijn via C&CZ laten verlopen. Ook voor advies over mogelijke defecten kunt u bij ons terecht.
  • De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.


  • Het aanmelden van een storing kan via email, telefoon of een bezoekje
  • U kunt mailen naar: , bellen naar (024 36) 20000 of ons bezoeken op HG 03.055.

N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.

N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het reparatienummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.