Difference between revisions of "Reparaties"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(reparatie formulier)
 
m
 
(48 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
== reparatie formulier ==
+
[[Category:Storingen]]
[nl]Deze pagina was te vinden op[/nl][en]This page was located at[/en] [http://www.cncz.science.ru.nl/overcncz/helpdesk/storing/]
+
[[Category:Hardware]]
 +
[[Category:Contactpersonen]]
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
De procedure voor reparatie is afhankelijk van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft. Of er kosten aan deze reparatie verbonden zijn, hangt af van de precieze garantievoorwaarden en of de reparatie binnen de garantie valt:
  
U kunt, door het invullen van dit formulier, C&CZ een opdracht tot reparatie laten geven aan de huisleverancier voor PC's (Switch Automatisering B.V.). Switch zal u normaal berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de reparateur op die dag toegang kan krijgen tot de kamer.
+
#Door [[Huisleverancier_PC's|de PC huisleverancier Centralpoint]] geleverde PC's hebben normaal gesproken een garantietermijn van 3 jaar. Maar pas op: dit geldt niet voor alle machines, kijk hiervoor goed op de [http://www.centralpoint.nl/ website van Centralpoint].
 +
#Voor andere leveranciers en producten kan een andere garantietermijn gelden.  
  
----
+
* Reparaties kunt u zowel '''binnen als buiten de garantietermijn''' via C&CZ laten verlopen. Ook voor advies over mogelijke defecten kunt u bij ons terecht.
 +
* De leverancier of C&CZ zal u berichten op welke dag de reparatie zal plaatsvinden. U dient er zorg voor te dragen dat de technicus van de leverancier op die dag toegang heeft tot het betreffende apparaat.
  
N.B.1 Omdat het in principe niet mogelijk is om te zien of degene die via een WWW formulier zoals dit een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een PC-reparatie aan te vragen is door rechtstreeks een mailtje te sturen naar helpdesk@science.ru.nl met onderstaand formulier als voorbeeld, dan wel door een papieren registratieformulier in te vullen en bij C&CZ af te geven.
 
  
N.B.2 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit aangemelde opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor garantiegevallen.
+
* Het aanmelden van een storing kan via email, telefoon of een bezoekje
 
+
* U kunt mailen naar: helpdesk@science.ru.nl, bellen naar (024 36) 20000 of ons bezoeken op HG 03.055.
N.B.3 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 250,- zal Switch eerst een gespecificeerde kostenopgave per E-mail naar de gebruiker sturen, met vermelding van het VON-nummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker aan Switch berichten of al dan niet tot reparatie kan worden overgegaan.
 
  
 
----
 
----
  
{|
+
N.B.1 De gebruiker gaat akkoord met eventuele kosten die voortvloeien uit deze opdracht. Een raming van € 0 betekent niet automatisch dat er geen kosten uit kunnen voortvloeien. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn.
| align="right" | '''kontaktpersoon:'''
 
|
 
  
|-
+
N.B.2 Indien de reparatiekosten meer zijn dan € 125,- zal eerst een gespecificeerde kostenopgave per e-mail naar de gebruiker gestuurd worden, met vermelding van het reparatienummer. Na kennisneming van de kostenopgave moet de gebruiker berichten of al dan niet tot reparatie moet worden overgegaan.
| align="right" | '''afdeling:'''
 
|
 
  
|-
+
----
| align="right" | '''telefoon:'''
+
[/nl]
|
 
  
|-
+
[en]
| align="right" | '''e-mail:'''
+
The repair procedure depends on the firm that sold the machine. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of warranty (and whether the repair is within the period of warranty or not).
|
 
  
|-
+
#Normally, PC's sold by [[Huisleverancier_PC's|standard PC supplier Centralpoint]] have a warranty period of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Read the [http://www.centralpoint.nl/ website of CentralPoint] carefully when ordering.
| align="right" | '''kamernummer:'''
+
#For other suppliers and products, a different warranty period may be applicable.
|
 
  
|}
+
* Repairs can be ordered through C&CZ: '''within as well as outside of the period of warranty'''. We can also advise when a defect is suspected.
 +
* The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
  
<br /><br />
+
*Ordering a repair can be done through email, telephone or a visit to our office.
 +
*Send an email to: helpdesk@science.ru.nl, call (024 36) 20000, or visit us at HG03.055.
  
{|
+
----
| align="right" | '''serienr PC:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''categorie:'''
 
|
 
standalone-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
PC-aan-netwerk
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
C&amp;CZ Net-PC
 
|-
 
| align="right" | ''' '''
 
|
 
anders, namelijk: 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''RU ordernr:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''afleverdatum:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''garantie:'''
 
|
 
Ja
 
|-
 
| align="right" | 
 
|
 
Nee
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''Kostenplaats:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Toestemming gegeven door:'''
 
|
 
 
 
|-
 
| align="right" | '''Raming kosten:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />
 
 
 
{|
 
| align="right" | '''afzender:'''
 
|
 
 
 
|}
 
 
 
<br /><br />'''Klacht/Omschrijving reparatie:'''<br />
 
  
[/nl] [en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
+
N.B.1 The user accepts possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This also holds for repairs within the warranty period.
  
[[Category:Overcncz]]
+
N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.
[[Category:Import]]
+
[/en]

Latest revision as of 18:08, 6 September 2019


The repair procedure depends on the firm that sold the machine. Whether the repair is free of charge or not, depends on the precise terms of warranty (and whether the repair is within the period of warranty or not).

  1. Normally, PC's sold by standard PC supplier Centralpoint have a warranty period of 3 years. But: be aware that this does not hold for all machines. Read the website of CentralPoint carefully when ordering.
  2. For other suppliers and products, a different warranty period may be applicable.
  • Repairs can be ordered through C&CZ: within as well as outside of the period of warranty. We can also advise when a defect is suspected.
  • The supplier or C&CZ will inform you about the day of repair. You have to make sure that the technician of the supplier has access to the apparatus on that day.
  • Ordering a repair can be done through email, telephone or a visit to our office.
  • Send an email to: , call (024 36) 20000, or visit us at HG03.055.

N.B.1 The user accepts possible costs which result from this order. An estimate of € 0 does not imply automatically that there will be no costs. This also holds for repairs within the warranty period.

N.B.2 In case the costs for repair exceed € 125,- an e-mail with a specified report and the repair number will be sent to the owner. The owner must, subsequently, inform the company whether the repair has to be carried out or not.