Difference between revisions of "Recente Storingen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(865 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#customtitle:[Recente Storingen][Recent Service Interruptions]}}
+
[nl]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recente Storingen}}
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recent Service Interruptions}}
 +
[/en]
 +
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
Line 9: Line 14:
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
== [Actuele storingen en Onderhoud][Current Service Interruptions and Maintenance] ==
+
=== [Standaard RU ICT onderhoudsvensters][Standard RU IT maintenance windows] ===
 +
[nl]
 +
Het ISC maakt ruim vooraf [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 de ICT onderhoudsvensters voor het huidige studiejaar] bekend.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The ISC announces [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 the IT maintenance windows for the current academic year] in time.
 +
[/en]
 +
 
 +
==[Meld een probleem][Report a problem]==
 +
[nl]Gebruik dit formulier om niet-urgente storingen te melden. Voor urgente storingen, bel 20000 (helpdesk).[/nl]
 +
[en]Use this form to report less urgent problems. For urgent problems, call 20000 (helpdesk).[/en]
 +
 
 +
<rawHTML>
 +
<iframe src="https://wiki.cncz.science.ru.nl/report-to-helpdesk/form.php" width='700px' height='370px'>&nbsp;</iframe>
 +
</rawHTML>
 +
 
 +
== [Actuele storingen en gepland onderhoud][Current Service Interruptions and Planned Maintenance] ==
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 
<startFeed />
 
<startFeed />
  
=== [Eduroam inkomend werkt niet voor iPhone/iPad/iPod][Eduroam incoming doesn't work for iPhone/iPad/iPod] ===
+
 
<itemTags>studenten</itemTags>
+
<endFeed />
 +
</onlyinclude>
 +
 
 +
== [Recent Verholpen Storingen en Onderhoud][Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance] ==
 +
 
 +
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]
 +
[en]To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the [/en]
 +
[http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/CPK CPK mailinglist].
 +
 
 +
<startFeed />
 +
=== [Mailproblemen door spamrun na phishing][Mail problems because of spam run after phishing] ===
 
[nl]
 
[nl]
 +
  Begin        : 2022-09-29 19:27
 +
  Eind          : 2022-09-30
 +
  Getroffen    : sommige mail kon niet afgeleverd worden
 +
 +
Enige tijd geleden zijn enkele Science-gebruikers in een phishing mail getrapt, waardoor hun account misbruikt kon worden door spammers om mail te sturen via onze mailservers. Daardoor kwamen gisteravond onze mailservers op blacklists te staan. Hierdoor kon sommige mail niet afgeleverd worden, deze ging dan terug naar de afzender. Vanochtend zijn de IP-adressen van onze mailservers uiit diverse blacklists verwijderd, waardoor de overlast voor zover wij weten, gestopt is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-09-29 19:27
 +
  End          : 2022-09-30
 +
  Affected      : some mail couldn't be delivered
 +
 +
Some time ago, some Science users fell for a phishing mail, therefore their account could be misused by spammers to send mail through our mailservers. Therefore our mailservers ended up in blacklists yesterday evening. Some mails could therefore not be delivered to other servers, that mail was returned to the sender. This morning we removed the IP addresses of our servers from several blacklists, we think that the problems are resolved now.
 +
[/en]
  
  Begin        : voorjaar 2012 (?)
+
=== [Vrijdag 23 september 18:30-22:30 onderhoud RU-firewalls][Friday September 23 18:30-22:30 RU firewall maintenance] ===
  Eind          : eind augustus 2012 (?)
+
[nl]
  Getroffen    : inkomend Eduroam-gebruikers met een iPhone/iPad/iPod
+
  Begin        : 2022-09-23 18:30
 +
  Eind          : 2022-09-23 22:30
 +
  Getroffen    : verbinding campus/internet (18:30-20:30) en centrale RU-servers (19:30-22:30)
  
Het [http://www.ru.nl/uci UCI netwerkbeheer] meldt dat [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/campusbrede-systemen/eduroam/ inkomend] gebruik van [http://www.eduroam.nl Eduroam] op dit moment niet werkt voor gebruikers van een iPhone/iPad/iPod. Aan een oplossing wordt gewerkt. Eduroam inkomend betekent dat men gebruikt maakt van het draadloze netwerk van een andere instelling in de wereld, met authenticatiegegevens (login/wachtwoord) van RU of Science.
+
ILS netwerkbeheer deelde mee: Op vrijdag 23 september a.s. wordt er tussen 18.00 – 23.00 uur netwerkonderhoud aan de DMZ- en SRV-firewalls uitgevoerd. Er wordt enkele malen een korte onderbreking van 20 tot 40 seconden verwacht. Als het niet volgens verwachting verloopt, kunnen er enkele onderbrekingen van 5 tot 10 minuten optreden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 +
  Begin        : 2022-09-23 18:30
 +
  End          : 2022-09-23 22:30
 +
  Affected      : connection campus/internet (18:30-20:30) and central RU-servers (19:30-22:30)
 +
 +
ILS network management announced: Friday September 23 18.30 – 22.30 network maintenance is carried out on the DMZ and SRV firewalls. Connectivity interruptions of 20 to 40 seconds are expected. In case of problems, interruptions of 5 to 10 minutes might occur.
 +
[/en]
  
  Begin        : spring 2012 (?)
+
=== [Eduroam: dinsdag 27 september 23:30 1 uur down voor onderhoud][Eduroam: Tuesday September 27 23:30 1 hour down for maintenance] ===
  End          : end of August 2012 (?)
+
[nl]
  Affected      : incoming Eduroam users with an iPhone/iPad/iPod
+
  Begin        : 2022-09-27 23:30
 +
  Eind          : 2022-09-28 00:30
 +
  Getroffen    : Eduroam draadloos in o.a. alle FNWI-gebouwen
 +
 
 +
ILS netwerkbeheer deelde mee: op dinsdag 27 september om 23:30 zal het Eduroam draadloze netwerk down zijn voor onderhoud. Op de meeste plaatsen zal het onderhoud minimaal 30 en maximaal 60 minuten duren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-09-27 23:30
 +
  End          : 2022-09-28 00:30
 +
  Affected      : Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o.
  
The [http://www.ru.nl/uci UCI network management] reports that at this moment the [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/campusbrede-systemen/eduroam/ incoming] version of [http://www.eduroam.nl Eduroam] doesn't work for iPhone/iPad/iPod. A solution is being worked upon. Eduroam incoming means that one uses the wireless network of a remote institute, with authentication (login/password) being checked by RU or Science.  
+
ILS network management announced: Tuesday September 27 23:30 maintenance is carried out on the Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o. In most cases connectivity will be interrupted for at least 30 and at most 60 minutes.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Peage opwaardeerkast bij restaurant Huygens uit productie][Peage top-up unit near Huygens restaurant in maintenance] ===
+
=== [Netwerkswitches defect na stroomstoring op de campus][Network switches failed after a power failure on campus] ===
<itemTags>studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
Om nieuwe software te testen, gaat de [http://www.ru.nl/peage Peage] betaalkast bij het restaurant van het Huygensgebouw tijdelijk uit productie.
+
  Begin:    2022-09-22 12:28
Deze kast wordt nog niet veel gebruikt, dus de overlast zal minimaal zijn.
+
  Eind:      2022-09-22 18:30
Studenten die willen opwaarderen, kunnen voorlopig alleen elders op de campus terecht.
+
  Getroffen: Gebruikers van het netwerk en telefonie
Zie de [http://www.ru.nl/peage Peage website], de locaties zijn hal Erasmus, hal Spinoza en hal UB).
+
 
 +
Enkele campusbrede dips in de stroomvoorziening zorgden ervoor dat netwerk en telefonie ca. 15 minuten niet gebruikt kon worden, behalve in de serverruimtes waar UPS'en de stroomvoorziening garanderen. Omdat er 7 modules van desktopswitches in Huygens/HFML/Felix defect waren geraakt, zullen enkele honderden aansluitingen pas weer na vervanging van de betreffende module gewerkt hebben.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In order to test new software, the [http://www.ru.nl/peage Peage] top-up unit near the Huygens restaurant is switched to maintenance mode.
+
  Begin:    2022-09-22 12:20
This unit is not used often yet, therefore this will not cause problems. Students that want to top-up their Peage account, can do that in the near future only elsewhere on campus. See the http://www.ru.nl/peage Peage website], locations are the halls of the Erasmus, Spinoza and Library buildings.
+
  End:       2022-09-22 18:30
 +
  Affected:  Users of the network and phones
 +
 
 +
A few campus-wide dips in the power supply made network and telephony unusable for about 15 minutes, except in server rooms where UPSs guarantee the power supply. Because 7 modules of desktop switches in Huygens/HFML/Felix had become defective, several hundred network outlets will only have worked again after the relevant switch module had been replaced.
 
[/en]
 
[/en]
</onlyinclude>
 
  
 +
=== [Netwerk storing datacenter][Network failure datacenter]===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2022-09-04 16:00
 +
  Eind          : 2022-09-05 11:00
 +
  Getroffen    : vele verbindingen van servers van FNWI
 +
 +
Nog onbekende oorzaak, diverse verbindingen zijn sterk gedegradeerd.
 +
Update: Een defecte switch is vervangen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-09-04 16:00
 +
  End          : 2022-09-05 11:00
 +
  Affected      : many links of FNWI servers
  
==[Meld een probleem][Report a problem]==
+
Still unclear what the cause is, several links are strongly degraded.
[nl]Gebruik dit formulier om niet-urgente storingen te melden. Voor urgente storingen, bel 56666 (helpdesk).[/nl]
+
Update: A defective switch has been replaced.
[en]Use this form to report less urgent problems. For urgent problems, call 56666 (helpdesk).[/en]
+
[/en]
  
<rawHTML>
+
=== [Zaterdag 14 mei belendende gebouwen (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minuten zonder netwerk][Saturday May 14 adjacent buildings (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minutes without network] ===
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/report-to-helpdesk/form.php" width='700px' height='370px'>&nbsp;</iframe>
+
[nl]
</rawHTML>
+
  Begin        : 2022-05-14 09:00
 +
  Eind          : 2022-05-14 10:00
 +
  Getroffen    : alle netwerkaansluitingen in Mercator, Proeftuin en Logistiek Cwntrumzullen max. 5 minuten onderbroken zijn
  
== [Recent Verholpen Storingen en Onderhoud][Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance] ==
+
RU/ILS netwerkbeheer zet nieuwe apparatuur in. Dit zal maximaal 5 minuten tot een netwerkonderbreking leiden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-05-14 09:00
 +
  End          : 2022-05-14 10:00
 +
  Affected      : all network outlets in Mercator, Proeftuin and Logistiek Centrum will be down for max. 5 minutes
  
<startFeed />
+
RU/ILS network management will switch to new hardware. This will lead to a network interruption of at most 5 minutes.
<endFeed />
+
[/en]
  
=== Disk server "Stack" offline ===
+
=== [Coma, coma01 en coma46 netwerkprobleem][Coma, coma01 and coma46 network problem] ===
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120924 06:30
+
  Begin        : 2022-05-03 13:47
  Eind          : 20120924 09:35
+
  Eind          : 2022-05-03 14:55
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Stack.
+
  Getroffen    : Gebruikers van coma, coma01 en coma46
 +
 
 +
Vanmiddag verloren drie coma-nodes hun netwerk vanwege een verkeerde netwerkconfiguratie. Ze bleken al langer af en toe slecht bereikbaar te zijn. Het duurde even om uit te zoeken wat dit netwerkprobleem veroorzaakte, maar toen dat gevonden was, was het snel gerepareerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-05-03 13:47
 +
  End          : 2022-05-03 14:55
 +
  Affected      : Users of coma, coma01 en coma46
  
 +
This afternoon three coma nodes lost their network because of an incorrect network configuration. They must have shown intermittent network problems earlier. It took us some time to find out what caused this network problem, but when found, it was easy to fix.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Astro.ru.nl DNS(SEC) service down][Astro.ru.nl DNS(SEC) service down] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2022-04-28 12:02
 +
  Eind          : 2022-05-13 14:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers die met of vanaf astro.ru.nl wilden communiceren 
 +
 +
Bij de gebruikelijke vervanging van de [https://nl.wikipedia.org/wiki/DNSSEC DNSSEC]-sleutels, die het DNS-verkeer beveiligen, is in de externe DNS van ru.nl een foute sleutel voor astro.ru.nl ingevoerd. Daardoor verdween astro.ru.nl vanaf extern gezien van het internet. Dat is op 2022-05-02 om ca. 14:00 met een automatische procedure hersteld, maar het automatische proces gebruikte een verkeerde versleuteling. Het duurde tot 2022-05-12 voordat ILS dit met de hand gecorrigeerd had nadat we dat laat geconstateerd hadden. Omdat men het DNS-antwoord dat astro.ru.nl niet bestaat, 24 uur mocht gebruiken, is de overlast pas 2022-05-13 13:00 compleet verdwenen. De voornaamste overlast was waarschijnlijk dat mail vanaf een @astro.ru.nl adres geweigerd werd.
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120924 06:30
+
  Begin         : 2022-04-28 12:02
  End         : 20120924 09:35
+
  End           : 2022-05-13 13:00
  Affected     : Users of disk volumes on file server Stack.
+
  Affected     : Users wanting to communicate with of from astro.ru.nl
 +
 
 +
During the regular change of [https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions DNSSEC] keys that secure DNS traffic, an incorrect key was introduced in the external DNS of ru.nl for astro.ru.nl. This made astro.ru.nl disappear from the internet. This error was partly corrected  2022-05-02 at ca. 14:00 hours, but the automatic process used an not accepted encryption. It took ILS until 2022-05-22 to correct that by hand after we eventually noticed the error. Because the DNS answer that astro.ru.nl doesn't exist may be cached for 24 hours, the problem was not completely over until 2022-05-13 13:00. The main problems for users were that mail from an @astro.ru.nl address bounced.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Disk server "Plenty" offline ===
+
=== [SUSE Linux 15.3 Eduroam werkt niet met U- of S-nummer, wel met Science account][SUSE Linux 15.3 Eduroam doesn't work with U- or s-number, but does with Science account] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120924 06:30
+
  Begin        : 2022-02-14
  Eind          : 20120924 09:00
+
  Eind          : 2022-03-09 14:47
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Plenty. Onder andere de S en T disks die in de Terminalkamers worden gebruikt.
+
  Getroffen    : Eduroam-gebruikers met SUSE Linux 15.3
  
De machine bleef in het BIOS hangen bij de wekelijkse reboot op maandagmorgen.
+
Op 14 februari 2022 zijn antieke versies van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security TLS] (1.0 en 1.1) uitgeschakeld bij de [https://www.eduroam.nl/ Eduroam]-authenticatie op de [https://www.ru.nl/ils ILS] LDAP-servers. Daarna lukt het SUSE Linux 15.3 clients niet meer om met U- of s-nummer te authenticeren. Zij hebben alleen TLS1.2 en de ILS-servers bieden eerst TLS1.3 aan, daarna gaat het fout. Door te authenticeren met Science-account, waarbij de Science-servers TLS1.2 aanbieden, kunnen ze wel verbinding maken met Eduroam.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2022-02-14
 +
  End          : ?
 +
  Affected      : Eduroam users with SUSE Linux 15.3
 +
 +
February 14, ILS switched off antique versions of [https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security TLS] (1.0 and 1.1) for the [https://www.eduroam.nl/en/ Eduroam] authentication on [https://www.ru.nl/ict-uk/ ILS] LDAP servers. From then on, SUSE Linux 15.3 clients can't authenticate with U- or s-number. They only have TLS1.2 and the ILS servers offer TLS1.3 first, after that an error occurs. By using the Science-account to authenticate, these users succeed in connecting to Eduroam.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkswitch voor Astro Coma cluster down][Network switch of Astro Coma cluster down] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2022-02-22 13:10
 +
  Eind          : 2022-02-22 15:47
 +
  Getroffen    : Gebruikers van het Coma rekencluster
  
 +
De netwerkswitch voor het Coma cluster lijkt defect, de aangesloten nodes zijn afgesloten van de rest van het netwerk. We zetten z.s.m. een vervangende switch in en zullen het probleem verder (laten) analyseren.
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120924 06:30
+
  Begin         : 2022-02-22 13:10
  End         : 20120924 09:00
+
  End           : 2022-02-22 15:47
  Affected     : Users of disk volumes on file server Plenty. The S and T disks that are used in the PC rooms.
+
  Affected     : Users of the Coma compute cluster
  
During the weekly reboot (monday mornings), the server got stuck in the BIOS.
+
The network switch of the Coma cluster seems to be broken, all attached nodes are separated from the rest of the network. We'll replace the switch a.s.a.p. and (let) analyze the problem after that.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Aangekondigd onderhoud: home-server "pile" down voor vervanging][Announced downtime: home server "pile" down for replacement] ===
+
=== [Verbroken verbinding naar nieuwe datacenter switches][Interrupted link to new datacenter switches] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
[nl]
 +
  Begin        : 2021-12-15 12:45
 +
  Eind          : 2021-12-15 13:42
 +
  Getroffen    : alle 25 gigabit aangesloten machines (shares, websites, clusternodes)
 +
 
 +
Door een menselijke fout is de verbinding tussen onze nieuwe datacenter switches en de centrale router verbroken geweest.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-12-15 12:45
 +
  End          : 2021-12-15 13:42
 +
  Affected      : all 25 gigabit connected machines (shares, websites, clusternodes)
 +
 
 +
Due to human error, the connection between the new datacenter switches and the central router was interrupted.
 +
[/en]
  
 +
=== [vmhost07 poweroff][vmhost07 poweroff] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120814 07:00
+
  Begin        : 2021-12-02 13:10
  Eind          : 20120814 09:00 (ca)
+
  Eind          : 2021-12-02 13:20
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "pile" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van onderstaande services
  
A.s. dinsdagochtend wordt de oude homeserver "pile" vervangen door een nieuwe, krachtigere server. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn.  
+
Door een menselijke fout is vmhost07 kortstondig uitgezet.
   
+
  labservanttest
 +
neurotech2
 +
printvm
 +
msql01
 +
indicoimapp
 +
ldap2
 +
eftw
 +
jupytervm
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120724 07:00
+
  Begin         : 2021-12-02 13:10
  End         : 20120724 09:00 (ca)
+
  End           : 2021-12-02 13:20
  Affected     : Users with homedirectory server "pile" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
+
  Affected     : Users of one of services mentioned
  
Next Tuesday morning, the home server "pile" will be replaced by a new, more powerful server. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime.
+
Vmhost07 was accidentally shut down. Cause: human error.
 +
labservanttest
 +
neurotech2
 +
printvm
 +
msql01
 +
indicoimapp
 +
ldap2
 +
eftw
 +
jupytervm
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitgesteld: Aangekondigd onderhoud: home-server "pile" down voor vervanging][Postponed: Announced downtime: home server "pile" down for replacement] ===
+
=== [Ceph opslag uitbreiding veroorzaakte performance problemen][Ceph storage expansion caused performance issues] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-11-16
 +
  Eind          : 2021-11-17
 +
  Getroffen    : gebruikers van Ceph filesystemen en websites op webvm01
 +
 
 +
Bij de uitbreiding van het Ceph storage cluster zijn er performance en beschikbaarheidsproblemen ontstaan. De problemen zijn in de loop van vanmorgen opgelost.[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-11-16
 +
  End          : 2021-11-17
 +
  Affected      : users of Ceph filesystems and websites on webvm01
 +
 
 +
As a result of the expansion of the Ceph storage cluster, the cluster had performance and availability issues. The problems were resolved this morning.
 +
[/en]
  
 +
===[Netwerkswitch van serverruimte stroomloos][Server room network switch powerless] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
Het onderstaande onderhoud is uitgesteld omdat er nog een paar onduidelijkheden waren met de server, die niet op tijd opgelost konden worden. Wordt vervolgd...
+
  Begin        : 2021-10-12 11:50
  Begin        : 20120724 07:00
+
  Eind          : 2021-10-12 12:05
  Eind          : 20120724 09:00 (ca)
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van de vele servers achter deze switch
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "pile" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 
  
A.s. dinsdagochtend wordt de oude homeserver "pile" vervangen door een nieuwe, krachtigere server. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn. De server is als het goed is erg betrouwbaar: hardware [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks#RAID-6 RAID-6], dubbele processoren en voedingen en een 5-jaar onderhoudscontract van de leverancier. De performance is o.a. verbeterd door het gebruik van hardware-RAID met een 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache schrijfcache met batterij backup].
+
Twee van de modules van een belangrijke switch in de belangrijkste C&CZ serverruimte werden stroomloos tijdens het voorbereiden van gepland onderhoud. Hierdoor raakte ca. 75% van de servers in deze ruimte hun netwerkverbinding kwijt. Door het omzetten naar nieuwe PDU's kon de storing tot ca. 15 minuten beperkt worden.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The downtime below has been postponed, because we had a few questions on the new server, that could not be answered in time. To be continued...
+
  Begin         : 2021-10-12 11:50
  Begin       : 20120724 07:00
+
  End           : 2021-10-12 12:05
  End         : 20120724 09:00 (ca)
+
  Affected     : Users of one of the many servers behind this switch
  Affected     : Users with homedirectory server "pile" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
 
  
Next Tuesday morning, the home server "pile" will be replaced by a new, more powerful server. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime. The new server should be very dependable: hardware [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_6_replacing_RAID_5_in_enterprise_environments RAID-6], double processors and power supplies and a 5-year support contract from the supplier. The performance has improved, e.g. by using hardware RAID with a 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache write cache with battery backup].
+
Two modules of an important switch in the main C&CZ server room lost power during the preparation of planned maintenance. This disconnected ca. 75% of the servers in the room from the network. Moving the modules to new PDU's kimited the downtime to ca. 15 minutes.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Deels aangekondigd onderhoud: mailman + horde webmail server down][Partly announced downtime for mailman + horde webmail server] ===
+
=== [Licentieserver probleem][License server problem] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-10-11 04:40
 +
  Eind          : 2021-10-11 08:26
 +
  Getroffen    : Gebruikers van een van de licenties van deze server
  
 +
Een fout in de beheersoftware zorgde ervoor dat bij de herstart van de licentieserver geen enkel licentieproces goed opstartte. Pas na reparatie waren de licenties weer beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-10-11 04:40
 +
  End          : 2021-10-11 08:26
 +
  Affected      : Users of one of the licenses of this server
 +
 +
An error in the management software prevented all license processes from starting correctly at the reboot of the license server. After fixing this error, all licenses were available again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver 'flock' overbelast][Fileserver 'flock' overloaded] ===
 +
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-09-17 14:30
 +
  Eind          : 2021-09-17 15:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van een van de ca. 100 netwerkschijven van deze server
 +
 +
Vooraf geteste cursussoftware veroorzaakte bij het gebruik door 100 studenten een te grote belasting op de fileserver. Alle gebruikers van deze fileserver hadden hier last van.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-09-17 14:30
 +
  End          : 2021-09-17 15:30
 +
  Affected      : Users of one of the
 +
 +
Course software that had been tested caused an overload of the fileserver when it was used by 100 students. The performance of the fileserver was impaired for all users of network shares of this server.
 +
[/en]
 +
 +
=== [VPN server unreachable][VPN onbereikbaar] ===
 +
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120712 09:09
+
  Begin        : 2021-04-24
  Eind          : 20120712 14:00 (ca)
+
  Eind          : 2021-04-26 09:35
  Getroffen    : Gebruikers van horde webmail en/of mailman mailinglists
+
  Getroffen    : VPNsec gebruikers
  
Vanochtend bleek horde webmail misbruikt te worden voor spam. Enkele naieve gebruikers hadden hun Science-wachtwoord aan spammers gegeven, waardoor dit mogelijk werd. Nadat eerst uitgezocht is welke gebruikers dit precies waren en hun wachtwoord aangepast was, is besloten om meteen ook een defecte cpu-ventilator te vervangen. Daardoor zal Mailman ook getrofffen worden, van ca 13:00 uur tot ca 14:00 uur.
+
Door een kapotte PDU is een switch uitgegaan en is de VPN server onbereikbaar (en nog meer dingen, waar gebruikers geen last van hebben).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120712 09:09
+
  Begin         : 2021-04-24
  End         : 20120712 14:00 (ca)
+
  End           : 2021-04-26 09:35
  Affected     : Users of horde webmail and/or mailman mailing lists
+
  Affected     : VPNsec users
  
This morning, horde webmail appeared to be misused for sending spam. This could happen because naive users gave their Science password to spammers. After we found out who the users were and had them change their password, we decide to also replace a defective cpu fan. Therefore also Mailman mailing lists will be down from 13:00 to 14:00 hours.
+
A broken PDU has offlined a switch, which has caused the VPN server to be unreachable (and several other things, which don't affect users).
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
=== Central E-mail/Calendar disruption (exchange) ===
 +
<itemTags>medewerkers,docenten,students</itemTags>
 +
  Begin        : 2021-04-14    09:30
 +
  Eind          : 2021-04-14    13:30
 +
  Getroffen    : All users of Exchange (e-mail and calendar)
 +
 +
Due to an emergency maintenance, the central microsoft exchange server is unavailable for 4 hours. This may also affect systems that are dependent on exchange.
 +
E-mail and calendar functionality is expected to be restored when the maintenance is done around 13:30 Today.
  
 +
=== [Ceph probleem][Ceph problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-03-24 19:00
 +
  Eind          : 2021-03-24 21:00
 +
  Getroffen    : gebruikers van Ceph filesystemen
  
=== [Uitgaande mailserver op zwarte lijst MS Live Hotmail][SMTP server blacklisted by MS Live Hotmail] ===
+
Bij een routine upgrade proces bleek dat er een bug in de laatste versie zit waardoor de ceph manager onbereikbaar werd. Het upgrade proces is afgebroken en met hulp van de ceph-users mailinglijst is alles weer bereikbaar door een work-around.[/nl]
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
[en]
 +
  Begin        : 2021-03-24 19:00
 +
  End          : 2021-03-24 21:00
 +
  Affected      : users with ceph based filesystems
  
 +
During a routine upgrade of ceph, a bug in the latest version manifested itself and made the ceph manager unreachable. After aborting the upgrade and with help from the ceph-users mailinglist, everything became available again using a workaround.[/en]
 +
 +
=== [Windows 7 computers disabled in B-FAC domain][Windows 7 computers disabled in B-FAC domain] ===
 +
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120711 03:08
+
  Begin        : 2021-03-24
  Eind          : 20120711 14:55
+
  Eind          : na upgrade naar ander OS
  Getroffen    : Science mail gebruikers die mail wilden sturen naar MS-domeinen: hotmail.com, live.com, ...
+
  Getroffen    : gebruikers van Windows 7 in het B-FAC domein
  
Vanochtend werd gemeld dat mail vanaf smtp.science.ru.nl naar hotmail-gebruikers niet door hotmail mailservers geaccepteerd werd. We hebben geprobeerd om de hotmail beheerders dit snel te laten wijzigen, maar toen dat niet lukte onze smtp-server maar een nieuw IP-nummer gegeven, dat niet geblokkeerd is.
+
I.v.m. het verscherpen van de beveiliging worden de laatste Windows 7 machines per 24-03-20221 in het Active Directory Domain B-FAC gedisabled.
 +
Verzoek is al sinds lang om de betreffende machines naar een meer up-to-date OS te upgraden.
 +
Zie evt. eerdere aankondigingen over [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws#.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D Windows 10]
 +
en [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws_archief#.5BWindows_7_stopt_januari_2020:_Upgrade_nu.21.5D.5BWindows_7_ends_January_2020:_Upgrade_now.21.5D het einde van Windows 7].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120711 03:08
+
  Begin         : 2021-03-24
  End         : 20120711 14:55
+
  End           : after upgrade to other OS
  Affected     : Science mail users trying to send mail to MS-domains: hotmail.com, live.com, ...
+
  Affected     : users of Windows 7 in the B-FAC domain
  
This morning, users reported that mail from smtp.science.ru.nl to hotmail users was being bounced by hotmail. We have tried to let the hotmail administrators change this fast, but when this took too long, we changed the IP-number of our smtp-server.
+
Because of security issues the last remaining Windows 7 machines wil be disabled, effective 24-03-2021, as member of the Active Directory Domain B-FAC.
 +
Please upgrade these computers to a more up-to-date OS.
 +
See also previous announcements on [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws#.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D Windows 10]
 +
and
 +
[https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws_archief#.5BWindows_7_stopt_januari_2020:_Upgrade_nu.21.5D.5BWindows_7_ends_January_2020:_Upgrade_now.21.5D the end of Windows 7].
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Gepland onderhoud: fileserver in de problemen][Planned service interruption: file server with problems] ===
+
=== [Lilo7 herstart][Lilo7 restart] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-03-17 21:00
 +
  Eind          : 2021-03-17 21:15
 +
  Getroffen    : gebruikers van lilo
  
  Begin       : 20120622 17:03
+
Om het netwerk van lilo7 aan te passen, is het helaas noodzakelijk om deze loginserver te herstarten. Wie gedurende deze onderhoudstijd een stabiele verbinding wil hebben met een loginserver, kan beter lilo6 of de binnenkort uitgefaseerde lilo5 gebruiken. Zie evt. [https://wiki.cncz.science.ru.nl/index.php?title=Hardware_servers&setlang=nl#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D de pagina over de C&CZ loginservers].
  End         : 20120624 19:30
+
[/nl]
  Affected     : stack fileservices
+
[en]
 +
  Begin         : 2021-03-17 21:00
 +
  End           : 2021-03-17 21:15
 +
  Affected     : users of lilo
 +
 
 +
To change the network of lilo7, we need to reboot this loginserver. If you want a stable connection to a loginserver during this downtime, please use lilo6 or the soon to be taken down lilo5. For more info see [https://wiki.cncz.science.ru.nl/index.php?title=Hardware_servers&setlang=en#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D the page on C&CZ loginservers].
 +
[/en]
  
 +
=== [Server met diverse services (virtuele servers, waaronder Roundcube en websites) stuk][Host of several virtual servers broken: Roundcube, websites and others] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
Een van de boot-harde schijven van de fileserver stack raakte vrijdagochtend 22 juni defect. We besloten om dit na werktijd te repareren. Daarom werd om ca 17:00 uur de defecte schijf vervangen door een reserve. De schijf beschikbaar maken, het een boot-disk maken, het filesysteem restoren en het herstarten van de machine (na alle snapshots verwijderd te hebben) duurde erg lang. Toen dit vrijdagavond gedaan was, was de NFS/SMB fileservice niet actief op de gemounte filesystemen. Er was een reboot op zondagavond voor nodig om aan deze problemen een eind te maken.
+
  Begin        : 2021-03-05 07:45
 +
  Eind          : 2021-03-05 09:40
 +
  Getroffen    : gebruikers van de virtuele servers: Roundcube, websites met een database op deze server, ...
 +
 
 +
Gisteravond gaf de SSD-opstartschijf van deze VM-host al de eerste signalen van problemen, vanochtend stopten daardoor de virtuele servers die op deze VM-host draaien. Door de VM's te verhuizen naar een andere VM-host is het probleem opgelost. Er wordt nagedacht hoe we dit probleem in de toekomst het beste kunnen voorkomen of de impact ervan kunnen beperken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
A hardware failure of a boot disk of the fileserver stack was reported Friday morning June 22. We decided to repair this after working hours. Thus at approximately 17:00 the defective boot disk was removed from the machine and replaced by a spare one. Enabling the disk, making it bootable, restoring file systems and rebooting the machine (after removing all snapshots) took a lot of time. When this was resolved Friday evening, the NFS/SMB fileservice was not active on the mounted filesystems. It took a reboot Sunday evening to resolve all problems.
+
  Begin        : 2021-03-05 07:45
 +
  End          : 2021-03-05 09:40
 +
  Affected      : users of the virtual servers: Roundcube, websites with databases on this server, ...
 +
 
 +
Yesterday the SSD bootdisk of this VM host reported the first problems. This morning this had the effect of stopping all VMs running on this host. By moving the VMs to a different VM host, the problem has been solved. We will investigate how to best prevent this problem in the future or lessen its impact.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Tracelab-server poly defect][Tracelab server poly defective] ===
+
=== [Lilo6 stuk][Lilo6 down] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-02-25 17:30
 +
  Eind          : 2021-03-04 16:45
 +
  Getroffen    : gebruikers van lilo
  
 +
Sinds donderdagmiddag is lilo6 door hardware problemen offline. Omdat dit de default linux login server was (lilo verwees naar lilo6) is dit voor veel gebruikers van lilo opvallend. De impact is beperkt, omdat er nog twee lilo's zijn, namelijk lilo5 en lilo7.
 +
Lilo7 is vervroegd de nieuwe lilo geworden, dus kun je een melding verwachten dat ssh een waarschuwing geeft over DNS SPOOFING, lilo7 heeft<br/> ECDSA <tt>SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0</tt>
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-02-25 17:30
 +
  End          : 2021-03-04 16:45
 +
  Affected      : users of lilo
 +
 +
As of Thursday afternoon, the lilo6 is down due to hardware issues. Because lilo6 was the default linux login server (lilo referred to lilo6), this affected many users of lilo. The impact is limited, because we have alternative lilo's, namely lilo5 and lilo7. As of March 1st lilo now refers to lilo7, ssh will warn about DNS SPOOFING, which is due to the difference host keys for lilo7 <br/> <tt>ECDSA SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0</tt>
 +
[/en]
 +
 +
=== [Groot RU netwerkonderhoud zaterdag 27 februari 08:00-20:00][Major RU network maintenance Saturday Feb. 27 08:00-20:00] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin       : 20120621 14:12
+
  Begin         : 2021-02-27 08:00
  Eind       : 20120621 17:15
+
  Eind         : 2021-02-27 20:00
  Getroffen   : Tracelab voor gebruikers. Voor beheerders ook Prism&Deploy en de WDS-service
+
  Getroffen     : gebruikers van het RU-netwerk of -diensten
  
Een hardwarestoring van de server poly werd gerapporteerd om 2012-06-21 14:12. Na een herstart stopte de machine weer snel met werken, dus werd besloten een reservemachine in te zetten, met gebruik van de schijven van de oude server. Nadat de schijven gesynchroniseerd waren, was de machine weer beschikbaar.  
+
ISC netwerkbeheer [https://www.ru.nl/systeem-meldingen/ kondigde aan] dat a.s. zaterdag 27 februari gepland groot onderhoud aan het RU-netwerk uitgevoerd zal worden, waardoor alle RU-diensten diverse keren maximaal een uur lang niet bereikbaar zullen zijn. Dit gaat om alle RU-diensten, inclusief die van FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120621 14:12
+
  Begin         : 2021-02-27 08:00
  End         : 20120621 17:15
+
  End           : 2021-02-27 20:00
  Affected   : Tracelab for users. For administrators also Prism&Deploy and the WDS-service
+
  Affected     : users of the RU network or services
  
A hardware failure of the server poly was reported at 2012-06-21 14:12. After a restart of the machine, it stopped working again.
+
The ISC [https://www.ru.nl/systeem-meldingen/ announced] that Saturday February 27 08:00-20:00 major RU network maintenance work will be carried out. This will mean that all RU services will be unavailable several times for at most an hour. This concerns all RU services including those of FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.
No more recoveries were attempted and an identical spare machine was outfitted with the disks from the defective server. Disks had to be synchronized before making the machine available again.  
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Servers stroomloos][Servers without electric power] ===
+
=== [DNS-problemen vanaf buiten met ru.nl][DNS problems from outside with ru.nl] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten,websites</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin     : 20120607 13:45
+
  Begin         : 2021-02-21 07:10
  Eind       : 20120607 15:30
+
  Eind         : 2021-02-23 14:30
  Getroffen : e-mail en gebruikers van de fileservers bundle, heap en stack
+
  Getroffen     : iedereen die iets in ru.nl wil benaderen van buiten de campus
  
Een stroomstoring in een rek van een serverruimte trof een aantal C&CZ
+
De centrale DNS-servers van ru.nl voor externe requests werkten niet goed doordat ze te veel bevraagd werden, waardoor ook o.a. science.ru.nl soms niet gevonden kon worden: DNS-namen onder ru.nl resolven dan niet naar een IP-adres. We hebben enkele TTL's (time-to-lives) vergroot om te proberen de overlast iets minder te maken. Deze kleine TTL's waren bedoeld om in het geval van problemen met deze servers de service snel te kunnen verhuizen, maar dragen nu bij aan de overlast. Wie VPN gebruikt heeft na het starten van de VPN hier geen probleem meer mee, omdat dan de interne DNS-servers gebruikt worden. Door aanpassingen aan de RU DNS-servers zijn hopelijk sinds 2021-02-23 14:30 de DNS-problemen minder of verdwenen.
servers. Na een kleine twee uur was de verstoring geheel
 
verholpen.
 
Getroffen servers zijn onder andere: postvak (Science mailserver), bundle (userhomedisk), heap/stack (netwerkschijven),
 
resser/kookpunt/brievenbus/rustug (mailtransport smtp-servers)
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin       : 20120607 13:45
+
  Begin         : 2021-02-21 07:10
  End         : 20120607 15:30
+
  End           : 2021-02-23 14:30 (?)
  Affected   : e-mail and users of the fileservers bundle, heap and stack
+
  Affected     : everyone trying to access something in ru.nl from off-campus.
  
A power failure in a rack in a server room brought some C&CZ servers down. After less than two hours all problems were dealt with.
+
The central DNS servers for ru.nl for external requests had problems, because they received too many requests, which resulted in science.ru.nl and others not being found. DNS names within ru.nl then will not resolve to an IP address. We enlarged some TTLs (Time-To+lives) to try to lessen the problem. These small TTLs were meant to be able to move a service to a new server in case of problems, but now they just make the problem bigger. After starting VPN you won't notice this problem, because the internal DNS servers that you use then are not affected. Changes to the RU DNS servers hopefully lessened or removed the problems as of 2021-02-23 14:30.
Affected systems ware mainly: postvak (Science mail server), bundle (user homedisk), heap/stack (network discs),
 
resser/kookpunt/brievenbus/rustug (mail transport smtp servers)
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Gepland onderhoud: Website-databases en misschien Linux clients][Planned Service: website-databases and maybe Linux clients] ===
+
=== [DNS kapot voor subdomeinen onder ru.nl][DNS broken for subdomains of ru.nl] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten,websites</itemTags>
20 Apr 2012 17:00 - 17:15
+
[nl]
 +
  Begin        : 2021-02-11 ~11:15
 +
  Eind          : 2021-02-11 ~13:00
 +
  Getroffen    : iedereen die op  *.science.ru.nl *.astro.ru.nl, etc. wil komen
  
 +
Door niet goed werkende DNS-servers van ru.nl werkt DNS voor subzones als science.ru.nl niet, waardoor geen enkele DNS-naam nog kan resolven naar een IP-adres bij FNWI. Een workaround is als men handmatig als DNS-servers invoert: 131.174.224.4 en 8.8.8.8. Wie pas na 11:15 uur voor het eerst probeert een Science-dienst te benaderen (bv matlab.science.ru.nl) krijgt een fout als "No such domain" of "Cannot resolve". Herstarten van de RU DNS servers om 12:45 heeft misschien het probleem opgelost. Zonder een echte verklaring was het probleem na enkele uren verdwenen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-02-11 ~11:15
 +
  End          : 2021-02-11 ~13:00
 +
  Affected      : everyone trying to resolve *.science.ru.nl *.astro.ru.nl etc.
 +
 +
DNS-servers for ru.nl did not serve information about subdomains such as science.ru.nl. Thus no DNS-name will resolve to an IP address at FNWI. A workaround is to use as DNS servers:  131.174.224.4 en 8.8.8.8. If you try to connect to a service for the first time after ca 11:15, you'll get an error like: "No such domain" or "Cannot resolve". Restarting RU DNS servers at 12:45 may have fixed the problem. Without a real explanation, the problem went away after a few hours.
 +
[/en]
 +
 +
=== Gitlab upgrade ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
Een defecte harde schijf van een server is vervangen, maar de server moet gereboot worden om zeker te stellen dat dit reboot-bestendig is. Hierdoor zullen de MySQL-databases van ruwweg 70 websites even onbereikbaar zijn. Omdat deze server ook de Kerberos-authenticatie van Linux-clients verzorgt, kunnen Linux-clients ook even overlast ondervinden.
+
  Begin        : 2021-02-07  04:00
 +
  Einde        : 2021-02-07  12:50
 +
  Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost
 +
 
 +
Vanwege een upgrade van [[GitLab]] en Mattermost naar de laatste versie zijn deze tijdelijk niet beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
A defective hard disc has been replaced in a server, but the server needs to be rebooted to ensure that this is reboot proof. The MySQL database of roughly 70 websites will therefore be down for a short time. Since this server also provides the Kerberos authentication for Linux clients, Linux clients might encounter service interruptions during a short period.
+
  Begin        : 2021-02-07  04:00
 +
  End          : 2021-02-07  12:50
 +
  Affected      : GitLab and Mattermost users
 +
 
 +
Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Windows server "plenty" met xpsoftware onbereikbaar][Windows server "plenty" with xpsoftware unavailable] ===
+
=== [Science VPNsec storing][Science VPNsec disruption] ===
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
Donderdag 7 juli om ca 13:00 werd de server "plenty" onbereikbaar. Omdat deze server o.a. de schijf "xpsoftware" voor de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows Beheerde Werkplek PC's]] levert, hadden al die PC's er last van. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Na een herstart en controle van alle schijven was de server om 14:26 uur weer beschikbaar.
+
  Begin        : 2021-02-03 13:00
 +
  Eind          : 2021-02-03 14:02 (voor Apple macOS/iOS: laatste fix op 10 februari)
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science VPN diensten
 +
 
 +
Het certificaat van onze  [[Vpn|VPNsec]]-service werd niet regelmatig gecontroleerd en kon daarom verlopen. We hebben binnen een uur een nieuw certificaat geïnstalleerd. Natuurlijk zullen we ook van dit certificaat vanaf nu de looptijd controleren. Voor Apple/Mac moet een nieuwe mobileconfig gemaakt worden, dat kost even tijd, omdat in de tussentijd de RU naar een andere Certicate Authority verhuisd was. Voor Apple macOS was dat eind  4 februari gelukt, met een nieuwe installatieprocedure. Voor Apple iOS (iPhone/iPad) moet men wel het oude profiel verwijderen en de nieuwe mobileconfig installeren.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Thursday July 7, around 13.00 hours the server "plenty" could not be reached. Because this server serves the "xpsoftware" share for the [[Windows_beheerde_werkplek|Managed Windows PC's]], all these PC's had a problem. After the server was restarted and the disks had been checked, it was available again at 14:26.
+
  Begin        : 2021-02-03 13:00
 +
  End          : 2021-02-03 14:02 (for Apple macOS/iOS last fix on February 10)
 +
  Affected      : Users of Science VPN
 +
 
 +
The expiration date of the certificate of our [[Vpn|VPNsec]] service was apparently not yet checked regularly. This made it possible for the certificate to expire. We put a new certificate into place within an hour. Of course we will check this certificate regularly from now on. For Apple/Mac we needed to construct a new mobileconfig, this took some time, because in the meantime RU had moved to a different Certificate Authority. For Apple macOS this was ready at the end of Feb. 4, with a new installation procedure. For Apple iOS (iPhone/iPad) the old profile has to be deleted and a new mobileconfig has to be installed.
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
=== [DHZ tijdelijk niet beschikbaar][DIY temporarily not usable] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-01-25 07:15
 +
  Einde        : 2021-01-25 07:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers die hun science account wilden beheren
 +
 +
In verband met een beheershandeling (min of meer gepland) was de DHZ website tijdelijk onbruikbaar, het tijdstip was vroeg in de ochtend, dus vermoedelijk heeft het weinig of geen overlast veroorzaakt.
 +
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-01-25 07:15
 +
  End          : 2021-01-25 07:45
 +
  Affected      : Users wanting to manage their science account
 +
 +
Due to a management operation (planned around this time), the DIY website was unusable. Since the time was very early, it's expected nobody was inconvenienced by this temporary unavailability.
 +
[/en]
  
=== [Downtijd Science servers: zondag 3 juli, 09:00 - 12:00 uur][Downtime Science servers: Sunday July 3, 09:00 - 12:00 hours] ===
+
=== [Science smtp-service tijdelijk niet beschikbaar][Science smtp service temporarily not usable] ===
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
Om de koeling van een serverruimte te verbeteren, hebben we besloten om op zondagochtend 3 juli drie rekken met Science servers enkele meters te verplaatsen. Hiervoor moeten veel servers tijdelijk stroomloos gemaakt worden. Daardoor zullen diverse services op 3 juli vanaf 9:00 uur enige tijd onbereikbaar zijn. We verwachten dat de downtijd voor servers met veel verschillende gebruikers om 10:00 uur over is. Het cn-rekencluster zal naar verwachting om 12:00 uur weer compleet operationeel zijn.
+
  Begin        : 2021-01-22 10:00
 +
  Einde        : 2021-01-22 10:30
 +
  Getroffen    : Science mail gebruikers die mail wilden versturen
 +
 
 +
Een configuratiewijziging maakte onbedoeld de smtp-service onbruikbaar. Toen we dat opmerkten is dat direct gecorrigeerd.  
 +
 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-01-22 10:00
 +
  End          : 2021-01-22 10:30
 +
  Affected      : Science mail users wanting to send mail
 +
 
 +
A configuration change unwantedly made the smtp service unusable. When we noticed this, it was repaired immediately.
 +
[/en]
  
Het gaat om de servers/services:
+
=== [Erg lange mail aliasen tijdelijk niet beschikbaar][Very long mail aliases temporarily not usable] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-01-21 15:52
 +
  Einde        : 2021-01-22 09:55
 +
  Getroffen    : Science mail aliasen van meer dan 1024 tekens
  
fileservers: plenty/pile/bundle met shares als:
+
Bij een configuratiewijziging verdwenen onbedoeld alle erg lange mail aliasen. Na de eerste melding is dat de volgende ochtend gecorrigeerd.
              amsbackup2 bbb-priv botany bsweet comsol exoarchief gi3 hfml-data ifl iris
 
              lambiek mestrelab mi1/2/3 molchem2 molphtec morph multimedia olsen pcb planthgl
 
              sdisk share snn2 spmdata1 tdisk tece temp wallpaper xpcursus xpsoftware
 
potkast: films via Blackboard
 
ts2: Windows Terminal Server
 
lilo1: Linux Login Server, alternatief: lilo/lilo2
 
cn-rekencluster
 
horde webmail
 
License server voor: Comsol
 
  
Met excuses voor de overlast<br>
 
C&CZ
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In order to improve the cooling of a server room, we plan to move three racks of Science servers a few meters on Sunday morning, July 3. We will have to switch off a lot of servers temporarily. Therefore several services will be unavailable some time starting July 3, 09:00 hours. We expect the downtime will last until 10:00 hours for servers with a lot of different users. The cn compute cluster will probably be fully operational again at 12:00 hours.
+
  Begin        : 2021-01-21 15:52
 +
  End          : 2021-01-22 09:55
 +
  Affected      : Science mail aliases of more than 1024 characters
 +
 
 +
A configuration change had as unwanted effect the disappearance of all very long mail aliases. When this was reported next morning, it was repaired immediately.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== Switch crash; gitlab+mattermost, licenses and DHZ ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2021-01-07 ~14:30
 +
  Einde        : 2021-01-07 ~15:00
 +
  Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost, Licenties, DHZ
 +
 
 +
Door een eenvoudige beheershandeling crashte een switch (as-ak008-04) die daarna met de hand gereset moest worden. De switch zit onder andere tussen het netwerk en de servers voor gitlab+mattermost, de licenties, en de database voor DHZ.
 +
 
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2021-01-07 ~14:30
 +
  End          : 2021-01-07 ~15:00
 +
  Affected      : GitLab and Mattermost users, Licenses, DHZ (diy)
 +
 
 +
Due to a simple management command the switch (as-ak008-04) crasht and had to be reset manually. The switch sits between the network and servers for gitlab+mattermost, licenses and the database for DHZ(diy).
 +
 
 +
[/en]
 +
 
 +
=== Gitlab upgrade ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-11-27  04:00
 +
  Einde        : 2020-11-27 ~08:00
 +
  Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost (ook voor PEP)
 +
 
 +
Vanwege een upgrade van [[GitLab]] en Mattermost naar de laatste versie zijn deze tijdelijk niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-11-27  04:00
 +
  End          : 2020-11-27 ~08:00
 +
  Affected      : GitLab and Mattermost users (including PEP)
 +
 
 +
Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Eduroam-probleem op de campus][Eduroam problem on campus] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-07-10 avond
 +
  Eind          : 2020-07-10 avond
 +
  Getroffen    : Eduroam-gebruikers op de campus
 +
 
 +
Het ISC deelde mee: Om beveiligingsredenen wordt vrijdagavond 10 juli het certificaat van de wifi-server vervangen. Dit heeft gevolgen voor het verbinden van je mobile device met Eduroam als je op de campus bent:
 +
 
 +
• Als je de melding krijgt dat je het nieuwe certificaat moet accepteren om gebruik te maken van Eduroam, kies dan voor ‘ja’. Je kunt dan weer gewoon gebruik maken van Eduroam;
 +
 
 +
• Als je deze melding niet krijgt én geen verbinding met Eduroam kunt maken, kies dan voor het draadloze netwerk ‘eduroam-config’. Accepteer de voorwaarden. Volg de instructies om Eduroam opnieuw te installeren.
 +
 
 +
Meer informatie vind je ook via [https://www.ru.nl/wifi www.ru.nl/wifi] (hier heb je een internetverbinding voor nodig).
 +
 
 +
Met vragen kun je terecht bij de ICT Helpdesk (024 – 36 22222).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-07-10 evenng
 +
  End          : 2020-07-10 evening
 +
  Affected      : Eduroam users on campus
 +
 
 +
The ISC announced: For security reasons, the certificate of the wifi server will be replaced in the evening of Friday, July 10. This has consequences for connecting your mobile device to Eduroam when you’re on campus:
 +
 
 +
• If you get the message that you have to accept the new certificate to use eduroam, choose 'yes'. You can then use eduroam again;
 +
 
 +
• If you don't get this message and can't connect to Eduroam, choose the wireless network 'eduroam-config'. Accept the terms and conditions. Follow the instructions to reinstall Eduroam.
 +
 
 +
More information can also be found at [https://www.ru.nl/ict-uk/eduroam www.ru.nl/ict-uk/eduroam] (you will need an internet connection for this).
 +
 
 +
If you have any questions, please contact the ICT Helpdesk (024 - 36 22222).
 +
[/en]
  
The servers/services affected are:
+
=== [RU mail onterecht in Spamfolder][RU mail erroneously in Spam folder] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-03-25 17:52
 +
  Eind          : 2020-07-07 13:13
 +
  Getroffen    : FNWI-medewerkers met Science mail
  
fileservers: plenty/pile/bundle with shares like:
+
Aan het Science spamfilter is op 25 maart 2020 een regel "2020 Radboud Universiteit" toegevoegd, die de laatste tijd ook in RU-centrale mailings voorkomt. Daardoor zijn RU-brede mailings van o.a. het CvB en Radboud Recharge onterecht in de Spam folder van FNWI-medewerkers afgeleverd. Met het Science spamfilter proberen we zo goed als mogelijk spam en phishing tegen te gaan, dit is deels handwerk, hierbij zijn fouten niet uitgesloten. C&CZ biedt excuses aan voor de overlast die hierdoor veroorzaakt is.
              amsbackup2 bbb-priv botany bsweet comsol exoarchief gi3 hfml-data ifl iris
+
[/nl]
              lambiek mestrelab mi1/2/3 molchem2 molphtec morph multimedia olsen pcb planthgl
+
[en]
              sdisk share snn2 spmdata1 tdisk tece temp wallpaper xpcursus xpsoftware
+
  Begin        : 2020-03-25 17:52
potkast: films via Blackboard
+
  End          : 2020-07-07 13:13
ts2: Windows Terminal Server
+
  Affected      : FNWI employees with Science mail
lilo1: Linux Login Server, alternative: lilo/lilo2
 
cn compute cluster
 
horde webmail
 
License server for: Comsol
 
  
With apologies for the inconvenience<br>
+
March 25, a rule "2020 Radboud Universiteit" was added to the Science spamfilter. Recently, this matched RU-central mailings. Therefore RU-wide mailings from e.g. the RU Board and Radboud Recharge have erroneously been delivered in the Spam folder of Science emplyees. The Science spamfilter tries to fight spam and phishing, this is partly manual work in which errors can't be excluded. C&CZ apologizes for the inconvenience this has caused.
C&CZ  
 
 
[/en]
 
[/en]
  
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 jun 2011 09:57 (UTC)
+
=== Webserver 'havik' offline ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-06-18 15:45
 +
  Eind          : 2020-06-18 16:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers van diverse websites.
 +
 
 +
Diverse onderdelen zijn vervangen, we gaan ervan uit dat het tweemaal opgetreden probleem hiermee verholpen is. Voor dual-boot pc's werd tijdens de reparatie een alternatief bootmenu verzorgd.[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-06-18 15:45
 +
  End          : 2020-06-18 16:25
 +
  Affected      : Users of various websites.
 +
 
 +
Several parts have been replaced. We assume the problem, that occurred twice, is now resolved. For dual-boot pcs, the boot menu was served by an alternative method during the repair.[/en]
  
=== [Netwerkstoring 22 juni 10:55-11:30][Network outage June 22, 10:55-11:30] ===
+
=== [Science radius storing][Science radius disruption] ===
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
Vanochtend is in netwerkknooppunt Huygens Zuid een UPS (batterij stroomvoorziening)
+
  Begin : 2020-06-17 11:11
uitgevallen, waardoor een aantal netwerkswitches stroomloos raakten. Hierdoor verloren gebruikers in Huygens vleugel 1 en spin-off bedrijven verbinding met het netwerk. Na het bypassen van de UPS was alles om 11:30 uur weer in bedrijf. Naar de exacte oorzaak van de uitval wordt nog gespeurd.
+
  Eind  : 2020-06-17 11:56
 +
Getroffen : Gebruikers van Science VPN diensten en Eduroam op basis van Science login
 +
 
 +
Het certificaat van de LDAP-servers is vanochtend vervangen waarbij tevens de certificate chain gewijzigd is.
 +
De radius server gebruikt LDAP als authenticatie-backend en in de radius-configuratie moest ook de certificate chain vervangen worden. Dit was in eerste instantie over het hoofd gezien. Radius is het authenticatie-mechanisme gebruikt door alle VPN-servers en Eduroam.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
This morning, in the network hub for Huygens South a UPS (battery power supply) went down, which made a set of network switches loose power. Because of this, users in Huygens wing 1 and spin-off companies lost their connection to the network. After bypassing the UPS, everything was up and running again at 11:30. We are still searching for the exact origin of this outage.
+
  Begin : 2020-06-17 11:11
 +
  End  : 2020-06-17 11:56
 +
Affected : Users of Science VPN and Eduroam based on science account
 +
 
 +
The certificate of the LDAP servers has been replaced this morning, this has also changed the certificate chain.
 +
The radius server uses LDAP as authentication backend and in the radius configuration the certificate chain had to be changed too. This was initially overlooked. Radius is the authentication mechanism used by all VPN servers and Eduroam
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [SSH keys anders voor nieuwe loginservers][New SSH keys for new login servers] ===
+
=== Webserver 'havik' offline ===
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
+
[nl]
 +
  Begin        : 2020-06-17 03:38
 +
  Eind          : 2020-06-17 08:52
 +
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu komt van een website) en diverse websites.
 +
 
 +
De server is wederom uitgevallen op dezelfde manier als op 3 juni 2020. De oorzaak ligt niet bij de reboot maar bij een probleem op het moederbord (is het vermoeden). Dit onderdeel zal morgen (18 juni) worden vervangen door een monteur.[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-06-17 03:38
 +
  End          : 2020-06-17 08:52
 +
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.
 +
 
 +
The server went down in the same way as the previous time (3rd of June 2020). The cause is most likely a system board problem. This part will be replaced Tomorrow by a support engineer.[/en]
 +
 
 +
=== Webserver 'havik' offline ===
 
[nl]
 
[nl]
De LInux LOgin server <b>lilo</b> is vervangen. De naam wijst nu naar de nieuwe machine <b>lilo2</b>, omdat die sneller is dan de andere login server <b>lilo1</b>. Het is daarom begrijpelijk dat men eenmalig de veranderde SSH-sleutel van <b>lilo</b> moet accepteren.
+
  Begin        : 2020-06-03 06:30
 +
  Eind          : 2020-06-03 10:12
 +
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu
 +
komt van een website) en diverse websites.
 +
 
 +
De server was na de geplande wekelijkse reboot niet meer te benaderen, zelfs niet op het beheer-interface. Doordat ook C&CZ thuis werkt en niet standaard aanwezig is in het Huygensgebouw en de verstoring niet snel genoeg urgentie kreeg, heeft de storing te lang geduurd, waarvoor excuses. De onderhoudsfirma is ingeschakeld en de server heeft updates gekregen, maar de oorzaak van het probleem is nog onduidelijk. We zullen overigens ook aandacht besteden aan het redundant of eenvoudiger verhuisbaar maken van deze diensten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
The LInux LOgin server <b>lilo</b> has been replaced. The name now points to the new machine <b>lilo2</b>, because that one is faster than the other login server <b>lilo1</b>. Therefore it is quite normal to accept once the new SSH-key.
+
  Begin        : 2020-06-03 06:30
 +
  End          : 2020-06-03 10:12
 +
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served
 +
by a website) and various websites.
 +
 
 +
The server couldn't be reached after the scheduled weekly reboot, not even on its management interface. Because also C&CZ employees work from home and the interruption didn't get enough urgency fast enough, the interruption lasted too long, apologies for that. The support partner has been contacted and the server has been updated, but the origin of the problem is still unclear. We will also look at making these services more redundant or more easily movable to a different server.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Aangekondigd onderhoud: Beperkte computerservices][Planned Service: Limited computer services] ===
+
=== CN00 Slurm master ubuntu 16.04 down ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
12 Feb 2011 7:00 - 11:00
+
[nl]
 +
  Begin        : 2020-05-18 9:50
 +
  Eind          : 2020-05-19 12:15
 +
  Getroffen    : slurm op ubuntu 16.04 (cn07)
 +
 
 +
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
 +
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-05-18 09:50
 +
  End          : 2020-05-19 12:15
 +
  Affected      : slurm on ubuntu 16.04 (cn07)
 +
 
 +
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
 +
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
 +
[/en]
  
 +
=== [Sperwer Database server failure][Sperwer Database server storing] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
In onze centrale computerzaal wordt een nood-koelsysteem geinstalleerd. De koeling van de zaal zal daarvoor uitgeschakeld moeten worden waardoor een flink deel van de computer-systemen in deze ruimte uit moet.  Dit omvat o.a. de cluster-nodes cn00 t/m cn53 en een groot deel van de web- en file-servers (netwerkdisks). Gebruikers moeten rekening houden met zeer beperkte server-voorzieningen. We proberen alle home directory's en de mail-service in de lucht te houden. Neem eventueel [[contact]] op met C&CZ voor details over de impact.
+
  Begin        : 2020-05-18 06:30
 +
  Eind          : 2020-05-18-10:00
 +
  Getroffen    : Diverse websites, slurm
 +
 
 +
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
 +
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
 +
 
 +
Update 19 mei 12:15 : hardware gerepareerd, situatie is weer hersteld naar origineel
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
A backup cooling system will be installed in our main computer room. Therefore the air conditioning system must be switched off, which means that most of the computer facilities in this room must be shut down. This includes the cluster nodes cn00 through cn53 and many of the web- and file- (network share) servers.  It is advised to expect a very limited service level.  We will try to keep all home directories and the mail system available. For detailed information about the impact please [[contact]] C&CZ.
+
  Begin        : 2020-05-18 06:30
 +
  End          : 2020-05-18-10:00
 +
  Affected      : various websites and slurm
 +
 
 +
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
 +
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
 +
 
 +
Update May 19th, 12:15 : hardware fixed, situation back to the original state.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Printer lp5][Printer lp5] ===
+
=== [Science VPN storing][Science VPN disruption] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
[nl]
24 Jan 2011 - 11 Mar 2011
+
  Begin        : 2020-05-06 05:00
 +
  Eind          : 2020-05-06 08:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science VPN diensten
 +
 
 +
Door onbekende reden vanaf 5 uur crashes op het systeem, vanaf 6 uur was de VPN offline, na een reboot rond 8:00 lijkt alles weer in orde.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-05-06 05:00
 +
  End          : 2020-05-06 08:00
 +
  Affected      : Users of Science VPN
 +
 
 +
Unexplained crashes starting around 5am on the host system. System offline at around 6am. After a hard reset around 08:00, all seems to be all right again.
 +
[/en]
  
[nl]Printer lp5 is verhuisd naar ruimte HG00.089. Momenteel is de printer niet beschikbaar omdat de voeding niet functioneert.[/nl]
+
=== [Science datacenter netwerkprobleem][Science datacenter network problem] ===
[en]Printer lp5 has been moved to HG00.089. You can't use this printer at the moment, there's a problem with the power supply unit.[/en]
+
[nl]
 +
  Begin        : 2020-04-30 12:08
 +
  Eind          : 2020-04-30 21:44
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Ceph opslag en enkele nieuwe rekenclusternodes
  
=== [Storing vaste telefonie][Fixed phone problem] ===
+
Een defecte transceiver deed 1 verbinding van 100 Gb/s tussen twee C&CZ datacenters klapperen. Pas uren later gebeurde dit zo vaak dat de hele redundante nieuwe verbinding tussen de twee C&CZ serverruimtes niet meer werkte. Nadat dit opgemerkt werd, is vrij snel de workaround gevonden: het shutdown zetten van de interface met de defecte transceiver. Hierna kwam de verbinding weer op. De defecte transceiver is inmiddels vervangen dankzij een snelle actie van de leverancier. We hebben nu ook zelf deze transceivers op voorraad. Aan de leverancier is gevraagd of een configuratiewijziging de verbinding zodanig redundant maakt, dat een enkele defecte transceiver in het vervolg geen overlast meer zou geven.
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
[/nl]
7 Mrt 2011
+
[en]
 +
  Begin        : 2020-04-30 12:08
 +
  End          : 2020-04-30 21:44
 +
  Affected      : Users of Ceph storage and a few new compute clusternodes
  
[nl]Bepaalde (soms wisselende) vaste telefoons op de RU zijn niet bereikbaar momenteel. Aan een oplossing wordt gewerkt. Het probleem hangt samen met de overstap naar IP-telefonie. Mobiel telefoonverkeer en Skype zijn wel mogelijk[/nl]
+
A broken transceiver caused flapping af a 100 Gb/s connection between two C&CZ datacenters. Hours later the flapping increased, which took down the complete redundant new connection between the two server rooms. When this was noticed, a workarpound was found quickly by shutting down the interface with the broken transceiver. With this the connection was restored. De broken transceiver has been replaced thanks to a swift action from our supplier. Now we have these spare parts ready to use. We asked the supplier whether a configuration change will make the connection more redundant, that just one broken transceiver will not take down the connection.
[en]You can't reach certain fixed phones at the university right now, mobile phones and Skype do work ok though.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Mailserver op blacklists][Mailserver blacklisted] ===
+
=== [Jitsi.science.ru.nl niet bruikbaar][Jitsi.science.ru.nl not working properly] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
[nl]
4 Feb 2011 9:00 - 12:00
+
  Begin        : 2020-04-19 15:00
 +
  Eind          : 2020-04-20 11:40
 +
  Getroffen    : Gebruikers van jitsi.science.ru.nl
  
 +
Vanwege mislukte performance tuning is de installatie van jitsi.science.ru.nl onbruikbaar geworden bij meer dan een enkele persoon in de conference. Opgelost na reinstall van de server.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-04-19 15:00
 +
  End          : 2020-04-20 11:40
 +
  Affected      : Users of jitsi.science.ru.nl
 +
 +
Due to performance tuning having gone wrong the jitsi.science.ru.nl conference rooms cannot be joined by more than one person at the moment. Solved by reinstalling server.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailserver certificaatprobleem][Mailserver certificate problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
Na een geslaagde phishing attack, is een van onze mailservers de hele nacht druk bezig geweest spam te versturen. Hierdoor zijn we op verschillende blacklists terecht gekomen. Momenteel geeft dat vooral problemen met afleveren van mail op @hotmail en @live adressen.
+
  Begin        : 2020-04-13 14:00
 +
  Eind          : 2020-04-13 14:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 
 +
Het nieuwe certificaat van de Science mailserver was nog niet op de juiste plaats neergezet. Daarom veroorzaakte het verlopen van het oude certificaat een probleem voor Science mailgebruikers, dat verholpen werd door het vervangen van het oude door het nieuwe certificaat.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
One of our mail servers has been sending loads of spam after a successful phishing attack. Since then, our server has been blacklisted on several domains. Currently this affects the delivery of email to @hotmail and @live addresses.
+
  Begin        : 2020-04-13 14:00
 +
  End          : 2020-04-13 14:35
 +
  Affected      : Users Science mail
 +
 
 +
The new certificate of the Science mailserver hadn't yet been placed in the right place. The expiration of the old certificate caused a problem for Science mail users, that was resolved by replacing the old certificate.
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
=== [Probleem met host van virtuele machines][Problems with a virtual host] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-02-18 05:30
 +
  Eind          : 2020-02-18 09:08
 +
  Getroffen    : Gebruikers van mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm
  
 +
De virtuele host 'oscar' kon niet opstarten. Wederom waren kapotte LVM snapshots het probleem.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-02-18 05:30
 +
  End          : 2020-02-18 09:08
 +
  Affected      : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.
 +
 +
The virtual machine host 'oscar' could not boot. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.
 +
[/en]
  
 
<endFeed />
 
<endFeed />
  
 +
[nl]
 +
Gearchiveerde storingen zijn te vinden in het [[Storingen archief|storingsarchief]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Archived service interruptions can be found in the [[Storingen archief|service interruptions archive]].
 +
[/en]
  
 
[[Categorie:Storingen|Recente storingen]]
 
[[Categorie:Storingen|Recente storingen]]

Latest revision as of 16:40, 30 September 2022


Standard RU IT maintenance windows

The ISC announces the IT maintenance windows for the current academic year in time.

Report a problem

Use this form to report less urgent problems. For urgent problems, call 20000 (helpdesk).

Current Service Interruptions and Planned MaintenanceRecently Resolved Service Interruptions and Maintainance

To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the CPK mailinglist.

Mail problems because of spam run after phishing

 Begin     : 2022-09-29 19:27
 End      : 2022-09-30
 Affected   : some mail couldn't be delivered

Some time ago, some Science users fell for a phishing mail, therefore their account could be misused by spammers to send mail through our mailservers. Therefore our mailservers ended up in blacklists yesterday evening. Some mails could therefore not be delivered to other servers, that mail was returned to the sender. This morning we removed the IP addresses of our servers from several blacklists, we think that the problems are resolved now.

Friday September 23 18:30-22:30 RU firewall maintenance

 Begin     : 2022-09-23 18:30
 End      : 2022-09-23 22:30
 Affected   : connection campus/internet (18:30-20:30) and central RU-servers (19:30-22:30)

ILS network management announced: Friday September 23 18.30 – 22.30 network maintenance is carried out on the DMZ and SRV firewalls. Connectivity interruptions of 20 to 40 seconds are expected. In case of problems, interruptions of 5 to 10 minutes might occur.

Eduroam: Tuesday September 27 23:30 1 hour down for maintenance

 Begin     : 2022-09-27 23:30
 End      : 2022-09-28 00:30
 Affected   : Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o.

ILS network management announced: Tuesday September 27 23:30 maintenance is carried out on the Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o. In most cases connectivity will be interrupted for at least 30 and at most 60 minutes.

Network switches failed after a power failure on campus

 Begin:   2022-09-22 12:20
 End:    2022-09-22 18:30
 Affected: Users of the network and phones

A few campus-wide dips in the power supply made network and telephony unusable for about 15 minutes, except in server rooms where UPSs guarantee the power supply. Because 7 modules of desktop switches in Huygens/HFML/Felix had become defective, several hundred network outlets will only have worked again after the relevant switch module had been replaced.

Network failure datacenter

 Begin     : 2022-09-04 16:00
 End      : 2022-09-05 11:00
 Affected   : many links of FNWI servers

Still unclear what the cause is, several links are strongly degraded. Update: A defective switch has been replaced.

Saturday May 14 adjacent buildings (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minutes without network

 Begin     : 2022-05-14 09:00
 End      : 2022-05-14 10:00
 Affected   : all network outlets in Mercator, Proeftuin and Logistiek Centrum will be down for max. 5 minutes

RU/ILS network management will switch to new hardware. This will lead to a network interruption of at most 5 minutes.

Coma, coma01 and coma46 network problem

 Begin     : 2022-05-03 13:47
 End      : 2022-05-03 14:55
 Affected   : Users of coma, coma01 en coma46

This afternoon three coma nodes lost their network because of an incorrect network configuration. They must have shown intermittent network problems earlier. It took us some time to find out what caused this network problem, but when found, it was easy to fix.

Astro.ru.nl DNS(SEC) service down

 Begin     : 2022-04-28 12:02
 End      : 2022-05-13 13:00
 Affected   : Users wanting to communicate with of from astro.ru.nl

During the regular change of DNSSEC keys that secure DNS traffic, an incorrect key was introduced in the external DNS of ru.nl for astro.ru.nl. This made astro.ru.nl disappear from the internet. This error was partly corrected 2022-05-02 at ca. 14:00 hours, but the automatic process used an not accepted encryption. It took ILS until 2022-05-22 to correct that by hand after we eventually noticed the error. Because the DNS answer that astro.ru.nl doesn't exist may be cached for 24 hours, the problem was not completely over until 2022-05-13 13:00. The main problems for users were that mail from an @astro.ru.nl address bounced.

SUSE Linux 15.3 Eduroam doesn't work with U- or s-number, but does with Science account

 Begin     : 2022-02-14
 End      : ?
 Affected   : Eduroam users with SUSE Linux 15.3

February 14, ILS switched off antique versions of TLS (1.0 and 1.1) for the Eduroam authentication on ILS LDAP servers. From then on, SUSE Linux 15.3 clients can't authenticate with U- or s-number. They only have TLS1.2 and the ILS servers offer TLS1.3 first, after that an error occurs. By using the Science-account to authenticate, these users succeed in connecting to Eduroam.

Network switch of Astro Coma cluster down

 Begin     : 2022-02-22 13:10
 End      : 2022-02-22 15:47
 Affected   : Users of the Coma compute cluster

The network switch of the Coma cluster seems to be broken, all attached nodes are separated from the rest of the network. We'll replace the switch a.s.a.p. and (let) analyze the problem after that.

Interrupted link to new datacenter switches

 Begin     : 2021-12-15 12:45
 End      : 2021-12-15 13:42
 Affected   : all 25 gigabit connected machines (shares, websites, clusternodes)

Due to human error, the connection between the new datacenter switches and the central router was interrupted.

vmhost07 poweroff

 Begin     : 2021-12-02 13:10
 End      : 2021-12-02 13:20
 Affected   : Users of one of services mentioned

Vmhost07 was accidentally shut down. Cause: human error.

labservanttest
neurotech2
printvm
msql01
indicoimapp
ldap2
eftw
jupytervm

Ceph storage expansion caused performance issues

 Begin     : 2021-11-16
 End      : 2021-11-17
 Affected   : users of Ceph filesystems and websites on webvm01

As a result of the expansion of the Ceph storage cluster, the cluster had performance and availability issues. The problems were resolved this morning.

Server room network switch powerless

 Begin     : 2021-10-12 11:50
 End      : 2021-10-12 12:05
 Affected   : Users of one of the many servers behind this switch

Two modules of an important switch in the main C&CZ server room lost power during the preparation of planned maintenance. This disconnected ca. 75% of the servers in the room from the network. Moving the modules to new PDU's kimited the downtime to ca. 15 minutes.

License server problem

 Begin     : 2021-10-11 04:40
 End      : 2021-10-11 08:26
 Affected   : Users of one of the licenses of this server

An error in the management software prevented all license processes from starting correctly at the reboot of the license server. After fixing this error, all licenses were available again.

Fileserver 'flock' overloaded

 Begin     : 2021-09-17 14:30
 End      : 2021-09-17 15:30
 Affected   : Users of one of the 

Course software that had been tested caused an overload of the fileserver when it was used by 100 students. The performance of the fileserver was impaired for all users of network shares of this server.

VPN onbereikbaar

 Begin     : 2021-04-24
 End      : 2021-04-26 09:35
 Affected   : VPNsec users

A broken PDU has offlined a switch, which has caused the VPN server to be unreachable (and several other things, which don't affect users).

Central E-mail/Calendar disruption (exchange)

 Begin     : 2021-04-14  09:30
 Eind     : 2021-04-14  13:30
 Getroffen   : All users of Exchange (e-mail and calendar)

Due to an emergency maintenance, the central microsoft exchange server is unavailable for 4 hours. This may also affect systems that are dependent on exchange. E-mail and calendar functionality is expected to be restored when the maintenance is done around 13:30 Today.

Ceph problem

 Begin     : 2021-03-24 19:00
 End      : 2021-03-24 21:00
 Affected   : users with ceph based filesystems

During a routine upgrade of ceph, a bug in the latest version manifested itself and made the ceph manager unreachable. After aborting the upgrade and with help from the ceph-users mailinglist, everything became available again using a workaround.

Windows 7 computers disabled in B-FAC domain

 Begin     : 2021-03-24
 End      : after upgrade to other OS
 Affected   : users of Windows 7 in the B-FAC domain

Because of security issues the last remaining Windows 7 machines wil be disabled, effective 24-03-2021, as member of the Active Directory Domain B-FAC. Please upgrade these computers to a more up-to-date OS. See also previous announcements on Windows 10 and the end of Windows 7.

Lilo7 restart

 Begin     : 2021-03-17 21:00
 End      : 2021-03-17 21:15
 Affected   : users of lilo

To change the network of lilo7, we need to reboot this loginserver. If you want a stable connection to a loginserver during this downtime, please use lilo6 or the soon to be taken down lilo5. For more info see the page on C&CZ loginservers.

Host of several virtual servers broken: Roundcube, websites and others

 Begin     : 2021-03-05 07:45
 End      : 2021-03-05 09:40
 Affected   : users of the virtual servers: Roundcube, websites with databases on this server, ...

Yesterday the SSD bootdisk of this VM host reported the first problems. This morning this had the effect of stopping all VMs running on this host. By moving the VMs to a different VM host, the problem has been solved. We will investigate how to best prevent this problem in the future or lessen its impact.

Lilo6 down

 Begin     : 2021-02-25 17:30
 End      : 2021-03-04 16:45
 Affected   : users of lilo

As of Thursday afternoon, the lilo6 is down due to hardware issues. Because lilo6 was the default linux login server (lilo referred to lilo6), this affected many users of lilo. The impact is limited, because we have alternative lilo's, namely lilo5 and lilo7. As of March 1st lilo now refers to lilo7, ssh will warn about DNS SPOOFING, which is due to the difference host keys for lilo7
ECDSA SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0

Major RU network maintenance Saturday Feb. 27 08:00-20:00

 Begin     : 2021-02-27 08:00
 End      : 2021-02-27 20:00
 Affected   : users of the RU network or services

The ISC announced that Saturday February 27 08:00-20:00 major RU network maintenance work will be carried out. This will mean that all RU services will be unavailable several times for at most an hour. This concerns all RU services including those of FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.

DNS problems from outside with ru.nl

 Begin     : 2021-02-21 07:10
 End      : 2021-02-23 14:30 (?)
 Affected   : everyone trying to access something in ru.nl from off-campus.

The central DNS servers for ru.nl for external requests had problems, because they received too many requests, which resulted in science.ru.nl and others not being found. DNS names within ru.nl then will not resolve to an IP address. We enlarged some TTLs (Time-To+lives) to try to lessen the problem. These small TTLs were meant to be able to move a service to a new server in case of problems, but now they just make the problem bigger. After starting VPN you won't notice this problem, because the internal DNS servers that you use then are not affected. Changes to the RU DNS servers hopefully lessened or removed the problems as of 2021-02-23 14:30.

DNS broken for subdomains of ru.nl

 Begin     : 2021-02-11 ~11:15
 End      : 2021-02-11 ~13:00
 Affected   : everyone trying to resolve *.science.ru.nl *.astro.ru.nl etc.

DNS-servers for ru.nl did not serve information about subdomains such as science.ru.nl. Thus no DNS-name will resolve to an IP address at FNWI. A workaround is to use as DNS servers: 131.174.224.4 en 8.8.8.8. If you try to connect to a service for the first time after ca 11:15, you'll get an error like: "No such domain" or "Cannot resolve". Restarting RU DNS servers at 12:45 may have fixed the problem. Without a real explanation, the problem went away after a few hours.

Gitlab upgrade

 Begin     : 2021-02-07 04:00
 End      : 2021-02-07 12:50
 Affected   : GitLab and Mattermost users

Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.

Science VPNsec disruption

 Begin     : 2021-02-03 13:00
 End      : 2021-02-03 14:02 (for Apple macOS/iOS last fix on February 10)
 Affected   : Users of Science VPN

The expiration date of the certificate of our VPNsec service was apparently not yet checked regularly. This made it possible for the certificate to expire. We put a new certificate into place within an hour. Of course we will check this certificate regularly from now on. For Apple/Mac we needed to construct a new mobileconfig, this took some time, because in the meantime RU had moved to a different Certificate Authority. For Apple macOS this was ready at the end of Feb. 4, with a new installation procedure. For Apple iOS (iPhone/iPad) the old profile has to be deleted and a new mobileconfig has to be installed.

DIY temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-25 07:15
 End      : 2021-01-25 07:45
 Affected   : Users wanting to manage their science account

Due to a management operation (planned around this time), the DIY website was unusable. Since the time was very early, it's expected nobody was inconvenienced by this temporary unavailability.

Science smtp service temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-22 10:00
 End      : 2021-01-22 10:30
 Affected   : Science mail users wanting to send mail

A configuration change unwantedly made the smtp service unusable. When we noticed this, it was repaired immediately.

Very long mail aliases temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-21 15:52
 End      : 2021-01-22 09:55
 Affected   : Science mail aliases of more than 1024 characters

A configuration change had as unwanted effect the disappearance of all very long mail aliases. When this was reported next morning, it was repaired immediately.

Switch crash; gitlab+mattermost, licenses and DHZ

 Begin     : 2021-01-07 ~14:30
 End      : 2021-01-07 ~15:00
 Affected   : GitLab and Mattermost users, Licenses, DHZ (diy)

Due to a simple management command the switch (as-ak008-04) crasht and had to be reset manually. The switch sits between the network and servers for gitlab+mattermost, licenses and the database for DHZ(diy).

Gitlab upgrade

 Begin     : 2020-11-27 04:00
 End      : 2020-11-27 ~08:00
 Affected   : GitLab and Mattermost users (including PEP)

Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.

Eduroam problem on campus

 Begin     : 2020-07-10 evenng
 End      : 2020-07-10 evening
 Affected   : Eduroam users on campus

The ISC announced: For security reasons, the certificate of the wifi server will be replaced in the evening of Friday, July 10. This has consequences for connecting your mobile device to Eduroam when you’re on campus:

• If you get the message that you have to accept the new certificate to use eduroam, choose 'yes'. You can then use eduroam again;

• If you don't get this message and can't connect to Eduroam, choose the wireless network 'eduroam-config'. Accept the terms and conditions. Follow the instructions to reinstall Eduroam.

More information can also be found at www.ru.nl/ict-uk/eduroam (you will need an internet connection for this).

If you have any questions, please contact the ICT Helpdesk (024 - 36 22222).

RU mail erroneously in Spam folder

 Begin     : 2020-03-25 17:52
 End      : 2020-07-07 13:13
 Affected   : FNWI employees with Science mail

March 25, a rule "2020 Radboud Universiteit" was added to the Science spamfilter. Recently, this matched RU-central mailings. Therefore RU-wide mailings from e.g. the RU Board and Radboud Recharge have erroneously been delivered in the Spam folder of Science emplyees. The Science spamfilter tries to fight spam and phishing, this is partly manual work in which errors can't be excluded. C&CZ apologizes for the inconvenience this has caused.

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-18 15:45
 End      : 2020-06-18 16:25
 Affected   : Users of various websites.

Several parts have been replaced. We assume the problem, that occurred twice, is now resolved. For dual-boot pcs, the boot menu was served by an alternative method during the repair.

Science radius disruption

 Begin : 2020-06-17 11:11
 End  : 2020-06-17 11:56

Affected : Users of Science VPN and Eduroam based on science account

The certificate of the LDAP servers has been replaced this morning, this has also changed the certificate chain. The radius server uses LDAP as authentication backend and in the radius configuration the certificate chain had to be changed too. This was initially overlooked. Radius is the authentication mechanism used by all VPN servers and Eduroam

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-17 03:38
 End      : 2020-06-17 08:52
 Affected   : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.

The server went down in the same way as the previous time (3rd of June 2020). The cause is most likely a system board problem. This part will be replaced Tomorrow by a support engineer.

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-03 06:30
 End      : 2020-06-03 10:12
 Affected   : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served

by a website) and various websites.

The server couldn't be reached after the scheduled weekly reboot, not even on its management interface. Because also C&CZ employees work from home and the interruption didn't get enough urgency fast enough, the interruption lasted too long, apologies for that. The support partner has been contacted and the server has been updated, but the origin of the problem is still unclear. We will also look at making these services more redundant or more easily movable to a different server.

CN00 Slurm master ubuntu 16.04 down

 Begin     : 2020-05-18 09:50
 End      : 2020-05-19 12:15
 Affected   : slurm on ubuntu 16.04 (cn07)

Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running. When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.

Sperwer Database server storing

 Begin     : 2020-05-18 06:30
 End      : 2020-05-18-10:00
 Affected   : various websites and slurm

Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running. When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.

Update May 19th, 12:15 : hardware fixed, situation back to the original state.

Science VPN disruption

 Begin     : 2020-05-06 05:00
 End      : 2020-05-06 08:00
 Affected   : Users of Science VPN

Unexplained crashes starting around 5am on the host system. System offline at around 6am. After a hard reset around 08:00, all seems to be all right again.

Science datacenter network problem

 Begin     : 2020-04-30 12:08
 End      : 2020-04-30 21:44
 Affected   : Users of Ceph storage and a few new compute clusternodes

A broken transceiver caused flapping af a 100 Gb/s connection between two C&CZ datacenters. Hours later the flapping increased, which took down the complete redundant new connection between the two server rooms. When this was noticed, a workarpound was found quickly by shutting down the interface with the broken transceiver. With this the connection was restored. De broken transceiver has been replaced thanks to a swift action from our supplier. Now we have these spare parts ready to use. We asked the supplier whether a configuration change will make the connection more redundant, that just one broken transceiver will not take down the connection.

Jitsi.science.ru.nl not working properly

 Begin     : 2020-04-19 15:00
 End      : 2020-04-20 11:40
 Affected   : Users of jitsi.science.ru.nl

Due to performance tuning having gone wrong the jitsi.science.ru.nl conference rooms cannot be joined by more than one person at the moment. Solved by reinstalling server.

Mailserver certificate problem

 Begin     : 2020-04-13 14:00
 End      : 2020-04-13 14:35
 Affected   : Users Science mail

The new certificate of the Science mailserver hadn't yet been placed in the right place. The expiration of the old certificate caused a problem for Science mail users, that was resolved by replacing the old certificate.

Problems with a virtual host

 Begin     : 2020-02-18 05:30
 End      : 2020-02-18 09:08
 Affected   : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.

The virtual machine host 'oscar' could not boot. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.

Archived service interruptions can be found in the service interruptions archive.