Difference between revisions of "Recente Storingen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Eduroam-probleem op de campus][Eduroam problem on campus])
 
(834 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[nl]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recente Storingen}}
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recent Service Interruptions}}
 +
[/en]
 +
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
{{#customtitle:[Storingen][Service Interruptions]}}
 
 
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
Line 9: Line 14:
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
 +
</onlyinclude>
 +
 +
=== [Standaard RU ICT onderhoudsvensters][Standard RU IT maintenance windows] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
Het ISC maakt ruim vooraf [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 de ICT onderhoudsvensters voor het huidige studiejaar] bekend.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The ISC announces [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 the IT maintenance windows for the current academic year] in time.
 +
[/en]
 +
 +
==[Meld een probleem][Report a problem]==
 +
[nl]Gebruik dit formulier om niet-urgente storingen te melden. Voor urgente storingen, bel 20000 (helpdesk).[/nl]
 +
[en]Use this form to report less urgent problems. For urgent problems, call 20000 (helpdesk).[/en]
 +
 +
<rawHTML>
 +
<iframe src="https://wiki.cncz.science.ru.nl/report-to-helpdesk/form.php" width='700px' height='370px'>&nbsp;</iframe>
 +
</rawHTML>
 +
 +
== [Actuele storingen en gepland onderhoud][Current Service Interruptions and Planned Maintenance] ==
 +
<onlyinclude>
 +
 +
<startFeed />
 +
 +
=== [EduroamCAT niet bruikbaar met Science accounts][EduroamCAT not working with Science accounts] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-02-28 00:00
 +
  Eind          : ?
 +
  Getroffen    : EduroamCAT-gebruikers met Science accounts
 +
 +
[https://cat.eduroam.org/ EduroamCAT] is de Eduroam configuratie-assistent (Configuration Assistant Tool) voor [https://www.eduroam.org/configuration-assistant-tool-cat/ veel soorten devices], waarmee gebruikers eenvoudig verbinding kunnen maken met Eduroam. Dit is echter (nog) niet ingericht voor gebruik van Science accounts (loginnaam@science.ru.nl). C&CZ zoekt naar een oplossing. In de tussentijd kan men verbinding maken via handmatige instelling (zie [https://www.ru.nl/draadloos www.ru.nl/draadloos)] of U/S/E-nummer gebruiken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-02-28 00:00
 +
  End          : ?
 +
  Affected      : EduroamCAT users with Science accounts
  
== [Actuele storingen][Current service interruptions] ==
+
[https://cat.eduroam.org/ EduroamCAT] is the Eduroam Configuration Assistant Tool for [https://www.eduroam.org/configuration-assistant-tool-cat/ many different devices]. However,  this hasn't (yet) been set up for the use of Science accounts (username@science.ru.nl). C&CZ is looking for a solution. In the meantime Eduroam connections have to be configured manually (please consult [https://www.ru.nl/wireless www.ru.nl/wireless)] or using the U/S/E number.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Recent Verholpen Storingen en Onderhoud][Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance] ==
 +
 
 +
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]
 +
[en]To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the [/en]
 +
[http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/CPK CPK mailinglist].
  
 
<startFeed />
 
<startFeed />
 +
=== [Eduroam-probleem op de campus][Eduroam problem on campus] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-07-10 avond
 +
  Eind          : 2020-07-10 avond
 +
  Getroffen    : Eduroam-gebruikers op de campus
 +
 +
Het ISC deelde mee: Om beveiligingsredenen wordt vrijdagavond 10 juli het certificaat van de wifi-server vervangen. Dit heeft gevolgen voor het verbinden van je mobile device met Eduroam als je op de campus bent:
 +
 +
• Als je de melding krijgt dat je het nieuwe certificaat moet accepteren om gebruik te maken van Eduroam, kies dan voor ‘ja’. Je kunt dan weer gewoon gebruik maken van Eduroam;
 +
 +
• Als je deze melding niet krijgt én geen verbinding met Eduroam kunt maken, kies dan voor het draadloze netwerk ‘eduroam-config’. Accepteer de voorwaarden. Volg de instructies om Eduroam opnieuw te installeren.
 +
 +
Meer informatie vind je ook via [https://www.ru.nl/wifi www.ru.nl/wifi] (hier heb je een internetverbinding voor nodig).
 +
 +
Met vragen kun je terecht bij de ICT Helpdesk (024 – 36 22222).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-07-10 evenng
 +
  End          : 2020-07-10 evening
 +
  Affected      : Eduroam users on campus
 +
 +
The ISC announced: For security reasons, the certificate of the wifi server will be replaced in the evening of Friday, July 10. This has consequences for connecting your mobile device to Eduroam when you’re on campus:
 +
 +
• If you get the message that you have to accept the new certificate to use eduroam, choose 'yes'. You can then use eduroam again;
 +
 +
• If you don't get this message and can't connect to Eduroam, choose the wireless network 'eduroam-config'. Accept the terms and conditions. Follow the instructions to reinstall Eduroam.
 +
 +
More information can also be found at [https://www.ru.nl/ict-uk/eduroam www.ru.nl/ict-uk/eduroam] (you will need an internet connection for this).
 +
 +
If you have any questions, please contact the ICT Helpdesk (024 - 36 22222).
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU mail onterecht in Spamfolder][RU mail erroneously in Spam folder] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-03-25 17:52
 +
  Eind          : 2020-07-07 13:13
 +
  Getroffen    : FNWI-medewerkers met Science mail
 +
 +
Aan het Science spamfilter is op 25 maart 2020 een regel "2020 Radboud Universiteit" toegevoegd, die de laatste tijd ook in RU-centrale mailings voorkomt. Daardoor zijn RU-brede mailings van o.a. het CvB en Radboud Recharge onterecht in de Spam folder van FNWI-medewerkers afgeleverd. Met het Science spamfilter proberen we zo goed als mogelijk spam en phishing tegen te gaan, dit is deels handwerk, hierbij zijn fouten niet uitgesloten. C&CZ biedt excuses aan voor de overlast die hierdoor veroorzaakt is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-03-25 17:52
 +
  End          : 2020-07-07 13:13
 +
  Affected      : FNWI employees with Science mail
 +
 +
March 25, a rule "2020 Radboud Universiteit" was added to the Science spamfilter. Recently, this matched RU-central mailings. Therefore RU-wide mailings from e.g. the RU Board and Radboud Recharge have erroneously been delivered in the Spam folder of Science emplyees. The Science spamfilter tries to fight spam and phishing, this is partly manual work in which errors can't be excluded. C&CZ apologizes for the inconvenience this has caused.
 +
[/en]
 +
 +
=== Webserver 'havik' offline ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-06-18 15:45
 +
  Eind          : 2020-06-18 16:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers van diverse websites.
 +
 +
Diverse onderdelen zijn vervangen, we gaan ervan uit dat het tweemaal opgetreden probleem hiermee verholpen is. Voor dual-boot pc's werd tijdens de reparatie een alternatief bootmenu verzorgd.[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-06-18 15:45
 +
  End          : 2020-06-18 16:25
 +
  Affected      : Users of various websites.
 +
 +
Several parts have been replaced. We assume the problem, that occurred twice, is now resolved. For dual-boot pcs, the boot menu was served by an alternative method during the repair.[/en]
 +
 +
=== [Science radius storing][Science radius disruption] ===
 +
[nl]
 +
  Begin : 2020-06-17 11:11
 +
  Eind  : 2020-06-17 11:56
 +
Getroffen : Gebruikers van Science VPN diensten en Eduroam op basis van Science login
 +
 +
Het certificaat van de LDAP-servers is vanochtend vervangen waarbij tevens de certificate chain gewijzigd is.
 +
De radius server gebruikt LDAP als authenticatie-backend en in de radius-configuratie moest ook de certificate chain vervangen worden. Dit was in eerste instantie over het hoofd gezien. Radius is het authenticatie-mechanisme gebruikt door alle VPN-servers en Eduroam.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin : 2020-06-17 11:11
 +
  End  : 2020-06-17 11:56
 +
Affected : Users of Science VPN and Eduroam based on science account
 +
 +
The certificate of the LDAP servers has been replaced this morning, this has also changed the certificate chain.
 +
The radius server uses LDAP as authentication backend and in the radius configuration the certificate chain had to be changed too. This was initially overlooked. Radius is the authentication mechanism used by all VPN servers and Eduroam
 +
[/en]
 +
 +
=== Webserver 'havik' offline ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-06-17 03:38
 +
  Eind          : 2020-06-17 08:52
 +
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu komt van een website) en diverse websites.
 +
 +
De server is wederom uitgevallen op dezelfde manier als op 3 juni 2020. De oorzaak ligt niet bij de reboot maar bij een probleem op het moederbord (is het vermoeden). Dit onderdeel zal morgen (18 juni) worden vervangen door een monteur.[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-06-17 03:38
 +
  End          : 2020-06-17 08:52
 +
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.
 +
 +
The server went down in the same way as the previous time (3rd of June 2020). The cause is most likely a system board problem. This part will be replaced Tomorrow by a support engineer.[/en]
 +
 +
=== Webserver 'havik' offline ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-06-03 06:30
 +
  Eind          : 2020-06-03 10:12
 +
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu
 +
komt van een website) en diverse websites.
 +
 +
De server was na de geplande wekelijkse reboot niet meer te benaderen, zelfs niet op het beheer-interface. Doordat ook C&CZ thuis werkt en niet standaard aanwezig is in het Huygensgebouw en de verstoring niet snel genoeg urgentie kreeg, heeft de storing te lang geduurd, waarvoor excuses. De onderhoudsfirma is ingeschakeld en de server heeft updates gekregen, maar de oorzaak van het probleem is nog onduidelijk. We zullen overigens ook aandacht besteden aan het redundant of eenvoudiger verhuisbaar maken van deze diensten.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-06-03 06:30
 +
  End          : 2020-06-03 10:12
 +
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served
 +
by a website) and various websites.
 +
 +
The server couldn't be reached after the scheduled weekly reboot, not even on its management interface. Because also C&CZ employees work from home and the interruption didn't get enough urgency fast enough, the interruption lasted too long, apologies for that. The support partner has been contacted and the server has been updated, but the origin of the problem is still unclear. We will also look at making these services more redundant or more easily movable to a different server.
 +
[/en]
 +
 +
=== CN00 Slurm master ubuntu 16.04 down ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-05-18 9:50
 +
  Eind          : 2020-05-19 12:15
 +
  Getroffen    : slurm op ubuntu 16.04 (cn07)
 +
 +
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
 +
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-05-18 09:50
 +
  End          : 2020-05-19 12:15
 +
  Affected      : slurm on ubuntu 16.04 (cn07)
 +
 +
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
 +
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
 +
[/en]
 +
 +
=== Sperwer [Database server failure][Database server storing] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-05-18 06:30
 +
  Eind          : 2020-05-18-10:00
 +
  Getroffen    : Diverse websites, slurm
 +
 +
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
 +
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
 +
 +
Update 19 mei 12:15 : hardware gerepareerd, situatie is weer hersteld naar origineel
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-05-18 06:30
 +
  End          : 2020-05-18-10:00
 +
  Affected      : various websites and slurm
 +
 +
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
 +
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
 +
 +
Update May 19th, 12:15 : hardware fixed, situation back to the original state. 
 +
[/en]
 +
 +
=== [Science VPN storing][Science VPN disruption] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-05-06 05:00
 +
  Eind          : 2020-05-06 08:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science VPN diensten
 +
 +
Door onbekende reden vanaf 5 uur crashes op het systeem, vanaf 6 uur was de VPN offline, na een reboot rond 8:00 lijkt alles weer in orde.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-05-06 05:00
 +
  End          : 2020-05-06 08:00
 +
  Affected      : Users of Science VPN
 +
 +
Unexplained crashes starting around 5am on the host system. System offline at around 6am. After a hard reset around 08:00, all seems to be all right again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Science datacenter netwerkprobleem][Science datacenter network problem] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-04-30 12:08
 +
  Eind          : 2020-04-30 21:44
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Ceph opslag en enkele nieuwe rekenclusternodes
 +
 +
Een defecte transceiver deed 1 verbinding van 100 Gb/s tussen twee C&CZ datacenters klapperen. Pas uren later gebeurde dit zo vaak dat de hele redundante nieuwe verbinding tussen de twee C&CZ serverruimtes niet meer werkte. Nadat dit opgemerkt werd, is vrij snel de workaround gevonden: het shutdown zetten van de interface met de defecte transceiver. Hierna kwam de verbinding weer op. De defecte transceiver is inmiddels vervangen dankzij een snelle actie van de leverancier. We hebben nu ook zelf deze transceivers op voorraad. Aan de leverancier is gevraagd of een configuratiewijziging de verbinding zodanig redundant maakt, dat een enkele defecte transceiver in het vervolg geen overlast meer zou geven.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-04-30 12:08
 +
  End          : 2020-04-30 21:44
 +
  Affected      : Users of Ceph storage and a few new compute clusternodes
 +
 +
A broken transceiver caused flapping af a 100 Gb/s connection between two C&CZ datacenters. Hours later the flapping increased, which took down the complete redundant new connection between the two server rooms. When this was noticed, a workarpound was found quickly by shutting down the interface with the broken transceiver. With this the connection was restored. De broken transceiver has been replaced thanks to a swift action from our supplier. Now we have these spare parts ready to use. We asked the supplier whether a configuration change will make the connection more redundant, that just one broken transceiver will not take down the connection.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Jitsi.science.ru.nl niet bruikbaar][Jitsi.science.ru.nl not working properly] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-04-19 15:00
 +
  Eind          : 2020-04-20 11:40
 +
  Getroffen    : Gebruikers van jitsi.science.ru.nl
 +
 +
Vanwege mislukte performance tuning is de installatie van jitsi.science.ru.nl onbruikbaar geworden bij meer dan een enkele persoon in de conference. Opgelost na reinstall van de server.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-04-19 15:00
 +
  End          : 2020-04-20 11:40
 +
  Affected      : Users of jitsi.science.ru.nl
 +
 +
Due to performance tuning having gone wrong the jitsi.science.ru.nl conference rooms cannot be joined by more than one person at the moment. Solved by reinstalling server.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailserver certificaatprobleem][Mailserver certificate problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-04-13 14:00
 +
  Eind          : 2020-04-13 14:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Het nieuwe certificaat van de Science mailserver was nog niet op de juiste plaats neergezet. Daarom veroorzaakte het verlopen van het oude certificaat een probleem voor Science mailgebruikers, dat verholpen werd door het vervangen van het oude door het nieuwe certificaat.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-04-13 14:00
 +
  End          : 2020-04-13 14:35
 +
  Affected      : Users Science mail
 +
 +
The new certificate of the Science mailserver hadn't yet been placed in the right place. The expiration of the old certificate caused a problem for Science mail users, that was resolved by replacing the old certificate.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Probleem met host van virtuele machines][Problems with a virtual host] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2020-02-18 05:30
 +
  Eind          : 2020-02-18 09:08
 +
  Getroffen    : Gebruikers van mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm
 +
 +
De virtuele host 'oscar' kon niet opstarten. Wederom waren kapotte LVM snapshots het probleem.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2020-02-18 05:30
 +
  End          : 2020-02-18 09:08
 +
  Affected      : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.
 +
 +
The virtual machine host 'oscar' could not boot. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Ongeplande GitLab security update][Unplanned GitLab security update] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-12-11 06:00
 +
  Eind          : 2019-12-11 09:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van gitlab.science.ru.nl, mattermost.science.ru.nl, gitlab.pep.cs.ru.nl, mattermost.pep.cs.ru.nl
 +
 +
Er is een kritieke GitLab beveiligings update beschikbaar. Deze wordt op dit moment geinstalleerd. Gedurende de update is GitLab niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-12-11 06:00
 +
  End          : 2019-12-11 09:00
 +
  Affected      : Users of gitlab.science.ru.nl, mattermost.science.ru.nl, gitlab.pep.cs.ru.nl, mattermost.pep.cs.ru.nl
 +
 +
A critical security update for GitLab has been released and is being installed this moment. During the update, GitLab is offline.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Probleem met host van virtuele machines][Problems with a virtual host] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-11-05 05:30
 +
  Eind          : 2019-11-05 09:20
 +
  Getroffen    : Gebruikers van mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm
 +
 +
De virtuele host 'oscar' draait sinds 5:30 niet meer. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing.
 +
Update: Opgelost. Wederom waren kapotte LVM snapshots het probleem.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-11-05 05:30
 +
  End          : 2019-11-05 09:20
 +
  Affected      : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.
 +
 +
The virtual machine host 'oscar' stopped running at 5:30am. The listed virtual machines are not running at the moment. We are working on it.
 +
Update: Resolved. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== Power Distribution Unit failure ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-10-23 16:00
 +
  Eind          : 2019-10-23 16:55
 +
  Getroffen    : Clusternode gebruikers (TCM, VSC, TheoChem) op cn71, cn72 en cn82
 +
 +
Vanwege een defecte PDU zijn de genoemde servers met een enkele voeding uit gegaan en na vervanging van de PDU weer opgestart. Lopende jobs zijn dus niet afgerond.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-10-23 16:00
 +
  End          : 2019-10-23 16:55
 +
  Affected      : Clusternode users (TCM, VSC, TheoChem) on cn71, cn72 and cn82
 +
 +
A failed PDU caused the servers with a single Powersupply to die and restart after the PDU was replaced. Running jobs were not finished on these nodes.
 +
[/en]
 +
 +
=== Webserver 'havik' offline ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-10-06 10:35
 +
  Eind          : 2019-10-07 08:50
 +
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu komt van een website) en diverse websites.
 +
 +
Door een loszittende stroomkabel is een van onze webservers tijdelijk offline geweest. Hoewel deze server voorzien is van twee stroomkabels en twee voedingen, is het niet duidelijk waarom dit tot een onderbreking in de service heeft geleid.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-10-06 10:35
 +
  End          : 2019-10-07 08:50
 +
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.
 +
 +
A loose power cable caused an interruption of one of our web servers. The machine is equipped with redundant power supplies. It's not clear why a single loose cable caused a service interruption.
 +
[/en]
 +
 +
=== [NFS service onderbreking][NFS service interruption] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-09-23 06:30
 +
  Eind          : 2019-09-23 09:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van NFS netwerkwerkschijven (/vol/* op Linux systemen). Het gaat om schijven die waarvan de schijfnaamalias ({schijfnaam}-srv.science.ru.nl) naar het ip-adres van peck verwijst.
 +
 +
Door een configuratiefout op de fileserver 'peck' draaide het NFS proces niet na een reboot. Na het corrigeren van deze fout is de nfs service weer opgestart.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-09-23 06:30
 +
  End          : 2019-09-23 09:00
 +
  Affected      : Users of NFS network shares from server 'peck' (/vol/* on Linux systems). Only disks that have a DNS record ({volumename}-srv.science.ru.nl) pointing to file server 'peck' are affected.
 +
 +
Due to a configuration error, the NFS service on file server 'peck' refused to start. After fixing the error, the NFS service started up correctly.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Opstartproblemen van host van virtuele machines][Boot problems of virtual host] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-09-03 04:30
 +
  Eind          : 2019-09-03 10:47
 +
  Getroffen    : Gebruikers van mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01, labservanttestvm and gitlabrunner
 +
 +
Na een reboot kwam de vmhost 'oscar' niet op. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing.
 +
Update: het probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door volgelopen snapshots. Na het verwijderen van deze snapshots startte het systeem weer goed op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-09-03 04:30
 +
  End          : 2019-09-03 10:47
 +
  Affected      : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01, labservanttestvm and gitlabrunner
 +
 +
At the weekly reboot of vmhost 'oscar', it did not boot properly. The listed virtual machines are not running at the moment. We are working on it.
 +
Update: most probably, the problems where caused by full snapshots. After removal of the snapshots, the system booted properly.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailbox-problemen voor enkele gebruikers][Mailbox problems for a few users] ===
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-08-23  15:10
 +
  Einde        : 2019-08-23  15:57
 +
  Getroffen    : Enkele Science mail gebruikers
 +
 +
Door een beheerfout werden de mailboxen van enkele honderden gebruikers ontoegankelijk. Mail kon niet afgeleverd of gelezen worden totdat dit gerepareerd was. In deze periode heeft de mailclient van 19 gebruikers de mailbox benaderd en dus mogelijk een fout gerapporteerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-08-23  15:10
 +
  End          : 2019-08-23  15:57
 +
  Affected      : A few Science mail users
 +
 +
Due to an administrative error the mailboxen of a few hundreds of users became inaccessible. Mail couldn't be read from or delivered to these mailboxes until this had been repaired. In this period the mailclient of 19 users tried to read the mailbox and thus possibly reported an error.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailproblemen met nieuw ingevoerde inkomende mailserver][Mail problems with newly introduced incoming mail server] ===
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-07-01  10:33
 +
  Einde        : 2019-07-02  12:28
 +
  Getroffen    : Ontvangers van Science mail
 +
 +
Een nieuwe server voor de inkomende mail is op 1 juli toegevoegd. Deze
 +
heeft de nieuwste versie van Ubuntu en andere software en instellingen
 +
meer conform
 +
[https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht?f%5B0%5D=field_keywords%3A68 de richtlijnen]. Na de invoering bleken er problemen met het ontvangen
 +
van mail vanuit Microsoft Office 365 Exchange Online
 +
(mail.protection.outlook.com). Een nog groter probleem was dat sommige
 +
geaccepteerde mails niet doorgestuurd (geforward) werden, maar
 +
teruggestuurd (gebouncet). Omdat dat probleem niet snel opgelost kon
 +
worden, is de nieuw ingevoerde server op 2 juli weer uitgezet. Eind
 +
augustus gaat C&CZ de waarschijnlijke oplossing testen. Als de test slaagt,
 +
zal de nieuwe inkomende mailserver in bedrijf genomen worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-07-01 10:33
 +
  End          : 2019-07-02 12:28
 +
  Affected      : Science mail receivers
 +
 +
A new receiving mailserver was introduced July 1. This server has the
 +
most recent version of Ubuntu and other software and settings that are
 +
more conforming to
 +
[https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijst/verplicht?f%5B0%5D=field_keywords%3A68 the directives (in Dutch)]. After the introduction, problems appeared
 +
with receiving mail from Microsoft Office 365 Exchange Online
 +
(mail.protection.outlook.com). An even bigger problem was that some
 +
accepted mails were not forwarded, but bounced to the sender. Because
 +
that problem couldn't be fixed immediately, the newly introduced server has
 +
been shut down on July 2. At the end of August, C&CZ will test the
 +
probable solution. If the test succeeds, the new incoming server will be put into production.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkstoring centrale RU-netwerk][Network interruption central RU network] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-05-22 18:55
 +
  Einde        : 2019-05-22 19:37
 +
  Getroffen    : Gebruikers van netwerkdiensten
 +
 +
Door een defect geraakte belangrijke RU-centrale netwerkcomponent waren diverse diensten niet bereikbaar. Deze component is dubbel uitgevoerd, dus de uitval had niet tot overlast mogen leiden. Netwerkbeheer [https://www.ru.nl/ict/ ISC] voert onderzoek uit naar wat er precies aan de hand was, om overlast in de toekomst te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-05-22 18:55
 +
  End          : 2019-05-22 19:37
 +
  Affected      : Users of network services
 +
 +
Due to a faulty RU core network device, several service couldn't be reached. This device is in a redundant setup. The [https://www.ru.nl/ict-uk/ ISC] network department will start an investigation what exactly happened and how to prevent nuisance in the future.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Tientallen Science websites, o.a. Roundcube, onbereikbaar][Dozens of Science websites down, also Roundcube] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-05-14 15:28
 +
  Einde        : 2019-05-14 16:20
 +
  Getroffen    : Gebruikers van een website op deze webserver (weber)
 +
 +
Doordat een web-applicatie te veel geheugen gebruikte, kregen alle websites op deze webserver problemen. Pas na herstarten van de webserver waren alle sites weer bereikbaar. We zullen elke web-applicatie beperken in het geheugengebruik om deze overlast in de toekomst te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-05-14 15:28
 +
  End          : 2019-05-14 16:20
 +
  Affected      : Users of a website of this webserver (weber)
 +
 +
Because a web application used too much memory, all websites of this webserver had problems. After restarting the webserver, all websites could be reached again. We will make sure that web applications get memory limits, which will prevent this problem in the future.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Storing DNS nameservice voor Science-domeinen][DNS nameservice interruption for Science domains] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-05-14 16:13
 +
  Einde        : 2019-05-15 21:22
 +
  Getroffen    : Gebruikers buiten de campus die Science services wilden gebruiken
 +
 +
Gistermiddag is er een DNS fout gemaakt met science.ru.nl (vanwege de invoering van het veilige DNSSEC), waardoor science.ru.nl van het internet verdween voor veel gebruikers buiten de campus. 's Avonds is deze fout gecorrigeerd. Vanwege het tijdelijk onthouden van DNS-antwoorden (caching) zullen pas vanavond de laatste problemen hiermee opgelost zijn. In de tussentijd kan men evt. omwegen gebruiken als het herstarten van de thuisrouter en pc, het gebruik van een ander netwerk (mobiele provider) of rainloop.science.ru.nl gebruiken in plaats van roundcube.science.ru.nl voor Science webmail.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-05-14 16:13
 +
  End          : 2019-05-15 21:22
 +
  Affected      : Off-campus users wanting to access Science servers
 +
 +
Yesterday afternoon a DNS error with science.ru.nl (due to the introduction of the secure DNSSEC) made science.ru.nl disappear from the internet for many users, when viewed from outside campus. In the evening this error has been corrected. Because of the caching of DNS responses, the last problems should disappear tonight. In the meantime one can use workarounds like rebooting the home router and/or pc, using a different network (mobile provider) or using rainloop.science.ru.nl instead of roundcube.science.ru.nl for webmail access.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkstoring Huygens vleugel 4][Network interruption Huygens wing 4] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-04-13 05:15
 +
  Einde        : 2019-04-15 14:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 4
 +
 +
Door een defect geraakte netwerkswitch zijn ca 40 netwerk-aansluitpunten in Huygens vleugel 4 tijdelijk buiten bedrijf geraakt. De switch is inmiddels vervangen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-04-13 05:15
 +
  End          : 2019-04-15 14:00
 +
  Affected      : Users in Huygens wing 4
 +
 +
Due to a faulty network switch, approx 40 network connections in Huygens wing 4 were temporarily unavailable. The switch has been replaced.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Matlab licentieserver down][Matlab license server down] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-03-28 07:30
 +
  Einde        : 2019-03-28 09:46
 +
  Getroffen    : Matlab gebruikers
 +
 +
Vanochtend stopte de Matlab license server omdat er gisteren bij de upgrade naar de nieuwe versie R2019a een fout was gemaakt. Nadat de fout hersteld was, deelde de licentieserver weer licenties uit.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-03-28 07:30
 +
  End          : 2019-03-28 09:46
 +
  Affected      : Matlab users
 +
 +
This morning, the Matlab license server stopped, because yesterday an error had been made in the upgrade to version R2019a. After the error had been corrected, the license server was restarted, which resolved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20190326
 +
  Einde        : 20190327 16:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 +
 +
De [[Kamerbreed|posterprinter]] is defect, maar het is niet makkelijk te repareren. We hopen dat de printer over niet te lange tijd weer beschikbaar zal zijn. Wijk tot die tijd evt. uit naar de [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/winkels/copyshop/ RU copyshop].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20190326
 +
  End          : 20190327 16:00
 +
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 +
 +
The [[Kamerbreed|poster printer]] has to be repaired, but we can't easily fix it. We hope to have the printer operational again in the near future. In the meantime you might use the [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/winkels/copyshop/ RU copyshop].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Geen verbinding met Eduroam met science-accounts][No connections to Eduroam with science accounts] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2019-03-10 18:00
 +
  Eind          : 2019-03-13 08:30
 +
  Getroffen    : vele Eduroam-gebruikers met science accounts
 +
 +
Door een fout in de configuratie van de Science radius server mislukten vele connecties naar Eduroam voor gebruikers met Science accounts.
 +
Het vergde twee dagen grondig onderzoek door zowel ISC als C&CZ om dit te herstellen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2019-03-10 18:00
 +
  End          : 2019-03-13 08:30
 +
  Affected      : many Eduroam users with science accounts
 +
 +
Due to a configuration fault in the Science radius server, many connections to Eduroam for users with a science account failed.
 +
It took two days of joint investigation by ISC and C&CZ to resolve this problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Eduroam toch niet gestopt voor verouderde system (Windows XP, Android 4.1, ...)][No Eduroam end for deprecated systems (Windows XP, Android 4.1, ...)] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-12-10 05:00
 +
  Eind          : 2018-12-10 12:00
 +
  Getroffen    : sommige Eduroam-gebruikers
 +
 +
Op 10 december werd de ondersteuning van het beveiligingsprotocol TLS v1 en v1.1 stopgezet binnen het Radboud Eduroam wireless netwerk.
 +
Vanaf dat moment moesten alle wireless clients zoals laptops, smartphones, tablets en dergelijke, gebruik maken van TLS versie 1.2 of hoger.
 +
 +
Helaas was de uitkomst van deze wijziging niet zoals verwacht .
 +
Er bleken na de wijziging meer clients te zijn met verbindingsproblemen dan het aantal clients dat TLSv1 gebruikte.
 +
Na een periode van testen en uitzoekwerk heeft het ISC rond 12:00 uur besloten de wijziging terug te draaien.
 +
 +
Hoewel de achterliggende redenen nog steeds van kracht zijn, is het stopzetten van TLSv1 ondersteuning voorlopig opgeschort.
 +
In overleg met SURF zal er de komende tijd uitgezocht worden wat de oorzaken waren voor de problemen van de verschillende clients.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-12-10 05:00
 +
  End          : 2018-12-10 12:00
 +
  Affected      : some Eduroam users
 +
 +
On December 10, the support for the security protocol TLS v1 and v1.1 was discontinued within the Radboud Eduroam wireless network.
 +
From that moment on, all wireless clients such as laptops, smartphones, tablets and the like must use TLS version 1.2 or higher.
 +
 +
Unfortunately, the outcome of this change was not as expected.
 +
After the change, there were more clients with connection problems than the number of clients using TLSv1.
 +
After a period of testing and research, the ISC decided around 12.00 to reverse the change.
 +
 +
Although the underlying reasons are still valid, the termination of TLSv1 support has been suspended for the time being.
 +
In consultation with SURF it will be decided in the coming period what caused the problems of the different clients.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Disk probleem milton fileserver][Disk problem milton fileserver] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-27 06:30
 +
  Eind          : 2018-08-27 09:40
 +
  Getroffen    : Gebruikers van server milton (Milieukunde), disk milkun16
 +
 +
Een van de data-disken heeft een corrupt bestandssysteem. Gedurende het genoemde tijdslot is de milton onbereikbaar geweest. De milton loopt op dit moment zonder de betreffende disk (milkun16). Er wordt een poging gedaan de disk te repareren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-27 06:30
 +
  End          : 2018-08-27 09:40
 +
  Affected      : Users of server milton (Milieukunde), disk milkun16
 +
 +
One of the data-disks has a currupted file system. During the time slot menioned above, the server was unavailable. At the moment the server is running without the defective disk (milkun16). At the moment, we are trying to fix the disk.
 +
[/en]
 +
 +
=== [SSH connecties van te oude clients/servers][SSH connections of older clients/servers] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-09-11 07:20
 +
  End          : 2018-09-11 10:25
 +
  Affected      : Ubuntu 12_04 LTS servers / Ubuntu 12 (or older) clients
 +
 +
A configuration change was automatically put into production Tuesday morning which had been prepared the previous day on Ubuntu 14_04 LTS, Ubuntu 16_04 LTS and Ubuntu 18_04 LTS in order to increase the level of security of SSH connections within FNWI. The change had the side effect of crashing the SSH daemon on Ubuntu 12_04 LTS and preventing older SSH clients from connecting at all. Users are encouraged to update their SSH clients so that we can [https://wiki.mozilla.org/Security/Guidelines/OpenSSH gradually increase the level of security] again.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-09-11 07:20
 +
  Eind          : 2018-09-11 10:25
 +
  Getroffen    :  Ubuntu 12_04 LTS servers / Ubuntu 12 (of nog oudere) clients
 +
 +
Een configuratiewijziging die dinsdagochtend automatisch actief werd zorgde voor een crash van de SSH daemon op Ubuntu 12_04 LTS. Op maandag was getest tegen Ubuntu 14_04 LTS, Ubuntu 16_04 LTS en Ubuntu 18_04 LTS. Tevens ondervonden oudere SSH clients connectiviteitsproblemen maar is het verzoek die te updaten zodat het [https://wiki.mozilla.org/Security/Guidelines/OpenSSH niveau van beveiliging voor SSH verhoogd] kan worden binnen FNWI.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Hardware van host van virtuele machines defect][Host hardware of virtual machines broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-23 01:41
 +
  Eind          : 2018-08-23 11:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van crestron (AVD) gitlab7 (PEP) goudsmit (NMR) msql01
 +
 +
Vannacht raakte de host van een aantal vm's (oscar) defect. Door het inzetten van een vervangende server (joule) is dit probleem tijdelijk opgelost. Morgen wordt de machine gerepareerd en zal gepland worden wanneer de machines weer gewisseld worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-23 01:41
 +
  End          : 2018-08-23 11:35
 +
  Affected      : Users of crestron (AVD) gitlab7 (PEP) goudsmit (NMR) msql01
 +
 +
Last night the host for a number of vm's (oscar) broke down. By using a replacement server (joule) this problem has been temporarily resolved. Tomorrow the machine will be repaired ans we will determine when the machines will be switched back.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Bug in nieuwe IMAP-mailserver verholpen][Bug in new IMAP mailserver resolved] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-09 13:05
 +
  Eind          : 2018-08-22 09:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers die Science mail lezen
 +
 +
De nieuwe versie van de IMAP-mailserversoftware bevatte een serieuze bug in de afhandeling van SSL-connecties, die er toe leidde dat connecties vaak wegvielen en
 +
afhankelijk van de mailclient tot een bijna onwerkbare situatie leidde. Vanochtend is een patch voor deze bug ge&iuml;nstalleerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-09 13:05
 +
  End          : 2018-08-22 09:25
 +
  Affected      : Users wanting to read Science mail
 +
 +
The new version of the IMAP mailserver software contained a bug in the handling of SSL connections, that led to connections being dropped and depending on the mailclient led to a mailserver that could hardly be used. This morning a patch for this bug has been installed.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkprobleem IMAP-mailserver t.g.v. fout bij update][Network problem IMAP-mailserver because of error during update] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-20 15:32
 +
  Eind          : 2018-08-20 ca. 15:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers die Science mail lezen
 +
 +
Tijdens het uittesten van een mogelijke update van de IMAP mailserver, zorgde een fout ervoor dat de mailserver niet bereikbaar was gedurende ca. een kwartier.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-20 15:32
 +
  End          : 2018-08-20 ca. 15:45
 +
  Affected      : Users reading science mail
 +
 +
While testing a possible update to the IMAP mailserver, an error made the mailserver unavailable for ca. fifteen minutes.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Upgrade IMAP-mailserver post.science.ru.nl: donderdag 9 augustus 2018 13:00-13:05][Upgrade IMAP mailserver post.science.ru.nl: Thursday August 9 2018 13:00-13:05] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-09 13:00
 +
  Eind          : 2018-08-09 13:05
 +
  Getroffen    : Gebruikers die Science mail lezen
 +
 +
De IMAP-mailserver post.science.ru.nl wordt vervangen door een nieuwe server. Daardoor heeft men ca. 5 minuten geen verbinding met de IMAP-server post.science.ru.nl.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-09 13:00
 +
  End          : 2018-08-09 13:05
 +
  Affected      : Users wanting to read Science mail
 +
 +
The IMAP mailserver post.science.ru.nl is being replaced by a new server. Therefore connections to the IMAP mailserver post.science.ru.nl will not be possible during ca. 5 minutes.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Serveronderhoud Shares: vrijdag 3 augustus 2018 12:00-13:00][Server maintenance shares: Friday 3rd of August 2018 12:00-13:00] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-08-03 12:00
 +
  Eind          : 2018-08-03 13:00
 +
  Getroffen    : Netwerk-shares van C&CZ servers, shares: 45t acfiles acfiles2 acl-ru-nl$ acs4 aerochem afstudeertest afstudeerwerk akolkmandata albert amsbackup amscommon animal arb astropresentie avd bbb-priv beevee betadidactiek b-fac-backup bioalg bioexamencie bioexamencierw bioniccell bio-orgchem birds bko boltje botany-general carisma carta ccs4 ccz cczhelpdesk cczsecr cdalgemeen cdbiow cdisis cdoii cdomw cdwinst celbio1 celbio2 celbio2 celbio3 ces2017 chemprac chemstaff cncz coastoffon cudotest cursus cursusdossiers dbiwwr-ro dbiwwr-rw dcnadmin desda diafragma docent docenten ds ecogen ecologie ehef1 ehef2 ehef3 ehef4 embdata epsylon erhvedata evsf2data10 evsf2data15 evsf2data16 evsf2data17 evsf2data18 evsf2data19 evsf2data7 evsf2data8 evsf2data9 evsf2schijf1 exoarchief femtospin fsr geminstr geminstr2 gi1 gi2 gi3 giphouse gipsy gissig global global global gmi goudsmit1 goudsmit2 goudsmit3 goudsmit4 goudsmitoldusers grafting hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup3 hfml-backup4 hfml-backup-inst hfml-data hfml-engineering hfml-secr highres honours huckgroup hybrids icis icisafstudeer icisbureau iciscop icislaquso icissec icisst ifl ifl-d1 IJSO imappdir imappsecr immbureau immstaff impuls introcie invbio iris isis isptinspec itt iwwr1 janvanhest kaartenbak kangoeroe khaj kolkteaching labservant lambiek leonardo licenses liquidhelium liquids mailmanincludes marcurkasco master mathematica mathsolcie mbaudit1 mbaudit2 mbaudit3 mbaudit4 mbaudit5 mbbioel mbbioel2 mbcortex mbonderwijs mbread mbscon mbsl mbwrite mercator mestrelab mi1 mi2 mi3 micord micro-bulk1 micro-bulk2 micro-labmembers mlf90 mlf90grp mlf90linac mlfalgemeen mlfsec molbiol molchem molchem2 molchem3 molneuro molphtec mol-secr morph mpcoldmol2 mpcoldmollab mpcoldsecr mppstaf multimedia mwstudiereis neuroinf neuroinf2 neuropi nmr500data nmrspectra olcbiocie olcbiow olccudo olcii-archief olympus onderwijskwalificatiedossiers onlyme ons orgdier orgdiermac owc owc1 parp pcb plantkunde-hgl poliepC poliepD pracnat practica project1mpp puc randomwalkmodel rotax ruversatest secrmolbiol secrthch share sigma sigmacies smol snn snn2 snn3 snn4 sofie software soheto solids sos spectra spectra-rw spibdossier spm spmdata1 spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmmagstm spmnanolab spmstaff ssi ssiguest staff-hfml stroom studiereis2013 synorgchem tece teceleiding template-ru-nl$ template-ru-nl$ template-ru-nl$ tf2devices thalia thaliacies thchem tracegas tracegastemp tzacad ucm unl vcbio_prive vergader vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc16 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin vscxray wallpaper wikis wiskalg wiskunde wiskundetoernooi wkru zeegras
 +
 +
 +
Drie van onze fileservers moeten firmware updates krijgen, waarvoor de machines moeten rebooten. De shares zijn uiterlijk een uur niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-08-03 12:00
 +
  End          : 2018-08-03 13:00
 +
  Affected      : Network-shares on C&CZ servers, shares: 45t acfiles acfiles2 acl-ru-nl$ acs4 aerochem afstudeertest afstudeerwerk akolkmandata albert amsbackup amscommon animal arb astropresentie avd bbb-priv beevee betadidactiek b-fac-backup bioalg bioexamencie bioexamencierw bioniccell bio-orgchem birds bko boltje botany-general carisma carta ccs4 ccz cczhelpdesk cczsecr cdalgemeen cdbiow cdisis cdoii cdomw cdwinst celbio1 celbio2 celbio2 celbio3 ces2017 chemprac chemstaff cncz coastoffon cudotest cursus cursusdossiers dbiwwr-ro dbiwwr-rw dcnadmin desda diafragma docent docenten ds ecogen ecologie ehef1 ehef2 ehef3 ehef4 embdata epsylon erhvedata evsf2data10 evsf2data15 evsf2data16 evsf2data17 evsf2data18 evsf2data19 evsf2data7 evsf2data8 evsf2data9 evsf2schijf1 exoarchief femtospin fsr geminstr geminstr2 gi1 gi2 gi3 giphouse gipsy gissig global global global gmi goudsmit1 goudsmit2 goudsmit3 goudsmit4 goudsmitoldusers grafting hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup3 hfml-backup4 hfml-backup-inst hfml-data hfml-engineering hfml-secr highres honours huckgroup hybrids icis icisafstudeer icisbureau iciscop icislaquso icissec icisst ifl ifl-d1 IJSO imappdir imappsecr immbureau immstaff impuls introcie invbio iris isis isptinspec itt iwwr1 janvanhest kaartenbak kangoeroe khaj kolkteaching labservant lambiek leonardo licenses liquidhelium liquids mailmanincludes marcurkasco master mathematica mathsolcie mbaudit1 mbaudit2 mbaudit3 mbaudit4 mbaudit5 mbbioel mbbioel2 mbcortex mbonderwijs mbread mbscon mbsl mbwrite mercator mestrelab mi1 mi2 mi3 micord micro-bulk1 micro-bulk2 micro-labmembers mlf90 mlf90grp mlf90linac mlfalgemeen mlfsec molbiol molchem molchem2 molchem3 molneuro molphtec mol-secr morph mpcoldmol2 mpcoldmollab mpcoldsecr mppstaf multimedia mwstudiereis neuroinf neuroinf2 neuropi nmr500data nmrspectra olcbiocie olcbiow olccudo olcii-archief olympus onderwijskwalificatiedossiers onlyme ons orgdier orgdiermac owc owc1 parp pcb plantkunde-hgl poliepC poliepD pracnat practica project1mpp puc randomwalkmodel rotax ruversatest secrmolbiol secrthch share sigma sigmacies smol snn snn2 snn3 snn4 sofie software soheto solids sos spectra spectra-rw spibdossier spm spmdata1 spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmmagstm spmnanolab spmstaff ssi ssiguest staff-hfml stroom studiereis2013 synorgchem tece teceleiding template-ru-nl$ template-ru-nl$ template-ru-nl$ tf2devices thalia thaliacies thchem tracegas tracegastemp tzacad ucm unl vcbio_prive vergader vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc16 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin vscxray wallpaper wikis wiskalg wiskunde wiskundetoernooi wkru zeegras
 +
 +
 +
Three of our main fileservers need firmware updates, this requires the servers to be rebooted several times. The shares will be unavailable for at most one hour.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud RU: maandagavond/nacht 2 op 3 juli vanaf 22:00 uur][RU network maintenance: Monday evening/night July 2 to 3 from 22:00 hours] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
Op maandagavond 2 juli zal onderhoud plaatsvinden aan centrale netwerkonderdelen van de RU. Vanaf 22:00 uur zullen centrale RU-diensten en -netwerk meestal niet beschikbaar zijn. Telefonie ondervindt geen storing. Voor de C&CZ-services kan verstoring optrden: enige tijd geen connectie met Internet. Denk s.v.p. na of deze mogelijke verstoring voor u gevolgen heeft en bereid u indien nodig voor. Toekomstige onderhoudsvensters zijn op de [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ website van het ISC] te zien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Monday evening July 2, there will be maintenance on central RU network equipment. From 22:00 hours, central RU applications and network will not be available most of the time. For telephones no disturbance is expected. For the C&CZ services there is a possibility of disruptions: no Internet connection for some time. Please think which processes depend on connectivity to RU central services and prepare for this possible outage if necessary. Future maintenance windows can be seen on the [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ ISC website].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderbreking delen telefonieservice][Interruption of parts of the telephone service] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-06-09 08:00
 +
  Eind          : 2018-06-09 17:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers analoge telefonieapparatuur.
 +
 +
Op zaterdag 9 juni vanaf 8:00u tot circa 12:00u zal er geen analoog telefoonverkeer mogelijk zijn vanaf de AudioCodes bij FNWI. Dan wordt de bestaande apparatuur waarvan in het Huygens gebouw en periferie gebruik wordt gemaakt verplaatst en opnieuw aangesloten. Op deze AudioCodes zijn uitsluitend analoge lijnen aangesloten zoals DECT telefoons, Faxen en dergelijke. De groene toestellen (noodtelefoons) zijn niet op deze AudioCodes aangesloten maar op de calamiteiten centrale.
 +
 +
Die calamiteiten centrale zal in de middag kort uit dienst gaan i.v.m. het opnieuw aansluiten van de spanning. Dit zal ca 10 minuten duren.  De meeste groene telefoons en liften in het Huygensgebouw zijn hier op aangesloten.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-06-09 08:00
 +
  End          : 2018-06-09 17:00
 +
  Affected      : Users of analog telephone equipment.
 +
 +
Saturday june 9th from 8:00h until approximately 12:00h analog telephone communications via AudioCodes will not be possible. At this time the existing equipment used in the Huygens- and surrounding buildings will be moved and reconnected. Only traditional analog equipment such as DECT phones and such are connected to the AudioCodes. The green (emergency) phones are not connected to these AudioCodes but to the emergency telephone exchange.
 +
 +
The emergency telephone exchange wil go down for ten minutes during the afternoon due to an intteruption of the power supply. The bulk (if not all) of the emergency phones and elevators are connected to this emergency telephone exchange and will therefore not be operational at that time.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Geen Internet (DHCP probleem voor dynamische adressen)][No Internet (DHCP problem for leased addresses)] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-06-09 07:00
 +
  End          : 2018-06-12 10:49
 +
  Affected      : Network devices with leased addresses
 +
 +
Last week, the DHCP infrastructure at FNWI was changed, in order to move from old to new servers. An error was made when we had to move back because DHCP did not run well on a virtual interface. When the first complaints came in this morning, we quickly found and repaired the error. We try to avoid further service disruptions while improving the DHCP service.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-06-09 07:00
 +
  Eind          : 2018-06-12 10:49
 +
  Getroffen    : Apparatuur met een dynamisch netwerkadres
 +
 +
Vorige week is de DHCP-infrastructuur bij FNWI gewijzigd om van oude naar nieuwe servers te gaan. Een fout werd gemaakt toen we terug moesten naar een oude server omdat DHCP niet goed liep op een virtueel adres. Toen vanochtend de eerste klachten binnenkwamen, hebben we snel de fout gevonden en gerepareerd. We proberen verdere serviceonderbrekingen te voorkomen en tegelijkertijd de DHCP-service te verbeteren.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Geen analoog telefoonverkeer op zaterdag 9 juni][No analog telephone communications on Saturday June 9] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-06-09 08:00
 +
  Eind          : 2018-06-09 17:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers analoge telefonieapparatuur
 +
 +
Op zaterdag 9 juni vanaf 8:00u tot circa 12:00u zal er geen analoog telefoonverkeer mogelijk zijn vanaf de AudioCodes bij FNWI. Dan wordt de bestaande apparatuur waarvan in het Huygens gebouw en periferie gebruik wordt gemaakt verplaatst en opnieuw aangesloten. Op deze AudioCodes zijn uitsluitend analoge lijnen aangesloten zoals DECT-telefoons, faxen en dergelijke. De groene noodtelefoons zijn niet op deze AudioCodes aangesloten maar op de calamiteiten centrale.
 +
 +
Die calamiteitencentrale zal in de middag daarna kort uit dienst gaan i.v.m. het opnieuw aansluiten van de spanning. Dit zal ca 10 minuten duren.  De meeste groene telefoons en liften in het Huygensgebouw zijn hier op aangesloten. Deze zullen dus gedurende 10 minuten niet te gebruiken zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-06-09 08:00
 +
  End          : 2018-06-09 17:00
 +
  Affected      : Users of analog telephone equipment
 +
 +
Saturday June 9th from 8:00h until approximately 12:00h analog telephone communications via AudioCodes will not be possible at FNWI. At that time the existing equipment used in the Huygens and surrounding buildings will be moved and reconnected. Only traditional analog equipment such as DECT phones are connected to the AudioCodes. The green emergency phones are not connected to these AudioCodes but to the emergency telephone exchange.
 +
 +
The emergency telephone exchange wil go down for ten minutes during the afternoon of that day due to an interruption of the power supply. The bulk (if not all) of the emergency phones and elevators are connected to this emergency telephone exchange and will therefore not be operational during those ten minutes.
 +
[/en]
 +
 +
=== [FNWI DNS nameserver probleem met ru.nl][FNWI DNS nameserver problem with ru.nl] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-05-22 14:24
 +
  End          : 2018-05-22 16:00
 +
  Affected      : Wired FNWI users wanting to access ru.nl sites or hosts
 +
 +
Last week, the DNS infrastructure at FNWI was changed, in order to move from old to new servers and to prepare for the use of DNSSEC. A workaround for the internal/external view of ru.nl had an unwanted side effect. This made the FNWI DNS servers lose the info about ru.nl. We had to resort to a different workaround to fix this. We try to avoid further service disruptions while improving the DNS services.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-05-22 14:24
 +
  Eind          : 2018-05-22 16:00
 +
  Getroffen    : Bedrade FNWI-gebruikers die een ru.nl site of host wilden benaderen
 +
 +
Vorige week is de DNS-infrastructuur bij FNWI gewijzigd om van oude naar nieuwe servers te gaan en om voor te bereiden op het gebruik van DNSSEC. Een workaround voor de interne/externe view van ru.nl had een ongewenste bijwerking. Hierdoor verloren de FNWI DNS-servers de informatie over ru.nl. We moesten een andere workaround zoeken om dit probleem te verhelpen. We proberen verdere serviceonderbrekingen te voorkomen en tegelijkertijd de DNS-services te verbeteren.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Meerdere problemen met back-up server][Multiple backup server issues] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-03-17
 +
  End          : 2018-03-26
 +
  Affected      : users wanting a restore of a recently created/changed file
 +
 +
Backups were incomplete since March 17th. The tape robot couldn't be used because a tapedrive failed, probably due to dry weather conditions. Therefore holding disks filled up. Only the backup of Tuesday upon Wednesday is possibly complete, but we lack backups of March 21st and 22nd, which is caused by a filesystem inconsistency of the holding disks, repairs already take two days.
 +
We're trying hard to make backups this weekend, but please be cautious with your files, since restores of recently changed files might fail.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-03-17
 +
  Eind          : 2018-03-26
 +
  Getroffen    : gebruikers die een restore willen van een onlangs gemaakt of veranderd bestand
 +
 +
Back-ups waren niet meer compleet sinds 17 maart. De taperobot kon niet gebruikt worden omdat een tapedrive defect was, waarschijnlijk vanwege het droge weer. Daarom kon er geen data naar tape geschreven worden, waardoor de tijdelijke schijfruimte volliep met back-ups. Alleen de back-ups van dinsdag op woensdag zijn mogelijk compleet, maar we missen de back-ups van 21 en 22 maart vanwege een probleem met het bestandssysteem, reparatie duurt al twee dagen.
 +
We proberen z.s.m. weer back-ups te maken, maar wees voorzichtig. Restores van nieuwe of recent veranderde bestanden kan een probleem zijn.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Homedirectories unavailable on windows][Homedirectories onbereikbaar op windows] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-03-06  12:00
 +
  End          : 2018-03-06  12:50
 +
  Affected      : Windows users with homedirectory on home2 (check yours in diy.science.ru.nl)
 +
 +
During the process of restoring the homedirectory of the affected user of the ransomware, the samba server was restarted, however it stopped, but not start. This was noticed only 45 minutes later. We have ajusted our monitoring to help us notice this more quickly.[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-03-06  12:00
 +
  Eind          : 2018-03-06  12:50
 +
  Getroffen    : Gebruikers van windows met homedirectories op home2 (kijk op dhz.science.ru.nl waar jouw home-directory staat)
 +
 +
Tijdens het herstellen van de getroffen homedirectory van de gebruiker met ransomware is de samba server geherstart, alleen is de server gestopt, maar niet opnieuw gestart. Het duurde 45 minuten voor we dit door hadden. Inmiddels hebben we de monitoring aangepast, zodat die ons kan waarschuwen voor dit probleem.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Ransomware on IMAPP shares][Gijzelsoftwware op IMAPP mappen] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-03-06  08:40
 +
  End          : 2018-03-06  14:00
 +
  Affected      : Users of imappsecr, imappdir and astropresentie shares
 +
 +
Due to an accidental opening of an e-mail attachment (called Resume.doc), which contained a macro-based ransomware, all the files and directories on the mentioned shares were either removed or encrypted and a message was left on the infected computer to contact a certain URL to get the files back. The files were restored from backup and the PC wiped clean and re-installed.
 +
NB. The f-secure software did not recognise this malware yet at the time.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-03-06  08:40
 +
  Eind          : 2018-03-06  14:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van imappsecr, imappdir en astropresentie mappen
 +
 +
Door het per ongeluk openen van een e-mail bijlage (genaamd Resume.doc), waar een macrovirus in zat, zijn alle bestanden en submappen op de genoemde mappen verwijderd of versleuteld en een bericht achtergelaten in elke map om naar een bepaalde URL te gaan om ze weer terug te kunnen krijgen. Wij hebben de files teruggehaald uit de backup en de PC is opnieuw geinstalleerd.
 +
NB. De f-secure software heeft dit document niet herkent als foute software toen het geopend werd.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Probleem met uitgaande mailserver (smtp)][Problem with outgoing mailserver (smtp)] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-02-08  02:39 + 08:57 +
 +
  End          : 2018-02-08  07:53 + ... + finally 15:39
 +
  Affected      : Science users wanting to send mail through smtp.science.ru.nl
 +
 +
Yesterday morning, we got an alarm because the smtp service did not work properly. The cause was found to be that from various PCs from, among other countries, China, connections were built up with one of the smtp servers, without actually sending an e-mail, as a result of which all these connections were left hanging. If the number of standing connections became too high, the server became unusable for others. This service has to be be accessible from the Internet, because of [[Email_authsmtp|authenticated SMTP]]. After a few PCs had been blocked, at 15:39 [https://www.fail2ban.org Fail2ban] was turned on, that is also used to protect other services accessible from the Internet, such as [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#Mail.5B-.5D.5B_.5Dserver mailservers], [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D Linux loginservers], [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#WWW.5B-.5D.5B_.5Dservers WWW-servers] and [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#GitLab.5B-.5D.5B_.5D_servers GitLab servers].
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-01-08  02:39 + 08:57 +
 +
  Eind          : 2018-01-08  07:53 + ... + definitief 15:39
 +
  Getroffen    : Science gebruikers die mail wilden versturen via smtp.science.ru.nl
 +
 +
Gisterochtend kregen we alarm omdat de smtp-service niet goed werkte. De oorzaak bleek te zijn dat vanaf diverse PC's uit o.a. China verbindingen werden opgebouwd met een van de smtp-servers, zonder daadwerkelijk een mail te sturen, waardoor al deze verbindingen bleven hangen. Bij een te groot aantal staande verbindingen werd de server onbruikbaar voor anderen. Deze service moet vanwege [[Email_authsmtp|authenticated SMTP]] vanaf het Internet bereikbaar zijn. Nadat eerst enkele PC's geblokkeerd waren, is om 15:39 [https://www.fail2ban.org Fail2ban] aangezet, zoals dat ook gebruikt wordt ter bescherming van andere services die vanaf het Internet bereikbaar zijn, zoals [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#Mail.5B-.5D.5B_.5Dserver mailservers], [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D Linux loginservers], [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#WWW.5B-.5D.5B_.5Dservers WWW-servers] en [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hardware_servers#GitLab.5B-.5D.5B_.5D_servers GitLab servers].
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Fileserver onderhoud i.v.m. gerapporteerd schijfprobleem][Fileserver maintenance because of reported disc problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-01-22  08:30
 +
  End          : 2018-01-22  09:45
 +
  Affected      : Science users with network discs from this server:
 +
        acfiles aerochem amsbackup amscommon animal astropresentie avance500
 +
        avance600 beevee b-fac-backup bioniccell bio-orgchem boltje carisma
 +
        celbio1 celbio2 chemprac cncz coastoffon csgi-archief desda ds ehef1
 +
        ehef2 ehef3 ehef4 femtospin geminstr2 giphouse gissig global gmi goudsmit1
 +
        hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup3 hfml-backup-inst highres imappdir
 +
        imappsecr impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe khaj
 +
        linova500 linova800 marcurkasco mathsolcie mbaudit1 mbscon mbsl molbiol
 +
        mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest olympus puc randomwalkmodel
 +
        ruversatest secres2 secrmolbiol sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
        spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmmagstm spmnanolab
 +
        spmstaff ssi ssiguest staff-hfml stroom thalia thaliacies ucm vsc vsc1
 +
        vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8
 +
        vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
 +
This morning the fileserver reported a disc problem. To diagnose this, we have to upgrade the firmware, which makes downtime necessary. We planned this for next Monday morning because of the Next Business Day support contract. Sorry for any inconvenience.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-01-22  08:30
 +
  Eind          : 2018-01-22  09:45
 +
  Getroffen    : Science gebruikers met netwerkschijven op deze server:
 +
        acfiles aerochem amsbackup amscommon animal astropresentie avance500
 +
        avance600 beevee b-fac-backup bioniccell bio-orgchem boltje carisma
 +
        celbio1 celbio2 chemprac cncz coastoffon csgi-archief desda ds ehef1
 +
        ehef2 ehef3 ehef4 femtospin geminstr2 giphouse gissig global gmi goudsmit1
 +
        hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup3 hfml-backup-inst highres imappdir
 +
        imappsecr impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe khaj
 +
        linova500 linova800 marcurkasco mathsolcie mbaudit1 mbscon mbsl molbiol
 +
        mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest olympus puc randomwalkmodel
 +
        ruversatest secres2 secrmolbiol sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
        spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmmagstm spmnanolab
 +
        spmstaff ssi ssiguest staff-hfml stroom thalia thaliacies ucm vsc vsc1
 +
        vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8
 +
        vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
 +
De fileserver rapporteerde vanochtend een schijfprobleem. Om dit te onderzoeken moet de firmware een update krijgen, hiervoor moet de server down. Dit hebben we gepland voor a.s. maandagmorgen vanwege het Next Business Day onderhoudscontract.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [GitLab tijdelijk niet beschikbaar tijdens upgrade][GitLab temporarily unavailable during upgrade] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2018-01-16  23:00
 +
  End          : 2018-01-17 ~11:00
 +
  Affected      : GitLab users
 +
Because of a planned upgrade, gitlab.science.ru.nl and
 +
gitlab.pep.cs.ru.nl will not be available. See also:
 +
[https://about.gitlab.com/2018/01/12/gitlab-critical-release-preannouncement/]
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2018-01-16  23:00
 +
  Eind          : 2018-01-17 ~11:00
 +
  Getroffen    : GitLab gebruikers
 +
Vanwege een geplande upgrade zullen gitlab.science.ru.nl en
 +
gitlab.pep.cs.ru.nl niet beschikbaar zijn. Zie ook:
 +
[https://about.gitlab.com/2018/01/12/gitlab-critical-release-preannouncement/]
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Verlopen certificaat IMAP mailserver][Expired certificate for IMAP mailserver] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-12-11  00:59
 +
  End          : 2017-12-11  09:47
 +
  Affected      : Users of the Science IMAP mailserver
 +
 +
The new certificate for the IMAP mailserver hadn't been put into place correctly. Sorry for any inconvenience.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-12-11  00:59
 +
  Eind          : 2017-12-11  09:47
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de Science IMAP mailserver
 +
 +
Het nieuwe certificaat voor de IMAP mailserver was niet juist ge&iuml;nstalleerd. Excuses voor de overlast.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Foutief Adobe Acrobat Pro DC pakket op install-schijf][Incorrect Adobe Acrobat Pro DC package on install disc] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-12-02  16:20
 +
  End          : 2017-12-05  16:14
 +
  Affected      : Users who installed Adobe Acrobat Pro DC from the install disc
 +
 +
We placed an incorrectly packaged version on the install drive. After users reported this, the ISC has created a new package and we have replaced it.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-12-02  16:20
 +
  Eind          : 2017-12-05  16:14
 +
  Getroffen    : Gebruikers die Adobe Acrobat Pro DC van de install-schijf installeerden
 +
 +
We hebben een foutief softwarepakket neergezet op de install-schijf. Nadat gebruikers dat gemeld hebben, heeft het ISC een nieuw pakket gemaakt en wij hebben het op de install-schijf gezet.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Homedirectory niet beschikbaar][Homedirectory unavailable] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-11-22  ~07:30
 +
  End          : 2017-11-22  ~09:20
 +
  Affected      : science users
 +
 +
After an update of the samba software, it appears that the smbd service didn't start up again. The problem was resolved by either rebooting (home1) or manually starting smbd (home2).
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-11-22  ~07:30
 +
  Eind          : 2017-11-22  ~09:20
 +
  Getroffen    : science gebruikers
 +
 +
Door een package update van samba is er een probleem ontstaan met de smbd service, deze wilde niet meer opstarten. Het is opgelost door een reboot (home1) of handmatig opstarten van smbd (home2).
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud bij FNWI: upgrade router][Network maintenance at Science Faculty: upgrade router] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-11-27 23:30
 +
  Einde        : 2017-11-28 02:00
 +
  Getroffen    : alle netwerkgebruikers bij FNWI, Mercator, UBC, Kinderdagverblijf Heyendael
 +
 +
De distributierouter van Heyendaalnet-Oost wordt voorzien van nieuwe firmware. Het vaste en draadloze netwerk zullen tussen genoemde tijdstippen gedurende ca 30 minuten niet beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-11-27 11:30 pm
 +
  End          : 2017-11-28 02:00 am
 +
  Affected      : all network users at the Science Faculty, Mercator, UBC, Childcare Heyendael
 +
 +
New firmware will be loaded into the Heyendaal-East distribution router. During this period the wired and wireless network will be unavailable for approx. 30 minutes.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [SPIB, nakijkmodule, thesis submission, timetrex slecht bereikbaar][SPIB, reviewapp, thesis submission, timetrex intermittent failures] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-11-14  ~20:50
 +
  End          : 2017-11-16
 +
  Affected      : students, teachers, people working with timetrex
 +
 +
Currently the hardware has problems, causing the machine to randomly turn off and on. We are in the process of resolving this with our supplier.
 +
 +
The problem doesn't appear to be hardware related, but a problem with the configuration of the OS, which we changed and it seems to be stable now.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-11-14  ~20:50
 +
  Eind          : 2017-11-16
 +
  Getroffen    : studenten, docenten, mensen die iets in timetrex willen doen
 +
 +
De hardware waar deze diensten op draaien gaat uit/aan op onverwachte momenten. We zijn met de leverancier bezig om het probleem op te lossen.
 +
 +
Het lijkt erop dat het geen hardware probleem was, maar software configuratie. Na aanpassing van de configuratie is de onverwachte reboot niet meer voor gekomen.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Homeservers elke dag geherstart][Homeservers rebooted daily] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-10-01  ~06:28
 +
  End          : 2017-10-06  ~11:00
 +
  Affected      : science users
 +
 +
Due to a misinterpretation of the correct crontab syntax, the homeservers were rebooted daily since the beginning of this month, instead of, as we intended, once a Month on the first Monday.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-10-01  ~06:28
 +
  Eind          : 2017-10-06  ~11:00
 +
  Getroffen    : science gebruikers
 +
 +
Door een verkeerde lezing van de crontab syntax zijn de homeserver sinds 1 oktober dagelijks gereboot, terwijl het juist de bedoeling was om 1x per maand te gaan rebooten op de eerste maandag van de maand.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [DHZ onbereikbaar ivm hardware storing][DIY down due to hardware problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-09-27  ~15:00
 +
  End          : 2017-09-27  ~16:45
 +
  Affected      : science users who want to change settings of their account or aliases
 +
 +
The server of DHZ had a problem with the hardware, the hardware was fixed on 2017-09-29, the website DHZ could be restored more quickly on a different server, limiting the outage to a few hours.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-09-27  ~15:00
 +
  Eind          : 2017-09-27  ~16:45
 +
  Getroffen    : gebruikers die iets willen veranderen aan hun account of aliases
 +
 +
De server van DHZ was stuk, de hardware is gerepareerd op vrijdag 29 september, de DHZ website kon op een andere machine verder lopen, zodat de storing wat dat betreft beperkt is gebleven tot een paar uur.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Homedirectories niet beschikbaar][Homedirectories unavailable] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-09-22  07:20
 +
  End          : 2017-09-22  09:08
 +
  Affected      : Science users on windows clients
 +
 +
This morning, the homeservers were automatically upgraded with normal updates, after which the windows file servicewas not restarted. The problem was resolved by restarting the machines.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-09-22  07:20
 +
  Eind          : 2017-09-22  09:08
 +
  Getroffen    : Science gebruikers op windows pc's
 +
 +
Vanochtend na een automatische update van de homeservers is de windows file service (smbd) niet geherstart. Het problem is opgelost na een reboot van de homeservers.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Homedirectories niet beschikbaar op maandagochtend][Homedirectories unavailable on monday mornings] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-0?-??  ??:??
 +
  End          : 2017-??-??  ??:??
 +
  Affected      : mainly Ubuntu 16.04 users
 +
 +
Multiple Ubuntu 16.04 users are unable to access their homedirectories on machines that have been rebooted on monday morning.
 +
Keeping system clocks more in sync seems to have helped somewhat, but no definite solution has been found yet. Therefore we decided to reboot the homeservers only the *first* Monday of each month. In the meantime we still hope for a real solution.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-0?-??  ??:??
 +
  Eind          : 2017-??-??  ??:??
 +
  Getroffen    : voornamelijk Ubuntu 16.04 gebruikers
 +
 +
Na de reboot op maandagochtend blijkt dat gebruikers van Ubuntu 16.04 systemen niet altijd bij hun homedirectories kunnen.
 +
Het meer geforceerd synchroniseren van de systeemklokken tussen servers en clients onderling lijkt wat verlichting te hebben gegeven maar is nog niet de volledige oplossing.
 +
Daarom hebben we besloten de homeservers alleen de *eerste* maandag van de maand te herstarten, terwijl we nog steeds wachten op een oplossing.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [OpenVPN service niet gestart bij reboot][OpenVPN not started at reboot] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-08-14  06:31
 +
  End          : 2017-08-15  11:36
 +
  Affected      : OpenVPN users
 +
 +
For yet unknown reasons the OpenVPN service did not start at the Monday morning reboot. We started the service manually.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-08-14  06:31
 +
  Eind          : 2017-08-15  11:36
 +
  Getroffen    : OpenVPN users
 +
 +
Om onduidelijke redenen werd de OpenVPN service niet gestart bij de maandagochtendreboot. De service is nu handmatig gestart.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [DHZ onbereikbaar ivm hardware storing][DIY down due to hardware problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-08-10  ~8:00
 +
  End          : 2017-08-11  ~11:00
 +
  Affected      : science users who want to change settings of their account or aliases
 +
 +
The server of DHZ is having problems, while we are solving this with Dell support, all changes can be handled via us (tel: 53535) or postmaster&#64;science.ru.nl
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-08-10  ~8:00
 +
  Eind          : 2017-08-11  ~11:00
 +
  Getroffen    : gebruikers die iets willen veranderen aan hun account of aliases
 +
 +
De server van DHZ is stuk, veranderingen kun je ook via ons (tel: 53535 of postmaster&#64;science.ru.nl) regelen.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [Stroomuitval noodstroom Huygensgebouw duurde uren][Emergency power failure Huygens building lasted hours] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-07-22 11:38
 +
  Eind          : 2017-07-22 / 2017-07-24 / 2017-08-01
 +
  Getroffen    : Huygensgebouw
 +
 +
Zaterdag 22 juli om 11:37 is de spanning weggevallen in het Huygensgebouw,
 +
ook voor alle op noodstroom aangesloten apparatuur. De spanning was lang
 +
genoeg weg om ook apparaten en ruimtes met een UPS-batterij stroomloos
 +
te maken. Dat omvatte alle netwerkapparatuur (routers, switches, wireless
 +
access points) en alle servers in de grote serverruimte van C&CZ.
 +
 +
Toen de spanning vanaf 14:08 terug kwam, zijn diverse apparaten defect geraakt:
 +
 +
- De helft van de redundant uitgevoerde FNWI-router was defect. Externe bedrijven in het UBC zijn niet dubbel aangesloten naar hun provider, dus hadden pas maandagochtend, na omstekkeren naar het werkende deel van de router, weer netwerkconnectiviteit. Sinds maandagmiddag is de FNWI-router gerepareerd, dus weer dubbel uitgevoerd.
 +
 +
- Een achttal stroomverdelers (PDU's), die ieder spanning leveren aan  een achttal servers in de C&CZ-serverruimte was defect.  De belangrijkste servers zijn zaterdagmiddag omgestekkerd en/of weer  gestart na vervanging van de stroomverdelers. Op maandag zijn ook resterende rekenclusternodes weer gestart.
 +
 +
Vanaf 1 augustus is de noodstroom in het Huygensgebouw weer
 +
gegarandeerd. Het UVB heeft alles onderzocht en alle problemen opgelost.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-07-22 11:38
 +
  End          : 2017-07-22 / 2017-07-24 / 2017-08-01
 +
  Affected      : Huygens building
 +
 +
Saturday July 22 at 11:37, there was a power outage in the Huygens building,
 +
also for all equipment connected to emergency power. The power outage lasted
 +
long enough to leave even devices and rooms with a UPS battery backup without power.
 +
This included all network equipment (routers, switches, wireless access points)
 +
and all servers in the C&CZ large server room.
 +
 +
When power returned from 14:08, several devices were defective:
 +
 +
- Half of the fully redundant FNWI router was defective. External companies in the UBC are not doubly connected to their provider, so they had no connectivity until Monday, when their connectivity was switched.  Since Monday afternoon, the FNWI router has been repaired, so is redundant again.
 +
 +
- Eight power distribution units (PDUs), that each supply power to ca. eight servers in the C&CZ server room were defective. Power connections of the most important servers were switched to different outlets on Saturday afternoon or these servers were restarted after replacement of their power distributors. On Monday the rest of the computer cluster nodes have been restarted.
 +
 +
As of August 1, the emergency power in the Huygens building is
 +
guaranteed again. The UVB investigated and solved all problems.
 +
[/en]
 +
 +
=== [GitLab tijdelijk niet beschikbaar tijdens upgrade][GitLab temporarily unavailable during upgrade] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-06-30  ~9:00
 +
  End          : 2017-06-30 ~11:00
 +
  Affected      : GitLab users
 +
Because of a planned upgrade, gitlab.science.ru.nl and gitlab.pep.cs.ru.nl will not be available.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-06-30  ~9:00
 +
  Eind          : 2017-06-30 ~11:00
 +
  Getroffen    : GitLab gebruikers
 +
Vanwege een geplande upgrade zullen gitlab.science.ru.nl en gitlab.pep.cs.ru.nl niet beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
 +
=== [LibreOffice probleem onder Ubuntu 14.04][LibreOffice problem using Ubuntu 14.04] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-06-26 06:30
 +
  Einde        : 2017-07-19 after reboot
 +
  Getroffen    : medewerkers en studenten bij FNWI (bv. op lilo4)
 +
 +
Doordat de Ubuntu 14.04 kernel is gepatched vanwege de recent gevonden Stack Clash vulnerability zijn software suites (zoals LibreOffice) instabiel wanneer ze intern gebruik maken van Java (jvm). Het lijkt erop dat wereldwijd hard gewerkt wordt om de gewenste oplossing te vinden door Linux kernel, Ubuntu en JVM ontwikkelaars. Work-around 'JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xss1280k libreoffice'. Ubuntu heeft een fix gereleased.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
 +
  Begin        : 2017-06-26 06:30
 +
  End          : 2017-07-19 after reboot
 +
  Affected      : employees and students at Faculty of Science (eg using lilo4)
 +
 +
LibreOffice and other software suites using Java (jvm) internally are affected by the Ubuntu 14.04 kernel update patching the Stack Clash. It seems that Linux kernel developers, Ubuntu developers and JVM developers are working hard world-wide in finding a proper solution. Work-around 'JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xss1280k libreoffice'. Ubunti released a fix.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver moest gereboot worden na fatale typfout][Fileserver needed reboot after fatal typo] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-06-13 10:45
 +
  Einde        : 2017-06-13 10:51
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven:
 +
                  acfiles beevee bioniccell bio-orgchem celbio1 celbio2
 +
                  chemprac csgi-archief csg-projecten csg-staf desda ds ehef1
 +
                  ehef2 ehef3 femtospin geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup-inst highres impuls
 +
                  introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe mathsolcie microbiology microbiology2
 +
                  milkun2 milkun2RenD milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw
 +
                  mwstudiereis neuroinf neuroinf2 olympus puc randomwalkmodel secres2 sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
                  spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmstaff ssi staff-hfml stroom thalia ucm vsc
 +
                  vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
Excuses voor de overlast.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-06-13 10:45
 +
  End          : 2017-06-13 10:51
 +
  Affected      : Users of shared network disks:
 +
                  acfiles beevee bioniccell bio-orgchem celbio1 celbio2
 +
                  chemprac csgi-archief csg-projecten csg-staf desda ds ehef1
 +
                  ehef2 ehef3 femtospin geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup-inst highres impuls
 +
                  introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe mathsolcie microbiology microbiology2
 +
                  milkun2 milkun2RenD milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw
 +
                  mwstudiereis neuroinf neuroinf2 olympus puc randomwalkmodel secres2 sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
                  spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmstaff ssi staff-hfml stroom thalia ucm vsc
 +
                  vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
Apologies.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server TCMR offline after disk failure][Server TCMR storing na disk-falen] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-05-29 6:30
 +
  Einde        : 2017-05-30 09:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de TCM schijven
 +
 +
Zondagavond ging een van de archief-schijven stuk. De data daarvan is daarmee ook verdwenen omdat de schijf niet redundant uitgevoerd was.
 +
Bij de wekelijkse reboot bleef de server hangen op deze stukke schijf.
 +
Het duurde lang voordat we de server weer doorgestart kregen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-05-29 6:30
 +
  End          : 2017-05-30 09:30
 +
  Affected      : TCM disk users
 +
 +
Sunday evening, one of the archive disks failed. The data on it was lost, as it wasn't in a redundant setup.
 +
After the weekly reboot, the server hung on this disk being broken. It took us a while to get the server up again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Eduroam wifi weer achter firewall][Eduroam wifi behind firewall] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-05-22 22:00
 +
  Einde        : 2017-05-23 02:00
 +
  Getroffen    : Eduroam wifi gebruikers
 +
 +
Maandagavond 22 mei tussen 22.00 en 02.00 uur wordt er gewerkt aan het
 +
wifi-netwerk op de campus. In dit tijdsbestek is er gedurende circa 20 minuten
 +
geen verbinding met het campusnetwerk Eduroam mogelijk. Uw mobiele toestel
 +
(smartphone, tablet etc.) lijkt op dat moment wel verbonden met het
 +
wifinetwerk, maar u merkt dat u geen internetpagina’s kunt bereiken. Na twintig
 +
minuten herstelt de verbinding zich vanzelf. Gedurende de onderhoudsperiode
 +
kunnen nog enkele kortere onderbrekingen plaatsvinden.
 +
 +
Wat voor werkzaamheden vinden er plaats?
 +
Maandagavond wordt het campusnetwerk zodanig aangepast dat onze
 +
Eduroamgebruikers afgeschermd worden van de buitenwereld door de nieuwe
 +
firewalls van de Radboud Universiteit. Het wifi-netwerk is dan niet meer
 +
rechtstreeks bereikbaar vanaf het Internet. Dit doen we om onze
 +
wifigebruikers zo goed mogelijk te beschermen tegen virussen zoals het
 +
Wannacry-virus dat gebruikt werd tijdens de wereldwijde ransomware-aanval een
 +
week geleden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-05-22 22:00
 +
  End          : 2017-05-23 02:00
 +
  Affected      : Eduroam wifi users
 +
 +
Due to maintenance the wifi network on campus (Eduroam) will not be available
 +
for twenty minutes on Monday night between 10 pm and 8 pm. During those twenty
 +
minutes your mobile device appears to be connected with the wifi network but
 +
you will notice there is no internet connection. After this interruption the
 +
connection will be established automatically. During the maintenance period
 +
additional short interruptions may occur.
 +
 +
Monday evening the wifinetwork will be placed behind the new firewalls of the
 +
Radboud University. When this is done, users of Eduroam on our campus are no
 +
longer directly reachable from the Internet. We are doing this to protect
 +
wifi users against viruses like the Wannacry virus that was used for the worldwide
 +
ransomware attack last week.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkstoring in kast op computerzaal][Network failure server rack] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-05-11 09:05
 +
  Einde        : 2017-05-11 09:25
 +
  Getroffen    : postvak, barzan (+VMs), bioboost2, bioboost3, vos (+VMs: bfacdc04, gitlab4, smtp), heflo, lilo4, microarb, microclc, lynx (+websites: squirrel, www.cs, ...)
 +
 +
Op de computerzaal van C&CZ is switch es7-huyg-04-070 enige minuten stroomloos geweest. Herstel van de stroomtoevoer en herstarten van de switch heeft alle problemen verholpen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-05-11 09:05
 +
  End          : 2017-05-11 09:25
 +
  Affected      : postvak, barzan (+VMs), bioboost2, bioboost3, vos (+VMs: bfacdc04, gitlab4, smtp), heflo, lilo4, microarb, microclc, lynx (+websites: squirrel, www.cs, ...)
 +
 +
Switch es7-huyg-04-070 of a server rack became powerless after maintenance in the computer room of C&CZ. Restoring power and powering up the switch resolved all problems.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderhoud netwerk Serverruimte FNWI in Huygensgebouw][Maintenance network Serverroom FNWI in Huygens building] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-05-01 07:30
 +
  Einde        : 2017-05-01 08:00
 +
  Getroffen    : medewerkers en studenten bij FNWI
 +
 +
De centrale netwerkswitch in de serverruimte van FNWI wordt herstart ivm software onderhoud. Vele servers en services zullen gedurende ca 20 minuten niet beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
 +
  Begin        : 2017-05-01 07:30
 +
  End          : 2017-05-01 08:00
 +
  Affected      : employees and students at Faculty of Science
 +
 +
The central network switch in the serverroom at the Faculty of Science will be restarted in connection with some software maintenance. Many servers and services are not available for approx 20 minutes.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [RU netwerkonderhoud (vnl. vaste telefoons)][RU network maintenance (mainly fixed phones)] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-05-08 23:30
 +
  Einde        : 2017-05-09 02:00
 +
  Getroffen    : netwerk en vaste telefoons
 +
 +
Tussen 23.30 en 00.30 uur zullen de vaste telefoons circa een half uur buiten gebruik zijn.
 +
Tussen 00.30 en 02.00 uur vindt een aantal keren een internetonderbreking van enkele minuten plaats. Op die momenten zijn de RU-services vanaf locaties van buiten de campus niet te benaderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-05-08 23:30
 +
  End          : 2017-05-09 02:00
 +
  Affected      : network and fixed phones
 +
 +
Between 23:30 and 00:30 the fixed phones will be out of service for about half an hour.
 +
Between 00.30 and 02.00 hours, a few minutes of internet interruption will take place. At those moments, RU services can not be accessed from outside the campus.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Eduroam wifi onderhoud][Eduroam wifi maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-04-24 23:00
 +
  Einde        : 2017-04-24 23:59
 +
  Getroffen    : draadloos netwerk
 +
 +
Het RU wifi-netwerk (eduroam) zal maandagavond 24 april tussen 23 uur en middernacht gedurende een half uur niet beschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-04-24 23:00
 +
  End          : 2017-04-24 23:59
 +
  Affected      : wireless network
 +
 +
The RU wifi network (eduroam) will be unavailable on Monday evening April 24 between 23:00 and midnight for half an hour due to maintenance work.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20170403
 +
  Einde        : 20170501?
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 +
 +
De printer is defect, maar de monteur kan het niet makkelijk repareren. We hopen dat de printer over niet te lange tijd weer beschikbaar zal zijn. Een nieuwe met service-contract is besteld, zodat de posterservice betrouwbaarder wordt. Wijk tot die tijd evt. uit naar de [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/winkels/copyshop/ RU copyshop].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20170403
 +
  End          : 20170510
 +
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 +
 +
The printer has to be repaired, but the engineer can't easily fix it. We hope to have the printer operational again in the near future. A new one with service contract has been ordered, in order to make the poster service more reliable. In the meantime you might use the [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/winkels/copyshop/ RU copyshop].
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [Aantal virtuele servers tijdelijk niet bereikbaar][Some virtual servers temporarily not available] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-04-12 07:22
 +
  Einde        : 2017-04-12 09:05
 +
  Getroffen    : Gebruikers van virtuele machines die draaien op de hosts vos of wolf:
 +
                    - Email: smtp1, smtp2, mx1 (mail servers)
 +
                    - Web services: est2, redmine2 (webserver, redmine server van blackholecam.org)
 +
                    - Windows gebruikers: ms3 (windows login server), bfacdc03, bfacdc04 (windows domain controllers)
 +
                    - GitLab gebruikers: gitlab.science.ru.nl, gitlab.pep.cs.ru.nl (GitLab servers)
 +
 +
Een unattended update van de virtuele hosting software (libvirt) en een daardoor getriggerde herstart van de netwerk-stack, zorgde ervoor dat de virtuele machines niet meer bereikbaar waren op het netwerk. Na een reboot van de virtuele hosts (vos en wolf), waren de virtuele machines weer bereikbaar.
 +
Er werd niet direct actie ondernomen, omdat de alarmeringsmailtjes ons, door het onbereikbaar zijn van de mailservers, niet konden bereiken. Om een dergelijke situatie te voorkomen, worden stappen ondernomen om de alarmering ook via alternatieve kanalen te routeren (sms, whatsapp, signal, etc). Daarnaast is de netwerk-configuratie van de virtuele machines aangepast, hopelijk is deze daardoor minder storingsgevoelig.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-04-12 07:22
 +
  End          : 2017-04-12 09:05
 +
  Affected      : Users of virtual machines that run on vos or wolf:
 +
                    - Email: smtp1, smtp2, mx1 (mail servers)
 +
                    - Web services: est2, redmine2 (webserver, redmine server of blackholecam.org)
 +
                    - Windows gebruikers: ms3 (windows login server), bfacdc03, bfacdc04 (windows domain controllers)
 +
                    - GitLab gebruikers: gitlab.science.ru.nl, gitlab.pep.cs.ru.nl (GitLab servers)
 +
 +
An unattended update of the virtual hosting software (libvirt) triggered a netwerk stack restart. This made the virtual machines unavailable on the network. After a reboot of the virtual hosts (vos and wolf), the virtual machines were available again.
 +
Action was not taken immediately, because the alarm mails didn't reach us, because the mailservers could not be reached. To improve this situation, steps are taken to route the alarms also via alternative channels (sms, whatsapp, signal, etc). Also the network configuration of the virtual machines has been changed, this will hopefully make it less vulnerable to these updates.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Crash coma00 server][Crash coma00 server] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-03-12 22:17
 +
  Einde        : 2017-03-13 09:08
 +
  Getroffen    : cluster-astro
 +
 +
Coma00 is de server van astro0, astro1, astro3 en astro4 volumes, de server is gecrasht met een kernel-BUG, maandag ochtend is de server weer opgebracht zonder verdere ingrepen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-03-12 22:17
 +
  End          : 2017-03-13 09:08
 +
  Affected      : cluster-astro
 +
 +
Coma00 serves astro0, astro1, astro3 and astro4 volumes, the server crashed on a kernel-BUG, Monday morning the server was restarted and service resumed normally.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderhoud netwerk FNWI en RU-Internet][Science and RU Internet network maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-03-06 22:00
 +
  Einde        : 2017-03-07 02:00
 +
  Getroffen    : netwerk
 +
 +
Op maandagavond 6 maart zal onderhoud plaatsvinden aan diverse netwerkonderdelen van de RU. Op 7 maart tussen ca. 01:00-01:30 uur zal bij FNWI geen netwerkverkeer mogelijk zijn op het vaste en draadloze netwerk. Vanaf 23:00 tot 7 maart 02:00 uur zal gedurende enige tijd geen verkeer van/naar internet mogelijk zijn voor de hele RU. Denk s.v.p. na of deze verstoring voor u gevolgen heeft en bereid u indien nodig voor.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-03-06 22:00
 +
  End          : 2017-03-07 02:00
 +
  Affected      : network
 +
 +
Monday evening March 6, there will be maintenance on RU network equipment. On March 7 between ca. 01:00-01:30 no network traffic will be possible at the Faculty of Science on the wired and wireless networks. From 23:00 until March 7 02:00 there will be a period where no traffic between RU and Internet is possible. Please think which processes depend on network connectivity and prepare for this outage if necessary.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Science Radius storing][Science Radius down] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-02-28 06:30
 +
  Einde        : 2017-02-28 09:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers die hun science login gebruiken voor Eduroam
 +
 +
De Radius service kwam niet op na de reguliere reboot, herstarten van de Radius service heeft het probleem opgelost.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-02-28 06:30
 +
  End          : 2017-02-28 09:30
 +
  Affected      : Users of Eduroam who authenticate using their Science login
 +
 +
The Radius service didn't start after the regular reboot, restarting the Radius service solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [VPNsec upgrade][VPNsec upgrade] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-02-22 15:30
 +
  Einde        : 2017-02-22 16:00
 +
  Getroffen    : VPNsec gebruikers
 +
 +
Vernieuwen van Strongswan server software met meer mogelijkheden
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-02-22 15:30
 +
  End          : 2017-02-22 16:00
 +
  Affected      : VPNsec users
 +
 +
Update of Strongswan server software with extra capabilities
 +
[/en]
 +
 +
=== [Storing in mail verzenden van RU Exchange][Problem with mail delivery from RU Exchange] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-02-06 09:39
 +
  Eind          : 2017-02-06 09:58
 +
  Getroffen    : Medewerkers met e-mail in de RU Exchange omgeving
 +
 +
Maandagochtend bleken enkele medewerkers, die via Outlook (Web Access) gebruik maken van de RU Exchange omgeving, hun e-mail niet meer succesvol te kunnen versturen naar adressen buiten de RU Exchange. Dit bleek te liggen aan een tweetal RU-mailservers dat de week ervoor door het IS was toegevoegd maar nog niet was toegestaan om e-mail buiten de RU Exchange af te leveren. Inkomende mail, het lezen van e-mail of gebruikers van b.v. Thunderbird hebben geen overlast hiervan ondervonden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-02-06 09:39am
 +
  End          : 2017-02-06 09:58am
 +
  Affected      : Employees with mail in RU Exchange
 +
 +
Monday morning several employees of FNWI were affected by a fault within the RU Exchange design whereby they could not send their mail to recipients outside of the RU Exchange (i.e. @science.ru.nl, @cs.ru.nl or elsewhere). ISC had added two additional servers to the RU Exchange service the week before, which were not yet allowed to drop their outgoing mail on designated servers for that purpose. Not all FNWI employees using RU Exchange were affected, however, since four out of six servers were still functioning properly and employees using e.g. Thunderbird use servers outside of the RU Exchange for sending their mails.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderhoud netwerk Serverruimte FNWI in Huygensgebouw][Maintenance network Serverroom FNWI in Huygens building] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-01-30 07:00
 +
  Einde        : 2017-01-30 07:30
 +
  Getroffen    : medewerkers en studenten bij FNWI
 +
 +
De centrale netwerkswitch in de serverruimte van FNWI wordt herstart ivm een software upgrade. Vele servers en services zullen gedurende ca 20 minuten niet beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
 +
  Begin        : 2017-01-30 07:00
 +
  End          : 2017-01-30 07:30
 +
  Affected      : employees and students at Faculty of Science
 +
 +
The central network switch in the serverroom at the Faculty of Science will be restarted in connection with an software upgrade. Many servers and services are not available for approx 20 minutes.
 +
[/en]
 +
 +
=== [VPNsec (en RU VPN) probleem met nieuwe RU firewall][VPNsec (and RU VPN) problem with new RU firewall] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-12-13 00:00
 +
  Einde        : 2017-04-19 14:45
 +
  Getroffen    : VPNsec (en RU VPN) gebruikers
 +
 +
De nieuwe RU Fortigate firewall, die 13 december ingezet is, is inconsequent in de behandeling van gefragmenteerde IP-pakketten voor VPN. Daardoor kunnen gebruikers, afhankelijk van de VPN-client en de instellingen daarvan, sindsdien problemen hebben met VPN. Het [http://www.ru.nl/isc ISC] heeft de configuratie van de centrale RU VPN aangepast op 2016-12-19 om 15:50, waardoor het probleem voor de centrale RU VPN sindsdien opgelost is. In afwachting van de definitieve oplossing, is een tijdelijke workaround toegepast in de Fortigate firewall op 19 april, waardoor het probleem niet meer voorkomt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-12-13 00:00
 +
  End          : 2017-04-19 14:45
 +
  Affected      : VPNsec (and RU VPN) users
 +
 +
The new RU Fortigate firewall, that is in place since December 13, manages fragmented IP packets inconsistently. Depending on the VPN client and its settings, this can cause problems for VPN users. The [http://www.ru.nl/isc ISC] found a solution for the cenral RU VPN in changing the configuration of the RU VPN as of 2016-12-19 15:50 hours. While waiting for the final solution, a temporary workaround has been used in the Fortigate firewall on April 19, which makes the problem disappear.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkstoring in deel Huygens vleugel 8][Network failure in Huygens wing 8] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2017-01-24 10:50
 +
  Einde        : 2017-01-24 11:55
 +
  Getroffen    : diverse gebruikers in Huygens vleugel 8
 +
 +
In Huygens vleugel 8 is een netwerk switchmodule uitgevallen, waardoor diverse gebruikers tijdelijk geen netwerk en telefoon hadden. De switch module is inmiddels vervangen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2017-01-24 10:50
 +
  End          : 2017-01-24 11:55
 +
  Affected      : several users in Huygens wing 8
 +
 +
In Huygens wing 8 a network switchmodule crashed. Several users lost their connection to the data and telephone network for some time. The switchmodule has been replaced.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkstoring in deel Huygens vleugel 5][Network failure in Huygens wing 5] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-12-07 21:15
 +
  Einde        : 2016-12-08 10:10
 +
  Getroffen    : diverse gebruikers in Huygens vleugel 5
 +
 +
In Huygens vleugel 5 is een netwerk switchmodule uitgevallen, waardoor diverse gebruikers tijdelijk geen netwerk en telefoon hadden. De switch module is inmiddels vervangen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-12-07 21:15
 +
  End          : 2016-12-08 10:10
 +
  Affected      : several users in Huygens wing 5
 +
 +
In Huygens wing 5 a network switchmodule crashed. Several users lost their connection to the data and telephone network for some time. The switchmodule has been replaced.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20161202
 +
  Einde        : 20161222
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 +
 +
De printer is defect. Er zijn onderdelen besteld. We hopen dat de printer deze maand weer beschikbaar zal zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20161202
 +
  End          : 20161222
 +
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 +
 +
The printer has to be repaired. Spare parts have been ordered. We hope to have the printer operational again this month.
 +
[/en]
 +
 +
===[Onderhoud indoor Vodafone GSM Huygensgebouw][Maintenance indoor Vodafone cellphone network Huygens]===
 +
[nl]
 +
    Begin    : 2016-12-05 ??:??
 +
    Einde    : 2016-12-05 ??:?? + 1 uur
 +
    Getroffen : Vodafone ontvangst in Huygensgebouw
 +
 +
In verband met onderhoud aan de indoor GSM installatie zal deze op maandag 5 december tijdens kantooruren gedurende maximaal één uur buiten dienst gaan.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
    Begin    : 2016-12-05 ??:??
 +
    End      : 2016-12-05 ??:?? + 1 hour
 +
    Affected  : Vodafone coverage in Huygens building
 +
 +
Due to maintenance of the indoor cellphone equipment, this equipment will be out of service for one hour max on Monday December 5th.
 +
[/en]
 +
 +
===[Diverse machines down door defecte stroomverdeler][Some machines down due to failed power distribution unit]===
 +
[nl]
 +
    Begin    : 2016-11-14 20:40
 +
    Einde    : 2016-11-14 22:50
 +
    Getroffen : CN69  - CN83, archimedes, nauta, hubel, homedcc
 +
 +
Door een defecte stroomverdeler (PDU) is een switch stroomloos geraakt. Daardoor verloren genoemde machines hun netwerk connectiviteit. Na omstekkeren van de switch naar een andere PDU waren de machines weer bereikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
    Begin    : 2016-11-14 20:40
 +
    Einde    : 2016-11-14 22:50
 +
    Affected : CN69  - CN83, archimedes, nauta, hubel, homedcc
 +
 +
Due to a failed power distribution unit (PDU) a network switch powered down. As a result of that the mentioned machines lost their network connectivity. After reconnecting the switch to a different PDU, the machines were reachable again.
 +
[/en]
 +
 +
===[Servers down door defecte stroomverdeler][Servers down due to failed power distribution unit]===
 +
[nl]
 +
    Begin    : 2016-09-15 00:27
 +
    Einde    : 2016-09-15 08:28
 +
    Getroffen : Homeserver pile, loginserver lilo3, printerserver, mysql server
 +
 +
Enkele servers zijn uitgegaan door een kapotte stroomverdler (PDU), omdat ze abusievelijk niet dubbel aangesloten waren. Na omstekkeren naar een andere PDU liepen de servers weer. De dubbele stroomaansluitingen van belangrijke servers zullen gecontroleerd worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
    Begin    : 2016-09-15 00:27
 +
    End      : 2016-09-15 08:28
 +
    Affected  : Homeserver pile, loginserver lilo3, printerserver, mysql server
 +
 +
A few servers powered down due to a failed power distribution unit (PDU), because they were not redundantly connected. After switching to a different PDU, the servers were running again. The redundant connections of important servers will be checked.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU netwerkonderhoud probleem][RU network maintenance problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-09-13 01:00
 +
  Eind          : 2016-09-13 10:20
 +
  Getroffen    : Gebruikers bij Moleculaire Biologie
 +
 +
Na het hieronder genoemde onderhoud bleken een groot aantal werkplekken van Moleculaire Biologie in het RIMLS geen ip-adres te krijgen. Na een reset door het ISC van een tabel in de centrale RU-firewall was het probleem opgelost.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-09-13 01:00am
 +
  End          : 2016-09-13 10:20am
 +
  Affected      : Users at Molecular Biology
 +
 +
After the maintenance activities as mentioned below, a large number of workplaces of Molecular Biology at RIMLS did not receive an ip-address. After a reset by ISC of a table in the central RU-firewall, the problem was solved.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU netwerkonderhoud][RU network maintenance] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-09-12 23:00
 +
  Eind          : 2016-09-13 03:00
 +
  Getroffen    : Medewerkers
 +
 +
In de nacht van 12 op 13 september tussen 23:00 en 03:00 uur vindt onderhoud plaats aan het netwerk van de Radboud Universiteit. Diverse services zullen dan tijdelijk niet beschikbaar zijn, waaronder internetverkeer via SURFnet, mail via Exchange, Bass, Osiris en Blackboard. Het advies is om zelf na te gaan welke systemen hiervan hinder kunnen ondervinden en zo mogelijk maatregelen te nemen door netwerkactiviteit op een andere tijd te laten plaatsvinden. Denk evt. ook aan systemen met alarmering via Internet.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-09-12 11:00pm
 +
  End          : 2016-09-13 03:00am
 +
  Affected      : Employees
 +
 +
In the night of 12 to 13 September, maintenance on the Radboud University network will be performed from 11pm to 03am. Several service interruptions may occur, like internet access via SURFnet, mail via Exchange, Bass, Osiris and Blackboard. We advise to check which systems might be affected by this and if possible shift network activity to a different time slot. You also might think about systems with alerts via Internet.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Dgitale tentamenomgeving aantal uren niet beschikbaar vanwege onderhoud][Digital exam environment not available due to maintenance] ===
 +
<itemTags>docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-07-25 16:30
 +
  Eind          : 2016-07-26  9:50
 +
  Getroffen    : Docenten
 +
 +
Wegens onderhoud op de digitale tentamenomgeving is deze een aantal uren niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-07-25 4:30pm
 +
  End          : 2016-07-26 9:50am
 +
  Affected      : Teachers
 +
 +
Due to maintenance, the digital exam environment will not be available for several hours.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [Netwerkschijven niet beschikbaar na reboot][Network drives not available after reboot] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-09-12 06:30
 +
  Eind          : 2016-09-12 08:30 homeservers, 10:25 afdelingsprinters, 12:45 afdelingsserver
 +
  Getroffen    : Science gebruikers met netwerkschijven via SMB
 +
 +
Na de maandagochtend-reboot liep de Samba netwerkschijven-service niet meer op alle alle Ubuntu 12.04 servers. Herinitialisatie van alle Samba-configuratiebestanden loste het probleem op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-09-12 06:30
 +
  End          : 2016-09-12 08:30 home servers, 10:25 departmental printers, 12:45 departmental server
 +
  Affected      : Science users with network drives through SMB
 +
 +
After the Monday morning reboot, the Samba network drive service was not running on all Ubuntu 12.04 servers. Reinitializing all Samba configuration files solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
===[Stroomverdeler stuk][Power distribution unit failed]===
 +
[nl]
 +
    Begin : 2016-07-05 06:00
 +
    Einde : 2016-07-05 09:45
 +
    Getroffen : Clusternodes: cn72, cn74, hinton
 +
 +
Drie clusternodes zijn uitgegaan door een kapotte PDU. De PDU is vervangen en de clusternodes zijn weer opgekomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
    Begin : 2016-07-05 06:00
 +
    End : 2016-07-05 09:45
 +
    Affected : Clusternodes: cn72, cn74, hinton
 +
 +
Three cluster nodes powered down due to a failed PDU. After replacing the PDU, the nodes came up normally.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Atlas.ti meldt: license (bijna) verlopen][Atlas.ti reports: license (almost) expired] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-06-17
 +
  Eind          : 2016-06-24
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Atlas.ti
 +
 +
Bij het starten van Atlas.ti krijgt men de melding dat de licentie binnenkort verloopt of verlopen is. Na de verloopdatum is er nog drie weken een "grace period", waarin de software toch te gebruiken is. De leverancier heeft beloofd de nieuwe licentie 24 juni te leveren en volgende jaren dit sneller te zullen doen. De nieuwe licentie kan via [[Contact|C&CZ]] verkregen worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-06-17
 +
  End          : 2016-06-24
 +
  Affected      : Users of Atlas.ti
 +
 +
When starting Atlas.ti, you get the message that the license expires in a few days or already has expired. There is, however, a three-weeks grace period during which the users will see a warning message but can still use the program normally.  The vendor has promised to send the license June 24, and to send it earlier next years. The new license key can be [[Contact|requested from C&CZ]].
 +
[/en]
 +
 +
=== [License server reboot probleem][License server reboot problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-05-30 06:30
 +
  Eind          : 2016-05-30 09:23
 +
  Getroffen    : Gebruikers van licenties: Altera Ansys Accelrys Genesys Hdlworks Idapro
 +
                  Xilinx IntelCompiler Ingr Maple Mathematica Matlab MentorGraphics Mestrelab
 +
                  Topspin Orcad Originlab StateaseRlm
 +
 +
Door een probleem met een nieuwe licentie ging de license server niet goed down voor de wekelijkse reboot. Toen dit geconstateerd werd, is de server is gereboot en het probleem is opgelost.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-05-30 06:30
 +
  End          : 2016-05-30 09:23
 +
  Affected      : Users of licenses: Altera Ansys Accelrys Genesys Hdlworks Idapro
 +
                  Xilinx IntelCompiler Ingr Maple Mathematica Matlab MentorGraphics Mestrelab
 +
                  Topspin Orcad Originlab StateaseRlm
 +
 +
Due to a problem with a new license the license server didn't go down for the weekly reboot. When this came to attention, the server was rebooted and the problem was solved.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Beide Science VPNs kortstondig down voor onderhoud][Both Science VPNs down for short maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-05-18 07:30
 +
  Einde        : 2016-05-18 08:00
 +
  Getroffen    : VPNsec/VPN gebruikers
 +
 +
De Science [[Vpn|VPN]]s zullen kortstondig down zijn, om de reeksen IP-nummers van de VPN's om te wisselen. Hierna zijn er voldoende IP-nummers beschikbaar voor het groeiende gebruik van de nieuwe VPN. De oude VPN is overigens nog even in bedrijf, omdat [https://bugs.launchpad.net/bugs/1570352 Ubuntu 16.04 nog problemen heeft met de nieuwe VPN].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-05-18 07:30
 +
  End          : 2016-05-18 08:00
 +
  Affected      : VPNsec/VPN users
 +
 +
The Science [[Vpn|VPN]]s will be down for short maintenance, in order to switch the IP ranges. After this maintenance, there will be enough IP numbers available for the growing use of the new VPN. The old VPN has not been switched off yet, because [https://bugs.launchpad.net/bugs/1570352 Ubuntu 16.04 still has problems with the new VPN].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Gitlab tijdelijk niet beschikbaar][Gitlab temporarily unavailable] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-05-02 21:30
 +
  Einde        : 2016-05-03 10:15
 +
  Getroffen    : GitLab gebruikers
 +
 +
[[GitLab]] zal deze nacht niet beschikbaar zijn vanwege een [https://about.gitlab.com/2016/04/28/gitlab-major-security-update-for-cve-2016-4340/ major security update] die rond middernacht door gitlab.com beschikbaar zal worden gesteld. We zullen de update morgenochtend uitvoeren. Daarna zal gitlab.science.ru.nl weer beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-05-02 21:30
 +
  End          : 2016-05-03 10:15
 +
  Affected      : GitLab users
 +
 +
Because of a [https://about.gitlab.com/2016/04/28/gitlab-major-security-update-for-cve-2016-4340/ major security update] that will be released tonight, [[GitLab]] will not be available. We will update GitLab on Tuesday morning. After that, gitlab.science.ru.nl will be available again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Gitlab backup per ongeluk teruggezet op productie server][Gitlab backup accidentially restored on production server] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-04-29 14:30
 +
  Einde        : 2016-04-25 14:45
 +
  Getroffen    : GitLab gebruikers
 +
 +
De backup file van "Fri Apr 29 05:07:04 CEST 2016" is per ongeluk op de [[GitLab|GitLab server]] teruggezet, terwijl dit op een testserver had moeten gebeuren. Hierdoor zijn alle aanpassingen in de repositories, wiki's etc. teruggezet naar de toestand van vanmorgen 05:07. Commits die vandaag gepusht zijn naar de gitlab server moeten dus opnieuw gepusht worden. Excuses voor het ongemak.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-04-29 14:30
 +
  End          : 2016-04-25 14:45
 +
  Affected      : GitLab users
 +
 +
A backup file, dated "Fri Apr 29 05:07:04 CEST 2016" has accidentially been restored on our production [[GitLab|GitLab server]], where it should have happened on a test server. This caused all repositories, wiki's, issues etc. to be reset to the state of today 5.07 AM. Commits pushed between 5 am and 2:30 PM should be pushed again. Sorry for the inconvenience.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server coma00 maandagochtendreboot probleem][Server coma00 Monday morning reboot failed] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-04-25 06:30
 +
  Einde        : 2016-04-25 07:30
 +
  Getroffen    : alle smb + nfs shares coma00
 +
 +
De server coma00 startte niet correct op, mogelijk vanwege een timing probleem tussen het RAID array en OS.
 +
Oplossing: reboot middels hardware reset.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-04-25 06:30
 +
  End          : 2016-04-25 07:30
 +
  Affected      : all smb + nfs shares coma00
 +
 +
The server comas1 did not start, probably due to some timing problems between the RAID array and OS.
 +
Solution: reboot - hardware reset.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Licentie server (lepelaar) reboot probleem][License server (lepelaar) reboot problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-05-25 06:30
 +
  Eind          : 2016-05-25 09:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van licentie services gehost op lepelaar.
 +
                  Matlab (tot 08:45), Origin (09:00), Mestrenova (9:20), Mathematica (9:30) en Orcad (11:20) licentie services niet gestart. Oorzaak nog onbekend.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-05-25 06:30
 +
  End          : 2016-05-25 09:00
 +
  Affected      : Users of license services hosted on lepelaar.
 +
                  Matlab (until 08:45), Origin (09:00), Mestrenova (9:20), Mathematica (9:30) and Orcad (11:20) service not started. Cause yet unknown.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU mailserver op zwarte lijst, ook voor Science][RU mailserver blacklisted, for Science too] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-04-19  17:37
 +
  Einde        : 2016-04-20  14:13 voor Science mailservers
 +
  Getroffen    : Gebruikers van RU mail die mail sturen naar buiten de RU mailser
 +
 +
Gisteren kwam de RU uitgaande mailserver smtpout3.ru.nl op de [http://dnsbl.sorbs.net/ SORBS zwarte lijst] van verzenders van spam- en phishing-mails. De reden zal zijn dat onlangs veel studenten in phishing-mails getrapt zijn, waardoor hun loginnaam en wachtwoord bekend waren bij Internet-criminelen. Die criminelen kunnen met behulp van die loginnaam/wachtwoord-combinatie dan spam en phishing mails versturen. Omdat ook de Science mailservers deze zwarte lijst hanteren, accepteerden wij vanaf die tijd geen mail van deze RU-mailserver, die ging terug naar de afzender. Die kreeg dan het bericht: "Uw bericht is niet bezorgd vanwege een machtigings- of een beveiligingsprobleem". We hebben het voor onze Science-gebruikers opgelost door deze RU-mailserver op onze eigen witte lijst te zetten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-04-19  17:37
 +
  End          : 2016-04-20  14:13 for Science mailservers
 +
  Affected      : Users of RU mail sending mail out of the RU mailserver
 +
 +
Yesterday the RU outgoing mailserver smtpout3.ru.nl got listed on the [http://dnsbl.sorbs.net/ SORBS blacklist] of confirmed senders of spam and phishing mails. The reason probably is that recently many students fell for phishing mails, which made their username and password known to Internet criminals. These criminals use that to send spam and phishing mails. Because also the Science mailservers use that blacklist, we did not accept mail from the RU mailserver anymore. The senders received an error message: "Your message wasn't delivered due to a permission or security issue." We solved this for our Science users by putting the RU mailserver on our own whitelist.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Stroomstoring][Power failure] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-29  10:43
 +
  Einde        : 2016-03-29  11:20
 +
  Getroffen    : Diverse diensten, o.a.: home directories, printen, authenticatie service, licenties, vpn,
 +
                  websites, databases, mailman en dns resolvers.
 +
 +
Diverse diensten waren onbereikbaar door het uitvallen van een rack-switch nadat een PDU (power distribution unit) het begaf. De PDU is provisorisch vervangen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-29  10:43
 +
  End          : 2016-03-29  11:20
 +
  Affected      : Various services, including: home directories, printing, authentication services, licenses, vpn,
 +
                  websites, databases, mailman and dns resolvers.
 +
 +
Several services were inaccessible due to power loss of a rack switch caused by a failing PDU (power distribution unit). The PDU has been temporarily replaced.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Hardware vervanging webserver][Hardware replacement webserver] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-24  12:19
 +
  Einde        : 2016-03-24  12:30
 +
  Getroffen    : gebruikers van de volgende webdiensten op de oehoe:
 +
                  oehoe,aerochem,akn,aqua,bgard,boekingen,bomen,cac,cafe,celbi,docenten,exo,filosofie,hfml
 +
                  iconic,ifl,irmacrash,itp2011,iwwr-boookings,kanboard,kndv,labservant,math,mbfys,mbp,mealab,
 +
                  nieuwescheikunde,nlt,pilab,printeger,probiomed,puff,pz,qpl,quantumcs,ra,refbase,rrl,
 +
                  scheikundeolympiade,siam,sigma-lustrum,smartech4health,sws,theorphys,tk,toernooi,tredd,
 +
                  trooster,vsc,w4kangoeroe,wortel,zwaartekrachtsgolven
 +
 +
Geheugenmodules en of het moederbord van de webserver 'oehoe' zullen worden vervangen. Bovengenoemde sites zullen enige tijd niet bereikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-24  12:19
 +
  End          : 2016-03-24  12:30
 +
  Affected      : users of the following web services that run on 'oehoe':
 +
                  oehoe,aerochem,akn,aqua,bgard,boekingen,bomen,cac,cafe,celbi,docenten,exo,filosofie,hfml
 +
                  iconic,ifl,irmacrash,itp2011,iwwr-boookings,kanboard,kndv,labservant,math,mbfys,mbp,mealab,
 +
                  nieuwescheikunde,nlt,pilab,printeger,probiomed,puff,pz,qpl,quantumcs,ra,refbase,rrl,
 +
                  scheikundeolympiade,siam,sigma-lustrum,smartech4health,sws,theorphys,tk,toernooi,tredd,
 +
                  trooster,vsc,w4kangoeroe,wortel,zwaartekrachtsgolven
 +
 +
Memory modules and or the motherboard of webserver 'oehoe' will be replaced. The mentioned web sites will not be available for a while.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Hardwarestoring webserver][Hardware failure webserver] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-21  14:00
 +
  Einde        : 2016-03-21  ?
 +
  Getroffen    : gebruikers van de volgende webdiensten op de oehoe:
 +
                  oehoe,aerochem,akn,aqua,bgard,boekingen,bomen,cac,cafe,celbi,docenten,exo,filosofie,hfml
 +
                  iconic,ifl,irmacrash,itp2011,iwwr-boookings,kanboard,kndv,labservant,math,mbfys,mbp,mealab,
 +
                  nieuwescheikunde,nlt,pilab,printeger,probiomed,puff,pz,qpl,quantumcs,ra,refbase,rrl,
 +
                  scheikundeolympiade,siam,sigma-lustrum,smartech4health,sws,theorphys,tk,toernooi,tredd,
 +
                  trooster,vsc,w4kangoeroe,wortel,zwaartekrachtsgolven
 +
 +
Een defecte geheugenmodule veroorzaakte sponane reboots. Twee geheugenmodules zijn verwijderd. Sindsdien is het niet meer opgetreden. Extra downtime zal nodig zijn voor de uiteindelijke fix.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-21  14:00
 +
  End          : 2016-03-21  17:00
 +
  Affected      : users of the following web services that run on 'oehoe':
 +
                  oehoe,aerochem,akn,aqua,bgard,boekingen,bomen,cac,cafe,celbi,docenten,exo,filosofie,hfml
 +
                  iconic,ifl,irmacrash,itp2011,iwwr-boookings,kanboard,kndv,labservant,math,mbfys,mbp,mealab,
 +
                  nieuwescheikunde,nlt,pilab,printeger,probiomed,puff,pz,qpl,quantumcs,ra,refbase,rrl,
 +
                  scheikundeolympiade,siam,sigma-lustrum,smartech4health,sws,theorphys,tk,toernooi,tredd,
 +
                  trooster,vsc,w4kangoeroe,wortel,zwaartekrachtsgolven
 +
 +
A defective memory module caused spontaneous reboots. Since two modules where taken out, these reboots have not occurred anymore. Additional down time will be needed to resolve the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== Gitlab upgrade ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-16  21:40
 +
  Einde        : 2016-03-16  22:05
 +
  Getroffen    : gebruikers van gitlab
 +
 +
Vanwege een upgrade van de [[GitLab]] server naar versie 8.5.7 was deze tijdelijk niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-16  21:40
 +
  End          : 2016-03-16  22:05
 +
  Affected      : gitlab users
 +
 +
Because of an upgrade of gitlab to version 8.5.7, the [[GitLab]] service was offline for  a while.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server isolator geen private class netwerken][Server isolator lacking private class networks] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-07 06:30
 +
  Eind          : 2016-03-07 09:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van shares/netwerk isolator
 +
  Probleem      : Door onbekende redenen waren de interfaces voor de private class netwerken
 +
                  niet correct opgebracht.
 +
                  geinitialiseerd dat de grub boot procedure faalde.
 +
  Oplossing    : Reboot
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-07 06:30
 +
  End          : 2016-03-07 09:00
 +
  Affected      : Users of shares/network isolator
 +
  Problem      : For yet unknown reasons the private class network interfaces where incorrectly
 +
                  numbered and activated
 +
  Solution      : Reboot
 +
[/en]
 +
 +
=== [emoe niet correct opgestart][emoe stuck at reboot] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-03-07 06:30
 +
  Eind          : 2016-03-07 07:45
 +
  Getroffen    : CnCZ
 +
  Probleem      : Tijdens reboot werd een file systeem (/opt) niet herkend, resulterend in een kernel panic.
 +
  Oplossing    : Reboot
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-03-07 06:30
 +
  End          : 2016-03-07 07:45
 +
  Affected      : CnCZ
 +
  Problem      : At reboot time some file system (/opt) was not recognized, resulting in a kernel panic.
 +
  Solution      : Reboot
 +
[/en]
 +
 +
=== Gitlab upgrade ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-02-26  09:00
 +
  Einde        : 2016-02-26  10:45
 +
  Getroffen    : gebruikers van gitlab
 +
 +
Vanwege een upgrade van de [[GitLab]] server naar versie 8.5.1 is deze tijdelijk niet beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-02-26  09:00
 +
  End          : 2016-02-26  10:45
 +
  Affected      : gitlab users
 +
 +
Because of an upgrade of gitlab to version 8.5.1, the [[GitLab]] service will be offline for  a while.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Virtual servers probleem][Virtual servers problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-02-25  07:25
 +
  Einde        : 2016-02-25  08:30
 +
  Getroffen    : medewerkers, studenten, mail versturen
 +
 +
Door automatische upgrade van het 'libvirt' package waren onderstaande virtual hosts onbereikbaar.
 +
Server vos: gitlab3, bfacdc04, smtp2, redmine2
 +
Server wolf: smtp1, bfacdc03, est2
 +
 +
Reboot uitgevoerd op vos en wolf.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-02-25  07:25
 +
  End          : 2016-02-25  08:30
 +
  Affected      : medewerkers, studenten, mail versturen
 +
 +
Because of automated updates, Several virtual host had become unreachable.
 +
Server vos: gitlab3, bfacdc04, smtp2, redmine2
 +
Server wolf: smtp1, bfacdc03, est2
 +
 +
Rebooted vos and wolf.
 +
[/en]
 +
 +
=== [miii server probleem][miii server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers rvon, barger, etc</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20160223  ??:??
 +
  Einde        : 20160223  08:50
 +
  Getroffen    : alle smb gebruikers miii
 +
 +
Door nog onbekende oorzaak was de miii server niet beschikbaar.
 +
Reboot uitgevoerd
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20160223  ??:??
 +
  End          : 20160223  08:50
 +
  Affected      : all smb users miii
 +
 +
For unknown reasons, the miii mail server was unavailable.
 +
Rebooted.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20160222  06:30
 +
  Einde        : 20160222  08:03
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
Door nog onbekende oorzaak was de IMAP mailserver niet beschikbaar.
 +
De service cyrus-imapd was niet correct gestart. Opstarten van de service <b>service cyrus-imapd start</b> loste het probleem op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20160222  06:30
 +
  End          : 20160222  08:03
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
For unknown reasons, the IMAP mail server was unavailable.
 +
The service cyrus-imapd was not correctly started. Starting this service <b>service cyrus-imapd start</b> solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20160215  11:20
 +
  Einde        : 20160215  13:45
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
Door nog onbekende oorzaak was de IMAP mailserver niet beschikbaar.
 +
Mail diensten bleken na verloop van tijd te stoppen vanwege loggen van mailactiviteit.
 +
Als tijdelijke workaround is voor UDP ipv TCP logging gekozen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20160215  11:20
 +
  End          : 20160215  13:45
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
For unknown reasons, the IMAP mail server was unavailable.
 +
Mail services were halted after some time because of logging activity.
 +
As a temporary workaround logging is now performed using UDP instead of TCP.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileservers in de problemen][Fileserver problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20160209 na 09:00
 +
  Einde        : 20160209 15:37
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven
 +
 +
De Ubuntu 14.04 fileservers "flock" en "muckle" hadden enkele keren een probleem. Nadat we terug gegaan zijn naar de vorige versie van de kernel lijkt het weer stabiel te zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20160209 after 09:00
 +
  End          : 20160209 15:37
 +
  Affected      : Users of shared network disks
 +
 +
The Ubuntu 14.04 fileservers "flock" and "muckle" had problems a few times. After we reverted to the previous kernel version, the service seems to be stable again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Matlab licentie server gecrasht][Matlab license server crashed] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin1        : 2016-02-08 20:04
 +
  Einde1        : 2016-02-08 08:58
 +
  Begin2        : 2016-02-09 10:41
 +
  Einde2        : 2016-02-09 10:51
 +
  Getroffen      : Matlab gebruikers
 +
 +
Gisteravond crashte de Matlab license server omdat het aantal open filehandles tegen het maximum aanliep, doordat een gebruiker erg veel Matlab-processen startte. Omdat we dit nog niet goed monitorden en het ook niet aan ons gemeld werd, werd dit pas vanochtend hersteld. Hierna is direct het aantal filehandles met een factor vier vergroot. We nemen aan dat dit voldoende is tot de reboot van a.s. maandagochtend, dan wordt die nogmaals vergroot met een factor zestien. We gaan ook op korte termijn de Matlab license server goed monitoren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin1        : 2016-02-08 20:04
 +
  End2          : 2016-02-08 08:58
 +
  Begin2        : 2016-02-09 10:41
 +
  End2          : 2016-02-09 10:51
 +
  Affected      : Matlab users
 +
 +
Last night the Matlab license server crashed, because the number of open file handles reached the maximum configured, because a user started a lot of Matlab processes. Because we do not yet monitor this properly and it was not reported to us, we could only repair it this morning. We increased the number of file handles by a factor of four. We assume that this will be sufficient to wait till the reboot of next Monday, when it will again be enlarged, this time by a factor of sixteen. We will also on short notice start to monitor the Matlab license server properly.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server lilo4 maandagochtend-reboot vertraagd][Server lilo4 Monday morning reboot slowed] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-02-01 06:30
 +
  Einde        : 2016-02-01 09:40
 +
  Getroffen    : fnwi login server gebruikers
 +
 +
De server lilo4 hing bij down gaan tijdens de maandag ochtend reboot. Oplossing: reboot volgde automatisch nadat de wielewaal server opgekomen was.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-02-01 06:30
 +
  End          : 2016-02-01 09:40
 +
  Affected      : fnwi login server users
 +
 +
The server lilo4 stalled at shutdown during the monday morning reboot. Solution: it continued its reboot after server wielewaal became available.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Webserver down: tftp & egw][Webserver down: tftp & egw] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-02-01 06:30
 +
  Einde        : 2016-02-01 09:20
 +
  Getroffen    : websites op deze server (wielewaal): blackgem brainhealth croatia14 croatia15 cs eduspec eduspecorg egw
 +
                  ethergids fbkr kickstart mhealth oni snn
 +
 +
Waardoor de agenda en enkele andere websites voor ICIS niet beschikbaar waren. Daarnaast was er overlast voor het boot proces van werkplekken (i.v.m. tftp). Reboot van de server lijkt voldoende als oplossing.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-02-01 06:30
 +
  End          : 2016-02-01 09:20
 +
  Affected      : websites of this server (wielewaal): blackgem brainhealth croatia14 croatia15 cs eduspec eduspecorg egw
 +
                  ethergids fbkr kickstart mhealth oni snn
 +
 +
Quite a number of websites of ICIS were not available amongst which was eGroupWare. Furthermore, the boot process of workstations was impaired (because of the missing tftp). A reboot of the server seems to be sufficient to solve the issue.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Geen vrije IP-nummers in Vlan136][No free IP numbers in Vlan136] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-21 11:44
 +
  Einde        : 2016-01-21 16:23
 +
  Getroffen    : 6 laptops van stafafdelingen FNWI
 +
 +
De IP-leases (IP-nummers voor PC's zonder vast IP-adres) van Vlan136 waren volledig in gebruik, daardoor kregen nieuwe apparaten op Vlan136 geen IP-adres en hadden ze dus geen netwerk-connectiviteit. Na melding hiervan zijn ongebruikte maar bezette nummers vrijgemaakt en is het aantal IP-leases flink uitgebreid.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-21 11:44
 +
  End          : 2016-01-21 16:23
 +
  Affected      : 6 laptops of staff departments of the Faculty of Science
 +
 +
The DHCP server didn't have free leases on Vlan136, so new devices on Vlan136 didn't get an IP address, so didn't have a working network connection. After we freed some unused numbers for PCs with a fixed address, we were able to drastically enlarge the number of leases on Vlan136.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 jan 2016 17:46 (CET)
 +
 +
=== [Netwerkstoring in deel studielandschap][Network failure in part of study area Huygens] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-20 12:57
 +
  Einde        : 2016-01-20 13:25
 +
  Getroffen    : ca 30 pc's in Studielandschap Huygens
 +
 +
In Huygens vleugel 2 is tweemaal een netwerk switchmodule uitgevallen, waardoor ca 30 pc's in het Studielandschap tijdelijk geen netwerk hadden. De switch module zal worden vervangen op 2016-01-21 om 07:30 uur.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-20 12:57
 +
  End          : 2016-01-20 13:25
 +
  Affected      : 30 pc's at the Study Area Huygens
 +
 +
In Huygens wing 2 a network switchmodule crashed twice. About 30 pc's in the Study Area lost their connection to the network for some time. The switchmodule will be replaced on 2016-01-21 at 07:30 am.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 20 jan 2016 15:14 (CET)
 +
 +
=== [Login servers down voor activeren van veiligere kernel][Login servers down to activate safer kernel] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-20 09:30
 +
  Einde        : 2016-01-20 10:00
 +
  Getroffen    : lilo3 en lilo4 login servers.
 +
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-20 09:30
 +
  End          : 2016-01-20 10:00
 +
  Affected      : lilo3 en lilo4 login servers.
 +
 +
[/en]
 +
[[Gebruiker:Simon|simon]] 20 jan 2016 10:48 (CET)
 +
 +
=== [Webserver down voor bijplaatsen harde schijven][Webserver down to add hard disks] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-15 17:00
 +
  Einde        : 2016-01-15 17:30
 +
  Getroffen    : websites op deze server: aerochem akn aqua bb2syllabus bgard boekingen boekwur bomengids cac
 +
                  cafe celbi dossiers est2b exo filosofie fnwi hfml iconic ifl irmacrash
 +
                  itp2011 iwwrbook kanboard kndv labservant leonardo math mbfys mbp
 +
                  nieuwescheikunde nlt notebooks olympus pilab piwik printeger projecten
 +
                  puff pz qpl quantumcs refbase resourceanalysis rrl scheiolymp setup
 +
                  siam sigma-lustrum sito smartech4health studiereis sws tango taskboard
 +
                  tk toernooi tredd trooster ubuntumirror vsc w4kangoeroe wortel
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-15 17:00
 +
  End          : 2016-01-15 17:30
 +
  Affected      : websites of this server: aerochem akn aqua bb2syllabus bgard boekingen boekwur bomengids cac
 +
                  cafe celbi dossiers est2b exo filosofie fnwi hfml iconic ifl irmacrash
 +
                  itp2011 iwwrbook kanboard kndv labservant leonardo math mbfys mbp
 +
                  nieuwescheikunde nlt notebooks olympus pilab piwik printeger projecten
 +
                  puff pz qpl quantumcs refbase resourceanalysis rrl scheiolymp setup
 +
                  siam sigma-lustrum sito smartech4health studiereis sws tango taskboard
 +
                  tk toernooi tredd trooster ubuntumirror vsc w4kangoeroe wortel
 +
[/en]
 +
 +
=== [Virtuele servers netwerk stukke interfaces na updates][Virtual servers network interfaces broken after updates] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-13 07:16
 +
  Einde        : 2016-01-13 09:14
 +
  Getroffen    : bfacdc03 bfacdc04 drukker est2 gitlab3 ms2
 +
                  nwidc01 redmine2 smtp1 smtp2 ts2
 +
 +
De virtuele servers fret, wolf en vos kregen updates voor libvirt, waardoor de netwerk interfaces van de virtuele machines die op deze servers draaien verdwenen. Opgelost na een reboot van de server (fret) of herstart van libvirt daemons en de virtuele machines.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-13 07:16
 +
  End          : 2016-01-13 09:14
 +
  Affected      : bfacdc03 bfacdc04 drukker est2 gitlab3 ms2
 +
                  nwidc01 redmine2 smtp1 smtp2 ts2
 +
 +
The virtual hosts fret, wolf and vos received updates to libvirt packages, causing the network interfaces of the virtual machines running on them to fail. Solved after reboot (fret) or restart of the libvirt daemons and the virtual machines.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server lilo3 en lilo4 maandag ochtend reboot gefaald][Server lilo3 and lilo4 Monday morning reboot failed] ===
 +
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-11 06:30
 +
  Einde        : 2016-01-11 07:30
 +
  Getroffen    : fnwi login server gebruikers
 +
 +
De server lilo3/4 hing bij down gaan tijdens de maandag ochtend reboot. Oplossing: power cycle. Oorzaak nog onbekend.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-11 06:30
 +
  End          : 2016-01-11 07:30
 +
  Affected      : fnwi login server users
 +
 +
The server lilo3/4 stalled at shutdown during the monday morning reboot. Solution: power cycle. Cause currently unknown.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server comas1 maandag ochtend reboot gefaald][Server comas1 Monday morning reboot failed] ===
 +
 +
<itemTags>astro gebruikers users</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-11 06:30
 +
  Einde        : 2016-01-11 07:20
 +
  Getroffen    : alle smb + nfs shares comas1
 +
 +
De server comas1 starte niet correct op vanwege mogelijk timing probleem tussen het raid array en OS.
 +
Oplossing: overslaan mount /vd0 en vd1 tijdens boot (toets S), later handmatig mounts gefixed gevolgd
 +
door exportfs -uaf; exportfs -raf.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-11 06:30
 +
  End          : 2016-01-11 07:20
 +
  Affected      : all smb + nfs shares comas1
 +
 +
The server comas1 did not start due to some possible timing problems between the raid array and OS.
 +
Solution: skipping the mount of /vd0 and /vd1 during boot (key S), mounts fixed manually later on
 +
followed by exportfs -uaf; exportfs -raf.
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2016-01-05 06:30
 +
  Eind          : 2016-01-05 14:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers FTP
 +
  Probleem      : Om onbekende reden was de machine niet goed opgekomen. Opgelost na reboot.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2016-01-05 06:30
 +
  End          : 2016-01-05 14:30
 +
  Affected    : Users FTP
 +
  Problem      : Machine failed for unknown reason at boot. Solved by rebooting.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU Internetverbinding down][RU Internet connection down] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-11-23 [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/20151123/004008.html 15:52]
 +
  Einde        : 2015-11-23 [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/20151123/004009.html 16:09]
 +
  Getroffen    : Alle gebruikers van de RU Internetverbinding
 +
 +
Gistermiddag om ca. 15:52 uur crashte een core router van [http://www.surf.nl SURFnet], waardoor de Internetverbinding van de RU wegviel. Om 16:09 was de verbinding weer hersteld. Dit werd gisteren gemeld op [http://grotestoring.surfnet.nl/ een tijdelijke SURFnet storingspagina] en op de [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ ISC/CIM storingspagina]. Details zijn te vinden op de [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/ SURFnet Network Tickets maillijst].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-11-23 [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/20151123/004008.html 16:52]
 +
  End          : 2015-11-23 [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/20151123/004009.html 16:09]
 +
  Affected      : All users of the RU Internet connection
 +
 +
Yesterday at ca. 15:52 a [http://www.surf.nl SURFnet] core router crashed, taking down the RU Internet connection. At 16:09 the connection was restored. This was reported yesterday on [http://grotestoring.surfnet.nl/ a temporary SURFnet service interruptions page] and on the [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ ISC/CIM service interruptions page]. Details can be found on the [https://list.surfnet.nl/pipermail/nettic/ SURFnet Network Tickets mailing list].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printserver printto in de problemen][Print server printto problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20151119 ???
 +
  Einde        : 20151119 13:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers die printers aan wilden koppelen via \\printto.science.ru.nl
 +
 +
Na een reboot van de printserver (en ca 10 minuten wachten) werkte alles weer.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20151119 ???
 +
  End          : 20151119 13:00
 +
  Affected      : Users wanting to attach printers through \\printto.science.ru.nl
 +
 +
After a reboot of the print server (and waiting ca. 10 minutes) printers could be attached again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Problemen draadloos netwerk eduroam][Problems availability wireless network eduroam] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20151116 08:00
 +
  Einde        : 20151116 09:30
 +
  Getroffen    : Alle eduroam gebruikers op de RU
 +
 +
Als gevolg van een korte netwerkstoring vannacht, waren er problemen met het verkrijgen van ip-adressen op het draadloze netwerk eduroam.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20151116 08:00
 +
  End          : 20151116 09:30
 +
  Affected      : All eduroam users at the RU
 +
 +
As a result of a short network service interruption last night, there were some problems with obtaining ip addresses on the wireless network eduroam.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver goudsmit in de problemen][Fileserver goudsmit problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20151104 23:20
 +
  Einde        : 20151105 10:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectories / data op de goudsmit fileserver
 +
 +
Systeem crash lijkt veroorzaakt door een harddisk met problemen waarop uiteindelijk alle CPU's zijn blijven hangen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20151104 23:20
 +
  End          : 20151105 10:30
 +
  Affected      : Users with home directories / data on the goudsmit fileserver
 +
 +
System crashed possibly caused by an erroneous harddisk causing all CPUs to lockup.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU Internetverbinding uit vanwege onderhoud][RU Internet connection down for maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-10-20 00:00
 +
  Einde        : 2015-10-20 03:00
 +
  Getroffen    : Alle gebruikers van de RU Internetverbinding
 +
               
 +
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] heeft [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ aangekondigd] dat op dinsdagochtend 20 oktober 2015 tussen 00:00 en 03:00 uur SURFnet en het ISC onderhoud uitvoeren aan de verbinding van de RU met SURFnet/Internet. Van 00:00 tot 01:30 is er geen verbinding. Tussen 01:30 en 03:00 kunnen korte onderbrekingen optreden. Het advies is om zelf na te gaan welke systemen hiervan hinder kunnen ondervinden en zo mogelijk maatregelen te nemen door netwerkactiviteit op een andere tijd te laten plaatsvinden. Denk evt. ook aan systemen met alarmering via Internet.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-10-20 00:00
 +
  End          : 2015-10-20 03:00
 +
  Affected      : All users of the RU Internet connection
 +
 +
The [http://www.ru.nl/isc ISC] has [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ announced] that on Tuesday morning, October 20, 2015 between 00:00 and 03:00 SURFnet and the ISC will perform maintenance on the connection of the RU with SURFnet/Internet. From 00:00 to 01:30 there is no connection. Between 01:30 and 03:00 short interruptions may occur. We advise to check which systems can be affected by this and if possible shift network activity to a different time slot. You also might think about systems with alerts via Internet.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Omruil Konica Minolta MFP's][Konica Minolta MFPs switched] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-10-08 08:00
 +
  Einde        : 2015-10-08 12:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de KM MFP's:
 +
                  pr-hg-00-011 pr-hg-00-089 pr-hg-00-627 pr-hg-00-825
 +
                  pr-hg-02-038 pr-hg-02-556 pr-hg-02-832
 +
 +
Op 8 oktober 's ochtends zullen enkele KM MFP's gewisseld worden, om snellere/grotere machines te hebben op plaatsen waar meer geprint wordt. De overlast per locatie zal gering zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-10-08 08:00
 +
  End          : 2015-10-08 12:00
 +
  Affected      : Users of the KM MFPs:
 +
                  pr-hg-00-011 pr-hg-00-089 pr-hg-00-627 pr-hg-00-825
 +
                  pr-hg-02-038 pr-hg-02-556 pr-hg-02-832
 +
 +
In the morning of October 8, some KM MFPs will be switched, in order to have the faster/bigger machines at the locations where the print volume is te largest. The replacement of each machine will not take much time.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server lilo4 maandagochtendreboot probleem][Server lilo4 Monday morning reboot failed] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-10-05 06:30
 +
  Einde        : 2015-10-05 07:45
 +
  Getroffen    : fnwi loginserver gebruikers
 +
 +
De server lilo4 hing bij down gaan tijdens de maandag ochtend reboot. Oplossing: power cycle. Oorzaak nog onbekend.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-10-05 06:30
 +
  End          : 2015-10-05 07:45
 +
  Affected      : fnwi login server users
 +
 +
The server lilo4 stalled at shutdown during the monday morning reboot. Solution: power cycle. Cause currently unknown.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Radboudumc-terrein spanningsloos voor test][Radboudumc buildings power switched off for test] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-09-30 ca. 16:00
 +
  Einde        : 2015-09-30 ca. 16:45
 +
  Getroffen    : Radboudumc gebouwen
 +
 +
Op woensdag 30 september rond 16:00 uur zal het Radboudumc een [http://www.radboudnet.nl/actueel/nieuws/@1012772/noodstroomtest/ test uitvoeren door vrijwel het gehele UMC-terrein spanningsloos te schakelen]. Voor de gebouwen van de RU heeft deze test geen directe gevolgen. [http://www.liander.nl/ Liander] geeft aan dat zowel het uitschakelen als het inschakelen geen merkbare gevolgen heeft voor de rest van het stroomnet in Nijmegen inclusief de RU. Het blijft echter altijd mogelijk dat het schakelen van grote vermogens een storing elders kan veroorzaken. Als onderzoek, onderwijs of andere activiteiten ernstig hinder kunnen ondervinden van een storing in de stroomvoorziening, kan men overwegen deze activiteit op 30 september 's middags bijtijds te beëindigen of maatregelen te nemen om de continuïteit te garanderen met noodstroom en UPS.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-09-30 ca. 16:00
 +
  End          : 2015-09-30 ca. 16:45
 +
  Affected      : Radboudumc buildings
 +
 +
Wednesday September 30, around 4:00 p.m., Radboudumc will carry out a [http://www.radboudnet.nl/actueel/nieuws/@1012772/noodstroomtest/ test by switching off the power to almost all their buildings]. For the RU buildings this test has no direct effect. [http://www.liander.nl/ Liander] states that switching off and on again will have no noticeable effect on the rest of the power net in Nijmegen including Radboud University. However, switching high power always has the possibility of introducing a power problem elsewhere. If research, education or any activity will be seriously hindered by a power problem, you might consider ending this activity in time or taking measures to guarantee continuity with emergency power and UPS.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Korte netwerkonderbrekingen FNWI][Brief network interruptions at FNWI] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-09-12 09:00
 +
  Einde        : 2015-09-12 13:00
 +
  Getroffen    : Netwerk Huygensgebouw en omliggende gebouwen
 +
 +
Op zaterdag 12 sept a.s. tussen 09:00 - 13:00 uur worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de netwerkrouter bij FNWI en een aantal serverswitches in computerruimten van C&CZ. Dat betekent dat tussen genoemde tijdstippen enkele korte netwerkonderbrekingen van circa 1 minuut zullen optreden en ook vele FNWI-servers op die momenten even niet bereikbaar zijn.
 +
Ook de Mitel IP-telefoons zullen enkele malen kortstondig niet werken. Alle overige telefoons blijven echter normaal functioneren.
 +
De werkzaamheden zijn nodig om de verdere uitrol van IP-telefonie bij FNWI mogelijk te maken.
 +
Voor nadere info kunt u terecht bij [[Contact|netmaster@science.ru.nl]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-09-12 09:00
 +
  End          : 2015-09-12 13:00
 +
  Affected      : Network Huygens building and peripheral buildings
 +
 +
Saturday September 12, between 9:00 a.m. and 1:00 p.m., maintenance work will be conducted on the network router at the Faculty of Science and a number of server switches in C&CZ data centers. This means that between these points in time, a few brief network interruptions with a duration of approximately 1 minute will occur. Many FNWI servers will be unreachable at those moments.
 +
The Mitel IP phones will also go out of service momentarily several times. All other phones, however, will continue to operate normally.
 +
The maintenance work is necessary to enable resumption of the IP telephony rollout at the Faculty of Science.
 +
For further information, please contact [[Contact|netmaster@science.ru.nl]].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailman maillijsten probleem][Mailman mailing list problem] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-09-07 06:30
 +
  Einde        : 2015-09-07 12:24
 +
  Getroffen    : Gebruikers van mail lijsten
 +
 +
Vanochtend werd duidelijk dat berichten naar maillijsten niet geaccepteerd werden door de server van de maillijsten. Dit bleek te wijten te zijn aan aan aanpassing die afgelopen vrijdag gemaakt was in verband met het inzetten van de nieuwe smtp-server half juli. Nadat deze aanpassing gecorrigeerd was, werden de mails weer geaccepteerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-09-07 06:30
 +
  End          : 2015-09-07 12:24
 +
  Affected      : Users of mailing lists
 +
 +
This morning we came to know that mails to mailing lists were not accepted by the mailing list server. The reason was a change that was made last Friday because of the new smtp server mid July. After correcting the change, mails were accepted again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkschijven niet beschikbaar na reboot][Network shares unavailable after reboot] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-09-07 06:30
 +
  Einde        : 2015-09-07 09:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerk-schijven: acs4 afric afstud afstudeerwerk afstudTest albert
 +
                  bin bioalg bioexamencie bko BKO-TEMPLATE ccz cczhelpdesk cczsecr celbio2 celbio3 CuDoTest CURSUS
 +
                  cursusdossiers diafragma ecogen ecologie embdata evsf2data10 evsf2data15 evsf2data16 evsf2data17
 +
                  evsf2data18 evsf2data19 evsf2data7 evsf2data8 evsf2data9 fsr geminstr grafting honours huckgroup
 +
                  hybrids ifl-d1 imappdir imappsecr immbureau iobw kolkteaching localdist logs mbaudit3 mbbioel2
 +
                  mbonderwijs mbsynid micro-bulk1 micro-bulk2 micro-labmembers milkun8 milkun9 mlf90 mlfalgemeen
 +
                  mlfsec molchem3 morph mpcoldmollab mppstaf nmr500data nmrspectra olcbiocie olcbiowetenschappen
 +
                  orgdier owc1 parp petseq project1mpp seq snn3 snn4 soheto studiereis2013 sucudo-transfer tf2devices
 +
                  tracegas unl vcbio_prive vergader vsc16
 +
 +
Bij de verhuizing in het afgelopen weekend van netwerk shares naar een nieuwe server is een administratief foutje gemaakt, dat ervoor zorgde dat de server niet goed rebootte. Na herstel van deze fout bootte de server ok.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-09-07 06:30
 +
  End          : 2015-09-07 09:25
 +
  Affected      : Users of the following network disks: acs4 afric afstud afstudeerwerk afstudTest albert
 +
                  bin bioalg bioexamencie bko BKO-TEMPLATE ccz cczhelpdesk cczsecr celbio2 celbio3 CuDoTest CURSUS
 +
                  cursusdossiers diafragma ecogen ecologie embdata evsf2data10 evsf2data15 evsf2data16 evsf2data17
 +
                  evsf2data18 evsf2data19 evsf2data7 evsf2data8 evsf2data9 fsr geminstr grafting honours huckgroup
 +
                  hybrids ifl-d1 imappdir imappsecr immbureau iobw kolkteaching localdist logs mbaudit3 mbbioel2
 +
                  mbonderwijs mbsynid micro-bulk1 micro-bulk2 micro-labmembers milkun8 milkun9 mlf90 mlfalgemeen
 +
                  mlfsec molchem3 morph mpcoldmollab mppstaf nmr500data nmrspectra olcbiocie olcbiowetenschappen
 +
                  orgdier owc1 parp petseq project1mpp seq snn3 snn4 soheto studiereis2013 sucudo-transfer tf2devices
 +
                  tracegas unl vcbio_prive vergader vsc16
 +
 +
During the move this weekend of network shares to a new server, an administrative error was made, that prevented the server from rebooting ok. After correcting this, the server booted ok.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Waterschade bij pr-hg-03-825][Water damage for pr-hg-03-825] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-08-31
 +
  Einde        : 2015-09-03
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de KM MFP pr-hg-03-825
 +
 +
Door een lekkage boven de KM MFP pr-hg-03-825 is deze defect geraakt en niet meer te repareren. We hopen dit door verplaatsing van een weinig gebruikte KM MFP van hetzelfde type snel op te kunnen lossen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-08-31
 +
  End          : 2015-09-03
 +
  Affected      : Users of the KM MFP pr-hg-03-825
 +
 +
 +
A leak above the KM MFP hg PR-03-825 made this fail beyond repair. We hope to resolve this by replacing it by a little-used KM MFP of the same type.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Storing op het openbare telefonie netwerk][Interruption public telephone network] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-08-31 14:00
 +
  Einde        : 2015-08-31 22:00
 +
  Getroffen    : Gehele campus
 +
 +
Sinds circa twee uur vanmiddag is het niet mogelijk om telefoons buiten de campus te bereiken. Ook kunnen alleen externe telefoons vanaf het KPN netwerk en mobiele telefoons van alle providers naar de campus toe bellen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-08-31 14:00
 +
  End          : 2015-08-31 22:00
 +
  Affected      : Entire Campus
 +
 +
Since 14:00 this afternoon it's not possible to reach phones outside the campus. Also, only external phones on the KPN network and cell phones from all providers can reach the campus.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
Voor storingen en gepland onderhoud aan centrale RU-systemen, zie de [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ gecombineerde ISC/CIM storingspagina].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For central RU service interruptions and planned maintenance, see the [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=172&lang=nl&tg=0&f=0  combined ISC/CIM interruptions page].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkschijven niet beschikbaar tijdens verhuizing][Network shares unavailable during migration] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-08-06 ~8:45
 +
  Einde        : 2015-08-06 ~9:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerk-schijven: 45t, acfiles2, acs4, afric, afstud, afstudeerwerk,
 +
                  afstudTest, albert, arb, bbb-priv, bin, bioalg, bioexamencie, birds, bko, botany-general,
 +
                  bsweet, carta, ccs4, ccz, cczhelpdesk, cczsecr, celbio2, celbio3, CuDoTest, cursus,
 +
                  cursusdossiers, dcnadmin, diafragma, ecogen, ecologie, embdata, evsf2data10, evsf2data15,
 +
                  evsf2data16, evsf2data17, evsf2data18, evsf2data19, evsf2data7, evsf2data8, evsf2data9,
 +
                  exoarchief, flaredisc, fsr, geminstr, gi1, gi3, gipsy, grafting, hfml-data, hfml-engineering,
 +
                  hfml-secr, honours, huckgroup, hybrids, icissec, ifl, ifl-d1, imappdir, imappdir, imappsecr,
 +
                  immbureau, iobw, iris, itt, iwwr1, kolkteaching, lambiek, localdist, logs, mailmanincludes,
 +
                  mbaudit3, mbbioel, mbbioel2, mbcns, mbcortex, mbonderwijs, mb-read-write, mbsynid, mercator,
 +
                  mestrelab, mi1, mi3, micro-bulk1, micro-bulk2, micro-labmembers, milkun4, milkun4rw, milkun8,
 +
                  milkun9, mlf90, mlfalgemeen, mlfsec, molchem, molchem2, molchem3, molphtec, mol-secr, morph,
 +
                  mpcoldmollab, mppstaf, multimedia, neuropi, nmr500data, nmrspectra, nskpromo, olcbiocie,
 +
                  olcbiowetenschappen, ons, orgdier, owc, owc1, parp, pcb, petseq, plantkunde-hgl, practica,
 +
                  project1mpp, rotax, seq, smol, snn, snn2, snn3, snn4, soheto, sos, spmdata1, SSNMR1,
 +
                  studiereis2013, sucudo-transfer, tcbackup, tcscratch, tece, teceleiding, tf2devices, thchem,
 +
                  tracegas, tracegastemp, tracelab, tracelabdb, unl, vcbio_prive, vergader, vsc16, vscxray,
 +
                  wikis, wiskundetoernooi en zeegras
 +
 +
Vanaf 8:45uur zullen de netwerkschijven tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege een verhuizing naar een nieuwe server.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-08-06  8:45
 +
  End          : 2015-08-06 ~9:45
 +
  Affected      : Users of the following network disks: 45t, acfiles2, acs4, afric, afstud, afstudeerwerk,
 +
                  afstudTest, albert, arb, bbb-priv, bin, bioalg, bioexamencie, birds, bko, botany-general,
 +
                  bsweet, carta, ccs4, ccz, cczhelpdesk, cczsecr, celbio2, celbio3, CuDoTest, cursus,
 +
                  cursusdossiers, dcnadmin, diafragma, ecogen, ecologie, embdata, evsf2data10, evsf2data15,
 +
                  evsf2data16, evsf2data17, evsf2data18, evsf2data19, evsf2data7, evsf2data8, evsf2data9,
 +
                  exoarchief, flaredisc, fsr, geminstr, gi1, gi3, gipsy, grafting, hfml-data, hfml-engineering,
 +
                  hfml-secr, honours, huckgroup, hybrids, icissec, ifl, ifl-d1, imappdir, imappdir, imappsecr,
 +
                  immbureau, iobw, iris, itt, iwwr1, kolkteaching, lambiek, localdist, logs, mailmanincludes,
 +
                  mbaudit3, mbbioel, mbbioel2, mbcns, mbcortex, mbonderwijs, mb-read-write, mbsynid, mercator,
 +
                  mestrelab, mi1, mi3, micro-bulk1, micro-bulk2, micro-labmembers, milkun4, milkun4rw, milkun8,
 +
                  milkun9, mlf90, mlfalgemeen, mlfsec, molchem, molchem2, molchem3, molphtec, mol-secr, morph,
 +
                  mpcoldmollab, mppstaf, multimedia, neuropi, nmr500data, nmrspectra, nskpromo, olcbiocie,
 +
                  olcbiowetenschappen, ons, orgdier, owc, owc1, parp, pcb, petseq, plantkunde-hgl, practica,
 +
                  project1mpp, rotax, seq, smol, snn, snn2, snn3, snn4, soheto, sos, spmdata1, SSNMR1,
 +
                  studiereis2013, sucudo-transfer, tcbackup, tcscratch, tece, teceleiding, tf2devices, thchem,
 +
                  tracegas, tracegastemp, tracelab, tracelabdb, unl, vcbio_prive, vergader, vsc16, vscxray,
 +
                  wikis, wiskundetoernooi and zeegras
 +
 +
Starting from 8:45h, the network disks will not be available during a migration to a new server.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server vos (gitlab3/redmine3/smtp2) preventief onderhoud][Server vos (gitlab3/redmine2/smtp2) preventive maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20150731 09:00
 +
  Einde        : 20150731 16:00
 +
  Getroffen    : gitlab/redmine users
 +
 +
De server vos krijgt extra disken, tevens wordt de configuratie aangepast.
 +
Hierdoor zullen o.a. de virtuele client gitlab3, redmine2 en smtp2 gedurende het onderhoud offline zijn.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20150731 09:00
 +
  End          : 20150731 16:00
 +
  Affected      : gitlab/remine users
 +
 +
The server vos will receive extra disks and need to be reconfigured.
 +
Virtual clients gitlab3, redmine2 and smtp2 will be offline during maintenance.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [SMTP server problemen vanwege te korte sleutel][SMTP server problem because of too short keys] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-13
 +
  Einde        : 2015-07-15
 +
  Getroffen    : Medewerkers die geauthenticeerd mail versturen via smtp.science.ru.nl
 +
 +
Sinds een maand konden mailprogramma's een update krijgen vanwege kwetsbaarheid voor een [https://weakdh.org/ LogJam] aanval. Hierna weigerden ze een verbinding met een server met een te korte beveiligingssleutel. De oude [[Email_authsmtp|authenticated smtp-server]] van C&CZ had zo'n te korte sleutel. Gebruikers die dit probleem meldden (met de nieuwste versies van Pine, Thunderbird en sinds kort ook Apple Mail), is aangeraden tijdelijk een alternatieve server te gebruiken. Per vandaag is het gebruik van die alternatieve server niet meer nodig, omdat de server smtp.science.ru.nl vervangen is door een nieuwe  server.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-13
 +
  End          : 2015-07-15
 +
  Affected      : Employees sending autheticated mail through smtp.science.ru.nl
 +
 +
Starting a month ago, mail programs could get an update due to the vulnerability for a [https://weakdh.org/ LogJam] attack. After this update these programs refused connections with a server with a too short key. The old C&CZ [[Email_authsmtp|authenticated SMTP server]] had such a short key. Users who reported this problem (with the latest versions of Pine, Thunderbird and recently also Apple Mail), were advised to temporarily use an alternative server. As of today using this alternative server is no longer necessary, because the server smtp.science.ru.nl has been replaced by a new server.
 +
[/en]
 +
 +
===[Netwerkschijven tijdelijk niet bereikbaar tijdens verhuizing][Network shares temporary not available during migration]===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-26 ~8:45
 +
  Einde        : 2015-06-26 ~9:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerk-schijven: acfiles, aerochem, amsbackup, amscommon,
 +
                  beevee, bfac-backup, bio-orgchem, bioniccell, carisma, chemprac, csg-staf,
 +
                  csgi-archief, desda, ds, ehef1, ehef2, ehef3, geminstr2, giphouse, gissig,
 +
                  gmi, hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, janvanhest, kaartenbak,
 +
                  kangoeroe, mbaudit1, microbiology, microbiology2, milkun2, milkun3, milkun5,
 +
                  milkun6, milkun7, milkun7rw, molbiol, mwstudiereis, neuroinf, neuroinf2, nfstest,
 +
                  nwibackup, olympus, puc, ruversatest, secres2, secrmolbiol, sigma, sigmacies,
 +
                  spectra, spm, spmdata3, spmdata4, spmdata5, spmdata6, spmdata7, spmmagstm,
 +
                  spmnanolab, spmstaff, ssi, staff-hfml, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc10,
 +
                  vsc11, vsc12, vsc13, vsc14, vsc15, vsc2, vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8,
 +
                  vsc9, vscadmin, wiskalg, wiskunde en wkru.
 +
 +
Vanaf 8:45 uur zullen de netwerkschijven tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege een verhuizing naar een nieuwe server.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-26 ~8:45
 +
  End          : 2015-06-26 ~9:45
 +
  Affected      : Users of the following network disks: acfiles, aerochem, amsbackup, amscommon,
 +
                  beevee, bfac-backup, bio-orgchem, bioniccell, carisma, chemprac, csg-staf,
 +
                  csgi-archief, desda, ds, ehef1, ehef2, ehef3, geminstr2, giphouse, gissig,
 +
                  gmi, hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, janvanhest, kaartenbak,
 +
                  kangoeroe, mbaudit1, microbiology, microbiology2, milkun2, milkun3, milkun5,
 +
                  milkun6, milkun7, milkun7rw, molbiol, mwstudiereis, neuroinf, neuroinf2, nfstest,
 +
                  nwibackup, olympus, puc, ruversatest, secres2, secrmolbiol, sigma, sigmacies,
 +
                  spectra, spm, spmdata3, spmdata4, spmdata5, spmdata6, spmdata7, spmmagstm,
 +
                  spmnanolab, spmstaff, ssi, staff-hfml, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc10,
 +
                  vsc11, vsc12, vsc13, vsc14, vsc15, vsc2, vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8,
 +
                  vsc9, vscadmin, wiskalg, wiskunde and wkru.
 +
 +
Starting from 8:45h, the network disks will not be available during a migration to a new server.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server homedcc had oude homes na reboot][Server homedcc had old homes after reboot] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-15 06:30
 +
  Einde        : 2015-06-15 15:30
 +
  Getroffen    : Medewerkers van DCC
 +
 +
Na de maandagochtend-reboot van de server waren de veranderingen van de laatste 2 weken aan de homedirectories verdwenen. Het is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De backups van zaterdag 13 juni 22:55 is teruggezet.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-15 06:30
 +
  End          : 2015-06-15 15:30
 +
  Affected      : Employees of DCC
 +
 +
After the server reboot on Monday morning, the changes to the home directories of the last two weeks had disappeared. It is still not clear how this could have happened. The backups of Saturday June 13 22:55 have been restored.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Services niet beschikbaar door stroomstoring][Services unavailable due to power outage] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-11 20:00
 +
  Einde        : 2015-06-11 20:30
 +
  Getroffen    : Computersystemen en switches zonder UPS-noodstroomvoorziening.
 +
 +
Door een korte onderbreking in de netspanning, vielen op de hele campus desktop-computers en netwerkapparatuur uit. Netwerkswitches die niet achter UPS-noodstroom zijn geschakeld, hebben er ongeveer 20 minuten uit gelegen. Een module van een netwerkswitch in het Transitorium bleef in foutmodus staan totdat deze handmatig uit- en ingeschakeld werd op vrijdagmorgen rond 8:30, waardoor voor ca. 46 aansluitingen de storing tot ca. 8:40 duurde. Oorzaak was volgens het [http://www.ru.nl/uvb UVB] een kabelbreuk aan de zuidzijde van de Kapittelweg van ca 21:00 tot 00:30. Liander meldt daar een [https://www.liander.nl/storingen/overzicht/storing?storingsnummer=3963192 stroomstoring een uur later].
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-11 20:00
 +
  End          : 2015-06-11 20:30
 +
  Affected      : Computer systems and network switches that don't have a backup power supply (UPS). Among others FELIX.
 +
 +
A short power dip interrupted desktop computers and some network switches without UPS backup power on the RU campus. It took approx. 20 minutes before the affected switches became fully operational again. A network switch at the Transitorium reported a failed module until it was reset around 8:30 am on Friday morning. For ca. 46 outlets/users the network didn't function until 8:40. The [http://www.ru.nl/uvb UVB] reported as cause a cable cut at the Kapittelweg. Liander reports a [https://www.liander.nl/storingen/overzicht/storing?storingsnummer=3963192 power disturbance an hour later] at that location.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver tcmr in de problemen][Fileserver tcmr problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-05 16:05
 +
  Einde        : 2015-06-05 16:55
 +
  Getroffen    : Medewerkers van TCM
 +
 +
Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-05 16:05
 +
  End          : 2015-06-05 16:55
 +
  Affected      : Employees of TCM
 +
 +
Resolved by a server reboot.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Ubuntu 10.04 cluster / cn99 server probleem][Ubuntu 10.04 cluster / cn99 server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-06-03 12:10
 +
  Eind          : n.v.t.
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Ubuntu 10 clusternodes
 +
 +
De SUN Grid Engine master voor Ubuntu 10.04 jobs is niet meer beschikbaar omdat deze door de cn99 verzorgd werd. Deze machine is meer dan vijf jaar oud en valt daardoor buiten onderhoudscontracten. Tijdens het booten worden de benodigde filesystemen niet meer gevonden maar dat zal dus niet worden opgelost. De clusternodes cn67, cn74, cn75 en cn81 die als enige nog het verouderde Ubuntu 10 operating systeem draaien kunnen nog wel gebruikt worden door daarop rechtstreeks in te loggen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-06-03 12:10
 +
  End          : n/a
 +
  Affected      : Users of Ubuntu 10 clusternodes
 +
 +
The server (cn99) which serviced SUN Grid Engine on Ubuntu 10.04 is no more. It could not find its disks while booting. This will not be solved because the machine is already more than five years old. Clusternodes cn67, cn74, cn75 and cn81 are influenced. They can still be used by logging into them directly.
 +
[/en]
 +
 +
=== [GitLab server problemen][GitLab server problems] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-05-30 07:34
 +
  Eind          : 2015-05-31 00:36
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de GitLab server gitlab.science.ru.nl
 +
 +
Door een configuratiefout is een oude versie van GitLab (7.7.1) automatisch over de meest recente versie (7.11.4) heen geinstalleerd. Doordat de GitLab versie niet overeenkwam met de toestand van de onderliggende database, veroorzaakte dit een storing in verschillende onderdelen. Onder andere de gitlab-shell voor ssh toegang en onbereikbaarheid van een aantal onderdelen van het web-interface. Na het upgraden naar versie 7.11.4 was deze storing verholpen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-05-30 07:34
 +
  End          : 2015-05-31 00:36
 +
  Affected      : Users of the GitLab server gitlab.science.ru.nl
 +
 +
A configuration error caused the automatic installation of an older version of GitLab (7.7.1) over the the most recent version (7.11.4). Because the GitLab version did not correspond to the state of the underlying database, what caused multiple problems. Among which the gitlab shell for ssh access and inaccessibility of some parts of the web interface. The problems were solved after upgrading to version 7.11.4.
 +
[/en]
 +
 +
=== [License server reboot probleem][License server reboot problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-05-11 06:30
 +
  Eind          : 2015-05-11 09:11
 +
  Getroffen    : Gebruikers van licenties: Altera Ansys Accelrys Genesys Hdlworks Idapro
 +
                  Xilinx IntelCompiler Ingr Maple Mathematica Matlab MentorGraphics Mestrelab
 +
                  Topspin Orcad Originlab
 +
 +
Vanochtend bleek dat de license server was opgestart zonder netwerk. De oorzaak was een fout in een configuratiefile. Deze fout is gecorrigeerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-05-11 06:30
 +
  End          : 2015-05-11 09:11
 +
  Affected      : Users of licenses: Altera Ansys Accelrys Genesys Hdlworks Idapro
 +
                  Xilinx IntelCompiler Ingr Maple Mathematica Matlab MentorGraphics Mestrelab
 +
                  Topspin Orcad Originlab
 +
 +
Today the license server booted without configuring the network. The cause of the problem was an error in a configuration file. This has been corrected.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver upgrade a.s. maandagnacht][IMAP mail server upgrade next monday night] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20150216 23:00
 +
  Einde        : 20150217 07:45
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
De IMAP server wordt a.s. maandagnacht vervangen door een nieuwe server. Gedurende de nacht kan geen Science mail gelezen worden van de server, omdat dan de meest recente mails gesynchroniseerd zullen worden naar de nieuwe server.
 +
Mail kan wel verstuurd worden gedurende deze tijd, maar nieuwe mail zal pas na 07:30 op de nieuwe server afgeleverd worden. N.B. op de oude server kon men inloggen met de eerste 8 tekens van het wachtwoord, op de nieuwe server moet het volledige wachtwoord ingetikt worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20150216 23:00
 +
  End          : 20150217 07:45
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
The IMAP server will be replaced by a new server next Monday night. During the night, no Science mail can be read from the server, because then the most recent mails will be synchronized to the new server.
 +
Mail can be sent in this period, but new mail will start being delivered on the new server from 07:30. A word of warning, one could login on the old server with the first 8 characters of the password, the new server only accepts the full password.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in Huygens vleugel 8][Network maintenance in Huygens wing 8] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20150211    18:00
 +
  Einde        : 20150211    20:00
 +
  Getroffen    : netwerk in Huygens vleugel 8 en in de centrale straat tussen vleugels 6 en 8 (oostzijde), op alle verdiepingen.
 +
 +
De configuraties in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen worden vervangen. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20150211    18:00
 +
  End          : 20150211    20:00
 +
  Affected      : network in Huygens wing 8 and in the central street between wings 6 and 8 (east side), all floors.
 +
 +
The configurations in the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerk switch probleem][Network switch problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20150204  16:42
 +
  Einde        : 20150204  16:59
 +
  Getroffen    : alle gebruikers bij FNWI
 +
 +
Door een configuratiefout op een server switch van C&CZ was deze enige tijd uit de lucht, waardoor ook enkele servers en services onbereikbaar waren (waaronder nameserver, mail). Na herstel van de fout waren deze systemen weer snel bereikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20150204  16:42
 +
  End          : 20150204  16:59
 +
  Affected      : all users at Faculty af Science
 +
 +
Due to a configuration fault in a C&CZ server switch it became unreachable. Therefore some servers and services were unreachable as well (nameserver, mail etc). After a quick fix the systems were up and running again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Stroomstoring Huygensgebouw zaterdag 17 januari][Power dip Huygens building Saturday, January 17] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20150117  07:54
 +
  Einde        : 20150117  09:11
 +
  Getroffen    : netwerk Huygensgebouw incl. draadloos en IP-telefonie
 +
 +
Zaterdagochtend, tijdens onderhoudswerkzaamheden van [http://www.ru.nl/uvb UVB] en [https://www.liander.nl/ Liander] aan de voedingstrafo's in het Huygensgebouw is enkele malen onbedoeld de stroom kortstondig weggevallen, waarvan 1 keer voor het hele gebouw gedurende 1 minuut. Een groot deel van de netwerk-switches hebben geen [http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodstroomvoeding UPS] en zijn dus herstart. Na 09:11 waren alle switches weer operationeel.
 +
 +
Achtergrond: op 10 en 17 januari zijn onderhoudswerkzaamheden aan de voedingstrafo’s in Huygens uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten eens in de 5 jaar uitgevoerd worden. Omdat een spanningsonderbreking van 6-8 uur (duur van het onderhoud) voor FNWI onacceptabel is, zijn er afgelopen jaar bypasses aangelegd, zodat de trafo’s elkaar kunnen vervangen. De kans dat er spanningsuitval zou optreden werd vooraf bijzonder klein geacht. De volgende keer dat een dergelijk onderhoud gepland wordt, in 2020, zal iedereen vooraf geïnformeerd worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20150117  07:54
 +
  End          : 20150117  09:11
 +
  Affected      : network Huygens building, incl wireless and IP telephony
 +
 +
Saturday morning, during maintenance by [http://www.ru.nl/uvb UVB] and [https://www.liander.nl/ Liander], there were a few short unintended power dips in the Huygens building. A large part of the network switches does not have a [http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply UPS] and thus restarted. After 09:11 all switches were operational again.
 +
 +
Background: January 10 and 17, maintenance has been carried out on the power transformers in the Huygens building. This work should be carried out once every 5 years. Because a power failure of 6-8 hours (duration of maintenance) is unacceptable for the Faculty of Science, last year bypasses have been constructed, to make the transformers able to replace each other. Beforehand, the chance that a power failure should occur, was thought to be particularly small. The next time such a service is planned, in 2020, everyone will be informed in advance.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Upgrade van licentieserver][Upgrade of license server] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-01-08 17:30
 +
  Einde        : 2015-01-08 17:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers van licenties van: Ansys Accelrys Genesys Idapro IntelCompiler Mathematica Matlab Orcad Originlab
 +
                 
 +
De licentieserver heeft nog Ubuntu 10.04. Dat heeft als nadeel dat er over enkele maanden geen security updates meer voor uitkomen. Ook willen we de server taken als DNS/DNSSEC/DHCP-server geven, waarvoor Ubuntu 14.04 noodzakelijk is. Omdat het een licentieserver is, kan niet overgegaan worden naar een nieuwe server, maar worden disks met het nieuwe OS in de bestaande server geplaatst. Omdat dit maar weinig downtijd betekent, zal de overlast minimaal zijn.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-01-08 17:30
 +
  End          : 2015-01-08 17:45
 +
  Affected      : Users of licenses of: Ansys Accelrys Genesys Idapro IntelCompiler Mathematica Matlab Orcad Originlab
 +
 +
The license server still runs Ubuntu 10.04. This means that in a few months it would not receive security updates. Furthermore we want to use this server for DNS/DNSSEC/DHCP-service, which makes Ubuntu 14.04 necessary. Because this is a license server, we cannot switch to a new server, but we will place disks with the new OS in the existing server. Because this only means a small amount of downtime, users will hardly notice.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver bulk in de problemen][Fileserver bulk problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2015-01-07 14:35
 +
  Einde        : 2015-01-07 14:46
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven:
 +
                  acfiles beevee bioniccell bio-orgchem celbio1 celbio2
 +
                  chemprac csgi-archief csg-projecten csg-staf desda ds ehef1
 +
                  ehef2 ehef3 femtospin geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup-inst highres impuls
 +
                  introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe mathsolcie microbiology microbiology2
 +
                  milkun2 milkun2RenD milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw
 +
                  molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 olympus puc randomwalkmodel secres2 sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
                  spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmstaff ssi staff-hfml stroom thalia ucm vsc
 +
                  vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2015-01-07 14:35
 +
  End          : 2015-01-07 14:46
 +
  Affected      : Users of shared network disks:
 +
                  acfiles beevee bioniccell bio-orgchem celbio1 celbio2
 +
                  chemprac csgi-archief csg-projecten csg-staf desda ds ehef1
 +
                  ehef2 ehef3 femtospin geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 hfml-backup-inst highres impuls
 +
                  introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe mathsolcie microbiology microbiology2
 +
                  milkun2 milkun2RenD milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw
 +
                  molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 olympus puc randomwalkmodel secres2 sigma sigmacies spectra spectra-rw
 +
                  spm spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 spmstaff ssi staff-hfml stroom thalia ucm vsc
 +
                  vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde wkru
 +
 +
Resolved by a server reboot.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Weer IMAP mailserver probleem][Again IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141224  17:46
 +
  Einde        : 20141225  09:47
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
De IMAP server had weer een probleem met een andere harddisk. Hierdoor was de machine onbruikbaar. Na een reboot werkte de server weer.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141224  17:46
 +
  End          : 20141225  09:47
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
There was again a problem with another harddisk of the IMAP server. This made the server unusable. A reboot solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141224  9:20
 +
  Einde        : 20141224  11:05
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
De IMAP server had wederom het probleem met een te hoge load doordat alle processen wachtten op I/O. De server is gereboot omdat processes niet onder controle waren te krijgen. Daarna was de server enige tijd kwijt om disken en filesystemen op orde te krijgen. Snapshots zijn nu helemaal uitgezet omdat die de oorzaak lijken te zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141224  9:20
 +
  End          : 20141224  11:05
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
The IMAP server got overloaded again which could not be due to user usage. The server was rebooted since all I/O processing was stopped and we could not kill any processes. Snapshots have now been completely disabled. It took quite some time before the server had all disks and filesystems in working order.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141215  6:30
 +
  Einde        : 20141215  11:15
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 +
 +
De IMAP server had een probleem met een gefaalde harddisk. Hierdoor was de machine erg traag en maakte mail lezen practisch onmogelijk. Het probleem is opgelost door de disk te vervangen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141215  6:30
 +
  End          : 20141215  11:15
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
There was a problem with a failed harddisk of the IMAP server. This slowed the machine down so that it was practically unusable. The problem was solved by replacing the disk.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkprobleem RU][Network problem RU] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141126    09:45
 +
  Einde        : 20141126    10:00
 +
  Getroffen    : alle gebruikers van het netwerk op de RU
 +
 +
Zoals [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ gerapporteerd door het ISC] is de RU slachtoffer geweest van een DDOS-aanval. Als gevolg hiervan is de connectie met het internet onderbroken geweest. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat een vergelijkbare aanval in de toekomst deze problemen veroorzaakt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141126    09:45
 +
  End          : 20141126    10:00
 +
  Affected      : all users of the network at RU
 +
 +
As [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ reported by the ISC], the RU was victim of a DDOS attack. As a consequence of this is the connection to the Internet was interrupted. Measures have been taken to prevent a similar attack having this result in the future.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkproblemen FNWI][Network problems FNWI] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin1        : 20141111    06:00
 +
  Begin2        : 20141119    13:34
 +
  Einde        : 20141120    15:32
 +
  Getroffen    : alle gebruikers van het bedrade netwerk in FNWI
 +
 +
Na het netwerkonderhoud van 20141111 is er achteraf al een enkel probleem met het bedrade netwerk. Deze verhevigen zich en worden faculteitsbreed op 20141119 om 13:34. De netwerkswitches in FNWI krijgen zo veel [http://www.dummies.com/how-to/content/how-spanning-tree-protocol-stp-manages-network-cha.html topologiewijzigingen] van het [http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree_protocol Spanning Tree Protocol (STP)] dat het netwerkverkeer vaak hapert. Door het STP-verkeer te beteugelen zijn op 20141120 om 15:32 de haperingen voorbij. Naar de exacte oorzaak wordt nog gezocht, waarschijnlijk is dat een verhuizing.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin1        : 20141111    06:00
 +
  Begin2        : 20141119    13:34
 +
  End          : 20141120    15:32
 +
  Affected      : all users of the wired network at FNWI
 +
 +
After the network maintenance of 20141111 a single user reported later a problem with the wired network. These problems intensified and grew faculty wide on 20141119 at 13:34 hours. The network switches in the Faculty of Science received so many [http://www.dummies.com/how-to/content/how-spanning-tree-protocol-stp-manages-network-cha.html topology changes] of the [http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol Spanning Tree Protocol (STP)] that network traffic often stuttered. By curbing the STP traffic on 20141120 at 15:32 the stuttering disappeared. We still search for the exact cause, probably it is a housing move.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in Mercator III zuid en laagbouw][Network maintenance in Mercator III south and low-rise buildings] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141119    18:30
 +
  Einde        : 20141119    23:00
 +
  Getroffen    : netwerk in Mercator III zuidzijde en laagbouw.
 +
 +
De netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen vervangen worden. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141119    18:30
 +
  End          : 20141119    23:00
 +
  Affected      : network in Mercator III north
 +
 +
The network switches in the buildings/floors/locations mentioned above will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Server nachtwacht preventief onderhoud][Server nachtwacht preventive maintenance] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141117 16:30
 +
  Einde        : 20141117 17:00
 +
  Getroffen    : n.v.t. (geen overlast voor gebruikers verwacht)
 +
 +
De server nachtwacht heeft een disk die elk moment defect kan raken. Daarom wordt deze per
 +
omgaande vervangen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141117 16:30
 +
  End          : 20141117 17:00
 +
  Affected      : n/a (no disturbance for users expected)
 +
 +
The server nachtwacht reports having a hard drive that will soon fail. We will replace the disk
 +
as soon as possible.
 +
[/en]
 +
 +
=== [DNS resolver probleem][DNS resolver problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin1        : 20141115    11:29
 +
  Einde1        : 20141115    14:40
 +
  Begin2        : 20141117    04:30 / 06:30
 +
  Einde2        : 20141117    08:37 voor DNS, 09:34 voor netwerkboot en websites
 +
  Getroffen      : vrijwel alle computers in FNWI
 +
 +
De server die binnen FNWI als eerste [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] genoemd staat, crashte, waarschijnlijk door een defect rakende harde schijf. Hierdoor werd voor veel computers in FNWI het netwerk stroperig of zelfs vrijwel onbruikbaar. Pas na een reboot van deze server was het probleem1 verholpen. Maandagochtend, bij de wekelijkse reboot van deze server, bleef deze wachten op een handmatige akkoord op opstarten met een defecte schijf (probleem2). Allerlei andere servers die daarna om 06:30 rebooten, hadden problemen vanwege de ontbrekende DNS resolver. Er zijn weer meer maatregelen getroffen om de overlast een volgende keer te verminderen. Verhuizing naar nieuwe DNS-servers is in voorbereiding.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin1        : 20141115    11:29
 +
  End1          : 20141115    14:40
 +
  Begin2        : 20141117    04:30 / 06:30
 +
  End2          : 20141117    08:37 for DNS, 09:34 for network boot and websites
 +
  Affected      : almost all computers within FNWI
 +
 +
The server that acts within FNWI as first [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] crashed, probably because of a disk becoming defective. This made the network slow or even virtually unusable for a lot of computers in FNWI. Only after a reboot of the server, the problem1 was solved. Monday morning, at the weekly reboot of this server, it would only boot after manually acknowledging the defective disk (problem2), When other servers rebooted at 06:30, a lot of them had problems due to the missing DNS resolver. Further measures to reduce the inconvenience of such a crash have been taken. The move to new DNS servers is in preparation.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver bulk in de problemen][Fileserver bulk problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2014-11-12 14:45
 +
  Einde        : 2014-11-12 15:05
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
 +
 +
Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 2014-11-12 14:45
 +
  End          : 2014-11-12 15:05
 +
  Affected      : Users of shared network disks: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
 +
 +
Resolved by a server reboot.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in Mercator III noord][Network maintenance in Mercator III north] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141111    18:30
 +
  Einde        : 20141111    23:00
 +
  Getroffen    : netwerk in Mercator III noordzijde.
 +
 +
De netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen vervangen worden. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141111    18:30
 +
  End          : 20141111    23:00
 +
  Affected      : network in Mercator III north
 +
 +
The network switches in the buildings/floors/locations mentioned above will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in server room Huygens][Network maintenance in server room Huygens] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141111    06:00
 +
  Einde        : 20141111    06:15
 +
  Getroffen    : netwerk in server ruimte Huygens. Verbinding met allerlei servers zal onmogelijk zijn.
 +
 +
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141111    06:00
 +
  End          : 20141111    06:15
 +
  Affected      : network in server room Huygens. Connection to many servers may be impossible.
 +
 +
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in deel Huygens][Network maintenance in part of Huygens] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141106    06:00
 +
  Einde        : 20141106    06:15
 +
  Getroffen    : netwerk in Huygens vleugel 3 alle verdiepingen
 +
                              Huygens vleugel 4 alle verdiepingen
 +
                              Huygens vleugel 8 alle verdiepingen
 +
                              Huygens centrale straat tussen vleugels 6 en 8 alle verdiepingen
 +
 +
 +
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141106    06:00
 +
  End          : 20141106    06:15
 +
  Affected      : network in Huygens wing 3 all floors
 +
                              Huygens wing 4 all floors
 +
                              Huygens wing 8 all floors
 +
                              Huygens central street between wing 6 and 8 all floors
 +
 +
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in perifere gebouwen][Network maintenance in peripheral buildings] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141104    06:00
 +
  Einde        : 20141104    06:15
 +
  Getroffen    : netwerk in perifere gebouwen: FELIX, HFML, Nanolab, Goudsmit paviljoen (NMR),
 +
                  Lab DCN in A-2.002, Kinderopvang Heyendael (beide gebouwen),
 +
                  Logistiek Centrum FNWI, Linnaeusgebouw, Mercator 1, 6e verdieping
 +
 +
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze op dinsdagochtend 4 november om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141104    06:00
 +
  End          : 20141104    06:15
 +
  Affected      : network in peripheral buildings: FELIX, HFML, Nanolab, Goudsmit pavillion (NMR),
 +
                  Lab DCN in A-2.002, Kinderopvang Heyendael (both buildings),
 +
                  Logistiek Centrum FNWI, Linnaeus building, Mercator 1, 6th floor
 +
 +
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted on Tuesday morning at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderhoud in Huygens vleugel 7][Network maintenance in Huygens wing 7] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141029    19:00
 +
  Einde        : 20141029    23:00
 +
  Getroffen    : netwerk in Huygens vleugel 7 en in de centrale straat tussen vleugels 5 en 7, op alle verdiepingen.
 +
 +
 +
Voor een upgrade van de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze worden vervangen. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141029    19:00
 +
  End          : 20141029    23:00
 +
  Affected      : network in Huygens wing 7 and in the central street between wings 5 and 7, all floors.
 +
 +
Because of an upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
 +
[/en]
 +
 +
=== [RU netwerk probleem][RU network problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141029    09:38
 +
  Einde        : 20141029    15:30
 +
  Getroffen    : alles aan het netwerk op de RU tot 9:45, daarna Eduroamgebruikers
 +
 +
Door een kortstondige [http://nl.wikipedia.org/wiki/Distributed_denial-of-service DDOS-aanval] is de RU ca. 7 minuten vrijwel afgesloten geweest van Internet. Alle aan het netwerk aangesloten systemen kunnen daar overlast van hebben ondervonden. Nog tot 15:30 hadden sommige Eduroamgebruikers problemen om een IP-nummer te krijgen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141029    09:38
 +
  End          : 20141029    15:30
 +
  Affected      : everything connected to the network within RU until 9:45, after that Eduroam users.
 +
 +
Due to a short [http://nl.wikipedia.org/wiki/Distributed_denial-of-service DDOS-attack] the RU was virtually disconnected from the Internet during ca 7 minutes. All network connected systems may have had problems during that time. Until 15:30 some Eduroam users still had problems acquiring an IP address.
 +
[/en]
 +
 +
=== [FNWI netwerk probleem][FNWI network problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20141015    03:44
 +
  Einde        : 20141015    ca. 11:36
 +
  Getroffen    : vrijwel alles aan het netwerk in FNWI (Heyendaal-Oost)
 +
 +
De router die in het Huygensgebouw en omringende gebouwen alle IP-verkeer tussen subnetten regelt, kreeg het [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fswitches%2Fdr-huyg.heyendaal.net%2Fperformance;view=cpu veel te druk]. Hierdoor was netwerkverkeer, vooral [http://nl.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP], problematisch. ISC netwerkbeheer heeft door het versimpelen van [http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list#Networking_ACLs ACLs] en verminderen van logging geprobeerd de drukte te verminderen. Om ca. 12:00 was het probleem voorlopig opgelost. C&CZ zal alle ACLs nog verder nalopen, met het doel om de router te ontlasten zonder de beveiliging voor aangesloten systemen te verminderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20141015    03:44
 +
  End          : 20141015    ca. 11:36
 +
  Affected      : almost everything connected to the network within FNWI (Heyendaal East)
 +
 +
The router that regulates all IP traffic between subnets in the Huygens building and surrounding buildings, became [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fswitches%2Fdr-huyg.heyendaal.net%2Fperformance;view=cpu too busy]. All network traffic, especially [http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP] had problems. ISC network admins reduced the load by simplifying the [http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list#Networking_ACLs ACLs] and reducing logging. At about 12:00 the problem was temporarily solved. C&CZ will do a further inspection of all ACLs, with the aim to reduce the load on the router without reducing security for connected systems.
 +
[/en]
 +
 +
=== [DNS resolver probleem][DNS resolver problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140920    10:45
 +
  Einde        : 20140920    14:04
 +
  Getroffen    : vrijwel alle computers in FNWI
 +
 +
De server die binnen FNWI als eerste [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] genoemd staat, crashte. Hierdoor werd voor veel computers in FNWI het netwerk vrijwel onbruikbaar. Pas na een reboot van deze server was het probleem verholpen. Maatregelen om de overlast van zo'n crash te verminderen en om zo'n crash minder waarschijnlijk te maken, zijn deels getroffen en deels nog in voorbereiding.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140920    10:45
 +
  End          : 20140920    14:04
 +
  Affected      : almost all computers within FNWI
 +
 +
The server that acts within FNWI as first [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] crashed. This made the network virtually unusable for a lot of computers in FNWI. Only after a reboot of the server, the problem was solved. Measures to reduce the inconvenience of such a crash and to make such a crash less likely, have been partly taken and are partly in preparation.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Vodafone VWO mobiel storing dataverkeer][Disturbance of Vodafone VWO data traffic] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140924 08:30
 +
  Einde        : 20140924 17:00
 +
  Getroffen    : Medewerkers met een Vodafone VWO mobiel abonnement
 +
 +
Op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/ ISC website] lazen we:
 +
 +
De Radboud universiteit heeft een nieuw contract voor mobiele telefonie gesloten met – opnieuw - provider Vodafone. Hiervoor worden op woensdag 24 september overdag de Radboud-abonnementen aangepast. Medewerkers met een Vodafone-mobiel kunnen die dag gewoon bellen. Het kan wel zijn dat het datanetwerk van Vodafone dan tijdelijk niet beschikbaar is. Om die dataverbinding te herstellen, is het nodig uw mobiel een keer uit en dan weer aan te zetten. Overigens kunnen medewerkers op de campus de hele dag wel gebruik maken van het wifi-netwerk eduroam.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140924 08:30
 +
  End          : 20140924 17:00
 +
  Affected      : Employees with a RU Vodafone VWO mobile phone
 +
 +
 +
On the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/ ISC website] we read:
 +
 +
Radboud University agreed on a new mobile telephone contract with - again - provider Vodafone. For this purpose, on Wednesday, September 24th during daytime the Radboud subscriptions will be adjusted. Employees with a Vodafone mobile wille have no disturbance in calling or being called that day. But the Vodafone data network might be temporarily unavailable. To restore the data connection it is necessary to turn the mobile phone off and then on again. Of course employees on campus can always use the eduroam Wi-Fi network.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Webserver (klopjacht) disk probleem][Webserver (klopjacht) disk problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140909 10:46
 +
  Einde        : 20140909 11:50
 +
  Getroffen    : Vele tientallen websites op deze webserver
 +
 +
De server kreeg een defecte disk en reageerde niet meer. Na een reboot werkte hij weer. De defecte disk zal op korte termijn vervangen worden.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140909 10:46
 +
  End          : 20140909 11:50
 +
  Affected      : Dozens of websites on this webserver
 +
 +
A defective disk made the server stop serving web requests. A reboot fixed the problem. The defective disk will be replaced soon.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Surfnet uplink offline][Surfnet uplink offline] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140908 22:00
 +
  Einde        : 20140909  0:03
 +
  Getroffen    : Alle in- en uitgaande netwerkverkeer van de RU.
 +
 +
Door een [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/storingsberichten/storing/ fout tijdens gepland onderhoud door Surfnet] aan de RU netwerkinterface was de uplink van de RU naar Surfnet down.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140908 22:00
 +
  End          : 20140909  0:03
 +
  Affected      : All network traffic in and outbound the RU.
 +
 +
Due to an [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/storingsberichten/storing/ error during the planned maintenance by Surfnet] of the RU network interface, the uplink of Radboud University to Surfnet was down.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver goudsmit in de problemen][Fileserver goudsmit problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140908  6:30
 +
  Einde        : 20140908 10:43
 +
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectories / data op de goudsmit fileserver
 +
 +
Een van de filesystemen bevatte fouten waardoor het systeem niet opstartte.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140908  6:30
 +
  End          : 20140908 10:43
 +
  Affected      : Users with home directories / data on the goudsmit fileserver
 +
 +
One of the filesystems contained errors and prevented the system from starting up.
 +
[/en]
 +
=== [SMTP server offline voor een half uur][SMTP server offline for half an hour] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140821 16:00
 +
  Einde        : 20140821 16:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van science mailvoorziening
 +
 +
Beide processorventilatoren van de smtp-server zijn gesneuveld en moeten worden vervangen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140821 16:00
 +
  End          : 20140821 16:30
 +
  Affected      : Users of the science mail service
 +
 +
Both processor fans have failed and need to be replaced.
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [Fileserver bulk in de problemen][Fileserver bulk problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140815 12:04
 +
  Einde        : 20140815 14:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
 +
 +
De fileserver had problemen. Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
 +
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140815 12:04
 +
  End          : 20140815 14:25
 +
  Affected      : Users of shared network disks: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
 +
 +
The fileserver had problems, which were resolved after a server reboot.
 +
[/en]
 +
 +
=== [M1.04 geen netwerk][M1.04 no network] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140814  11:32 deels - 16:09 compleet
 +
  Einde        : 20140815  09:28 deels - 11:46 compleet
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Mercator1 4de verdieping
 +
 +
Bij de aanpassing van het netwerk voor de verhuizing van ISIS naar Mercator1 verdieping 0 t/m 3, is abusievelijk door ISC netwerkbeheer ook de configuratie van de netwerk-switchpoorten van de vierde verdieping aangepast. Toen vanochtend het probleem gemeld werd, kon het snel opgelost worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140814  11:32 partly - 16:09 complete
 +
  End          : 20140815  09:28 partly - 11:46 complete
 +
  Affected      : Users in Mercator1 4th floor
 +
 +
While administering the network switchports for the move of ISIS to Mercator1 floor 0 to 3, ISC network management erroneously also changed the configuration of the network switchports of floor 4. When this was reported this morning, it could be readily remedied.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Storing cn56 disk][Failure cn56 disk] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140707  8:00
 +
  Einde        : 20140707  11:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van clusternode cn56 en Sun Grid Engine op Ubuntu 12.04 systemen
 +
 +
Een van de twee gemirrorde disken is stuk gegaan. Het is niet gelukt om de disk in de raid set te vervangen. Het systeem is met twee nieuwe disken opnieuw geinstalleerd. Daarna is de /scratch data van een van de oude disks weer overgezet.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140707  8:00
 +
  End          : 20140707  11:00
 +
  Affected      : Users of cluster node cn56 and Sun Grid Engine on Ubuntu 12.04 systems
 +
 +
One of the mirrored disks failed. We didn't manage to rebuild the raid set with a new disk. The system is reinstalled with two new disks. After that, data from /scratch could be recovered from one of the old disks.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Reboot van loginservers na verhuizing netwerkschijven][Reboot of login servers after network drive migration] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140605  16:00
 +
  Einde        : 20140605  ca. 17:45
 +
  Getroffen    : Gebruikers van o.a. de Linux loginservers (lilo2, lilo3, lilo4)
 +
 +
De geplande verhuizing van netwerkschijven van een oude naar een nieuwe server veroorzaakte veel "stale NFS file handles", waardoor we genoodzaakt waren enkele loginservers te rebooten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140605  16:00
 +
  End          : 20140605  ~17:00
 +
  Affected      : Users of e.g. the Linux login servers (lilo2, lilo3, lilo4)
 +
 +
The planned move of network drives from an old to a new server caused a lot of "stale NFS file handles", which made it necessary to reboot some login servers.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Verhuizing van netwerkschijven][Network drive migration] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140605  16:00
 +
  Einde        : 20140605  ~17:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerkschijven:
 +
                  acfiles, bioniccell, bio-orgchem, celbio1, CSGI-Archief,
 +
                  Csg-Staf, ds, evsf2schijf1, giphouse, gissig, gmi, hfml-backup,
 +
                  hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, kaartenbak,
 +
                  microbiology, microbiology2, microbiologyftp, milkun2, milkun3,
 +
                  milkun5, milkun6, milkun7, milkun7rw, mwstudiereis, neuroinf,
 +
                  olympus, permissies, puc, secres2, sigma, sigmaalmanak, sigmacies,
 +
                  sigmaexchange, sigmasymposium, Soheto, splex, spmdata3, spmdata4,
 +
                  spmdata5, spmdata6, spmdata7, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc2,
 +
                  vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8, vsc9, vsc10, vsc11, vsc12,
 +
                  vsc13, vsc14, vsc15,wiskalg, wiskunde
 +
 +
De netwerkschijven zullen verhuisd worden naar een nieuwe server. De [[Diskruimte#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D|netwerkschijven]] zullen tijdens de verhuizing niet beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140605  16:00
 +
  End          : 20140605  ~17:00
 +
  Affected      : Users of the following network drives:
 +
                  acfiles, bioniccell, bio-orgchem, celbio1, CSGI-Archief,
 +
                  Csg-Staf, ds, evsf2schijf1, giphouse, gissig, gmi, hfml-backup,
 +
                  hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, kaartenbak,
 +
                  microbiology, microbiology2, microbiologyftp, milkun2, milkun3,
 +
                  milkun5, milkun6, milkun7, milkun7rw, mwstudiereis, neuroinf,
 +
                  olympus, permissies, puc, secres2, sigma, sigmaalmanak, sigmacies,
 +
                  sigmaexchange, sigmasymposium, Soheto, splex, spmdata3, spmdata4,
 +
                  spmdata5, spmdata6, spmdata7, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc2,
 +
                  vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8, vsc9, vsc10, vsc11, vsc12,
 +
                  vsc13, vsc14, vsc15,wiskalg, wiskunde
 +
 +
The network drives will be migrated to a new server. During the migration, the [[Diskruimte#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D|network drives]] will be unavailable.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140605  14:05
 +
  Einde        : 20140605  14:15
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
 +
 +
De IMAP server was weer overbelast. Het was nodig de IMAP service te herstarten. We denken dat het met snapshots te maken heeft en laten nu ongeldige snapshots regelmatig verwijderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140605  14:05
 +
  End          : 20140605  14:15
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
The IMAP server got overloaded again. Restarting the IMAP service was required to bring it back in operation. We think it is related to snapshots and therefore regularly remove invalid snapshots from now on.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140527  14:05
 +
  Einde        : 20140527  14:10
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
 +
 +
De IMAP server was overbelast. Het was nodig de IMAP service te herstarten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140527  14:00
 +
  End          : 20140527  14:10
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
The IMAP server got overloaded. Restarting the IMAP service was required to bring it back in operation.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Data/file/volletjes server (heap) in de problemen][Data/file/vol server (heap) problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140526 06:45
 +
  Einde        : 20140526 13:40
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze data/file/volletjes server
 +
 +
De server had een probleem, dat begonnen was bij de maandagochtend-reboot. Na een herstart waren de problemen verdwenen. Binnenkort zullen alle data van deze server verhuisd worden naar een nieuwe server. Omdat iedereen de aliases van de vorm iets-srv.science.ru.nl gebruikt, zal de overlast daarvan gering zijn.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140526 06:45
 +
  End          : 20140526 13:45
 +
  Affected      : Users of this data/file/vol server
 +
 +
The server had a problem, which had started at the Monday morning reboot. A reboot of the machine solved the problem. Soon all data will be moved to a new server. This will not cause much problems for users, because everybody uses the aliases something-srv.science.ru.nl.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140421
 +
  Einde        : 20140516
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 +
 +
De printer is defect. Er zijn onderdelen besteld. We hopen dat de printer half mei weer beschikbaar zal zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140421
 +
  End          : 20140516
 +
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 +
 +
The printer has to be repaired. Spare parts have been ordered. We hope to have the printer operational again mid-May.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderhoud wireless infrastructuur op 19 mei a.s.][Maintenance wireless infrastructure May 19] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140519 20:00 uur
 +
  Einde        : 20140519 24:00 uur
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Eduroam en Ru-guest
 +
 +
Op maandagavond 19 mei a.s. vindt er door het ISC een major upgrade plaats van de wireless infrastructuur en het bijbehorende beheersysteem (Prime geheten). Vanaf 20:00 uur zal daardoor de wireless-service (lees: Eduroam) enkele malen onderbroken worden. Bestaande wireless verbindingen worden verbroken en nieuwe verbindingen opzetten is dan tijdelijk niet mogelijk. Vanwege de complexe voorbereidingen is er een kans dat deze werkzaamheden niet of niet volledig op 19 mei kunnen worden afgerond. In dat geval zullen de werkzaamheden worden voortgezet op maandag 26 mei a.s., eveneens met onderbrekingen vanaf 20 uur.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140519 8:00 pm
 +
  End          : 20140519 12:00 pm
 +
  Affected      : Users of Eduroam and Ru-guest
 +
 +
At Monday May 19, a major upgrade of the wireless infrastructure and its maintenance tool (called Prime) will take place by the ISC. Therefore the wireless service (i.e. Eduroam) will be interrupted several times from 8:00 pm. Existing wireless connections will be lost and new connections will not be possible for some time. Due to the complexity of this operation this maintenance will possibly be continued at Monday, May 26, again with interruptions from 8:00 pm.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Onderhoud Goudsmit][Maintenance Goudsmit] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140512  13:00
 +
  Einde        : 20140512  14:21
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de goudsmit
 +
 +
Een van de systeemdisken geeft SMART-errors en moet worden vervangen.
 +
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140512 13:00
 +
  End          : 20140512 14:21
 +
  Affected      : Users of the goudsmit
 +
 +
One of the systemdisks reported SMART-errors and will be replaced.
 +
[/en]
 +
 +
=== lilo.science.ru.nl offline ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140512  6:30
 +
  Einde        : 20140512  9:36
 +
  Getroffen    : Gebruikers de linux loginserver lilo
 +
 +
De lilo ging niet goed uit tijdens de geplande wekelijkse reboot. Na een hardware reset kwam de machine weer netjes op
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140512  6:30
 +
  End          : 20140512  9:36
 +
  Affected      : Users of the linux loginserver lilo
 +
 +
Lilo did not shut down correctly during the planned weekly reboot. After a hardware reset, the machine booted just fine
 +
[/en]
 +
 +
=== [Weer Print/phpMyAdmin server problemen][And yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140508 16:24
 +
  Einde        : 20140508 16:33
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Net als gisteren was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. Morgenvroeg herstart de server met een nieuwe kernel. Als dat niet helpt, gaan we een nieuwe Samba-versie proberen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140508 16:24
 +
  End          : 20140508 16:33
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Just like yesterday, a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. Tomorrow morning, the server will restart with a new kernel. It this doesn't solve the problem, we will look into a new version of Samba.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Nogmaals Print/phpMyAdmin server problemen][Yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140507 12:49
 +
  Einde        : 20140507 13:14
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Net als gisteren, was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. We gaan onderzoeken of we met nieuwere versies software (Samba, Ubuntu, ...) dit probleem kunnen verhelpen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140507 12:49
 +
  End          : 20140507 13:14
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Just like yesterday, a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. We will investigate if we can remediate this problem with newer software versions (Samba, Ubuntu, ...)
 +
[/en]
 +
 +
=== [Eduroam probleem][Eduroam problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140506 13:40
 +
  Eind          : 20140506 18:29
 +
  Getroffen    : Eduroam gebruikers
 +
 +
Sommige Eduroam-gebruikers kregen geen IP-nummer, omdat een van de reeksen geen nummers meer vrij had. Dit was de reeks waar ook alle @science.ru.nl een IP-nummer van kregen. De netwerkbeheerders van het [http://www.ru.nl/isc ISC] hebben eerst de leasetijd verlaagd. Nu gaat men ook deze reeks vrij maken voor alleengebruik door @science.ru.nl gebruikers. Dit voorkomt dat het probleem binnenkort nog eens voorkomt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140506 13:40
 +
  End          : 20140506 18:29
 +
  Affected    : Eduroam users
 +
 +
Some Eduroam users didn't get an IP number, because one of the IP ranges had no free leases. This ranges contained all @science.ru.nl users. The [http://www.ru.nl/isc ISC] networking department first decreased the lease time. Now they also make this range free for use by @science.ru.nl users. This will prevent the problem from occuring again soon. 
 +
[/en]
 +
 +
=== [U-nummer authenticatieprobleem Eduroam][U-number authentication problem Eduroam] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140430 ca 13:00
 +
  Eind          : 20140501 16:25
 +
  Getroffen    : Medewerkers die met Uxxxxxx@ru.nl Eduroam gebruikten, voornamelijk in FNWI
 +
 +
Het nieuwe [http://www.ru.nl/idm/ RU IdM-systeem] overschreef onterecht de [http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function#Password_verification RU-wachtwoord hash] bij veranderde gegevens van een persoon. Dit trof voornamelijk FNWI-medewerkers, omdat voor deze groep het Science email-adres ingelezen werd. Dat kan gebruikt gaan worden als extern mail-adres voor het resetten van het RU-wachtwoord. Nadat het probleem herkend werd, is dit in IdM snel verholpen door het terugzetten vanaf een backup van de RU-wachtwoord hashes.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140430 ca 13:00
 +
  End          : 20140501 16:25
 +
  Affected    : Employees using Uxxxxxx@ru.nl for Eduroam authentication, primarily within FNWI
 +
 +
The new [http://www.ru.nl/idm/ RU IdM system] erroneously rewrote the [http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function#Password_verification RU password hash] when data about a person changed. This primariliy affected employees of FNWI, because for this group the Science email address had been incorporated in IdM. This will make it possible to use the Science address as an external mail address when resetting RU passwords. When the problem was recognized, it was fixed swiftly by restoring the RU password hashes from backup.
 +
[/en]
 +
 +
=== [En weer Print/phpMyAdmin server problemen][And again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140506 12:14
 +
  Einde        : 20140506 12:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Net als enkele weken geleden, was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. Als lapmiddel wordt deze server nu elke nacht herstart.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140506 12:14
 +
  End          : 20140506 12:35
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Again a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. As a patch we will reboot this server each night.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Peage MFP Huygensgebouw 28/29/30 april in onderhoud][Peage MFP Huygens building in maintenance April 28/29/30] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140428 ca. 12:00
 +
  Einde        : 20140430 ca. 12:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Peage in het Huygensgebouw
 +
 +
De [[Peage]]-MFP en de Peage-betaalautomaat bij het restaurant in het Huygensgebouw zullen 28/29/30 april niet gebruikt kunnen worden. Het [http://www.ru.nl/isc ISC] gaat dan onderzoeken of Peage ook geschikt gemaakt kan worden voor medewerkers en niet alleen voor studenten. Op 28 april wordt de MFP verhuisd naar de testlocatie, op 30 april komt hij terug.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140428 ca. 12:00
 +
  End          : 20140430 ca. 12:00
 +
  Affected      : Users of Peage in the Huygens building
 +
 +
April 28/29/30, the [[Peage]] MFP and the Peage POS near the restaurant in the Huygens building cannot be used.
 +
The [http://www.ru.nl/isc ISC] will then investigate whether Peage can also be made available for employees instead of only for students. April 28, the MFP will be moved to the test location, April 30 it will be moved back.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Na vervanging toch weer Print/phpMyAdmin server problemen][After replacement still Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140417 13:35
 +
  Einde        : 20140417 13:50
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Na de hardwarevervanging reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. Er wordt nagedacht over manieren om dit probleem aan te pakken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140417 13:35
 +
  End          : 20140417 13:50
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Although the hardware of the server was replaced, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. We will think about ways to tackle this problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Print/phpMyAdmin server vervanging donderdag 17 april 08:30-09:20][Print/phpMyAdmin server replacement Thursday April 17 08:30-09:20] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140417 08:30
 +
  Einde        : 20140417 09:20
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Vanwege de recente storingen met deze server zal een nieuwe server ingezet worden om verdere overlast voor gebruikers te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140417 08:30
 +
  End          : 20140417 09:20
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Because of the recent problems with this server, we are going to replace the server, in order to prevent further service interruptions.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U:/ home server pile in de problemen][U:/ home server pile problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140416 17:42 (en eerder voor enkelen)
 +
  Einde        : 20140416 ca. 18:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U:/ home server
 +
 +
De server had een probleem met een bepaalde partitie, dat begonnen was bij het maken van nieuwe snapshots. Met de herstart is gewacht tot na werktijd. Na de herstart was het probleem verdwenen. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, is besloten van de homeservers geen locale snapshots meer te maken, maar natuurlijk nog wel dagelijkse backups naar de backupserver.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140416 17:42 (and earlier for some users)
 +
  End          : 20140416 ca. 18:00
 +
  Affected      : Users of this U:/ home server
 +
 +
The server had a problem with one partition, which had started during the creation of new snapshots. We waited with the reboot untill after working hours. A reboot of the machine solved the problem. To prevent these problems in the future, we will no longer make local snapshots of homeservers, but of course the daily backups  of the homeservers by the backup server will be continued.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Print/phpMyAdmin server alweer in de problemen][And yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140414 13:05
 +
  Einde        : 20140414 13:12
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Net als vier dagen geleden, reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. Het plan is om de server a.s. donderdagochtend 08:30-09:00 uur te vervangen om verdere overlast voor gebruikers te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140414 13:05
 +
  End          : 20140414 13:12
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Just like four days ago, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. We plan to replace the server next Thursday 08:30-09:00 hours, in order to prevent further service interruptions.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Print/phpMyAdmin server weer in de problemen][Again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140410 12:54
 +
  Einde        : 20140410 13:15
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Net als twee weken geleden, reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. We gaan met de leverancier nadenken wat er vervangen zou moeten worden om dit in de toekomst te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140410 12:54
 +
  End          : 20140410 13:15
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
Just like two weeks ago, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. Together with the supplier we will try to find out what to replace to prevent this in the future.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140404 ca. 11:35
 +
  Einde        : 20140404 12:25
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
 +
 +
Sinds de snapshots van gisteren 13:00 uur bleven er steeds meer processen hangen. De eerste klachten hierover kwamen pas vanochtend ca. 11:15 uur bij C&CZ. Daarom is ca. 11:35 besloten de server te herstarten. Na de herstart was het probleem verdwenen. Het aantal snapshots wordt sterk verminderd, met het doel om volgende storingen t.g.v. snapshots te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140404 ca. 11:35
 +
  End          : 20140404 12:25
 +
  Affected      : Users of this U: / home server
 +
 +
From the moment of yesterday's snapshots (13:00 hours), more and more processes were hung at the server. The first complaints arrived at C&CZ ca. 11:15 hours this morning. Therefore we decided ca. 11:35 to restart the server. The reboot resolved the problem. The number of snapshots will be reduced in order to try to prevent problems due to snapshots in the future.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printer pr-hg-00-002 printte niet vanuit Windows/Mac][Printer pr-hg-00-002 did not print from Windows/Mac] ===
 +
<itemTags>studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140402 11:32
 +
  Eind          : 20140404 10:27
 +
  Getroffen    : FNWI-studenten
 +
 +
Waarschijnlijk door een te grote printjob naar de printer pr-hg-00-002, raakte woensdagochtend de printqueue voor deze printer op de server (printto/printsmb/ooievaar) verstopt. Dit probleem werd pas aan het eind van de donderdag bij C&CZ gerapporteerd. Vrijdagochtend is het gerepareerd door de printqueue met oude jobs te legen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140402 11:32
 +
  End          : 20140404 10:27
 +
  Getroffen    : students of the Faculty of Science
 +
 +
Probably due to a too large printjob, the printer queue on the server (printto/printsmb/ooievaar) for the pr-hg-00-002 printer got stuck onWednesday morning. C&CZ was only informed of this problem at the end of Thursday. Friday morning this has been fixed by emptying the printqueue with old jobs.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Print/phpMyAdmin server in de problemen][Print/phpMyAdmin server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140327 10:40
 +
  Einde        : 20140327 11:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
De server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140327 10:40
 +
  End          : 20140327 11:00
 +
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 +
 +
The server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Linux loginserver lilo3 reboot i.v.m. NFS-problemen][Linux login server lilo3 reboot due to NFS-problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140310 12:31
 +
  Einde        : 20140310 13:53
 +
  Getroffen    : Gebruikers van lilo3
 +
 +
De Linux loginserver lilo3 had homedirectories van enkele gebruikers niet. Pas na een reboot was dit probleem opgelost.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140310 12:31
 +
  End          : 20140310 13:53
 +
  Affected      : Users of lilo3
 +
 +
The Linux login server lilo3 didn't have the homedirectories of some users. It took a reboot to fix this.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U:/ home server pile in de probleem][U:/ home server pile problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140324 17:25
 +
  Einde        : 20140324 17:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U:/ home server
 +
 +
De server had een probleem met een bepaalde partitie. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140324 17:25
 +
  End          : 20140324 17:35
 +
  Affected      : Users of this U:/ home server
 +
 +
The server had a problem with one partition. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
=== [Fileserver heap in de problemen][File server heap problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140310 06:30
 +
  Einde        : 20140310 10:10
 +
  Getroffen    : Gebruikers van gedeelde schijven.
 +
 +
De fileserver had na de maandagochtend reboot problemen met fouten in een filesysteem (LVmd2-7).
 +
Na handmatig reparatie kon de machine opstarten.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140310 06:30
 +
  End          : 20140310 10:10
 +
  Affected      : Users of shared network disks
 +
 +
The fileserver failed to start after the Monday morning reboot, because of filesystem errors (LVmd2-7).
 +
Manually fixing the errors solved the problem and the machine started successfully.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U: / home server pile en Linux loginservers lilo/stitch in de problemen][U: / home server pile and Linux login server lilo/stitch problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140305 ca. 13:00
 +
  Einde        : 20140305 16:40
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server of de Linux loginservers
 +
 +
De server kreeg een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers, waarschijnlijk vanwege een probleem met de snapshots die om 13:00 uur gemaakt worden. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140305 ca. 13:00
 +
  End          : 20140305 16:40
 +
  Affected      : Users of this U: / home server or thee Linux loginservers
 +
 +
The server had a high load and stopped servicing users, probably because of problems with the creation of new snapshots at 13:00 hours. A reboot solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Scannen naar e-mail gaat soms fout op Konica Minolta MFP's][Scan to email sometimes doesn't work for Konica Minolta MFPs] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 2013????
 +
  Einde        : 20140226
 +
  Getroffen    : Gebruikers van een KM MFP C364e als scanner via mail
 +
 +
Update: door een aanpassing in de configuratie van de netwerkpoort waar de KM's aan hangen, kunnen de KM's nu wel een scan via e-mail versturen. Dat was nodig, omdat de KM's niet lang genoeg probeerden een verbinding met de SMTP-server op te zetten.
 +
 +
Update: een alternatief is het scannen naar een USB-stick. Log hiervoor in op de MFP met de scan-pincode,  leg een origineel in de papierinvoer of op de glasplaat, kies <tt>Scan</tt> en stop daarna de USB-stick in de USB-poort aan de rechterzijkant van een MFP, bovenaan. Na een paar seconden herkent de MFP de USB-stick en presenteert de keus "Save a document to external memory". Kies <tt>OK</tt> en druk op <tt>Start</tt>. Zie ook de [http://www.ru.nl/publish/pages/687597/uitrol-mf-scan.pdf RU-handleiding] op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/uitrol/ RU-pagina over de MFP's].
 +
 +
Gebruikers melden ons dat soms het scannen naar e-mail niet werkt, met een foutmelding als "Server not found. Scan deleted". Het probleem is bij KM gemeld. Voor zover we weten, treedt het probleem maar zelden op en kan het tijdelijk verholpen worden door de KM uit en weer aan te zetten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 2013???? ??:??
 +
  End          : 20140226 
 +
  Affected      : Users of a KM MFP C364e as a scanner through e-mail
 +
 +
Update: we changed the configuration of the network switchports of the KM's, which resolves the problem. This was necessary, because the KM's do not try hard enough to make a connection with the SMTP-server.
 +
 +
Update: an alternative is scanning to a USB stick. Log in at the MFP with the scan-pin, put a document in the feeder or on the document glass, select <tt>Scan</tt> and then plug the USB stick into the USB port on the right side of the MFP , on the top side. After a few seconds the MFP recognizes the USB stick and presents the choice "Save a document to external memory". Choose <tt>OK</tt> and press <tt>Start</tt>. See also [RU http://www.ru.nl/publish/pages/687597/uitrol-mf-scan.pdf manual] on the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/uitrol/ RU-page about the MFP's].
 +
 +
Users report to us that the scanning to e-mail sometimes doesn't work, with an error like "Server not found. Scan deleted". The problem has been reported to KM. As far as we know, the problem occurs only seldom. It can temporarily be resolved by switching the machine off and on again.
 +
[/en]
 +
 +
=== [BASS probleem met Java 7][BASS Java 7 problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131201
 +
  Eind          : 20140210
 +
  Getroffen    : Gebruikers van BASS met Oracle Forms (Java)
 +
 +
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] heeft ons meegedeeld dat bij de invoering van technische patches voor [[BASS]] in het weekend van 1 december, de mogelijkheid om te werken met een recente Java versie (versie 7) abusievelijk was weggevallen. Per 11 februari 2014 is dit opgelost. De functie in BASS om te werken met alle Java SE versies (JRE) op de client (PC) is weer geactiveerd. Tevens hebben alle JAR-bestanden in BASS een security certificaat (ze zijn "gesigned"), waarmee BASS ook voldoet aan de eisen om met de laatste Java SE versies te kunnen werken (Java SE 7.51 en hoger). BASS-gebruikers die met Forms werken zullen pop-up schermen krijgen waarin gevraagd wordt "Do you want to run this application?". Hiervan is een [http://www.radboudnet.nl/publish/pages/685146/meldingen_java_nieuwe_versie_4.pdf beschrijving gemaakt op het RU-Intranet].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131201
 +
  End          : 20140210
 +
  Affected    : Users of BASS with Oracle forms (Java)
 +
 +
The [http://www.ru.nl/isc ISC] let us know that after the installation of patches installed in [[BASS]] during the weekend of December 1, the possibility to use a recent version of Java (version 7) had erroneously disappeared. As of  February 11, 2014 this issue has been resolved. The function in BASS to work with all versions of Java SE (JRE) on the client (PC) has been reactivated. Furthermore all JAR-files in BASS have received a security certificate (they have been signed), with which it possible for BASS to work with the latest Java SE versions (Java SE 7.51 en hoger). BASS users who work with Forms, will see pop-up windows asking "Do you want to run this application?". Of this a [http://www.radboudnet.nl/publish/pages/685146/meldingen_java_nieuwe_versie_4.pdf description has been made on the RU Intranet].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 5][Network interruptions in Huygens wing 5] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140203 19:00 uur
 +
  Eind          : 20140203 24:00 uur
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 5
 +
 +
Op maandagavond 3 februari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 5. Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op alle locaties in deze vleugel, op alle verdiepingen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140203 19:00 hrs (7:00 pm)
 +
  End          : 20140203 24:00 hrs (12:00 pm)
 +
  Affected    : Users in Huygens wing 5
 +
 +
On Monday evening, February 3rd between 19:00 - 24:00 (7:00 - 12:00 pm) maintanance will be carried out on the network devices in Huygens Wing 5. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments at all locations in this Wing, on all floors.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Nogmaals netwerkonderbreking in Huygens vleugel 2][Again network interruptions in Huygens wing 2] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140128 19:00 uur
 +
  Eind          : 20140128 24:00 uur
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 2 en straten tussens vleugels 2 en 4
 +
 +
Het op dinsavond 21 januari j.l. geplande onderhoud aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 2 is helaas niet doorgegaan. Reden was een plotselinge instabiliteit op het netwerk in vleugel 1 op diezelfde dinsdag. Om te voorkomen dat ook het netwerk in vleugel 2 instabiel zouden worden, was het noodzakelijk om het probleem in vleugel 1 eerst op te lossen. Inmiddels is het probleem getraceerd en opgelost.
 +
Daarom is het onderhoud aan de netwerkapparatuur in vleugel 2 opnieuw ingepland, en wel op a.s. dinsdagavond 28 januari tussen 19:00-24:00 uur. Tussen genoemde tijdstippen zal het vaste en draadloze netwerk enige tijd niet beschikbaar zijn op alle verdiepingen in vleugel 2 en op werkkamers langs de straten tussen vleugels 2 en 4 (alle verdiepingen).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140128 7:00 pm
 +
  End          : 20140128 12:00 pm
 +
  Affected    : Users in Huygens wing 2 and corridors between wings 2 and 4
 +
 +
The announced proceedings on Tuesday, January 21st on the network equipment unfortunately did not take place due to a sudden instability of the network in Wing 1 the same day. In order to prevent further instability issues in Wing 2, it was necessary to solve the problems in Wing 1 first. These problems have been identified and corrected.
 +
The network maintenance in Wing 2 will now take place Tuesday, January 28th between 19:00 and 24:00 ( 7:00 pm to 12:00 ) during which the wireless and cabled networks will be off line for some time. This will affect all floors in Wing 2 and rooms along the corridors between wings 2 and 4 (all floors).
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 2][Network interruptions in Huygens wing 2] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140121 19:00 uur
 +
  Eind          : 20140121 24:00 uur
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 2 en straten tussens vleugels 2 en 4
 +
 +
Op dinsdagavond 21 januari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 2.
 +
Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op alle locaties in vleugel 2 en in centrale straat tussens vleugels 2 en 4, op alle verdiepingen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140121 7:00 pm
 +
  End          : 20140121 12:00 pm
 +
  Affected    : Users in Huygens wing 2 and corridors between wings 2 and 4
 +
 +
On Tuesday evening January 21 between 7:00 pm and 12:00 pm maintanance will be carried out on the network devices in Huygens wing 2. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments at all locations in wing 2 and corridors between wings 2 and 4, on all floors.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 1][Network interruptions in Huygens wing 1] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140113 19:00 uur
 +
  Eind          : 20140113 24:00 uur
 +
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 1 en straten tussens vleugels 1 en 3
 +
 +
Op maandagavond 13 januari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 1.
 +
Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op vele locaties in vleugel 1 en in centrale straat tussens vleugels 1 en 3, op alle verdiepingen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140113 7:00 pm
 +
  End          : 20140113 12:00 pm
 +
  Affected    : Users in Huygens wing 1 and corridors between wings 1 and 3
 +
 +
On Monday evening January 13 between 7:00 pm and 12:00 pm maintanance will be carried out on the network devices in Huygens wing 1. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments in many locations in wing 1 and corridors between wings 1 and 3, on all floors.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Netwerk storing][Network problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140106 11:29
 +
  Eind          : 20140106 11:40
 +
 +
Door een fout van een ISC-netwerkbeheerder is gedurende korte tijd alle netwerkverkeer intern en extern geblokkeerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20140106 11:29
 +
  End          : 20140106 11:40
 +
 +
Due to an error by an ISC network administrator, all internal and external RU network traffic was blocked for a short period.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Verhuizing netwerkschijven naar nieuwe servers][Moving network shares to new servers] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131223
 +
  Eind          : 20131224
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerkschijven:
 +
                  acfiles2 botany botany-general carta comsol digicd encapson encapson2
 +
                  exoarchief felix gi2 gi3 hfml-45t hfml-data hfml-engineering ifl iris
 +
                  mailmanincludes mbaudit1 mbaudit2 mbbioel mbcns mbcortex mbdata mbread
 +
                  mbwrite mestrelab mi2 mi3 milkun4 milkun4rw molchem molchem2 molphtec
 +
                  mol-secr multimedia neuropi ns3 nwi-backup onlyme owc pcb planthgl
 +
                  plantkunde-hgl sdisk/software share snn sofie spmdata1 tdisk/cursus tece teceleiding
 +
                  temp tracegastemp wallpaper xpcursus xpsoftware
 +
 +
In de loop van deze twee dagen zullen bovenstaande shares naar nieuwe hardware worden verhuisd. Tijdens de verhuizing zullen de shares tijdelijk niet beschikbaar zijn. Mocht u problemen ondervinden met het aankoppelen van een netwerkschijf onder windows, koppel altijd aan met \\sharenaam-srv.science.ru.nl\sharenaam. Zie ook [[Diskruimte#Naming]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131223
 +
  End          : 20131224
 +
  Affected      : Users of the following network shares:
 +
                  acfiles2 botany botany-general carta comsol digicd encapson encapson2
 +
                  exoarchief felix gi2 gi3 hfml-45t hfml-data hfml-engineering ifl iris
 +
                  mailmanincludes mbaudit1 mbaudit2 mbbioel mbcns mbcortex mbdata mbread
 +
                  mbwrite mestrelab mi2 mi3 milkun4 milkun4rw molchem molchem2 molphtec
 +
                  mol-secr multimedia neuropi ns3 nwi-backup onlyme owc pcb planthgl
 +
                  plantkunde-hgl sdisk/software share snn sofie spmdata1 tdisk/cursus tece teceleiding
 +
                  temp tracegastemp wallpaper xpcursus xpsoftware
 +
 +
In the course of these two days, above network shares will be moved to new servers. During the move action, a share will not be available. If you encounter any problems connecting to a network share using Windows, always connect using the "share-name minus srv" naming scheme: \\sharenaam-srv.science.ru.nl\sharenaam. See also [[Diskruimte#Naming]].
 +
[/en]
 +
 +
=== [Uitgestelde vervanging van home-server "bundle"][Postponed replacement of home-server "bundle"] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131223 07:30
 +
  Eind          : 20131223 09:00 (verwacht)
 +
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "bundle" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 +
 +
De vervanging van de oude homeserver "bundle" is uitgesteld en nu definitief gepland op maandagochtend 23 december. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn. De server is als het goed is erg betrouwbaar: hardware [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks#RAID-6 RAID-6], dubbele processoren en voedingen en een 5-jaar onderhoudscontract van de leverancier. De performance is o.a. verbeterd door het gebruik van hardware-RAID met een 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache schrijfcache met batterij backup].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131223 07:30
 +
  End          : 20131223 09:00 (expected)
 +
  Affected    : Users with homedirectory server "bundle" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
 +
 +
The replacement of the old home server "bundle" has been postponed and will now guaranteed take place on Monday morning December 23. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime. The new server should be very dependable: hardware [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_6_replacing_RAID_5_in_enterprise_environments RAID-6], double processors and power supplies and a 5-year support contract from the supplier. The performance has improved, e.g. by using hardware RAID with a 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache write cache with battery backup].
 +
[/en]
 +
 +
 +
=== [Storing netwerk Huygens vleugel 1][Interruption of network in Huygens wing 1] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131217 19:00
 +
  Eind          : 20131217 24:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van het netwerk in Huygens vleugel 1, speciaal op de begane grond.
 +
 +
Op dinsdagavond 17 december 19:00-24:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan het datanetwerk in Huygens vleugel 1. Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor tussen genoemde tijdstippen enige malen niet beschikbaar zijn op diverse locaties in die vleugel. De voornaamste overlast zal op de begane grond zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131217 19:00
 +
  End          : 20131217 24:00
 +
  Affected    : Users of the network in Huygens wing 1, especially the ground floor.
 +
 +
Tuesday night December 17 19:00-24:00 hours, maintenance work will be done affecting the data network in Huygens wing 1. The wired and wireless network will suffer service interruptions a few times during that period. The main inconvenience will be on the ground floor. 
 +
[/en]
 +
 +
=== [Storing Konica Minolta MFP's buiten het Huygensgebouw][Service interruption Konica Minolta MFP's outside of Huygens building] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131209 12:48
 +
  Einde        : 20131209 13:40 na uit- en aanzetten van een KM MFP
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de KM MFP's buiten het Huygensgebouw
 +
 +
C&CZ had van KM begrepen dat alle KM's na de upgrade van de nacht van 4 december identiek zouden zijn. Toen C&CZ de DHCP-configuratie aanpaste, bleek dat alleen voor de KM's in het Huygensgebouw te gelden. Na herstel van de DHCP-configuratie en herstart van de MFP was het probleem over. Overigens dient de firmware upgrade voor deze machines dus nog te volgen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131209 12:48
 +
  End          : 20131209 13:40 after reset of a KM MFP
 +
  Affected      : Users of the KM MFP's outside of the Huygens building
 +
 +
C&CZ changed the DHCP-configuration of the KM MFP's, because KM had told us all KM's had an identical configuration after the upgrade of the night of December 4. Soon thereafter the KM's outside of the Huygens building showed problems. After changing the DHCP-configuration back to the previous version and restarting the MFP's, the problem was resolved. The firmware upgrade of these machines still has to take place.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Konica Minolta MFP's firmware upgrade][Konica Minolta MFP's firmware upgrade] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131204 02:00
 +
  Einde        : 20131204 06:00
 +
  Getroffen    : Nachtelijke gebruikers van de KM MFP's
 +
 +
In de nacht van woensdag op donderdag krijgen de Konica Minolta multifunctionals in de FNWI-gebouwen een nieuwe versie firmware. Hierna zouden de bekende problemen, zoals het niet meer wakker worden uit de slaapstand, opgelost moeten zijn. Resterende problemen graag melden, mb.t. MFP-hardware en papier bij KM via telefoon: 55955 optie 4.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131204 02:00
 +
  End          : 20131204 06:00
 +
  Affected      : Nightly users of the KM MFP's
 +
 +
Wednesday night, the firmware of the Konica Minolta multifunctionals will be upgraded. This should resolve existing problems, like the not waking up from sleep mode. Please report all remaining problems, for MFP-hardware and paper to KM via phone: 55955 option 4.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Stroomstoring 3 december][Power dip December 3] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131203  ca 09:36
 +
  Einde        : 20131203  ca 10:00
 +
  Getroffen    : alle RU/UMCN gebruikers
 +
 +
Vrijdagochtend rond half tien was er een kortdurende stroomstoring voor RU/UMCN, waarschijnlijk veroorzaakt door een schakelfout bij Liander. Deze storing, die niet vermeld staat op de [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm;jsessionid=8BVgSdwF4SnwgtF62Qhcvp9PZPDSPyVQLfrRsbVGph0MW28zy2Z6!1492477250!2138117550?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=02-12-2013&invoerDatumEind=03-01-2014&energiesoort=E&energietype=option3 stroomstoringen website], zorgde ervoor dat alle systemen die niet op een UPS aangesloten waren, herstarten. Omdat de netwerkswitches alleen in vleugel 1 en 7 op een UPS zitten, verloren ook veel gebruikers gedurende ca. 20 minuten de toegang tot het netwerk, waaronder draadloos en IP-telefoons. Apparaten die sneller herstart waren dan het netwerk, kunnen nog een latere herstart nodig gehad hebben om weer toegang tot het netwerk te krijgen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131203  ca 09:36
 +
  End          : 20131203  ca 10:00
 +
  Affected      : all RU/UMCN users
 +
 +
Tuesday morning around half past nine, there was a short power dip for RU/UMCN, probably due to a switch error at Liander. This power dip, that is not listed on the [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm;jsessionid=8BVgSdwF4SnwgtF62Qhcvp9PZPDSPyVQLfrRsbVGph0MW28zy2Z6!1492477250!2138117550?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=02-12-2013&invoerDatumEind=03-01-2014&energiesoort=E&energietype=option3 power interruption website], made all systems restart that were not on UPS power. Because only the network switches in Huygens wing 1 and 7 are on UPS power, a lot of users lost their connection to the network, including wireless and IP-telephony, for about 20 minutes. Apparatus that restarted faster than the network, might have needed an extra restart to restore the connection to the network.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130925 17:00
 +
  Einde        : 20131120 14:00
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 +
 +
Het moederbord van de printer was defect. Omdat er geen onderhoudscontract meer is op deze oude printer en de onderdelen slecht leverbaar waren, heeft de reparatie lang geduurd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130925 17:00
 +
  End          : 20131120 14:00
 +
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 +
 +
The motherboard of the printer had to be replaced. Because there is no maintenance contract for this old printer and spare parts were hard to get, repair has taken a long time.
 +
[/en]
 +
 +
===[Netwerk probleem gipphoenix][Gipphoenix network problem] ===
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131118 06:33
 +
  Einde        : 20131029 09:16
 +
  Getroffen    : Gebruikers van virtuele machines gehost door de gipphoenix
 +
 +
Het netwerk interface van de gipphounix kwam vanmorgen niet op. Na een ifdown / ifup van eth2 had de machine weer een ipadres. De oorzaak van deze storing is nog onbekend.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131118 06:33
 +
  End          : 20131029 09:16
 +
  Affected      : Users of virtual machines hosted by gipphoenix
 +
 +
For unknown reasons, the network interface of the server was not online. Running ifdown / ifup eth2 resolved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
===[Onderwijs in beeld was 20 minuten niet beschikbaar][Web lectures unavailable for 20 minutes]===
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131115 10:35
 +
  Einde        : 20131029 10:55
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Blackboard / Onderwijs in beeld
 +
 +
Een van de servers kreeg om onduidelijke redenen een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131115 10:35
 +
  End          : 20131029 17:17
 +
  Affected      : Users of Blackboard / Web lectures
 +
 +
For unknown reasons one of the servers had a high load and stopped servicing users. A reboot solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131029 ca. 16:00
 +
  Einde        : 20131029 17:17
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
 +
 +
De server kreeg om onduidelijke redenen een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131029 ca. 16:00
 +
  End          : 20131029 17:17
 +
  Affected      : Users of this U: / home server
 +
 +
For unknown reasons the server had a high load and stopped servicing users. A reboot solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Nogmaals IMAP mailserver probleem][Again IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131028  13:35
 +
  Einde        : 20131028  14:08
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
 +
 +
Net als 3 dagen geleden werd de IMAP server na de middag overbelast. Pas na een reboot was de service weer beschikbaar. We verdenken nu het maken van een backup-snapshot en hebben het snapshot onder werktijd uitgezet.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131028 13:35
 +
  End          : 20131028 14:08
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
Just like 3 days ago, the IMAP server got overloaded after noon. It took a reboot to bring the service back in operation. We suspect that our making of a backup-snapshot triggers this and now have disabled the snapshot during working hours.
 +
[/en]
 +
 +
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131025  13:23
 +
  Einde        : 20131025  14:18
 +
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
 +
 +
Tijdens een extra backup werd de IMAP server overbelast. Pas na een reboot was de service weer beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131025 13:23
 +
  End          : 20131025 14:18
 +
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 +
 +
During an extra backup the IMAP server got overloaded. It took a reboot to bring the service back in operation.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Draadloos @ru.nl athenticatie storing][Wireless @ru.nl authentication problem] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131023  ca 14:30
 +
  Einde        : 20131023  ca 16:15
 +
  Getroffen    : alle wireless @ru.nl gebruikers
 +
 +
Gistermiddag rond 14:30 uur is bij het [http://www.ru.nl/isc ISC] een naar men dacht onschuldige onderhoudsactie gepleegd op de LDAP-server, waarna plotseling geen auth-requests vanuit Radius meer werden afgehandeld. Daardoor konden wireless gebruikers niet meer authenticeren met hun u/s/e-nummer. Gebruikers met de realm @science.ru.nl hadden hier geen last van.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131023  ca 14:30
 +
  End          : 20131023  ca 16:15
 +
  Affected      : all wireless @ru.nl users
 +
 +
Yesterday afternoon around 14:30 the [http://www.ru.nl/isc ISC] conducted a seemingly innocent maintenance on the  LDAP-server, but immediately after that auth-requests from Radius were no longer serviced. This made it impossible for wireless users to authenticate with their u/s/e number. Users in the realm @science.ru.nl were not affected by this.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Stroomstoring 22 oktober rond 11 uur][Power dip October 22, ca. 11:00] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131022  ca 10:55
 +
  Einde        : 20131022  ca 11:00
 +
  Getroffen    : alle RU/UMCN gebruikers
 +
 +
Dinsdagochtend rond 11 uur was er een [http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/stroomstoringen-in-malden-en-nijmegen-1.4062999 kortdurende stroomstoring voor RU/UMCN]. Deze storing, die niet vermeld staat op de [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=22-10-2013&invoerDatumEind=22-10-2013&energiesoort=E&energietype=option3 stroomstoringen website], zorgde ervoor dat alle systemen die niet op noodstroom aangesloten waren, herstarten. Omdat de netwerkswitches alleen in vleugel 1 en 7 op noodstroom zitten, verloren ook veel gebruikers gedurende ca. 5 minuten de toegang tot het netwerk, waaronder draadloos en IP-telefoons. Apparaten die sneller herstart waren dan het netwerk, kunnen nog een latere herstart nodig gehad hebben om weer toegang tot het netwerk te krijgen. We hebben ook van een afdeling gehoord dat een afdelingsprinter bij deze spanningsdip niet overleefd heeft.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131022  ca 10:55
 +
  End          : 20131022  ca 11:00
 +
  Affected      : all RU/UMCN users
 +
 +
Tuesday morning around 11 o'clock, there was a [http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/stroomstoringen-in-malden-en-nijmegen-1.4062999 short power dip for RU/UMCN]. This power dip, that is not listed on the [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=22-10-2013&invoerDatumEind=22-10-2013&energiesoort=E&energietype=option3 power interruption website], made all systems restart that were not on emergency power. Because only the network switches in Huygens wing 1 and 7 are on emergency power, a lot of users lost their connection to the network, including wireless and IP-telephony, for about 5 minutes. Apparatus that restarted faster than the network, might have needed an extra restart to restore the connection to the network. A department reported that a departmental printer did not survive the power dip.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Weer mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Again mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131010 00:04
 +
  Eind          : 20131010 00:33
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131010 00:04
 +
  End          : 20131010 00:33
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printto/printsmb/phpmyadmin server weer in de problemen][Printto/printsmb/phpmyadmin server problems again] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20131001 15:18
 +
  Einde        : 20131001 15:31
 +
  Getroffen    : Gebruikers van phpmyadmin en de printto en printsmb printerservers
 +
 +
De printserver was weer gecrasht. De oorzaak is nog onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20131001 15:18
 +
  End          : 20131001 15:31
 +
  Affected      : Users of phpmyadmin, printto and printsmb printer servers
 +
 +
The printserver crashed again, for yet unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130930 13:46
 +
  Einde        : 20130930 14:02
 +
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
 +
 +
De server was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130930 13:46
 +
  End          : 20130930 14:02
 +
  Affected      : Users of this U: / home server
 +
 +
The server crashed. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printto/printsmb/phpmyadmin server in de problemen][Printto/printsmb/phpmyadmin server problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130927 11:02
 +
  Einde        : 20130927 11:10
 +
  Getroffen    : Gebruikers van phpmyadmin en de printto en printsmb printerservers
 +
 +
De printserver was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130927 11:02
 +
  End          : 20130927 11:10
 +
  Affected      : Users of phpmyadmin, printto and printsmb printer servers
 +
 +
The printserver crashed. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Geluid onder Linux op dual-boot PC's afgezet][Sound on Linux dual-boot PC's disabled] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130923
 +
  Einde        : 20170901
 +
  Getroffen    : Gebruikers van geluid onder Linux op dual-boot PC's
 +
 +
Omdat het beschikbaar zijn van geluid onder Windows afhankelijk was van de toestand waarin Linux het achtergelaten had, is het geluid onder Linux afgezet, zodat het onder het meer gebruikte Windows wel steeds werkt. Zodra deze HP Compaq Elite 8300 AiO hardware is vervangen zal het geluid ook onder Linux beschikbaar zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130923
 +
  End          : 20170901
 +
  Affected      : Users of sound in Linux on dual boot PC's
 +
 +
The availability of sound in Windows appeared to be depending on the state in which Linux had left it. Therefore the sound in Linux on dual boot PC's has been disabled, in order to have it available on Windows. Sound under Linux will be available again once the HP Compaq Elite 8300 AiO harware has been phased out.
 +
[/en]
 +
 +
=== [BASS RU probleem][BASS RU problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130603    00:00
 +
  Einde        : 20130926    08:00
 +
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die via de Port Forwarder naar BASS RU gaan.
 +
 +
Afgelopen weekend is de centrale BASS RU omgeving overgegaan naar een nieuwe versie.
 +
Onderdeel van de upgrade was een wijziging van het web adres van het tweede loginscherm, zoals aangekondigd op onze [[BASS]] pagina.
 +
Vanmorgen bleek de toegang via de Port Forwarder naar het tweede loginscherm niet meer te werken.
 +
Het UCI heeft daarom de wijziging van het web adres van het tweede loginscherm teruggedraaid.  D.w.z. dat men NA HET INLOGGEN OP DE PROXY op https://admin.ru.nl/
 +
BASS voorlopig weer kan bereiken via https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
 +
 +
Dit zal definitief opgelost zijn op 1 oktober 2013, wanneer de Port Forwarder gestopt wordt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130603    00:00
 +
  End          : 20130926    08:00
 +
  Affected      : all FNWI users using the Port Forwarder to connect to BASS RU.
 +
 +
The central BASS RU environment has been updated last weekend.
 +
Part of this upgrade was a change of the web address of the second logon screen, as announced on our [[BASS]] page.
 +
This morning it became clear that access to the second logon screen via the Port Forwarder didn't work anymore.
 +
Therefore the UCI rolled back the change of the second logon screen.  This means that AFTER LOGGING ON TO THE PROXY at https://admin.ru.nl/
 +
BASS is available again via https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
 +
 +
This problem will be finally resolved when the Port Forwarder will be stopped on October 1, 2013.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Printto/printsmb server in de problemen][Printto/printsmb server problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130924 11:41
 +
  Einde        : 20130924 12:22
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de printto en printsmb printerservers
 +
 +
De printserver was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130924 11:41
 +
  End          : 20130924 12:22
 +
  Affected      : Users of the printto and printsmb printer servers
 +
 +
The printserver crashed. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver heap in de problemen][File server heap problems] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130917 16:25
 +
  Einde        : 20130917 17:15
 +
  Getroffen    : Gebruikers van veel 75 gedeelde schijven.
 +
 +
De fileserver kon niet meer bij de schijven. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130917 16:25
 +
  End          : 20130917 17:15
 +
  Affected      : Users of 75 shared network disks
 +
 +
The fileserver failed to see its disks. A reboot of the machine solved the problem.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Fileserver chunk herstartte niet][File server chunk failed reboot] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130916 06:30
 +
  Einde        : 20130916 13:05
 +
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende schijven:
 +
                arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 +
                itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 +
                ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 +
 +
De fileserver kwam niet goed op na de wekelijkse maandagochtend-herstart. Pas na een reddings-boot
 +
en het verwijderen van alle snapshots startte de machine goed op.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130916 06:30
 +
  End          : 20130916 13:05
 +
  Affected      : Users of the following disks:
 +
                arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 +
                itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 +
                ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 +
 +
The fileserver failed the regular Monday morning reboot. Only after a rescue boot
 +
and a removal of all snapshots rebooting the machine worked.
 +
[/en]
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130906 10:13
 +
  Eind          : 20130906 10:20
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130906 10:13
 +
  End          : 20130906 10:20
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 sep 2013 11:17 (CEST)
 +
 +
=== [Zwart-wit KM pr-hg-00-002 printte in kleur][B/W KM printer pr-hg-00-002 printed in color] ===
 +
<itemTags>studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130902 13:33
 +
  Eind          : 20130903 15:02
 +
  Getroffen    : FNWI-studenten
 +
 +
De zwart-wit geknepen Konica Minolta printer/MFP pr-hg-00-002 bleek plotseling in kleur uit te kunnen printen. C&CZ heeft de student waarbij dit gebeurde, het budget vergoed en de printer stilgezet totdat KM de instellingen van de printer gecorrigeerd had.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130902 13:33
 +
  End          : 20130903 15:02
 +
  Getroffen    : students of the Faculty of Science
 +
 +
The b/w tuned Konica Minolta printer/MFP pr-hg-00-002 suddenly printed in color. C&CZ refunded the student's budget and stopped the printer until KM had corrected the settings.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2013 17:49 (CEST)
 +
 +
=== [Nogmaals: mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][And again mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130904 12:22
 +
  Eind          : 20130904 12:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130904 12:22
 +
  End          : 20130904 12:30
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 4 sep 2013 12:38 (CEST)
 +
 +
=== [Herhaling: mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][And yet again mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130903 13:12
 +
  Eind          : 20130903 13:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130903 13:12
 +
  End          : 20130903 13:30
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2013 13:33 (CEST)
 +
 +
=== [DNS nameserver probleem][DNS nameserver problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130902    04:30
 +
  Einde        : 20130902    08:30
 +
  Getroffen    : DNS clients
 +
 +
De DNS-server op ns1.science.ru.nl startte na de reboot niet vanwege een syntaxfout in een van de zones. Na correctie van de fout startte die wel op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130902    04:30
 +
  End          : 20130902    08:30
 +
  Affected      : DNS clients
 +
 +
The DNS server on ns1.science.ru.nl didn't start after the reboot, due to a syntax error in one of the zone files. When this had been corrected, it started without problems.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2013 18:27 (CEST)
 +
 +
=== [Wireless toegang tot BASS probleem][Wireless access to BASS problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20140812    00:00
 +
  Einde        : 20130823    ca. 15:00
 +
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die draadloos bass.ru.nl gaan.
 +
 +
Vanaf maandag 12 augustus wordt het draadloze netwerk in de FNWI-gebouwen vervangen. De nieuwe IP-nummers blijken geen directe toegang tot BASS te hebben. Naar verwachting wordt dit snel aangepast.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130812    00:00
 +
  End          : 20130823    ca. 15:00
 +
  Affected      : all FNWI users using the wireless network to connect to bass.ru.nl.
 +
 +
From August 12 the wireless network in the Science buildings is being replaced. The new IP numbers appear to not be able to connect directly to BASS. We expect that this will be changed soon.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 aug 2013 11:56 (CEST)
 +
 +
=== [En nogmaals mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Yet again mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130829 05:30
 +
  Eind          : 20130829 06:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130829 05:30
 +
  End          : 20130829 06:30
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 aug 2013 06:36 (CEST)
 +
 +
=== [Fileserver chunk reboot nodig][Fileserver chunk needs reboot] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130829 07:30
 +
  Eind          : 20130829 08:00 (verwacht)
 +
  Getroffen    : Gebruikers van fileservices:
 +
                  arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 +
                  itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 +
                  ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 +
 +
Zojuist is een schijf van een fileserver defect geraakt. Een hot-spare is automatisch ingezet, dus de filesystemen zijn weer redundant. De handmatig vervangen schijf wordt echter door de fileserver niet gezien. Daarom gaan we morgenochtend de machine uit- en weer aanzetten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130829 07:30
 +
  End          : 20130829 08:00 (expected)
 +
  Affected      : Users of file services:
 +
                  arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 +
                  itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 +
                  ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 28 aug 2013 25:37 (CEST)
 +
 +
 +
 +
=== [Alweer mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Again mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130822 22:38
 +
  Eind          : 20130822 23:18
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130822 22:38
 +
  End          : 20130822 23:18
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 aug 2013 23:27 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130822 01:45
 +
  Eind          : 20130822 06:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vannacht bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130822 01:45
 +
  End          : 20130822 06:30
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 aug 2013 06:34 (CEST)
 +
 +
=== [Windows Zwervend Profiel probleem][Windows Roaming Profile problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130801 00:00
 +
  Eind          : 20130807 12:00
 +
  Getroffen    : Windows B-Fac Gebruikers met zwervende profielen
 +
 +
Door een fout in de distributie van een Group Policy Object (GPO) hebben roaming profiles ca 1 week niet gewerkt.
 +
Begin tijd is niet meer te achterhalen. Dit betreft een schatting
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130801 00:00
 +
  End          : 20130807 12:00
 +
  Affected      : Windows B-Fac Users with roaming profiles
 +
 +
An error in distributing a Group Policy Object (GPO) caused roaming profiles to fail for the last week.
 +
The start date/time of the problem is unknown, This is an estimate.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 7 aug 2013 12:23 (CEST)
 +
 +
=== [Lilo3 reboot voor ander IP-nummer][Lilo3 reboot for different IP number] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130715 11:00
 +
  Eind          : 20130715 11:15
 +
  Getroffen    : Gebruikers van lilo (lilo3)
 +
 +
Vandaag bleek dat lilo3 een verkeerd gekozen IP-nummer had. Om dat te verhelpen, moest lilo3 rebooten.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130715 11:00
 +
  End          : 20130715 11:15
 +
  Affected      : Users of lilo (lilo3)
 +
 +
Today lilo3 appeared to have an incorrectly chosen IP number. A reboot fixed this.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 15 jul 2013 12:56 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130701 23:50
 +
  Eind          : 20130702 00:35
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130701 23:50
 +
  End          : 20130702 00:35
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 jul 2013 00:42 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130627 17:48
 +
  Eind          : 20130627 18:19
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130627 17:49
 +
  End          : 20130627 18:19
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 28 jun 2013 23:20 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130627 17:48
 +
  Eind          : 20130627 18:19
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130627 17:49
 +
  End          : 20130627 18:19
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 27 jun 2013 18:23 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130624 09:00
 +
  Eind          : 20130624 10:05
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130624 09:00
 +
  End          : 20130624 10:05
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:wim|Wim Janssen]] 24 juni 2013 11:06 (CEST)
 +
 +
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 +
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130623 15:54
 +
  Eind          : 20130623 16:30
 +
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 +
 +
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 +
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 +
 +
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130623 15:54
 +
  End          : 20130623 16:30
 +
  Affected      : Users of Science mail
 +
 +
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 +
 +
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 +
[/en]
 +
 +
=== [DNS nameserver probleem][DNS nameserver problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130617    04:30
 +
  Einde        : 20130617    08:45
 +
  Getroffen    : DNS clients
 +
 +
De DNS-server op ns1.science.ru.nl startte na de reboot niet vanwege een syntaxfout in een van de zones. Na correctie van de fout startte die wel op.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130617    04:30
 +
  End          : 20130617    08:45
 +
  Affected      : DNS clients
 +
 +
The DNS server on ns1.science.ru.nl didn't start after the reboot, due to a syntax error in one of the zone files. When this had been coreected, it started without problems.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 17 jun 2013 11:19 (CEST)
 +
 +
=== [Mailprobleem (IMAP-server)][Mail problem (IMAP server)] ===
 +
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130612    13:45
 +
  Einde        : 20130612    14:27
 +
  Getroffen    : alle FNWI-gebruikers die mail wilden lezen via de IMAP-server
 +
 +
De IMAP-server had een probleem, waardoor een reboot noodzakelijk was.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130612    13:45
 +
  End          : 20130612    14:27
 +
  Affected      : all FNWI users wanting to read mail on the IMAP-server.
 +
 +
The IMAP server had a problem, which made a reboot necessary.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 12 jun 2013 14:29 (CEST)
 +
 +
=== [Werkzaamheden Wireless@RU][Maintenance Wireless@RU] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130606    22:00
 +
  Einde        : 20130606    24:00
 +
  Getroffen    : alle gebruikers op wireless netwerken ru-wlan en eduroam.
 +
 +
Op donderdag 6 juni a.s. vanaf 22:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan het wireless-netwerk. Dit als voorbereiding op de a.s. gedeeltelijke vernieuwing van de wireless infrstructuur.
 +
De wireless netwerken ru-wlan en eduroam zijn dan campusbreed minstens twee uur achter elkaar niet beschikbaar en alle bestaande wireless verbindingen zullen worden verbroken. Uiteraard wordt er van alles aan gedaan om de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn.
 +
Gebruikers van het wireless netwerk Science zullen echter geen overlast ondervinden, dit netwerk blijft beschikbaar.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130606    10:00 pm
 +
  End          : 20130606    12:00 pm
 +
  Affected      : all users using the wireless networks ru-wlan and eduroam.
 +
 +
On Thursday June 6th from 10:00 pm the wireless networks ru-wlan and eduroam will be unavailable for at least 2 hours. All existing connections will be cut off. The wireless network Science however will not be effected and will be kept available.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 3 jun 2013 13:51 (CEST)
 +
 +
=== [OpenID server probleem][OpenID server problem] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130524    03:30
 +
  Einde        : 20130529    14:15
 +
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die in wilden loggen op een wiki die OpenID gebruikt.
 +
 +
Bij het vernieuwen van de [https://openid.science.ru.nl/ OpenID] server is een configuratiefout gemaakt, die pas tevoorschijn kwam toen gebruikers merkten dat ze niet meer in konden loggen op de wiki's. Nadat de fout gevonden was, kon de OpenID server herstart worden met de juiste configuratie.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130524 ca. 03:30
 +
  End          : 20130529    14:15
 +
  Affected      : all FNWI users wanting to login on a wiki using OpenID.
 +
 +
During the renewal of the [https://openid.science.ru.nl/ OpenID] server a configuration error was made. When users reported problems logging in, we started searching for the origin of problem. When it was found, it could easily be corrected and the server could be restarted with the correct configuration.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 mei 2013 16:49 (CEST)
 +
 +
=== [Homeserver bundle crashte][Homeserver bundle crashed] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130521 ca. 17:00
 +
  Einde        : 20130521    17:27
 +
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 +
 +
De fileserver is gecrashed. Na een reboot werkte alles weer.
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130521 ca. 17:00
 +
  End          : 20130521    17:27
 +
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bundle
 +
 +
The fileserver crashed. After a reboot everything was back to normal.
 +
[/en]
 +
 +
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 mei 2013 13:58 (CEST)
 +
 +
===[Fileserver stack gecrashed door defecte harddisk][Fileserver stack crashed due to failed hard disk] ===
 +
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 +
 +
[nl]
 +
  Begin        : 20130429 04:08
 +
  Eind          : 20130501 09:15
 +
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte/netwerkschijven op de Stack.
 +
  Probleem      : Stack: Crash door defecte disk
 +
  Oplossing    : Gebruik gemaakt van hot spare door disk uit te laten vallen en reboot
 +
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
  Begin        : 20130429 04:08
 +
  End          : 20130501 09:15
 +
  Affected      : Users of disk volumes/netw