Difference between revisions of "Recente Storingen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(544 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#customtitle:[Recente Storingen][Recent Service Interruptions]}}
+
[nl]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recente Storingen}}
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
{{DISPLAYTITLE:Recent Service Interruptions}}
 +
[/en]
 +
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- zet een nieuw storings-item bovenaan en onderteken met 4x~ om ervoor te zorgen dat er automatisch een auteur en datum in komt te staan: -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
 
<!-- === [Titel van de storing][Title of the service interruption] === -->
Line 9: Line 14:
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- [en]and of course it has an english part[/en] -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
 
<!-- ~ ~ ~ ~ -->
== [Actuele storingen en gepland onderhoud][Current Service Interruptions and Planned Maintenance] ==
+
=== [Standaard RU ICT onderhoudsvensters][Standard RU IT maintenance windows] ===
<onlyinclude>
 
<startFeed />
 
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141215  6:30
+
Het ISC maakt ruim vooraf [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 de ICT onderhoudsvensters voor het huidige studiejaar] bekend.
  Einde        : 20141215  11:15
+
[/nl]
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail willen lezen
 
 
 
De IMAP server had een probleem met een gefaalde harddisk. Hierdoor was de machine erg traag en maakte mail lezen practisch onmogelijk. Probleem is opgelost door disk te vervangen.[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141215  6:30
+
The ISC announces [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/?id=26&lang=nl&tg=0&f=0 the IT maintenance windows for the current academic year] in time.
  End          : 20141215  11:15
+
[/en]
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 
 
 
There was a problem with a failed harddisk of the IMAP server. This slowed the machine down so that it was practically unusable.
 
Problem was solved by replacing the disk.[/en]
 
</onlyinclude>
 
  
 
==[Meld een probleem][Report a problem]==
 
==[Meld een probleem][Report a problem]==
Line 34: Line 27:
  
 
<rawHTML>
 
<rawHTML>
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/report-to-helpdesk/form.php" width='700px' height='370px'>&nbsp;</iframe>
+
<iframe src="https://wiki.cncz.science.ru.nl/report-to-helpdesk/form.php" width='700px' height='370px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
</rawHTML>
  
== [Recent Verholpen Storingen en Onderhoud][Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance] ==
+
== [Actuele storingen en gepland onderhoud][Current Service Interruptions and Planned Maintenance] ==
 
+
<onlyinclude>
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]
 
[en]To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the [/en]
 
[http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/CPK CPK mailinglist].
 
 
 
 
<startFeed />
 
<startFeed />
  
=== [Netwerkprobleem RU][Network problem RU] ===
+
=== [Vrijdag 23 september 18:30-22:30 onderhoud RU-firewalls][Friday September 23 18:30-22:30 RU firewall maintenance] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141126    09:45
+
  Begin        : 2022-09-23 18:30
  Einde        : 20141126    10:00
+
  Eind          : 2022-09-23 22:30
  Getroffen    : alle gebruikers van het netwerk op de RU
+
  Getroffen    : verbinding campus/internet (18:30-20:30) en centrale RU-servers (19:30-22:30)
  
Zoals [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ gerapporteerd door het ISC] is de RU slachtoffer geweest van een DDOS-aanval. Als gevolg hiervan is de connectie met het internet onderbroken geweest. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat een vergelijkbare aanval in de toekomst deze problemen veroorzaakt.
+
ILS netwerkbeheer deelde mee: Op vrijdag 23 september a.s. wordt er tussen 18.00 – 23.00 uur netwerkonderhoud aan de DMZ- en SRV-firewalls uitgevoerd. Er wordt enkele malen een korte onderbreking van 20 tot 40 seconden verwacht. Als het niet volgens verwachting verloopt, kunnen er enkele onderbrekingen van 5 tot 10 minuten optreden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141126    09:45
+
  Begin        : 2022-09-23 18:30
  End          : 20141126    10:00
+
  End          : 2022-09-23 22:30
  Affected      : all users of the network at RU
+
  Affected      : connection campus/internet (18:30-20:30) and central RU-servers (19:30-22:30)
  
As [http://www.ru.nl/systeem-meldingen/ reported by the ISC], the RU was victim of a DDOS attack. As a consequence of this is the connection to the Internet was interrupted. Measures have been taken to prevent a similar attack having this result in the future.
+
ILS network management announced: Friday September 23 18.30 – 22.30 network maintenance is carried out on the DMZ and SRV firewalls. Connectivity interruptions of 20 to 40 seconds are expected. In case of problems, interruptions of 5 to 10 minutes might occur.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkproblemen FNWI][Network problems FNWI] ===
+
=== [Eduroam: dinsdag 27 september 23:30 1 uur down voor onderhoud][Eduroam: Tuesday September 27 23:30 1 hour down for maintenance] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin1        : 20141111    06:00
+
  Begin        : 2022-09-27 23:30
  Begin2        : 20141119    13:34
+
  Eind          : 2022-09-28 00:30
  Einde        : 20141120    15:32
+
  Getroffen    : Eduroam draadloos in o.a. alle FNWI-gebouwen
  Getroffen    : alle gebruikers van het bedrade netwerk in FNWI
 
  
Na het netwerkonderhoud van 20141111 is er achteraf al een enkel probleem met het bedrade netwerk. Deze verhevigen zich en worden faculteitsbreed op 20141119 om 13:34. De netwerkswitches in FNWI krijgen zo veel [http://www.dummies.com/how-to/content/how-spanning-tree-protocol-stp-manages-network-cha.html topologiewijzigingen] van het [http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree_protocol Spanning Tree Protocol (STP)] dat het netwerkverkeer vaak hapert. Door het STP-verkeer te beteugelen zijn op 20141120 om 15:32 de haperingen voorbij. Naar de exacte oorzaak wordt nog gezocht, waarschijnlijk is dat een verhuizing.
+
ILS netwerkbeheer deelde mee: op dinsdag 27 september om 23:30 zal het Eduroam draadloze netwerk down zijn voor onderhoud. Op de meeste plaatsen zal het onderhoud minimaal 30 en maximaal 60 minuten duren.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin1        : 20141111    06:00
+
  Begin        : 2022-09-27 23:30
  Begin2        : 20141119    13:34
+
  End          : 2022-09-28 00:30
  End          : 20141120    15:32
+
  Affected      : Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o.
  Affected      : all users of the wired network at FNWI
 
  
After the network maintenance of 20141111 a single user reported later a problem with the wired network. These problems intensified and grew faculty wide on 20141119 at 13:34 hours. The network switches in the Faculty of Science received so many [http://www.dummies.com/how-to/content/how-spanning-tree-protocol-stp-manages-network-cha.html topology changes] of the [http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol Spanning Tree Protocol (STP)] that network traffic often stuttered. By curbing the STP traffic on 20141120 at 15:32 the stuttering disappeared. We still search for the exact cause, probably it is a housing move.
+
ILS network management announced: Tuesday September 27 23:30 maintenance is carried out on the Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o. In most cases connectivity will be interrupted for at least 30 and at most 60 minutes.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in Mercator III zuid en laagbouw][Network maintenance in Mercator III south and low-rise buildings] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20141119    18:30
 
  Einde        : 20141119    23:00
 
  Getroffen    : netwerk in Mercator III zuidzijde en laagbouw.
 
  
De netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen vervangen worden. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.
+
<endFeed />
[/nl]
+
</onlyinclude>
[en]
 
  Begin        : 20141119    18:30
 
  End          : 20141119    23:00
 
  Affected      : network in Mercator III north
 
  
The network switches in the buildings/floors/locations mentioned above will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
== [Recent Verholpen Storingen en Onderhoud][Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance] ==
[/en]
 
  
=== [Server nachtwacht preventief onderhoud][Server nachtwacht preventive maintenance] ===
+
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
[en]To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the [/en]
[nl]
+
[http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/CPK CPK mailinglist].
  Begin        : 20141117 16:30
 
  Einde        : 20141117 17:00
 
  Getroffen    : n.v.t. (geen overlast voor gebruikers verwacht)
 
  
De server nachtwacht heeft een disk die elk moment defect kan raken. Daarom wordt deze per
+
<startFeed />
omgaande vervangen.
+
=== [Netwerkswitches defect na stroomstoring op de campus][Network switches failed after a power failure on campus] ===
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20141117 16:30
 
  End          : 20141117 17:00
 
  Affected      : n/a (no disturbance for users expected)
 
 
 
The server nachtwacht reports having a hard drive that will soon fail. We will replace the disk
 
as soon as possible.
 
[/en]
 
 
 
=== [DNS resolver probleem][DNS resolver problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin1        : 20141115     11:29
+
  Begin:    2022-09-22 12:28
  Einde1        : 20141115    14:40
+
  Eind:     2022-09-22 18:30
  Begin2        : 20141117    04:30 / 06:30
+
  Getroffen: Gebruikers van het netwerk en telefonie
  Einde2        : 20141117    08:37 voor DNS, 09:34 voor netwerkboot en websites
 
  Getroffen      : vrijwel alle computers in FNWI
 
  
De server die binnen FNWI als eerste [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] genoemd staat, crashte, waarschijnlijk door een defect rakende harde schijf. Hierdoor werd voor veel computers in FNWI het netwerk stroperig of zelfs vrijwel onbruikbaar. Pas na een reboot van deze server was het probleem1 verholpen. Maandagochtend, bij de wekelijkse reboot van deze server, bleef deze wachten op een handmatige akkoord op opstarten met een defecte schijf (probleem2). Allerlei andere servers die daarna om 06:30 rebooten, hadden problemen vanwege de ontbrekende DNS resolver. Er zijn weer meer maatregelen getroffen om de overlast een volgende keer te verminderen. Verhuizing naar nieuwe DNS-servers is in voorbereiding.
+
Enkele campusbrede dips in de stroomvoorziening zorgden ervoor dat netwerk en telefonie ca. 15 minuten niet gebruikt kon worden, behalve in de serverruimtes waar UPS'en de stroomvoorziening garanderen. Omdat er 7 modules van desktopswitches in Huygens/HFML/Felix defect waren geraakt, zullen enkele honderden aansluitingen pas weer na vervanging van de betreffende module gewerkt hebben.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin1        : 20141115     11:29
+
  Begin:    2022-09-22 12:20
  End1          : 20141115    14:40
+
  End:       2022-09-22 18:30
  Begin2        : 20141117    04:30 / 06:30
+
  Affected: Users of the network and phones
  End2          : 20141117    08:37 for DNS, 09:34 for network boot and websites
 
  Affected      : almost all computers within FNWI
 
  
The server that acts within FNWI as first [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] crashed, probably because of a disk becoming defective. This made the network slow or even virtually unusable for a lot of computers in FNWI. Only after a reboot of the server, the problem1 was solved. Monday morning, at the weekly reboot of this server, it would only boot after manually acknowledging the defective disk (problem2), When other servers rebooted at 06:30, a lot of them had problems due to the missing DNS resolver. Further measures to reduce the inconvenience of such a crash have been taken. The move to new DNS servers is in preparation.
+
A few campus-wide dips in the power supply made network and telephony unusable for about 15 minutes, except in server rooms where UPSs guarantee the power supply. Because 7 modules of desktop switches in Huygens/HFML/Felix had become defective, several hundred network outlets will only have worked again after the relevant switch module had been replaced.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Fileserver bulk in de problemen][Fileserver bulk problems] ===
+
=== [Netwerk storing datacenter][Network failure datacenter]===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 2014-11-12 14:45
+
  Begin        : 2022-09-04 16:00
  Einde        : 2014-11-12 15:05
+
  Eind          : 2022-09-05 11:00
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
+
  Getroffen    : vele verbindingen van servers van FNWI
  
Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
+
Nog onbekende oorzaak, diverse verbindingen zijn sterk gedegradeerd.
 +
Update: Een defecte switch is vervangen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 2014-11-12 14:45
+
  Begin        : 2022-09-04 16:00
  End          : 2014-11-12 15:05
+
  End          : 2022-09-05 11:00
  Affected      : Users of shared network disks: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
+
  Affected      : many links of FNWI servers
  
Resolved by a server reboot.
+
Still unclear what the cause is, several links are strongly degraded.
 +
Update: A defective switch has been replaced.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in Mercator III noord][Network maintenance in Mercator III north] ===
+
=== [Zaterdag 14 mei belendende gebouwen (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minuten zonder netwerk][Saturday May 14 adjacent buildings (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minutes without network] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141111    18:30
+
  Begin        : 2022-05-14 09:00
  Einde        : 20141111    23:00
+
  Eind          : 2022-05-14 10:00
  Getroffen    : netwerk in Mercator III noordzijde.
+
  Getroffen    : alle netwerkaansluitingen in Mercator, Proeftuin en Logistiek Cwntrumzullen max. 5 minuten onderbroken zijn
  
De netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen vervangen worden. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.  
+
RU/ILS netwerkbeheer zet nieuwe apparatuur in. Dit zal maximaal 5 minuten tot een netwerkonderbreking leiden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141111    18:30
+
  Begin        : 2022-05-14 09:00
  End          : 20141111    23:00
+
  End          : 2022-05-14 10:00
  Affected      : network in Mercator III north
+
  Affected      : all network outlets in Mercator, Proeftuin and Logistiek Centrum will be down for max. 5 minutes
  
The network switches in the buildings/floors/locations mentioned above will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
RU/ILS network management will switch to new hardware. This will lead to a network interruption of at most 5 minutes.  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in server room Huygens][Network maintenance in server room Huygens] ===
+
=== [Coma, coma01 en coma46 netwerkprobleem][Coma, coma01 and coma46 network problem] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141111    06:00
+
  Begin        : 2022-05-03 13:47
  Einde        : 20141111    06:15
+
  Eind          : 2022-05-03 14:55
  Getroffen    : netwerk in server ruimte Huygens. Verbinding met allerlei servers zal onmogelijk zijn.
+
  Getroffen    : Gebruikers van coma, coma01 en coma46
  
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.  
+
Vanmiddag verloren drie coma-nodes hun netwerk vanwege een verkeerde netwerkconfiguratie. Ze bleken al langer af en toe slecht bereikbaar te zijn. Het duurde even om uit te zoeken wat dit netwerkprobleem veroorzaakte, maar toen dat gevonden was, was het snel gerepareerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141111    06:00
+
  Begin        : 2022-05-03 13:47
  End          : 20141111    06:15
+
  End          : 2022-05-03 14:55
  Affected      : network in server room Huygens. Connection to many servers may be impossible.
+
  Affected      : Users of coma, coma01 en coma46
  
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
This afternoon three coma nodes lost their network because of an incorrect network configuration. They must have shown intermittent network problems earlier. It took us some time to find out what caused this network problem, but when found, it was easy to fix.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in deel Huygens][Network maintenance in part of Huygens] ===
+
=== [Astro.ru.nl DNS(SEC) service down][Astro.ru.nl DNS(SEC) service down] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141106    06:00
+
  Begin        : 2022-04-28 12:02
  Einde        : 20141106    06:15
+
  Eind          : 2022-05-13 14:00
  Getroffen    : netwerk in Huygens vleugel 3 alle verdiepingen
+
  Getroffen    : Gebruikers die met of vanaf astro.ru.nl wilden communiceren 
                              Huygens vleugel 4 alle verdiepingen
 
                              Huygens vleugel 8 alle verdiepingen
 
                              Huygens centrale straat tussen vleugels 6 en 8 alle verdiepingen
 
 
 
  
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.  
+
Bij de gebruikelijke vervanging van de [https://nl.wikipedia.org/wiki/DNSSEC DNSSEC]-sleutels, die het DNS-verkeer beveiligen, is in de externe DNS van ru.nl een foute sleutel voor astro.ru.nl ingevoerd. Daardoor verdween astro.ru.nl vanaf extern gezien van het internet. Dat is op 2022-05-02 om ca. 14:00 met een automatische procedure hersteld, maar het automatische proces gebruikte een verkeerde versleuteling. Het duurde tot 2022-05-12 voordat ILS dit met de hand gecorrigeerd had nadat we dat laat geconstateerd hadden. Omdat men het DNS-antwoord dat astro.ru.nl niet bestaat, 24 uur mocht gebruiken, is de overlast pas 2022-05-13 13:00 compleet verdwenen. De voornaamste overlast was waarschijnlijk dat mail vanaf een @astro.ru.nl adres geweigerd werd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141106    06:00
+
  Begin        : 2022-04-28 12:02
  End          : 20141106    06:15
+
  End          : 2022-05-13 13:00
  Affected      : network in Huygens wing 3 all floors
+
  Affected      : Users wanting to communicate with of from astro.ru.nl
                              Huygens wing 4 all floors
 
                              Huygens wing 8 all floors
 
                              Huygens central street between wing 6 and 8 all floors
 
  
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
During the regular change of [https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions DNSSEC] keys that secure DNS traffic, an incorrect key was introduced in the external DNS of ru.nl for astro.ru.nl. This made astro.ru.nl disappear from the internet. This error was partly corrected  2022-05-02 at ca. 14:00 hours, but the automatic process used an not accepted encryption. It took ILS until 2022-05-22 to correct that by hand after we eventually noticed the error. Because the DNS answer that astro.ru.nl doesn't exist may be cached for 24 hours, the problem was not completely over until 2022-05-13 13:00. The main problems for users were that mail from an @astro.ru.nl address bounced.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in perifere gebouwen][Network maintenance in peripheral buildings] ===
+
=== [SUSE Linux 15.3 Eduroam werkt niet met U- of S-nummer, wel met Science account][SUSE Linux 15.3 Eduroam doesn't work with U- or s-number, but does with Science account] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141104    06:00
+
  Begin        : 2022-02-14
  Einde        : 20141104    06:15
+
  Eind          : 2022-03-09 14:47
  Getroffen    : netwerk in perifere gebouwen: FELIX, HFML, Nanolab, Goudsmit paviljoen (NMR),
+
  Getroffen    : Eduroam-gebruikers met SUSE Linux 15.3
                  Lab DCN in A-2.002, Kinderopvang Heyendael (beide gebouwen),
 
                  Logistiek Centrum FNWI, Linnaeusgebouw, Mercator 1, 6e verdieping
 
  
Voor een software upgrade in de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze op dinsdagochtend 4 november om exact 06:00 uur worden gereboot. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk gedurende 10-15 min onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.  
+
Op 14 februari 2022 zijn antieke versies van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security TLS] (1.0 en 1.1) uitgeschakeld bij de [https://www.eduroam.nl/ Eduroam]-authenticatie op de [https://www.ru.nl/ils ILS] LDAP-servers. Daarna lukt het SUSE Linux 15.3 clients niet meer om met U- of s-nummer te authenticeren. Zij hebben alleen TLS1.2 en de ILS-servers bieden eerst TLS1.3 aan, daarna gaat het fout. Door te authenticeren met Science-account, waarbij de Science-servers TLS1.2 aanbieden, kunnen ze wel verbinding maken met Eduroam.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141104    06:00
+
  Begin        : 2022-02-14
  End          : 20141104    06:15
+
  End          : ?
  Affected      : network in peripheral buildings: FELIX, HFML, Nanolab, Goudsmit pavillion (NMR),
+
  Affected      : Eduroam users with SUSE Linux 15.3
                  Lab DCN in A-2.002, Kinderopvang Heyendael (both buildings),
 
                  Logistiek Centrum FNWI, Linnaeus building, Mercator 1, 6th floor
 
  
Because of a software upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be rebooted on Tuesday morning at 06:00h (AM) exactly. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted for 10 to 15 minutes and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
February 14, ILS switched off antique versions of [https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security TLS] (1.0 and 1.1) for the [https://www.eduroam.nl/en/ Eduroam] authentication on [https://www.ru.nl/ict-uk/ ILS] LDAP servers. From then on, SUSE Linux 15.3 clients can't authenticate with U- or s-number. They only have TLS1.2 and the ILS servers offer TLS1.3 first, after that an error occurs. By using the Science-account to authenticate, these users succeed in connecting to Eduroam.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderhoud in Huygens vleugel 7][Network maintenance in Huygens wing 7] ===
+
=== [Netwerkswitch voor Astro Coma cluster down][Network switch of Astro Coma cluster down] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141029    19:00
+
  Begin        : 2022-02-22 13:10
  Einde        : 20141029    23:00
+
  Eind          : 2022-02-22 15:47
  Getroffen    : netwerk in Huygens vleugel 7 en in de centrale straat tussen vleugels 5 en 7, op alle verdiepingen.
+
  Getroffen    : Gebruikers van het Coma rekencluster
 
 
  
Voor een upgrade van de netwerkswitches in bovenstaande gebouwen/verdiepingen/locaties zullen deze worden vervangen. Dat betekent dat het vaste en draadloze datanetwerk onderbroken zal zijn en er dus geen netwerkverkeer mogelijk is. Dat geldt ook voor het netwerk van toegangscontrole, klimaatregeling etc.  
+
De netwerkswitch voor het Coma cluster lijkt defect, de aangesloten nodes zijn afgesloten van de rest van het netwerk. We zetten z.s.m. een vervangende switch in en zullen het probleem verder (laten) analyseren.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141029    19:00
+
  Begin        : 2022-02-22 13:10
  End          : 20141029    23:00
+
  End          : 2022-02-22 15:47
  Affected      : network in Huygens wing 7 and in the central street between wings 5 and 7, all floors.
+
  Affected      : Users of the Coma compute cluster
  
Because of an upgrade of the network switches in the buildings/floors/locations mentioned above, these network switches will be replaced. This means that both wired en wireless networks at these locations will be interrupted and network traffic will not be possible. This includes the network for access control, climate control etc.
+
The network switch of the Coma cluster seems to be broken, all attached nodes are separated from the rest of the network. We'll replace the switch a.s.a.p. and (let) analyze the problem after that.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [RU netwerk probleem][RU network problem] ===
+
=== [Verbroken verbinding naar nieuwe datacenter switches][Interrupted link to new datacenter switches] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20141029    09:38
+
  Begin        : 2021-12-15 12:45
  Einde        : 20141029    15:30
+
  Eind          : 2021-12-15 13:42
  Getroffen    : alles aan het netwerk op de RU tot 9:45, daarna Eduroamgebruikers
+
  Getroffen    : alle 25 gigabit aangesloten machines (shares, websites, clusternodes)
  
Door een kortstondige [http://nl.wikipedia.org/wiki/Distributed_denial-of-service DDOS-aanval] is de RU ca. 7 minuten vrijwel afgesloten geweest van Internet. Alle aan het netwerk aangesloten systemen kunnen daar overlast van hebben ondervonden. Nog tot 15:30 hadden sommige Eduroamgebruikers problemen om een IP-nummer te krijgen.
+
Door een menselijke fout is de verbinding tussen onze nieuwe datacenter switches en de centrale router verbroken geweest.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20141029    09:38
+
  Begin        : 2021-12-15 12:45
  End          : 20141029    15:30
+
  End          : 2021-12-15 13:42
  Affected      : everything connected to the network within RU until 9:45, after that Eduroam users.
+
  Affected      : all 25 gigabit connected machines (shares, websites, clusternodes)
  
Due to a short [http://nl.wikipedia.org/wiki/Distributed_denial-of-service DDOS-attack] the RU was virtually disconnected from the Internet during ca 7 minutes. All network connected systems may have had problems during that time. Until 15:30 some Eduroam users still had problems acquiring an IP address.
+
Due to human error, the connection between the new datacenter switches and the central router was interrupted.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [FNWI netwerk probleem][FNWI network problem] ===
+
=== [vmhost07 poweroff][vmhost07 poweroff] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20141015    03:44
 
  Einde        : 20141015    ca. 11:36
 
  Getroffen    : vrijwel alles aan het netwerk in FNWI (Heyendaal-Oost)
 
 
 
De router die in het Huygensgebouw en omringende gebouwen alle IP-verkeer tussen subnetten regelt, kreeg het [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fswitches%2Fdr-huyg.heyendaal.net%2Fperformance;view=cpu veel te druk]. Hierdoor was netwerkverkeer, vooral [http://nl.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP], problematisch. ISC netwerkbeheer heeft door het versimpelen van [http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list#Networking_ACLs ACLs] en verminderen van logging geprobeerd de drukte te verminderen. Om ca. 12:00 was het probleem voorlopig opgelost. C&CZ zal alle ACLs nog verder nalopen, met het doel om de router te ontlasten zonder de beveiliging voor aangesloten systemen te verminderen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20141015    03:44
 
  End          : 20141015    ca. 11:36
 
  Affected      : almost everything connected to the network within FNWI (Heyendaal East)
 
 
 
The router that regulates all IP traffic between subnets in the Huygens building and surrounding buildings, became [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fswitches%2Fdr-huyg.heyendaal.net%2Fperformance;view=cpu too busy]. All network traffic, especially [http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol UDP] had problems. ISC network admins reduced the load by simplifying the [http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list#Networking_ACLs ACLs] and reducing logging. At about 12:00 the problem was temporarily solved. C&CZ will do a further inspection of all ACLs, with the aim to reduce the load on the router without reducing security for connected systems.
 
[/en]
 
 
 
=== [DNS resolver probleem][DNS resolver problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140920    10:45
 
  Einde        : 20140920    14:04
 
  Getroffen    : vrijwel alle computers in FNWI
 
 
 
De server die binnen FNWI als eerste [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] genoemd staat, crashte. Hierdoor werd voor veel computers in FNWI het netwerk vrijwel onbruikbaar. Pas na een reboot van deze server was het probleem verholpen. Maatregelen om de overlast van zo'n crash te verminderen en om zo'n crash minder waarschijnlijk te maken, zijn deels getroffen en deels nog in voorbereiding.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140920    10:45
 
  End          : 20140920    14:04
 
  Affected      : almost all computers within FNWI
 
 
 
The server that acts within FNWI as first [http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_resolvers DNS resolver] crashed. This made the network virtually unusable for a lot of computers in FNWI. Only after a reboot of the server, the problem was solved. Measures to reduce the inconvenience of such a crash and to make such a crash less likely, have been partly taken and are partly in preparation.
 
[/en]
 
 
 
=== [Vodafone VWO mobiel storing dataverkeer][Disturbance of Vodafone VWO data traffic] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140924 08:30
 
  Einde        : 20140924 17:00
 
  Getroffen    : Medewerkers met een Vodafone VWO mobiel abonnement
 
 
 
Op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/ ISC website] lazen we:
 
 
 
De Radboud universiteit heeft een nieuw contract voor mobiele telefonie gesloten met – opnieuw - provider Vodafone. Hiervoor worden op woensdag 24 september overdag de Radboud-abonnementen aangepast. Medewerkers met een Vodafone-mobiel kunnen die dag gewoon bellen. Het kan wel zijn dat het datanetwerk van Vodafone dan tijdelijk niet beschikbaar is. Om die dataverbinding te herstellen, is het nodig uw mobiel een keer uit en dan weer aan te zetten. Overigens kunnen medewerkers op de campus de hele dag wel gebruik maken van het wifi-netwerk eduroam.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140924 08:30
 
  End          : 20140924 17:00
 
  Affected      : Employees with a RU Vodafone VWO mobile phone
 
 
 
 
 
On the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/ ISC website] we read:
 
 
 
Radboud University agreed on a new mobile telephone contract with - again - provider Vodafone. For this purpose, on Wednesday, September 24th during daytime the Radboud subscriptions will be adjusted. Employees with a Vodafone mobile wille have no disturbance in calling or being called that day. But the Vodafone data network might be temporarily unavailable. To restore the data connection it is necessary to turn the mobile phone off and then on again. Of course employees on campus can always use the eduroam Wi-Fi network.
 
[/en]
 
 
 
=== [Webserver (klopjacht) disk probleem][Webserver (klopjacht) disk problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140909 10:46
 
  Einde        : 20140909 11:50
 
  Getroffen    : Vele tientallen websites op deze webserver
 
 
 
De server kreeg een defecte disk en reageerde niet meer. Na een reboot werkte hij weer. De defecte disk zal op korte termijn vervangen worden.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140909 10:46
 
  End          : 20140909 11:50
 
  Affected      : Dozens of websites on this webserver
 
 
 
A defective disk made the server stop serving web requests. A reboot fixed the problem. The defective disk will be replaced soon.
 
[/en]
 
 
 
=== [Surfnet uplink offline][Surfnet uplink offline] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140908 22:00
 
  Einde        : 20140909  0:03
 
  Getroffen    : Alle in- en uitgaande netwerkverkeer van de RU.
 
 
 
Door een [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/storingsberichten/storing/ fout tijdens gepland onderhoud door Surfnet] aan de RU netwerkinterface was de uplink van de RU naar Surfnet down.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140908 22:00
 
  End          : 20140909  0:03
 
  Affected      : All network traffic in and outbound the RU.
 
 
 
Due to an [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/actueel/storingsberichten/storing/ error during the planned maintenance by Surfnet] of the RU network interface, the uplink of Radboud University to Surfnet was down.
 
[/en]
 
 
 
=== [Fileserver goudsmit in de problemen][Fileserver goudsmit problems] ===
 
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140908  6:30
+
  Begin        : 2021-12-02 13:10
  Einde        : 20140908 10:43
+
  Eind          : 2021-12-02 13:20
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectories / data op de goudsmit fileserver
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van onderstaande services
 
 
Een van de filesystemen bevatte fouten waardoor het systeem niet opstartte.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140908  6:30
 
  End          : 20140908 10:43
 
  Affected      : Users with home directories / data on the goudsmit fileserver
 
 
 
One of the filesystems contained errors and prevented the system from starting up.
 
[/en]
 
=== [SMTP server offline voor een half uur][SMTP server offline for half an hour] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140821 16:00
 
  Einde        : 20140821 16:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van science mailvoorziening
 
 
 
Beide processorventilatoren van de smtp-server zijn gesneuveld en moeten worden vervangen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140821 16:00
 
  End          : 20140821 16:30
 
  Affected      : Users of the science mail service
 
 
 
Both processor fans have failed and need to be replaced.
 
[/en]
 
 
 
 
 
=== [Fileserver bulk in de problemen][Fileserver bulk problems] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140815 12:04
 
  Einde        : 20140815 14:25
 
  Getroffen    : Gebruikers van de gedeelde schijven: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
 
 
 
De fileserver had problemen. Na een reboot van de server was het probleem verdwenen.
 
  
 +
Door een menselijke fout is vmhost07 kortstondig uitgezet.
 +
labservanttest
 +
neurotech2
 +
printvm
 +
msql01
 +
indicoimapp
 +
ldap2
 +
eftw
 +
jupytervm
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140815 12:04
+
  Begin        : 2021-12-02 13:10
  End          : 20140815 14:25
+
  End          : 2021-12-02 13:20
  Affected      : Users of shared network disks: acfiles ARK-Backup Bargerveen Bargerveen-Gebruikers beevee bioniccell bio-orgchem B-Ware-Arnica B-Ware-Dotter B-Ware-Erica B-Ware-Knolrus B-Ware-Lobelia B-Ware-Stratiotes celbio1 celbio2 csgi-archief csg-staf cvi desda ds ehef1 evsf2dataoud evsf2schijf1 femtospin Floron geminstr2 giphouse gissig gmi hfml-backup hfml-backup2 highres impuls introcie isis janvanhest kaartenbak kangoeroe microbiology microbiology2 milkun2 milkun3 milkun5 milkun6 milkun7 milkun7rw molbiol mwstudiereis neuroinf neuroinf2 nfstest nwibackup olympus puc RandomWalkModel Ravon-Algemeen Ravon-Foto Ravon-Projecten secres2 sigma sigmaalmanak sigmacies sigmaexchange sigmasymposium splex spmdata3 spmdata4 spmdata5 spmdata6 spmdata7 stroom thalia ucm vsc vsc1 vsc10 vsc11 vsc12 vsc13 vsc14 vsc15 vsc2 vsc3 vsc4 vsc5 vsc6 vsc7 vsc8 vsc9 vscadmin wiskalg wiskunde
+
  Affected      : Users of one of services mentioned
  
The fileserver had problems, which were resolved after a server reboot.
+
Vmhost07 was accidentally shut down. Cause: human error.
 +
labservanttest
 +
neurotech2
 +
printvm
 +
msql01
 +
indicoimapp
 +
ldap2
 +
eftw
 +
jupytervm
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [M1.04 geen netwerk][M1.04 no network] ===
+
=== [Ceph opslag uitbreiding veroorzaakte performance problemen][Ceph storage expansion caused performance issues] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140814  11:32 deels - 16:09 compleet
+
  Begin        : 2021-11-16
  Einde        : 20140815  09:28 deels - 11:46 compleet
+
  Eind          : 2021-11-17
  Getroffen    : Gebruikers in Mercator1 4de verdieping
+
  Getroffen    : gebruikers van Ceph filesystemen en websites op webvm01
  
Bij de aanpassing van het netwerk voor de verhuizing van ISIS naar Mercator1 verdieping 0 t/m 3, is abusievelijk door ISC netwerkbeheer ook de configuratie van de netwerk-switchpoorten van de vierde verdieping aangepast. Toen vanochtend het probleem gemeld werd, kon het snel opgelost worden.
+
Bij de uitbreiding van het Ceph storage cluster zijn er performance en beschikbaarheidsproblemen ontstaan. De problemen zijn in de loop van vanmorgen opgelost.[/nl]
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140814  11:32 partly - 16:09 complete
+
  Begin        : 2021-11-16
  End          : 20140815  09:28 partly - 11:46 complete
+
  End          : 2021-11-17
  Affected      : Users in Mercator1 4th floor
+
  Affected      : users of Ceph filesystems and websites on webvm01
  
While administering the network switchports for the move of ISIS to Mercator1 floor 0 to 3, ISC network management erroneously also changed the configuration of the network switchports of floor 4. When this was reported this morning, it could be readily remedied.  
+
As a result of the expansion of the Ceph storage cluster, the cluster had performance and availability issues. The problems were resolved this morning.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Storing cn56 disk][Failure cn56 disk] ===
+
===[Netwerkswitch van serverruimte stroomloos][Server room network switch powerless] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140707  8:00
+
  Begin        : 2021-10-12 11:50
  Einde        : 20140707  11:00
+
  Eind          : 2021-10-12 12:05
  Getroffen    : Gebruikers van clusternode cn56 en Sun Grid Engine op Ubuntu 12.04 systemen
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van de vele servers achter deze switch
  
Een van de twee gemirrorde disken is stuk gegaan. Het is niet gelukt om de disk in de raid set te vervangen. Het systeem is met twee nieuwe disken opnieuw geinstalleerd. Daarna is de /scratch data van een van de oude disks weer overgezet.
+
Twee van de modules van een belangrijke switch in de belangrijkste C&CZ serverruimte werden stroomloos tijdens het voorbereiden van gepland onderhoud. Hierdoor raakte ca. 75% van de servers in deze ruimte hun netwerkverbinding kwijt. Door het omzetten naar nieuwe PDU's kon de storing tot ca. 15 minuten beperkt worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140707  8:00
+
  Begin        : 2021-10-12 11:50
  End          : 20140707  11:00
+
  End          : 2021-10-12 12:05
  Affected      : Users of cluster node cn56 and Sun Grid Engine on Ubuntu 12.04 systems
+
  Affected      : Users of one of the many servers behind this switch
  
One of the mirrored disks failed. We didn't manage to rebuild the raid set with a new disk. The system is reinstalled with two new disks. After that, data from /scratch could be recovered from one of the old disks.
+
Two modules of an important switch in the main C&CZ server room lost power during the preparation of planned maintenance. This disconnected ca. 75% of the servers in the room from the network. Moving the modules to new PDU's kimited the downtime to ca. 15 minutes.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Reboot van loginservers na verhuizing netwerkschijven][Reboot of login servers after network drive migration] ===
+
=== [Licentieserver probleem][License server problem] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140605  16:00
+
  Begin        : 2021-10-11 04:40
  Einde        : 20140605  ca. 17:45
+
  Eind          : 2021-10-11 08:26
  Getroffen    : Gebruikers van o.a. de Linux loginservers (lilo2, lilo3, lilo4)
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van de licenties van deze server
  
De geplande verhuizing van netwerkschijven van een oude naar een nieuwe server veroorzaakte veel "stale NFS file handles", waardoor we genoodzaakt waren enkele loginservers te rebooten.
+
Een fout in de beheersoftware zorgde ervoor dat bij de herstart van de licentieserver geen enkel licentieproces goed opstartte. Pas na reparatie waren de licenties weer beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140605  16:00
+
  Begin        : 2021-10-11 04:40
  End          : 20140605  ~17:00
+
  End          : 2021-10-11 08:26
  Affected      : Users of e.g. the Linux login servers (lilo2, lilo3, lilo4)
+
  Affected      : Users of one of the licenses of this server
  
The planned move of network drives from an old to a new server caused a lot of "stale NFS file handles", which made it necessary to reboot some login servers.
+
An error in the management software prevented all license processes from starting correctly at the reboot of the license server. After fixing this error, all licenses were available again.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Verhuizing van netwerkschijven][Network drive migration] ===
+
=== [Fileserver 'flock' overbelast][Fileserver 'flock' overloaded] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140605  16:00
+
  Begin        : 2021-09-17 14:30
  Einde        : 20140605  ~17:00
+
  Eind          : 2021-09-17 15:30
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerkschijven:
+
  Getroffen    : Gebruikers van een van de ca. 100 netwerkschijven van deze server
                  acfiles, bioniccell, bio-orgchem, celbio1, CSGI-Archief,
 
                  Csg-Staf, ds, evsf2schijf1, giphouse, gissig, gmi, hfml-backup,
 
                  hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, kaartenbak,
 
                  microbiology, microbiology2, microbiologyftp, milkun2, milkun3,
 
                  milkun5, milkun6, milkun7, milkun7rw, mwstudiereis, neuroinf,
 
                  olympus, permissies, puc, secres2, sigma, sigmaalmanak, sigmacies,
 
                  sigmaexchange, sigmasymposium, Soheto, splex, spmdata3, spmdata4,
 
                  spmdata5, spmdata6, spmdata7, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc2,
 
                  vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8, vsc9, vsc10, vsc11, vsc12,
 
                  vsc13, vsc14, vsc15,wiskalg, wiskunde
 
  
De netwerkschijven zullen verhuisd worden naar een nieuwe server. De [[Diskruimte#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D|netwerkschijven]] zullen tijdens de verhuizing niet beschikbaar zijn.
+
Vooraf geteste cursussoftware veroorzaakte bij het gebruik door 100 studenten een te grote belasting op de fileserver. Alle gebruikers van deze fileserver hadden hier last van.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140605  16:00
+
  Begin        : 2021-09-17 14:30
  End          : 20140605  ~17:00
+
  End          : 2021-09-17 15:30
  Affected      : Users of the following network drives:
+
  Affected      : Users of one of the  
                  acfiles, bioniccell, bio-orgchem, celbio1, CSGI-Archief,
 
                  Csg-Staf, ds, evsf2schijf1, giphouse, gissig, gmi, hfml-backup,
 
                  hfml-backup2, highres, impuls, introcie, isis, kaartenbak,
 
                  microbiology, microbiology2, microbiologyftp, milkun2, milkun3,
 
                  milkun5, milkun6, milkun7, milkun7rw, mwstudiereis, neuroinf,
 
                  olympus, permissies, puc, secres2, sigma, sigmaalmanak, sigmacies,
 
                  sigmaexchange, sigmasymposium, Soheto, splex, spmdata3, spmdata4,
 
                  spmdata5, spmdata6, spmdata7, stroom, thalia, ucm, vsc, vsc1, vsc2,
 
                  vsc3, vsc4, vsc5, vsc6, vsc7, vsc8, vsc9, vsc10, vsc11, vsc12,
 
                  vsc13, vsc14, vsc15,wiskalg, wiskunde
 
  
The network drives will be migrated to a new server. During the migration, the [[Diskruimte#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D|network drives]] will be unavailable.
+
Course software that had been tested caused an overload of the fileserver when it was used by 100 students. The performance of the fileserver was impaired for all users of network shares of this server.  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
+
=== [VPN server unreachable][VPN onbereikbaar] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140605  14:05
+
  Begin        : 2021-04-24
  Einde        : 20140605  14:15
+
  Eind          : 2021-04-26 09:35
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
+
  Getroffen    : VPNsec gebruikers
  
De IMAP server was weer overbelast. Het was nodig de IMAP service te herstarten. We denken dat het met snapshots te maken heeft en laten nu ongeldige snapshots regelmatig verwijderen.
+
Door een kapotte PDU is een switch uitgegaan en is de VPN server onbereikbaar (en nog meer dingen, waar gebruikers geen last van hebben).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140605  14:05
+
  Begin        : 2021-04-24
  End          : 20140605  14:15
+
  End          : 2021-04-26 09:35
  Affected      : all users wanting to read Science mail
+
  Affected      : VPNsec users
  
The IMAP server got overloaded again. Restarting the IMAP service was required to bring it back in operation. We think it is related to snapshots and therefore regularly remove invalid snapshots from now on.
+
A broken PDU has offlined a switch, which has caused the VPN server to be unreachable (and several other things, which don't affect users).
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
+
=== Central E-mail/Calendar disruption (exchange) ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten,students</itemTags>
[nl]
+
  Begin        : 2021-04-14   09:30
  Begin        : 20140527  14:05
+
  Eind          : 2021-04-14   13:30
  Einde        : 20140527  14:10
+
  Getroffen    : All users of Exchange (e-mail and calendar)
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
 
  
De IMAP server was overbelast. Het was nodig de IMAP service te herstarten.
+
Due to an emergency maintenance, the central microsoft exchange server is unavailable for 4 hours. This may also affect systems that are dependent on exchange.
[/nl]
+
E-mail and calendar functionality is expected to be restored when the maintenance is done around 13:30 Today.
[en]
 
  Begin        : 20140527  14:00
 
  End          : 20140527  14:10
 
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 
 
 
The IMAP server got overloaded. Restarting the IMAP service was required to bring it back in operation.
 
[/en]
 
  
=== [Data/file/volletjes server (heap) in de problemen][Data/file/vol server (heap) problem] ===
+
=== [Ceph probleem][Ceph problem] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140526 06:45
 
  Einde        : 20140526 13:40
 
  Getroffen    : Gebruikers van deze data/file/volletjes server
 
 
 
De server had een probleem, dat begonnen was bij de maandagochtend-reboot. Na een herstart waren de problemen verdwenen. Binnenkort zullen alle data van deze server verhuisd worden naar een nieuwe server. Omdat iedereen de aliases van de vorm iets-srv.science.ru.nl gebruikt, zal de overlast daarvan gering zijn.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140526 06:45
 
  End          : 20140526 13:45
 
  Affected      : Users of this data/file/vol server
 
 
 
The server had a problem, which had started at the Monday morning reboot. A reboot of the machine solved the problem. Soon all data will be moved to a new server. This will not cause much problems for users, because everybody uses the aliases something-srv.science.ru.nl.
 
[/en]
 
 
 
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140421
 
  Einde        : 20140516
 
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 
 
 
De printer is defect. Er zijn onderdelen besteld. We hopen dat de printer half mei weer beschikbaar zal zijn.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140421
 
  End          : 20140516
 
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
 
 
 
The printer has to be repaired. Spare parts have been ordered. We hope to have the printer operational again mid-May.
 
[/en]
 
 
 
=== [Onderhoud wireless infrastructuur op 19 mei a.s.][Maintenance wireless infrastructure May 19] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140519 20:00 uur
 
  Einde        : 20140519 24:00 uur
 
  Getroffen    : Gebruikers van Eduroam en Ru-guest
 
 
 
Op maandagavond 19 mei a.s. vindt er door het ISC een major upgrade plaats van de wireless infrastructuur en het bijbehorende beheersysteem (Prime geheten). Vanaf 20:00 uur zal daardoor de wireless-service (lees: Eduroam) enkele malen onderbroken worden. Bestaande wireless verbindingen worden verbroken en nieuwe verbindingen opzetten is dan tijdelijk niet mogelijk. Vanwege de complexe voorbereidingen is er een kans dat deze werkzaamheden niet of niet volledig op 19 mei kunnen worden afgerond. In dat geval zullen de werkzaamheden worden voortgezet op maandag 26 mei a.s., eveneens met onderbrekingen vanaf 20 uur.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140519 8:00 pm
 
  End          : 20140519 12:00 pm
 
  Affected      : Users of Eduroam and Ru-guest
 
 
 
At Monday May 19, a major upgrade of the wireless infrastructure and its maintenance tool (called Prime) will take place by the ISC. Therefore the wireless service (i.e. Eduroam) will be interrupted several times from 8:00 pm. Existing wireless connections will be lost and new connections will not be possible for some time. Due to the complexity of this operation this maintenance will possibly be continued at Monday, May 26, again with interruptions from 8:00 pm.
 
[/en]
 
 
 
=== [Onderhoud Goudsmit][Maintenance Goudsmit] ===
 
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140512  13:00
+
  Begin        : 2021-03-24 19:00
  Einde        : 20140512  14:21
+
  Eind          : 2021-03-24 21:00
  Getroffen    : Gebruikers van de goudsmit
+
  Getroffen    : gebruikers van Ceph filesystemen
 
 
Een van de systeemdisken geeft SMART-errors en moet worden vervangen.
 
 
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140512 13:00
 
  End          : 20140512 14:21
 
  Affected      : Users of the goudsmit
 
 
 
One of the systemdisks reported SMART-errors and will be replaced.
 
[/en]
 
 
 
=== lilo.science.ru.nl offline ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140512  6:30
 
  Einde        : 20140512  9:36
 
  Getroffen    : Gebruikers de linux loginserver lilo
 
  
De lilo ging niet goed uit tijdens de geplande wekelijkse reboot. Na een hardware reset kwam de machine weer netjes op
+
Bij een routine upgrade proces bleek dat er een bug in de laatste versie zit waardoor de ceph manager onbereikbaar werd. Het upgrade proces is afgebroken en met hulp van de ceph-users mailinglijst is alles weer bereikbaar door een work-around.[/nl]
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140512  6:30
+
  Begin        : 2021-03-24 19:00
  End          : 20140512  9:36
+
  End          : 2021-03-24 21:00
  Affected      : Users of the linux loginserver lilo
+
  Affected      : users with ceph based filesystems
  
Lilo did not shut down correctly during the planned weekly reboot. After a hardware reset, the machine booted just fine
+
During a routine upgrade of ceph, a bug in the latest version manifested itself and made the ceph manager unreachable. After aborting the upgrade and with help from the ceph-users mailinglist, everything became available again using a workaround.[/en]
[/en]
 
  
=== [Weer Print/phpMyAdmin server problemen][And yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
+
=== [Windows 7 computers disabled in B-FAC domain][Windows 7 computers disabled in B-FAC domain] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140508 16:24
+
  Begin        : 2021-03-24
  Einde        : 20140508 16:33
+
  Eind          : na upgrade naar ander OS
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Getroffen    : gebruikers van Windows 7 in het B-FAC domein
  
Net als gisteren was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. Morgenvroeg herstart de server met een nieuwe kernel. Als dat niet helpt, gaan we een nieuwe Samba-versie proberen.
+
I.v.m. het verscherpen van de beveiliging worden de laatste Windows 7 machines per 24-03-20221 in het Active Directory Domain B-FAC gedisabled.
 +
Verzoek is al sinds lang om de betreffende machines naar een meer up-to-date OS te upgraden.
 +
Zie evt. eerdere aankondigingen over [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws#.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D Windows 10]
 +
en [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws_archief#.5BWindows_7_stopt_januari_2020:_Upgrade_nu.21.5D.5BWindows_7_ends_January_2020:_Upgrade_now.21.5D het einde van Windows 7].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140508 16:24
+
  Begin        : 2021-03-24
  End          : 20140508 16:33
+
  End          : after upgrade to other OS
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Affected      : users of Windows 7 in the B-FAC domain
  
Just like yesterday, a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. Tomorrow morning, the server will restart with a new kernel. It this doesn't solve the problem, we will look into a new version of Samba.
+
Because of security issues the last remaining Windows 7 machines wil be disabled, effective 24-03-2021, as member of the Active Directory Domain B-FAC.
 +
Please upgrade these computers to a more up-to-date OS.
 +
See also previous announcements on [https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws#.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D.5BMicrosoft_Windows_10_upgrade.5D Windows 10]
 +
and
 +
[https://wiki.cncz.science.ru.nl/Nieuws_archief#.5BWindows_7_stopt_januari_2020:_Upgrade_nu.21.5D.5BWindows_7_ends_January_2020:_Upgrade_now.21.5D the end of Windows 7].
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Nogmaals Print/phpMyAdmin server problemen][Yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
+
=== [Lilo7 herstart][Lilo7 restart] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140507 12:49
+
  Begin        : 2021-03-17 21:00
  Einde        : 20140507 13:14
+
  Eind          : 2021-03-17 21:15
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Getroffen    : gebruikers van lilo
  
Net als gisteren, was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. We gaan onderzoeken of we met nieuwere versies software (Samba, Ubuntu, ...) dit probleem kunnen verhelpen.
+
Om het netwerk van lilo7 aan te passen, is het helaas noodzakelijk om deze loginserver te herstarten. Wie gedurende deze onderhoudstijd een stabiele verbinding wil hebben met een loginserver, kan beter lilo6 of de binnenkort uitgefaseerde lilo5 gebruiken. Zie evt. [https://wiki.cncz.science.ru.nl/index.php?title=Hardware_servers&setlang=nl#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D de pagina over de C&CZ loginservers].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140507 12:49
+
  Begin        : 2021-03-17 21:00
  End          : 20140507 13:14
+
  End          : 2021-03-17 21:15
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Affected      : users of lilo
  
Just like yesterday, a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. We will investigate if we can remediate this problem with newer software versions (Samba, Ubuntu, ...)
+
To change the network of lilo7, we need to reboot this loginserver. If you want a stable connection to a loginserver during this downtime, please use lilo6 or the soon to be taken down lilo5. For more info see [https://wiki.cncz.science.ru.nl/index.php?title=Hardware_servers&setlang=en#Linux_.5Bloginservers.5D.5Blogin_servers.5D the page on C&CZ loginservers].
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Eduroam probleem][Eduroam problem] ===
+
=== [Server met diverse services (virtuele servers, waaronder Roundcube en websites) stuk][Host of several virtual servers broken: Roundcube, websites and others] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140506 13:40
+
  Begin        : 2021-03-05 07:45
  Eind          : 20140506 18:29
+
  Eind          : 2021-03-05 09:40
  Getroffen    : Eduroam gebruikers
+
  Getroffen    : gebruikers van de virtuele servers: Roundcube, websites met een database op deze server, ...
 
 
Sommige Eduroam-gebruikers kregen geen IP-nummer, omdat een van de reeksen geen nummers meer vrij had. Dit was de reeks waar ook alle @science.ru.nl een IP-nummer van kregen. De netwerkbeheerders van het [http://www.ru.nl/isc ISC] hebben eerst de leasetijd verlaagd. Nu gaat men ook deze reeks vrij maken voor alleengebruik door @science.ru.nl gebruikers. Dit voorkomt dat het probleem binnenkort nog eens voorkomt.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140506 13:40
 
  End          : 20140506 18:29
 
  Affected    : Eduroam users
 
 
 
Some Eduroam users didn't get an IP number, because one of the IP ranges had no free leases. This ranges contained all @science.ru.nl users. The [http://www.ru.nl/isc ISC] networking department first decreased the lease time. Now they also make this range free for use by @science.ru.nl users. This will prevent the problem from occuring again soon. 
 
[/en]
 
 
 
=== [U-nummer authenticatieprobleem Eduroam][U-number authentication problem Eduroam] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140430 ca 13:00
 
  Eind          : 20140501 16:25
 
  Getroffen    : Medewerkers die met Uxxxxxx@ru.nl Eduroam gebruikten, voornamelijk in FNWI
 
  
Het nieuwe [http://www.ru.nl/idm/ RU IdM-systeem] overschreef onterecht de [http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function#Password_verification RU-wachtwoord hash] bij veranderde gegevens van een persoon. Dit trof voornamelijk FNWI-medewerkers, omdat voor deze groep het Science email-adres ingelezen werd. Dat kan gebruikt gaan worden als extern mail-adres voor het resetten van het RU-wachtwoord. Nadat het probleem herkend werd, is dit in IdM snel verholpen door het terugzetten vanaf een backup van de RU-wachtwoord hashes.
+
Gisteravond gaf de SSD-opstartschijf van deze VM-host al de eerste signalen van problemen, vanochtend stopten daardoor de virtuele servers die op deze VM-host draaien. Door de VM's te verhuizen naar een andere VM-host is het probleem opgelost. Er wordt nagedacht hoe we dit probleem in de toekomst het beste kunnen voorkomen of de impact ervan kunnen beperken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140430 ca 13:00
+
  Begin        : 2021-03-05 07:45
  End          : 20140501 16:25
+
  End          : 2021-03-05 09:40
  Affected    : Employees using Uxxxxxx@ru.nl for Eduroam authentication, primarily within FNWI
+
  Affected      : users of the virtual servers: Roundcube, websites with databases on this server, ...
 
 
The new [http://www.ru.nl/idm/ RU IdM system] erroneously rewrote the [http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function#Password_verification RU password hash] when data about a person changed. This primariliy affected employees of FNWI, because for this group the Science email address had been incorporated in IdM. This will make it possible to use the Science address as an external mail address when resetting RU passwords. When the problem was recognized, it was fixed swiftly by restoring the RU password hashes from backup.
 
[/en]
 
 
 
=== [En weer Print/phpMyAdmin server problemen][And again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140506 12:14
 
  Einde        : 20140506 12:35
 
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Net als enkele weken geleden, was er een herstart nodig om de server tot leven te brengen. Als lapmiddel wordt deze server nu elke nacht herstart.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140506 12:14
 
  End          : 20140506 12:35
 
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Again a reboot of the machine was necessary to restore the functionality. As a patch we will reboot this server each night.
 
[/en]
 
 
 
=== [Peage MFP Huygensgebouw 28/29/30 april in onderhoud][Peage MFP Huygens building in maintenance April 28/29/30] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140428 ca. 12:00
 
  Einde        : 20140430 ca. 12:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van Peage in het Huygensgebouw
 
 
 
De [[Peage]]-MFP en de Peage-betaalautomaat bij het restaurant in het Huygensgebouw zullen 28/29/30 april niet gebruikt kunnen worden. Het [http://www.ru.nl/isc ISC] gaat dan onderzoeken of Peage ook geschikt gemaakt kan worden voor medewerkers en niet alleen voor studenten. Op 28 april wordt de MFP verhuisd naar de testlocatie, op 30 april komt hij terug.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140428 ca. 12:00
 
  End          : 20140430 ca. 12:00
 
  Affected      : Users of Peage in the Huygens building
 
 
 
April 28/29/30, the [[Peage]] MFP and the Peage POS near the restaurant in the Huygens building cannot be used.
 
The [http://www.ru.nl/isc ISC] will then investigate whether Peage can also be made available for employees instead of only for students. April 28, the MFP will be moved to the test location, April 30 it will be moved back.
 
[/en]
 
 
 
=== [Na vervanging toch weer Print/phpMyAdmin server problemen][After replacement still Print/phpMyAdmin server problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140417 13:35
 
  Einde        : 20140417 13:50
 
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Na de hardwarevervanging reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. Er wordt nagedacht over manieren om dit probleem aan te pakken.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140417 13:35
 
  End          : 20140417 13:50
 
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Although the hardware of the server was replaced, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. We will think about ways to tackle this problem.
 
[/en]
 
 
 
=== [Print/phpMyAdmin server vervanging donderdag 17 april 08:30-09:20][Print/phpMyAdmin server replacement Thursday April 17 08:30-09:20] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140417 08:30
 
  Einde        : 20140417 09:20
 
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Vanwege de recente storingen met deze server zal een nieuwe server ingezet worden om verdere overlast voor gebruikers te voorkomen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140417 08:30
 
  End          : 20140417 09:20
 
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Because of the recent problems with this server, we are going to replace the server, in order to prevent further service interruptions.
 
[/en]
 
 
 
=== [U:/ home server pile in de problemen][U:/ home server pile problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140416 17:42 (en eerder voor enkelen)
 
  Einde        : 20140416 ca. 18:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van deze U:/ home server
 
 
 
De server had een probleem met een bepaalde partitie, dat begonnen was bij het maken van nieuwe snapshots. Met de herstart is gewacht tot na werktijd. Na de herstart was het probleem verdwenen. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, is besloten van de homeservers geen locale snapshots meer te maken, maar natuurlijk nog wel dagelijkse backups naar de backupserver.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140416 17:42 (and earlier for some users)
 
  End          : 20140416 ca. 18:00
 
  Affected      : Users of this U:/ home server
 
 
 
The server had a problem with one partition, which had started during the creation of new snapshots. We waited with the reboot untill after working hours. A reboot of the machine solved the problem. To prevent these problems in the future, we will no longer make local snapshots of homeservers, but of course the daily backups  of the homeservers by the backup server will be continued.
 
[/en]
 
 
 
=== [Print/phpMyAdmin server alweer in de problemen][And yet again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140414 13:05
 
  Einde        : 20140414 13:12
 
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Net als vier dagen geleden, reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. Het plan is om de server a.s. donderdagochtend 08:30-09:00 uur te vervangen om verdere overlast voor gebruikers te voorkomen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140414 13:05
 
  End          : 20140414 13:12
 
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Just like four days ago, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. We plan to replace the server next Thursday 08:30-09:00 hours, in order to prevent further service interruptions.
 
[/en]
 
 
 
=== [Print/phpMyAdmin server weer in de problemen][Again Print/phpMyAdmin server problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140410 12:54
 
  Einde        : 20140410 13:15
 
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
 
 
Net als twee weken geleden, reageerde de server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen. We gaan met de leverancier nadenken wat er vervangen zou moeten worden om dit in de toekomst te voorkomen.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140410 12:54
 
  End          : 20140410 13:15
 
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
 
  
Just like two weeks ago, the server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem. Together with the supplier we will try to find out what to replace to prevent this in the future.
+
Yesterday the SSD bootdisk of this VM host reported the first problems. This morning this had the effect of stopping all VMs running on this host. By moving the VMs to a different VM host, the problem has been solved. We will investigate how to best prevent this problem in the future or lessen its impact.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
+
=== [Lilo6 stuk][Lilo6 down] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140404 ca. 11:35
+
  Begin        : 2021-02-25 17:30
  Einde        : 20140404 12:25
+
   Eind          : 2021-03-04 16:45
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
+
   Getroffen    : gebruikers van lilo
 
 
Sinds de snapshots van gisteren 13:00 uur bleven er steeds meer processen hangen. De eerste klachten hierover kwamen pas vanochtend ca. 11:15 uur bij C&CZ. Daarom is ca. 11:35 besloten de server te herstarten. Na de herstart was het probleem verdwenen. Het aantal snapshots wordt sterk verminderd, met het doel om volgende storingen t.g.v. snapshots te voorkomen.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140404 ca. 11:35
 
  End          : 20140404 12:25
 
  Affected      : Users of this U: / home server
 
 
 
From the moment of yesterday's snapshots (13:00 hours), more and more processes were hung at the server. The first complaints arrived at C&CZ ca. 11:15 hours this morning. Therefore we decided ca. 11:35 to restart the server. The reboot resolved the problem. The number of snapshots will be reduced in order to try to prevent problems due to snapshots in the future.
 
[/en]
 
 
 
=== [Printer pr-hg-00-002 printte niet vanuit Windows/Mac][Printer pr-hg-00-002 did not print from Windows/Mac] ===
 
<itemTags>studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140402 11:32
 
   Eind          : 20140404 10:27
 
   Getroffen    : FNWI-studenten
 
  
Waarschijnlijk door een te grote printjob naar de printer pr-hg-00-002, raakte woensdagochtend de printqueue voor deze printer op de server (printto/printsmb/ooievaar) verstopt. Dit probleem werd pas aan het eind van de donderdag bij C&CZ gerapporteerd. Vrijdagochtend is het gerepareerd door de printqueue met oude jobs te legen.
+
Sinds donderdagmiddag is lilo6 door hardware problemen offline. Omdat dit de default linux login server was (lilo verwees naar lilo6) is dit voor veel gebruikers van lilo opvallend. De impact is beperkt, omdat er nog twee lilo's zijn, namelijk lilo5 en lilo7.
 +
Lilo7 is vervroegd de nieuwe lilo geworden, dus kun je een melding verwachten dat ssh een waarschuwing geeft over DNS SPOOFING, lilo7 heeft<br/> ECDSA <tt>SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0</tt>
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin        : 20140402 11:32
+
   Begin        : 2021-02-25 17:30
   End          : 20140404 10:27
+
   End          : 2021-03-04 16:45
   Getroffen    : students of the Faculty of Science
+
   Affected      : users of lilo
  
Probably due to a too large printjob, the printer queue on the server (printto/printsmb/ooievaar) for the pr-hg-00-002 printer got stuck onWednesday morning. C&CZ was only informed of this problem at the end of Thursday. Friday morning this has been fixed by emptying the printqueue with old jobs.
+
As of Thursday afternoon, the lilo6 is down due to hardware issues. Because lilo6 was the default linux login server (lilo referred to lilo6), this affected many users of lilo. The impact is limited, because we have alternative lilo's, namely lilo5 and lilo7. As of March 1st lilo now refers to lilo7, ssh will warn about DNS SPOOFING, which is due to the difference host keys for lilo7 <br/> <tt>ECDSA SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0</tt>
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Print/phpMyAdmin server in de problemen][Print/phpMyAdmin server problem] ===
+
=== [Groot RU netwerkonderhoud zaterdag 27 februari 08:00-20:00][Major RU network maintenance Saturday Feb. 27 08:00-20:00] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140327 10:40
+
  Begin        : 2021-02-27 08:00
  Einde        : 20140327 11:00
+
  Eind          : 2021-02-27 20:00
  Getroffen    : Gebruikers van de printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Getroffen    : gebruikers van het RU-netwerk of -diensten
  
De server reageerde niet meer, oorzaak onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
ISC netwerkbeheer [https://www.ru.nl/systeem-meldingen/ kondigde aan] dat a.s. zaterdag 27 februari gepland groot onderhoud aan het RU-netwerk uitgevoerd zal worden, waardoor alle RU-diensten diverse keren maximaal een uur lang niet bereikbaar zullen zijn. Dit gaat om alle RU-diensten, inclusief die van FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140327 10:40
+
  Begin        : 2021-02-27 08:00
  End          : 20140327 11:00
+
  End          : 2021-02-27 20:00
  Affected      : Users of the printto/printsmb/phpMyAdmin service
+
  Affected      : users of the RU network or services
  
The server didn't react for unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem.
+
The ISC [https://www.ru.nl/systeem-meldingen/ announced] that Saturday February 27 08:00-20:00 major RU network maintenance work will be carried out. This will mean that all RU services will be unavailable several times for at most an hour. This concerns all RU services including those of FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Linux loginserver lilo3 reboot i.v.m. NFS-problemen][Linux login server lilo3 reboot due to NFS-problems] ===
+
=== [DNS-problemen vanaf buiten met ru.nl][DNS problems from outside with ru.nl] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten,websites</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140310 12:31
+
  Begin        : 2021-02-21 07:10
  Einde        : 20140310 13:53
+
  Eind          : 2021-02-23 14:30
  Getroffen    : Gebruikers van lilo3
+
  Getroffen    : iedereen die iets in ru.nl wil benaderen van buiten de campus
  
De Linux loginserver lilo3 had homedirectories van enkele gebruikers niet. Pas na een reboot was dit probleem opgelost.
+
De centrale DNS-servers van ru.nl voor externe requests werkten niet goed doordat ze te veel bevraagd werden, waardoor ook o.a. science.ru.nl soms niet gevonden kon worden: DNS-namen onder ru.nl resolven dan niet naar een IP-adres. We hebben enkele TTL's (time-to-lives) vergroot om te proberen de overlast iets minder te maken. Deze kleine TTL's waren bedoeld om in het geval van problemen met deze servers de service snel te kunnen verhuizen, maar dragen nu bij aan de overlast. Wie VPN gebruikt heeft na het starten van de VPN hier geen probleem meer mee, omdat dan de interne DNS-servers gebruikt worden. Door aanpassingen aan de RU DNS-servers zijn hopelijk sinds 2021-02-23 14:30 de DNS-problemen minder of verdwenen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140310 12:31
+
  Begin        : 2021-02-21 07:10
  End          : 20140310 13:53
+
  End          : 2021-02-23 14:30 (?)
  Affected      : Users of lilo3
+
  Affected      : everyone trying to access something in ru.nl from off-campus.
  
The Linux login server lilo3 didn't have the homedirectories of some users. It took a reboot to fix this.
+
The central DNS servers for ru.nl for external requests had problems, because they received too many requests, which resulted in science.ru.nl and others not being found. DNS names within ru.nl then will not resolve to an IP address. We enlarged some TTLs (Time-To+lives) to try to lessen the problem. These small TTLs were meant to be able to move a service to a new server in case of problems, but now they just make the problem bigger. After starting VPN you won't notice this problem, because the internal DNS servers that you use then are not affected. Changes to the RU DNS servers hopefully lessened or removed the problems as of 2021-02-23 14:30.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [U:/ home server pile in de probleem][U:/ home server pile problem] ===
+
=== [DNS kapot voor subdomeinen onder ru.nl][DNS broken for subdomains of ru.nl] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers,studenten,websites</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20140324 17:25
+
  Begin        : 2021-02-11 ~11:15
  Einde        : 20140324 17:35
+
  Eind          : 2021-02-11 ~13:00
  Getroffen    : Gebruikers van deze U:/ home server
+
  Getroffen    : iedereen die op  *.science.ru.nl *.astro.ru.nl, etc. wil komen
  
De server had een probleem met een bepaalde partitie. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Door niet goed werkende DNS-servers van ru.nl werkt DNS voor subzones als science.ru.nl niet, waardoor geen enkele DNS-naam nog kan resolven naar een IP-adres bij FNWI. Een workaround is als men handmatig als DNS-servers invoert: 131.174.224.4 en 8.8.8.8. Wie pas na 11:15 uur voor het eerst probeert een Science-dienst te benaderen (bv matlab.science.ru.nl) krijgt een fout als "No such domain" of "Cannot resolve". Herstarten van de RU DNS servers om 12:45 heeft misschien het probleem opgelost. Zonder een echte verklaring was het probleem na enkele uren verdwenen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20140324 17:25
+
  Begin        : 2021-02-11 ~11:15
  End          : 20140324 17:35
+
  End          : 2021-02-11 ~13:00
  Affected      : Users of this U:/ home server
+
  Affected      : everyone trying to resolve *.science.ru.nl *.astro.ru.nl etc.
  
The server had a problem with one partition. A reboot of the machine solved the problem.
+
DNS-servers for ru.nl did not serve information about subdomains such as science.ru.nl. Thus no DNS-name will resolve to an IP address at FNWI. A workaround is to use as DNS servers:  131.174.224.4 en 8.8.8.8. If you try to connect to a service for the first time after ca 11:15, you'll get an error like: "No such domain" or "Cannot resolve". Restarting RU DNS servers at 12:45 may have fixed the problem. Without a real explanation, the problem went away after a few hours.
 
[/en]
 
[/en]
=== [Fileserver heap in de problemen][File server heap problems] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140310 06:30
 
  Einde        : 20140310 10:10
 
  Getroffen    : Gebruikers van gedeelde schijven.
 
  
De fileserver had na de maandagochtend reboot problemen met fouten in een filesysteem (LVmd2-7).
+
=== Gitlab upgrade ===
Na handmatig reparatie kon de machine opstarten.
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20140310 06:30
 
  End          : 20140310 10:10
 
  Affected      : Users of shared network disks
 
 
 
The fileserver failed to start after the Monday morning reboot, because of filesystem errors (LVmd2-7).
 
Manually fixing the errors solved the problem and the machine started successfully.
 
[/en]
 
 
 
=== [U: / home server pile en Linux loginservers lilo/stitch in de problemen][U: / home server pile and Linux login server lilo/stitch problems] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20140305 ca. 13:00
+
   Begin        : 2021-02-07  04:00
   Einde        : 20140305 16:40
+
   Einde        : 2021-02-07  12:50
   Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server of de Linux loginservers
+
   Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost
  
De server kreeg een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers, waarschijnlijk vanwege een probleem met de snapshots die om 13:00 uur gemaakt worden. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Vanwege een upgrade van [[GitLab]] en Mattermost naar de laatste versie zijn deze tijdelijk niet beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
   Begin        : 20140305 ca. 13:00
+
   Begin        : 2021-02-07  04:00
   End          : 20140305 16:40
+
   End          : 2021-02-07  12:50
   Affected      : Users of this U: / home server or thee Linux loginservers
+
   Affected      : GitLab and Mattermost users
  
The server had a high load and stopped servicing users, probably because of problems with the creation of new snapshots at 13:00 hours. A reboot solved the problem.
+
Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Scannen naar e-mail gaat soms fout op Konica Minolta MFP's][Scan to email sometimes doesn't work for Konica Minolta MFPs] ===
+
=== [Science VPNsec storing][Science VPNsec disruption] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 2013????
+
  Begin        : 2021-02-03 13:00
  Einde        : 20140226
+
  Eind          : 2021-02-03 14:02 (voor Apple macOS/iOS: laatste fix op 10 februari)
  Getroffen    : Gebruikers van een KM MFP C364e als scanner via mail
+
  Getroffen    : Gebruikers van Science VPN diensten
 
 
Update: door een aanpassing in de configuratie van de netwerkpoort waar de KM's aan hangen, kunnen de KM's nu wel een scan via e-mail versturen. Dat was nodig, omdat de KM's niet lang genoeg probeerden een verbinding met de SMTP-server op te zetten.
 
  
Update: een alternatief is het scannen naar een USB-stick. Log hiervoor in op de MFP met de scan-pincode,  leg een origineel in de papierinvoer of op de glasplaat, kies <tt>Scan</tt> en stop daarna de USB-stick in de USB-poort aan de rechterzijkant van een MFP, bovenaan. Na een paar seconden herkent de MFP de USB-stick en presenteert de keus "Save a document to external memory". Kies <tt>OK</tt> en druk op <tt>Start</tt>. Zie ook de [http://www.ru.nl/publish/pages/687597/uitrol-mf-scan.pdf RU-handleiding] op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/uitrol/ RU-pagina over de MFP's].
+
Het certificaat van onze  [[Vpn|VPNsec]]-service werd niet regelmatig gecontroleerd en kon daarom verlopen. We hebben binnen een uur een nieuw certificaat geïnstalleerd. Natuurlijk zullen we ook van dit certificaat vanaf nu de looptijd controleren. Voor Apple/Mac moet een nieuwe mobileconfig gemaakt worden, dat kost even tijd, omdat in de tussentijd de RU naar een andere Certicate Authority verhuisd was. Voor Apple macOS was dat eind  4 februari gelukt, met een nieuwe installatieprocedure. Voor Apple iOS (iPhone/iPad) moet men wel het oude profiel verwijderen en de nieuwe mobileconfig installeren.
 
 
Gebruikers melden ons dat soms het scannen naar e-mail niet werkt, met een foutmelding als "Server not found. Scan deleted". Het probleem is bij KM gemeld. Voor zover we weten, treedt het probleem maar zelden op en kan het tijdelijk verholpen worden door de KM uit en weer aan te zetten.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 2013???? ??:??
+
  Begin        : 2021-02-03 13:00
  End          : 20140226 
+
  End          : 2021-02-03 14:02 (for Apple macOS/iOS last fix on February 10)
  Affected      : Users of a KM MFP C364e as a scanner through e-mail
+
  Affected      : Users of Science VPN
  
Update: we changed the configuration of the network switchports of the KM's, which resolves the problem. This was necessary, because the KM's do not try hard enough to make a connection with the SMTP-server.
+
The expiration date of the certificate of our [[Vpn|VPNsec]] service was apparently not yet checked regularly. This made it possible for the certificate to expire. We put a new certificate into place within an hour. Of course we will check this certificate regularly from now on. For Apple/Mac we needed to construct a new mobileconfig, this took some time, because in the meantime RU had moved to a different Certificate Authority. For Apple macOS this was ready at the end of Feb. 4, with a new installation procedure. For Apple iOS (iPhone/iPad) the old profile has to be deleted and a new mobileconfig has to be installed.
 
 
Update: an alternative is scanning to a USB stick. Log in at the MFP with the scan-pin, put a document in the feeder or on the document glass, select <tt>Scan</tt> and then plug the USB stick into the USB port on the right side of the MFP , on the top side. After a few seconds the MFP recognizes the USB stick and presents the choice "Save a document to external memory". Choose <tt>OK</tt> and press <tt>Start</tt>. See also [RU http://www.ru.nl/publish/pages/687597/uitrol-mf-scan.pdf manual] on the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/uitrol/ RU-page about the MFP's].
 
 
 
Users report to us that the scanning to e-mail sometimes doesn't work, with an error like "Server not found. Scan deleted". The problem has been reported to KM. As far as we know, the problem occurs only seldom. It can temporarily be resolved by switching the machine off and on again.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [BASS probleem met Java 7][BASS Java 7 problem] ===
+
=== [DHZ tijdelijk niet beschikbaar][DIY temporarily not usable] ===
<itemTags>medewerkers</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20131201
+
   Begin        : 2021-01-25 07:15
   Eind          : 20140210
+
   Einde        : 2021-01-25 07:45
   Getroffen    : Gebruikers van BASS met Oracle Forms (Java)
+
   Getroffen    : Gebruikers die hun science account wilden beheren
  
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] heeft ons meegedeeld dat bij de invoering van technische patches voor [[BASS]] in het weekend van 1 december, de mogelijkheid om te werken met een recente Java versie (versie 7) abusievelijk was weggevallen. Per 11 februari 2014 is dit opgelost. De functie in BASS om te werken met alle Java SE versies (JRE) op de client (PC) is weer geactiveerd. Tevens hebben alle JAR-bestanden in BASS een security certificaat (ze zijn "gesigned"), waarmee BASS ook voldoet aan de eisen om met de laatste Java SE versies te kunnen werken (Java SE 7.51 en hoger). BASS-gebruikers die met Forms werken zullen pop-up schermen krijgen waarin gevraagd wordt "Do you want to run this application?". Hiervan is een [http://www.radboudnet.nl/publish/pages/685146/meldingen_java_nieuwe_versie_4.pdf beschrijving gemaakt op het RU-Intranet].
+
In verband met een beheershandeling (min of meer gepland) was de DHZ website tijdelijk onbruikbaar, het tijdstip was vroeg in de ochtend, dus vermoedelijk heeft het weinig of geen overlast veroorzaakt.
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131201
 
  End          : 20140210
 
  Affected    : Users of BASS with Oracle forms (Java)
 
 
 
The [http://www.ru.nl/isc ISC] let us know that after the installation of patches installed in [[BASS]] during the weekend of December 1, the possibility to use a recent version of Java (version 7) had erroneously disappeared. As of  February 11, 2014 this issue has been resolved. The function in BASS to work with all versions of Java SE (JRE) on the client (PC) has been reactivated. Furthermore all JAR-files in BASS have received a security certificate (they have been signed), with which it possible for BASS to work with the latest Java SE versions (Java SE 7.51 en hoger). BASS users who work with Forms, will see pop-up windows asking "Do you want to run this application?". Of this a [http://www.radboudnet.nl/publish/pages/685146/meldingen_java_nieuwe_versie_4.pdf description has been made on the RU Intranet].
 
[/en]
 
 
 
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 5][Network interruptions in Huygens wing 5] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140203 19:00 uur
 
  Eind          : 20140203 24:00 uur
 
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 5
 
  
Op maandagavond 3 februari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 5. Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op alle locaties in deze vleugel, op alle verdiepingen.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin       : 20140203 19:00 hrs (7:00 pm)
+
   Begin         : 2021-01-25 07:15
   End         : 20140203 24:00 hrs (12:00 pm)
+
   End           : 2021-01-25 07:45
   Affected     : Users in Huygens wing 5
+
   Affected     : Users wanting to manage their science account
  
On Monday evening, February 3rd between 19:00 - 24:00 (7:00 - 12:00 pm) maintanance will be carried out on the network devices in Huygens Wing 5. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments at all locations in this Wing, on all floors.
+
Due to a management operation (planned around this time), the DIY website was unusable. Since the time was very early, it's expected nobody was inconvenienced by this temporary unavailability.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Nogmaals netwerkonderbreking in Huygens vleugel 2][Again network interruptions in Huygens wing 2] ===
+
=== [Science smtp-service tijdelijk niet beschikbaar][Science smtp service temporarily not usable] ===
<itemTags>medewerkers</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20140128 19:00 uur
+
   Begin        : 2021-01-22 10:00
   Eind          : 20140128 24:00 uur
+
   Einde        : 2021-01-22 10:30
   Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 2 en straten tussens vleugels 2 en 4
+
   Getroffen    : Science mail gebruikers die mail wilden versturen
 
 
Het op dinsavond 21 januari j.l. geplande onderhoud aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 2 is helaas niet doorgegaan. Reden was een plotselinge instabiliteit op het netwerk in vleugel 1 op diezelfde dinsdag. Om te voorkomen dat ook het netwerk in vleugel 2 instabiel zouden worden, was het noodzakelijk om het probleem in vleugel 1 eerst op te lossen. Inmiddels is het probleem getraceerd en opgelost.
 
Daarom is het onderhoud aan de netwerkapparatuur in vleugel 2 opnieuw ingepland, en wel op a.s. dinsdagavond 28 januari tussen 19:00-24:00 uur. Tussen genoemde tijdstippen zal het vaste en draadloze netwerk enige tijd niet beschikbaar zijn op alle verdiepingen in vleugel 2 en op werkkamers langs de straten tussen vleugels 2 en 4 (alle verdiepingen).
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140128 7:00 pm
 
  End          : 20140128 12:00 pm
 
  Affected    : Users in Huygens wing 2 and corridors between wings 2 and 4
 
  
The announced proceedings on Tuesday, January 21st on the network equipment unfortunately did not take place due to a sudden instability of the network in Wing 1 the same day. In order to prevent further instability issues in Wing 2, it was necessary to solve the problems in Wing 1 first. These problems have been identified and corrected.
+
Een configuratiewijziging maakte onbedoeld de smtp-service onbruikbaar. Toen we dat opmerkten is dat direct gecorrigeerd.  
The network maintenance in Wing 2 will now take place Tuesday, January 28th between 19:00 and 24:00 ( 7:00 pm to 12:00 ) during which the wireless and cabled networks will be off line for some time. This will affect all floors in Wing 2 and rooms along the corridors between wings 2 and 4 (all floors).
 
[/en]
 
 
 
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 2][Network interruptions in Huygens wing 2] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140121 19:00 uur
 
  Eind          : 20140121 24:00 uur
 
  Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 2 en straten tussens vleugels 2 en 4
 
  
Op dinsdagavond 21 januari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 2.
 
Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op alle locaties in vleugel 2 en in centrale straat tussens vleugels 2 en 4, op alle verdiepingen.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin       : 20140121 7:00 pm
+
   Begin         : 2021-01-22 10:00
   End         : 20140121 12:00 pm
+
   End           : 2021-01-22 10:30
   Affected     : Users in Huygens wing 2 and corridors between wings 2 and 4
+
   Affected     : Science mail users wanting to send mail
  
On Tuesday evening January 21 between 7:00 pm and 12:00 pm maintanance will be carried out on the network devices in Huygens wing 2. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments at all locations in wing 2 and corridors between wings 2 and 4, on all floors.
+
A configuration change unwantedly made the smtp service unusable. When we noticed this, it was repaired immediately.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Netwerkonderbreking in Huygens vleugel 1][Network interruptions in Huygens wing 1] ===
+
=== [Erg lange mail aliasen tijdelijk niet beschikbaar][Very long mail aliases temporarily not usable] ===
<itemTags>medewerkers</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20140113 19:00 uur
+
   Begin        : 2021-01-21 15:52
   Eind          : 20140113 24:00 uur
+
   Einde        : 2021-01-22 09:55
   Getroffen    : Gebruikers in Huygens vleugel 1 en straten tussens vleugels 1 en 3
+
   Getroffen    : Science mail aliasen van meer dan 1024 tekens
 
 
Op maandagavond 13 januari tussen 19:00 - 24:00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de netwerkapparatuur in Huygens vleugel 1.
 
Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor op enkele momenten niet beschikbaar zijn op vele locaties in vleugel 1 en in centrale straat tussens vleugels 1 en 3, op alle verdiepingen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20140113 7:00 pm
 
  End          : 20140113 12:00 pm
 
  Affected    : Users in Huygens wing 1 and corridors between wings 1 and 3
 
 
 
On Monday evening January 13 between 7:00 pm and 12:00 pm maintanance will be carried out on the network devices in Huygens wing 1. Therefore the wired and wireless networks will not be available at some moments in many locations in wing 1 and corridors between wings 1 and 3, on all floors.
 
[/en]
 
  
=== [Netwerk storing][Network problems] ===
+
Bij een configuratiewijziging verdwenen onbedoeld alle erg lange mail aliasen. Na de eerste melding is dat de volgende ochtend gecorrigeerd.
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20140106 11:29
 
  Eind          : 20140106 11:40
 
  
Door een fout van een ISC-netwerkbeheerder is gedurende korte tijd alle netwerkverkeer intern en extern geblokkeerd.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin       : 20140106 11:29
+
   Begin         : 2021-01-21 15:52
   End         : 20140106 11:40
+
   End           : 2021-01-22 09:55
 +
  Affected      : Science mail aliases of more than 1024 characters
  
Due to an error by an ISC network administrator, all internal and external RU network traffic was blocked for a short period.
+
A configuration change had as unwanted effect the disappearance of all very long mail aliases. When this was reported next morning, it was repaired immediately.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Verhuizing netwerkschijven naar nieuwe servers][Moving network shares to new servers] ===
+
=== Switch crash; gitlab+mattermost, licenses and DHZ ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20131223
+
   Begin        : 2021-01-07 ~14:30
   Eind          : 20131224
+
   Einde        : 2021-01-07 ~15:00
   Getroffen    : Gebruikers van de volgende netwerkschijven:
+
   Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost, Licenties, DHZ
                  acfiles2 botany botany-general carta comsol digicd encapson encapson2
 
                  exoarchief felix gi2 gi3 hfml-45t hfml-data hfml-engineering ifl iris
 
                  mailmanincludes mbaudit1 mbaudit2 mbbioel mbcns mbcortex mbdata mbread
 
                  mbwrite mestrelab mi2 mi3 milkun4 milkun4rw molchem molchem2 molphtec
 
                  mol-secr multimedia neuropi ns3 nwi-backup onlyme owc pcb planthgl
 
                  plantkunde-hgl sdisk/software share snn sofie spmdata1 tdisk/cursus tece teceleiding
 
                  temp tracegastemp wallpaper xpcursus xpsoftware
 
  
In de loop van deze twee dagen zullen bovenstaande shares naar nieuwe hardware worden verhuisd. Tijdens de verhuizing zullen de shares tijdelijk niet beschikbaar zijn. Mocht u problemen ondervinden met het aankoppelen van een netwerkschijf onder windows, koppel altijd aan met \\sharenaam-srv.science.ru.nl\sharenaam. Zie ook [[Diskruimte#Naming]].
+
Door een eenvoudige beheershandeling crashte een switch (as-ak008-04) die daarna met de hand gereset moest worden. De switch zit onder andere tussen het netwerk en de servers voor gitlab+mattermost, de licenties, en de database voor DHZ.
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131223
 
  End          : 20131224
 
  Affected      : Users of the following network shares:
 
                  acfiles2 botany botany-general carta comsol digicd encapson encapson2
 
                  exoarchief felix gi2 gi3 hfml-45t hfml-data hfml-engineering ifl iris
 
                  mailmanincludes mbaudit1 mbaudit2 mbbioel mbcns mbcortex mbdata mbread
 
                  mbwrite mestrelab mi2 mi3 milkun4 milkun4rw molchem molchem2 molphtec
 
                  mol-secr multimedia neuropi ns3 nwi-backup onlyme owc pcb planthgl
 
                  plantkunde-hgl sdisk/software share snn sofie spmdata1 tdisk/cursus tece teceleiding
 
                  temp tracegastemp wallpaper xpcursus xpsoftware
 
  
In the course of these two days, above network shares will be moved to new servers. During the move action, a share will not be available. If you encounter any problems connecting to a network share using Windows, always connect using the "share-name minus srv" naming scheme: \\sharenaam-srv.science.ru.nl\sharenaam. See also [[Diskruimte#Naming]].
 
[/en]
 
 
=== [Uitgestelde vervanging van home-server "bundle"][Postponed replacement of home-server "bundle"] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20131223 07:30
 
  Eind          : 20131223 09:00 (verwacht)
 
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "bundle" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 
 
De vervanging van de oude homeserver "bundle" is uitgesteld en nu definitief gepland op maandagochtend 23 december. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn. De server is als het goed is erg betrouwbaar: hardware [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks#RAID-6 RAID-6], dubbele processoren en voedingen en een 5-jaar onderhoudscontract van de leverancier. De performance is o.a. verbeterd door het gebruik van hardware-RAID met een 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache schrijfcache met batterij backup].
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin       : 20131223 07:30
+
   Begin         : 2021-01-07 ~14:30
   End         : 20131223 09:00 (expected)
+
   End           : 2021-01-07 ~15:00
   Affected     : Users with homedirectory server "bundle" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
+
   Affected     : GitLab and Mattermost users, Licenses, DHZ (diy)
 
 
The replacement of the old home server "bundle" has been postponed and will now guaranteed take place on Monday morning December 23. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime. The new server should be very dependable: hardware [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_6_replacing_RAID_5_in_enterprise_environments RAID-6], double processors and power supplies and a 5-year support contract from the supplier. The performance has improved, e.g. by using hardware RAID with a 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache write cache with battery backup].
 
[/en]
 
 
 
 
 
=== [Storing netwerk Huygens vleugel 1][Interruption of network in Huygens wing 1] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20131217 19:00
 
  Eind          : 20131217 24:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van het netwerk in Huygens vleugel 1, speciaal op de begane grond.
 
  
Op dinsdagavond 17 december 19:00-24:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan het datanetwerk in Huygens vleugel 1. Zowel het bedrade als draadloze netwerk zullen daardoor tussen genoemde tijdstippen enige malen niet beschikbaar zijn op diverse locaties in die vleugel. De voornaamste overlast zal op de begane grond zijn.
+
Due to a simple management command the switch (as-ak008-04) crasht and had to be reset manually. The switch sits between the network and servers for gitlab+mattermost, licenses and the database for DHZ(diy).
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131217 19:00
 
  End          : 20131217 24:00
 
  Affected    : Users of the network in Huygens wing 1, especially the ground floor.
 
  
Tuesday night December 17 19:00-24:00 hours, maintenance work will be done affecting the data network in Huygens wing 1. The wired and wireless network will suffer service interruptions a few times during that period. The main inconvenience will be on the ground floor. 
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Storing Konica Minolta MFP's buiten het Huygensgebouw][Service interruption Konica Minolta MFP's outside of Huygens building] ===
+
=== Gitlab upgrade ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
<itemTags>medewerkers, studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
   Begin        : 20131209 12:48
+
   Begin        : 2020-11-27  04:00
   Einde        : 20131209 13:40 na uit- en aanzetten van een KM MFP
+
   Einde        : 2020-11-27 ~08:00
   Getroffen    : Gebruikers van de KM MFP's buiten het Huygensgebouw
+
   Getroffen    : gebruikers van GitLab en Mattermost (ook voor PEP)
  
C&CZ had van KM begrepen dat alle KM's na de upgrade van de nacht van 4 december identiek zouden zijn. Toen C&CZ de DHCP-configuratie aanpaste, bleek dat alleen voor de KM's in het Huygensgebouw te gelden. Na herstel van de DHCP-configuratie en herstart van de MFP was het probleem over. Overigens dient de firmware upgrade voor deze machines dus nog te volgen.
+
Vanwege een upgrade van [[GitLab]] en Mattermost naar de laatste versie zijn deze tijdelijk niet beschikbaar.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin        : 20131209 12:48
+
   Begin        : 2020-11-27  04:00
   End          : 20131209 13:40 after reset of a KM MFP
+
   End          : 2020-11-27 ~08:00
   Affected      : Users of the KM MFP's outside of the Huygens building
+
   Affected      : GitLab and Mattermost users (including PEP)
  
C&CZ changed the DHCP-configuration of the KM MFP's, because KM had told us all KM's had an identical configuration after the upgrade of the night of December 4. Soon thereafter the KM's outside of the Huygens building showed problems. After changing the DHCP-configuration back to the previous version and restarting the MFP's, the problem was resolved. The firmware upgrade of these machines still has to take place.
+
Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Konica Minolta MFP's firmware upgrade][Konica Minolta MFP's firmware upgrade] ===
+
=== [Eduroam-probleem op de campus][Eduroam problem on campus] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131204 02:00
+
  Begin        : 2020-07-10 avond
  Einde        : 20131204 06:00
+
  Eind          : 2020-07-10 avond
  Getroffen    : Nachtelijke gebruikers van de KM MFP's
+
  Getroffen    : Eduroam-gebruikers op de campus
 
 
In de nacht van woensdag op donderdag krijgen de Konica Minolta multifunctionals in de FNWI-gebouwen een nieuwe versie firmware. Hierna zouden de bekende problemen, zoals het niet meer wakker worden uit de slaapstand, opgelost moeten zijn. Resterende problemen graag melden, mb.t. MFP-hardware en papier bij KM via telefoon: 55955 optie 4.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131204 02:00
 
  End          : 20131204 06:00
 
  Affected      : Nightly users of the KM MFP's
 
  
Wednesday night, the firmware of the Konica Minolta multifunctionals will be upgraded. This should resolve existing problems, like the not waking up from sleep mode. Please report all remaining problems, for MFP-hardware and paper to KM via phone: 55955 option 4.
+
Het ISC deelde mee: Om beveiligingsredenen wordt vrijdagavond 10 juli het certificaat van de wifi-server vervangen. Dit heeft gevolgen voor het verbinden van je mobile device met Eduroam als je op de campus bent:
[/en]
 
  
=== [Stroomstoring 3 december][Power dip December 3] ===
+
• Als je de melding krijgt dat je het nieuwe certificaat moet accepteren om gebruik te maken van Eduroam, kies dan voor ‘ja’. Je kunt dan weer gewoon gebruik maken van Eduroam;
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20131203  ca 09:36
 
  Einde        : 20131203  ca 10:00
 
  Getroffen    : alle RU/UMCN gebruikers
 
 
 
Vrijdagochtend rond half tien was er een kortdurende stroomstoring voor RU/UMCN, waarschijnlijk veroorzaakt door een schakelfout bij Liander. Deze storing, die niet vermeld staat op de [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm;jsessionid=8BVgSdwF4SnwgtF62Qhcvp9PZPDSPyVQLfrRsbVGph0MW28zy2Z6!1492477250!2138117550?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=02-12-2013&invoerDatumEind=03-01-2014&energiesoort=E&energietype=option3 stroomstoringen website], zorgde ervoor dat alle systemen die niet op een UPS aangesloten waren, herstarten. Omdat de netwerkswitches alleen in vleugel 1 en 7 op een UPS zitten, verloren ook veel gebruikers gedurende ca. 20 minuten de toegang tot het netwerk, waaronder draadloos en IP-telefoons. Apparaten die sneller herstart waren dan het netwerk, kunnen nog een latere herstart nodig gehad hebben om weer toegang tot het netwerk te krijgen.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131203  ca 09:36
 
  End          : 20131203  ca 10:00
 
  Affected      : all RU/UMCN users
 
  
Tuesday morning around half past nine, there was a short power dip for RU/UMCN, probably due to a switch error at Liander. This power dip, that is not listed on the [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm;jsessionid=8BVgSdwF4SnwgtF62Qhcvp9PZPDSPyVQLfrRsbVGph0MW28zy2Z6!1492477250!2138117550?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=02-12-2013&invoerDatumEind=03-01-2014&energiesoort=E&energietype=option3 power interruption website], made all systems restart that were not on UPS power. Because only the network switches in Huygens wing 1 and 7 are on UPS power, a lot of users lost their connection to the network, including wireless and IP-telephony, for about 20 minutes. Apparatus that restarted faster than the network, might have needed an extra restart to restore the connection to the network.
+
• Als je deze melding niet krijgt én geen verbinding met Eduroam kunt maken, kies dan voor het draadloze netwerk ‘eduroam-config’. Accepteer de voorwaarden. Volg de instructies om Eduroam opnieuw te installeren.
[/en]
 
  
=== [Posterprinter "kamerbreed" defect][Poster printer "kamerbreed" broken] ===
+
Meer informatie vind je ook via [https://www.ru.nl/wifi www.ru.nl/wifi] (hier heb je een internetverbinding voor nodig).
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130925 17:00
 
  Einde        : 20131120 14:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van de posterprinter "kamerbreed"
 
  
Het moederbord van de printer was defect. Omdat er geen onderhoudscontract meer is op deze oude printer en de onderdelen slecht leverbaar waren, heeft de reparatie lang geduurd.
+
Met vragen kun je terecht bij de ICT Helpdesk (024 – 36 22222).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130925 17:00
+
  Begin        : 2020-07-10 evenng
  End          : 20131120 14:00
+
  End          : 2020-07-10 evening
  Affected      : Users of the poster printer "kamerbreed"
+
  Affected      : Eduroam users on campus
  
The motherboard of the printer had to be replaced. Because there is no maintenance contract for this old printer and spare parts were hard to get, repair has taken a long time.
+
The ISC announced: For security reasons, the certificate of the wifi server will be replaced in the evening of Friday, July 10. This has consequences for connecting your mobile device to Eduroam when you’re on campus:
[/en]
 
  
===[Netwerk probleem gipphoenix][Gipphoenix network problem] ===
+
• If you get the message that you have to accept the new certificate to use eduroam, choose 'yes'. You can then use eduroam again;
[nl]
 
  Begin        : 20131118 06:33
 
  Einde        : 20131029 09:16
 
  Getroffen    : Gebruikers van virtuele machines gehost door de gipphoenix
 
  
Het netwerk interface van de gipphounix kwam vanmorgen niet op. Na een ifdown / ifup van eth2 had de machine weer een ipadres. De oorzaak van deze storing is nog onbekend.
+
• If you don't get this message and can't connect to Eduroam, choose the wireless network 'eduroam-config'. Accept the terms and conditions. Follow the instructions to reinstall Eduroam.
[/nl]
 
  
[en]
+
More information can also be found at [https://www.ru.nl/ict-uk/eduroam www.ru.nl/ict-uk/eduroam] (you will need an internet connection for this).
  Begin        : 20131118 06:33
 
  End          : 20131029 09:16
 
  Affected      : Users of virtual machines hosted by gipphoenix
 
  
For unknown reasons, the network interface of the server was not online. Running ifdown / ifup eth2 resolved the problem.
+
If you have any questions, please contact the ICT Helpdesk (024 - 36 22222).
 
[/en]
 
[/en]
  
===[Onderwijs in beeld was 20 minuten niet beschikbaar][Web lectures unavailable for 20 minutes]===
+
=== [RU mail onterecht in Spamfolder][RU mail erroneously in Spam folder] ===
 
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131115 10:35
+
  Begin        : 2020-03-25 17:52
  Einde        : 20131029 10:55
+
  Eind          : 2020-07-07 13:13
  Getroffen    : Gebruikers van Blackboard / Onderwijs in beeld
+
  Getroffen    : FNWI-medewerkers met Science mail
  
Een van de servers kreeg om onduidelijke redenen een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Aan het Science spamfilter is op 25 maart 2020 een regel "2020 Radboud Universiteit" toegevoegd, die de laatste tijd ook in RU-centrale mailings voorkomt. Daardoor zijn RU-brede mailings van o.a. het CvB en Radboud Recharge onterecht in de Spam folder van FNWI-medewerkers afgeleverd. Met het Science spamfilter proberen we zo goed als mogelijk spam en phishing tegen te gaan, dit is deels handwerk, hierbij zijn fouten niet uitgesloten. C&CZ biedt excuses aan voor de overlast die hierdoor veroorzaakt is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20131115 10:35
+
  Begin        : 2020-03-25 17:52
  End          : 20131029 17:17
+
  End          : 2020-07-07 13:13
  Affected      : Users of Blackboard / Web lectures
+
  Affected      : FNWI employees with Science mail
  
For unknown reasons one of the servers had a high load and stopped servicing users. A reboot solved the problem.
+
March 25, a rule "2020 Radboud Universiteit" was added to the Science spamfilter. Recently, this matched RU-central mailings. Therefore RU-wide mailings from e.g. the RU Board and Radboud Recharge have erroneously been delivered in the Spam folder of Science emplyees. The Science spamfilter tries to fight spam and phishing, this is partly manual work in which errors can't be excluded. C&CZ apologizes for the inconvenience this has caused.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
+
=== Webserver 'havik' offline ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131029 ca. 16:00
+
  Begin        : 2020-06-18 15:45
  Einde        : 20131029 17:17
+
  Eind          : 2020-06-18 16:25
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
+
  Getroffen    : Gebruikers van diverse websites.
  
De server kreeg om onduidelijke redenen een hoge load en verleende geen diensten meer aan gebruikers. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Diverse onderdelen zijn vervangen, we gaan ervan uit dat het tweemaal opgetreden probleem hiermee verholpen is. Voor dual-boot pc's werd tijdens de reparatie een alternatief bootmenu verzorgd.[/nl]
[/nl]
 
  
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20131029 ca. 16:00
+
  Begin        : 2020-06-18 15:45
  End          : 20131029 17:17
+
  End          : 2020-06-18 16:25
  Affected      : Users of this U: / home server
+
  Affected      : Users of various websites.
  
For unknown reasons the server had a high load and stopped servicing users. A reboot solved the problem.
+
Several parts have been replaced. We assume the problem, that occurred twice, is now resolved. For dual-boot pcs, the boot menu was served by an alternative method during the repair.[/en]
[/en]
 
  
=== [Nogmaals IMAP mailserver probleem][Again IMAP mail server problem] ===
+
=== [Science radius storing][Science radius disruption] ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin         : 20131028  13:35
+
  Begin : 2020-06-17 11:11
  Einde        : 20131028  14:08
+
  Eind  : 2020-06-17 11:56
  Getroffen     : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
+
Getroffen : Gebruikers van Science VPN diensten en Eduroam op basis van Science login
  
Net als 3 dagen geleden werd de IMAP server na de middag overbelast. Pas na een reboot was de service weer beschikbaar. We verdenken nu het maken van een backup-snapshot en hebben het snapshot onder werktijd uitgezet.
+
Het certificaat van de LDAP-servers is vanochtend vervangen waarbij tevens de certificate chain gewijzigd is.
 +
De radius server gebruikt LDAP als authenticatie-backend en in de radius-configuratie moest ook de certificate chain vervangen worden. Dit was in eerste instantie over het hoofd gezien. Radius is het authenticatie-mechanisme gebruikt door alle VPN-servers en Eduroam.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin         : 20131028 13:35
+
  Begin : 2020-06-17 11:11
  End           : 20131028 14:08
+
  End   : 2020-06-17 11:56
  Affected     : all users wanting to read Science mail
+
Affected : Users of Science VPN and Eduroam based on science account
  
Just like 3 days ago, the IMAP server got overloaded after noon. It took a reboot to bring the service back in operation. We suspect that our making of a backup-snapshot triggers this and now have disabled the snapshot during working hours.
+
The certificate of the LDAP servers has been replaced this morning, this has also changed the certificate chain.
 +
The radius server uses LDAP as authentication backend and in the radius configuration the certificate chain had to be changed too. This was initially overlooked. Radius is the authentication mechanism used by all VPN servers and Eduroam
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [IMAP mailserver probleem][IMAP mail server problem] ===
+
=== Webserver 'havik' offline ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131025  13:23
+
  Begin        : 2020-06-17 03:38
  Einde        : 20131025  14:18
+
  Eind          : 2020-06-17 08:52
  Getroffen    : alle gebruikers die Science-mail wilden lezen
+
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu komt van een website) en diverse websites.
 
 
Tijdens een extra backup werd de IMAP server overbelast. Pas na een reboot was de service weer beschikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20131025 13:23
 
  End          : 20131025 14:18
 
  Affected      : all users wanting to read Science mail
 
 
 
During an extra backup the IMAP server got overloaded. It took a reboot to bring the service back in operation.
 
[/en]
 
  
=== [Draadloos @ru.nl athenticatie storing][Wireless @ru.nl authentication problem] ===
+
De server is wederom uitgevallen op dezelfde manier als op 3 juni 2020. De oorzaak ligt niet bij de reboot maar bij een probleem op het moederbord (is het vermoeden). Dit onderdeel zal morgen (18 juni) worden vervangen door een monteur.[/nl]
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20131023  ca 14:30
 
  Einde        : 20131023  ca 16:15
 
  Getroffen    : alle wireless @ru.nl gebruikers
 
  
Gistermiddag rond 14:30 uur is bij het [http://www.ru.nl/isc ISC] een naar men dacht onschuldige onderhoudsactie gepleegd op de LDAP-server, waarna plotseling geen auth-requests vanuit Radius meer werden afgehandeld. Daardoor konden wireless gebruikers niet meer authenticeren met hun u/s/e-nummer. Gebruikers met de realm @science.ru.nl hadden hier geen last van.
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20131023  ca 14:30
+
  Begin        : 2020-06-17 03:38
  End          : 20131023  ca 16:15
+
  End          : 2020-06-17 08:52
  Affected      : all wireless @ru.nl users
+
  Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.
  
Yesterday afternoon around 14:30 the [http://www.ru.nl/isc ISC] conducted a seemingly innocent maintenance on the  LDAP-server, but immediately after that auth-requests from Radius were no longer serviced. This made it impossible for wireless users to authenticate with their u/s/e number. Users in the realm @science.ru.nl were not affected by this.
+
The server went down in the same way as the previous time (3rd of June 2020). The cause is most likely a system board problem. This part will be replaced Tomorrow by a support engineer.[/en]
[/en]
 
  
=== [Stroomstoring 22 oktober rond 11 uur][Power dip October 22, ca. 11:00] ===
+
=== Webserver 'havik' offline ===
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131022  ca 10:55
+
  Begin        : 2020-06-03 06:30
  Einde        : 20131022  ca 11:00
+
  Eind          : 2020-06-03 10:12
  Getroffen    : alle RU/UMCN gebruikers
+
  Getroffen    : Gebruikers van dual boot PC's (het dual-boot keuzemenu
 +
komt van een website) en diverse websites.
  
Dinsdagochtend rond 11 uur was er een [http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/stroomstoringen-in-malden-en-nijmegen-1.4062999 kortdurende stroomstoring voor RU/UMCN]. Deze storing, die niet vermeld staat op de [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=22-10-2013&invoerDatumEind=22-10-2013&energiesoort=E&energietype=option3 stroomstoringen website], zorgde ervoor dat alle systemen die niet op noodstroom aangesloten waren, herstarten. Omdat de netwerkswitches alleen in vleugel 1 en 7 op noodstroom zitten, verloren ook veel gebruikers gedurende ca. 5 minuten de toegang tot het netwerk, waaronder draadloos en IP-telefoons. Apparaten die sneller herstart waren dan het netwerk, kunnen nog een latere herstart nodig gehad hebben om weer toegang tot het netwerk te krijgen. We hebben ook van een afdeling gehoord dat een afdelingsprinter bij deze spanningsdip niet overleefd heeft.
+
De server was na de geplande wekelijkse reboot niet meer te benaderen, zelfs niet op het beheer-interface. Doordat ook C&CZ thuis werkt en niet standaard aanwezig is in het Huygensgebouw en de verstoring niet snel genoeg urgentie kreeg, heeft de storing te lang geduurd, waarvoor excuses. De onderhoudsfirma is ingeschakeld en de server heeft updates gekregen, maar de oorzaak van het probleem is nog onduidelijk. We zullen overigens ook aandacht besteden aan het redundant of eenvoudiger verhuisbaar maken van deze diensten.
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]
 
  Begin        : 20131022  ca 10:55
 
  End          : 20131022  ca 11:00
 
  Affected      : all RU/UMCN users
 
 
Tuesday morning around 11 o'clock, there was a [http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/stroomstoringen-in-malden-en-nijmegen-1.4062999 short power dip for RU/UMCN]. This power dip, that is not listed on the [http://www.liander.nl/liander/storingen_onderbrekingen/actueel_storingsoverzicht.htm?postcode=6525ED&page=1&ordering=SortDatumVan&skipFlip=&sortPlaats=inactive&sortDatumVan=down&sortDatumTot=inactive&sortTypeOnderbreking=inactive&sortUitgevallenComponenten=inactive&sortOorzaak=inactive&sortEnergiesoort=inactive&sortGetroffenAfnemers=inactive&toonAlles=false&invoerDatumStart=22-10-2013&invoerDatumEind=22-10-2013&energiesoort=E&energietype=option3 power interruption website], made all systems restart that were not on emergency power. Because only the network switches in Huygens wing 1 and 7 are on emergency power, a lot of users lost their connection to the network, including wireless and IP-telephony, for about 5 minutes. Apparatus that restarted faster than the network, might have needed an extra restart to restore the connection to the network. A department reported that a departmental printer did not survive the power dip.
 
[/en]
 
 
=== [Weer mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Again mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20131010 00:04
 
  Eind          : 20131010 00:33
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
  
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
   Begin        : 20131010 00:04
+
   Begin        : 2020-06-03 06:30
   End          : 20131010 00:33
+
   End          : 2020-06-03 10:12
   Affected      : Users of Science mail
+
   Affected      : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served
 
+
by a website) and various websites.
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
  
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
+
The server couldn't be reached after the scheduled weekly reboot, not even on its management interface. Because also C&CZ employees work from home and the interruption didn't get enough urgency fast enough, the interruption lasted too long, apologies for that. The support partner has been contacted and the server has been updated, but the origin of the problem is still unclear. We will also look at making these services more redundant or more easily movable to a different server.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Printto/printsmb/phpmyadmin server weer in de problemen][Printto/printsmb/phpmyadmin server problems again] ===
+
=== CN00 Slurm master ubuntu 16.04 down ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20131001 15:18
+
  Begin        : 2020-05-18 9:50
  Einde        : 20131001 15:31
+
  Eind          : 2020-05-19 12:15
  Getroffen    : Gebruikers van phpmyadmin en de printto en printsmb printerservers
+
  Getroffen    : slurm op ubuntu 16.04 (cn07)
  
De printserver was weer gecrasht. De oorzaak is nog onbekend. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
 +
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20131001 15:18
+
  Begin        : 2020-05-18 09:50
  End          : 20131001 15:31
+
  End          : 2020-05-19 12:15
  Affected      : Users of phpmyadmin, printto and printsmb printer servers
+
  Affected      : slurm on ubuntu 16.04 (cn07)
  
The printserver crashed again, for yet unknown reasons. A reboot of the machine solved the problem.
+
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
 +
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [U: / home server bundle in de problemen][U: / home server bundle problems] ===
+
=== [Sperwer Database server failure][Sperwer Database server storing] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130930 13:46
+
  Begin        : 2020-05-18 06:30
  Einde        : 20130930 14:02
+
  Eind          : 2020-05-18-10:00
  Getroffen    : Gebruikers van deze U: / home server
+
  Getroffen    : Diverse websites, slurm
 
 
De server was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130930 13:46
 
  End          : 20130930 14:02
 
  Affected      : Users of this U: / home server
 
 
 
The server crashed. A reboot of the machine solved the problem.
 
[/en]
 
  
=== [Printto/printsmb/phpmyadmin server in de problemen][Printto/printsmb/phpmyadmin server problems] ===
+
Door een mislukte BIOS update is de hardware van de database server blijven hangen en start niet meer op (brick). De functionaliteit van de server is overgezet op de hardware van cn00, waardoor die nu uit de lucht is.
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
+
Als de hardware van sperwer weer in orde is, wordt de situatie weer hersteld.
[nl]
 
  Begin        : 20130927 11:02
 
  Einde        : 20130927 11:10
 
  Getroffen    : Gebruikers van phpmyadmin en de printto en printsmb printerservers
 
  
De printserver was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Update 19 mei 12:15 : hardware gerepareerd, situatie is weer hersteld naar origineel
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130927 11:02
+
  Begin        : 2020-05-18 06:30
  End          : 20130927 11:10
+
  End          : 2020-05-18-10:00
  Affected      : Users of phpmyadmin, printto and printsmb printer servers
+
  Affected      : various websites and slurm
  
The printserver crashed. A reboot of the machine solved the problem.
+
Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running.
[/en]
+
When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.
  
=== [Geluid onder Linux op dual-boot PC's afgezet][Sound on Linux dual-boot PC's disabled] ===
+
Update May 19th, 12:15 : hardware fixed, situation back to the original state.
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130923
 
  Einde        : 201?????
 
  Getroffen    : Gebruikers van geluid onder Linux op dual-boot PC's
 
 
 
Omdat het beschikbaar zijn van geluid onder Windows afhankelijk was van de toestand waarin Linux het achtergelaten had, is het geluid onder Linux afgezet, zodat het onder het meer gebruikte Windows wel steeds werkt.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130923
 
  End          : 201?????
 
  Affected      : Users of sound in Linux on dual boot PC's
 
 
 
The availability of sound in Windows appeared to be depending on the state in which Linux had left it. Therefore the sound in Linux on dual boot PC's has been disabled, in order to have it available on Windows.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [BASS RU probleem][BASS RU problem] ===
+
=== [Science VPN storing][Science VPN disruption] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130603    00:00
+
  Begin        : 2020-05-06 05:00
  Einde        : 20130926    08:00
+
  Eind          : 2020-05-06 08:00
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die via de Port Forwarder naar BASS RU gaan.
+
  Getroffen    : Gebruikers van Science VPN diensten
  
Afgelopen weekend is de centrale BASS RU omgeving overgegaan naar een nieuwe versie.
+
Door onbekende reden vanaf 5 uur crashes op het systeem, vanaf 6 uur was de VPN offline, na een reboot rond 8:00 lijkt alles weer in orde.
Onderdeel van de upgrade was een wijziging van het web adres van het tweede loginscherm, zoals aangekondigd op onze [[BASS]] pagina.
 
Vanmorgen bleek de toegang via de Port Forwarder naar het tweede loginscherm niet meer te werken.
 
Het UCI heeft daarom de wijziging van het web adres van het tweede loginscherm teruggedraaid.  D.w.z. dat men NA HET INLOGGEN OP DE PROXY op https://admin.ru.nl/
 
BASS voorlopig weer kan bereiken via https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
 
 
 
Dit zal definitief opgelost zijn op 1 oktober 2013, wanneer de Port Forwarder gestopt wordt.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130603    00:00
+
  Begin        : 2020-05-06 05:00
  End          : 20130926    08:00
+
  End          : 2020-05-06 08:00
  Affected      : all FNWI users using the Port Forwarder to connect to BASS RU.
+
  Affected      : Users of Science VPN
  
The central BASS RU environment has been updated last weekend.
+
Unexplained crashes starting around 5am on the host system. System offline at around 6am. After a hard reset around 08:00, all seems to be all right again.
Part of this upgrade was a change of the web address of the second logon screen, as announced on our [[BASS]] page.
 
This morning it became clear that access to the second logon screen via the Port Forwarder didn't work anymore.
 
Therefore the UCI rolled back the change of the second logon screen.  This means that AFTER LOGGING ON TO THE PROXY at https://admin.ru.nl/
 
BASS is available again via https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp
 
 
 
This problem will be finally resolved when the Port Forwarder will be stopped on October 1, 2013.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Printto/printsmb server in de problemen][Printto/printsmb server problems] ===
+
=== [Science datacenter netwerkprobleem][Science datacenter network problem] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130924 11:41
+
  Begin        : 2020-04-30 12:08
  Einde        : 20130924 12:22
+
  Eind          : 2020-04-30 21:44
  Getroffen    : Gebruikers van de printto en printsmb printerservers
+
  Getroffen    : Gebruikers van Ceph opslag en enkele nieuwe rekenclusternodes
  
De printserver was gecrasht. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Een defecte transceiver deed 1 verbinding van 100 Gb/s tussen twee C&CZ datacenters klapperen. Pas uren later gebeurde dit zo vaak dat de hele redundante nieuwe verbinding tussen de twee C&CZ serverruimtes niet meer werkte. Nadat dit opgemerkt werd, is vrij snel de workaround gevonden: het shutdown zetten van de interface met de defecte transceiver. Hierna kwam de verbinding weer op. De defecte transceiver is inmiddels vervangen dankzij een snelle actie van de leverancier. We hebben nu ook zelf deze transceivers op voorraad. Aan de leverancier is gevraagd of een configuratiewijziging de verbinding zodanig redundant maakt, dat een enkele defecte transceiver in het vervolg geen overlast meer zou geven.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130924 11:41
+
  Begin        : 2020-04-30 12:08
  End          : 20130924 12:22
+
  End          : 2020-04-30 21:44
  Affected      : Users of the printto and printsmb printer servers
+
  Affected      : Users of Ceph storage and a few new compute clusternodes
  
The printserver crashed. A reboot of the machine solved the problem.
+
A broken transceiver caused flapping af a 100 Gb/s connection between two C&CZ datacenters. Hours later the flapping increased, which took down the complete redundant new connection between the two server rooms. When this was noticed, a workarpound was found quickly by shutting down the interface with the broken transceiver. With this the connection was restored. De broken transceiver has been replaced thanks to a swift action from our supplier. Now we have these spare parts ready to use. We asked the supplier whether a configuration change will make the connection more redundant, that just one broken transceiver will not take down the connection.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Fileserver heap in de problemen][File server heap problems] ===
+
=== [Jitsi.science.ru.nl niet bruikbaar][Jitsi.science.ru.nl not working properly] ===
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130917 16:25
+
  Begin        : 2020-04-19 15:00
  Einde        : 20130917 17:15
+
  Eind          : 2020-04-20 11:40
  Getroffen    : Gebruikers van veel 75 gedeelde schijven.
+
  Getroffen    : Gebruikers van jitsi.science.ru.nl
  
De fileserver kon niet meer bij de schijven. Na een herstart was het probleem verdwenen.
+
Vanwege mislukte performance tuning is de installatie van jitsi.science.ru.nl onbruikbaar geworden bij meer dan een enkele persoon in de conference. Opgelost na reinstall van de server.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130917 16:25
+
  Begin        : 2020-04-19 15:00
  End          : 20130917 17:15
+
  End          : 2020-04-20 11:40
  Affected      : Users of 75 shared network disks
+
  Affected      : Users of jitsi.science.ru.nl
  
The fileserver failed to see its disks. A reboot of the machine solved the problem.
+
Due to performance tuning having gone wrong the jitsi.science.ru.nl conference rooms cannot be joined by more than one person at the moment. Solved by reinstalling server.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Fileserver chunk herstartte niet][File server chunk failed reboot] ===
+
=== [Mailserver certificaatprobleem][Mailserver certificate problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130916 06:30
+
  Begin        : 2020-04-13 14:00
  Einde        : 20130916 13:05
+
   Eind          : 2020-04-13 14:35
  Getroffen    : Gebruikers van de volgende schijven:
 
                arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 
                itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 
                ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 
 
 
De fileserver kwam niet goed op na de wekelijkse maandagochtend-herstart. Pas na een reddings-boot
 
en het verwijderen van alle snapshots startte de machine goed op.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130916 06:30
 
  End          : 20130916 13:05
 
  Affected      : Users of the following disks:
 
                arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 
                itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 
                ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 
 
 
The fileserver failed the regular Monday morning reboot. Only after a rescue boot
 
and a removal of all snapshots rebooting the machine worked.
 
[/en]
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130906 10:13
 
   Eind          : 20130906 10:20
 
 
   Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
   Getroffen    : Gebruikers van Science mail
  
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
+
Het nieuwe certificaat van de Science mailserver was nog niet op de juiste plaats neergezet. Daarom veroorzaakte het verlopen van het oude certificaat een probleem voor Science mailgebruikers, dat verholpen werd door het vervangen van het oude door het nieuwe certificaat.
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130906 10:13
 
  End          : 20130906 10:20
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 6 sep 2013 11:17 (CEST)
 
 
 
=== [Zwart-wit KM pr-hg-00-002 printte in kleur][B/W KM printer pr-hg-00-002 printed in color] ===
 
<itemTags>studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130902 13:33
 
  Eind          : 20130903 15:02
 
  Getroffen    : FNWI-studenten
 
 
 
De zwart-wit geknepen Konica Minolta printer/MFP pr-hg-00-002 bleek plotseling in kleur uit te kunnen printen. C&CZ heeft de student waarbij dit gebeurde, het budget vergoed en de printer stilgezet totdat KM de instellingen van de printer gecorrigeerd had.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130902 13:33
 
  End          : 20130903 15:02
 
  Getroffen    : students of the Faculty of Science
 
 
 
The b/w tuned Konica Minolta printer/MFP pr-hg-00-002 suddenly printed in color. C&CZ refunded the student's budget and stopped the printer until KM had corrected the settings.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2013 17:49 (CEST)
 
 
 
=== [Nogmaals: mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][And again mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130904 12:22
 
  Eind          : 20130904 12:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
   Begin        : 20130904 12:22
+
   Begin        : 2020-04-13 14:00
   End          : 20130904 12:30
+
   End          : 2020-04-13 14:35
   Affected      : Users of Science mail
+
   Affected      : Users Science mail
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
  
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
+
The new certificate of the Science mailserver hadn't yet been placed in the right place. The expiration of the old certificate caused a problem for Science mail users, that was resolved by replacing the old certificate.
 
[/en]
 
[/en]
  
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 4 sep 2013 12:38 (CEST)
+
=== [Probleem met host van virtuele machines][Problems with a virtual host] ===
 
 
=== [Herhaling: mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][And yet again mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130903 13:12
 
  Eind          : 20130903 13:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130903 13:12
 
  End          : 20130903 13:30
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 3 sep 2013 13:33 (CEST)
 
 
 
=== [DNS nameserver probleem][DNS nameserver problem] ===
 
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20130902    04:30
+
  Begin        : 2020-02-18 05:30
  Einde        : 20130902    08:30
+
  Eind          : 2020-02-18 09:08
  Getroffen    : DNS clients
+
  Getroffen    : Gebruikers van mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm
  
De DNS-server op ns1.science.ru.nl startte na de reboot niet vanwege een syntaxfout in een van de zones. Na correctie van de fout startte die wel op.
+
De virtuele host 'oscar' kon niet opstarten. Wederom waren kapotte LVM snapshots het probleem.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20130902    04:30
+
  Begin        : 2020-02-18 05:30
  End          : 20130902    08:30
+
  End          : 2020-02-18 09:08
  Affected      : DNS clients
+
  Affected      : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.
  
The DNS server on ns1.science.ru.nl didn't start after the reboot, due to a syntax error in one of the zone files. When this had been corrected, it started without problems.
+
The virtual machine host 'oscar' could not boot. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.
 
[/en]
 
[/en]
  
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 sep 2013 18:27 (CEST)
+
<endFeed />
 
 
=== [Wireless toegang tot BASS probleem][Wireless access to BASS problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20140812    00:00
 
  Einde        : 20130823    ca. 15:00
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die draadloos bass.ru.nl gaan.
 
 
 
Vanaf maandag 12 augustus wordt het draadloze netwerk in de FNWI-gebouwen vervangen. De nieuwe IP-nummers blijken geen directe toegang tot BASS te hebben. Naar verwachting wordt dit snel aangepast.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130812    00:00
 
  End          : 20130823    ca. 15:00
 
  Affected      : all FNWI users using the wireless network to connect to bass.ru.nl.
 
 
 
From August 12 the wireless network in the Science buildings is being replaced. The new IP numbers appear to not be able to connect directly to BASS. We expect that this will be changed soon.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 20 aug 2013 11:56 (CEST)
 
 
 
=== [En nogmaals mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Yet again mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130829 05:30
 
  Eind          : 20130829 06:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130829 05:30
 
  End          : 20130829 06:30
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 aug 2013 06:36 (CEST)
 
 
 
=== [Fileserver chunk reboot nodig][Fileserver chunk needs reboot] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130829 07:30
 
  Eind          : 20130829 08:00 (verwacht)
 
  Getroffen    : Gebruikers van fileservices:
 
                  arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 
                  itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 
                  ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 
 
 
Zojuist is een schijf van een fileserver defect geraakt. Een hot-spare is automatisch ingezet, dus de filesystemen zijn weer redundant. De handmatig vervangen schijf wordt echter door de fileserver niet gezien. Daarom gaan we morgenochtend de machine uit- en weer aanzetten.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130829 07:30
 
  End          : 20130829 08:00 (expected)
 
  Affected      : Users of file services:
 
                  arb botgarden ccs4 excienwi exoarchief FIT gi1 gipsy isis-dhz
 
                  itt iwwr1 leonardo mercator micord molspec olcwis ons pvs
 
                  ratio tzacad vb vscxray WiskundeToernooi zeegras
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 28 aug 2013 25:37 (CEST)
 
 
 
 
 
 
 
=== [Alweer mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Again mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130822 22:38
 
  Eind          : 20130822 23:18
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Zojuist bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130822 22:38
 
  End          : 20130822 23:18
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 aug 2013 23:27 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130822 01:45
 
  Eind          : 20130822 06:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vannacht bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130822 01:45
 
  End          : 20130822 06:30
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 aug 2013 06:34 (CEST)
 
 
 
=== [Windows Zwervend Profiel probleem][Windows Roaming Profile problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130801 00:00
 
  Eind          : 20130807 12:00
 
  Getroffen    : Windows B-Fac Gebruikers met zwervende profielen
 
 
 
Door een fout in de distributie van een Group Policy Object (GPO) hebben roaming profiles ca 1 week niet gewerkt.
 
Begin tijd is niet meer te achterhalen. Dit betreft een schatting
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130801 00:00
 
  End          : 20130807 12:00
 
  Affected      : Windows B-Fac Users with roaming profiles
 
 
 
An error in distributing a Group Policy Object (GPO) caused roaming profiles to fail for the last week.
 
The start date/time of the problem is unknown, This is an estimate.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 7 aug 2013 12:23 (CEST)
 
 
 
=== [Lilo3 reboot voor ander IP-nummer][Lilo3 reboot for different IP number] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130715 11:00
 
  Eind          : 20130715 11:15
 
  Getroffen    : Gebruikers van lilo (lilo3)
 
 
 
Vandaag bleek dat lilo3 een verkeerd gekozen IP-nummer had. Om dat te verhelpen, moest lilo3 rebooten.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130715 11:00
 
  End          : 20130715 11:15
 
  Affected      : Users of lilo (lilo3)
 
 
 
Today lilo3 appeared to have an incorrectly chosen IP number. A reboot fixed this.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 15 jul 2013 12:56 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130701 23:50
 
  Eind          : 20130702 00:35
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130701 23:50
 
  End          : 20130702 00:35
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 2 jul 2013 00:42 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130627 17:48
 
  Eind          : 20130627 18:19
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130627 17:49
 
  End          : 20130627 18:19
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Wim|Wim Janssen]] 28 jun 2013 23:20 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130627 17:48
 
  Eind          : 20130627 18:19
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130627 17:49
 
  End          : 20130627 18:19
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 27 jun 2013 18:23 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130624 09:00
 
  Eind          : 20130624 10:05
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130624 09:00
 
  End          : 20130624 10:05
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:wim|Wim Janssen]] 24 juni 2013 11:06 (CEST)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130623 15:54
 
  Eind          : 20130623 16:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130623 15:54
 
  End          : 20130623 16:30
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
=== [DNS nameserver probleem][DNS nameserver problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130617    04:30
 
  Einde        : 20130617    08:45
 
  Getroffen    : DNS clients
 
 
 
De DNS-server op ns1.science.ru.nl startte na de reboot niet vanwege een syntaxfout in een van de zones. Na correctie van de fout startte die wel op.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130617    04:30
 
  End          : 20130617    08:45
 
  Affected      : DNS clients
 
 
 
The DNS server on ns1.science.ru.nl didn't start after the reboot, due to a syntax error in one of the zone files. When this had been coreected, it started without problems.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 17 jun 2013 11:19 (CEST)
 
 
 
=== [Mailprobleem (IMAP-server)][Mail problem (IMAP server)] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130612    13:45
 
  Einde        : 20130612    14:27
 
  Getroffen    : alle FNWI-gebruikers die mail wilden lezen via de IMAP-server
 
 
 
De IMAP-server had een probleem, waardoor een reboot noodzakelijk was.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130612    13:45
 
  End          : 20130612    14:27
 
  Affected      : all FNWI users wanting to read mail on the IMAP-server.
 
 
 
The IMAP server had a problem, which made a reboot necessary.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 12 jun 2013 14:29 (CEST)
 
 
 
=== [Werkzaamheden Wireless@RU][Maintenance Wireless@RU] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130606    22:00
 
  Einde        : 20130606    24:00
 
  Getroffen    : alle gebruikers op wireless netwerken ru-wlan en eduroam.
 
 
 
Op donderdag 6 juni a.s. vanaf 22:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan het wireless-netwerk. Dit als voorbereiding op de a.s. gedeeltelijke vernieuwing van de wireless infrstructuur.
 
De wireless netwerken ru-wlan en eduroam zijn dan campusbreed minstens twee uur achter elkaar niet beschikbaar en alle bestaande wireless verbindingen zullen worden verbroken. Uiteraard wordt er van alles aan gedaan om de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn.
 
Gebruikers van het wireless netwerk Science zullen echter geen overlast ondervinden, dit netwerk blijft beschikbaar.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130606    10:00 pm
 
  End          : 20130606    12:00 pm
 
  Affected      : all users using the wireless networks ru-wlan and eduroam.
 
 
 
On Thursday June 6th from 10:00 pm the wireless networks ru-wlan and eduroam will be unavailable for at least 2 hours. All existing connections will be cut off. The wireless network Science however will not be effected and will be kept available.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 3 jun 2013 13:51 (CEST)
 
 
 
=== [OpenID server probleem][OpenID server problem] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130524    03:30
 
  Einde        : 20130529    14:15
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers die in wilden loggen op een wiki die OpenID gebruikt.
 
 
 
Bij het vernieuwen van de [https://openid.science.ru.nl/ OpenID] server is een configuratiefout gemaakt, die pas tevoorschijn kwam toen gebruikers merkten dat ze niet meer in konden loggen op de wiki's. Nadat de fout gevonden was, kon de OpenID server herstart worden met de juiste configuratie.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130524 ca. 03:30
 
  End          : 20130529    14:15
 
  Affected      : all FNWI users wanting to login on a wiki using OpenID.
 
 
 
During the renewal of the [https://openid.science.ru.nl/ OpenID] server a configuration error was made. When users reported problems logging in, we started searching for the origin of problem. When it was found, it could easily be corrected and the server could be restarted with the correct configuration.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 29 mei 2013 16:49 (CEST)
 
 
 
=== [Homeserver bundle crashte][Homeserver bundle crashed] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130521 ca. 17:00
 
  Einde        : 20130521    17:27
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 
 
 
De fileserver is gecrashed. Na een reboot werkte alles weer.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130521 ca. 17:00
 
  End          : 20130521    17:27
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bundle
 
 
 
The fileserver crashed. After a reboot everything was back to normal.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 mei 2013 13:58 (CEST)
 
 
 
===[Fileserver stack gecrashed door defecte harddisk][Fileserver stack crashed due to failed hard disk] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130429 04:08
 
  Eind          : 20130501 09:15
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte/netwerkschijven op de Stack.
 
  Probleem      : Stack: Crash door defecte disk
 
  Oplossing    : Gebruik gemaakt van hot spare door disk uit te laten vallen en reboot
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130429 04:08
 
  End          : 20130501 09:15
 
  Affected      : Users of disk volumes/network shares on file server Stack.
 
  Problem      : Stack: Crash due to defective disk
 
  Solution      : Deactivated disk using hot spare and reboot
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:wim|Wim Janssen]] 02 may 2013 10:00 (CET)
 
 
 
=== [Homeserver bundle herstart probleem][Homeserver bundle failed reboot] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130429 06:30
 
  Einde        : 20130429 11:30
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 
 
 
 
 
De fileserver is niet goed opgekomen na de wekelijkse maandagochtend-herstart. Pas na volledig stroomloos maken van de machine kon het console benaderd worden. Middels de reddingsboot zijn alle snapshots verwijderd maar lukte de herstart niet vanwege een corrupt filesysteem. Nadat alle filesystemen gecontroleerd waren lukte het pas de machine correct op te starten. Deze acties hadden uiteindelijk een uitzonderlijk lange downtijd tot gevolg.
 
 
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130429 06:30
 
  End          : 20130429 11:30
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bundle
 
 
 
The fileserver failed to reboot during the regular Monday morning shutdown schedule. It was possible to gain access to the system console only after having removed all power from the chassis. Snapshots were removed using the rescue reboot but rebooting the machine resulted in a faulty filesystem. We were able to boot the system after all filesystems had been checked offline. These actions resulted in a unusual long downtime.
 
 
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:visser|Erik Joost Visser]] 29 apr 2013 12:00 (CET)
 
 
 
=== [Homeserver bundle herstartte niet][Homeserver bundle failed reboot] ===
 
<itemTags>medewerkers,studenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130422 06:30
 
  Einde        : 20130422 09:50
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 
 
 
De fileserver kwam niet goed op na de wekelijkse maandagochtend-herstart. Pas na een reddings-boot
 
en het handmatig verwijderen van alle snapshots startte de machine goed op.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130422 06:30
 
  End          : 20130422 09:50
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bundle
 
 
 
The fileserver failed the regular Monday morning reboot. Only after a rescue boot
 
and a manual removal of all snapshots rebooting the machine worked.
 
[/en]
 
 
 
=== [Disk server stack offline][Disk server stack offline] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130408 08:55
 
  Eind          : 20130408 09:30
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte/netwerkschijven op de Stack.
 
  Probleem      : Stack: Crash door uitgevallen disk
 
  Oplossing    : Gebruik gemaakt van hot spare door disk uit te laten vallen
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130408 08:55
 
  End          : 20130408 09:30
 
  Affected    : Users of disk volumes/network shares on file server Stack.
 
  Problem      : Stack:  Crash due to failing disk
 
  Solution    : Deactivated disk using hot spare
 
[/en]
 
 
 
=== [Disk server pile offline][Disk server pile offline] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130408 06:30
 
  Eind          : 20130408 08:15
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Pile (homedisks).
 
  Probleem      : Pile: Kernel panic tijdens wekelijkse reboot; stond te wachten in console
 
  Oplossing    : Power-cycle van het systeem
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130408 06:30
 
  End          : 20130408 08:15
 
  Affected    : Users of disk volumes on file server Pile (userhomes).
 
  Problem      : Pile: Did not shutdown properly during weekly reboot due to a kernel panic which was
 
  Solution    : Executed power-cycle of the system
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:visser|Erik Joost Visser]] 8 apr 2013 9:30 (CET)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130319 11:45
 
  Eind          : 20130319 12:14
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail
 
 
 
Vandaag bleek dat weer een Science gebruiker het Science-wachtwoord aan phishers gegeven had. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen.
 
In zo'n geval moeten we tijdelijk mailservers stoppen, terwijl we de spam aan het opruimen zijn. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130319 11:45
 
  End          : 20130319 12:14
 
  Affected      : Users of Science mail
 
 
 
Again a Science user supplied his Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
=== [File server miii geen private netwerk][File server miii no private network] ===
 
<itemTags>medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130315 17:30
 
  Eind          : 20130318 09:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van netwerkdisks van de server miii.
 
  Probleem      : Bij onderhoud (het verwijderen van een netwerk kaart) is een netwerk kabel niet correct teruggestekkerd.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130315 17:30
 
  End          : 20130318 09:00
 
  Affected    : Users of network disks of the server miii.
 
  Problem      : While performing maintenance (removing a network card) a network cable was not inserted correctly.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:wim|Wim Janssen]] 18 mrt 2013 11:11 (CET)
 
 
 
=== [Disk server pile offline][Disk server pile offline] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 20130318 06:30
 
  Eind          : 20130318 07:36
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Pile.
 
  Probleem      : Pile: Stond te wachten op interactieve input na waarschuwing (^d)
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20130318 06:30
 
  End          : 20130318 07:36
 
  Affected    : Users of disk volumes on file server Pile.
 
  Problem      : Pile: Was waiting for interactive input after reporting a warning (^d)
 
[/en]
 
 
 
=== [Netwerkproblemen door verspreiding Matlab R2013a][Network problems due to installation of Matlab R2013a] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
Begin        : 20130313 13:00
 
Eind          : 20130313 13:40
 
Getroffen    : gebruikers van het netwerk
 
 
 
Gisteren is Matlab R2013a ge&iuml;nstalleerd. Vandaag om 13:00 uur gingen allerlei servers automatisch deze 5.4 GB naar hun eigen schijf kopi&euml;ren over het netwerk. Dat zorgde voor een te grote belasting van delen van het netwerk, waar veel gebruikers last van hadden. De distributie van dit pakket zal nu gefaseerd gedaan worden, grotendeels buiten werktijd.
 
[/nl]
 
[en]
 
Begin        : 20130313 13:00
 
End          : 20130313 13:40
 
Affected      : users of the network
 
 
 
Yesterday Matlab R2013a has been installed. Today at 13:00 hours many servers started to automatically copy this 5.4 GB to their local disc. Some parts of the network were overloaded by all these copying, which made accessing the network slow for many users. The distribution of this software will now be scheduled to happen over a longer period, primarily outside of working hours.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 13 mrt 2013 18:31 (CET)
 
 
 
=== [Meer IP-nummers voor ru-wlan en Science (draadloos)][More IP-numbers for ru-wlan and Science (wireless)] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
Op maandag 4 maart 2013 om 18.00 uur wordt het aantal IP-nummers dat in de FNWI-gebouwen beschikbaar is voor ru-wlan en Science, verdubbeld. Omdat ru-wlan naar een nieuwe nummerreeks verhuist, zullen gebruikers van ru-wlan daardoor verlies van connectiviteit hebben gedurende maximaal 15 minuten.
 
Er was al een plan om ru-wlan en Science binnen de FNWI-gebouwen te vervangen door het RU-brede Eduroam en ru-wlan. Maar het gebruik van het draadloze netwerk is zo snel gegroeid, dat we niet konden wachten tot dit plan uitgevoerd zou zijn. Vorige week konden enkele gebruikers soms zelfs geen IP-nummer meer krijgen, terwijl de lease-tijd al naar 30 minuten teruggebracht was. Daarom werd deze tijdelijke maatregel toch noodzakelijk, met invoering op korte termijn.
 
[/nl]
 
[en]
 
Monday, March 4th 2013 at 18:00 hours, the number of IP numbers that is available in the FNWI buildings for ru-wlan and Science will be doubled. Because ru-wlan moves to a new range, users of ru-wlan will lose connectivity for at most 15 minutes.
 
There was already a plan to replace ru-wlan and Science within the FNWI buildings by the RU-wide Eduroam and ru-wlan, but the wireless network usage has grown so fast that we can not wait for this plan to be realized. Last week some wireless users at times could not even get an IP address, although the lease time had been brought down to 30 minutes. Therefore this temporary measure became necessary on such short notice.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 4 mar 2013 12:20 (CET)
 
 
 
=== [Korte onderbreking in deel van draadloos netwerk][Short interval in wireless network service] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
Op maandag 18 feb vanaf 18:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan een gedeelte van het wireless netwerk.
 
Daardoor kan het voorkomen dat er voor bepaalde gebruikers even geen wireless verkeer mogelijk is.
 
Het gaat om de volgende locaties:
 
 
 
FNWI kelder A1
 
FEL
 
Huygens: alleen bieb, terras achter buiten, kantine, ruimte -1.132
 
KDV1 en KDV2
 
Linnaeusgebouw
 
Logistiek Centrum
 
Mercator I
 
Mercator II, alleen begane grond en 6e verdieping
 
Mercator III, alleen 1e verdieping
 
Transitorium FNWI (ACSW en FELIX)
 
UBC
 
 
 
De werkzaamheden zullen naar verwachting niet langer dan een half uur duren.
 
[/nl]
 
[en]
 
On Monday feb 18 at 6:00 pm there will be some maintenance at the wireless network which will effect the following locations at Toernooiveld:
 
 
 
FNWI cellar A1
 
FEL
 
Huygens: Library of Science, terrace behind Huygens, cantine, room HG-1.132
 
KDV1 en KDV2
 
Linnaeus building
 
Logistic Centre
 
Mercator I
 
Mercator II, ground floor and 7nd floor
 
Mercator III, 2nd floor
 
Transitorium FNWI (ACSW and FELIX)
 
UBC
 
 
 
We expect the service will be completely available again within 30 minutes.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 18 feb 2013 10:53 (CET)
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20130212
 
  Eind          : 20130214 (voorlopig)
 
  Getroffen    : Gebruikers van Science mail, specifiek horde webmail
 
 
 
De afgelopen dagen hebben drie Science gebruikers hun Science-wachtwoord aan phishers gegeven. Daarna worden dan steeds de Science mailservers (horde webmail, smtp) door Internet-criminelen misbruikt om spam te versturen. Deze keer werd er zelfs een nagemaakte website van Horde webmail gebruikt. De grote verschillen met de echte Science horde zijn:
 
* de URL is niet binnen science.ru.nl
 
* het is geen veilige https verbinding, het slotje ontbreekt
 
* de ingevoerde loginnaam en wachtwoord komen niet uit bij C&CZ servers, maar bij Internet-criminelen.
 
 
 
In zo'n geval moeten we meestal tijdelijk horde stoppen. Ook lopen we het risico dat onze mailservers op zwarte lijsten komen, waardoor alle gebruikers problemen kunnen hebben met het versturen van mail naar buiten de RU.
 
 
 
SVP: niet zomaar klikken op een link in een e-mail !!!
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20130212
 
  End          : 20130214 (for now)
 
  Affected      : Users of Science mail, specifically of horde webmail
 
 
 
The last few days three Science users have supplied their Science password to phishers. We notice that because Internet criminals use these passwords to get into the Science mail servers (horde webmail, smtp) in order to send spam. This time they even used a fake copy of the horde Science webmail website. The big differences with the real horde Science webmail website are:
 
* the URL is not within science.ru.nl
 
* the connection is not a secure https connection, there is no lock
 
* the username and password do not arrive at C&CZ servers, but in the hands of Internet criminals.
 
 
 
PLEASE: do not naively click on a link in an e-mail!
 
[/en]
 
 
 
=== [Nieuwe Radius server voor ru-wlan en eduroam (draadloos)][New Radius server for ru-wlan and eduroam (wireless)] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
Op maandagochtend 28 januari 2013 om 8.00 uur zal door het UCI één van de  servers waarvan het draadloze netwerk van de RU gebruik maakt, worden vervangen. Deze vervanging zal enige gevolgen hebben voor gebruikers van de draadloze netwerken ru-wlan en eduroam:
 
Er zal een nieuw certificaat verschijnen bij  het verbinden. U kunt dit gewoon accepteren, waarna de verbinding zou moeten werken. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kun u het beste uw oude eduroam-  resp. ru-wlan instellingen eerst weggooien om de verbinding weer te laten werken.
 
 
 
Specifiek voor iPhone/iPad gebruikers:
 
U kunt het beste eerst uw oude eduroam- resp. RU-WLAN profiel weggooien om de verbinding zonder profiel tot stand te brengen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, bekijkt u dan de info op [http://www.ru.nl/wireless www.ru.nl/wireless] voor iPhone/iPads.
 
Zonodig kunt u daar ook een nieuw profiel downloaden.
 
[/nl]
 
[en]
 
On Monday, January 28th 2013 at 8:00 am, one of the servers that is being used by the wireless network of the RU, will be replaced. This replacement will affect you as a user of the wireless networks ru-wlan and eduroam:
 
There will appear a new certificate when connecting. You can just accept this, after which  the connection should work. If this appears not to be the case, then it’s best that you remove your old Eduroam-  respectively your old RU-WLAN settings first to activate the new connection .
 
 
 
Specifically for iPhone / iPad users:
 
We recommend that you first remove your old Eduroam- respectively your old RU-WLAN profile before activating the new connection without a profile. If that unexpectedly fails, please review the information on [http://www.ru.nl/wireless www.ru.nl/wireless] for  iPhone/iPads.
 
If necessary, you can also download a new profile from that site.
 
[/en]
 
 
 
[[Gebruiker:Mkup|Marcel Kuppens]] 17 jan 2013 10:53 (CET)
 
 
 
=== [Homeserver bundle gecrashed][Homeserver bundle crashed] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin        : 2013-01-16 ~ 13:30
 
  Einde        : 2013-01-16 ~ 14:00
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op bundle
 
 
 
Omdat de fileserver gecrashed was, moest hij herstart worden om weer beschikbaar te zijn.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 2013-01-16 ~ 13:30
 
  Einde        : 2013-01-16 ~ 14:00
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bundle
 
 
 
Because the file server crashed, it had to be rebooted.
 
[/en]
 
 
 
=== [LDAP server renewed][LDAP server vernieuwd] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Datum        : 20121214
 
  Getroffen    : Gebruikers met een Fedora desktop PC
 
 
 
Na het upgraden van een van onze LDAP servers, is gebleken dat oudere systemen met Fedora linux niet meer goed opstarten. Hier is inmiddels een fix voor toegepast. Wie hier toch tegen aanloopt wordt verzocht contact op te nemen met C&CZ.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Date        : 20121214
 
  Affected    : Users with a Fedora based desktop PC
 
[/en]
 
 
 
Older Fedora desktop PC's may experience startup problems after an upgrade of one of our LDAP servers. A fix is available and has been applied. If you still encounter this problem, please contact C&CZ.
 
 
 
=== [Mailproblemen na weggeven wachtwoord aan phishers][Mail problems after supplying password to phishers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20121116 04:45
 
  Eind          : 20121117 ca 12:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van horde webmail en gebruikers die naar o.a. hotmail.com wilden mailen
 
 
 
Horde webmail bleek wederom misbruikt te worden voor spam. Een naïeve gebruiker had het Science-wachtwoord aan phishers/spammers gegeven, waardoor dit mogelijk werd. Nadat eerst horde stopgezet is, is vrijdagochtend vroeg de login van deze gebruiker afgezet en horde weer herstart. Zaterdagochtend bleek deze kortdurende spam-outbreak toch reden geweest te zijn voor de beheerders van hotmail.com om onze uitgaande mailserver op hun zwarte lijst te zetten. Daarom hebben we zaterdagochtend deze server een ander IP-adres gegeven.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20121116 04:45
 
  End          : 20121117 ca 12:00
 
  Affected    : Users of horde webmail and users wanting to send mail to e.g. hotmail.com
 
 
 
Horde webmail again appeared to be misused for sending spam. This could happen because a naive user gave the Science password to phishers/spammers. After first stopping horde, early Friday morning we disabled the account of the naive user and restarted horde. Saturday morning it appeared that this short spam-outbreak had caused administrators of hotmail.com to add our mail server to their blacklist. Therefore we switched the IP-number of this mail server Saturday morning. 
 
[/en]
 
 
 
=== [Homeserver bundle wordt gereboot][Homeserver bundle will be rebooted] ===
 
[nl]
 
  Begin        : 2012-10-24 ~ 12:45
 
  Einde        : 2012-10-24 ~ 13:00
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 
 
 
Omdat de fileserver weigert een reservedisk te accepteren, moet het gereboot worden.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 2012-10-24 ~ 12:45
 
  Einde        : 2012-10-24 ~ 13:00
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bunlde
 
 
 
Because the file server refuses to accept a spare disk, it needs a reboot.
 
[/en]
 
 
 
=== [Homeserver bundle niet beschikbaar][Homeserver bundle unavailable] ===
 
[nl]
 
  Begin        : 2012-10-22 12:15
 
  Einde        : 2012-10-22 13:00
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers met homedirectories op de bundle
 
 
 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 2012-10-22 12:15
 
  End          : 2012-10-22 13:00
 
  Affected      : all FNWI users with a homedirectory on fileserver bunlde
 
 
 
At the moment, we are solving the problem.
 
[/en]
 
 
 
=== [Services niet beschikbaar door stroom- en netwerkstoring][Services unavailable due to power and network outage] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 2012-10-18  3h
 
  Einde        : 2012-10-18 10h
 
  Getroffen    : alle FNWI gebruikers tot 9h30 en daarna "bundle" homedirectories, draadloos, "plus" netwerkschijven en diverse websites
 
 
 
In de nacht van woensdag op donderdag heeft een stroomstoring gezorgd voor het uitvallen van netwerksystemen in de (kelder) ICT zaal.
 
Door om de UPS (Uninterruptable Power Supply) heen te werken lukte het rond 9h15 om stroom naar netwerkapparatuur te leiden.
 
Omdat de meeste servers niet zonder stroom zijn geweest, bleken deze automatisch service te verlenen na herstel van de netwerkverbindingen.
 
Alleen op de homedirectories server "bundle" was het noodzakelijk de netwerkdriver-software te herstarten.
 
Aangezien bleek dat PC's niet correct wilden opstarten hebben we verschillende websites herstart die tijdens het boot-proces worden geraadpleegd.
 
Ook draadloze apparatuur, lees smartphones, bleken niet correct te kunnen werken vanwege een split-brain situatie binnen de DHCP service.
 
Hierdoor werden IP adressen niet meer uitgedeeld en was draadloze toegang tot het netwerk niet mogelijk tot ongeveer 13h.
 
Hieraan ongerelateerd was een hardwarestoring met het RAID array van de "plus" die later in de dag verholpen is.
 
Toegang tot de volgende netwerkschijven is hersteld na de lunch voor:
 
sofie, ams*, molchem, mb*, encapson, milkun4, snn, neuropi, digicd. carta, ...
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20121018 03:00
 
  End          : 20121018 10:00
 
  Affected      : all users until 09:30; afterwards: "bundle" home directories, wireless, "plus" network shares and several websites
 
 
 
During the night of wednesday on thursday a power outage resulted in a network outage in the basement computing facilities.
 
The power was restored to the network equipment using a bypass thus circumventing the UPS at about 09:15.
 
Further checks implied that most servers had not become powerless so that most services became automatically available again.
 
Network drivers on "bundle" had to be restarted in order to get access to home directories for a large number of users.
 
Furthermore, several websites had to be restarted which made it possible for PC's to boot properly.
 
During the day, an unrelated issue with the RAID storage of "plus" has been fixed as well granting access to the following network shares:
 
sofie, ams*, molchem, mb*, encapson, milkun4, snn, neuropi, digicd. carta, ...
 
Since wireless devices were unable to acquire IP addresses, i.e. gain access to the network, a split-brain situation was diagnosed within the DHCP service which was resolved around 13:00.
 
[/en]
 
 
 
=== [Aangekondigd onderhoud: home-server "pile" down voor reboot][Announced downtime: home server "pile" down for reboot] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20121012 07:00
 
  Eind          : 20121012 09:00
 
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "pile" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 
 
 
A.s. vrijdagochtend wordt de nieuwe homeserver "pile" gepland gereboot. Er zijn problemen met de [[Backup|snapshots]], waardoor een reboot langer zou kunnen duren dan normaal. Daarom wordt dit voor a.s. vrijdag vroeg gepland.
 
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20121012 07:00
 
  End          : 20121012 09:00
 
  Affected    : Users with homedirectory server "pile" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
 
 
 
Next Friday morning, the home server "pile" will be rebooted. There are problems with the [[Backup|snapshots]], which could make a reboot take more time. Therefore we schedule the reboot for early next Friday.
 
[/en]
 
 
 
=== [Peage opwaardeerkast bij restaurant Huygens uit productie][Peage top-up unit near Huygens restaurant in maintenance] ===
 
<itemTags>studenten</itemTags>
 
[nl]
 
Om nieuwe software te testen, was de [http://www.ru.nl/peage Peage] betaalkast bij het restaurant van het Huygensgebouw tijdelijk uit productie.
 
Deze kast werd nog niet veel gebruikt, dus de overlast zou minimaal zijn.
 
Studenten die wilden opwaarderen, konden toen alleen elders op de campus terecht.
 
Zie de [http://www.ru.nl/peage Peage website], de locaties zijn hal Erasmus, hal Spinoza en hal UB).
 
[/nl]
 
[en]
 
In order to test new software, the [http://www.ru.nl/peage Peage] top-up unit near the Huygens restaurant was switched to maintenance mode.
 
This unit is not used often yet, therefore this wil not have caused problems. Students that wanted to top-up their Peage account, could do that only elsewhere on campus.  See the http://www.ru.nl/peage Peage website], locations are the halls of the Erasmus, Spinoza and Library buildings.
 
[/en]
 
 
 
=== [Eduroam inkomend werkt niet voor iPhone/iPad/iPod][Eduroam incoming doesn't work for iPhone/iPad/iPod] ===
 
<itemTags>studenten</itemTags>
 
[nl]
 
 
 
  Begin        : voorjaar 2012 (?)
 
  Eind          : 20121005
 
  Getroffen    : inkomend Eduroam-gebruikers met een iPhone/iPad/iPod
 
 
 
Het [http://www.ru.nl/uci UCI netwerkbeheer] meldt dat [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/campusbrede-systemen/eduroam/ inkomend] gebruik van [http://www.eduroam.nl Eduroam] op dit moment niet werkt voor gebruikers van een iPhone/iPad/iPod. Aan een oplossing wordt gewerkt. Eduroam inkomend betekent dat men gebruikt maakt van het draadloze netwerk van een andere instelling in de wereld, met authenticatiegegevens (login/wachtwoord) van RU of Science.
 
[/nl]
 
[en]
 
 
 
  Begin        : spring 2012 (?)
 
  End          : 20121005
 
  Affected      : incoming Eduroam users with an iPhone/iPad/iPod
 
 
 
The [http://www.ru.nl/uci UCI network management] reports that at this moment the [http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/campusbrede-systemen/eduroam/ incoming] version of [http://www.eduroam.nl Eduroam] doesn't work for iPhone/iPad/iPod. A solution is being worked upon. Eduroam incoming means that one uses the wireless network of a remote institute, with authentication (login/password) being checked by RU or Science.
 
[/en]
 
 
 
=== [Horde webmail server down door spam][Horde webmail server down because of spam] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20120925 23:05
 
  Eind          : 20120926 10:20
 
  Getroffen    : Gebruikers van horde webmail
 
 
 
Gisteravond bleek horde webmail misbruikt te worden voor spam. Een naieve gebruiker had het Science-wachtwoord aan spammers gegeven, waardoor dit mogelijk werd. Nadat eerst horde stopgezet is, is vanochtend de login van deze gebruiker afgezet en horde weer herstart.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20120925 23:05
 
  End          : 20120926 10:20
 
  Affected    : Users of horde webmail
 
 
 
Yesterday evening, horde webmail appeared to be misused for sending spam. This could happen because a naive user gave the Science password to spammers. First we stopped horde. This morning we disabled the account of the naive user and restarted horde.
 
[/en]
 
 
 
=== Disk server "Stack" offline ===
 
[nl]
 
  Begin        : 20120924 06:30
 
  Eind          : 20120924 09:35
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Stack.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20120924 06:30
 
  End          : 20120924 09:35
 
  Affected    : Users of disk volumes on file server Stack.
 
[/en]
 
 
 
=== Disk server "Plenty" offline ===
 
[nl]
 
  Begin        : 20120924 06:30
 
  Eind          : 20120924 09:00
 
  Getroffen    : Gebruikers van diskruimte op de Plenty. Onder andere de S en T disks die in de Terminalkamers worden gebruikt.
 
 
 
De machine bleef in het BIOS hangen bij de wekelijkse reboot op maandagmorgen.
 
[/nl]
 
 
 
[en]
 
  Begin        : 20120924 06:30
 
  End          : 20120924 09:00
 
  Affected    : Users of disk volumes on file server Plenty. The S and T disks that are used in the PC rooms.
 
 
 
During the weekly reboot (monday mornings), the server got stuck in the BIOS.
 
[/en]
 
 
 
=== [Aangekondigd onderhoud: home-server "pile" down voor vervanging][Announced downtime: home server "pile" down for replacement] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
  
 
[nl]
 
[nl]
  Begin        : 20120814 07:00
+
Gearchiveerde storingen zijn te vinden in het [[Storingen archief|storingsarchief]].
  Eind          : 20120814 09:00 (ca)
 
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "pile" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 
 
 
A.s. dinsdagochtend wordt de oude homeserver "pile" vervangen door een nieuwe, krachtigere server. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn.  
 
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
  Begin        : 20120724 07:00
+
Archived service interruptions can be found in the [[Storingen archief|service interruptions archive]].
  End          : 20120724 09:00 (ca)
 
  Affected    : Users with homedirectory server "pile" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
 
 
 
Next Tuesday morning, the home server "pile" will be replaced by a new, more powerful server. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [Uitgesteld: Aangekondigd onderhoud: home-server "pile" down voor vervanging][Postponed: Announced downtime: home server "pile" down for replacement] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
Het onderstaande onderhoud is uitgesteld omdat er nog een paar onduidelijkheden waren met de server, die niet op tijd opgelost konden worden. Wordt vervolgd...
 
  Begin        : 20120724 07:00
 
  Eind          : 20120724 09:00 (ca)
 
  Getroffen    : Gebruikers met homedirectory op "pile" (te zien op http://DHZ.science.ru.nl)
 
 
A.s. dinsdagochtend wordt de oude homeserver "pile" vervangen door een nieuwe, krachtigere server. Omdat de data ook nu al gesynchroniseerd wordt naar de nieuwe server, zal er niet veel downtijd zijn. De server is als het goed is erg betrouwbaar: hardware [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks#RAID-6 RAID-6], dubbele processoren en voedingen en een 5-jaar onderhoudscontract van de leverancier. De performance is o.a. verbeterd door het gebruik van hardware-RAID met een 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache schrijfcache met batterij backup].
 
 
[/nl]
 
[en]
 
The downtime below has been postponed, because we had a few questions on the new server, that could not be answered in time. To be continued...
 
  Begin        : 20120724 07:00
 
  End          : 20120724 09:00 (ca)
 
  Affected    : Users with homedirectory server "pile" (as can be seen on http://DIY.science.ru.nl)
 
 
Next Tuesday morning, the home server "pile" will be replaced by a new, more powerful server. Because the data have been synchronized with the new server, there will not be much downtime. The new server should be very dependable: hardware [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_6_replacing_RAID_5_in_enterprise_environments RAID-6], double processors and power supplies and a 5-year support contract from the supplier. The performance has improved, e.g. by using hardware RAID with a 1 GB [http://serverfault.com/questions/65096/battery-backed-write-cache write cache with battery backup].
 
[/en]
 
 
=== [Deels aangekondigd onderhoud: mailman + horde webmail server down][Partly announced downtime for mailman + horde webmail server] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20120712 09:09
 
  Eind          : 20120712 14:00 (ca)
 
  Getroffen    : Gebruikers van horde webmail en/of mailman mailinglists
 
 
Vanochtend bleek horde webmail misbruikt te worden voor spam. Enkele naieve gebruikers hadden hun Science-wachtwoord aan spammers gegeven, waardoor dit mogelijk werd. Nadat eerst uitgezocht is welke gebruikers dit precies waren en hun wachtwoord aangepast was, is besloten om meteen ook een defecte cpu-ventilator te vervangen. Daardoor zal Mailman ook getrofffen worden, van ca 13:00 uur tot ca 14:00 uur.
 
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20120712 09:09
 
  End          : 20120712 14:00 (ca)
 
  Affected    : Users of horde webmail and/or mailman mailing lists
 
 
This morning, horde webmail appeared to be misused for sending spam. This could happen because naive users gave their Science password to spammers. After we found out who the users were and had them change their password, we decide to also replace a defective cpu fan. Therefore also Mailman mailing lists will be down from 13:00 to 14:00 hours.
 
[/en]
 
 
 
 
=== [Uitgaande mailserver op zwarte lijst MS Live Hotmail][SMTP server blacklisted by MS Live Hotmail] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
  Begin        : 20120711 03:08
 
  Eind          : 20120711 14:55
 
  Getroffen    : Science mail gebruikers die mail wilden sturen naar MS-domeinen: hotmail.com, live.com, ...
 
 
Vanochtend werd gemeld dat mail vanaf smtp.science.ru.nl naar hotmail-gebruikers niet door hotmail mailservers geaccepteerd werd. We hebben geprobeerd om de hotmail beheerders dit snel te laten wijzigen, maar toen dat niet lukte onze smtp-server maar een nieuw IP-nummer gegeven, dat niet geblokkeerd is.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin        : 20120711 03:08
 
  End          : 20120711 14:55
 
  Affected    : Science mail users trying to send mail to MS-domains: hotmail.com, live.com, ...
 
 
This morning, users reported that mail from smtp.science.ru.nl to hotmail users was being bounced by hotmail. We have tried to let the hotmail administrators change this fast, but when this took too long, we changed the IP-number of our smtp-server.
 
[/en]
 
 
=== [Gepland onderhoud: fileserver in de problemen][Planned service interruption: file server with problems] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
  Begin        : 20120622 17:03
 
  End          : 20120624 19:30
 
  Affected    : stack fileservices
 
 
[nl]
 
Een van de boot-harde schijven van de fileserver stack raakte vrijdagochtend 22 juni defect. We besloten om dit na werktijd te repareren. Daarom werd om ca 17:00 uur de defecte schijf vervangen door een reserve. De schijf beschikbaar maken, het een boot-disk maken, het filesysteem restoren en het herstarten van de machine (na alle snapshots verwijderd te hebben) duurde erg lang. Toen dit vrijdagavond gedaan was, was de NFS/SMB fileservice niet actief op de gemounte filesystemen. Er was een reboot op zondagavond voor nodig om aan deze problemen een eind te maken.
 
[/nl]
 
[en]
 
A hardware failure of a boot disk of the fileserver stack was reported Friday morning June 22. We decided to repair this after working hours. Thus at approximately 17:00 the defective boot disk was removed from the machine and replaced by a spare one. Enabling the disk, making it bootable, restoring file systems and rebooting the machine (after removing all snapshots) took a lot of time. When this was resolved Friday evening, the NFS/SMB fileservice was not active on the mounted filesystems. It took a reboot Sunday evening to resolve all problems.
 
[/en]
 
 
=== [Tracelab-server poly defect][Tracelab server poly defective] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
 
[nl]
 
  Begin      : 20120621 14:12
 
  Eind        : 20120621 17:15
 
  Getroffen  : Tracelab voor gebruikers. Voor beheerders ook Prism&Deploy en de WDS-service
 
 
Een hardwarestoring van de server poly werd gerapporteerd om 2012-06-21 14:12. Na een herstart stopte de machine weer snel met werken, dus werd besloten een reservemachine in te zetten, met gebruik van de schijven van de oude server. Nadat de schijven gesynchroniseerd waren, was de machine weer beschikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin      : 20120621 14:12
 
  End        : 20120621 17:15
 
  Affected    : Tracelab for users. For administrators also Prism&Deploy and the WDS-service
 
 
A hardware failure of the server poly was reported at 2012-06-21 14:12. After a restart of the machine, it stopped working again.
 
No more recoveries were attempted and an identical spare machine was outfitted with the disks from the defective server. Disks had to be synchronized before making the machine available again.
 
[/en]
 
 
=== [Servers stroomloos][Servers without electric power] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
[nl]
 
  Begin      : 20120607 13:45
 
  Eind      : 20120607 15:30
 
  Getroffen  : e-mail en gebruikers van de fileservers bundle, heap en stack
 
 
Een stroomstoring in een rek van een serverruimte trof een aantal C&CZ
 
servers. Na een kleine twee uur was de verstoring geheel
 
verholpen.
 
Getroffen servers zijn onder andere: postvak (Science mailserver), bundle (userhomedisk), heap/stack (netwerkschijven),
 
resser/kookpunt/brievenbus/rustug (mailtransport smtp-servers)
 
[/nl]
 
[en]
 
  Begin      : 20120607 13:45
 
  End        : 20120607 15:30
 
  Affected    : e-mail and users of the fileservers bundle, heap and stack
 
 
A power failure in a rack in a server room brought some C&CZ servers down. After less than two hours all problems were dealt with.
 
Affected systems ware mainly: postvak (Science mail server), bundle (user homedisk), heap/stack (network discs),
 
resser/kookpunt/brievenbus/rustug (mail transport smtp servers)
 
[/en]
 
 
=== [Gepland onderhoud: Website-databases en misschien Linux clients][Planned Service: website-databases and maybe Linux clients] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
20 Apr 2012 17:00 - 17:15
 
 
[nl]
 
Een defecte harde schijf van een server is vervangen, maar de server moet gereboot worden om zeker te stellen dat dit reboot-bestendig is. Hierdoor zullen de MySQL-databases van ruwweg 70 websites even onbereikbaar zijn. Omdat deze server ook de Kerberos-authenticatie van Linux-clients verzorgt, kunnen Linux-clients ook even overlast ondervinden.
 
[/nl]
 
[en]
 
A defective hard disc has been replaced in a server, but the server needs to be rebooted to ensure that this is reboot proof. The MySQL database of roughly 70 websites will therefore be down for a short time. Since this server also provides the Kerberos authentication for Linux clients, Linux clients might encounter service interruptions during a short period. 
 
[/en]
 
 
=== [Windows server "plenty" met xpsoftware onbereikbaar][Windows server "plenty" with xpsoftware unavailable] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
Donderdag 7 juli om ca 13:00 werd de server "plenty" onbereikbaar. Omdat deze server o.a. de schijf "xpsoftware" voor de [[Windows_beheerde_werkplek|Windows Beheerde Werkplek PC's]] levert, hadden al die PC's er last van. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Na een herstart en controle van alle schijven was de server om 14:26 uur weer beschikbaar.
 
[/nl]
 
[en]
 
Thursday July 7, around 13.00 hours the server "plenty" could not be reached. Because this server serves the "xpsoftware" share for the [[Windows_beheerde_werkplek|Managed Windows PC's]], all these PC's had a problem. After the server was restarted and the disks had been checked, it was available again at 14:26.
 
[/en]
 
 
 
=== [Downtijd Science servers: zondag 3 juli, 09:00 - 12:00 uur][Downtime Science servers: Sunday July 3, 09:00 - 12:00 hours] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
Om de koeling van een serverruimte te verbeteren, hebben we besloten om op zondagochtend 3 juli drie rekken met Science servers enkele meters te verplaatsen. Hiervoor moeten veel servers tijdelijk stroomloos gemaakt worden. Daardoor zullen diverse services op 3 juli vanaf 9:00 uur enige tijd onbereikbaar zijn. We verwachten dat de downtijd voor servers met veel verschillende gebruikers om 10:00 uur over is. Het cn-rekencluster zal naar verwachting om 12:00 uur weer compleet operationeel zijn.
 
 
Het gaat om de servers/services:
 
 
fileservers: plenty/pile/bundle met shares als:
 
              amsbackup2 bbb-priv botany bsweet comsol exoarchief gi3 hfml-data ifl iris
 
              lambiek mestrelab mi1/2/3 molchem2 molphtec morph multimedia olsen pcb planthgl
 
              sdisk share snn2 spmdata1 tdisk tece temp wallpaper xpcursus xpsoftware
 
potkast: films via Blackboard
 
ts2: Windows Terminal Server
 
lilo1: Linux Login Server, alternatief: lilo/lilo2
 
cn-rekencluster
 
horde webmail
 
License server voor: Comsol
 
 
Met excuses voor de overlast<br>
 
C&CZ
 
[/nl]
 
[en]
 
In order to improve the cooling of a server room, we plan to move three racks of Science servers a few meters on Sunday morning, July 3. We will have to switch off a lot of servers temporarily. Therefore several services will be unavailable some time starting July 3, 09:00 hours. We expect the downtime will last until 10:00 hours for servers with a lot of different users. The cn compute cluster will probably be fully operational again at 12:00 hours.
 
 
The servers/services affected are:
 
 
fileservers: plenty/pile/bundle with shares like:
 
              amsbackup2 bbb-priv botany bsweet comsol exoarchief gi3 hfml-data ifl iris
 
              lambiek mestrelab mi1/2/3 molchem2 molphtec morph multimedia olsen pcb planthgl
 
              sdisk share snn2 spmdata1 tdisk tece temp wallpaper xpcursus xpsoftware
 
potkast: films via Blackboard
 
ts2: Windows Terminal Server
 
lilo1: Linux Login Server, alternative: lilo/lilo2
 
cn compute cluster
 
horde webmail
 
License server for: Comsol
 
 
With apologies for the inconvenience<br>
 
C&CZ
 
[/en]
 
 
[[Gebruiker:Petervc|Peter van Campen]] 22 jun 2011 09:57 (UTC)
 
 
=== [Netwerkstoring 22 juni 10:55-11:30][Network outage June 22, 10:55-11:30] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
Vanochtend is in netwerkknooppunt Huygens Zuid een UPS (batterij stroomvoorziening)
 
uitgevallen, waardoor een aantal netwerkswitches stroomloos raakten. Hierdoor verloren gebruikers in Huygens vleugel 1 en spin-off bedrijven verbinding met het netwerk. Na het bypassen van de UPS was alles om 11:30 uur weer in bedrijf. Naar de exacte oorzaak van de uitval wordt nog gespeurd.
 
[/nl]
 
[en]
 
This morning, in the network hub for Huygens South a UPS (battery power supply) went down, which made a set of network switches loose power. Because of this, users in Huygens wing 1 and spin-off companies lost their connection to the network. After bypassing the UPS, everything was up and running again at 11:30. We are still searching for the exact origin of this outage.
 
[/en]
 
 
=== [SSH keys anders voor nieuwe loginservers][New SSH keys for new login servers] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers</itemTags>
 
[nl]
 
De LInux LOgin server <b>lilo</b> is vervangen. De naam wijst nu naar de nieuwe machine <b>lilo2</b>, omdat die sneller is dan de andere login server <b>lilo1</b>. Het is daarom begrijpelijk dat men eenmalig de veranderde SSH-sleutel van <b>lilo</b> moet accepteren.
 
[/nl]
 
[en]
 
The LInux LOgin server <b>lilo</b> has been replaced. The name now points to the new machine <b>lilo2</b>, because that one is faster than the other login server <b>lilo1</b>. Therefore it is quite normal to accept once the new SSH-key.
 
[/en]
 
 
=== [Aangekondigd onderhoud: Beperkte computerservices][Planned Service: Limited computer services] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
12 Feb 2011 7:00 - 11:00
 
 
[nl]
 
In onze centrale computerzaal wordt een nood-koelsysteem geinstalleerd. De koeling van de zaal zal daarvoor uitgeschakeld moeten worden waardoor een flink deel van de computer-systemen in deze ruimte uit moet.  Dit omvat o.a. de cluster-nodes cn00 t/m cn53 en een groot deel van de web- en file-servers (netwerkdisks).  Gebruikers moeten rekening houden met zeer beperkte server-voorzieningen. We proberen alle home directory's en de mail-service in de lucht te houden.  Neem eventueel [[contact]] op met C&CZ voor details over de impact.
 
[/nl]
 
[en]
 
A backup cooling system will be installed in our main computer room. Therefore the air conditioning system must be switched off, which means that most of the computer facilities in this room must be shut down. This includes the cluster nodes cn00 through cn53 and many of the web- and file- (network share) servers.  It is advised to expect a very limited service level.  We will try to keep all home directories and the mail system available. For detailed information about the impact please [[contact]] C&CZ.
 
[/en]
 
 
=== [Printer lp5][Printer lp5] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
24 Jan 2011 - 11 Mar 2011
 
 
[nl]Printer lp5 is verhuisd naar ruimte HG00.089. Momenteel is de printer niet beschikbaar omdat de voeding niet functioneert.[/nl]
 
[en]Printer lp5 has been moved to HG00.089. You can't use this printer at the moment, there's a problem with the power supply unit.[/en]
 
 
=== [Storing vaste telefonie][Fixed phone problem] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
7 Mrt 2011
 
 
[nl]Bepaalde (soms wisselende) vaste telefoons op de RU zijn niet bereikbaar momenteel. Aan een oplossing wordt gewerkt. Het probleem hangt samen met de overstap naar IP-telefonie. Mobiel telefoonverkeer en Skype zijn wel mogelijk[/nl]
 
[en]You can't reach certain fixed phones at the university right now, mobile phones and Skype do work ok though.
 
[/en]
 
 
=== [Mailserver op blacklists][Mailserver blacklisted] ===
 
<itemTags>studenten,medewerkers,docenten</itemTags>
 
4 Feb 2011 9:00 - 12:00
 
 
[nl]
 
Na een geslaagde phishing attack, is een van onze mailservers de hele nacht druk bezig geweest spam te versturen. Hierdoor zijn we op verschillende blacklists terecht gekomen. Momenteel geeft dat vooral problemen met afleveren van mail op @hotmail en @live adressen.
 
[/nl]
 
[en]
 
One of our mail servers has been sending loads of spam after a successful phishing attack. Since then, our server has been blacklisted on several domains. Currently this affects the delivery of email to @hotmail and @live addresses.
 
[/en]
 
 
 
 
<endFeed />
 
 
  
 
[[Categorie:Storingen|Recente storingen]]
 
[[Categorie:Storingen|Recente storingen]]

Latest revision as of 17:17, 23 September 2022


Standard RU IT maintenance windows

The ISC announces the IT maintenance windows for the current academic year in time.

Report a problem

Use this form to report less urgent problems. For urgent problems, call 20000 (helpdesk).

Current Service Interruptions and Planned Maintenance

Friday September 23 18:30-22:30 RU firewall maintenance

 Begin     : 2022-09-23 18:30
 End      : 2022-09-23 22:30
 Affected   : connection campus/internet (18:30-20:30) and central RU-servers (19:30-22:30)

ILS network management announced: Friday September 23 18.30 – 22.30 network maintenance is carried out on the DMZ and SRV firewalls. Connectivity interruptions of 20 to 40 seconds are expected. In case of problems, interruptions of 5 to 10 minutes might occur.

Eduroam: Tuesday September 27 23:30 1 hour down for maintenance

 Begin     : 2022-09-27 23:30
 End      : 2022-09-28 00:30
 Affected   : Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o.

ILS network management announced: Tuesday September 27 23:30 maintenance is carried out on the Eduroam wireless network in FNWI buildings a.o. In most cases connectivity will be interrupted for at least 30 and at most 60 minutes.Recently Resolved Service Interruptions and Maintainance

To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the CPK mailinglist.

Network switches failed after a power failure on campus

 Begin:   2022-09-22 12:20
 End:    2022-09-22 18:30
 Affected: Users of the network and phones

A few campus-wide dips in the power supply made network and telephony unusable for about 15 minutes, except in server rooms where UPSs guarantee the power supply. Because 7 modules of desktop switches in Huygens/HFML/Felix had become defective, several hundred network outlets will only have worked again after the relevant switch module had been replaced.

Network failure datacenter

 Begin     : 2022-09-04 16:00
 End      : 2022-09-05 11:00
 Affected   : many links of FNWI servers

Still unclear what the cause is, several links are strongly degraded. Update: A defective switch has been replaced.

Saturday May 14 adjacent buildings (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minutes without network

 Begin     : 2022-05-14 09:00
 End      : 2022-05-14 10:00
 Affected   : all network outlets in Mercator, Proeftuin and Logistiek Centrum will be down for max. 5 minutes

RU/ILS network management will switch to new hardware. This will lead to a network interruption of at most 5 minutes.

Coma, coma01 and coma46 network problem

 Begin     : 2022-05-03 13:47
 End      : 2022-05-03 14:55
 Affected   : Users of coma, coma01 en coma46

This afternoon three coma nodes lost their network because of an incorrect network configuration. They must have shown intermittent network problems earlier. It took us some time to find out what caused this network problem, but when found, it was easy to fix.

Astro.ru.nl DNS(SEC) service down

 Begin     : 2022-04-28 12:02
 End      : 2022-05-13 13:00
 Affected   : Users wanting to communicate with of from astro.ru.nl

During the regular change of DNSSEC keys that secure DNS traffic, an incorrect key was introduced in the external DNS of ru.nl for astro.ru.nl. This made astro.ru.nl disappear from the internet. This error was partly corrected 2022-05-02 at ca. 14:00 hours, but the automatic process used an not accepted encryption. It took ILS until 2022-05-22 to correct that by hand after we eventually noticed the error. Because the DNS answer that astro.ru.nl doesn't exist may be cached for 24 hours, the problem was not completely over until 2022-05-13 13:00. The main problems for users were that mail from an @astro.ru.nl address bounced.

SUSE Linux 15.3 Eduroam doesn't work with U- or s-number, but does with Science account

 Begin     : 2022-02-14
 End      : ?
 Affected   : Eduroam users with SUSE Linux 15.3

February 14, ILS switched off antique versions of TLS (1.0 and 1.1) for the Eduroam authentication on ILS LDAP servers. From then on, SUSE Linux 15.3 clients can't authenticate with U- or s-number. They only have TLS1.2 and the ILS servers offer TLS1.3 first, after that an error occurs. By using the Science-account to authenticate, these users succeed in connecting to Eduroam.

Network switch of Astro Coma cluster down

 Begin     : 2022-02-22 13:10
 End      : 2022-02-22 15:47
 Affected   : Users of the Coma compute cluster

The network switch of the Coma cluster seems to be broken, all attached nodes are separated from the rest of the network. We'll replace the switch a.s.a.p. and (let) analyze the problem after that.

Interrupted link to new datacenter switches

 Begin     : 2021-12-15 12:45
 End      : 2021-12-15 13:42
 Affected   : all 25 gigabit connected machines (shares, websites, clusternodes)

Due to human error, the connection between the new datacenter switches and the central router was interrupted.

vmhost07 poweroff

 Begin     : 2021-12-02 13:10
 End      : 2021-12-02 13:20
 Affected   : Users of one of services mentioned

Vmhost07 was accidentally shut down. Cause: human error.

labservanttest
neurotech2
printvm
msql01
indicoimapp
ldap2
eftw
jupytervm

Ceph storage expansion caused performance issues

 Begin     : 2021-11-16
 End      : 2021-11-17
 Affected   : users of Ceph filesystems and websites on webvm01

As a result of the expansion of the Ceph storage cluster, the cluster had performance and availability issues. The problems were resolved this morning.

Server room network switch powerless

 Begin     : 2021-10-12 11:50
 End      : 2021-10-12 12:05
 Affected   : Users of one of the many servers behind this switch

Two modules of an important switch in the main C&CZ server room lost power during the preparation of planned maintenance. This disconnected ca. 75% of the servers in the room from the network. Moving the modules to new PDU's kimited the downtime to ca. 15 minutes.

License server problem

 Begin     : 2021-10-11 04:40
 End      : 2021-10-11 08:26
 Affected   : Users of one of the licenses of this server

An error in the management software prevented all license processes from starting correctly at the reboot of the license server. After fixing this error, all licenses were available again.

Fileserver 'flock' overloaded

 Begin     : 2021-09-17 14:30
 End      : 2021-09-17 15:30
 Affected   : Users of one of the 

Course software that had been tested caused an overload of the fileserver when it was used by 100 students. The performance of the fileserver was impaired for all users of network shares of this server.

VPN onbereikbaar

 Begin     : 2021-04-24
 End      : 2021-04-26 09:35
 Affected   : VPNsec users

A broken PDU has offlined a switch, which has caused the VPN server to be unreachable (and several other things, which don't affect users).

Central E-mail/Calendar disruption (exchange)

 Begin     : 2021-04-14  09:30
 Eind     : 2021-04-14  13:30
 Getroffen   : All users of Exchange (e-mail and calendar)

Due to an emergency maintenance, the central microsoft exchange server is unavailable for 4 hours. This may also affect systems that are dependent on exchange. E-mail and calendar functionality is expected to be restored when the maintenance is done around 13:30 Today.

Ceph problem

 Begin     : 2021-03-24 19:00
 End      : 2021-03-24 21:00
 Affected   : users with ceph based filesystems

During a routine upgrade of ceph, a bug in the latest version manifested itself and made the ceph manager unreachable. After aborting the upgrade and with help from the ceph-users mailinglist, everything became available again using a workaround.

Windows 7 computers disabled in B-FAC domain

 Begin     : 2021-03-24
 End      : after upgrade to other OS
 Affected   : users of Windows 7 in the B-FAC domain

Because of security issues the last remaining Windows 7 machines wil be disabled, effective 24-03-2021, as member of the Active Directory Domain B-FAC. Please upgrade these computers to a more up-to-date OS. See also previous announcements on Windows 10 and the end of Windows 7.

Lilo7 restart

 Begin     : 2021-03-17 21:00
 End      : 2021-03-17 21:15
 Affected   : users of lilo

To change the network of lilo7, we need to reboot this loginserver. If you want a stable connection to a loginserver during this downtime, please use lilo6 or the soon to be taken down lilo5. For more info see the page on C&CZ loginservers.

Host of several virtual servers broken: Roundcube, websites and others

 Begin     : 2021-03-05 07:45
 End      : 2021-03-05 09:40
 Affected   : users of the virtual servers: Roundcube, websites with databases on this server, ...

Yesterday the SSD bootdisk of this VM host reported the first problems. This morning this had the effect of stopping all VMs running on this host. By moving the VMs to a different VM host, the problem has been solved. We will investigate how to best prevent this problem in the future or lessen its impact.

Lilo6 down

 Begin     : 2021-02-25 17:30
 End      : 2021-03-04 16:45
 Affected   : users of lilo

As of Thursday afternoon, the lilo6 is down due to hardware issues. Because lilo6 was the default linux login server (lilo referred to lilo6), this affected many users of lilo. The impact is limited, because we have alternative lilo's, namely lilo5 and lilo7. As of March 1st lilo now refers to lilo7, ssh will warn about DNS SPOOFING, which is due to the difference host keys for lilo7
ECDSA SHA256:si3g2elo5m6TShx3PjX0+vF50pZ8NK/iXz/ESB+ZeP0

Major RU network maintenance Saturday Feb. 27 08:00-20:00

 Begin     : 2021-02-27 08:00
 End      : 2021-02-27 20:00
 Affected   : users of the RU network or services

The ISC announced that Saturday February 27 08:00-20:00 major RU network maintenance work will be carried out. This will mean that all RU services will be unavailable several times for at most an hour. This concerns all RU services including those of FNWI/C&CZ: e-mail, VPN, wifi, BASS, OSIRIS, Brightspace, Syllabus+, Corsa, etc.

DNS problems from outside with ru.nl

 Begin     : 2021-02-21 07:10
 End      : 2021-02-23 14:30 (?)
 Affected   : everyone trying to access something in ru.nl from off-campus.

The central DNS servers for ru.nl for external requests had problems, because they received too many requests, which resulted in science.ru.nl and others not being found. DNS names within ru.nl then will not resolve to an IP address. We enlarged some TTLs (Time-To+lives) to try to lessen the problem. These small TTLs were meant to be able to move a service to a new server in case of problems, but now they just make the problem bigger. After starting VPN you won't notice this problem, because the internal DNS servers that you use then are not affected. Changes to the RU DNS servers hopefully lessened or removed the problems as of 2021-02-23 14:30.

DNS broken for subdomains of ru.nl

 Begin     : 2021-02-11 ~11:15
 End      : 2021-02-11 ~13:00
 Affected   : everyone trying to resolve *.science.ru.nl *.astro.ru.nl etc.

DNS-servers for ru.nl did not serve information about subdomains such as science.ru.nl. Thus no DNS-name will resolve to an IP address at FNWI. A workaround is to use as DNS servers: 131.174.224.4 en 8.8.8.8. If you try to connect to a service for the first time after ca 11:15, you'll get an error like: "No such domain" or "Cannot resolve". Restarting RU DNS servers at 12:45 may have fixed the problem. Without a real explanation, the problem went away after a few hours.

Gitlab upgrade

 Begin     : 2021-02-07 04:00
 End      : 2021-02-07 12:50
 Affected   : GitLab and Mattermost users

Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.

Science VPNsec disruption

 Begin     : 2021-02-03 13:00
 End      : 2021-02-03 14:02 (for Apple macOS/iOS last fix on February 10)
 Affected   : Users of Science VPN

The expiration date of the certificate of our VPNsec service was apparently not yet checked regularly. This made it possible for the certificate to expire. We put a new certificate into place within an hour. Of course we will check this certificate regularly from now on. For Apple/Mac we needed to construct a new mobileconfig, this took some time, because in the meantime RU had moved to a different Certificate Authority. For Apple macOS this was ready at the end of Feb. 4, with a new installation procedure. For Apple iOS (iPhone/iPad) the old profile has to be deleted and a new mobileconfig has to be installed.

DIY temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-25 07:15
 End      : 2021-01-25 07:45
 Affected   : Users wanting to manage their science account

Due to a management operation (planned around this time), the DIY website was unusable. Since the time was very early, it's expected nobody was inconvenienced by this temporary unavailability.

Science smtp service temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-22 10:00
 End      : 2021-01-22 10:30
 Affected   : Science mail users wanting to send mail

A configuration change unwantedly made the smtp service unusable. When we noticed this, it was repaired immediately.

Very long mail aliases temporarily not usable

 Begin     : 2021-01-21 15:52
 End      : 2021-01-22 09:55
 Affected   : Science mail aliases of more than 1024 characters

A configuration change had as unwanted effect the disappearance of all very long mail aliases. When this was reported next morning, it was repaired immediately.

Switch crash; gitlab+mattermost, licenses and DHZ

 Begin     : 2021-01-07 ~14:30
 End      : 2021-01-07 ~15:00
 Affected   : GitLab and Mattermost users, Licenses, DHZ (diy)

Due to a simple management command the switch (as-ak008-04) crasht and had to be reset manually. The switch sits between the network and servers for gitlab+mattermost, licenses and the database for DHZ(diy).

Gitlab upgrade

 Begin     : 2020-11-27 04:00
 End      : 2020-11-27 ~08:00
 Affected   : GitLab and Mattermost users (including PEP)

Services will not be available for a while because of a GitLab and Mattermost upgrade.

Eduroam problem on campus

 Begin     : 2020-07-10 evenng
 End      : 2020-07-10 evening
 Affected   : Eduroam users on campus

The ISC announced: For security reasons, the certificate of the wifi server will be replaced in the evening of Friday, July 10. This has consequences for connecting your mobile device to Eduroam when you’re on campus:

• If you get the message that you have to accept the new certificate to use eduroam, choose 'yes'. You can then use eduroam again;

• If you don't get this message and can't connect to Eduroam, choose the wireless network 'eduroam-config'. Accept the terms and conditions. Follow the instructions to reinstall Eduroam.

More information can also be found at www.ru.nl/ict-uk/eduroam (you will need an internet connection for this).

If you have any questions, please contact the ICT Helpdesk (024 - 36 22222).

RU mail erroneously in Spam folder

 Begin     : 2020-03-25 17:52
 End      : 2020-07-07 13:13
 Affected   : FNWI employees with Science mail

March 25, a rule "2020 Radboud Universiteit" was added to the Science spamfilter. Recently, this matched RU-central mailings. Therefore RU-wide mailings from e.g. the RU Board and Radboud Recharge have erroneously been delivered in the Spam folder of Science emplyees. The Science spamfilter tries to fight spam and phishing, this is partly manual work in which errors can't be excluded. C&CZ apologizes for the inconvenience this has caused.

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-18 15:45
 End      : 2020-06-18 16:25
 Affected   : Users of various websites.

Several parts have been replaced. We assume the problem, that occurred twice, is now resolved. For dual-boot pcs, the boot menu was served by an alternative method during the repair.

Science radius disruption

 Begin : 2020-06-17 11:11
 End  : 2020-06-17 11:56

Affected : Users of Science VPN and Eduroam based on science account

The certificate of the LDAP servers has been replaced this morning, this has also changed the certificate chain. The radius server uses LDAP as authentication backend and in the radius configuration the certificate chain had to be changed too. This was initially overlooked. Radius is the authentication mechanism used by all VPN servers and Eduroam

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-17 03:38
 End      : 2020-06-17 08:52
 Affected   : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served by a website) and various websites.

The server went down in the same way as the previous time (3rd of June 2020). The cause is most likely a system board problem. This part will be replaced Tomorrow by a support engineer.

Webserver 'havik' offline

 Begin     : 2020-06-03 06:30
 End      : 2020-06-03 10:12
 Affected   : Users of dual boot PC's (the dual-boot menu is served

by a website) and various websites.

The server couldn't be reached after the scheduled weekly reboot, not even on its management interface. Because also C&CZ employees work from home and the interruption didn't get enough urgency fast enough, the interruption lasted too long, apologies for that. The support partner has been contacted and the server has been updated, but the origin of the problem is still unclear. We will also look at making these services more redundant or more easily movable to a different server.

CN00 Slurm master ubuntu 16.04 down

 Begin     : 2020-05-18 09:50
 End      : 2020-05-19 12:15
 Affected   : slurm on ubuntu 16.04 (cn07)

Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running. When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.

Sperwer Database server storing

 Begin     : 2020-05-18 06:30
 End      : 2020-05-18-10:00
 Affected   : various websites and slurm

Due to a failed BIOS upgrade, the hardware of the database server appears to be bricked. We transfered the disks to another machine (cn00) and all database services are now up again, at the cost of not having cn00 running. When the hardware is working well again, we will swap it all back and restore the original situation.

Update May 19th, 12:15 : hardware fixed, situation back to the original state.

Science VPN disruption

 Begin     : 2020-05-06 05:00
 End      : 2020-05-06 08:00
 Affected   : Users of Science VPN

Unexplained crashes starting around 5am on the host system. System offline at around 6am. After a hard reset around 08:00, all seems to be all right again.

Science datacenter network problem

 Begin     : 2020-04-30 12:08
 End      : 2020-04-30 21:44
 Affected   : Users of Ceph storage and a few new compute clusternodes

A broken transceiver caused flapping af a 100 Gb/s connection between two C&CZ datacenters. Hours later the flapping increased, which took down the complete redundant new connection between the two server rooms. When this was noticed, a workarpound was found quickly by shutting down the interface with the broken transceiver. With this the connection was restored. De broken transceiver has been replaced thanks to a swift action from our supplier. Now we have these spare parts ready to use. We asked the supplier whether a configuration change will make the connection more redundant, that just one broken transceiver will not take down the connection.

Jitsi.science.ru.nl not working properly

 Begin     : 2020-04-19 15:00
 End      : 2020-04-20 11:40
 Affected   : Users of jitsi.science.ru.nl

Due to performance tuning having gone wrong the jitsi.science.ru.nl conference rooms cannot be joined by more than one person at the moment. Solved by reinstalling server.

Mailserver certificate problem

 Begin     : 2020-04-13 14:00
 End      : 2020-04-13 14:35
 Affected   : Users Science mail

The new certificate of the Science mailserver hadn't yet been placed in the right place. The expiration of the old certificate caused a problem for Science mail users, that was resolved by replacing the old certificate.

Problems with a virtual host

 Begin     : 2020-02-18 05:30
 End      : 2020-02-18 09:08
 Affected   : Users of mx3, smtp3, crestron, gitlab (PEP), goudsmit, msql01 and labservanttestvm.

The virtual machine host 'oscar' could not boot. Again, a broken LVM snapshot caused the problem.

Archived service interruptions can be found in the service interruptions archive.