Rdesktop

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Als u linux machine of een mac met rdesktop gebruikt is waarschijnlijk het onderstaande een mogelijke oplossing:

cd ~
mv .rdesktop .rdesktop.opzij
mkdir .rdesktop
chmod 500 .rdesktop