Rdesktop

From Cncz
Revision as of 12:00, 6 January 2011 by Wim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Als u linux machine of een mac met rdesktop gebruikt is waarschijnlijk het onderstaande een mogelijke oplossing:

cd ~
mv .rdesktop .rdesktop.opzij
mkdir .rdesktop
chmod 500 .rdesktop