Quota bekijken

From Cncz
Revision as of 16:57, 19 October 2007 by Remcoa (talk | contribs) (Faq quota bekijken hernoemd naar Quota bekijken)
Jump to navigation Jump to search

Quota bekijken

Inloggen terwijl je over quota bent

Op Unix/Linux werkplekken kan men het commando quota -v gebruiken. Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is, kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de Properties te bekijken, zien hoeveel ruimte er nog is binnen de persoonlijke quota.

Dit zegt dus niets over de fysieke ruimte op de schijf waar allerlei gebruikers-homedirectories samen staan. Vanaf een PC ergens op het Internet kan men met een SSH-client, bv. putty, inloggen op een login server. Kies de solost (voor studenten) of de solo (voor medewerkers). Op deze machines kun je ook met quota -v je quota bekijken.

Unix

Commando's om te bepalen wat je quota op dit moment is:

 quota -v

Je ziet nu regels zoals

Disk quotas for pim (uid 207):
Filesystem   usage quota limit  timeleft files quota limit  timeleft
/home/studgrp 49585 50000 60000        4901  5000  6000
usage
Dit is de hoeveelheid diskruimte die je op dit moment in gebruik hebt.
quota
Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
Onder Windows is dit een harde grens.
limit
Dit is de hoeveelheid disk ruimte die je maximaal kunt gebruiken.
timeleft
De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit)
files
Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
quota
Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
Onder Windows is dit weer een harde grens.
limit
Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
timeleft
De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).

Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt: Ga eerst naar de wortel van je eigen stukje disk

 cd
 pwd

Je behoort nu een regel te zien in de vorm /home/groep/loginnaam. Typ nu het volgende commando in:

 du -dsk .??* * | sort -n

Er verschijnt een lijst, gesorteerd op omvang, met bestanden en folders met daarbij aangegeven de hoeveelheid ruimte die ingenomen wordt.

Opruimen kan met de commando's rm, dit commando verwijdert 1 bestand, rmdir, dit verwijdert een folder (mits leeg). Met de commando's

 man rm
 man rmdir

krijg je uitgebreide informatie over die commando's.

Windows XP

Als je met de rechtermuisknop klikt op de H:-schijf, en dan kiest voor Properties, dan zie je je quota. Je ziet niet hoeveel ruimte er op de harde schijf van de server nog is, maar alleen de ruimte ingenomen door en nog vrij voor jouw eigen data op je eigen H:-schijf (binnen je homedirectory).

NOT_YET_TRANSLATED