Difference between revisions of "Quota bekijken"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag innemen (bv. op je eigen H:-schijf/home-directory)
+
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 +
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
 +
H:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
 +
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 +
ieders mailbox te limiteren.
  
= Windows XP =
+
= Windows =
  
Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is, kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de <tt>Properties</tt> te bekijken, zien hoeveel ruimte er nog is binnen de persoonlijke quota.
+
Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is,
 +
kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de
 +
<tt>Properties</tt> te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
 +
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
  
 
= Unix =
 
= Unix =
Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen wat je quota op dit moment is:
+
 
 +
Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen
 +
wat je quota op dit moment is:
  
 
   <tt>quota</tt>
 
   <tt>quota</tt>
  
Op Solaris werkplekken moet worden gebruikt:
+
Op Solaris werkplekken is het commando:
  
 
   <tt>quota -v</tt>
 
   <tt>quota -v</tt>
  
De -v optie zorgt ervoor dat van alle op dat moment aangekoppelde disk de quota wordt opgevraagd en daardoor kan het veel tijd kosten.
+
Zonder de -v optie rapporteert <tt>quota</tt> alleen over filesystemen waar
 +
de gebruiker over quota is.  Het commando rapporteert over alle gemounte
 +
filesystemen dus het kan veel tijd kosten.
  
Je ziet nu regels zoals
+
Je ziet nu regels zoals:
  
  Disk quotas for pim (uid 207):
+
  Disk quotas for mijnlogin (uid 207):
  Filesystem     usage quota limit    timeleft  files  quota  limit    timeleft
+
  Filesystem       usage   quota   limit    timeleft  files  quota  limit    timeleft
  /home/studgrp 49585 50000  60000               4901  5000  6000
+
  /home/mijnlogin  491585  500000 600000              24901 50000  60000
  
; usage
+
; usage: Dit is de hoeveelheid diskruimte in kbytes die je op dit moment in gebruik hebt.
: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je op dit moment in gebruik hebt.
+
; quota: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
; quota
+
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.<br /> Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.<br /> Onder Windows is dit een harde grens.
+
: Onder Windows is dit een harde grens.
; limit
+
; limit: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je maximaal kunt gebruiken.
: Dit is de hoeveelheid disk ruimte die je maximaal kunt gebruiken.
+
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
; timeleft
+
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit). Als je in deze situatie een file schrijft (nieuw of oud) bestaat het risico dat er data verloren gaat.
: De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.<br /> Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit)
+
; files : Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
; files
+
; quota : Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
: Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
+
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
; quota
+
: Onder Windows is dit weer een harde grens.
: Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.<br /> Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.<br /> Onder Windows is dit weer een harde grens.
+
; limit : Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
; limit
+
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
: Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
+
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
; timeleft
 
: De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.<br /> Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
 
  
 
=== Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt ===
 
=== Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt ===
  
Ga eerst naar je eigen stukje disk
+
Ga eerst naar je eigen home directory
  
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
  
Je behoort nu een regel te zien in de vorm <tt>/home/groep/loginnaam</tt>. Typ nu het volgende commando in:
+
Het <tt>pwd</tt> commando behoort iets te laten zien als <tt>/home/groep/mijnlogin</tt>
 +
of <tt>/home/mijnlogin</tt>. Typ nu het volgende commando in:
  
 
   <tt>du -dsk .??* * | sort -n</tt>
 
   <tt>du -dsk .??* * | sort -n</tt>
  
Er verschijnt een lijst, gesorteerd op omvang, met bestanden en folders met daarbij aangegeven de hoeveelheid ruimte die ingenomen wordt.
+
Er verschijnt een lijst, gesorteerd op omvang, met bestanden en folders met daarbij
 
+
aangegeven de hoeveelheid ruimte in kbytes die ingenomen wordt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]

Revision as of 17:32, 10 December 2008

Your personal quota only determine the amount of disk space your own data may occupy and the number of files and folders/directories you may have on your H:-disk / home directory. Quotas may be active on other disks as well, but not all disks have quotas. The mail servers also use quotas to limit the disk space of each user's mailbox.

Windows

On Windows desktops where the home directory is available as H: disk right click on the H: disk, then choose Properties to view the amounts of used and available personal disk space in kbytes.

Unix

On Linux systems use the following command to view the personal quota and current disk usage:

 quota

On Solaris systems use the command:

 quota -v

Without the -v flag the quota command only reports about file systems where the user is over quota. The command may take a while to complete because it reports about all mounted file systems.

The output will show lines like:

Disk quotas for mylogin (uid 207):
Filesystem   usage  quota  limit  timeleft files quota limit  timeleft
/home/mylogin 491585 500000 600000       14901 50000 60000
usage
The amount of disk space in kbytes currently in use.
quota
The maximum amount of disk space available for you.
On Unix systems you may exceed your quota temporarily (upto 7 days).
For Windows however this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
timeleft
The time left to get below your quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again. There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
files
The number of files currently owned by you.
quota
The maximum number of files and folders you can have.
On Unix systems you may exceed your file quota temporarily (upto 7 days).
Again for Windows this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum number of files and folders you can have.
timeleft
The time left to get below your file quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.

How to determine what your disk space is used for

On a Unix login server go to your home directory

 cd
 pwd

The pwd command will show something like /home/group/mylogin or /home/mylogin. Now type the following command:

 du -dsk .??* * | sort -n

This will produce a list of the files and folders in your home directory each preceeded by its size in kbytes, sorted by size.

On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used in each folder by right clicking it and selecting Properties.