Difference between revisions of "Quota bekijken"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
 
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
H:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
+
U:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
 
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 
ieders mailbox te limiteren.
 
ieders mailbox te limiteren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Your personal quota only determine the amount of disk space your own data
 +
may occupy and the number of files and folders/directories you may have
 +
on your U:-disk / home directory.  Quotas may be active on other disks as
 +
well, but not all disks have quotas.  The mail servers also use quotas to
 +
limit the disk space of each user's mailbox.
 +
[/en]
  
= Windows =
+
== Windows ==
  
Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is,
+
[nl]
kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de
+
Op Windows werkplekken waar de home-directory als U:-schijf aangekoppeld is,
<tt>Properties</tt> te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
+
kan met door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en dan de
 +
<tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>) te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
 
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
 
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk
 +
right click on the disk, then choose <tt>Properties</tt> to view
 +
the amounts of used and available personal disk space in kbytes.
 +
[/en]
  
= Unix =
+
== Unix ==
  
Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen
+
[nl]Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen wat je quota op dit moment is:[/nl]
wat je quota op dit moment is:
+
[en]On Linux systems use the following command to view the personal quota and current usage:[/en]
  
 
   <tt>quota</tt>
 
   <tt>quota</tt>
  
Op Solaris werkplekken is het commando:
+
[nl]
 
 
  <tt>quota -v</tt>
 
 
 
Zonder de -v optie rapporteert <tt>quota</tt> alleen over filesystemen waar
 
de gebruiker over quota is.  Het commando rapporteert over alle gemounte
 
filesystemen dus het kan veel tijd kosten.
 
 
 
 
Je ziet nu regels zoals:
 
Je ziet nu regels zoals:
  
Line 34: Line 42:
 
  /home/mijnlogin  491585  500000  600000              24901  50000  60000
 
  /home/mijnlogin  491585  500000  600000              24901  50000  60000
  
; usage: Dit is de hoeveelheid diskruimte in kbytes die je op dit moment in gebruik hebt.
+
; usage: Dit is de hoeveelheid diskruimte in KB (kilobytes) die je op dit moment in gebruik hebt.
 
; quota: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
 
; quota: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
 
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
 
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
Line 40: Line 48:
 
; limit: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je maximaal kunt gebruiken.
 
; limit: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je maximaal kunt gebruiken.
 
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
 
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit). Als je in deze situatie een file schrijft (nieuw of oud) bestaat het risico dat er data verloren gaat.
+
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit). Als je in deze situatie een file schrijft (nieuw of oud), bestaat het risico dat er data verloren gaat.
 
; files : Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
 
; files : Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
 
; quota : Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
 
; quota : Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
Line 48: Line 56:
 
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
 
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
 
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
 
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
 
=== Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt ===
 
 
Ga eerst naar je eigen home directory
 
 
  <tt>cd</tt>
 
  <tt>pwd</tt>
 
 
Het <tt>pwd</tt> commando behoort iets te laten zien als <tt>/home/groep/mijnlogin</tt>
 
of <tt>/home/mijnlogin</tt>.  Typ nu het volgende commando in:
 
 
  <tt>du -dsk .??* * | sort -n</tt>
 
 
Er verschijnt een lijst, gesorteerd op omvang, met bestanden en folders met daarbij
 
aangegeven de hoeveelheid ruimte in kbytes die ingenomen wordt.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Your personal quota only determine the amount of disk space your own data
 
may occupy and the number of files and folders/directories you may have
 
on your H:-disk / home directory.  Quotas may be active on other disks as
 
well, but not all disks have quotas.  The mail servers also use quotas to
 
limit the disk space of each user's mailbox.
 
 
= Windows =
 
 
On Windows desktops where the home directory is available as H: disk
 
right click on the H: disk, then choose <tt>Properties</tt> to view
 
the amounts of used and available personal disk space in kbytes.
 
 
= Unix =
 
 
On Linux systems use the following command to view the personal quota
 
and current disk usage:
 
 
  <tt>quota</tt>
 
 
On Solaris systems use the command:
 
 
  <tt>quota -v</tt>
 
 
Without the <tt>-v</tt> flag the quota command only reports about file
 
systems where the user is over quota.  The command may take a while to
 
complete because it reports about all mounted file systems.
 
 
 
The output will show lines like:
 
The output will show lines like:
  
Line 98: Line 64:
 
  /home/mylogin  491585  500000  600000              14901  50000  60000
 
  /home/mylogin  491585  500000  600000              14901  50000  60000
  
; usage : The amount of disk space in kbytes currently in use.
+
; usage : The amount of disk space in kKB (kilobytes) currently in use.
 
; quota : The maximum amount of disk space available for you.
 
; quota : The maximum amount of disk space available for you.
: On Unix systems you may exceed your quota temporarily (upto 7 days).
+
: On Unix systems you may exceed your quota temporarily (up to 7 days).
 
: For Windows however this is an absolute maximum.
 
: For Windows however this is an absolute maximum.
 
; limit : The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
 
; limit : The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
 
; timeleft : The time left to get below your quota.
 
; timeleft : The time left to get below your quota.
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
+
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED), you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
 
: There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
 
: There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
 
; files : The number of files currently owned by you.
 
; files : The number of files currently owned by you.
Line 113: Line 79:
 
; timeleft : The time left to get below your file quota.
 
; timeleft : The time left to get below your file quota.
 
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.
 
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.
 +
[/en]
  
=== How to determine what your disk space is used for ===
+
== [Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt][How to determine what your disk space is used for] ==
  
On a Unix login server go to your home directory
+
[nl]Ga op een Unix loginserver eerst naar je eigen home directory[/nl]
 +
[en]On a Unix login server go to your home directory[/en]
  
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
  
The <tt>pwd</tt> command will show something like <tt>/home/group/mylogin</tt>
+
[nl]Het <tt>pwd</tt> commando behoort iets te laten zien als <tt>/home/mijnlogin</tt>.[/nl]
or <tt>/home/mylogin</tt>.
+
[en]The <tt>pwd</tt> command will show something like <tt>/home/mylogin</tt>.[/en]
Now type the following command:
 
  
  <tt>du -dsk .??* * | sort -n</tt>
+
[nl]Typ nu het volgende commando in:[/nl]
 +
[en]Now type the following command:[/en]
  
This will produce a list of the files and folders in your home directory
+
  <tt>du -sh * .??* | sort -h</tt>
each preceeded by its size in kbytes, sorted by size.
 
  
 +
[nl]Er verschijnt een lijst van files en folders, gesorteerd op grootte, met daarbij de hoeveelheid ruimte in MB (megabyte) die ingenomen wordt.[/nl]
 +
[en]This will produce a list of the files and folders in your home directory, each preceeded by its size in MB (megabytes), sorted by size.[/en]
 +
 +
[nl]
 +
Open op een Windows systeem in de verkenner de H: schijf en bekijk het diskruimtegebruik
 +
per folder door met rechts te klikken en te kiezen voor <tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>).
 +
[/nl]
 +
[en]
 
On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used
 
On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used
 
in each folder by right clicking it and selecting <tt>Properties</tt>.
 
in each folder by right clicking it and selecting <tt>Properties</tt>.
 +
[/en]
 +
 +
== Mail ==
 +
 +
[nl]
 +
De mail quota en het huidige gebruik kunnen eenvoudig bekeken worden via de [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service].
 +
In de linkeronderhoek staat het percentage dat van de quota in gebruik is. Daarnaast bij de map-acties kan een lijst van mappen getoond worden, waarbij een optie is om de map-grootte te laten zien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service] offers a convenient way to view your mail quota and current use.
 +
The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 13:30, 6 August 2018

Your personal quota only determine the amount of disk space your own data may occupy and the number of files and folders/directories you may have on your U:-disk / home directory. Quotas may be active on other disks as well, but not all disks have quotas. The mail servers also use quotas to limit the disk space of each user's mailbox.

Windows

On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk right click on the disk, then choose Properties to view the amounts of used and available personal disk space in kbytes.

Unix

On Linux systems use the following command to view the personal quota and current usage:

 quota

The output will show lines like:

Disk quotas for mylogin (uid 207):
Filesystem   usage  quota  limit  timeleft files quota limit  timeleft
/home/mylogin 491585 500000 600000       14901 50000 60000
usage
The amount of disk space in kKB (kilobytes) currently in use.
quota
The maximum amount of disk space available for you.
On Unix systems you may exceed your quota temporarily (up to 7 days).
For Windows however this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
timeleft
The time left to get below your quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED), you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
files
The number of files currently owned by you.
quota
The maximum number of files and folders you can have.
On Unix systems you may exceed your file quota temporarily (upto 7 days).
Again for Windows this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum number of files and folders you can have.
timeleft
The time left to get below your file quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.

How to determine what your disk space is used for

On a Unix login server go to your home directory

 cd
 pwd

The pwd command will show something like /home/mylogin.

Now type the following command:

 du -sh * .??* | sort -h

This will produce a list of the files and folders in your home directory, each preceeded by its size in MB (megabytes), sorted by size.

On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used in each folder by right clicking it and selecting Properties.

Mail

The Roundcube webmail service offers a convenient way to view your mail quota and current use. The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.