Difference between revisions of "Quota bekijken"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(18 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Quota bekijken ==
+
[nl]
 +
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 +
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
 +
U:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
 +
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 +
ieders mailbox te limiteren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Your personal quota only determine the amount of disk space your own data
 +
may occupy and the number of files and folders/directories you may have
 +
on your U:-disk / home directory.  Quotas may be active on other disks as
 +
well, but not all disks have quotas.  The mail servers also use quotas to
 +
limit the disk space of each user's mailbox.
 +
[/en]
  
=== Inloggen terwijl je over quota bent ===
+
== Windows ==
  
Op Unix/Linux werkplekken kan men het commando <tt>quota -v</tt> gebruiken. Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is, kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de <tt>Properties</tt> te bekijken, zien hoeveel ruimte er nog is binnen de persoonlijke quota.
+
[nl]
 +
Op Windows werkplekken waar de home-directory als U:-schijf aangekoppeld is,
 +
kan met door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en dan de
 +
<tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>) te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
 +
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk
 +
right click on the disk, then choose <tt>Properties</tt> to view
 +
the amounts of used and available personal disk space in kbytes.
 +
[/en]
  
Dit zegt dus niets over de fysieke ruimte op de schijf waar allerlei gebruikers-homedirectories samen staan. Vanaf een PC ergens op het Internet kan men met een SSH-client, bv. <tt>putty</tt>, inloggen op een login server. Kies de solost (voor studenten) of de solo (voor medewerkers).
+
== Unix ==
Op deze machines kun je ook met <tt>quota -v</tt> je quota bekijken.
 
  
=== Unix ===
+
[nl]Op Linux werkplekken kan men het volgende commando gebruiken om te bepalen wat je quota op dit moment is:[/nl]
 +
[en]On Linux systems use the following command to view the personal quota and current usage:[/en]
  
Commando's om te bepalen wat je quota op dit moment is:
+
  <tt>quota</tt>
  
  <tt>quota -v</tt>
+
[nl]
 +
Je ziet nu regels zoals:
  
Je ziet nu regels zoals
+
Disk quotas for mijnlogin (uid 207):
 +
Filesystem        usage  quota  limit    timeleft  files  quota  limit    timeleft
 +
/home/mijnlogin  491585  500000  600000              24901  50000  60000
  
Disk quotas for pim (uid 207):
+
; usage: Dit is de hoeveelheid diskruimte in KB (kilobytes) die je op dit moment in gebruik hebt.
Filesystem    usage  quota limit   timeleft files quota limit   timeleft
+
; quota: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.
/home/studgrp  49585  50000  60000              4901  5000  6000
+
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
 +
: Onder Windows is dit een harde grens.
 +
; limit: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je maximaal kunt gebruiken.
 +
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
 +
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit). Als je in deze situatie een file schrijft (nieuw of oud), bestaat het risico dat er data verloren gaat.
 +
; files : Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
 +
; quota : Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.
 +
: Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.
 +
: Onder Windows is dit weer een harde grens.
 +
; limit : Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
 +
; timeleft : De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.
 +
: Als je te lang wacht (er verschijnt EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The output will show lines like:
  
; usage
+
Disk quotas for mylogin (uid 207):
: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je op dit moment in gebruik hebt.
+
Filesystem      usage  quota   limit   timeleft files quota limit   timeleft
; quota
+
/home/mylogin  491585  500000  600000              14901  50000  60000
: Dit is de hoeveelheid diskruimte die je mag gebruiken.<br /> Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.<br /> Onder Windows is dit een harde grens.
 
; limit
 
: Dit is de hoeveelheid disk ruimte die je maximaal kunt gebruiken.
 
; timeleft
 
: De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.<br /> Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit)
 
; files
 
: Dit is de hoeveelheid bestanden die je op dit moment in gebruik hebt.
 
; quota
 
: Dit is de hoeveelheid bestanden die mag gebruiken.<br /> Onder Unix mag je tijdelijk (7 dagen) meer gebruiken dan wat quota aangeeft.<br /> Onder Windows is dit weer een harde grens.
 
; limit
 
: Dit is de hoeveelheid bestanden die je maximaal kunt gebruiken.
 
; timeleft
 
: De tijd die je nog hebt om onder de quota grens te komen.<br /> Als je te lang wacht (EXPIRED) dan kun je geen bestanden meer maken voordat je genoeg opgeruimd hebt (weer onder je quota zit).
 
  
Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt: Ga eerst naar de wortel van je eigen stukje disk
+
; usage : The amount of disk space in kKB (kilobytes) currently in use.
 +
; quota : The maximum amount of disk space available for you.
 +
: On Unix systems you may exceed your quota temporarily (up to 7 days).
 +
: For Windows however this is an absolute maximum.
 +
; limit : The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
 +
; timeleft : The time left to get below your quota.
 +
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED), you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
 +
: There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
 +
; files : The number of files currently owned by you.
 +
; quota : The maximum number of files and folders you can have.
 +
: On Unix systems you may exceed your file quota temporarily (upto 7 days).
 +
: Again for Windows this is an absolute maximum.
 +
; limit : The absolute maximum number of files and folders you can have.
 +
; timeleft : The time left to get below your file quota.
 +
: If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt][How to determine what your disk space is used for] ==
 +
 
 +
[nl]Ga op een Unix loginserver eerst naar je eigen home directory[/nl]
 +
[en]On a Unix login server go to your home directory[/en]
  
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>cd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
 
   <tt>pwd</tt>
  
Je behoort nu een regel te zien in de vorm <tt>/home/groep/loginnaam</tt>. Typ nu het volgende commando in:
+
[nl]Het <tt>pwd</tt> commando behoort iets te laten zien als <tt>/home/mijnlogin</tt>.[/nl]
 
+
[en]The <tt>pwd</tt> command will show something like <tt>/home/mylogin</tt>.[/en]
  <tt>du -dsk .??* * | sort -n</tt>
 
 
 
Er verschijnt een lijst, gesorteerd op omvang, met bestanden en folders met daarbij aangegeven de hoeveelheid ruimte die ingenomen wordt.
 
  
Opruimen kan met de commando's <tt>rm</tt>, dit commando verwijdert 1 bestand, <tt>rmdir</tt>, dit verwijdert een folder (mits leeg). Met de commando's
+
[nl]Typ nu het volgende commando in:[/nl]
 +
[en]Now type the following command:[/en]
  
   <tt>man rm</tt>
+
   <tt>du -sh * .??* | sort -h</tt>
  <tt>man rmdir</tt>
 
  
krijg je uitgebreide informatie over die commando's.
+
[nl]Er verschijnt een lijst van files en folders, gesorteerd op grootte, met daarbij de hoeveelheid ruimte in MB (megabyte) die ingenomen wordt.[/nl]
 +
[en]This will produce a list of the files and folders in your home directory, each preceeded by its size in MB (megabytes), sorted by size.[/en]
  
=== Windows XP ===
+
[nl]
 +
Open op een Windows systeem in de verkenner de H: schijf en bekijk het diskruimtegebruik
 +
per folder door met rechts te klikken en te kiezen voor <tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>).
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used
 +
in each folder by right clicking it and selecting <tt>Properties</tt>.
 +
[/en]
  
Als je met de rechtermuisknop klikt op de H:-schijf, en dan kiest voor ''Properties'', dan zie je je quota. Je ziet niet hoeveel ruimte er op de harde schijf van de server nog is, maar alleen de ruimte ingenomen door en nog vrij voor jouw eigen data op je eigen H:-schijf (binnen je homedirectory).
+
== Mail ==
  
[en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
+
[nl]
 +
De mail quota en het huidige gebruik kunnen eenvoudig bekeken worden via de [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service].
 +
In de linkeronderhoek staat het percentage dat van de quota in gebruik is. Daarnaast bij de map-acties kan een lijst van mappen getoond worden, waarbij een optie is om de map-grootte te laten zien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service] offers a convenient way to view your mail quota and current use.
 +
The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.
 +
[/en]
  
[[Category:Faq]]
+
[[Category:Studenten]]
[[Category:Import]]
+
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 13:30, 6 August 2018

Your personal quota only determine the amount of disk space your own data may occupy and the number of files and folders/directories you may have on your U:-disk / home directory. Quotas may be active on other disks as well, but not all disks have quotas. The mail servers also use quotas to limit the disk space of each user's mailbox.

Windows

On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk right click on the disk, then choose Properties to view the amounts of used and available personal disk space in kbytes.

Unix

On Linux systems use the following command to view the personal quota and current usage:

 quota

The output will show lines like:

Disk quotas for mylogin (uid 207):
Filesystem   usage  quota  limit  timeleft files quota limit  timeleft
/home/mylogin 491585 500000 600000       14901 50000 60000
usage
The amount of disk space in kKB (kilobytes) currently in use.
quota
The maximum amount of disk space available for you.
On Unix systems you may exceed your quota temporarily (up to 7 days).
For Windows however this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
timeleft
The time left to get below your quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED), you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
files
The number of files currently owned by you.
quota
The maximum number of files and folders you can have.
On Unix systems you may exceed your file quota temporarily (upto 7 days).
Again for Windows this is an absolute maximum.
limit
The absolute maximum number of files and folders you can have.
timeleft
The time left to get below your file quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.

How to determine what your disk space is used for

On a Unix login server go to your home directory

 cd
 pwd

The pwd command will show something like /home/mylogin.

Now type the following command:

 du -sh * .??* | sort -h

This will produce a list of the files and folders in your home directory, each preceeded by its size in MB (megabytes), sorted by size.

On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used in each folder by right clicking it and selecting Properties.

Mail

The Roundcube webmail service offers a convenient way to view your mail quota and current use. The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.