Difference between revisions of "Quota bekijken"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Bepalen waar je diskruimte voor gebruikt wordt][How to determine what your disk space is used for])
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 2: Line 2:
 
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 
Je persoonlijke quota bepaalt alleen hoeveel ruimte je eigen data mag
 
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
 
innemen en hoeveel files/folders je mag hebben (bv. op je eigen
H:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
+
U:-schijf/home-directory).  Ook andere disks kunnen quota hebben.
 
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 
De mail servers gebruiken ook quota om het diskruimtegebruik in
 
ieders mailbox te limiteren.
 
ieders mailbox te limiteren.
Line 9: Line 9:
 
Your personal quota only determine the amount of disk space your own data
 
Your personal quota only determine the amount of disk space your own data
 
may occupy and the number of files and folders/directories you may have
 
may occupy and the number of files and folders/directories you may have
on your H:-disk / home directory.  Quotas may be active on other disks as
+
on your U:-disk / home directory.  Quotas may be active on other disks as
 
well, but not all disks have quotas.  The mail servers also use quotas to
 
well, but not all disks have quotas.  The mail servers also use quotas to
 
limit the disk space of each user's mailbox.
 
limit the disk space of each user's mailbox.
Line 17: Line 17:
  
 
[nl]
 
[nl]
Op Windows werkplekken waar de home-directory als H:-schijf aangekoppeld is,
+
Op Windows werkplekken waar de home-directory als U:-schijf aangekoppeld is,
kan met door met de rechtermuisknop op de H:-schijf te klikken en dan de
+
kan met door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en dan de
 
<tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>) te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
 
<tt>Eigenschappen</tt> (<tt>Properties</tt>) te bekijken, zien hoeveel ruimte (in kbytes) er in gebruik
 
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
 
is en nog beschikbaar is binnen de persoonlijke quota.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On Windows desktops where the home directory is available as H: disk
+
On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk
right click on the H: disk, then choose <tt>Properties</tt> to view
+
right click on the disk, then choose <tt>Properties</tt> to view
 
the amounts of used and available personal disk space in kbytes.
 
the amounts of used and available personal disk space in kbytes.
 
[/en]
 
[/en]
Line 112: Line 112:
  
 
[nl]
 
[nl]
De mail quota en het huidige gebruik kunnen eenvoudig bekeken worden via de [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel webmail service].
+
De mail quota en het huidige gebruik kunnen eenvoudig bekeken worden via de [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service].
Bovenaan de folder kolom links staan het huidige gebruik en beschikbare ruimte.
+
In de linkeronderhoek staat het percentage dat van de quota in gebruik is. Daarnaast bij de map-acties kan een lijst van mappen getoond worden, waarbij een optie is om de map-grootte te laten zien.
De <tt>Folder sizes</tt> link helemaal onderaan de folder kolom geeft een overzicht van het diskruimtegebruik per folder.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel webmail service] offers a convenient way to view your mail quota and current use.
+
The [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail service] offers a convenient way to view your mail quota and current use.
The available disk space and current use are shown at the top of the folder list on the left.
+
The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.
The <tt>Folder sizes</tt> link at the bottom of the folder list produces an overview of the disk usage per folder.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 13:30, 6 August 2018

Your personal quota only determine the amount of disk space your own data may occupy and the number of files and folders/directories you may have on your U:-disk / home directory. Quotas may be active on other disks as well, but not all disks have quotas. The mail servers also use quotas to limit the disk space of each user's mailbox.

Windows

On Windows desktops where the home directory is available as U: or H: disk right click on the disk, then choose Properties to view the amounts of used and available personal disk space in kbytes.

Unix

On Linux systems use the following command to view the personal quota and current usage:

 quota

The output will show lines like:

Disk quotas for mylogin (uid 207):
Filesystem   usage  quota  limit  timeleft files quota limit  timeleft
/home/mylogin 491585 500000 600000       14901 50000 60000
usage 
The amount of disk space in kKB (kilobytes) currently in use.
quota 
The maximum amount of disk space available for you.
On Unix systems you may exceed your quota temporarily (up to 7 days).
For Windows however this is an absolute maximum.
limit 
The absolute maximum amount of disk space you can occupy (see above).
timeleft 
The time left to get below your quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED), you cannot write files (new or old) until you've cleaned up to get under quota again.
There is a risk of losing data if you try to write when the quota grace period has been exceeded.
files 
The number of files currently owned by you.
quota 
The maximum number of files and folders you can have.
On Unix systems you may exceed your file quota temporarily (upto 7 days).
Again for Windows this is an absolute maximum.
limit 
The absolute maximum number of files and folders you can have.
timeleft 
The time left to get below your file quota.
If you wait too long (i.e. if timeleft shows EXPIRED) you cannot create files anymore until you've cleaned up to get under quota again.

How to determine what your disk space is used for

On a Unix login server go to your home directory

 cd
 pwd

The pwd command will show something like /home/mylogin.

Now type the following command:

 du -sh * .??* | sort -h

This will produce a list of the files and folders in your home directory, each preceeded by its size in MB (megabytes), sorted by size.

On a Windows system open/explore your H: disk and examine the disk space used in each folder by right clicking it and selecting Properties.

Mail

The Roundcube webmail service offers a convenient way to view your mail quota and current use. The lower left corner shows the percentage of quota in us. Next to that, clicking Folder options, lists all folders. Clicking on a folder gives the option to Click to get the folder size.