Quota aanpassen

From Cncz
Revision as of 13:28, 12 April 2019 by Remcoa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Quota aanpassen

Alleen afdelingscontactpersonen kunnen wijzigingen van quota aanvragen. Omdat het in principe niet mogelijk is om te verifiëren of degene die, via een WWW formulier zoals dit, een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een quotaverandering aan te vragen is daarom door het rechtstreeks sturen van een mailtje naar Dit formulier kan daarbij als voor beeld gebruikt worden.


Gegevens van de aanvrager:

naam:
afdeling/vakgroep:
emailadres:

Gegevens van de aanvraag:

loginnaam:
disk-quota - zacht: - hard:
file-quota - zacht: - hard:

Eventuele opmerkingen: